Keselamatan & kesihatan pekerjaan

14,543 views
14,244 views

Published on

PORPOSE OF EVALUATION OF WORKPLACE
TO IDENTIFY THE RISKS WHICH CAN LEAD TO INJURY, ILLNESS AND UNSATISFACTORY CONDITIONS AT THE WORKPLACE
TO DETERMINE WHAT MEASURE NEED TO BE TAKEN TO CORRECT THE SITUATION AND INTRODUCE
AS A FOLLOW UP, ENSURING THAT THE MEASURES HAS BEEN PROPERLY CARRIED OUT AND HAVE THE INTENDED EFFECT

Published in: Health & Medicine
1 Comment
11 Likes
Statistics
Notes
 • en hamzah... saya share..tq byk2....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
14,543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
798
Comments
1
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Keselamatan & kesihatan pekerjaan

 1. 1. PRINSIP ASASBy: PPKP.Hamzah Hj.AhmadBOJ.UM DRSH.LondKESELAMATAN &KESIHATANPEKERJAAN
 2. 2. PENGENALAN• PEKERJA –PENGERAK UTAMAKEUTUHAN EKONOMINEGARA• SETIAP TAHUN BIL.BERTAMBAH• 2004 -10.4 JUTA – 40% POP.• 60% PEKERJA USIA 20-40 TH• 30% WANITA
 3. 3. 0510152025302000 2001 2002 2003 2004PENDUDUKPEKERJAKADAR ANTARA PENDUDUK DAN PEKERJA DI MALAYSIA
 4. 4. TABURAN PEKERJA MENGIKUTKUMPULAN UMUR5.63127.821.911.52.305101520253035%< 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60UMURPEKERJA
 5. 5. TENAGA KERJAMENGIKUT JANTINA6.6 JUTA, (64%)3.7JUTA (36%)PEREMPUAN LELAKI
 6. 6. KADAR KEMALANGANANTARA 1998 - 2003153 KEMALANGAN10000 PENDUDUKPENDUDUK KEMALANGAN
 7. 7. KADAR KEMALANGANTEMPAT KERJA DAN DIPERJALANAN0204060801001201401601801997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004K.T.KERJA K.DLM.PERJALANAN
 8. 8. KADAR PAMPASAN119.6 JUTA, ( 54%)102.7JUTA, (46%)K.T.K K.D.PSUMBER -PERKESO
 9. 9. KEMALANGAN• MERUPAKAN KEJADIAN YANG TIDAKDIINGINI YANG BOLEH MENGAKIBATKAN• KECEDERAAN• KESAKITAN• KECACATAN• KEMATIAN• KEROSAKKAN HARTA BENDA• KERUGIAN keatas PAMPASAN
 10. 10. KEMALANGAN DI TEMPATKERJA1. BERPUNCA DAN TERBIT DARIPEKERJAAN YANG DILAKUKAN• KEMALANGAN – MESIN / ALAT• KEMALANGAN – PEKERJAAN2. BERPUNCA DRPD PERJALANAN• ULANG-ALIK DARI TEMPAT KERJA• KETEMPAT MAKAN SEMASA RIHAT• BERKAIATAN DNG PEKERJAAN - DRIVER
 11. 11. HAZAD• APA - APA YG BERPOTENSIMEMUDARATKAN PEKERJA SAMADADARI SEGI• KESELAMATAN• KESIHATA N
 12. 12. JENIS HAZAD• HAZARD KIMIA – PELARUT, ASID.ALKALI.GAS DLL• HAZARD FIZIKAL – ELETRIK, HABA, BUNYI BISING,RADIASI, DEBU/HABUK DAN LAIN-LAIN• HAZARD BIOLOGIKAL – VIRUS,BAKTERIA, KULAT,PARASIT, SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT, HAIWANBERBISA DLL• HAZARD ERGONOMIK – TEMPAT KERJA TIDAKSESUAI, PENGENDALIAN MANUAL, POSTUR KEKOK(AWKWARD) KERJA BERULANG DLL• HAZARD PSIKOSOSIAL – KERJA SYIF, TEKANANT.KERJA, SALAHGUNA DADAH & ALKOHOL,GANGGUAN SEKSUAL, KEGANASAN DLL
 13. 13. RISIKO• KEBERANGKALIAN BAGISESUATU HAZARDUNTUK MENYEBABKANKEMUDARATAN KEPADAPEKERJA ATAU PUNPIHAK KETIGA
