Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahdollistajana

3,502 views

Published on

Virtuaalikorkeakoulupäivät 2009, Harto Pönkä ja Niina Impiö, 19.11.2009, Oulun yliopisto, Develope-hanke, http://develope.wordpress.com/

Published in: Education, Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,801
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahdollistajana

 1. 1. Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahdollistajana 19.11.2009, VKK-päivät ’09
 2. 2. DevelOPE-hanke lyhyesti <ul><li>Toteutus: syksy 2008 – syksy 2009 </li></ul><ul><li>Koordinointi: Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö, LET </li></ul><ul><li>Hankkeen henkilöstö: 2-3 </li></ul><ul><li>Tavoitteet: </li></ul><ul><ul><li>Kehittää yhteisölliseen oppimiseen perustuvaa opetusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehittää sosiaalisen median opetuskäyttöä </li></ul></ul><ul><ul><li>Tukea opetuksen kehittämiseen keskittyvää pedagogista yhteisöä </li></ul></ul><ul><li>Julkaisu tulossa </li></ul>
 3. 3. Sosiaalinen media on enimmäkseen a v o i n Tiedon jakaminen ja osallistuminen vaativat avoimuutta, mutta luovat samalla runsaasti uusia mahdollisuuksia.
 4. 4. Avoimuudessa on monta astetta <ul><li>Täysin avoin </li></ul><ul><ul><li>Kaikki voivat lukea ja osallistua </li></ul></ul><ul><li>Osittain avoin </li></ul><ul><ul><li>Kaikki voivat lukea </li></ul></ul><ul><ul><li>Vain jäsenet voivat osallistua </li></ul></ul><ul><li>Suljettu, rekisteröintipakko </li></ul><ul><ul><li>Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun, mutta kuka tahansa voi rekisteröityä </li></ul></ul><ul><li>Suljettu, kutsu vaaditaan </li></ul><ul><ul><li>Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun </li></ul></ul><ul><li>Suljettu ja salainen </li></ul><ul><ul><li>Ei listaudu julkisesti; osoite täytyy tietää </li></ul></ul>
 5. 5. Uudet haasteet ja mahdollisuudet <ul><li>Opetuksen näkyvyys ja julkisuus 2 </li></ul><ul><li>Avoimuuden hallitseminen </li></ul><ul><ul><li>Opettaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisällöt </li></ul></ul><ul><li>Netiketin ja verkkoidentiteetin huomioiminen ja niihin liittyvien taitojen kehittäminen </li></ul><ul><li>Ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistuminen </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median yhteisöt resurssina </li></ul>
 6. 7. DevelOPE Sosiaalinen media oppimisympäristönä Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisresurssien seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen Pönkä & Impiö, 2009
 7. 8. Sosiaalinen media tarjoaa opetukseen sisältöjä, työkaluja ja ympäristöjä DevelOPE Sosiaalinen media oppimisympäristönä Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisresurssien seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen
 8. 9. Kurssin yhteinen blogi tai wiki 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Ning-sivusto: Keskustelut + Blogit + Ryhmät + Videot ja kuvat Saatavana on myös valmiita rakennussarjoja Wiki + Opiskelijoiden blogit + Kuvat ja videot + Miellekartat 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!
 9. 10. On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä . Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta. Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti . Sosiaalisessa mediassa on verkkovoimaa.
 10. 11. Yhteisöllistä työskentelyä ei tueta yhteistyön vuoksi, vaan sen takia, että se käynnistää tehokkaita oppimisen mekanismeja. <ul><ul><li>kysyminen ja selittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>argumentointi ja palautteen anto </li></ul></ul>tiedon jakaminen <ul><ul><li>toisten toimintastrategioiden seuraaminen </li></ul></ul>
 11. 12. Sosiaalinen media oppimisympäristönä Niina Impiö ja Harto Pönkä, 19.11.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Lähita-paaminen Itsenäinen työskentely Blogissa Yhteisöllinen työskentely wikissä Arviointi Itsenäinen työskentely Semi-naari Luento Verkko-keskustelu Lukeminen Luentopäivä-kirja Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Itsearviointi Itsesäätelytaidot Oppimisstrategiat Motivaatio Yhteisöllinen tiedonrakentaminen Oppimisprosessin ohjaaminen Opetuksen vaiheistaminen Opettajan ja opiskelijan roolit
