Hutspot Het Nieuwe Werken scan

794 views
712 views

Published on

Veel organisaties kiezen momenteel hun eigen draai in HNW. Geen standaardoplossingen maar maatwerk precies passend bij het DNA en doelstellinen van de organisatie. Om te kijken wat HNW voor jullie concreet kan betekenen, heeft Hutspot een HNW-scan ontwikkeld.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
308
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hutspot Het Nieuwe Werken scan

 1. 1.  Het  Nieuwe  Werken  en  de  HNW-­‐scan  
 2. 2. Hutspot   begeleidt   organisa1es   die   een   kijkje   willen   nemen   in   de  wereld  van  ‘Het  Nieuwe  Werken’.    Wij  helpen  je  gebruik  te  maken  van  de  mogelijkheden  van  nu  zodat  je  resultaten  beter  worden.    Die   mogelijkheden   van   nu   gaan   verder   dan   de   social   media   &   2.0  internet  technologie.    Het   gaat   ook   over   de   wijze   waarop   je   je   organisa6e   aanstuurt,  s6muleert   en  mo6veert   en   hoe   je  goede   mensen   aan   je   verbindt   en  helpt  excelleren.    De  basis  van  ons  werk  ligt  in  Het  Nieuwe  Werken:  resultaatgericht,  slim   samenwerkend   en   daarbij   het   vinden   van   de   ideale   balans  tussen  mens,  techniek  en  organisa6e.        En  we  adviseren  het  niet  alleen,  we  doen  het  zelf  ook!  
 3. 3. De  wereld  verandert     Burgers  stellen  nieuwe  eisen:   ü  Snelheid  en  gemak     Afnemende  loyaliteit           ü      ü  Transparan1e     ü  BehoeMe   ergens  bij  willen  horen   Door:   ü  Meer  zelfstandigheid  in  een  24/7  economie   ü  Groeiend  aanbod  (de  wereld  als  ‘winkelstraat’)   ü  Op1maal  gebruik  te  maken  van  nieuwe   communica1e  middelen  
 4. 4. Organisa6es  veranderen  ook   different  1me   different  place   same  1me   different  place   same  1me   same  place   Working  alone  Percentage  personal   performance   Owing  to  different  working  styles,  staff  is   depends  on  group   increasingly  working  together  in  different   input   1me  and  place.    Source:  Gartner  (March  2006)  
 5. 5. Het  Nieuwe  Werken  De  kenmerken   Medewerkers  hebben  de  verantwoordelijkheid  om   zelf  te  bepalen  waar,  wanneer,  met  welke  middelen   en  met  wie  zij  hun  werk  verrichten:     ü  Binnen  de  waarden  van  de  organisa1e   ü  Focus  op  de  resultaten  conform  afspraken  met   collega’s  en  manager     ü  Veranderende  werk-­‐privé  balans     ü  Op  basis  van  1jd-­‐  en  plaatsona^ankelijk  werken  
 6. 6. Het  Nieuwe  Werken  De  kenmerken      Gericht  op  samenwerken  en  delen:   ü  Effec1eve  informa1e  overdracht   ü  Samen  creëren   ü  Binnen  en  buiten  de  organisa1e   ü  Tijdelijke  en  permanente  samenwerkingsvormen   ü  Op  basis  van  1jd-­‐  en  plaatsona^ankelijk  werken      
 7. 7. Het  Nieuwe  Werken  De  kenmerken      Focus  op  resultaat:   ü  Helderheid  over  missie  en  visie   ü  Resultaatcyclus     ü  Ac1viteitengerelateerd  werken   ü  Op  basis  van  1jd-­‐  en  plaatsona^ankelijk  werken          