 14. 14. KONSEP KESELAMATAN & KESIHATANDI TEMPAT KERJA• KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA – ELEMEN YANGBERSEPADU & BERKAI RAPAT ANTARA SATU SAMA LAIN• TEMPAT KERJA TIDAK SELAMAT – MENINGGIKAN RISIKOKEMALANGAN-KECEDERAAN – MENJEJASKAN KESIHATAN• PEKERJA YANG TIDAK SIHAT BOLEH MENJEJASKAN TEMPATKERJA DAN PERKHIDMATAN BELIAU• OSHA 1994 – MENGHASILKAN SATU BUDAYA KERJA YANGSELAMAT DAN SIHAT• KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA MERANGKUMI• PENCEGAHAN KEMALANGAN, KECEDERAAN ATAU PENYAKIT• PENCEGAHAN – DAPAT• MENGURANGKAN KOS RAWATAN• PAMPASAN• KEHILANGAN PRODUKTIVITI• KETIDAKHADIRAN BKERJA• KROSAKAN HARTA BENDA• BEBAN PERKHIDMATAN KESIHATAN• HILANG UPAYA, CACAT• MORAL FIRMA, JABATAN DAN NEGARA
 15. 15. KONSEP KESELAMATAN &KESIHATAN PEKERJAAN• PENTING PERBINCANGAN DARISUDUT• KEMANUSIAAN SERTA MORAL• PERUNDANGAN• KEWANGAN
 16. 16. PERANAN MAJIKAN• MAJIKAN PERLULAH BERPENGALAMANTENTANG ESPEK KESELAMATAN DANKESIHATAN PEKERJAAN SERTA MAMPUMEMANTAU AKTIVITI-AKTIVITI YANGDIJALANKAN• SEKSYEN 15 OSHA KEWAJIPAN MAJIKANDAN SETIAP ORANG YANG BEKERJASENDIRI UNTUK MEMASTIKAN SETAKAT YGPRAKTIK KESELAMATAN,KESIHATAN DANKEBAJIKAN SEMUA PEKERJANYA DANORANG LAIN SEMASA BEKERJA
 17. 17. TANGGUNGJAWAB MAJIKAN• DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN• MENUBUH JKKP• LANTIK PEGAWAI KKP• MENYELIA MAKLUMAT, ARAHAN DAN PENYELIAAN• MENYELIA DAN SELENGGARA TEMPAT DAN SISTEM KERJA• MENGATUR PEROLEHAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN,PENYIMPANAN, PENGANKUTAN DAN PELUPUSAN BAHAN• MENYEDIAKAN KEMUDAHAN KEBAJIKAN• MENGADAKAN PENGAWASAN PERUBATAN• MENGADAKAN LATIHAN• MELAPORKAN KEJADIAN KEMALANGAN DAN PENYAKITPEKERJAAN• MENYEDIAKAN REKOD-REKOD KESELAMATAN DAN
 18. 18. PERANAN PEKERJA• SEK 24 OSHA• PEKERJA TURUTBERTANGUNGJAWAB DALAMMEMBERIKAN PERHATIAN YANGMUNASABAH BAGI MEMLIHARAKESELAMATAN DAN KESIHATANDIRINYA DAN ORANG LAIN SEMASABEKERJA
 19. 19. TANGUNGJAWAB PEKERJA• Perhatian yg munasabah bagi menjagakeselamatan dirinya dan orang lain semasabekerja• Bekerjasama serta mematuhi semua arahanmajikan• Perlu mematuhi arahan berkaitan keselamatandan kesihatan di tempat kerja• Perlu menggunakan semua kelengkapan danperalatan perlindungan diri yang dibekalkan• Pekerja tidak merosakkan semua kelengkapandan peralatan yang di sediakan oleh majikan
 20. 20. PENCEGAHAN SATU PELABURANYANG MENGUNTUNGKAN• PEKERJA LEBIH PRODUKTIF• KURANG CUTI SAKIT• MENGURANGKAN RISIKOKESELAMATAN DAN KESIHATAN• MENGURANGKAN RISIKO PAMPASAN• MENJIMATKAN WANG MAJIKAN
 21. 21. PROGRAM KKP DI TEMPATKERJA• MENENTUKAN DASAR KESELAMATAN DANKESIHATAN YANG INGIN DICAPAI DANDIPERSETUJUI BERSAMA.• MENGENALPASTI DAN MENUBUHKANORGANISASI PENGURUSAN PROGRAM• MENAKSIR RISIKO-RISIKO• MELAKSANAKAN SISTEM KAWALANRISIOKO• MENYEMAK, MENILAI DANPENAMBAHBAIKAN SISTEM-SISTEMSECARA BERPERINGKAT
 22. 22. PENCEGAHAN KEMALANGANDITEMPAT KERJA• KEMALANGAN ADALAH SESUATU YGKOMPLEKS DAN BERLAKU TANPADIRANCANG , NAMUN IA BOLEHDICEGAH, KEMALANGAN SELALUNYABERPUNCA DARI 2 SEBAB UTAMA• TINDAKAN YANG TIDAK SELAMAT (UNSAFEACT)• KEADAAN KERJA YANG TIDAK SELAMAT(UNZAFE CONDITION)
