Your SlideShare is downloading. ×
0
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
R2 r
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,503
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine - to - Research : (R2R) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร น . ส . ปริญญารัตน์ ภูศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
 • 2. Re search
 • 3. ความสำคัญของการวิจัย ในงานส่งเสริมการเกษตร
  • บทบาทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ พื้นที่
  • นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละสายงาน
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 4. คือ งานประจำที่ทำอยู่ นำมารวบรวม วิเคราะห์ ตีความโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย และนำไปปรับงานประจำที่ทำ เน้น การนำไปใช้ประโยชน์ ไม่เน้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ยุ่งยาก แค่ร้อยละ ก็ได้ What is R2R? กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 5. เมื่อท่านเห็นว่า 1) งานประจำที่ท่านทำอยู่ สิ่งใดที่ยังเป็นปัญหา หรือ 2) มีข้อสงสัยว่าที่ทำมาดีหรือยัง จะต้องปรับปรุงหรือไม่ When to do R2R? กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 6. Where to do R2R?
  • ที่ใดก็ได้ ที่มีปัญหา
  • สำนักงาน
  • แปลงเกษตรกร
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 7. Why do R2R? เพราะ ท่านเห็นว่ายังสามารถปรับปรุง งานที่ท่านทำประจำให้ดีกว่านี้ได้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 8. How to do R2R?
  • คุยกันถึงปัญหาในการทำงาน
  • หยิบปัญหานั้นมานำเสนอในทีมงาน
  • ทีมงานช่วยเขียนโครงร่างขึ้นมา
  • วางแผนการเก็บข้อมูลร่วมกัน
  • ดำเนินการเก็บข้อมูล
  • นำมาเข้าที่ประชุมวิเคราะห์ร่วมกัน
  • นำไปสู่การแก้ไขปัญหา
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 9. R2R (Routine to Research) คืออะไร
  • การวิจัยที่ ดำเนินการโดย ผู้ปฏิบัติ
  • โจทย์วิจัย มาจากงานประจำ เพื่อพัฒนางานประจำ
  • ผลลัพธ์ ดูที่ผลต่อ “ ลูกค้า ”
  • การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ – ใช้พัฒนางานประจำ
  • การทำ Routine Development ให้เป็น
  • Evidence-Based
  • เครื่องมือพัฒนาคน
  ไม่มีนิยามตายตัว กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 10. กระบวนการวิจัย ตั้งปัญหา สืบสาเหตุ เฟ้นทางเลือก ลงมือทำ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 11. ใบงานที่ 1 1. ชมวีซีดี 2. แต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถาม - ปัญหาคืออะไร - มีวิธีการแก้ไขอย่างไร - ผลที่เกิดขึ้น - ท่านมีความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับ งานวิจัยอย่างไร
 • 12. ปัญหา ?? สภาพปัจจุบัน เป้าหมายหรืออุดมคติ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 13. การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา วิจัย ความ สำเร็จ KM งานสำเร็จ / บรรลุเป้าหมาย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 14. จงวิเคราะห์ตนเองท่านอยู่ในกลุ่มใด ? กลุ่ม 1 เก็บข้อมูลเอาไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป อย่างไร กลุ่ม 2 มีโครงการวิจัยหรือมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มทำ กลุ่ม 3 สนใจที่จะทำงานวิจัยมาก แต่ยังไม่มีโครงการแน่นอน