loyalty program

 • 33 views
Uploaded on

The first loyalty program in Iran based on digital systems …

The first loyalty program in Iran based on digital systems
برنامه وفاداری بلفی اولین برنامه وفاداری در ایران می باشد که بر مبنای ایجاد سیستم های هوشمند و وفادر سازی مشتریان با استفاده از تجهیزات دیجیتال و ارتباط جمعی طراحی و اجرا می گردد.

More in: Marketing
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
33
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬‫بلفی‬ (‫ایران‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬ ‫سراسری‬ ‫برنامه‬ ‫اولین‬)
 • 2. ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بلفی‬ ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫مطالب‬ ‫سرفصل‬
 • 3. ‫طراحی‬‫یک‬‫برنامه‬‫موفق‬‫وفاداری‬ ‫مشتریان‬‫با‬‫تعریف‬‫هدف‬‫آغاز‬‫می‬‫ش‬‫ود‬. ‫تنها‬‫با‬‫اهداف‬‫مشخص‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫است‬‫که‬‫می‬‫توانیم‬‫مکانیزم‬‫مناسب‬‫ی‬ ‫برای‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬‫طراحی‬‫کنی‬‫م‬.
 • 4. ‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫پنج‬: ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫خروج‬ ‫جلوی‬. ‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫جیب‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سهم‬‫ی‬ ‫دهند‬. ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫ترجیحات‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫بینشی‬ ‫دهند‬. ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬ ‫مشتری‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫منجر‬.
 • 5. 1.‫مشتری‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ •‫در‬‫برخی‬‫موارد‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬،‫مشتریان‬‫برای‬‫مشتریان‬‫موان‬‫ع‬ ‫خروج‬(Barriers to Exit)‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬. •‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫شیفت‬‫کردن‬‫مشتری‬‫به‬‫فروشنده‬‫و‬‫برند‬‫دی‬‫گر‬‫را‬ ‫سخت‬‫می‬‫کنند‬. •‫این‬‫یک‬‫هدف‬‫مهم‬‫در‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫مشتری‬ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬‫یک‬ ‫تامین‬‫کننده‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫مانند‬‫خدمات‬‫تلفن‬‫همراه‬
 • 6. 2.‫مشتری‬ ‫جیب‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سهم‬ ‫اختصاص‬ ‫بانکها‬‫و‬‫بیمه‬‫ها‬ ‫آژانس‬‫های‬‫هوایی‬‫و‬‫مسافرتی‬ ‫هایپر‬‫مارکت‬‫ها‬‫و‬‫فروشگاه‬‫های‬‫زنجیره‬‫ای‬ ‫رستوران‬‫و‬‫کافی‬‫شاپ‬ ‫مراکز‬‫زیبایی‬‫و‬‫سالمتی‬ ‫مراکز‬‫خرید‬ ‫مراکز‬‫تفریحی‬‫و‬‫ورزشی‬ ‫و‬‫کلیه‬‫کسب‬‫و‬‫کارهایی‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫متوالی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫مشتریان‬‫می‬‫باشند‬. ‫برای‬‫عرضه‬‫کنندگان‬‫کاال‬‫و‬‫خدماتی‬‫که‬ً‫ال‬‫معمو‬‫مشتریان‬‫از‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫تامین‬‫کن‬‫نده‬‫تهیه‬ ‫می‬‫کنند‬،‫برنامه‬‫وفاداری‬‫می‬‫تواند‬‫منجر‬‫به‬‫تجمیع‬‫خرید‬‫شود‬. (Purchase Consolidation)
 • 7. 3.‫بیشتر‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ترغیب‬ ‫ترغیب‬‫به‬‫خرید‬‫بیشتر‬‫اثر‬‫مشترک‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬‫چند‬‫الیه‬‫است‬. (Multi-Tier Loyalty Program) ‫هر‬‫الیه‬‫مزایای‬‫اضافی‬‫برای‬‫مشتری‬‫به‬‫همراه‬‫دارد‬. ‫مشتریانی‬‫که‬‫نزدیک‬‫الیه‬‫بعدی‬‫هستند‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫خطر‬‫سقوط‬‫به‬‫الیه‬‫پ‬‫ایین‬‫تر‬ ‫هستند‬ً‫ال‬‫معمو‬‫برای‬‫حفظ‬‫سطح‬‫باالتر‬‫بیشتر‬‫خرید‬‫می‬‫کنند‬.
