Hộ i thả o“PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨ U    KHOA HỌ C”          Ngườ i trình bày: Gs. TS. Bùi Tùng        ...
Làm nghiên cứ u khoa họ c            Gs. TS. Bui Tung           Tung Bui, PhD, Dr.rer.pol.      ...
Mộ t số lư u ý trướ c …  •  Noi ve chu de này trong hai ngày qua là mot cu chi anh hung.    Viec de cap toi moi van...
Nộ i dung chươ ng trình  •  Nhữ ng khái niệ m cơ bả n về nghiên cứ u  –  Nghien cuu là gi, và cai gi khong phai là n...
Nhậ n thứ c luậ n, phươ ng pháp luậ n,            và phươ ng pháp   • Nhậ n thứ c luậ n là mot hoc thuyet v...
Su xac nhan                  Tri thức  Đức tin             Chân lý         Su nghi...
Sự khác biệ t giữ a ‘Phươ ng pháp’      và “Phươ ng pháp luậ n” là gì?  Phươ ng pháp:      Phươ ng pháp luậ n...
Độ ng cơ thúc đẩ y  • Độ ng cơ thúc đẩ y việ c nghiên cứ u:    – Nghiên cứu thuần tuý: Nang cao hieu biet ve cac hie...
Tạ i sao nghiên cứ u         lạ i cầ n thiế t hơ n bao giờ hế t?   – Nhung moi truong làm an moi, (phan ung moi...
Nghiên cứ u là gì?  • Nghiên cứ u có ý nghĩa khác nhau đố i vớ i nhữ ng   ngườ i khác nhau  • Nhiề u cách tiế p cậ ...
Nghiên cứ u là …      “…Quá trình thu thập và phân       tích thông tin (dữ liệu) có hệ      thống để làm...
Nghiên cứ u:     Mộ t đị nh nghĩa có tính triế t họ c• Nghiên cứ u:– Mot hoat dong dong gop vào su hieu biet ve mot hi...
Đị nh nghĩa củ a tôi về nghiên cứ u  • Nghệ thuậ t khám phá tri thứ c  – vi du, ly thuyet moi - Rat can su ket noi xa ...
Tạ i sao lạ i làm công tác nghiên cứ u?    • Để hiể u biế t sâu hơ n mộ t hiệ n tượ ng cụ     thể    –  Vi ...
Các môn khoa họ c  • Các loạ i hình nghiên cứ u [Simon, 1996]:  – Khoa hoc tu nhien: Nhung hien tuong xay ra trong the...
Các phươ ng pháp khoa họ c      và nghệ thuậ t trình bày      • KHOA HỌ C:     • NGHỆ THUẬ T TRÌNH BÀY:  • ...
Cách nhìn hòa hợ p các phươ ng pháp         và phươ ng pháp đố i lậ p  CV,    Khảo sát  SS    Thực nghi...
Và đừ ng quên nghiên cứ u thiế t           kế  – Khoa hoc tu nhien: Nhung hien tuong xay   ra trong the gio...
(biểu tượng)               Hien tuong                             Khoa học  ...
Nhữ ng khái niệ m cơ bả n      về nghiên cứ u thiế t kế  • Mô hình củ a quá trình  • Các loạ i hiệ n vậ t do bàn...
Mô hình củ a quá trình  • Mộ t kiể u mẫ u giả i quyế t vấ n đề:  – theo duoi nhung su doi moi trong viec xac dinh   ...
Quá trình nghiên cứ u thiế t              kếNhungluong kien                   + kien thuc...
Các tạ o tác (Hiệ n vậ t do bàn tay con ngườ i làm ra)  • Không đượ c miễ n trừ khỏ i các quy luậ t   củ a thiên nhi...
Đầ u ra củ a nghiên cứ u thiế t kế              [March & Smith, 1995]    • Su cau thành     – ban tu ...
Sả n phẩ m đầ u ra     củ a nghiên cứ u thiế t kế                               Cau thà...
Các ví dụ  •  Mở ra mộ t lĩnh vự c mớ i  •  Đư a ra mộ t khung (sườ n) thố ng nhấ t  •  Giả i quyế t vấ n đề tồ n...
Cấ u trúc hiệ n vậ t  • Cấu trúc của hiện vật     – Thông tin định ra những khoảng cách (khẩu độ)      cho hiện...
Tiêu chuẩ n đánh giá  • Tiêu chuẩn đánh giá     – quy mô của không gian thông tin thích hợp để      xác định lợ...
Cách tiế p cậ n đánh           giá  • Cách tiếp cận đánh giá     – quy trình kiểm tra một hiện vật trên t...
Cách tiế p cậ n đánh giá (2)  • Đánh giá đị nh lượ ng     – Có nguồn gốc phát triển từ khoa học tự nhiên      đ...
Cách tiế p cậ n đánh giá (3)   • Đánh giá đị nh tính:      – được phát triển trong ngành Khoa học Xã hội tạo điều ...
Sự dàn dự ng (cấ u            thành)  Cấ u trúc   Tiêu chuẩ n đánh    Cách tiế p cậ n         giá...
Các phươ ng pháp Cấ u trúc       Tiêu chuẩ n đánh giá Cách tiế p cậ n đánh                    ...
Các mô hình Cấ u trúc       Tiêu chuẩ n đánh giá Cách tiế p cậ n đánh giá • lĩnh vự c      •Tính đúng đắ n  ...
Sự minh họ a nhữ ng điề u trừ u          tượ ng    Cấ u trúc          Tiêu chuẩ n đánh giá  Cách t...
Ích lợ i củ a việ c nghiên cứ u  • Thông tin là sứ c mạ nh     – Nghiên cứu tạo ra những thông tin có giá trị - nhữn...
Đầ u ra củ a nghiên cứ u / Hệ mét   • Các việ n sĩ khuyế n khích sử dụ ng cả hai giả i    pháp đị nh lượ ng và đị nh ...
Nghiên cứ u trong thế kỷ 21  • Tin tố t lành: Lúc nào cũng sẵn có đề tài   hay cho bạn!  • Tin không đượ c vui lắ m...
Cái gì không phả i là nghiên cứ u?  Điể n hình là mộ t bài diễ n văn chính trị     – Nhiều quan điểm hơn là sự kiện ...
Nghiên cứ u không phả i là  • Nghiên cứ u không phả i là thu thậ p thông tin:     – Thu thập thông tin từ những nguồ...
Rấ t khó thự c hiệ n mộ t nghiên cứ u có giá trị …   • Rấ t khó thự c hiệ n mộ t nghiên cứ u có giá trị   – Qua trinh ...
Mộ t cách đo sự đóng góp      cho nghiên cứ u củ a bạ n …  • Chuỗ i khám phá tri thứ c  – So lieu  Thong tin  ...
để khám phá tri thứ c  • SỰ KIỆ N -> KHÁI NIỆ M ->(GIẢ THUYẾ T) ->   NGUYÊN LÝ -> HỌ C THUYẾ T -> ĐỊ NH LUẬ T  CÁC ...
Nghiên cứ u trong thế kỷ 21  • Thông tin tồ i tệ :     – Có quá nhiều tác phẩm được đăng tải quanh ta     – Có v...
Các lớ p (bậ c) củ a nghiên cứ u       khoa họ c xã hộ i …      • Các vấ n đề toàn cầ u         – Các ...
Các ví dụ khác  • Chiế n lượ c     – Xác định một chiến lược kinh doanh mới cho một công ty      trong một ngàn...
Thêm các ví dụ • Kinh tế họ c vi mô   – Những sự mềm dẻo về giá khi mua điện thoại di động ở Trung    Quốc là gì? •...
Dẫ n dắ t nghiên cứ u không phả i lúc      nào cũng giố ng như công bố nghiên              cứ u  • C...
Xuấ t bả n  • Bề n bỉ , kiên trì, và kiên trì hơ n nữ a  • Các trọ ng tài và biên tậ p viên đánh giá bài viế t    – ...
Dẫ n dắ t nghiên cứ u  • Chúng ta phả i bắ t đầ u bằ ng việ c để ý   tớ i việ c công bố    – Tìm ra một vấn đề nghi...
Thái độ đố i vớ i việ c nghiên            cứ u   • Chân thự c   – Khong can làm sai lech su that   – Nghi...
Bí quyế t:Có mộ t câu chuyệ n để kể Và kể câu chuyệ n đó bằ ng mộ t cách “khoa họ c” vớ i phươ ng pháp đượ c chứ ng minh...
Khai triể n mộ t dự án nghiên cứ u  • Biế t kỹ năng củ a bạ n – tìm kiế m đồ ng   tác giả nế u bạ n cầ n và nế u điề ...
Các kỹ năng chính  • Nghiên cứ u yêu cầ u nhữ ng kỹ năng sau:  –  Biet ve linh vuc ban de cap (xem xet tài lieu chuye...
Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì?   • Mộ t nghiên cứ u tố t:   – Dat nhung cau hoi moi hoac cu bang mot cach ...
Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì?    • Từ góc độ cá nhân:    –  Làm nghien cuu mang lai niem vui    –  l...
Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì?     • Công bố kế t quả nghiên cứ u :     – Viet de duoc doc     – ...
Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì?  • Đị nh nghĩa củ a giả i Nô Ben trong Vậ t lý   họ c: “Oh cậ u bé, sao ta đã ...
Nguồ n cho các dự án nghiên cứ u      (Mô hình thùng rác củ a nghiên cứ u )              Hoc thuyet   ...
Các thuyế t hữ u ích   • Thuyế t kinh tế   – Su toi uu hoa trong boi canh khan hiem nguon tài nguyen   • Khoa họ ...
Nhữ ng đề tài nóng hổ i hiệ n hành    •  Su ben vung (ton tai voi thoi gian dài)    •  Tang truong kinh te và ...
Thả o luậ n trườ ng hợ p:Hai ví dụ về nghiên cứ u thiế t       kế        Các ví dụ kế tiế p: Bui, Lee Các hệ...
Điề u gì làm cho bài viế t         đượ c công bố / xuấ t bả n …   • Chủ đề mớ i làm ngườ i đọ c quan tâm   • ...
Kế t thúc Trườ ng hợ p thả o luậ n (1)
Phát triể n họ c thuyế t
Thuyế t có giá trị là gì [1]?    • Lý thuyế t là lý do chính cho việ c công bố     mộ t bài viế t mớ i    – Thuy...
Thuyế t có giá trị là gì              [2]?    • Mot thuyet co gia tri giai thich cac moi     quan he t...
Cách tiế p cậ n kinh điể n  • Họ c thuyế t có tính khái niệ m, trìu tượ ng và   thăm dò; dự a vào thuyế t trướ c đó v...
Ví dụ về mộ t mô hình lý thuyế t   Thuyet: Thành tuu hoc van là hàm cua tinh trang kinh te xa hoi và   kha nang hoc ...
Mở rộ ng mô hình lý thuyế t:    sự cấ u thành, biế n số và tạ o ra kế t            quả           ...
Mô hình lý thuyế t vớ i các biế n số          Uy tín trong Thu nhap     cong viec     Tinh trang    ...
Thoi gian thuc hien                 Chenh lech ve can nang          giua lan    giua lan 1 và...
Mố i quan hệ nhân quả và con đườ ng nhân quả  • Quan he nhan qua truc tiep           X    Y  • Quan he n...
Các điề u kiệ n củ a quan hệ nhân              quả • Cung bien thien • Moi quan he khong gia mao • Co logic ...
Giả thiế t và Giả thuyế t  • Giả thiế t kế t nố i các khái niệ m vớ i nhau theo những   mố i quan hệ xác đị nh.   ...
Giả thuyế t     – “Các giả thuyết thường bao gồm hai hay nhiều      biến số đo lường được hoặc có khả năng đo  ...
Tình huố ng thả o luậ n:Hai ví dụ về nghiên cứ u thự c nghiệ m         Running examples:    Sankaran và Bui, Le...
Điề u gì khiế n các kế t quả       nghiên cứ u đượ c xuấ t bả n…?   • Chu de mang tinh thoi su duoc nhieu doc gia...
Kế t thúc tình huố ng thả o     luậ n (2)
Thiế t kế các nghiên cứ u khoa họ c
Quy trình nghiên cứ u khoa           họ c           (Theo  McGrath, 1982)   • …mot chuoi cac lua ch...
Quy trình nghiên cứ u khoa           họ c           (Theo McGrath, 1982)   • Khong may, chinh su toi...
Khái quát các phươ ng pháp         nghiên cứ u khoa họ c theo kinh               nghiệ m  Mô tả ...
Tiế n hành nghiên cứ u (3)   Dự đoán/Phân loạ i Running example: Bui, Sankaran, Sebastian“A Framework for measring nat...
ĐỂ XUẤ T BẢ N ĐƯỢ C MỘ T BÀI BÁO…  • Chu de moi duoc nhieu doc gia quan tam  • So lieu doc dao dang chy y  • Xay dun...
Hế t phầ n Tiế n hànhnghiên cứ u phân loạ i (3)
Phươ ng pháp nghiên cứ u dân tộ c           họ c  + Hoat dong quan sat duoc tien hành trong   hoàn canh th...
Các nghiên cứ u tình huố ng  • Nghien cuu tinh huong là su kiem tra ky luong   mot to chuc, mot cong trinh hay mot do...
Các nghiên cứ u tình huố ng  + Tap trung nghien cuu cac ca nhan và nhom   nho  + Co the tien hành phan tich toàn di...
Nghiên cứ u tình huố ng có chấ t lượ ng  • Mot nghien cuu tinh huong tot cho ket qua ve mot tinh   huong hay mot don ...
Nghiên cứ u khả o sát  + Bien phap huu hieu de thu thap so luong lon   du lieu.  + Co the an danh, chi phi thap  ...
Các nhóm trọ ng điể m  + Ho tro viec tim hieu khan gia, nhom nguoi su   dung, nguoi su dung, thi truong  + Tap trun...
Tình huố ng thả o luậ n: Hai ví dụ về nghiên cứ utình huố ng và việ c sử dụ ng  nhóm nghiên cứ u trọ ng      điể m ...