กลุ่ม 4 สนใจที่จะทำวิจัยพอควร แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำได้ หรือไม่ กลุ่ม 5 ไม่ต้องการทำวิจัยเลย คิดว่ายุ่งยาก และไม่สนใจ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 15. กลุ่ม 1 เก็บข้อมูลมาบ้างแล้ว ลองเอาข้อมูลเดิมมาพิจารณา แล้วดูว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง การวิจัยเป็นแบบ survey เพื่อดูอุบัติการณ์ของปัญหาบางอย่าง กลุ่ม 2 มีโครงการวิจัยหรือมีหัวข้ออยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มทำ เริ่มต้นปรับโครงการเดิม โดยเขียนให้ชัดเจนขึ้น มีการทบทวนเอกสารมากขึ้น กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 16. กลุ่ม 3 สนใจมาก แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ดูปัญหาใกล้ตัว วิเคราะห์ปัญหาให้ชัด เริ่มพัฒนาโครงการตามขั้นตอน กลุ่ม 4 สนใจพอควร แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องมากๆ เพื่อกระตุ้นให้คิดได้ ศึกษาบทเรียนของผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิดของตนเอง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 17. กลุ่ม 5 ไม่ต้องการทำวิจัยเลย คิดว่ายุ่งยาก และไม่สนใจ อย่ายุ่ง ....... อย่ากวน ....... อย่าชวน ....... ไม่สน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 18. กลุ่ม 5 1. ลองคิดใหม่อีกครั้ง 2. ลองหาทางทำงานวิชาการประเภทอื่นๆที่เทียบเคียง - งานทบทวนงานวิจัย - โครงการใช้ผลการวิจัย (research utilization) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 19. ทั้ง 5 กลุ่มนี้ สามารถทำงานวิจัยได้สำเร็จทั้งสิ้น โดยการเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกัน และอาจใช้เวลาต่างกัน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 20. เมื่อตัดสินใจเริ่มต้น ก้าวแรกมักเป็นก้าวที่ต้องการ ผู้ช่วยเหลือ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 21. ส่วนก้าวต่อๆไป เป็นก้าวที่ต้องการ เพื่อนคู่หู กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 22. การทำ วิจัย เป็นทีม เป็นอีก กลวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้เกิด ความสำเร็จ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 23. จุดเริ่มต้นมือใหม่ ทำ R2R
  • 1. ทำเป็นทีม ( ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสนับสนุน )
  • 2. คิดดัง ๆ อย่าคิดคนเดียว
  • 3. หาแนวร่วม
  • 4. กล้าถาม ขอความช่วยเหลือ
  • 5. ต้องซื่อสัตย์
  • 6. กำลังใจจากคนรอบข้าง
  • 7. หน่วยงานสนับสนุน
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 24. คำถาม 108 ที่อาจเป็นอุปสรรค นักวิชาการมักตั้งคำถามเหล่านี้ 1. การคำนวณขนาดตัวอย่าง ??? 2. ความน่าเชื่อถือของ intervention?? ????????????? กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 25. คำถามเหล่านี้ อาจบั่นทอนกำลังใจ ของนักปฏิบัติ ที่กำลังริเริ่มทำวิจัยใหม่ๆ ทำให้เบื่อหน่าย และไม่อยากทำวิจัย แง ........ แกล้งหนู ไม่ทำก็ได้ โน่นก็ผิด นี่ก็ผิด กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 26. ทางออกที่ดี - พบกันคนละครึ่งทาง - พยายามผลักดันให้นักปฏิบัติมองงาน ที่ทำอยู่ประจำวันเป็นงานวิจัย - งานพัฒนาคุณภาพที่ทำอยู่ เก็บข้อมูล ดีๆ รายงานผลให้เป็น และใช้สถิติ เปรียบเทียบให้ถูกต้อง ก็สามารถ report ได้ในลักษณะของงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 27.