 8. 8. Het  Nieuwe  Werken  De  opbrengsten   Macro  economische  cijfers:   macro  economische  beroepsbevolking     7.8  miljoen   aantal  HNW ers   760.000   arbeidsproduc1viteit  (arbeidskosten  per  gewerkt  uur)   30,80  eur/uur   bruto  binnenlands  product     558  miljard  euro   gemiddelde  1jdsbesteding  woon-­‐werk  verkeer  per  dag   54  minuten   totale  1jdsbesteding  woon-­‐werk  verkeer  per  jaar   1,4  miljard  uur   gemiddelde  afgelegde  stand  woon-­‐werk  verkeer  per  jaar   67  miljard  kilometer   totale  CO2  emissie  (woon-­‐werk  verkeer)  per  jaar   11  Mton   geluidsoverlast  door  wegverkeer  (%  bevolking)   30%   aantal  verkeersdoden   640   aantal  verkeersgewonden     103.850     kosten  (weg)infrastructureel  onderhoud   970  miljoen  euro   CBS,  Mobiliteitsbalans  2011,  SWOV  (2010)  
 9. 9. Het  Nieuwe  Werken   De  opbrengsten   Schahng  totale  baten  in  de  periode  2012-­‐2015  (in  miljoen  euro)   effecten  macro  niveau   2012   2013   2014   2015   toename  arbeidsproduc1viteit     311   432   544   648   toename  arbeidspar1cipa1e   78   110   139   164     afname  1jdsbesteding  woon  -­‐  werk   471-­‐942   656-­‐1.313   830-­‐1.659   991-­‐1.989   verkeer     afname  emissies   4-­‐7   5-­‐10   6-­‐12   7-­‐15       afname  geluidsoverlast   2-­‐3   2-­‐5   3-­‐6   4-­‐7   afname  verkeersongelukken   24-­‐48   33-­‐48   40-­‐81   47-­‐94   afname  infrastructuur  onderhoud   3-­‐7   5-­‐9   6-­‐11   7-­‐14   Totaal   892-­‐1.396   1.243-­‐1944   1.568-­‐2.453   1.868-­‐2.925  Aannames  uit  PwC  onderzoek  Een  verkenning  van  macro-­‐economische  effecten  van  Het  Nieuwe  Werken,  november  2011:  Voor  het  toekomstscenario  hebben  we  aangenomen  dat  het  percentage  HNW-­‐werknemers  binnen  de  Nederlandse  beroepsbevolking  s1jgt  naar  20%  in  2015.  Het  maximum  percentage  voor  HNWwordt  geschat  op  37%  (Blauw  Research,  2009).  Het  aantal  dagen  dat  de  (nieuwe)  HNW-­‐werknemers  thuis  zullen  werken,  is  geschat  op  1  tot  2  dagen.  
 10. 10. Onze  defini6e  van  Het  Nieuwe  Werken       Medewerkers  hebben  de  verantwoordelijkheid  om  zelf  te  bepalen  waar,   wanneer,  met  welke  middelen  en  met  wie  zij  hun  werk  verrichten.  Natuurlijk   binnen  de  kaders  en    waarden  van  de  organisa1e  en  gericht  op  de  resultaten  die   je  met  je  collega’s  en  manager  hebt  afgesproken.  De  resultaten  van  de   medewerkers  zijn  afgeleid  van  de  overall  doelstelling  en  visie  van  de  organisa1e.   De  basis  voor  succes  binnen  Het  Nieuwe  Werken  is  een  afgewogen  balans  tussen   mens,  organisa1e  en  techniek.         De  HNW-­‐scan     Maakt  inzichtelijk  in  welke  mate  medewerkers  de  principes  van  HNW  nu  ervaren   en  welke  wensen  zij  op  deze  gebieden  hebben.  Het  geeM  medewerkers  een  stem   en  van  daaruit  rich1ng  aan  mogelijke  verbetering.    10
 11. 11. HNW  is  de  balans  tussen  Mens,  Organis6e  en  Techniek   Mens   benuien  van  het   verbinden  van  mens  en  organisa1e   (menselijke  en   levert  meerwaarde  op   technologische)  vermogen   Doel   Techniek   Organisa6e   fit    van  de  ambi1e  en  kaders  van  de   organisa1e  enerzijds  en  de   (on)mogelijkheden  van  de  techniek   anderzijds   11