 • 8. 4.‫مشتریان‬ ‫ترجیحات‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫بینش‬ ‫ارائه‬ •‫از‬‫مزایای‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬‫که‬‫در‬‫دهه‬ ‫اخیر‬‫مطرح‬‫شده‬‫است‬‫توانایی‬‫آنها‬‫در‬‫ارائ‬‫ه‬ ‫داده‬‫های‬‫مفید‬‫در‬‫مورد‬‫مشتری‬‫است‬. •‫این‬‫داده‬‫ها‬‫هم‬‫می‬‫تواند‬‫بینشی‬‫در‬‫مورد‬ ‫رفتار‬‫عمومی‬‫خرید‬‫مشتریان‬‫ارائه‬‫دهد‬‫و‬ ‫هم‬‫به‬‫فروشنده‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫پیشب‬‫رد‬ ‫فروش‬‫خود‬‫را‬‫برای‬‫هر‬‫مشتری‬‫هدف‬ ‫گذاری‬‫نماید‬.
 • 9. 5.‫آوری‬ ‫سود‬ ‫برنامه‬‫مشتریان‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬‫در‬ ‫صحیح‬ ‫اجرای‬ ‫صورت‬‫می‬‫توانند‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫سود‬ ‫مرکز‬ ‫به‬.
 • 10. ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫اهرم‬ •‫تقسیم‬‫پذیری‬‫جوایز‬(Divisibility of Rewards) •‫ایجاد‬‫حس‬‫حرکت‬‫در‬‫مشتری‬(Sense of Momentum) •‫ماهیت‬‫جوایز‬(Nature of Rewards) •‫توسعه‬‫رابطه‬(Expansion of Relationship) •‫انعطاف‬‫پذیری‬(Combined-Currency Flexibility)
 • 11. 1.‫جوایز‬ ‫پذیری‬ ‫تقسیم‬ •‫مشتری‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬‫با‬‫تقسیم‬‫پذیری‬‫باال‬‫را‬‫ترجیح‬‫می‬‫د‬‫هد‬ ‫چراکه‬‫فرصت‬‫های‬‫تبادل‬‫زیادی‬‫را‬‫برایشان‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬.
 • 12. 2.‫مشتری‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ •‫تحقیقات‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫هرقدر‬‫مشتری‬‫در‬‫برنامه‬‫وفاداری‬‫بیشت‬‫ر‬ ‫پیش‬‫رفته‬‫باشد‬‫بیشتر‬‫از‬‫آن‬‫استفاده‬‫خواهد‬‫کرد‬. •‫باید‬‫این‬‫حس‬‫را‬‫در‬‫مشتری‬‫ایجاد‬‫کرد‬‫که‬‫چقدر‬‫راحت‬‫می‬‫تواند‬‫به‬ ‫اهدافش‬‫در‬‫برنامه‬‫وفاداری‬‫برسد‬. •‫اثر‬‫پیشرفت‬‫اهدایی‬(Endowed Progress Effect)
 • 13. ‫پرشی‬ ‫شروع‬ ‫اثر‬(Jump Start)
 • 14. 3.‫جوایز‬ ‫ماهیت‬ •‫موفق‬‫ترین‬‫برنامه‬‫های‬‫وفاداری‬‫جوایزی‬‫را‬‫ارائه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬ ‫کمتر‬‫کارکردی‬‫و‬‫بیشتر‬‫ارائه‬‫دهنده‬‫تفریح‬‫و‬‫خوشی‬‫باشد‬. (Less Functional and More Pleasure Providing) •‫مزیت‬‫جوایزی‬‫که‬‫با‬‫تفریح‬‫همراه‬‫است‬‫تنها‬‫خوشحال‬‫کرد‬‫ن‬ ‫مشتری‬‫نیست‬‫بلکه‬‫حس‬‫خوب‬‫به‬‫برند‬‫داشتن‬‫نی‬‫ز‬‫منتقل‬ ‫می‬‫شود‬.
 • 15. ‫جوایز‬ ‫ماهیت‬ ‫دو‬‫نوع‬‫جوایز‬‫وجود‬‫دارد‬: • Sticky • Slippery •‫نوع‬‫اول‬‫در‬‫ذهن‬‫مشتری‬‫حک‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫رابطه‬‫را‬‫تقویت‬‫می‬‫کند‬‫ولی‬ ‫نوع‬‫دوم‬‫از‬‫یاد‬‫می‬‫رود‬.
 • 16. 4.‫رابطه‬ ‫توسعه‬ •‫برنامه‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫هر‬10‫خرید‬‫یکی‬‫را‬‫مجانی‬‫ارائه‬ ‫می‬‫دهند‬‫محصول‬‫خود‬‫را‬‫بی‬‫جهت‬‫دور‬‫می‬‫اندازند‬. •‫مشتری‬‫که‬‫از‬‫یک‬‫محصول‬10‫بار‬‫خرید‬‫می‬‫کند‬ ‫آنقدر‬‫آن‬‫را‬‫دوست‬‫دارد‬‫که‬‫بار‬‫یازدهم‬‫نیز‬‫بخرد‬. •‫مجانی‬‫کردن‬‫بار‬‫یازدهم‬‫فقط‬‫یک‬‫تخفیف‬‫مقدار‬‫ی‬ ‫حساب‬‫می‬‫شود‬‫نه‬‫برنامه‬‫وفاداری‬.