  • การสะสม การรวบรวม
  • การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
  • ค้นหา กำกึ๊ด ( ปัญญา ) ( วิจโย = ปัญญา )
  • เสาะหา สาวลงลึกในเรื่องที่อยากรู้
  วิจัย ( คำนาม ) ความหมาย กว้าง แคบ การแสวงหาองค์ความรู้อย่างมีแบบแผนตามหลักวิชา กระบวนการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีแบบแผนตามหลักวิชา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งโดยมีความมั่นใจในข้อสรุป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 28. การวิจัย
  • “ การค้นคว้าหาคำตอบ ข้อสงสัย หรือปัญหา อย่างมี ระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบ / ความรู้ ที่เชื่อถือได้”
  ? ข้อสงสัย ได้คำตอบ ได้ความรู้ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 29. งานวิจัยเป็นกระบวนการ การดำเนินการทุกอย่าง เป็นไปตามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 30. 3 . กำหนดหัวข้อปัญหาที่จะวิจัย 2 . ตรวจสอบ / รวบรวมสาเหตุปัญหา ( ทบทวนวรรณกรรม ) 4 . สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย / ตั้งสมมติฐาน 5 . ออกแบบการวิจัย 6 . เก็บรวบรวมข้อมูล 7 . วิเคราะห์ข้อมูล 8 . ตีความข้อมูล 9 . เผยแพร่ / ขยายผล 1 . ทุกข์ 2 . สมุทัย = สาเหตุให้ เกิดทุกข์ 3 . นิโรธ = วิธีดับทุกข์ 4 . มรรค = ข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับทุกข์ ได้คำตอบการวิจัย 1 . ปัญหาในการวิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 31. การตั้งโจทย์  วัตถุประสงค์การวิจัย
 • 32. สถานการณ์ ปัจจุบัน ช่องว่างที่เกิดขึ้น คือ ปัญหา 04/03/11 เป้าหมาย
 • 33. เมื่อไหร่จะวิจัย ??? ไม่ต้องทำวิจัย สภาพที่เป็นจริง สภาพที่มุ่งมั่น มีปัญหาข้อขัดข้องอะไร ? สาเหตุอะไร ? จะทำจะแก้อย่างไร ? รู้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำ ไม่แน่ใจ ว่าใช่ / ไม่ ไม่รู้ ไม่ต้องวิจัยปรับการบริหารจัดการ - Action ทดสอบ วิจัย สอดคล้องกัน ไม่สอดคล้องกัน OK
 • 34. แนวทางการเลือกปัญหา
  • 1. ผู้วิจัย
  • - ถนัด สนใจอยากรู้มากที่สุด
  • - มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เพียงพอ
  • 2. ประโยชน์
  • - มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
  • - ได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น
  • 3. ระเบียบวิธีการ
  • - สามารถสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้
  • - แหล่งข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ
  • - คำนึงถึงระยะเวลา งบประมาณ และข้อจำกัดต่างๆ
 • 35. ความหมายของปัญหาการวิจัย
  • ปัญหาการวิจัย หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสงสัย ความอยากรู้ในข้อเท็จจริง หรืออยากค้นหาทางที่จะแก้ไขได้ถูกต้อง อาจเป็นข้อสงสัยในแนวทาง / วิธีการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
 • 36.
  • ปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดที่สามารถ ตอบได้ทันทีด้วยสามัญสำนึกหรือ คนทั่ว ๆ ไปรู้คำตอบอยู่แล้ว
  • จะไม่นำมาเป็น ปัญหาการวิจัยหรือคำถามการวิจัย
 • 37. การกำหนดปัญหา การวิจัยที่ดีควรจะต้องเริ่มต้นด้วยปัญหาหรือคำถามเสมอ เพราะการกำหนดปัญหาหรือคำถามเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้เกิดกระบวนการในขั้นต่อๆไป และการวางแผนในแต่ละขั้นตอนนั้นขึ้นกับคำถามในการวิจัย ตัวอย่าง ในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร - ถ้ามีการให้อาหารกุ้งในเวลากลางคืนจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตดีและได้ผลผลิตเร็วกว่าการให้อาหารแต่ตอนกลางวัน - แต่ปัญหาที่พบ คือ เกษตรกรไม่สามารถออกมาให้อาหารกุ้งในตอนกลางคืนได้ เนื่องจากการให้อาหารต้องให้เป็นเวลา และเกษตรกรมีความเหนื่อยล้า เพราะในตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ต้องพักผ่อน
 • 38. การเลี้ยงกุ้ง สถานการณ์ ; ให้อาหารกุ้งช่วงกลางวันต้องใช้เวลาในการเลี้ยง 1 เดือน จึงจะได้ผลผลิตดี ทางแก้ ; ถ้าให้อาหารกุ้งกลางคืนด้วย กุ้งจะใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยลง ( ประมาณครึ่งเดือน ) ปัญหา ; ไม่สามารถให้อาหารกลางคืนได้เพราะเหนื่อย ดังนั้น ; สร้างเครื่องให้อาหารกุ้ง ( ตั้งเวลาได้ ) - เครื่องให้อาหารกุ้งในเวลากลางคืนสามารถเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งได้หรือไม่ ? “ ผลการใช้เครื่องให้อาหารกุ้งในเวลากลางคืนต่อการเพิ่มผลผลิต ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ”
 • 39.  