Để xuấ t bả n đượ c mộ t bài báo nghiên cứ u           …  • Chu de thoi su duoc nhieu doc gia quan tam  • So...
Tình huố ng thả o luậ n   kế t thúc (2)
Phân tích ngôn bả n/văn bả n  + Kiem tra ngon ban thuc te duoc viet voi cac   muc dich cu the (nghe nghiep, truong ho...
Các nghiên cứ u mô tả đị nh tính  + Tach rieng theo he thong nhung bien so quan   trong nhat (thuong duoc lay ra tu n...
Các nghiên cứ u dự đoán và phân loạ i  Mụ c  đích là để dự đoán các trạ ng thái     :  • Phươ ng pháp dự đoán dự...
Các khía cạ nh tích cự c    củ a nghiên cứ u đị nh lượ ng/mô tả  • Tu nhien; cho phep coc doi tuong nghien cuu   ...
Các vấ n đề đố i vớ i nghiên        cứ u đị nh lượ ng/mô tả  • Khong the hoà tron ket cau  • Khong the kiem soa...
Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Thự c               nghiệ m  + Lay mau hoac lua chon doi tuong nghien cuu ngau...
Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Giả thự c             nghiệ m  + Giong nhu thuc nghiem ngoai tru viec doi tuong ...
Siêu phân tích  + Lay ket qua cua thuc nghiem và gia thuc   nghiem, nhan dang moi quan he qua lai giua   cac ket l...
Nghiên cứ u thự c nghiệ m     – Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Loai hinh nghien cuu duy      nhat co the thuc su kiem...
Các mặ t tích cự c      củ a nghiên cứ u thự c nghiệ m  • Kiem chung duoc tinh hop ly cua cac tong   hop khai qu...
Các vấ n đề vớ i nghiên cứ u thự c               nghiệ m   • Cac tong hop can phai duoc danh gia dua   ...
Hỏ i ý kiế n?  • Bang cach nào ban co the dua ra mot cau   hoi nghien cuu tot ?  • Bang cach nào ban xac dinh duoc ...
Thự c nghiệ m trong phòng thí     nghiệ m và sự tiế n thoái lưỡ ng            nan      • Khả năng tổ n...
Tình huố ng thả o luậ n:Mộ t ví dụ về nghiên cứ u theo kinh nghiệ m               Running example:    Amb...
Để xuấ t bả n mộ t bài báo…  • Chu de mang tinh thoi su duoc dong dao doc   gia quan tam  • Bo du lieu doc dao: Man...
Hế t tình huố ng thả o       luậ n   Running example: Amblee & BuiInternational conference on Information Systems...
Phươ ng pháp nghiên cứ u hiệ n tượ ng  • Ky thuat nghien cuu hien tuong duoc pho bien boi   Marton và Saljo trong ngh...
Phân tích thự c đị a  • Thuat ngu “Phan tich thuc dia “ co nguon goc tu hoat   dong tong hop kien thuc và su hieu biet ...
Các đặ c tính củ a nghiên cứ u khoa họ c  1.   Bat nguon tu mot cau hoi hay mot van de can      nghien cuu  2. ...
Các công trình nghiên cứ u  • Nghiên cứ u bắ t đầ u bằ ng mộ t vấ n đề  – Van de này khong can phai nghiem trong nhu d...
Cạ m bẫ y trong các công trình nghiên            cứ u  • Nhữ ng vấ n đề sau thườ ng ả nh hưở ng tớ i    ...
Nghiên cứ u chấ t lượ ng            cao              (1 / 2)  • Nghiên cứ u chấ t lượ ng đòi hỏ...
Nghiên cứ u chấ t lượ ng            cao               (2 / 2)  • Nghiên cứ u tố t đòi hỏ i:  ...
Nguồ n tìm vấ n đề nghiên cứ u  • Quan sát.  • Tổ ng quan tài liệ u.  • Hộ i thả o chuyên ngành.  • Chuyên gia.  ...
Diễ n đạ t vấ n đề nghiên            cứ u  • Khi ta xác đị nh đượ c vấ n đề nghiên cứ u :  – Dien dat van ...
Giả thuyế t  • Giả thuyế t là nhữ ng đoán chừ ng thông    minh mang tính ướ m thử về giả i pháp    cho mộ t vấ n...
Giớ i hạ n  •  Tat ca cac nghien cuu deu co han che,    nghia là co nhung hoat dong can thiet nhung    khong d...
Các đị nh nghĩa  •  Đị nh nghĩa các thuậ t ngữ kỹ thuậ t    đượ c sử dụ ng trong công trình nghiên    cứ u  ...
Các giả thiế t  • Giả thiế t là nhữ ng điề u mà nhà nghiên   cứ u nhậ n đị nh mộ t cách chủ quan .  –  Vi du gia ...
Sự quan trọ ng củ a nghiên cứ u khoa            họ c  •  Nhiề u vấ n đề nghiên cứ u mang tính lý    thu...
Kế hoạ ch nghiên cứ u dự kiế n  • Kế hoạ ch nghiên cứ u là nhữ ng tài liệ u    mô tả về nghiên cứ u dự kiế n đượ c t...
Tổ ng quan tài liệ u  • Việ c tổ ng quan tài liệ u rấ t cầ n thiế t.  –  Thieu buoc này ban se khong biet duoc van d...
Các cạ m bẫ y khi tiế n hành       tổ ng quan tài liệ u (1/ 2)  • Hãy kiể m tra nguồ n thông tin cẩ n thậ n   ...
Các cạ m bẫ y khi tiế n hành       tổ ng quan tài liệ u (2 / 2)  •   Internet co the là mot nguon thong tin tot ...
Quy trình và phươ ng pháp luậ n  • Quy trình nghiên cứ u khoa họ c.  • Phươ ng pháp luậ n phổ biế n.  .So sánh các p...
Quy trình nghiên cứ u khoa họ c  • Nghiên cứ u khoa họ c là mộ t quy trình tuầ n    hoàn  –  Giai doan sau can co...
Bướ c 1: Đặ t câu hỏ i nghiên cứ u  • Mộ t câu hỏ i đượ c đặ t ra cho nhà nghiên    cứ u mà nhà nghiên cứ u không có...
Bướ c 2: Đặ t giả thuyế t  • Nhà khoa họ c suy nghĩ về các giả thuyế t    mô tả giả i pháp tứ c thờ i cho vấ n đề  ...
Bướ c 3: Tổ ng quan tài            liệ u  • Các tài liệ u sẵ n có sẽ đượ c xem xét để    xác đị nh xem đã...
Bướ c 4: Đánh giá tài liệ u  • Có thể việ c tổ ng quan tài liệ u sẽ đư a ra   mộ t giả i pháp cho vấ n đề nghiên cứ u...
Điề u gì không phả i là tổ ng quan tài            liệ u?  • Không phả i là bộ sư u tậ p củ a tấ t cả các bài...
Bướ c 5: Thu thậ p số liệ u  • Nhà nghiên cứ u bắ t đầ u thu thậ p dữ    liệ u liên quan đế n vấ n đề nghiên cứ u  ...
Bướ c 6: Phân tích dữ liệ u  •  Dữ liệ u đượ c thu thậ p trong bướ c 5 sẽ    đượ c phân tích để bướ c đầ u xác đị ...
Bướ c 7: Giả i thích dữ liệ u  •  Nhà nghiên cứ u giả i thích các dữ liệ u    mớ i đượ c phân tích và đề xuấ t kế ...
Bướ c 8: Chứ ng minh giả thuyế t  • Dữ liệ u có thể chứ ng minh hoặ c không   chứ ng minh giả thuyế t .  –  Dieu n...
Kế t thúc phầ n“Tiế n hành nghiên cứ u”    Running example: Amblee Bui (International conference on Information Syste...
Các phươ ng pháp luậ n phổ biế n  • Phươ ng pháp luậ n là cách tiế p cậ n ở   trình độ cao để tiế n hành các nghiên ...
So sánh các phươ ng pháp luậ n     P.P đị nh lượ ng        P. P. đị nh tính • Giả i thích, dự đoán      ...
Khi mọ i việ c không suôn sẻ :    sử dụ ng phép tam giác đạ c (triangulation)  • Kế t hợ p các phươ ng pháp độ c lậ p ...
Lợ i ích củ a phép tam giác đạ c  •  Thế mạ nh củ a phươ ng pháp này hỗ trợ cho phươ ng pháp khác  –  Tao ra mot nghie...
Lợ i ích khác củ a phép tam giác đạ c  • Tao ra su can bang giua logic và mo ta  • Nghien cuu dinh tinh, von nhan manh...
Sử dụ ng phép tam giác đạ c hiệ u quả • Để sử dụ ng phép tam giác đạ c có hiệ u quả ,  cầ n tuân thủ 4 nguyên tắ c sau đâ...
Phát huy hiệ u quả cao nhấ t    củ a việ c thu thậ p tài liệ u • Suy nghĩ trướ c về các nghiên cứ u số 1, 2, ...n • Luô...
Tiế n hành nghiên cứ u khoa họ c    (NCKH)  • Nghiên cứ u thử nghiệ m  – Phuong phap do luong    – Thuc hien  ...
Điề u gì tạ o nên    mộ t công trình NCKH tố t?  • Thự c hiệ n nhữ ng việ c đúng  – Tim ra cou hoi dung  • Kien t...
Điề u gì tạ o nên    mộ t công trình NCKH tố t?  • Tính cơ sở (vữ ng chắ c)  • Tính lặ p lạ i  • Tính tái tạ o ...
Tính cơ sở trong NCKH  • Đề cậ p đế n việ c NCKH có thự c sự đo lườ ng nhữ ng thứ mà   NCKH tuyên bố là sẽ đo lườ ng....
Tính lặ p lạ i trong NCKH    Tính nhấ t quán củ a công cụ đo lườ ng, hoặ c kế t    quả mà công cụ đó đạ t đượ c là...
Tính cơ sở và tính lặ p lạ i    Mố i quan hệ giữ a tính cơ sở và tính đáng tin    cậ y tươ ng đố i dễ hiể u: mộ t ...
Tính chính xác trong NCKH  • Tính cơ sở và tính đáng tin cậ y trong   khi tiế n hành nghiên cứ u  • Trình bày các k...
Nhữ ng yế u tố cầ n lư u ýđể có mộ t công trình NCKH      tố t
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Ht viet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ht viet

1,176

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,176
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1
 • 1
 • This presentation is only an overview of research. The only way to get better at research is to do it.
 • In this model all design begins with Awareness of a problem . Design research is sometimes called “Improvement Research” and this designation emphasizes the problem- solving/performance-improving nature of the activity. Suggestions for a problem solution are abductively drawn from the existing knowledge/theory base for the problem area ( Pierce , 1931). An attempt at implementing an artifact according to the suggested solution is performed next. This stage is shown as Development in the diagram. Partially or fully successful implementations are then Evaluated (according to the functional specification implicit or explicit in the suggestion). Development , Evaluation and further Suggestion are frequently iteratively performed in the course of the research (design) effort. The basis of the iteration, the flow from partial completion of the cycle back to Awareness of the Problem, is indicated by the Circumscription arrow. Conclusion indicates termination of a specific design project. New knowledge production is indicated in Figure 3 by the arrows labeled Circumscription and Operation and Goal Knowledge .  The Circumscription process is especially important to understanding design research because it generates understanding that could only be gained from the specific act of construction . Circumscription is a formal logical method ( McCarthy , 1980) that assumes that every fragment of knowledge is valid only in certain situations. Further, the applicability of knowledge can only be determined through the detection and analysis of contradictions – in common language, the design researcher learns or discovers when things don’t work “according to theory." This happens many times not due to a misunderstanding of the theory, but due to the necessarily incomplete nature of ANY knowledge base. The design process, when interrupted and forced back to Awareness of Problem in this way, contributes valuable constraint knowledge to the understanding of the always-incomplete-theories that abductively motivated the original design.  
 • While both of these are tools used during research, they are not sufficient for research.
 • Note that econometrics is a passive science. We can only observe and hope that we the manipulations we would like will occur naturally. Or that when manipulation occur, they do so without other confounding events at the same time. Both are rare. Analytical economics is entirely created by the researcher. It attempts to capture the key environment and incentives, but may omit many important factors. Moreover the research may lack enough information about the environment of interest to effectively simplify his analysis.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • This presentation is a basic overview of research as it applies for Masters and PhD students. While the exact requirements between the two degrees is somewhat different, the basic concepts and approaches to research are not.
 • These don’t represent some kind of linear plan, but are rather common characteristics shared by almost all legitimate research regardless of the venue by which that research was conducted.
 • The concept of “important” questions is subjective and will depend on who you ask as well as the purpose of the research. For instance, PhD students have a different “bar” than Masters students owing to the requirement that their research be “original and significant.”
 • The first case is really an exercise in data gathering and doesn’t contribute new knowledge. The same argument holds for the second case. The third case is a mathematical statement but doesn’t address the reasons for the correlation (which might lead to new knowledge). A similar argument applies to the fourth case.
 • If other researchers can’t confirm your results, you may be faced with having studied an anomaly. Similarly, without a solid plan, you might have inadvertently introduced errors into the experimental design which immediately calls your results into question.
 • There are very few “perfect” research designs where some flaws aren’t present. That’s normal. However, these flaws must be documented as well as their possible impact on the outcome. While this won’t stop reviewers from criticizing the work, it makes it clear that you are aware of the problems and their impact upon your work.
 • Many of us have professional experience which can lead to possible research. Always be careful to differentiate between research and self-enlightenment. A lot of computer literature, particularly research journals such as IEEE or ACM, show good research problems and possible sources of future work. Such future work can provide a good starting point for research projects. The same groups also host professional conferences. DePaul has a student chapter of the ACM that might provide a good source of inspiration for research. Many of the faculty here at DePaul have all kinds of problems that they’re trying to solve.