 12. 12. De scan ü We  leggen  medewerkers  64  stellingen  voor  die  zij  waarderen  voor  de  huidige  en   de  toekoms1ge  gewenste  situa1e     ü Anoniem  of  op  naam   ü Online,  24/7  in  te  vullen   ü 20  minuten  de  1jd   ü Eigen  vragen  mogelijk   ü Verschillende  analyse  mogelijkheden   ü Op  basis  van  het  verschil  maken  we  inzichtelijk  waar  de  grootste  winst  te  halen   valt.  Om  gericht  sturing  te  geven  hebben  we  de  stellingen  vervolgens  gerubriceerd   in  10  thema’s.  De  thema’s  stellen  je  in  staat  om  de  samenhang  binnen  Het  Nieuwe   Werken  voor  jouw  organisa1e  scherp  in  beeld  te  krijgen.    12
 13. 13. De HNW-scan bestaat uit:
 1.  Een  intakegesprek   2.  De  scan  bij  medewerkers   3.  Een  rapportage  met  inzichten  en  conclusies   4.  Een  bespreking  waar  we  ingaan  op  de  conclusies  en  aanbevelingen     De  scan  is  ontwikkeld  voor  zowel  kleinere  als  grotere  organisa1es.  Voor  dit  product   hanteren  we  een  standaardprijs  van  €  4.500,-­‐  (ex.  btw)  tot  circa  250  deelnemers.   Er  zijn  mogelijkheden  om  aan  de  scan  je  eigen  draai  te  geven  met  bijvoorbeeld  eigen   vragen.    13
 14. 14. De HNW-roadmap bestaat uit:
 Het  geven  van  je  eigen  draai  aan  Het  Nieuwe  Werken  begint  met  het  bepalen  van  de   s1p-­‐op-­‐de-­‐horizon;  waar  staat  de  organisa1e  over  circa  5  jaar.  Een  rich1nggevende   no11e  beschrijM  de  route  daar  naar  toe.     Het  traject:   1.  Eerste  sessie  Het  Nieuwe  Werken:  The  big  picture  in  3  uur.  Resultaat:  jullie  s1p-­‐op-­‐de-­‐ HNW-­‐horizon   2.  HNW-­‐scan  inzeien  bij  medewerkers   3.  Tweede  sessie  Het  Nieuwe  Werken  in  een  dagdeel.  Resultaat:  de  roadmap  ‘Hoe  Het   Nieuwe  Werken  in  de  komende  5  jaar  helpt  bij  het  bereiken  van  jullie  doelstellingen’   De  scan  is  ontwikkeld  voor  zowel  kleinere  als  grotere  organisa1es.  Als  basisprijs  gaan   we  uit  van  €  8.000,-­‐  (ex.  btw)  voor  het  totaal  tot  circa  250  deelnemers  aan  de  HNW-­‐ scan.  14
 15. 15. De  thema’s  van  HNW   Mens:   Eigen  verantwoordelijkheid     Resultaatgericht  werken   Samenwerken  Techniek:   Doel   Organisa6e:  ICT  middelen   Kennis  Communica1e   Kader  Faciliteiten   Cultuur   Controle   15
 16. 16. De scan16
 17. 17. Uitleg  over  de  rapportage
Verklaring  van  de  cijfers  De  deelnemer  aan  de  scan  moet  stellingen  beoordelen  gericht  op  de  huidige  situa1e  en  op  de  de  situa1e  zoals  hij  het  in  de  toekomst  zou  willen  zien.  De  stellingen  zijn  posi1ef  geformuleerd  naar  HNW  toe.  De  deelnemer  heeM  de  volgende  op1es  die  worden  vertaald  naar  de  volgende  cijfers:   Niet  van  toepassing     -­‐   Ambi1e  niveau  =     Helemaal  mee  oneens   1   Gemiddeld  score  is  maximaal  6     Mee  oneens   2   Niet  van  toepassing  wordt  niet   Enigszins  mee  oneens   3   meegeteld  in  het  gemiddelde   en  bij  de  veranderindex.  Aantal   Enigszins  mee  eens   4   wordt  wel  gerapporteerd.   Mee  eens   5   Helemaal  mee  eens   6   17
 18. 18. Uitleg  over  de  rapportage