 23. 23. KONSEP PENCEGAHAN KEMALANGANPRILAKUSELAMATKEADAANKERJASELAMATPERSEKITARANMESINFIZIKAL PSIKOSOSIALKONSEPKEMALANGAN
 24. 24. PERILAKU SELAMAT• MANUSIA• KESEDARAN• KOMPETENSI• PENGETAHUAN• KEMAHIRAN• SIKAP• KESELAMATAN- BERASAS KANKPD PRILAKU PEKERJA
 25. 25. KEADAAN KERJA YANGSELAMAT• MESIN• PEROLEHAN & BEKALAN• REKABENTUK• PENYELENGGARAAN• PROTOKOL KERJA SELAMAT
 26. 26. KEADAAN KERJA SELAMATPERSEKITARANFIZIKAL• STESYEN KERJA• SUHU• VENTILASI• KEMASAN TEMPAT KERJA• PSIKOSOSIAL• TEKANAN KERJA• SALAHGUNA DADAH / ALKOHOL• TEMPOH MASA KERJA• TEKANAN RAKAN SEKERJA
 27. 27. AMALAN PERILAKU SELAMAT• SENTIASA MEMATUHI PROTOKOL KERJASELAMAT• TUMPUAN SEPENUH PERHATIAN• MEMATUHI ARAHAN KESELAMATAN• SELENGARAN MESIN & ALATANBERSISTEMATIK• TIDAK MAKAN MINUM & MEROKOK SEMASAKERJA• TIDAK AMBIL DADAH @ ALKOHOL• HADIRI LATIHAN KKP• GUNA KELENGKAPAN PPE YG SESUAI DANBETUL
 28. 28. MEWUJUDKAN TEMPATKERJA YANG SEJAHTERA• Susun Atur Yang Kemas• Ruang Kerja Yang Selesa• Pencahayaan Yg Mencukupi• Ventilasi Yg Baik• Bunyi Bising Yg Terkawal• Peralatan Berfungsi Dan Sesuai• Peranti Keselamatan Pada Mesin Yg Sesuai• Penyimpanan Selamat Bagi Bahan Kimia• Sistem Pengara Yg Berfungsi• Sistem Pencegah Kebakaran Yg Lengkap Dan Berfungsi• Tanda-tanda Amaran Bahaya Yang Jelas Dan Cukup• Tanda-tanda Arahan Keselamatan Yang Jelas DanMencukupi
 29. 29. FAKTOR PENYUMBANGKEMALANGAN• TINDAKAN PENGURUSAN KESELAMATAN• Memastikan arahan lengkap• Memastikan peraturan dikuatkuasa• Menentukan keselamatan merupakan sebahagiandari tatacara kerja• Memastikan hazard yang ada dikawal denganbaik• Meningkatkan interaksi antara pihak pengurusankeselamatan dan kesihatan dng pekerja• Bekalan kelengkapan atau ppe yang sesuai
 30. 30. FAKTOR PENYUMBANGKEMALANGAN• KEADAAN FIZIKAL PEKERJA• TINGKATKAN KECERGASAN• Kelesuan• Kurang Daya Pendengaran• Kurang Daya Penglihatan• Kurang Kekuatan fizikal• TINGKATKAN KESIHATAN• MENGENALPASTI PEKERJA KURANGUPAYA• MENGENALPASTI PEKERJA SAKIT
 31. 31. • KEADAAN MENTAL PEKERJA• Peningkatan Kesedaran KepentinganKeselamatan dan Kesihatan Pekerja• Meningkatkan koordinasi• Meningkat reaksi psiko-motor• Menanam sikap yang baik• Meningkatkan daya tumpuan• Menanam sikap yang baik• Meningkatkan daya tumpuan• MEningkatkan emosi stabil• Jangan mudah panik• Kawal kemarahanFAKTOR PENYUMBANGKEMALANGAN
 32. 32. LANGKAH-LANGKAH KAWALAN KESELAMATAN &KESIHATAN1. Melakukan HIRA(Hazard Identification and RiskAssessment)• Mengenalpasti Punca-Punca hazard• Mentafsir Risiko setiap hazard• Menentu dan menyusun Risiko Hazardmengikut arasnya samada:• Risiko Boleh diterima (Risk Acceptable)• Risk Boleh diterima Bersyarat (Risk acceptablewith control)• Penolakkan keatas Risk Yang tidak bolehditerima (Risk not acceptable)