 • 17. 4.‫رابطه‬ ‫توسعه‬ •‫باید‬ ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬‫فرکاانس‬ ‫و‬ ‫دوره‬‫مشاتریا‬ ‫خریاد‬‫ر‬‫ا‬ ‫دهد‬ ‫توسعه‬. •‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫یازدهم‬ ‫جایزه‬‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫غذاهای‬‫ن‬ ‫باشد‬‫ه‬ ‫قهوه‬ ‫فنجان‬ ‫یک‬ ‫دوباره‬. •‫با‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ً‫ال‬‫او‬ ‫کار‬ ‫این‬‫جدید‬ ‫محصوالت‬‫کن‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫ما‬‫و‬ ‫د‬ ً‫ا‬‫ثانی‬‫آتی‬ ‫بیشتر‬ ‫خریدهای‬‫کند‬ ‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬.‫پ‬ ‫مثال‬: ‫ای‬ ‫ه‬ ‫صندلی‬ ‫اختصاص‬ ‫ایرالین‬ ‫در‬First , Business‫الی‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫کثیرالسفر‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مانده‬
 • 18. 5.‫جوایز‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ •‫برنامه‬‫وفاداری‬‫برای‬‫جذاب‬‫شدن‬‫بای‬‫د‬ ‫هدایت‬‫کننده‬‫به‬‫سمت‬‫دریافت‬ ‫جایزه‬‫باشد‬. •‫نکته‬‫کلیدی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫جایزه‬‫ب‬‫اید‬ ‫مهیج‬‫و‬‫درخور‬‫برای‬‫مشتری‬،‫باشد‬‫د‬‫ر‬ ‫ضمن‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫نباید‬‫گران‬ ‫تمام‬‫نشود‬. •‫ترکیب‬‫جوایز‬‫معوال‬‫یک‬‫راهکار‬‫موث‬‫ر‬ ‫است‬.
 • 19. ‫مشتری‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫مشتری‬ ‫جیب‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سهم‬ ‫اختصاص‬ ‫بیشتر‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ترغیب‬ ‫مشتریا‬ ‫بینش‬ ‫شناسایی‬ ‫سودآوری‬ ‫جوایز‬ ‫پذیری‬ ‫تقسیم‬ ‫مشتری‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫جوایز‬ ‫ماهیت‬ ‫رابطه‬ ‫توسعه‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هدف‬‫کار‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫وفاداری‬ ‫چیست؟‬ ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫هدف‬
 • 20. ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
 • 21. ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬‫بلفی‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬
 • 22. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫بلفی‬ ‫وفاداری‬ ‫برنامه‬ •‫جایگ‬ ‫دارای‬ ‫ی‬ ‫بلف‬ ‫درشبکه‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫هرکسب‬‫اه‬ ‫است‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ •‫ک‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫کانتر‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫تبلت‬ ‫یک‬ ‫توسط‬‫ارت‬ ‫می‬ ‫اختصاصی‬ ‫کدهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫مشتری‬ ‫حضور‬ ‫امتیاز‬ ‫ثبت‬ ‫فرایند‬ ‫باشند‬‫از‬ ‫آغ‬ ‫ان‬ ‫گردد‬ ‫می‬. •‫داد‬ ‫تع‬ ‫اد‬ ‫براس‬ ‫د‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اری‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫هرکسب‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫امتیاز‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مراجعه‬‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫جوایزی‬‫دهد‬.
 • 23. ‫طری‬ ‫واز‬ ‫بوده‬ ‫نام‬ ‫بدون‬ ‫وفاداری‬ ‫کارت‬‫ق‬ ‫سه‬ ‫کد‬ ‫اسکن‬‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫بعدی‬‫از‬ ‫طریق‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫تبلت‬.
 • 24. •‫شمار‬ ‫یک‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ،‫مراجعه‬ ‫اولین‬ ‫در‬‫ه‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫کند‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اول‬ ‫امتیاز‬ ‫تواند‬.‫د‬ ‫و‬‫ر‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ ‫درصورت‬ ‫بعدی‬ ‫مراجعات‬ ‫ه‬ ‫درتلفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫تصویر‬ ‫یا‬ ‫کارت‬‫ای‬ ‫ب‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬‫لفی‬ ‫امت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫اسکن‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫یاز‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬.
 • 25. ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماد‬: ‫نما‬ ‫مراجعه‬ ‫بلفی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬‫یید‬. www.belfycard.com ‫ه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫دموی‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ‫جلسه‬ ‫رزرو‬ ‫برای‬ ‫و‬‫ای‬ ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماد‬ ‫زیر‬: +98 21 88 64 72 75 +98 21 88 64 72 74 +98 912 196 4370