 • When documenting the proposed research, you should be as precise as you can. You’ll probably find yourself editing and revising many times to attain the necessary level of precision and clarity.
 • Documenting the delimitations is just as important as documenting the intended research. In essence, the problem and delimitations describe the scope of the project. Keep the delimitations in mind as you move forward. Current delimitations might provide avenues for valuable future work.
 • The accurate and consistent measurement of some phenomenon is called validity and reliability respectively.
 • Many times the ability of a researcher to justify the importance of their research topic is directly proportional to their ability to receive funding. This basically requires good salesmanship.
 • There are some basic variations on this theme, but all of these areas will be covered. This format serves to crystalize your thought process and to help ensure that no critical elements of your research have been neglected.
 • Some journals include IEEE and ACM. Be careful of trade journals; they’re often not peer reviewed which can call the content into question in terms of its reliability and quality. The bibliography could be a Word document, Excel spreadsheet, or bibliographic database. Even if the article doesn’t directly pertain to your current project, it might provide you with ideas.
 • We’ll try to give some guidelines as to how to choose starting and stopping points during your research work. Please keep in mind that the following steps don’t have to be slavishly followed in the sequence in which they are presented.
 • The literature review is often a good source for additional ideas. This is also a good place to go in conjunction with the prior step; there’s no point in wasting good brain cells coming up with hypotheses that solve a problem that has already been adequately addressed.
 • Keep in mind that just because you didn’t find a solution today, doesn’t mean that one won’t show up tomorrow. This is one of the reasons that researchers are always reading and trying to keep up to date with current trends.
 • A statement of causality is very difficult to demonstrate because there often many other confounding factors. For an example of this, do a quick bit of reading on the hoops researchers had to go through while trying to show a causal link between smoking and certain kinds of cancer.
 • The choice of methodology might be governed by the kind of research being conducted. For example, the hard sciences tend to favor quantitative methodologies whereas the social sciences often gravitate toward qualitative approaches. It’s quite common for both methodologies to be used during the course of a single research project.
 • These are some the differences in the intent and approaches between quantitative and qualitative research. There are other significant differences in approach as well, but these are some of the highlights. Keep in mind that research design is not a simple task.
 • 37 37 26 33
 • Ht viet

  1. 1. Hộ i thả o“PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨ U KHOA HỌ C” Ngườ i trình bày: Gs. TS. Bùi Tùng Đạ i họ c Hawaii-Hoa Kỳ Trung tâm Học liệu-Đại học Thái Nguyên, 07-08/10/2008
  2. 2. Làm nghiên cứ u khoa họ c Gs. TS. Bui Tung Tung Bui, PhD, Dr.rer.pol. University of Hawaii Matson Navigation Company Distinguished Professor of Global Business Graduate Chair and Director of PhD Program in International Management Phươ ng pháp luậ n về nghiên cứ u/ Dự án TTHL Tháng 10 - 2008
  3. 3. Mộ t số lư u ý trướ c … • Noi ve chu de này trong hai ngày qua là mot cu chi anh hung. Viec de cap toi moi van de là khong the • Khoa hoc là linh vuc rat pho cap, nhung cung rat khac biet. Noi ve phuong phap nghien cuu chung chung khong là gi ca, … nhung lai là su thach thuc • Cac nhà khoa hoc co nhieu cach khac nhau de nghien cuu. Day chi là mot su nhin nhan ca nhan • Muc dich o day là chia se kinh nghiem voi cac ban, khong phai là mot bài giang chinh thong ve làm nghien cuu là the nào. 3LRC © Bui, 2008
  4. 4. Nộ i dung chươ ng trình • Nhữ ng khái niệ m cơ bả n về nghiên cứ u – Nghien cuu là gi, và cai gi khong phai là nghien cuu – Nghien cuu bat nguon tu dau? – Nhung su chuyen giao trong nghien cuu • Các phươ ng pháp luậ n – Qua trinh nghien cuu – Nghien cuu dinh luong và nghien cuu dinh tinh • Phía sau hậ u trườ ng … – Trinh bày nhung cong trinh da xuat ban – Ky thuat và phong cach viet và trinh bày / Nhung truong hop cong trinh cua ban bi bac bo (khong duoc chap nhan) • Nghiên cứ u theo chuyên nghành – Kinh te hoc, Thuong mai, Khoa hoc Chinh tri, Khoa hoc May tinh • Câu hỏ i / Thả o luậ n 4LRC © Bui, 2008
  5. 5. Nhậ n thứ c luậ n, phươ ng pháp luậ n, và phươ ng pháp • Nhậ n thứ c luậ n là mot hoc thuyet ve tri thuc. "ἐaƒaƒeƒeήƒaƒÅ or episteme" (tri thuc hay là khoa hoc) và "ƒaόƒÁƒÍς or logos" (Giai thich /su giai nghia) • Phươ ng pháp luậ n là mot thuyet hay là su phan tich ve viec nghien cuu duoc tien hành hoac can phai duoc tien hành nhu the nào • Mot phươ ng pháp nghien cuu là mot ky thuat thu thap chung cu hay là cach tien hành thu thap chung cu Sandra Harding “Có phươ ng pháp bênh vự c phụ nữ (nam nữ bình quyề n) không?” 5LRC © Bui, 2008
  6. 6. Su xac nhan Tri thức Đức tin Chân lý Su nghien cuu ve tri thuc là gi? Cai gi ta biet, và cai gi ta khong biet (Plato) 6LRC © Bui, 2008
  7. 7. Sự khác biệ t giữ a ‘Phươ ng pháp’ và “Phươ ng pháp luậ n” là gì? Phươ ng pháp: Phươ ng pháp luậ n: • Ky thuat thu thap • Ly thuyet co ban và su bang chung phan tich ve nghien • Nhieu cach tien hành cuu duoc thuc hien trong viec thu thap hoac can phai duoc thong tin tien hành nhu the nào (Sandra Harding) 7LRC © Bui, 2008
  8. 8. Độ ng cơ thúc đẩ y • Độ ng cơ thúc đẩ y việ c nghiên cứ u: – Nghiên cứu thuần tuý: Nang cao hieu biet ve cac hien tuong – Nghiên cứu mang tính công cụ: mot van de can co mot giai phap (loi giai) – Nghiên cứu ứng dụng: Mot giai phap can cac linh vuc ap dung • Độ ng cơ thúc đẩ y phươ ng pháp luậ n nghiên cứ u – kiem soat (dinh tinh) qua trinh nghien cuu – cong nhan ket qua nghien cuu – so sanh nhung cach tiep can nghien cuu – ton trong nhung nguyen tac cua thuc tien khoa hoc co gia tri 8LRC © Bui, 2008
  9. 9. Tạ i sao nghiên cứ u lạ i cầ n thiế t hơ n bao giờ hế t? – Nhung moi truong làm an moi, (phan ung moi cua nguoi tieu dung, cac mo hinh kinh doanh moi, thuong mai toàn cau – nhieu soch giao trinh cho nhieu chuyen ngành dang duoc viet – thien van hoc, kinh te hoc, xa hoi hoc, vv.)– Cong nghe moi trong tat ca cac linh vuc, tu cong nghe sinh hoc cho toi khoa hoc ve con nguoi– Qua tai ve thong tin thay vi thieu thung tin– Toc do van dong cua khoa hoc là khong the cuong lai, do vay luon co chu de nghien cuu de kham pha!– Hon 99% coc nhà khoa hoc ve nhan loai nay van cun song! 9LRC © Bui, 2008
  10. 10. Nghiên cứ u là gì? • Nghiên cứ u có ý nghĩa khác nhau đố i vớ i nhữ ng ngườ i khác nhau • Nhiề u cách tiế p cậ n và phạ m vi nghiên cứ u – Tinh ky thuat doi voi hành vi cu xu – Su giai thich doi voi su du doan – Tinh toàn cau doi voi tinh dia phuong – Ly thuyet doi voi thuc tien. – Nhung moi cach tiep can co mot phuong phap “thich hop” cho no … ban phai hieu rang phuong phap “thich hop” o day co nghia là no phai duoc chap nhan trong pham vi do. • Tươ ng lai: Nghiên cứ u liên ngành nhiề u chuyên gia – “Kiem tra kien thuc chuyen gia” – Loi giai là gi? 10LRC © Bui, 2008
  11. 11. Nghiên cứ u là … “…Quá trình thu thập và phân tích thông tin (dữ liệu) có hệ thống để làm tăng thêm sự hiểu biết về một hiện tượng làm ta băn khoăn hoặc quan tâm.” 11LRC © Bui, 2008
  12. 12. Nghiên cứ u: Mộ t đị nh nghĩa có tính triế t họ c• Nghiên cứ u:– Mot hoat dong dong gop vào su hieu biet ve mot hien tuong [Kuhn, 1962; Lakatos, 1978]• Hien tuong: mot tap hop nhung hành vi cu xu cua mot so thuc the mà mot nhom cac nhà nghien cuu quan tam• Su hieu biet: kien thuc cho phep du doon ve hành vi cu xu theo mot khoa canh nào do cua hien tuong• Nhung hoat dong (su tich cuc) duoc cho là thich hop de san sinh ra su hieu biet (kien thuc) là cac phuong phap nghien cuu và cac ky thuat cua nhom nghien cuu– Nhung nhom nghien cuu theo mot mo hinh doi voi nhung nhom nghien cuu da mo hinh (Thoa thuan ve hien tuong quan tam và cac phuong phap nghien cuu) 12LRC © Bui, 2008
  13. 13. Đị nh nghĩa củ a tôi về nghiên cứ u • Nghệ thuậ t khám phá tri thứ c – vi du, ly thuyet moi - Rat can su ket noi xa hoi cho nhung nguoi nhut nhat (hay thu minh) (???); Tren thi truong do dien tu, gia cua mot san pham thi it quan trong hon (???) • Nghệ thuậ t thự c thi tri thứ c thành công – Vi du, su dung mot mo hinh quan ly de giup cho viec lua chon mot nhà may moi. 13LRC © Bui, 2008
  14. 14. Tạ i sao lạ i làm công tác nghiên cứ u? • Để hiể u biế t sâu hơ n mộ t hiệ n tượ ng cụ thể – Vi du, tai sao nguoi ta lai tieu nhieu tien nhu vay cho dien thoai di dong? • Để giả i quyế t nhữ ng điề u còn ngờ vự c – Vi du, Neu tang gia 10%, dieu gi se xay ra voi khoi luong hàng ban ra cua toi? 14LRC © Bui, 2008
  15. 15. Các môn khoa họ c • Các loạ i hình nghiên cứ u [Simon, 1996]: – Khoa hoc tu nhien: Nhung hien tuong xay ra trong the gioi (tu nhien hoac xa hoi) • Khoa hoc thiet ke ~ khoa hoc cua su nhan tao: – mot phan hay là toàn bo cac hien tuong co the duoc tao ra – nghien cuu cac doi tuong hay là hien tuong duoc thiet ke de dat duoc nhung muc dich nào do – Khoa hoc xa hoi: qua trinh hinh thành lop cau truc cua mot he thong xa hoi và tac dong cua no len cac qua trinh và to chuc xa hoi – Khoa hoc ung xu: Cac qua trinh quyet dinh và chien luoc giao tiep trong và giua cac to chuc (co quan) trong mot he thong xa hoi 15LRC © Bui, 2007
  16. 16. Các phươ ng pháp khoa họ c và nghệ thuậ t trình bày • KHOA HỌ C: • NGHỆ THUẬ T TRÌNH BÀY: • Thự c nghiệ m – Nghien cuu hoat dong trong phòng thí nghiệm – Tinh chu quan / tranh luan • Thự c nghiệ m ngoài troi – Tinh mo ta / trinh bày co • Khao sat nghe thuat • Nghien cuu truong – Nghien cuu trong tuong lai hop cu the – Phê bình, xem xét • Du bao • Mo phong • (Nghien cuu dat nen Những cách tiếp cận có tính kết hợp : mong) Các nghiên cứu theo chiều dọc (Nghiên cứu thực tiễn hợp tác) Nguồn: Galliers, R. (Tính biện chứng) 16LRC © Bui, 2007