 33. 33. b. Melalui Kawalan Berasaskan Hiraki1. Penghapusan (Elimination) Hapus hazard di tempat atauproses kerja – eg tidak lagi guna esbestos2. Penggantian –Gantikan hazard dengan sesuatu yg tidakatau kurang berisiko – pemotong api3. Kejuruteraan – pastiakn ciri keselamatan padaperalatan, mesin atau kelengkapan pekerja egpengadang kipas4. Pentadbiran – pengurusan KKP eg kerja syif untukkurangkan pendedahan kepada risk5. Kelengkapan Atau Pakaian PPE persornal protecttiveEquipment.b. Kajian Semula (Analisa Berterusan)1. Pembangunan berubah – kesan risk pun berubah2. Semakan perlu dirancang meliputi langkah-langkahkeslematan dan kesihatan menerusi kaedah pengaturankendiri (self regulation)3. Penambah baikan secara berperingkat4. Ref –MS 1722:2003 OSHMSGLANGKAH-LANGKAH KAWALAN KESELAMATAN &KESIHATAN
 34. 34. MS 1722:2003 OCCUPATIONAL SAFETY &HEALTH MANAGEMENT SYSTEM GUILDLINEPOLISIPENGURUSANPERANCANGAN &IMPLEMENTASIEVALUASITINDAKANPENAMBAHBAIKAN
 35. 35. PENGURUSAN RISIKOKATEGORI PENGURUSAN RISIKO1. Pengurusan Risiko Hazard Kimia2. Pengurusan Risiko Hazard Fizikal3. Pengurusan Risiko Hazard Biologi4. Pengurusan Risiko Hazard Trafik5. Pengurusan Risiko Kebakaran
 36. 36. Pengurusan Risiko HazardKimia• Bahan Kimia – bahan yangbersifat• Beracun• Merengsa,• Memeka• Menghakis• Karsinogenik• Mudah Terbakar• Mudah meletupTumpahTerpercikTerhiduTermakanTersentuhMUDARATPEKERJAORANG LAINPERSEKITARAN
 37. 37. BAHAN KIMIABERBAHAYA• DLM SENARAI JAD. 1 @ 11 PERATURANKKP DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHANKIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN200• TERDAPAT DALAM TAKRIF RACUNMAKHLUK PEROSAK DIBAWAH AKTARACUN MAKHLUK PEROSAK 1974• DISENARAI DLM JADUAL 1 PERATURANKUALITI ALAM SEKELILING (BUANGANTERJADUAL) 1989
 38. 38. KESAN BAHAN KIMIAKEPADA KESELAMATAN DANKESIHATAN• KESAN AKUT –• Kesan jangka pendek lazim berlaku pada dosyang tinggi dan jangka masa yang pendek eg.• (corrosive)• Irritant• Sensitize• KESAN KRONIK –• Toksik kepada sistem pernafasan, hati,ginjal, reproduktif atau saraf eg. Kegagalanhati dan paru-paru• KARSINOGENIK - Barah
 39. 39. PENGURUSAN RISIKOKIMIA• KENALPASTI BAHAN KIMIA YG ADA• MEWUJUDKAN SISTEM DAFTARKIMIA• MENDAPATKAN MAKLUMATKESELAMATAN• DARI DAFTAR BAHAN KIMIA• RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA(CSDS –CHEMICAL SAFETY DATA SHEET)• PEMATUHAN PROTOKOL KERJASELAMAT• PENINGKATAN PROGRAMPENDIDIKAN & LATIHAN
 40. 40. PENGURUSAN RISIKO HAZARDFIZIKAL• BERKAIT-RAPAT DENGAN TENAGA• HAZARD ELETRIK• SUHU KETERLALUAN• SINARAN• KEBISINGAN• MEKANIKAL• ERGONOMIK• TEMPAT KERJA BERSELERAK (POORHOUSEKEEPING)
 41. 41. PENGURUSAN RISIKO HAZARDELETRIK• SENTUHAN – RENJATANELETRIK, TERBAKAR DANKEBAKARAN• PENDAWAIAN DANPERALATAN ELETRIKROSAK• BAHAN ATAU DAWAIELETRIK -MUDAHTERBAKAR ATAU MELETUP• TROMA