 • 40. วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)
 • 41. การเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีข้อควรคำนึง ดังนี้
  • เป็นส่วนแสดงให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหรือค้นหาคำตอบอะไรบ้าง
  • ต้องสอดคล้องกับโจทย์ / ปัญหาการวิจัยและหัวข้อการวิจัย
 • 42.
  • ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษา
  • ภาษาที่ใช้เขียนจะต้องสั้นกระทัดรัด ได้ใจความ และมีความชัดเจน
  • ถ้าวัตถุประสงค์มีหลายข้อควรเขียน เรียงจากวัตถุประสงค์หลักไปสู่ วัตถุประสงค์ย่อย
 • 43. คำที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทั่วไป
  • เพื่อศึกษา ..........................
  • เพื่อเปรียบเทียบ ................
  • เพื่อหาความสัมพันธ์ ............
  • เพื่อหาแนวทาง ...................
  • เพื่อประเมิน ........................
  • ฯลฯ
 • 44.
  • โจทย์ใหญ่ …………………………………
  • โจทย์ย่อย 1 ………………………………………….
  • โจทย์ย่อย 2 ………………………………………….
  • การวิจัยเรื่อง …………………………………
  • วัตถุประสงค์ที่ 1 …………………………………….
  • วัตถุประสงค์ที่ 2 ……………………………………
  การแปลงโจทย์วิจัยเป็นหัวข้อและวัตถุประสงค์การวิจัย
 • 45. ตัวอย่าง
 • 46. โจทย์ใหญ่ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ เหมาะสมควรเป็นอย่างไร โจทย์ย่อย 1 ชั้นวางเห็ดที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร โจทย์ย่อย 2 การให้แสงสว่างส่องทั่วถึงชั้นวางเห็ดควรทำอย่างไร
  • การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าของเกษตรกร
  • วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบชั้นวางเห็ดที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า
  • วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการติดตั้งหลอดไฟที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า
 • 47. www.themegallery.com ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค วิสาหกิจชุมชน โนนศิลา จ . บุรีรัมย์ ● การบริหารจัดการดี และต่อเนื่อง ● สมาชิกสามัคคี - มีส่วนร่วมกิจกรรม - มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ - มีทักษะ ● ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายใช้ประโยชน์ได้น้อย ● ต้นทุนการผลิตสูง ● วิธีการผลิต ผ้าไหมเป็นแบบดั้งเดิม ● ภาครัฐ สนับสนุน / ให้ ความรู้เกี่ยวกับ - การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ - การจัดทำสื่อ * มีแหล่งเงินทุน * มีเครือข่าย ด้านการจำหน่าย * เป็นแหล่ง เรียนรู้ภายใน ชุมชน และ ภายนอก ● ขาดช่องทาง การจำหน่าย
 • 48. www.themegallery.com การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ การลดต้นทุนการผลิตผ้าไหม มีวิธีการอย่างไร ? วิธีการฟอกและการย้อมสีเส้นไหมที่มี ประสิทธิภาพ ควรทำอย่างไร ? และการนำไปใช้ประโยชน์ ควรทำอย่างไร ? จุดอ่อน โจทย์วิจัย 2 3 1
 • 49. 1) แบ่งกลุ่มตามโครงการ กลุ่มละ 10 คน 1 .1) food safety 1.2) ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง 1.3) วิสาหกิจชุมชน ใบงานที่ 2
 • 50. ใบงานที่ 2 2) วิเคราะห์ปัญหาจากงานที่รับผิดชอบ 3) จำแนกปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่เป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 รู้แล้วว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ยัง ไม่ได้ทำ กลุ่ม 2 ไม่แน่ใจว่าวิธีการที่รู้แก้ ไขได้ หรือไม่ กลุ่ม 3 ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร
 • 51. ใบงานที่ 2 4) นำปัญหาจากข้อ 3) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 3 คือไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร มา 1 ปัญหา กำหนดโจทย์วิจัยและ วัตถุประสงค์การวิจัย
 • 52. Tip R2R : เครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนา ศ . นพ . วิจารณ์ พาณิช