  17. 17. Cách nhìn hòa hợ p các phươ ng pháp và phươ ng pháp đố i lậ p CV, Khảo sát SS Thực nghiệm trong Lab. Quay Video Trách nhiệm Thực nghiệm ngoài trời Nghiên cứu hành động cao Nghiên cứu Lý thuyết làm cơ sở trường hợp cụ thể ng Nghiên cứu hành động h độ dọc Nghiên cứu Nhân viên Thiếu tác dụng (Năng lực của người quan trường hợp cụ thể hàn iều – trách nhiệm cao) ểĐời sống b sát n) ụ th g La Nhân viên o chthực gi a cứu ời ợp c h tron The trườ cứu (t iên ng h ỷ pk Ngh hiệm iên ậ / th Thự ideo Ngh m Nă c ng yV án át Qua Dự os 17 t tiế KhảLRC © Bui, 2007 h
  18. 18. Và đừ ng quên nghiên cứ u thiế t kế – Khoa hoc tu nhien: Nhung hien tuong xay ra trong the gioi (tu nhien hoac xa hoi) • Khoa hoc thiet ke ~ khoa hoc cua su nhan tao: – mot phan hay là toàn bo cac hien tuong co the duoc tao ra – nghien cuu cac doi tuong hay là hien tuong duoc thiet ke de dat duoc nhung muc dich nào do – Simon (1966) 18LRC © Bui, 2007
  19. 19. (biểu tượng) Hien tuong Khoa học Toán học Thiết kế Định luật Hội họa Mạng Tổng hợp ngữ nghĩa Thiết kế Phân tích sản phẩm (CS) Kỹ thuật cơ khí Cac hoat dong Hóa học Thực H1: Một sơ đồ nhận thức về các nghành khoa học 19LRC © Bui, 2007 [Owen,1997]
  20. 20. Nhữ ng khái niệ m cơ bả n về nghiên cứ u thiế t kế • Mô hình củ a quá trình • Các loạ i hiệ n vậ t do bàn tay con ngườ i làm ra: – Ket qua cua cong trinh nghien cuu • cấ u trúc hiệ n vậ t – Noi dung cua cach tiep can nghien cuu • Đánh giá: – cac tieu chuan danh gia – cach tiep can danh gia 20LRC © Bui, 2007
  21. 21. Mô hình củ a quá trình • Mộ t kiể u mẫ u giả i quyế t vấ n đề: – theo duoi nhung su doi moi trong viec xac dinh nhung y tuong, thuc tien, nang luc ky thuat, và san pham mà qua do su phan tich, thiet ke, thuc thi và su dung he thong thong tin cu the duoc hoàn tat mot cach co hieu luc và hieu qua. Tsichritzis 1997; Denning 1997 21LRC © Bui, 2007
  22. 22. Quá trình nghiên cứ u thiế t kếNhungluong kien + kien thuc muc tieu và van hànhthucCac buoc Dinh gioi hancua quatrinh Nhan thuc Goi y Khai trien Đánh giá Ket luan van deKieu hinhthuc lo-gic Lay di Suy luan [Takeda,1990] 22 LRC © Bui, 2007
  23. 23. Các tạ o tác (Hiệ n vậ t do bàn tay con ngườ i làm ra) • Không đượ c miễ n trừ khỏ i các quy luậ t củ a thiên nhiên hay là các thuyế t về hành vi cư xử • Các tạ o tác dự a trên “Thuyế t Kernel” đang hiệ n hành đã đượ c áp dụ ng, thử nghiệ m, thay đổ i, và mở rộ ng qua thự c nghiệ m, sáng tạ o, hiể u biế t bằ ng trự c giác, và năng lự c giả i quyế t vấ n đề củ a nhà nghiên cứ u. (Walls et al. 1992; Markus et al. 2002) 23LRC © Bui, 2007
  24. 24. Đầ u ra củ a nghiên cứ u thiế t kế [March & Smith, 1995] • Su cau thành – ban tu vung dua tren nhung khai niem cua mot linh vuc cua van de/ giai phap • Phương pháp – cac thuat toan và thuc tien de thuc hien mot nhiem vu cu the • Các mô hình – mot tap hop cac nhan dinh hoac cong bo the hien moi quan he giua nhung phan cau thành – nhung khai niem truu tuong và bieu dien • Thuyet minh – tao thành su nhan thuc ve cau thành, mo hinh và cac phuong phap trong mot he thong hoat dong – Cac he thong da duoc thuc thi và nguyen mau • Cac thuyet tien bo hon 24LRC © Bui, 2007Xay dung hien vat –
  25. 25. Sả n phẩ m đầ u ra củ a nghiên cứ u thiế t kế Cau thành Cac thuyet tien bo hon Hoc thuyet noi lon ve nhung Các mô hình hien tuong duoc bao quat Truu tuong hoa Các mô hìnhTruu tuong hoa Tri thuc trong vai tro Các phương pháp nguyen ly van hành Cấu thành Các thuyết tiến bộ Truu tuong hoa hơn Hien vat trong vai tro thuc thi co the Các phương pháp Cấu thành [Purao , 2002] 25 LRC © Bui, 2007
  26. 26. Các ví dụ • Mở ra mộ t lĩnh vự c mớ i • Đư a ra mộ t khung (sườ n) thố ng nhấ t • Giả i quyế t vấ n đề tồ n tạ i lâu nay • Khả o sát kỹ kưỡ ng mộ t lĩnh vự c • Phủ nhậ n tri thứ c đang tồ n tạ i • Chứ ng thự c mộ t họ c thuyế t bằ ng thự c nghiệ m • Tạ o ra mộ t hệ thố ng có tham vọ ng • Đư a ra nhữ ng số liệ u thự c nghiệ m • tìm đượ c từ nhữ ng thuậ t toán cao cấ p • Phát triể n phươ ng pháp luậ n mớ i • Phát triể n mộ t công cụ mớ i • Tạ o ra mộ t kế t quả tiêu cự c 26LRC © Bui, 2007
  27. 27. Cấ u trúc hiệ n vậ t • Cấu trúc của hiện vật – Thông tin định ra những khoảng cách (khẩu độ) cho hiện vật – cơ sở để suy luận các thông tin được yêu cầu về hiện vật – Xác định các đặc tính cấu hình cần thiết để tạo khả năng đánh giá hiện vật 27LRC © Bui, 2007
  28. 28. Tiêu chuẩ n đánh giá • Tiêu chuẩn đánh giá – quy mô của không gian thông tin thích hợp để xác định lợi ích của hiện vật – có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích đánh giá 28LRC © Bui, 2007
  29. 29. Cách tiế p cậ n đánh giá • Cách tiếp cận đánh giá – quy trình kiểm tra một hiện vật trên thực tế – xác định các vai trò liên quan tới đánh giá và cách thức điều khiển việc đánh giá – Kết quả là một quyết định liệu hiện vật có đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá dựa vào những thông tin sẵn có hay không 29LRC © Bui, 2007
  30. 30. Cách tiế p cậ n đánh giá (2) • Đánh giá đị nh lượ ng – Có nguồn gốc phát triển từ khoa học tự nhiên để nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên – các cách tiếp cận • các phương pháp khảo sát • Làm thực nghiệm trong phòng thí nghiệm • Các phương pháp chính thống (chẳng hạn toán kinh tế) • Các phương pháp bằng số (Ví dụ: xây dựng mô hình toán học) 30LRC © Bui, 2007
  31. 31. Cách tiế p cậ n đánh giá (3) • Đánh giá đị nh tính: – được phát triển trong ngành Khoa học Xã hội tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu suy xét về các hiện tượng văn hóa – các cách tiếp cận: • nghiên cứu hành động • nghiên cứu trường hợp cụ thể • Dân tộc học • học thuyết cơ sở – nguồn dữ liệu chất lượng: • quan sát và đồng quan sát (điều tra ngoài trời) • Những cuộc phỏng vấn và bản câu hỏi • Các tài liệu và văn bản • ấn tượng và phản ứng của các nhà nghiên cứu 31LRC © Bui, 2007
  32. 32. Sự dàn dự ng (cấ u thành) Cấ u trúc Tiêu chuẩ n đánh Cách tiế p cậ n giá đánh giá Siêu mô hình •Thiế u hụ t sự Phân tích mang củ a từ vự ng cấ u thành tính bả n thể •Sự quá tả i cấ u thành •Dư thừ a cấ u thành •Quá mứ c cấ u thành 32LRC © Bui, 2007
  33. 33. Các phươ ng pháp Cấ u trúc Tiêu chuẩ n đánh giá Cách tiế p cậ n đánh giá •Siêu mô hình dự a •Sự phù hợ p •Nghiên cứ u trong vào quá trình •Tính toàn vẹ n phòng thí nghiệ m •Nhữ ng ứ ng dụ ng •Tính nhấ t quán •Điề u tra trên hiệ n có mụ c đích trườ ng •Nhữ ng điề u kiệ n •Khả o sát về khả năng áp •Nghiên cứ u trườ ng dụ ng hợ p cụ thể •Sả n phẩ m và kế t •Nghiên cứ u hành quả củ a việ c áp độ ng dụ ng phươ ng pháp •Mô tả thự c tiễ n •Tham chiế u tớ i sự •Nghiên cứ u nghệ cấ u thành 33LRC © Bui, 2008 thuậ t trình bày
  34. 34. Các mô hình Cấ u trúc Tiêu chuẩ n đánh giá Cách tiế p cậ n đánh giá • lĩnh vự c •Tính đúng đắ n •Sự hợ p lý về mặ t cú •Phạ m vi, mụ c đích •Tính trọ n vẹ n pháp •Cú pháp, ngữ nghĩa •Tính rõ ràng •Kiể m tra sự toàn vẹ n •Thuậ t ngữ •Tính linh hoạ t •Lấ y mẫ u sử dụ ng số liệ u phù hợ p đượ c lự a • Chủ ý áp dụ ng •Tính đơ n giả n chọ n cho nhữ ng hiệ n •Khả năng áp dụ ng tượ ng đang xả y ra bên •Khả năng thự c thi ngoài hoặ c số liệ u thay thế tin cậ y •Kiể m tra sư thố ng nhấ t •Phân tích rủ i ro và giá cả 34LRC © Bui, 2007 •Khả o sát ngườ i dùng
  35. 35. Sự minh họ a nhữ ng điề u trừ u tượ ng Cấ u trúc Tiêu chuẩ n đánh giá Cách tiế p cậ n đánh giá •Có thể thự c hiệ n •Tính chứ c năng •Kiể m tra các chuẩ n bằ ng mộ t ngôn ngữ •Khả năng sử dụ ng •thử nghiệ m lậ p trình •Độ tin cậ y •Phân tích chuẩ n •Tham chiế u tớ i mô •Hiệ u suấ t thự c hiệ n •Xác minh hình thiế t kế •Khả năng trợ giúp •Tham chiế u tớ i đặ c tính yêu cầ u •Tham chiế u tớ i tài lệ u làm bằ ng chứ ng •Tham chiế u tớ i tài lệ u quả n lý chấ t lượ ng •Tham chiế u tớ i tài 35LRC © Bui, 2007ả n lý cấ u hình lệ u qu
  36. 36. Ích lợ i củ a việ c nghiên cứ u • Thông tin là sứ c mạ nh – Nghiên cứu tạo ra những thông tin có giá trị - những c ơ hội mới – Nghiên cứu giúp tránh được các lỗi (sai phạm) do không (thiếu) hiểu biết – Nghiên cứu là tốn kém, song ra một quyết định không có nghiên cứu có thể còn tốn kém hơn (Chẳng hạn mua một tấm bản đồ, máy tính chạy quá nhanh) • Đóng góp cho vố n tri thứ c sẵ n có – Thách thức/ khẳng định những kiến thức đã tìm thấy (ví dụ: giấc ngủ của trẻ sơ sinh trong nghiên cứu y học) – Tìm kiếm sự thật (học thuyết mới, có thể là định luật mới) 36LRC © Bui, 2008
  37. 37. Đầ u ra củ a nghiên cứ u / Hệ mét • Các việ n sĩ khuyế n khích sử dụ ng cả hai giả i pháp đị nh lượ ng và đị nh tính để báo cáo về “chấ t lượ ng” – SỐ LƯỢNG CỦA: • Tạp chí xuất bản, các bài trình bày tại các hội thảo, sách và các chương sách, phần thưởng, những khoản tài trợ, kinh phí, vv… – CHẤ T LƯỢ NG CỦ A: • Danh tiếng của việc xuất bản, của các cơ quan tài trợ, chất lượng của các cuộc hội thảo, của việc đánh giá của những người đồng cấp về các chương trình nghiên cứu,… • Chất lượng của các cơ quan nghiên cứu có sử dụng sinh viên sau đại học • Ích lợi xã hội của việc nghiên cứu 37LRC © Bui, 2008
  38. 38. Nghiên cứ u trong thế kỷ 21 • Tin tố t lành: Lúc nào cũng sẵn có đề tài hay cho bạn! • Tin không đượ c vui lắ m: Ý kiến thường không được coi trọng (bị coi rẻ), làm cho những ý tưởng được thực hiện thì giá trị hơn rất nhiều, đồng thời cũng là khó khăn hơn rất nhiều 38LRC © Bui, 2008
  39. 39. Cái gì không phả i là nghiên cứ u? Điể n hình là mộ t bài diễ n văn chính trị – Nhiều quan điểm hơn là sự kiện – Nhiều tuyên bố hơn là sự việc – Nhiều ý kiến chủ quan hơn những gì bạn có th ể xác minh – Nhiều chủ định hơn bằng chứng – Phạm vi rộng hơn phạm vi nghiên cứu đặc thù – Thiếu tính tự phê phán 39LRC © Bui, 2008
  40. 40. Nghiên cứ u không phả i là • Nghiên cứ u không phả i là thu thậ p thông tin: – Thu thập thông tin từ những nguồn như là sách, tạp chí không phải là nghiên cứu. – Không có sự cống hiến cho tri thức • Nghiên cứ u không phả i là sự chuyể n tả i các sự kiệ n: – Nếu chỉ chuyển tải sự kiện từ nguồn này sang nguồn khác thì không thể tạo ra sự nghiên cứu – Không có sự đóng góp cho những hiểu biết mới cho dù điều này có thể làm cho những kiến thức sẵn có tr ở nên hữu dụng 40LRC © Bui, 2008
  41. 41. Rấ t khó thự c hiệ n mộ t nghiên cứ u có giá trị … • Rấ t khó thự c hiệ n mộ t nghiên cứ u có giá trị – Qua trinh co xu huong kho hoàn thien – Ket qua khong phai luc nào cung dung dan • Mộ t số ví dụ : – Hỏi những câu sai (nhầm lẫn): su that bai cua Coca- cola – Ton kom, nghien cuu bang thuc nghiem tren quy mo lon sinh ra quyet dinh sai (thay doi cung thuc làm Coke) – Thử nghiệm sai về quy mô (số lượng): Bau cu thoi nhiem ky Tong thong Roosevelt – du doan sai – Sử dụng sai mô hình: Mo hinh kinh te ve nen kinh te Phap ( Thoi ky chinh quyen Sac do Gon) – Kết quả tốt cho một lý lẽ sai: Mo hinh du bao Thi truong chung khoan New York cua truong DH New York 41LRC © Bui, 2007