 42. 42. PENCEGAHAN HAZARDELETRIK• PEMILIHAN ALAT ELETRIKBERSESUAIAN DAN SELAMAT• PENGGUNAAN PERALATANTAMBAHAN BAGI MENINGKATKANKESELAMATAN SISTEM ELETRIK• PENYELENGGARAAN BERKALA• LATIHAN• PEMATUHAN PROTOKOL KERJA• PENDAWAIAN DAN PENTAULIAHAN
 43. 43. PENGURUSAN RISIKO SUHUTINGGI• RUAM PANAS @ PRICKLY HEAT Berlaku akibatkelenjar peluh tersumbat• HEAT CRAMP –Kekejangan otot akibat haba-Biasanyapada tangan,kaki dan bahagian perut berlaku selepaskuat berpeluh dan kurang minum air• Heat Syncope – pengsan secara tiba-tiba akibattekanan darah yg terlalu rendah. Selepas kerja beratsecara berterusan, Kulit dingin dan melekit-denyutannadi jadi lemah.• Heat Exhaustion – Kepenatan, pening, kulit melekit(clammy),kuat berpeluh,hilang selera makan, loya dansakit pada bah.perut- akibat kehilangan banyak airkerana aktiviti fizikal + suhu yang tinggi.• Heat Stroke – Badan tak upaya menyejuk dengansendiri-akibatnya suhu badan makin meningka t- nadiberdenyut cepat – hilang tumpuan kebingungan,tekanan darah mula menurun – tidak sedar-koma
 44. 44. Pengurusan Risiko SuhuTinggi• Latihan serta Pematuhan protokolkerja selamat• Penjadualan waktu kerja• Biasakan diri secara beransur-ansur• Minum air dengan lebih kerap• Alat Pendingin haba• Kurang pendedahan – melalui kerjasyif• Ada tempat berteduh atau dinginantara waktu kerja.-berehatsementara• Kurang minuman berkafeein atauberakohol.• Pakaian yang cerah atau putih
 45. 45. RISIKO SUHU RENDAH• KESAN – Frostbite – Kristal aisterbentuk dalam sel dan tisubadan mengakibatkan aliran darahterganggu• Hypothermia – Suhu badan turunkurang dari 35*C• Kecederaan Kepada Mata – mataboleh menjadi buta akibatpembekuan konia
 46. 46. Pencegahan Risiko SuhuRendah• Mendapatkan latihan danpematuhan semua protokol kerjaselamat berkaiatan denganpersekitaran suhu rendahketerlaluan• Tempat Rihat yang lebih panasdng kerap• Pembekalan pakaian yang bolehmenghalang kesejukan.• Bekalan Makanan panas
 47. 47. PENGURUSAN RISIKOSINARAN• TERBAHAGI KEPADA DUA KATEGORI• ION• TIDAK ION• KEDUA-DUA MEMUDARATKANKEPADA KESIHATAN• KAWALAN UNDANG-UNDANG• AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984• LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
 48. 48. KESAN RISIKO ION• PENDEDAHAN AKUT – Bolehmenyebabkan kelecuran sinarandan maut• PENDEDAHAN KRONIK –• Kesan Somatik- eg.Barah, Kecacatanjanin• Kesan Genetik – Kesan kepadaketurunan atau baka
 49. 49. Pencegahan Risiko Sinaran• Latihan & Protokol Kerja• Prisai mengikut sinaran• Zarah Alfa – tidak perlu perisai cukup hanya PPE• Zarah Beta – boleh dihalang dengan perspek ataualuminium -6mm• Sinar Gama (Y) dan (X) prisai plumbum• Masa –pendek kan masa dedahan radiasi• Jarak –jauhkan diri dari punca sinaran untukkurangkan dos• Pengkelasan Zon kerja beradiasi dan dilebelkan• Pekerja Wanita Hamil – pindahkan kabahagiantiada sinaran ion atau radionuklid