 • 53. การเริ่มต้นทำวิจัย “ คิดโจทย์ในการวิจัย” กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 54. เริ่มต้นคิดหัวข้อวิจัย กันอย่างไร ? กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 55. คิด คิด คิด วิจัย วิจัย วิจัย R 2 R, P 2 R……. คิดเอง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 56. ทำเรื่องนี้ซิเธอ ....... … ………… .in trend ว่าไงนะเธอ ฉันไม่ได้ยิน บอกต่อ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 57. โจทย์วิจัยได้จาก 1. ความไม่พอใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เอากิเลสของตนเป็นที่ตั้งโจทย์ - สำรวจว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรที่เป็นปัญหา - ถ้าไม่มีปัญหาแล้ว การปฏิบัติแบบเดิมๆ ที่ทำ ปรับให้ดีขึ้นได้หรือไม่ - ถ้ารู้สึกว่าดีแล้ว ทำให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 58. คนที่จะริเริ่มทำวิจัย ต้องไม่เป็น พวก “ทองไม่รู้ร้อน” กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 59. โจทย์วิจัยได้จาก 2. ความพอใจหรือเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงเกษตรกรและชุมชน เอากิเลสของคนอื่นมาเป็นที่ตั้ง - วิจัยที่ดี ต้องมีคนต้องการ - วิจัยที่ดี ต้องแก้ปัญหาให้คนที่เกี่ยวข้องได้ - การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง จะทำให้ได้รับ support ที่ดี ( เงิน เวลา นโยบายในการเปลี่ยนแปลง ) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 60. โจทย์วิจัยได้จาก 3. การอ่านวารสาร งานวิจัยที่ตีพิมพ์ - ศึกษางานของคนอื่นๆบ้าง เพราะปัจจุบัน เราไม่ได้เริ่มต้นจาก ศูนย์แล้ว ใครทำอะไร ? ทำไปถึงไหน ? ช่องว่างอยู่ตรงไหน ? กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 61. ดังนั้นก่อนจะสรุปโจทย์วิจัย การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 62. โจทย์วิจัยได้จาก 4. การพบปะพูดคุย หรือการสื่อสารกับ บุคคลอื่นๆ ทั้งเป็นการส่วนตัว หรือ ในการประชุมวิชาการต่างๆ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 63. โจทย์วิจัยได้จาก 5. Replication of studies การทำวิจัยซ้ำ 6. จากทฤษฎี เพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎี ต่างๆ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 64. “ ออกแบบในการวิจัย” Research Design กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 65. Action Research: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 1. Design การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2. Value ออกแบบระบบการวิจัย 4 ขั้นตอน เป็นวงจรสำเร็จรูปเชิงพลวัตร 3. Model กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร Feedback Action Plan Observation
 • 66. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( PAR)
    • P articipatory + A ction + R esearch
  • ผสมผสาน
  • การมีส่วนร่วม + การปฏิบัติ + การแสวงหาความรู้
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร R A P
 • 67. การวางแผนการทดลอง ( Experimental Research )
  • การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิล
  • ในน้ำนิ่งและน้ำไหล
  2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว ระหว่างเทลงปากค้าง ( ร่องน้ำ ) และวิธีฉีดพ่น การใส่ปุ๋ยชีวภาพนาข้าวด้วยวิธีเทลงปากค้าง ( ร่องน้ำ ) ให้ผลผลิตข้าวต่ำกว่า วิธีการฉีดพ่น โดยให้ผลผลิตที่ 527 กก ./ ไร่ และ 545 กก ./ ไร่ ตามลำดับ แต่การใส่ปุ๋ยชีวภาพ ทั้ง 2 วิธี ให้ผลผลิตไม่ต่างกันทางสถิติ ปลานิลที่เลี้ยงในน้ำไหล ( แหล่งน้ำธรรมชาติ ) จะเจริญเติบโตดีกว่าน้ำนิ่ง ปัจจัยที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีส่วนช่วยให้ปลานิลเจริญเติบโตได้ดีในน้ำไหลคือ การไหลเวียนและถ่ายเทของน้ำ นอกจากนี้ในน้ำไหลยังมีอาหาร ตามธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของปลา กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 68.
