Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?

1,925 views
1,824 views

Published on

Luento Rovaniemen opettajille 30.9.2010, Harto Pönkä, http://www.innowise.fi/

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. (Jussi Pekka-Erkkola sekä Kalliala ja Toikkanen 2009)
 • Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee
 • Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?

  1. 1. Mullistaako sosiaalinen media oppimisen? Harto Pönkä, 30.09.2010
  2. 2. Sosiaalinen media on...?
  3. 3. Sosiaalisen median käsite Lähde: http://harto.wordpress.com/2009/07/27/sosiaalisen-median-maaritelmia/ Sisällöt Yhteisöt Teknologiat Yhteisten merkitysten muodostamisen prosessi
  4. 4. Lähde: http://mopaali.fi/blogi/Sosiaalinen-media-ja-uusi-toimintakulttuuri.html
  5. 5. 1-19-80 -sääntö 1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 19% osallistuu sisällön tuottamiseen 80% osallistuu passiivisesti (HUOM! Luvut kuvaavat vapaaehtoista osallistumista. Opetuksessa ei toki voida tyytyä 20%:iin.) Lähde: http://calacanis.com/2006/09/05/the-three-cs-or-the-1-19-and-80-of-social-media-one-more/
  6. 6. Ihmiset muodostavat verkoston , jossa jokainen on enintään kuuden askeleen päässä muista. Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation
  7. 7. Sosiaalisten verkostojen rakenne Heikot sidokset ovat merkittäviä, sillä ne muodostavat siltoja verkoston eri klustereiden välille. Solmukäyttäjät välittävät tietoa tehokkaasti. He voivat myös dominoida verkostoa. Kiinteät ryhmät kierrättävät joskus tarpeetontakin tietoa. Yhteydet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia. Sosiaalisen verkoston luomiseen voidaan käyttää monia erilaisia aineistoja . Vahvoja sidoksia syntyy, kun kaveri on myös kaverin kaveri. Ulkopuolisilla ei ole yhteyksiä muihin, mutta he ovat silti osa kokonaisuutta.
  8. 8. Sosiaalinen media opettajalle
  9. 9. http://sometu.ning.com/ SOMETU – someopettajia
  10. 10. http://www.facebook.com/group.php?gid=2691930547&v=wall Verkostoitumista ja ryhmäytymistä
  11. 11. Kuulostaa hienolta, mutta miten sitä käytetään opetuksessa?
  12. 12. <ul><li>OPPIMISEN TUKEMINEN: </li></ul><ul><li>ymmärtävä oppiminen </li></ul><ul><li>yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu </li></ul><ul><li>oppimisprosessi </li></ul>Jos unohdat nämä, unohda koko juttu!
  13. 13. Keskeistä on yhteinen tavoite tai ratkaistava ongelma , vastavuoroisuus ja älyllisten ponnistelujen jakaminen . Osallistumalla yhteisön työskentelyyn yksilöt voivat saavuttaa enemmän kuin mihin yksinään pystyisivät.
  14. 14. Kaksi näkökulmaa opetuskäyttöön
  15. 15. Kaksi tapaa Helpoin tapa käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa on tuoda se koulun sisäpuolelle.
  16. 16. http://twitter.com/hponka/status/25101113417
  17. 17. Blogi http://www.23asiaa.net/
  18. 18. Blogi http://www.23asiaa.net/ Kurssiblogi Kurssin dokumentointi ja yhteinen työtila  Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa  Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen  Tiedon ja kokemusten jakaminen
  19. 19. http://www.wordpress.com/
  20. 20. http://www.wordpress.com/ Opiskelijoiden blogit Oppimispäiväkirja, linkkejä, RSS-syötteitä, yms.  Oppimisen reflektointi ja peilaaminen muihin  Kognitiivinen työkalu oppimisprosessin tukemiseen  Henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentaminen
  21. 21. http://www.wikispaces.com/
  22. 22. http://www.wikispaces.com/ Ryhmän sisäiset keskustelut
  23. 23. http://www.wikispaces.com/ Työskentelyprosessi jää talteen
  24. 24. Wiki Yhteisöllistä prosessikirjoittamista ja keskustelua  Yhteisöllinen oppimisympäristö: sisällöntuotanto ja keskustelut  Oppimisprosessin seuraaminen (tulee näkyväksi!) http://www.wikispaces.com/
  25. 25. http://www.qaiku.com/
