Whitepaper open standaarden SharePoint 2013

444 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper open standaarden SharePoint 2013

  1. 1. open standaardenwaarom de gebruiker wint met SharePoint 2013Eigenlijk is het met systemen niet anders dan met mensen. e-office is overtuigd voorstandervan een transparante en open manier van werken, omdat dit kennisuitwisseling en innovatiein de organisatie bevordert. En hoe beter systemen met elkaar kunnen samenwerken, hoemeer slimme en innovatieve oplossingen er mogelijk zijn. In Microsoft SharePoint 2013 zijnopen standaarden in het hele product doorgevoerd, waardoor de weg naar integratie metandere omgevingen open ligt. Dat biedt veel nieuwe kansen, voor ontwikkelaars éngebruikers.Tot nu toe waren de Microsoft-omgeving en Het koppelen werkt overigens ook andersom:die van andere leveranciers zoals Oracle en je kunt in de SharePoint newsfeed dataIBM technisch behoorlijk gescheiden meenemen uit andere systemen, zoals IBMwerelden. Het koppelen van systemen van Connections of een line of businesssysteem.derden (denk aan CRM-, HR- en ERP-toepassingen) met die van Microsoft vergdevaak veel programmeerwerk.SharePoint 2013 maakt gebruik van breedgeaccepteerde protocollen, zoals het OpenData protocol (OData) voor het opvragen enwijzigen van data, en OAuth voorauthenticatie. Ook kunnen ontwikkelaars nugebruikmaken van RESTful Web Services(REST) (zie kader). Daardoor kanwaardevolle informatie en extra functionaliteitmet veel minder moeite én zonder eengrootschalig integratietraject ter beschikkingkomen van de eindgebruiker. De nieuwekoers van Microsoft maakt een technischhuwelijk tussen hun software en die vanderden gemakkelijker.voorbeeld 1: het koppelen van SharePointen IBM ConnectionsSocial business is momenteel een hot topic.Zo’n organisatie stimuleert mensen omsamen te werken en kennis te delen viasocial networks en online communities. Maar logische combinatiewil je binnen een organisatie echt gebruik Als gebruiker kiezen we het liefst nietmaken van allerlei sociale platforms, dan exclusief voor één technische oplossing,moeten applicaties onderling met elkaar maar zetten we een combinatie vankunnen communiceren en moet de drempel producten in. Zo kun je applicaties kiezen opvoor gebruikers zo laag mogelijk zijn. In de kwaliteit en prestaties in plaats van opsocial business toepassingen komt dan ook randvoorwaarden (zoals: integreert het goedsteeds meer vraag naar data vanuit andere met de rest van mijn omgeving?). Desystemen zoals SharePoint, die naadloos in combinatie van Microsoft SharePoint en IBMéén portal of dashboard ‒ bijvoorbeeld IBM Connections levert een interessante enConnections ‒ getoond kan worden. Voor mogelijk zelfs ideale werkomgeving opeen gebruiker maakt het immers niet uit waar omoptimale samenwerking en kennisdelingde informatie vandaan komt, als die maar zo tussen medewerkers te realiseren.gemakkelijk mogelijk beschikbaar is. SharePoint is bijvoorbeeld sterk in documentmanagement, terwijl IBM
  2. 2. e-office bv T +31(0)88-00 18 300 Duwboot 20 F +31(0)88-00 18 399 3991 CD Houten www.e-office.com The Netherlands info@e-office.comConnections de medewerker ondersteunt bij niet rechtstreeks met SharePoint Searchhet ontwikkelen van creativiteit en sociale communiceren. Doordat Microsoft innetwerken in en buiten de organisatie. SharePoint 2013 open standaarden en protocollen voor de zoekfunctionaliteitvrij eenvoudig ondersteunt, is dat nu wel te realiseren.In een intern project heeft e-office eind 2012laten zien dat je door het gebruik van open e-officestandaarden, gebeurtenissen in SharePoint In tegenstelling tot veel andere(zoals bijvoorbeeld het uploaden van een businesspartners, die zich meestal richten opnieuwe offerte) vrij eenvoudig zichtbaar kunt slechts één softwareleverancier ‒ Microsoftmaken in de ‘activity stream’ van een IBM of IBM ‒ heeft e-office van oudsherConnections gebruiker. Programmeerkennis diepgaande kennis over en ervaring metvan OData, OAuth en REST was voldoende beide werelden. Door het gebruik van openom met het Microsoft-product te standaarden door Microsoft kan e-office nucommuniceren en informatie uit te wisselen. bij haar opdrachtgevers naar keuze allerlei slimme combinaties van productenvoorbeeld 2: het ontsluiten van een back- integreren en implementeren.endsysteemEen tweede voorbeeld van de mogelijkhedenvan open standaarden in SharePoint is het OData, OAuth en RESTontsluiten van informatie uit een business Het Open Data Protocol OData is eencritical back-endsysteem, zoals Oracle ERP- webprotocol waarmee gegevens uitsoftware. Bij veel bedrijven is het is bestaande silo-applicaties, zoals HR-, ERP-gebruikelijk dat alleen bepaalde of CRM-systemen, kunnen worden ontsloten.medewerkers of een bepaalde afdeling OData wordt onder meer gebruikt omtoegang hebben tot zo’n systeem. Maar de toegang te krijgen tot informatie in relationeleinformatie die bijvoorbeeld een databasesystemen, bestandssystemen,artikelencatalogus bevat, is ook voor andere contentmanagementsystemen en traditionelemedewerkers interessant. Zij willen weten websites. Je kunt er data-integratie enwelke onderdelen er zijn, hun specificaties interoperabiliteit mee realiseren over eenkunnen opzoeken en achterhalen bij welke groot aantal clients, servers, services enonderhoudstaken die onderdelen gebruikt tools.kunnen worden. Op het gebied van authenticatie ondersteunt Microsoft OAuth. Via deze open standaardvele omwegen kan een client een bepaalde serverOm deze informatie te ontsluiten en te benaderen namens een andere client ofkunnen presenteren op een op SharePoint eindgebruiker, zonder opnieuw in te hoevengebaseerde website, moesten tot nu toe loggen.omwegen worden bewandeld. De data moest REST (Representational State Transfer) isvaak dagelijks worden geëxporteerd naar strikt genomen geen open standaard maareen externe database, of deze moest worden een manier voor het ontwerpen vanbenaderd met behulp van de business networked applications. Zogenaamdeconnectivity services van SharePoint. Het ‘RESTful’ toepassingen gebruiken HTTP-gebruik van open standaarden door Microsoft requests om data te creëren en te updaten,maakt het nu mogelijk rechtstreeks en dus te lezen en te verwijderen. De HTTP-realtime gegevens uit de Oracle ERP- requests vervangen daarbij de meerdatabase naar SharePoint te halen. complexe mechanismen zoals RPC (Remote Procedure Calls) en web servicesbeschikbaar stellen van data (bijvoorbeeld SOAP en WSDL).Andersom is het voor andere systemen nuook veel eenvoudiger om informatie uitSharePoint te lezen en weer te geven. Zokun je alle inhoud uit SharePoint beschikbaarstellen via een website, bijvoorbeeld eenblog, die geschreven is in de open sourceprogrammeertaal PHP. Tot nu toe kon PHP

×