  42. 42. Mộ t cách đo sự đóng góp cho nghiên cứ u củ a bạ n … • Chuỗ i khám phá tri thứ c – So lieu  Thong tin  Tri thuc  Su thong thai • Ví dụ : – Thiet ke he thong thong tin su dung may tinh cho nhà kinh doanh tien te – Su dung du lieu de kham pha nguyen nhan thuc su cua SARS – Su dung quy trinh de hieu biet day du ve nhung anh huong cua viec dau tu vào giao duc 42LRC © Bui, 2007
  43. 43. để khám phá tri thứ c • SỰ KIỆ N -> KHÁI NIỆ M ->(GIẢ THUYẾ T) -> NGUYÊN LÝ -> HỌ C THUYẾ T -> ĐỊ NH LUẬ T CÁC ĐỊ NH NGHĨA: SỰ KIỆ N: một sự quan sát, một ý tưởng hoặc một hành động có thể được kiểm chứng KHÁI NIỆ M: những quy luật cho phép phân loại sự kiện, ý tưởng, con người, vv… GIẢ THUYẾ T : sự phỏng đoán được rèn luyện vè mối quan hệ (nguyên lý) NGUYÊN LÝ: Quan hệ giữa các sự kiện và khái niệm HỌ C THUYẾ T: Loạt các sự kiện, khái niệm, và các nguyên lý cho phép giải thích và mô tả ĐỊ NH LUẬ T: được thiết lập một cách vững chắc, nguyên lý của học thuyết được thử nghiệm kỹ lưỡng 43LRC © Bui, 2007
  44. 44. Nghiên cứ u trong thế kỷ 21 • Thông tin tồ i tệ : – Có quá nhiều tác phẩm được đăng tải quanh ta – Có vẻ như những chủ đề hay đã được lấy đi hết • Tin tố t lành – Nền kinh tế mới, ngữ cảnh mới sinh ra nhu cầu cho những đề tài nghiên cứu mới – Nếu bạn có những dữ liệu độc nhất, thì bạn sẽ có đóng góp duy nhất (tại bậc Thạc sỹ) 44LRC © Bui, 2007
  45. 45. Các lớ p (bậ c) củ a nghiên cứ u khoa họ c xã hộ i … • Các vấ n đề toàn cầ u – Các chuẩn trong trao đổi thông tin • Nhữ ng vấ n đề có tính chấ t xã hộ i – Ảnh hưởng của Email, blog, wiki • Nhữ ng vấ n đề giữ a các tổ chứ c • Nhữ ng vấ n đề thuộ c tổ chứ c – Hướng ngoại và tầm kiểm soát • Nhữ ng vấ n đề cá nhân 45LRC © Bui, 2007
  46. 46. Các ví dụ khác • Chiế n lượ c – Xác định một chiến lược kinh doanh mới cho một công ty trong một ngành công nghiệp cụ thể • Chẳng hạn, Barnes and Nobles ( Hãng phân phối sách quốc gia ở Hoa Kỳ) đối phó với đối thủ cạnh tranh trên mạng (Amazon.com) như thế nào? – Trung Quốc có nên thực thi thuế bảo hiểm xã hội như cách người ta thực hiện ở Hoa Kỳ không? • Cả i cách Chính phủ – Trung Quốc có nên tiến tới dùng chuẩn truyền thông riêng của mình không? – Có hành vi cư xử đặc biệt nào của người tiêu dùng từ thị trường kinh doanh qua mạng của Trung Hoa ( đã biết hành vi cư xử của người tiêu dùng Trung Quốc đối với công nghệ cao)? – Chính phủ nên làm gì để giúp người Trung Quốc chiếm được các dự án ở nước ngoài? 46LRC © Bui, 2007
  47. 47. Thêm các ví dụ • Kinh tế họ c vi mô – Những sự mềm dẻo về giá khi mua điện thoại di động ở Trung Quốc là gì? • Kinh tế họ c vĩ mô – Những tác động kinh tế của thương mại điện tử Trung Hoa với sự mở rộng dịch vụ E-bay? • Tiế p thị – Tác động của “lời truyền miệng điện tử” của những sản phẩm vi điện tử • Công nghệ thông tin trong xã hộ i – Chúng ta khuyến khích việc sử dụng máy tính trong kinh doanh nhỏ ở nông thôn Trung Hoa như thế nào? • Nguồ n nhân lự c – Thưởng công cho nhân viên: đối với nhân viên làm công tác công nghệ thông tin, có phải cho họ nghỉ nhiều hơn thì t ốt hơn cho h ọ tiền thưởng không? 47LRC © Bui, 2007
  48. 48. Dẫ n dắ t nghiên cứ u không phả i lúc nào cũng giố ng như công bố nghiên cứ u • Có mộ t mố i liên hệ giữ a nhữ ng lự a chọ n củ a bạ n về dẫ n dắ t mộ t nghiên cứ u có giá trị vớ i lự a chọ n công bố – Dẫn dắt nghiên cứu có phần tách biệt với công bố – Có những trải nghiệm hay trong quá trình dẫn dắt việc nghiên cứu của bạn • Chúng ta muốn tìm hiểu thêm nhiều về thế giới này một cách khách quan. • Chúng ta muốn tìm được những kết quả đúng đắn – có căn cứ vững chắc nội tại và bên ngoài • Thực tế nghiên cứu tốt sẽ giúp cho việc công bố một bài viết, chứ không bảo hành cho việc công bố 48LRC © Bui, 2007
  49. 49. Xuấ t bả n • Bề n bỉ , kiên trì, và kiên trì hơ n nữ a • Các trọ ng tài và biên tậ p viên đánh giá bài viế t – Trong một thế giới hoàn hảo, công việc của họ gồm 2 phần: • đánh giá vấn đề/ đề tài nghiên cứu – Vấn đề có thu hút sự chú ý không? – Vấn đề có tiềm năng bổ sung vào hay ảnh hưởng tới tri thức sẵn có không? – khảo sát sự hợp lệ của những điều tìm được – Phương pháp luận nghiên cứu vấn đề có phù hợp không? – Những giải thích khác đã được xem xét chưa? – Trong các giới hạn hợp lý của phương pháp và vấn đề đang được đề cập. – Các phương pháp thống kê có phù hợp với vấn đề, phương pháp và số liệu không? – Với các phương pháp và phép phân tích sử dụng, liệu kết quả có đáng tin cậy không? 49LRC © Bui, 2007
  50. 50. Dẫ n dắ t nghiên cứ u • Chúng ta phả i bắ t đầ u bằ ng việ c để ý tớ i việ c công bố – Tìm ra một vấn đề nghiên cứu đáng quan tâm – Thuyết trình một “câu trả lời” hợp lý cho vấn đề • Không bao giờ có câu trả lời đích thực, và thường thì nghiên cứu lại dẫn dắt tới nhiều vấn đề khác • Tuy nhiên với ý tưởng là cố gắng đưa ra một “câu trả lời” 50LRC © Bui, 2007
  51. 51. Thái độ đố i vớ i việ c nghiên cứ u • Chân thự c – Khong can làm sai lech su that – Nghien cuu mà giup tim ra nhung “dieu te hai” thi cung tot nhu nguoi ta kham pha ra “nhung tin tot lành.” • Sáng tạ o – Tim kiem su kham pha moi – Luon co cai de “kham pha”và “ban” trong mot bo du lieu co gia tri – Luc nào cung co mot khia canh nào do cua mot van de mà co ve “nhieu nguoi biet den” lai dang duoc khao sat ky càng 51LRC © Bui, 2007
  52. 52. Bí quyế t:Có mộ t câu chuyệ n để kể Và kể câu chuyệ n đó bằ ng mộ t cách “khoa họ c” vớ i phươ ng pháp đượ c chứ ng minh và nhữ ng con số khách quan.
  53. 53. Khai triể n mộ t dự án nghiên cứ u • Biế t kỹ năng củ a bạ n – tìm kiế m đồ ng tác giả nế u bạ n cầ n và nế u điề u đó là phù hợ p • Biế t thế nào là mộ t đề tài hay – là cai mà nguoi ta quan tam toi – là cai mà ban cho là ban se làm tot hon nhung cai khoc – ban co nhung so lieu mà nguoi khac co the khong co • Tìm kiế m nhữ ng chủ đề mà về lâu dài có tiề m năng sinh ra nhữ ng lợ i ích khác • Tính hợ p thờ i (đúng lúc) là quan trọ ng 53LRC © Bui, 2007
  54. 54. Các kỹ năng chính • Nghiên cứ u yêu cầ u nhữ ng kỹ năng sau: – Biet ve linh vuc ban de cap (xem xet tài lieu chuyen de) – khai niem hoa ly thuyet (kha nang khai quat hoa) • Nhung cach tiep can nghien cuu – bang chung là nhung so lieu – suy luan logic – trich dan cong trinh cua nguoi khac – Viet bài • xây dự ng mộ t nhóm cho nhữ ng kỹ năng cầ n thiế t 54LRC © Bui, 2007
  55. 55. Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì? • Mộ t nghiên cứ u tố t: – Dat nhung cau hoi moi hoac cu bang mot cach moi hoac trong mot hoàn canh moi dan den nhung cau tra loi khac nhau – Co mot cau chuyen voi mot thong diep làm cho cac bien tap vien cua tap chi, cac nhà phe binh, và doc gia quan tam – Là buoc dau tien/ buoc tiep theo trong mot luong nghien cuu – Phu hop voi dieu rui ro hoac nhung dieu mang lai trong hành trang cua ban 55LRC © Bui, 2007
  56. 56. Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì? • Từ góc độ cá nhân: – Làm nghien cuu mang lai niem vui – làm nghien cuu de xuat ban • làm nghien cuu mà no chu trong vào mot van de co ban – Làm cho nhung gi xay ra tro nen co y nghia – Giai thich ve nhung dieu xay ra – Doan truoc dieu gi se xay ra – gay ra nguyen nhan cua nhung dieu se xay ra (Cockburn) – Làm nghien cuu duoc quan tam cho du ket qua là the nào di nua 56LRC © Bui, 2007
  57. 57. Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì? • Công bố kế t quả nghiên cứ u : – Viet de duoc doc – Viet de duoc trich dan – Viet de thay doi thuc tien 57LRC © Bui, 2007
  58. 58. Mộ t dự án nghiên cứ u có giá trị là gì? • Đị nh nghĩa củ a giả i Nô Ben trong Vậ t lý họ c: “Oh cậ u bé, sao ta đã không nghĩ về điề u đó nhỉ ?” – Nhung y tuong don gian là dieu ly tuong • Sự khám phá khoa họ c không bắ t đầ u bằ ng từ “Tìm ra rồ i” mà nó bắ t đầ u bằ ng từ “Điề u đó thậ t buồ n cườ i.” - Kham pha su di thuong – Kham pha ti le ton tai ban dau cua I. T. 58LRC © Bui, 2007
  59. 59. Nguồ n cho các dự án nghiên cứ u (Mô hình thùng rác củ a nghiên cứ u ) Hoc thuyet Nghien cuu truoc Kinh nghiem ca nhanCác phương pháp Nguon tài nguyen (Tien, co so vat chat, nhan luc) Du lieu (Chính và phu) Phong theo: A. Dennis, HICSS 59LRC © Bui, 2007
  60. 60. Các thuyế t hữ u ích • Thuyế t kinh tế – Su toi uu hoa trong boi canh khan hiem nguon tài nguyen • Khoa họ c quả n lý -Nghien cuu van hành – hành vi to chuc • Tâm lý họ c ứ ng dụ ng • Khoa họ c thông tin – khoa hoc may tinh – cac he thong thong tin quan ly • Và nhiề u ngành khoa họ c khác … NHƯ NG BẠ N CẦ N CÁC HỌ C THUYẾ T! 60LRC © Bui, 2007
  61. 61. Nhữ ng đề tài nóng hổ i hiệ n hành • Su ben vung (ton tai voi thoi gian dài) • Tang truong kinh te và kiem soat o nhiem • Cac chinh sach tài chinh cho nen kinh te thi truong • Tinh hieu luc cua thuong mai dien tu • Do gia tri cua mot hang / cong ty • Thuyet trinh tham • Khai thác thông tin • Thuong mai quoc te • v v .. 61LRC © Bui, 2007
  62. 62. Thả o luậ n trườ ng hợ p:Hai ví dụ về nghiên cứ u thiế t kế Các ví dụ kế tiế p: Bui, Lee Các hệ thố ng hỗ trợ việ c ra quyế t đị nh, 2006Bui, Loebbecke Các hệ thố ng hỗ trợ việ c ra quyế t đị nh, 1997
  63. 63. Điề u gì làm cho bài viế t đượ c công bố / xuấ t bả n … • Chủ đề mớ i làm ngườ i đọ c quan tâm • Số liệ u duy nhấ t • Xây dự ng mộ t khung/ sườ n để biệ n hộ cho việ c số liệ u đã đượ c thu thậ p ra sao • Khuôn khổ duy nhấ t cho trình bày số liệ u và thả o luậ n 63LRC © Bui, 2007
  64. 64. Kế t thúc Trườ ng hợ p thả o luậ n (1)
  65. 65. Phát triể n họ c thuyế t
  66. 66. Thuyế t có giá trị là gì [1]? • Lý thuyế t là lý do chính cho việ c công bố mộ t bài viế t mớ i – Thuyet là ly do Tai sao cua viec nghien cuu – Thuyet khong phai là ban tom tat cua nghien cuu truoc do 66LRC © Bui, 2007
  67. 67. Thuyế t có giá trị là gì [2]? • Mot thuyet co gia tri giai thich cac moi quan he trong mot tap hop su cau thành • Và giai thich vi sao cac moi quan he do ton tai 67LRC © Bui, 2007
  68. 68. Cách tiế p cậ n kinh điể n • Họ c thuyế t có tính khái niệ m, trìu tượ ng và thăm dò; dự a vào thuyế t trướ c đó và các kế t quả thự c nghiệ m. • Ba bướ c.. – Xac dinh cac khai niem và viet nhung van de xac nhan moi quan he giua cac khai niem do – Dat ke hoach thu cac gia thuyet và cac phuong phap de do luong cac khai niem – thu thap và phan tich du lieu voi no luc kiem chung cac gia thuyet 68LRC © Bui, 2007