  • ทดลอง
  • จัดเวที
  • สังเกต
  • สัมภาษณ์
  • สำรวจ
  • PRA/PAR
  • ฯลฯ
  • แบบสังเกต
  • แบบสัมภาษณ์
  • แบบบันทึก
  • mind map
  • แบบ PRA
  สงสัยไม่มีคำตอบ โจทย์ / คำถาม วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการได้ข้อมูล ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
  • ข้อมูล
  • ตัวเลข
  • ไม่ใช่ตัวเลข
  • ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ
   • ~ เปรียบเทียบ
   • ~ ความหมาย
   • ~ หาเหตุผล
   • ~ หาความสัมพันธ์
   • ~ จัดหมวดหมู่
  เครื่องมือเก็บข้อมูล
  • ได้คำตอบโจทย์
  • สร้างความรู้
  • นำไปพัฒนางาน
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร + - × ÷
 • 69. เคล็ดลับการทำวิจัยให้สำเร็จ 1. อย่าทำให้ยาก 2. อย่าทำให้มันยุ่ง 3. อย่าทำให้มันใหญ่ หรือ ทำเรื่องใหญ่มาก 4. อย่าทำให้ยาว หรืออย่าทำให้นานเกินไป 5. อย่าทำให้แยก คือ แยกวิจัยกับงานประจำ 6. อย่าทำให้ไกลตัว ควรทำเรื่องที่เราถนัด 7. อย่ามัวทำเฉย ซึ่งจะไม่ได้นำไปแก้ปัญหา 8. อย่าหยุดทำ เพราะ วงจรวิจัยสามารถทำได้อย่าง ต่อเนื่อง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 70. 7 R2R เกิดไม่ได้ถ้า เรื่องไกลตัว ไม่รู้ปัญหา ไม่มีความรู้ วิจัย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 71. 8 ประเด็นที่ทําให้ได้คําถาม R2R ไม่เหมาะสม • ไม่รู้ปัญหาจริง • คําถามวิจัยตั้งตามที่ผู้อื่นทํา • คําถามที่ไม่สามารถทําพร้อมไปกับงานประจํา ● คำถามกว้างเกินไป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 72. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ของ ผู้ทำวิจัย
  •  ความรู้ในเนื้อหา
  •  ความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 73. • ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล • ถ้ารายงานเฉพาะผล ก็จะให้ข้อมูลได้เท่ากับ รายงานประจําปี • ถ้ามีการวิจารณ์สาเหตและการแก้ไข จะเป็นไปตามที่นักวิจัยคิดว่าน่าจะ แต่ไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน • ไม่มีรายละเอียดการดําเนินงาน ถ้าเอารายงานผลการปฏิบัติงานประจํา มาเขียนในรูปแบบรายงานวิจัย R2R กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 74. การวิจัยในหน่วยงาน ( R2R ) ไม่ยาก รู้ ปัญหาจริง ใฝ่รู้ อยากแก้ไข • มีความรู้ - เนื้อหาในเรื่องที่จะทำ - วิธีการวิจัย • มีความพยายาม - อ่าน - คิด จะทำให้สำเร็จจะต้อง ถ้า กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 75. R2R : หวังผลอะไร
  • พัฒนา งาน ประจำ
  • พัฒนา คน ระดับปฏิบัติการ
  • พัฒนา องค์กร วัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรเรียนรู้
  • องค์ ความรู้ ขององค์กร ยกระดับขึ้น
  ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 • 76. สังคมอุดมปัญญา กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

×