Verklaring  van  de  veranderindex  Rela1eve  verschil  tussen  de  huidige  en  gewenste  situa1e  geeM  de  ambi1e  weer  om  te  veranderen:       gewenste  situa6e                           Formule  veranderindex  =     mee  eens     helemaal  mee   helemaal  mee  eens   oneens   mee  oneens   oneens   enigszins  mee   enigszins  mee  eens     huidige  situa6e   (gewenste  situa1e    –  huidige  situa1e)  x   gewenste  situa1e     GEMIDDELD   Op  basis  van  eigen  inschahng       helemaal  mee  oneens                           geschiktheid  voor  HNW  wordt  de       mee  oneens                               enigszins  mee  oneens                           veranderindex  vastgesteld:       enigszins  mee  eens                           -­‐  laag       mee  eens                           -­‐  gemiddeld       helemaal  mee  eens                           -­‐  hoog   temperen       op  koers       aandachtsgebied       urgen1e       18
 19. 19. Alterna6eve  veranderindex   Lager  dan  gemiddeld Hoger  dan  gemiddeld     gewenste  situa6e                               gewenste  situa6e                           mee  eens     mee  eens     helemaal  mee  oneens   helemaal  mee  eens   huidige  situa6e   mee  oneens   enigszins  mee  oneens   enigszins  mee  eens   helemaal  mee  oneens   helemaal  mee  eens   huidige  situa6e   mee  oneens   enigszins  mee  oneens   enigszins  mee  eens   LAAG   HOOG       helemaal  mee  oneens                               helemaal  mee  oneens                               mee  oneens                               mee  oneens                               enigszins  mee  oneens                               enigszins  mee  oneens                               enigszins  mee  eens                               enigszins  mee  eens                               mee  eens                               mee  eens                               helemaal  mee  eens                               helemaal  mee  eens                           temperen       op  koers       aandachtsgebied       urgen1e      19
 20. 20. Analyses ü Ambi1eniveau  (gewenste  kolom)   ü  Op  mens  –  techniek  -­‐  organisa1e   ü Huidig  en  gewenst  in  rela1e  tot  veranderindex   ü koppeling  tussen  vragen   ü  Op  de  ‘bogen’  laten  zien   ü  Vanuit  de  spin  toelichten  waar  we  naar  kijken    20
 21. 21. Korte  uitleg  over  de  rapportage
 Overzicht  huidige  en  gewenste  situa=e  met  veranderindex   Rela1eve  gap  tussen     de  huidige  en  gewenste   Thema’s  uit  het  onderzoek   situa1e   Gemiddelde  score     EIGEN   huidige  en  gewenste  situa1e   VERANTWOORDE-­‐ LIJKHEID   6,00   RESULTAATGERICHT   Thema’s   HUIDIG   GEWENST   VERANDERINDEX   FACILITEITEN   5,00   WERKEN   Mens   4,00   Eigen  verantwoordelijkheid   4,39   5,12   3,78   3,00   Resultaatgericht  werken   4,06   5,11   5,34  COMMUNICATIE   2,00   SAMENWERKEN   Samenwerken   4,61   5,30   3,68   MIDDELEN   1,00   Organisa6e   Kennis   4,41   5,86   8,46   0,00   Kader   3,94   4,77   3,92   Cultuur   4,13   4,98   4,22   ICT  MIDDELEN   KENNIS   Controle   4,13   5,01   4,46   Techniek   HUIDIG   ICT  middelen   4,64   5,41   4,17   Communica1e  middelen   4,92   5,20   1,47   GEWENST   CONTROLE   KADER   Faciliteiten   4,45   5,43   5,29   CULTUUR   21
 22. 22. Vervolgstappen  -­‐  Verdere  visie  bepalen  ten  opzichte  van  HNW  -­‐  Verbetertraject  aandachtspunten   hip://www.flickr.com/photos/evelynishere/4020355782/sizes/o/in/photostream   22 hutspot  
 23. 23. Contact  hallo@hutspot.nl   015  36  41  701   www.hutspot.nl     @hutspot   hutspot  

×