  69. 69. Ví dụ về mộ t mô hình lý thuyế t Thuyet: Thành tuu hoc van là hàm cua tinh trang kinh te xa hoi và kha nang hoc thuat Tinh trang kinh te xa hoi Thành tuu hoc van Kha nang hoc thuat 3 cau thành voi quan he nhan qua 69LRC © Bui, 2007
  70. 70. Mở rộ ng mô hình lý thuyế t: sự cấ u thành, biế n số và tạ o ra kế t quả 70LRC © Bui, 2007
  71. 71. Mô hình lý thuyế t vớ i các biế n số Uy tín trong Thu nhap cong viec Tinh trang kinh te xa hoi Thành tuu hoc van Kha nang hoc thuat Diem so Mức giáo dục đạt được / loai Ky nang Ky nang toan hocLRC © Bui, 2007 ngon ngu 71
  72. 72. Thoi gian thuc hien Chenh lech ve can nang giua lan giua lan 1 và lan 2 1 và lan 2 Gioi tinh Ty le quan diem 1-5 (Đực =1, doi voi nguoi ung cu Cái=2) tong thong Nhan dang chung toc Duoc nhan mot chiec Ipod hay không (10 chung toc) 72LRC © Bui, 2007
  73. 73. Mố i quan hệ nhân quả và con đườ ng nhân quả • Quan he nhan qua truc tiep X Y • Quan he nhan qua thuan nghich X Y • Quan he nhan qua gian tiep X Z Y 73LRC © Bui, 2007
  74. 74. Các điề u kiệ n củ a quan hệ nhân quả • Cung bien thien • Moi quan he khong gia mao • Co logic ve trat tu thoi gian X Y • Có cơ chế giải thích X gây ra Y nhu the nào 74LRC © Bui, 2007
  75. 75. Giả thiế t và Giả thuyế t • Giả thiế t kế t nố i các khái niệ m vớ i nhau theo những mố i quan hệ xác đị nh. Sử dụng ma túy Bạo lực • Giả thuyế t kế t nố i các biế n số vớ i nhau theo các mố i quan hệ xác đị nh. Số lần sử dụng ma Các hành động bạo lực túy X trong khoảng quan sát được trong thời gian Y khoảng thời gian Y 75LRC © Bui, 2007
  76. 76. Giả thuyế t – “Các giả thuyết thường bao gồm hai hay nhiều biến số đo lường được hoặc có khả năng đo lường được và định rõ mối quan hệ giữa các biến số đó”“(Kerlinger 1986) 76LRC © Bui, 2007
  77. 77. Tình huố ng thả o luậ n:Hai ví dụ về nghiên cứ u thự c nghiệ m Running examples: Sankaran và Bui, Lee International Journal of Instructional Psychology, 2003 Sankaran and Bui Lee International Journal of Instructional Psychology, 2000
  78. 78. Điề u gì khiế n các kế t quả nghiên cứ u đượ c xuấ t bả n…? • Chu de mang tinh thoi su duoc nhieu doc gia quan tam • So lieu doc dao dang chu y • Xay dung duoc khung danh gia cac phuong phap thu thap du lieu • Khung phan tich và thao luan du lieu doc dao - - tap chi chuyen ngành 78LRC © Bui, 2007
  79. 79. Kế t thúc tình huố ng thả o luậ n (2)
  80. 80. Thiế t kế các nghiên cứ u khoa họ c
  81. 81. Quy trình nghiên cứ u khoa họ c (Theo McGrath, 1982) • …mot chuoi cac lua chon dan cài trong do ta cung luc co gang toi uu hoa mot vài lua chon doi lap nhau… • Mộ t số lự a chọ n chủ yế u – Tính khái quát hóa doi voi dan chung – Tính hiện thực doi voi nhung nguoi tham gia thuc hien – Tính chính xác trong kiem soat và do luong cac bien so 81LRC © Bui, 2007
  82. 82. Quy trình nghiên cứ u khoa họ c (Theo McGrath, 1982) • Khong may, chinh su toi uu hoa mot trong cac yeu to: tinh khai quat, tinh hien thuc hoac tinh kiem soat duoc se gay anh huong xau toi hai yeu to con lai… • Noi cach khac, tat ca cac phuong phap và chien luoc nghien cuu khoa hoc deu co sai sot ... • Vì vậy mọi chiến lược nghiên cứu khoa học đều lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan… 82LRC © Bui, 2007
  83. 83. Khái quát các phươ ng pháp nghiên cứ u khoa họ c theo kinh nghiệ m Mô tả (Đị nh lượ ng) • Nghien cuu dan toc hoc • Nghien cuu tinh huong Thự c nghiệ m (Đị nh tính) • Khao sat/lay mau • Thi nghiem • Cac nhom trong diem • Gia thuc nghiem • Phan tich ngon ban/van • Siêu phân tích ban • Mo ta dinh tinh Theo Lauer và Asher, Composition • Du doan/Phan loai Research: Empirical Designs & MacNealy, Empirical Research in Writing 83LRC © Bui, 2007
  84. 84. Tiế n hành nghiên cứ u (3) Dự đoán/Phân loạ i Running example: Bui, Sankaran, Sebastian“A Framework for measring national e-readiness International Journal of Electronic Business, 2003
  85. 85. ĐỂ XUẤ T BẢ N ĐƯỢ C MỘ T BÀI BÁO… • Chu de moi duoc nhieu doc gia quan tam • So lieu doc dao dang chy y • Xay dung duoc khung danh gia cac phuong phap thu thap so lieu • Khung phan tich và thao luan so lieu doc dao, dang chu y • Nhung de xuat hay 85LRC © Bui, 2007
  86. 86. Hế t phầ n Tiế n hànhnghiên cứ u phân loạ i (3)
  87. 87. Phươ ng pháp nghiên cứ u dân tộ c họ c + Hoat dong quan sat duoc tien hành trong hoàn canh thuc te dang duoc nghien cuu + Tim hieu moi quan he giua cac ca nhan trong moi truong song cua ho (và anh huong cua cac ca nhan doi voi moi truong song) - Kho phan tich/giai thoch - Ton thoi gian/chi phi lon - Co the gay anh huong toi hoat dong tu nhien cua doi tuong nghien cuu 87LRC © Bui, 2007
  88. 88. Các nghiên cứ u tình huố ng • Nghien cuu tinh huong là su kiem tra ky luong mot to chuc, mot cong trinh hay mot doi tuong. • Tinh huong duoc mo ta theo loi van tuong thuat co the kem theo so lieu dinh tinh và dinh luong • Cho phep nhan dang cac bien so hay hien tuong nghien cuu • Tap trung nghien cuu cac ca nhan và nhom nho • Van de hay gap o cac nghien cuu này là cac bao cao duoc viet rat dài nhung noi dung khong co gi hon ngoài viec mo ta lai tinh huong mot cach kho khan và te ngat. 88LRC © Bui, 2007
  89. 89. Các nghiên cứ u tình huố ng + Tap trung nghien cuu cac ca nhan và nhom nho + Co the tien hành phan tich toàn dien dua tren viec so sanh cac tinh huong. - Chiem nhieu thoi gian - Tap trung vào chieu sau hon là chieu rong - Khong nhat thiet phai co tinh dai dien 89LRC © Bui, 2007
  90. 90. Nghiên cứ u tình huố ng có chấ t lượ ng • Mot nghien cuu tinh huong tot cho ket qua ve mot tinh huong hay mot don vi rieng le. Co nghia se bao gom cac dac tinh rieng biet, tinh tong the và mot bien gioi ro ràng. • Bao cao nghien cuu phan anh mot so net dong nhat trong he thong,cong trinh nghien cuu hoac quy trinh nghien cuu. • Hon the, cach to chuc so lieu rieng trong moi bao cao phai the hien duoc dac tinh nhat the cua doi tuong hoac quy trinh dang duoc nghien cuu . • Mot nhà nghien cuu tinh huong tim kiem cac mau hinh, tinh quy tac và tinh pho bien trong khi nghien cuu. • Loi ich: i tuong khi mo ta su van hành, su sang tao hoac chuong trinh doc dao. 90LRC © Bui, 2007
  91. 91. Nghiên cứ u khả o sát + Bien phap huu hieu de thu thap so luong lon du lieu. + Co the an danh, chi phi thap - Phan hoi thuong khong day du -Ngon tu cua cong cu khao sat co the làm cac phan hoi bi sai lech -Cac chi tiet thuong bi cat bo 91LRC © Bui, 2007
  92. 92. Các nhóm trọ ng điể m + Ho tro viec tim hieu khan gia, nhom nguoi su dung, nguoi su dung, thi truong + Tap trung nghien cuu su tuong tac trong cac nhom nho hon là cau tra loi cua moi ca nhan + Giup xac dinh và bo xung kien thuc lien quan den nhan thuc, thai do, tinh cam,… - Khong cung cap so lieu thong ko - Cac cong cu Marketing giong nhu “ke kha nghi” - Phan tich mang tinh chu quan 92LRC © Bui, 2007
  93. 93. Tình huố ng thả o luậ n: Hai ví dụ về nghiên cứ utình huố ng và việ c sử dụ ng nhóm nghiên cứ u trọ ng điể m Running examples:Bui, Le, Jones. Mộ t nghiên cứ u tình huố ng về du lị ch điệ n tử ở TPHCM Thunderbird International Business Review, 2006 Bui, Sebastian, Jones Hawaii 2020, 2000
  94. 94. Để xuấ t bả n đượ c mộ t bài báo nghiên cứ u … • Chu de thoi su duoc nhieu doc gia quan tam • So lieu doc dao dang chy y • Xay dung duoc khung danh gia phuong phap thu thap so lieu • Khung phan tich và thao luan so lieu doc doa - - tap chi chuyen ngành 94LRC © Bui, 2007
  95. 95. Tình huố ng thả o luậ n kế t thúc (2)
  96. 96. Phân tích ngôn bả n/văn bả n + Kiem tra ngon ban thuc te duoc viet voi cac muc dich cu the (nghe nghiep, truong hoc) + Giup tim hieu ve ngu canh, su trinh bày, khan gia và van ban + Khong khat khe ve thoi gian bieu khi phan tich - Ton nhieu cung suc lao dong - Cac tieu chi thuong thay doi khien viec phan tich gap kho khan - VD.: Khai thac van ban: Dàm phan Anh-Trung ve viec trao tra Hong Kong (1990’s) 96LRC © Bui, 2007
  97. 97. Các nghiên cứ u mô tả đị nh tính + Tach rieng theo he thong nhung bien so quan trong nhat (thuong duoc lay ra tu nghien cuu tinh huong) de chung tuong tac và dinh tinh chung (thong qua khao sat hoac bang cau hoi) + Co the thu thap so luong lon du lieu + Giam bot yeu to gay hai + Giam bot thành kien - So lieu han che o cac thong tin co san - VD, tinh huong ly tuong, nghien cuu theo kinh nghiem ve Amazon.short (Amblee & Bui, 2007) 97LRC © Bui, 2007
  98. 98. Các nghiên cứ u dự đoán và phân loạ i Mụ c đích là để dự đoán các trạ ng thái : • Phươ ng pháp dự đoán dự báo biế n số khoả ng -interval variable (Diagnostic/TAAS scores) • Phươ ng pháp phân loạ i dự báo biế n số danh đị nh -nominal variable • Dự đoán trạ ng thái rấ t quan trọ ng trong ngành công nghiệ p và giáo dụ c - Can co quan the nghien cuu lon - Dai bien so hep co the cho ket qua sai lech - Khong the cong cac bien so lai voi nhau mà phai xu ly chung và nghien cuu chung trong hoàn canh cua cac bien so khac. 98LRC © Bui, 2007
  99. 99. Các khía cạ nh tích cự c củ a nghiên cứ u đị nh lượ ng/mô tả • Tu nhien; cho phep coc doi tuong nghien cuu tuong tac voi moi truong • Co the su dung phuong phap phan tich thong ke • Tim toi de phat trien hoc thuyet (khong gay anh huong den hoat dong); Tien khoa hoc • Cac luoc do ma hoa se xuat hien tu su tuong tac qua lai giua so lieu và kien thuc ve hoc thuyet cua nhà nghien cuu 99LRC © Bui, 2007
  100. 100. Các vấ n đề đố i vớ i nghiên cứ u đị nh lượ ng/mô tả • Khong the hoà tron ket cau • Khong the kiem soat • Doi tuong nghien cuu thuong han che, khong co dai dien • Co tinh “chu quan” nhieu hon, it chat che • Chi co ich cho dieu tra ban dau de hinh thành gia thuyet 100LRC © Bui, 2007
  101. 101. Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Thự c nghiệ m + Lay mau hoac lua chon doi tuong nghien cuu ngau nhien (doi tuong nghien cuu duoc phan tang) + Gioi thieu phuong phap xu ly + Su dung nhom doi chung de so sanh giua nhom doi tuong khong duoc ap dung phuong phap xu ly moi voi nhom duoc xu ly theo phuong phap moi + Tuan thu theo cac yeu cau khoa hoc (mat tich cuc ) + Phai co ca tinh hop ly noi tai và ngoai tai + Phuong phap xu ly và kiem soat mang tinh nhan tao 101LRC © Bui, 2007
  102. 102. Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Giả thự c nghiệ m + Giong nhu thuc nghiem ngoai tru viec doi tuong nghien cuu khong duoc lua chon ngau nhien. Nhung nhom tong the thuong duoc chon nghien cuu (VD. Sinh vien trong mot lop hoc) + Dua hoàn toàn vào bien phap thuc nghiem,viec kiem tra truoc co the duoc thuc hien + Áp dung bien phap xu ly, kiem soat và phuong phap khoa hoc + Su kiem soat và cac xu ly làm nghien cuu mang tinh nhan tao + Doi tuong nghien cuu hep 102LRC © Bui, 2007