 50. 50. PENGURUSAN HAZARDMEKANIKAL• Hazard makanikal melibatkan dedahananggota badan pekerja kepadabahagian mesin dan jentera yangbergerak.• Contoh:• Hempapan• Himpitan• Terpotong• Tikaman• Tusukan• Perundangan – Akta Kilang Dan Jentera1967 dan peraturan-peraturan yangberkaiatan dengannya
 51. 51. Kesan Risiko HazardMekanika• Cedera Ringan• Calar• Terseliuh• Luka• Cedera Parah• Kecacatan• Hilang Anggota• Maut
 52. 52. Pencegahan Risiko HazardMekanika• Latihan & Pematuhan protokol kerjaselamat - pengendalian danpenyelengaraan• Bekalan dan Pemasangan Mesin &Peralatan mematuhi piawai danundang/peraturan yang ditetapkan.• Penyelengaraan berkala mesin danjentera agar sentiasa selamat danbebas dari risiko hazard mekanika.• Memastikan setiap operator mesin danjentera mempunyai tauliah sptditetapkan oleh undang-undang eg(boiler dan crane operator)
 53. 53. PENGURUSAN RISIKO HAZARDKEKEMASAN (HOISEKEEPING) TEMPATKERJA• STRUKTUR BANGGUNAN SPTLANTAI, TANGGA-LINCIN,BERLUBANG,REPUT,RETAK DLL• KEKEMASAN – PERABUT DANPERALATAN YANG BERSEPAH• AKTA BERKAITAN- AKTA KILANGDAN JENTERA 1967 DANPERATURAN.• AKTA OSHA 1994
 54. 54. KESAN RISIKO HAZARDKEKEMASAN• CEDERA RINGAN• TERGELINCIR• TERJATUH• TERSELIUH• TERTUSUK BENDA TAJAM• CEDERA PARAH• PATAH TULANG• KECACATAN KEKAL - BUTA• LUKA PARAH• KEGUGURAN – IBU HAMIL• MAUT
 55. 55. PENCEGAHAN RISIKO HAZARDKEKEMASAN• AMALAN KEKEMASAN YANG BAIKSETIAP MASA (HOUSEKEEPING)• PEMERIKSAAN BERKALA BAGIKEPASTIAN KEKEMASAN DI TEMPATKERJA – audit hwp• MENGAMALKAN PERINSIP (5S)Seiri,Seito,Seisi,Sekatsu DanShtsuke. Semak, susun, sapu/cuci,standard dan disiplin.
 56. 56. PENGURUSAN RISIKOHAZARD BUNYI BISING• Bunyi Bising adalah hazardfizikal boleh mengakibatkangangguan pendengaran.• Pendedahan Kepada bunyiyang melebihi aras 85 dB(A) untuk tempoh 8 jammemerlukan tindakankawalan pendengaran• Akta Berkaitan :PeraturanKilang dan Jentera(Pendedahan Bunyi Bising)1989
 57. 57. KESAN RISIKO HAZARDBUNYI BISING• BISING ADALAH BUNYI YANG TIDAKDIPERLUKAN,TIDAK DISUKAI• MENGGANGGU KOMUNIKASI-SILAPFAHAM-SILAP PEMATUHAN ARAHAN• KEHILANGAN PENDENGARANKEKAL• KEHILANGAN TUMPUAN• BOLEH MENGKABULIPENDENGARAN AMARAN ARAHANTERTENTU DARI PENGERAAUTOMASI
 58. 58. PENCEGAHAN RISIKOHAZARD BUNYI BISING• LATIHAN• PEMATUHAN PEROTOKOL• PROGRAM PEMULIHANPENDENGARAN (HearingConservation Programme)• PEMAKAIAN KELENGKAPAN DANPPE YANG DIBEKALKAN• PENYELENGARAAN KELENGKAPANDAN PERALATAN
 59. 59. PENGURUSAN RISIKOHAZARD BIOLOGI• HAZARD BIOLOGI BERPUNCADARIPADA ORGANISMATERMASUKLAH MICROORGANISMAEG. (Hepatitis B dan C, HIV) (Haiwan –Ular, tikus,) Serangga Nyamuk, Lalat)dan tumbuhan eg pokok rengasi yangboleh menyebabkan kemudaratankesihatan manusia
 60. 60. PENGURUSAN RISIKOHAZARD BIOLOGI• HAZARD BIOLOGI- Pekerjapengendali hazard biologi sepertispesimen darah atau bendalirtubuh adalah berisiko tinggi .• Pekerja yang mengendalikanhaiwan dan sisa haiwan juga turutterdedah kepada risiko hazardbiologi – eg virus nipah & Bird flue