 12. 13. Kaksi tapaa Helpoin tapa käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa on tuoda se koulun sisäpuolelle.
 13. 14. Kuva: http:// xkcd.com/256/ Toinen vaihtoehto on lähteä opintomatkalle sosiaalisen median yhteisöihin.
 14. 15. Case 1: Käsitekarttoja Optimaan <ul><li>Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu -kurssi, LTK </li></ul><ul><li>Lähi- ja verkkotyöskentelyä </li></ul><ul><li>Tiedon prosessointiin keskittyvä strukturointi </li></ul><ul><li>Avoimen ja suljetun yhdistäminen: </li></ul><ul><ul><li>Käsitekartat tehtiin DabbleBoard-ohjelmalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitekarttojen kommentointi ja keskustelut tapahtuivat Optimassa </li></ul></ul>
 15. 16. Case 2: LaTeXia wikissä <ul><li>Johdatus LaTeXiin -kurssi, LuTK </li></ul><ul><li>Lähi- ja verkkotyöskentelyä </li></ul><ul><li>Kurssin toteutustavan uudistus </li></ul><ul><li>Opettaja ja suunnittelija tuottivat kurssimateriaalin ja harjoitukset wikiin: http ://matem.raippa.fi/JohdatusLaTeXiin </li></ul><ul><ul><li>Tukee itsenäistä LaTeXin harjoittelua </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös opiskelijat voivat täydentää materiaalia </li></ul></ul><ul><ul><li>Eriyttävää materiaalia ja lisäohjeita </li></ul></ul>
 16. 17. Case 3: Osallistuva tutkimus sosiaalisessa mediassa <ul><li>Technical Communication Today and Tomorrow -kurssi, HuTK </li></ul><ul><li>Lähi- ja verkkotyöskentelyä, projektityö </li></ul><ul><li>Opetuksen resurssina käytettiin teknisen viestinnän ammattilaisten yhteistyöverkostoja, joissa opiskelijat tekivät osallistuvaa tutkimusta </li></ul><ul><ul><li>Ammattilaisten toimintatapojen seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Alan ajankohtaiset kysymykset </li></ul></ul><ul><li>Ryhmien työskentely wikissä ja Jaikussa </li></ul>
 17. 18. SOSIAALINEN MEDIA SOVELLUS OPETUSKÄYTTÖ Wikit Confluence Wikispaces Raippa-wiki Prosessikirjoittaminen (yksin tai ryhmässä) Ryhmäkeskustelut Toisten tuotosten kommentointi Materiaalit, aikataulut, tiedotus, ym. Blogit Wordpress Blogit wikeissä Oppimispäiväkirja, itsereflektointi Henkilökohtainen oppimisympäristö Kommentointi Mikroblogi- ja yhteisöpalvelut Jaiku Qaiku Onlinr Ryhmäkeskustelut Ryhmämuistiinpanot Yhteisöresurssi Käsite- ja miellekartat DabbleBoard MindMeister Mind42 Tiedon käsitteellinen jäsentäminen Ideointi ja suunnittelu (yksin tai ryhmässä) Projektinhallintaohjelmat Scrumy Basecamp, ym. Projektityöskentelyn suunnittelu, työnjako ja seuraaminen Viestintäohjelmat Skype Adobe Connect Pro Viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä (kaksin tai ryhmässä)
 18. 19. Sosiaalisen median opetuskäytön arviointia <ul><li>Voi tukea yhteisöllistä työskentelyä, mutta se ei tapahdu itsestään </li></ul><ul><li>Uudenlainen opetuksen näkyvyys ja avoimuus </li></ul><ul><li>Erilaisia työkaluja erilaista työskentelyä varten </li></ul><ul><ul><li>Blogi – oppimispäiväkirja, henkilökohtainen oppimisympäristö, kurssiblogi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikroblogi – aivoriihi, yhteisölliset muistiinpanot </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki – yhteisöllinen kirjoittaminen, keskustelut, kurssiwiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsite-/miellekartta – tiedon jäsentäminen ja visuaalinen esittäminen </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalinen media muun oppimisympäristön osana </li></ul><ul><li>Opettaja ja opiskelijat </li></ul><ul><ul><li>Uuden työtavan ja välineen omaksuminen  tarvitaan tukea ja ohjausta </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologiana sosiaalinen media ei eroa muista, mutta ympäristönä se on uusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden ympäristön vaatimien taitojen kehittäminen </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median opetuskäyttöön tarvitaan linjauksia ja ohjeistuksia </li></ul>
 19. 20. Kiitos! Lisätietoja: Harto Pönkä ja Niina Impiö [email_address] | [email_address] Hankkeen blogi: http://develope.wordpress.com/

×