  103. 103. Siêu phân tích + Lay ket qua cua thuc nghiem và gia thuc nghiem, nhan dang moi quan he qua lai giua cac ket luan. + Co tinh he thong + Co the toi tao + Tom tat cac ket qua tong the - So sanh cac troi tao và trai cam ? - Chat luong cua cac nghien cuu duoc su dung? 103LRC © Bui, 2007
  104. 104. Nghiên cứ u thự c nghiệ m – Nghiên cứ u thự c nghiệ m: Loai hinh nghien cuu duy nhat co the thuc su kiem tra cac gia thuyet theo moi quan he “nguyen nhan và ket qua”. • Thuc chat cua phuong phap luan thuc nghiem là cac khai niem “du doan” và “kiem soat” • Nhà nghiên cứ u; – Thao tac voi it nhat mot bien so doc lap và quan sat tac dong cua nu len mot hoac nhieu bien so phu thuoc – Quyet dinh nghien cuu gi và nhom doi tuong nào se duoc ap dung cac bien phap xu ly cu the (bien so doc lap). – Co gang dam bao cac nhom doi tuong nghien cuu giong nhau ve coc bien so quan trong, ngoai tru bien so doc lap • Lợ i ích: Ý tưở ng về hình thành các nguyên nhân tác độ ng, ví dụ như sứ c ả nh hưở ng củ a các phả n hồ i đố i vớ i độ ng cơ thúc đẩ y 104LRC © Bui, 2007
  105. 105. Các mặ t tích cự c củ a nghiên cứ u thự c nghiệ m • Kiem chung duoc tinh hop ly cua cac tong hop khai quat • Chat che • Nhan biet moi quan he nguyen nhan-ket qua • Khach quan hon, it chu quan hon • Co the du doan 105LRC © Bui, 2007
  106. 106. Các vấ n đề vớ i nghiên cứ u thự c nghiệ m • Cac tong hop can phai duoc danh gia dua tren cac han che cua cac phuong phap nghien cuu duoc su dung • Boi canh duoc kiem soat khong phan anh trung thuc dieu kien thuc te; khong tu nhien • Kho co the tach rieng mot bien so rieng le • Khong cho phep tu kiem tra 106LRC © Bui, 2007
  107. 107. Hỏ i ý kiế n? • Bang cach nào ban co the dua ra mot cau hoi nghien cuu tot ? • Bang cach nào ban xac dinh duoc phuong phap nghien cuu ban su dung se tra loi duoc cau hoi cua ban hay khong? • Hinh thuc nhan thuc luan nào ban se su dung de phan tich so lieu? 107LRC © Bui, 2007
  108. 108. Thự c nghiệ m trong phòng thí nghiệ m và sự tiế n thoái lưỡ ng nan • Khả năng tổ ng quát – Rat thap (dac trung) – Quan the nghien cuu duoc chon loc và kiem soat • Tính hiệ n thự c – Rat thap (dac trung) – Ke hoach can duoc suy xet mot cach than trong • Tính chính xác – Cao (i kien tong the ve thuc nghiem trong phong thi nghiem!) • Lự a chọ n tố t nhấ t có thể là tiế n hành nghiên cứ u theo kinh nghiệ m trên quy mô lớ n 108LRC © Bui, 2007
  109. 109. Tình huố ng thả o luậ n:Mộ t ví dụ về nghiên cứ u theo kinh nghiệ m Running example: Amblee and Bui, International Journal of Electronic Commerce, 2007 Amblee and Bui Journal of marketing, (submitted)
  110. 110. Để xuấ t bả n mộ t bài báo… • Chu de mang tinh thoi su duoc dong dao doc gia quan tam • Bo du lieu doc dao: Mang tinh kinh nghiem • Xay dung duoc mot khung danh gia phuong phap thu thap so lieu (nen tang ly thuyet tot dua tren ly thuyet nhu cau) • Khung giai thich và thao luan so lieu doc dao, dang chy y – khong co van de ve lay mau nghien cuu; toàn the quan the nghien cuu 110LRC © Bui, 2007
  111. 111. Hế t tình huố ng thả o luậ n Running example: Amblee & BuiInternational conference on Information Systems, June, 2007 Journal of Marketing, submitted
  112. 112. Phươ ng pháp nghiên cứ u hiệ n tượ ng • Ky thuat nghien cuu hien tuong duoc pho bien boi Marton và Saljo trong nghien cuu cua ho ve cach sinh vien tiep can nghien cuu khoa hoc • Day là nghien cuu theo loi kinh nghiem voi mot so cach thuc nghien cuu khac nhau giup ta trai nghiem, nhan thuc, hieu, linh hoi và nam bat duoc cac hien tuong khac nhau. • Phuong phap thu thap du lieu pho bien là phong van cac ca nhan theo hinh thuc doi thoai . • Nguoi tham gia phong van duoc khuyen khich noi ve cac khia canh khong dinh chu de truoc ve hien tuong trong cac cau hoi. 112LRC © Bui, 2007
  113. 113. Phân tích thự c đị a • Thuat ngu “Phan tich thuc dia “ co nguon goc tu hoat dong tong hop kien thuc và su hieu biet thuc dia , thuat ngu “ly thuyet thuc dia” cung co nguon goc tuong tu . (Glazer and Strauss). • Khac voi cach tiep can nghien cuu kieu truyen thong chu yeu o su kiem nghiem gia thuyet và cac phuong phap dinh tinh. • Muc tieu chung cua phan tich thuc dia là xay dung ly thuyet de tim hieu ve cac hien tuong. • Loi ich: Áp dung khi tham do và giai thich ban chat cua nhung kinh nghiem doc dao. 113LRC © Bui, 2007
  114. 114. Các đặ c tính củ a nghiên cứ u khoa họ c 1. Bat nguon tu mot cau hoi hay mot van de can nghien cuu 2. Doi hoi phai co muc tieu duoc trinh bày ro ràng. 3. Thuc hien theo mot ke hoach hay mot quy trinh cu the. 4. Thuong phan chia cac van de chinh thành nhieu van de phu . 5. Co van de nghien cuu, cau hoi nghien cuu và gia thuyet cu the dan duong . 6. Chap nhan nhung gia thiet phe phan nhat dinh . 7. Doi hoi co su thu thap và giai thich du lieu . 8. Mang tinh tuan hoàn (theo hinh xoan oc) 114LRC © Bui, 2007
  115. 115. Các công trình nghiên cứ u • Nghiên cứ u bắ t đầ u bằ ng mộ t vấ n đề – Van de này khong can phai nghiem trong nhu dong dat. • Nhậ n dạ ng đượ c vấ n đề này thự c tế là phầ n khó khăn nhấ t củ a nghiên cứ u. • Nói chung, các công trình nghiên cứ u tố t cầ n phả i: – Dua ra mot cau hoi nghien cuu quan trong – Nang cao nhan thuc. 115LRC © Bui, 2007
  116. 116. Cạ m bẫ y trong các công trình nghiên cứ u • Nhữ ng vấ n đề sau thườ ng ả nh hưở ng tớ i chấ t lượ ng nghiên cứ u: – Su tu chung minh . – Su so sanh cac bo du lieu . – Tac dong qua lai giua cac bo du lieu. – Van de voi cac cau tra loi Co/Khong. 116LRC © Bui, 2007
  117. 117. Nghiên cứ u chấ t lượ ng cao (1 / 2) • Nghiên cứ u chấ t lượ ng đòi hỏ i: – Pham vi và han che cua nghien cuu phai duoc xac dinh ro ràng. – Quy trinh nghien cuu duoc giai thich ro ràng de co the duoc su dung lai hoac duoc kiem chung boi cac nhà khoa hoc khac. – Ke hoach nghien cuu duoc thiet ke ti mi và khach quan 117LRC © Bui, 2007
  118. 118. Nghiên cứ u chấ t lượ ng cao (2 / 2) • Nghiên cứ u tố t đòi hỏ i: – Cac tieu chuan dao duc phai duoc ap dung chat che . – Tat ca cac han che phai duoc cung cap trong van ban – Du lieu phai duoc phan tach và giai thich thoa dang . – Tat ca cac phat hien phai duoc trinh bày ro ràng và tat ca cac ket luan phai duoc danh gia voi day du bang chung. 118LRC © Bui, 2007
  119. 119. Nguồ n tìm vấ n đề nghiên cứ u • Quan sát. • Tổ ng quan tài liệ u. • Hộ i thả o chuyên ngành. • Chuyên gia. 119LRC © Bui, 2007
  120. 120. Diễ n đạ t vấ n đề nghiên cứ u • Khi ta xác đị nh đượ c vấ n đề nghiên cứ u : – Dien dat van de mot cach ro ràng và hoàn chinh. – Xac dinh tinh kha thi cua nghien cuu. • Xác đị nh vấ n đề phụ : – Là cac don vi nho co the nghien cuu duoc . – So luong nho. – Gop lai se tao thành toàn bo van de nghien cuu chinh – Phai gan lien voi viec giai thich so lieu. 120LRC © Bui, 2007
  121. 121. Giả thuyế t • Giả thuyế t là nhữ ng đoán chừ ng thông minh mang tính ướ m thử về giả i pháp cho mộ t vấ n đề . – Thuong co su tuong ung 1-1 giua van de phu và gia thuyet. – Gia thuyet co the dan duong cho cac hoat dong nghien cuu ve sau vi chung giup quyet dinh phuong phap nghien cuu duoc ap dung và loai nghien cuu duoc tien hành. 121LRC © Bui, 2007
  122. 122. Giớ i hạ n • Tat ca cac nghien cuu deu co han che, nghia là co nhung hoat dong can thiet nhung khong duoc thuc hien trong nghien cuu • Nhung hoat dong khong duoc thuc hien nhu vay goi là cac gioi han cua nghien cuu. 122LRC © Bui, 2007
  123. 123. Các đị nh nghĩa • Đị nh nghĩa các thuậ t ngữ kỹ thuậ t đượ c sử dụ ng trong công trình nghiên cứ u – Dieu này giup loai bo su mo ho ve ngu nghia trong chinh cong trinh nghien cuu, dam bao rang cac nhà phe binh it nhat se hieu duoc ban dang noi gi cho du ho co the khong dong y voi dinh nghia cua ban. 123LRC © Bui, 2007
  124. 124. Các giả thiế t • Giả thiế t là nhữ ng điề u mà nhà nghiên cứ u nhậ n đị nh mộ t cách chủ quan . – Vi du gia thiet: Mot dung cu kiem tra cu the do luong chinh xac và tuyet doi mot hien tuong dang duoc nghien cuu. • Quy tắ c chung là nên chứ ng minh giả thiế t hơ n là bỏ qua nó. – Bo qua cac gia thiet là nguon goc chinh cua cac tranh cai ve ket qua nghien cuu 124LRC © Bui, 2007
  125. 125. Sự quan trọ ng củ a nghiên cứ u khoa họ c • Nhiề u vấ n đề nghiên cứ u mang tính lý thuyế t. Các công trình nghiên cứ u cầ n phả i đượ c đánh giá: – Gia tri thuc tien cua nghien cuu là gi? • Thiế u sự đánh giá rấ t khó để thuyế t phụ c rằ ng mộ t vấ n đề nào đó cầ n đượ c nghiên cứ u. 125LRC © Bui, 2007
  126. 126. Kế hoạ ch nghiên cứ u dự kiế n • Kế hoạ ch nghiên cứ u là nhữ ng tài liệ u mô tả về nghiên cứ u dự kiế n đượ c thự c hiệ n, bao gồ m: – Van de nghien cuu và cac van de phu – Gia thuyet. – Cac gioi han. – Cac dinh nghia. – Cac gia thiet. – Muc do quan trong. – Tong quan tài lieu. 126LRC © Bui, 2007
  127. 127. Tổ ng quan tài liệ u • Việ c tổ ng quan tài liệ u rấ t cầ n thiế t. – Thieu buoc này ban se khong biet duoc van de nghien cuu cua ban da duoc giai quyet chua, hoac da co nghien cuu lien quan nào dang duoc thuc hien hay khong. • Khi tiế n hành tổ ng quan tài liệ u – Tim kiem cac tap chi chuyen ngành – Doc cac bài bao moi nhat duoc xuat ban mà ban tim duoc – Sap xep cac bài bao phu hop theo thu muc – Dung nan long neu van de ban quan tam da duoc nguoi khac nghien cuu 127LRC © Bui, 2007
  128. 128. Các cạ m bẫ y khi tiế n hành tổ ng quan tài liệ u (1/ 2) • Hãy kiể m tra nguồ n thông tin cẩ n thậ n khi tổ ng quan tài liệ u . • Nhiề u tạ p chí thươ ng mạ i không đượ c các chuyên gia kiể m duyệ t – cac bài bao cua cac hoi thao và tap chi chuyen ngành thuong duoc kiem duyet boi nhieu chuyen gia truoc khi duoc xuat ban . – Thu vien dien tu IEEE và ACM là nhung nguon dang tin cay de tim kiem cac nghien cuu hop phap 128LRC © Bui, 2007
  129. 129. Các cạ m bẫ y khi tiế n hành tổ ng quan tài liệ u (2 / 2) • Internet co the là mot nguon thong tin tot . No cung co day ray cac nghien cuu gia khoa hoc và nghien cuu chat luong thap. • Phai chac chan cu su xac nhan cho cac tài lieu khong duoc kiem duyet boi cac chuyen gia trong linh vuc cong nghiep may tinh. 129LRC © Bui, 2007
  130. 130. Quy trình và phươ ng pháp luậ n • Quy trình nghiên cứ u khoa họ c. • Phươ ng pháp luậ n phổ biế n. .So sánh các phươ ng pháp luậ n 130LRC © Bui, 2007