 61. 61. CARA PENDEDAHAN HAZARD BIOLOGIMIKROORGANISMA• Serapan: Agen biologi masuk melaluikulit tubuh spt luka atau salaputmukosa• Tusukan: Agen masuk melalui mediatajam spt tercucuk jarum tercemaratau paku karat• Termakan: Agen hazard biologi masukmelalui mulut spt ketika merokok,makan atau minum atau bercumbuan• Terhidu atau Tersedut Erosol: Agenbiologikal terampai di udara masukmelalui sistem pernafasan spt virusselsema atau TB
 62. 62. Kesan Risiko HazardBiologikal• Bergantung kapada Jenis Biohazard• Mangsa boleh dijangkiti penyakit• Kecederaan• Maut• Wabak seluruh negara• Moral Negara & industri di persadaantara bangsa eg.Virus Nipah, Kolera,Dengie
 63. 63. Pencegahan Risiko HazardBiologikal• Penyampaian Maklumat bahayahazard biologi kepada pekerjaatau penduduk.• Latihan• Pematuhi etika dan protokol kerja• Sentiasa mengamalkan Standardprecaution dalam tugas seharian• Pelalian bagi pekerja yangberisiko
 64. 64. Pengurusan RisikoHazard Trafik• Sebahagian bidang kerja memerlukanpenggunaan kenderaan bagi tujuankelapangan atau pengankutanbarangan.• Pergerakkan kenderaan seperti trak,Van, Lori, Motosikal yang tidakdiselengara sebelum penggunaan bolehmengundang risiko hazard trafik• Tiada Tauliah dalam pengendaliankenderaan• Tahap Kesihatan pemandu tidak dipantau dengan sepatutnya bolehmenyumbang kepada risiko hazard trafik
 65. 65. Kesan Risiko HazardTrafik• Cedera Ringan• Calar• Luka• Terseliuh• Cedera Parah• Patah Tulang• Patah Gigi• Tusukan Bahan asing• Kecacatan Kekal• Maut• Kerugian kepada Majikan - Pampasan
 66. 66. Pencegahan RisikoHazard Trafik• Latihan• Pematuhan protokol kerja• Pematuhan segala rahan trafik• Pemeriksan berkala statuskenderaan• Pemeriksaan Kesihatan BerkalaStatus Pemandu Jabatan atauPekerja.• Rekod Kesalahan lalulintaspemandu
 67. 67. Pengurusan RisikoKebakaran• Ada 4 unsur bagi pembakaran:• Oksijen• Bahan Bakar eg.Minyak, Gas• Haba – panas• Tindakbalas berantai (Chain reaction)• Bagi mencegah kebakaran ke-Empat unsur iniperlu di pisahkan- kecuali oksijen yangberada di serata tempat.• 3 katagori bahan bakar• Flammable – Mudah Terbakar• Combustible – Terbakar bila terkena sumber haba• Explosive - Mudah meletup• Akta berkaitan – Peraturan-peraturanKeselamatan dan Kesihatan Pekerjaan danAkta BOMBA 1988
 68. 68. Kesan Risiko Kebakaran• Kecederaan• Kematian• Kemusnahan Harta Benda• Kemusnahan Dokumen, Rekoddan Data• Am nya menjejaskanperkhidmatan
 69. 69. Pencegahan Risiko HazardKebakaran Di Tempat Kerja• Pematuhan segala arahanpencegahan kebakaran• Jauhkan bahan mudah terbakardari punca api eg. Mancis, pemetikapi atau haba.• Bersihkan tumpahan bahan mudahterbakar dengan segera.• Pastikan bekas bahan-bahan mudahterbakar di lebel dengan jelas.• Simpan bahan-bahan mudahterbakar di kawasan yangmempunyai pengudaraan yang baik• Tidak merokok semasa berada dikawasan yang mempunyai bahan-bahan mudah terbakar• ADA KAN ALAT PEMADAM API

×