  131. 131. Quy trình nghiên cứ u khoa họ c • Nghiên cứ u khoa họ c là mộ t quy trình tuầ n hoàn – Giai doan sau can co su xem xet danh gia cac cong viec da duoc tien hành. • Đây không phả i là điể m hạ n chế củ a quy trình mà là mộ t bộ phậ n lỗ i trong cỗ máy hiệ u chỉ nh. • Do tính tuầ n hoàn củ a nghiên cứ u khoa họ c, có thể rấ t khó quyế t đị nh mộ t nghiên cứ u bắ t đầ u từ đâu và kế t thúc khi nào . 131LRC © Bui, 2007
  132. 132. Bướ c 1: Đặ t câu hỏ i nghiên cứ u • Mộ t câu hỏ i đượ c đặ t ra cho nhà nghiên cứ u mà nhà nghiên cứ u không có câu trả lờ i. – Dieu này khong co nghia là khong ai khac co cau tra loi . • Câu hỏ i cầ n phả i đượ c chuyể n thành dạ ng vấ n đề nghiên cứ u như đượ c trình bày trong kế hoạ ch nghiên cứ u khoa họ c. 132LRC © Bui, 2007
  133. 133. Bướ c 2: Đặ t giả thuyế t • Nhà khoa họ c suy nghĩ về các giả thuyế t mô tả giả i pháp tứ c thờ i cho vấ n đề nghiên cứ u – Day duoc coi là giai phap tam thoi tot nhat khi chua co chung co de phan bac hay chap thuan cac gia thuyet này. 133LRC © Bui, 2007
  134. 134. Bướ c 3: Tổ ng quan tài liệ u • Các tài liệ u sẵ n có sẽ đượ c xem xét để xác đị nh xem đã có giả i pháp nào cho vấ n đề nghiên cứ u đượ c tìm thấ y hay chư a. – Nhung giai phap san co khong phai luc nào cung giai thich duoc nhung hien tuong moi. – Nhung giai phap san co co the phai duoc xem xet lai hoac tham chi loai bo 134LRC © Bui, 2007
  135. 135. Bướ c 4: Đánh giá tài liệ u • Có thể việ c tổ ng quan tài liệ u sẽ đư a ra mộ t giả i pháp cho vấ n đề nghiên cứ u . – Dieu này co nghia ban chua thuc su tien hành nghien cuu – Mat khac, neu viec tong quan tài lieu khong dua ra duoc ket qua gi, thi cac hoat dong nghien cuu khac can phai duoc xem xet. 135LRC © Bui, 2007
  136. 136. Điề u gì không phả i là tổ ng quan tài liệ u? • Không phả i là bộ sư u tậ p củ a tấ t cả các bài viế t về chủ đề – Mot danh sach tài lieu tham khao dài khong co tac dung • Không phả i là sự tóm tắ t củ a các nghiên cứ u có sẵ n • Là sự tổ ng hợ p củ a các công trình họ c thuậ t (đôi khi không mang tính họ c thuât) phù hợ p vớ i chủ đề hay vấ n đề nghiên cứ u bạ n tìm kiế m đượ c • Tổ ng quan tài liệ u: Trướ c và sau khi thiế t kế nghiên cứ u 136LRC © Bui, 2007
  137. 137. Bướ c 5: Thu thậ p số liệ u • Nhà nghiên cứ u bắ t đầ u thu thậ p dữ liệ u liên quan đế n vấ n đề nghiên cứ u – Cac cach thu thap du lieu thuong thay doi dua tren loai van de nghien cuu . – Co the chi bao gom viec thu thap du lieu nhung cung cu the doi hoi phai tao ra cac cong cu do luong moi 137LRC © Bui, 2007
  138. 138. Bướ c 6: Phân tích dữ liệ u • Dữ liệ u đượ c thu thậ p trong bướ c 5 sẽ đượ c phân tích để bướ c đầ u xác đị nh ý nghĩa củ a chúng . • Như đã nói từ trướ c, việ c phân tích dữ liệ u không tạ o nên nghiên cứ u khoa họ c . – Day là hon hop cac so lieu co ban 138LRC © Bui, 2007
  139. 139. Bướ c 7: Giả i thích dữ liệ u • Nhà nghiên cứ u giả i thích các dữ liệ u mớ i đượ c phân tích và đề xuấ t kế t luậ n . – Cong viec này co the rat kho khan. – Nho rang viec phan tich du lieu de xuat moi tuong quan giua hai bien so khong the tu dong duoc hieu là de xuat moi quan he nhan qua giua cac bien so do. 139LRC © Bui, 2007
  140. 140. Bướ c 8: Chứ ng minh giả thuyế t • Dữ liệ u có thể chứ ng minh hoặ c không chứ ng minh giả thuyế t . – Dieu này co the dan nhà nghien cuu quay nguoc vong tuan hoàn tro ve buoc truoc do và bat dau lai voi mot gia thuyet moi – Day là mot trong nhung co che tu hieu chinh lien quan den phuong phap khoa hoc 140LRC © Bui, 2007
  141. 141. Kế t thúc phầ n“Tiế n hành nghiên cứ u” Running example: Amblee Bui (International conference on Information Systems, June, 2007) Journal of Marketing, submitted
  142. 142. Các phươ ng pháp luậ n phổ biế n • Phươ ng pháp luậ n là cách tiế p cậ n ở trình độ cao để tiế n hành các nghiên cứ u khoa họ c – Cac buoc rieng le trong mot phuong phap luan cu the rat khac nhau, tuy thuoc vào nghien cuu khoa hoc dang duoc tien hành • Hai phươ ng pháp luậ n phổ biế n: – Phương pháp dinh luong – Phương pháp dinh tinh 142LRC © Bui, 2007
  143. 143. So sánh các phươ ng pháp luậ n P.P đị nh lượ ng P. P. đị nh tính • Giả i thích, dự đoán • Giả i thích, mô tả • Kiể m chứ ng lý thuyế t • Xây dự ng lý thuyế t • Các biế n số xác đị nh • Các biế n số không xác đị nh • Mẫ u nghiên cứ u có số lượ ng • Mẫ u nghiên cứ u có số lượ ng lớ n nhỏ • Các phươ ng pháp làm việ c • Quan sát, phỏ ng vấ n đượ c chuẩ n hóa • Mang tính quy nạ p • Mang tính diễ n dị ch 143LRC © Bui, 2007
  144. 144. Khi mọ i việ c không suôn sẻ : sử dụ ng phép tam giác đạ c (triangulation) • Kế t hợ p các phươ ng pháp độ c lậ p như ng bổ sung cho nhau – Sử dụng đồng thời: • Su dung cung luc ca phuong phap dinh tinh và dinh luong • Vi du: Phuong phap dieu tra ket hop voi phuong phop nghien cuu truong hop – Sử dụng nối tiếp • Ket qua cua mot phuong phop dan den viec thuc hien phuong phop tiep theo • Vi du: Phuong phop thuc nghiem (Experimental design) ke tiep phuong phap nghien cuu thu nghiem tham do (Exploratory Pilot) • Tên gọ i khác: Phươ ng pháp pha trộ n 144LRC © Bui, 2007
  145. 145. Lợ i ích củ a phép tam giác đạ c • Thế mạ nh củ a phươ ng pháp này hỗ trợ cho phươ ng pháp khác – Tao ra mot nghien cuu chac chan hon – Co ket qua dang tin cay và vung chac hon • Giả m thiể u tính thiế u đồ ng bộ củ a các phươ ng pháp đơ n lẻ – Phat hien và giai quyet duoc cac nguy co de doa tinh dong nhat noi tai • Ví dụ : – PP dinh luong tim cach kiem soat cac sai so de du lieu, vi du và hien tuong duoc hieu mot cach khach quan. – PP dinh tinh tim hieu boi canh cua su viec hay con nguoi thong qua cac su kien thuc te nham cung cap cac thong tin co y nghia. 145LRC © Bui, 2007
  146. 146. Lợ i ích khác củ a phép tam giác đạ c • Tao ra su can bang giua logic và mo ta • Nghien cuu dinh tinh, von nhan manh den su kham pha, tim hieu, ngu canh hoa, xem xet noi tai và xay dung ly thuyet, se cung cap nen tang vung chac hon cho viec khai quat hoa, do luong và tinh toan trong nghien cuu dinh luong • Nghien cuu dinh luong, von quan tam den so luong mau lon, co the dua den cai nhin tong the ve mot linh vuc voi cac mo hinh, su thieu nhat quan trong no ... tu do giup tim hieu sau hon linh vuc do bang PP dinh tinh. 146LRC © Bui, 2007
  147. 147. Sử dụ ng phép tam giác đạ c hiệ u quả • Để sử dụ ng phép tam giác đạ c có hiệ u quả , cầ n tuân thủ 4 nguyên tắ c sau đây: – 1. Cau hoi nghien cuu phai tap trung vào trong tam – 2. Uu diem và khuyet diem cua cac phuong phap phai ho tro, bo sung cho nhau; – 3. Lua chon phuong phap thu thap tài lieu phu hop voi ban chat cua hien tuong duoc nghien cuu ; – 4. Thuong xuyen danh gia phuong phap tiep can trong suot qua trinh thuc hien NCKH . Theo Corner (1990) 147LRC © Bui, 2007
  148. 148. Phát huy hiệ u quả cao nhấ t củ a việ c thu thậ p tài liệ u • Suy nghĩ trướ c về các nghiên cứ u số 1, 2, ...n • Luôn bám sát chúng (không thay đổ i chủ đề cho đế n khi “xử lý” xong chúng) – Tai su dung: ly thuyet, cac phuong phap do luong, tim hieu • Chia sẻ • Ví dụ ... 148LRC © Bui, 2007
  149. 149. Tiế n hành nghiên cứ u khoa họ c (NCKH) • Nghiên cứ u thử nghiệ m – Phuong phap do luong – Thuc hien • Lự a chọ n chủ đề – Ly do lua chon – Dang ky chu deề • Tác độ ng ngẫ u nhiên đế n các phươ ng pháp tiế p cậ n • Đị nh hình môi trườ ng nghiên cứ u – Kiem tra can than moi thu 149LRC © Bui, 2007
  150. 150. Điề u gì tạ o nên mộ t công trình NCKH tố t? • Thự c hiệ n nhữ ng việ c đúng – Tim ra cou hoi dung • Kien thuc tim duoc co phu hop, kip thoi, co y nghia và toc dung? • Vi du: Chinh phu co nen kiem soat gia nhà? • Thự c hiệ n nhữ ng việ c đúng – Thiet ke và thuc hien cong trinh NCKH dung dan – (Co the ) tao ra nhung thành qua gay chan dong du luan • Các họ c giả vĩ đạ i không giả i quyế t các vấ n đề ; họ tạ o ra chúng.(A. Anhxtanh) 150LRC © Bui, 2007
  151. 151. Điề u gì tạ o nên mộ t công trình NCKH tố t? • Tính cơ sở (vữ ng chắ c) • Tính lặ p lạ i • Tính tái tạ o • Tính nhấ t quán trong phân tích và ứ ng dụ ng • Tính đáng tin cậ y • Tính chính xác 151LRC © Bui, 2007
  152. 152. Tính cơ sở trong NCKH • Đề cậ p đế n việ c NCKH có thự c sự đo lườ ng nhữ ng thứ mà NCKH tuyên bố là sẽ đo lườ ng. Tính cơ sở chính là thế mạ nh trong các kế t luậ n, đị nh đề củ a chúng ta. – Tinh co so noi tai: Su khac nhau cua cac bien so doc lap thuc su là ket qua cua chinh cac bien so doc lap do. – Tinh co so ngoai tai: Ket qua nghien cuu mang tinh khai quat cho ca cac doi tuong và moi truong khac, khong nam trong moi truong duoc nghien cuu. – Tinh co so cua ket luan: Chung ta co the xac dinh moi quan he giua cac phuong phop can thiep và ket qua quan sat duoc. – Tinh co so cua qua trinh toan hoc hoa: Chung ta co the khai qua hoa cac phuong phop can thiep và ket qua cua chung thành cac khai niem truu tuong rong hon cua cung mot y niem. 152LRC © Bui, 2007
  153. 153. Tính lặ p lạ i trong NCKH Tính nhấ t quán củ a công cụ đo lườ ng, hoặ c kế t quả mà công cụ đó đạ t đượ c là giố ng nhau, vớ i cùng mộ t đố i tượ ng, trong cùng mộ t điề u kiệ n. Nói mộ t cách ngắ n gọ n, đó là tính lặ p lạ i. Mộ t công cụ đo lườ ng đượ c coi là đáng tin cậ y nế u mộ t ngườ i làm mộ t bài kiể m tra giố ng hệ t nhau hai lầ n và đề u có điể m số giố ng nhau. Cầ n nhớ rằ ng, tính đáng tin cậ y không thể đo lườ ng đượ c, mà chỉ có thể ướ c lượ ng đượ c. Đo lườ ng bằ ng cách cách kiể m tra, tái kiể m tra và thông qua tính nhấ t quán nộ i sinh. 153LRC © Bui, 2007
  154. 154. Tính cơ sở và tính lặ p lạ i Mố i quan hệ giữ a tính cơ sở và tính đáng tin cậ y tươ ng đố i dễ hiể u: mộ t công cụ đo lườ ng có thể có căn cứ (cơ sở ) như ng không đáng tin cậ y. Tuy nhiên, mộ t công cụ đo lườ ng trướ c tiên phả i có tính đáng tin cậ y, trướ c khi nó có tính cơ sở . Do đó tính đáng tin cậ y chỉ là điề u kiệ n cầ n, như ng chư a đủ củ a tính cơ sở . Nói cách khác, mộ t công cụ đo lườ ng có thể đánh giá mộ t hiệ n tượ ng (hay kế t quả ) mộ t cách nhấ t quán như ng chỉ khi công cụ đó thự c hiệ n ý đồ bạ n muố n, nó mớ i mang tính cơ sở . 154LRC © Bui, 2007
  155. 155. Tính chính xác trong NCKH • Tính cơ sở và tính đáng tin cậ y trong khi tiế n hành nghiên cứ u • Trình bày các kế t quả nghiên cứ u mộ t cách phù hợ p: tính nhấ t quán, tính đáng tin cậ y • Trình bày hợ p lý NCKH trong mộ t lĩnh vự c cụ thể : tính chính xác chuyên môn • Tính chính xác củ a ngôn ngữ : trình bày nghiên cứ u củ a mình vớ i mộ t đố i tượ ng khán giả cụ thể như thế nào 155LRC © Bui, 2007
  156. 156. Nhữ ng yế u tố cầ n lư u ýđể có mộ t công trình NCKH tố t
  1. Gostou de algum slide específico?

   Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

  ×