  26. 26. http://www.qaiku.com/ <ul><li>Mikroblogien #kanavat </li></ul><ul><li>Ryhmän tai kurssin joustava keskustelukanava </li></ul><ul><li> Koko kurssin ajan toimiva ”taustakanava” </li></ul><ul><li>Ryhmien yhteisöllinen työskentely, esim. ideointi ja suunnittelu </li></ul><ul><li>Sopii kysymys-/palautekanavaksi myös kontaktiopetukseen </li></ul>
  27. 27. http://docs.google.com/
  28. 28. http://docs.google.com/ <ul><li>Jaetut dokumentit </li></ul><ul><li>Toimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla </li></ul><ul><li>Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä  Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja </li></ul>
  29. 29. http://www.mindmeister.com/
  30. 30. Käsite- ja miellekartat ” Teimme koko projektityön mindmappina”  Käsitteet ja niiden väliset yhteydet!  Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne.  Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen http://www.mindmeister.com/
  31. 31. http://www.slideshare.net/
  32. 32. http://www.slideshare.net/ Jaetut esitykset Esityksellä on suurempi merkitys netissä kuin alkuperäisessä kontekstissa  Esityksen voi upottaa opetuksessa käytettäviin web-palveluihin  Oma osaaminen muiden nähtäväksi ja arvioitavaksi  Mahdollisuus saada vertaispalautetta ja oppia muiden esityksistä
  33. 33. Kuva: http:// xkcd.com/256/ Toinen vaihtoehto on lähteä opintomatkalle sosiaalisen median yhteisöihin.
  34. 34. ” Miten hoidan kiinanruusua?” http://puutarha.net/index.asp?s=/keskustelu/keskustelu.asp?id=1531
  35. 35. Kysely tietylle verkkoyhteisölle http://keskustelu.suomi24.fi/node/6173196
  36. 36. Kysymys suoraan asiantuntijalle http://www.jaiku.com/channel/LeMill/presence/45611446
  37. 37. http://twitter.com/hponka/status/4170248122 Verkostohaastattelu Twitterissä
  38. 38. Havainnointi, verkostoanalyysi jne.
  39. 39. Oppimisympäristön rakentaminen
  40. 40. <ul><li>Oppimisympäristö rakennetaan useista verkkopalveluista </li></ul><ul><li>Seurantasivulle liitetään käytettävien palveluiden RSS-syötteet, widgetit ja linkit </li></ul><ul><li>Seurantasivun kautta on helppo seurata verkkotyöskentelyä </li></ul>Lähde: Jere Majava, 2005, http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm Tähtimalli
  41. 41. Muutos perinteiseen verrattuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä Tähtimalli: toimintoja yhdistellään useista verkkopalveluista
  42. 42. Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisen seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009) http://develope.wordpress.com/ YKSILÖ YHTEISÖ Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä
  43. 43. Mullistuiko oppiminen?
  44. 44. <ul><li>Oppiminen on prosessi , joka voidaan kuvata oppimispolkuna </li></ul><ul><li>Opettajan tehtävänä on suunnitella, mitä vaiheita ja etappeja polulla on </li></ul>Suunnittele oppimispolku Arviointi Aloitus Palaute ja lopetus Tehtävä Tehtävä Miten tuet oppimisprosessia loogisesti alusta loppuun?
  45. 45. Yksilölliset oppimispolut
  46. 46. <ul><li>Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja käsitteellisen ymmärryksen muutokseen </li></ul><ul><li>Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä tapahtui </li></ul><ul><ul><li>Ryhmien keskustelut (määrä ja laatu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkopalveluihin kertynyt data tiedon prosessoinnista (esim. wikisivun tai miellekartan versiot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoilta saatu palaute ja muut lisätiedot </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajien havainnot </li></ul></ul><ul><li>1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä suunnitelmaasi, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet </li></ul>Oppimisprosessin arviointi
  47. 47. <ul><li>Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö </li></ul><ul><li>Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu </li></ul><ul><li>Riittämätön ohjaus ja tuki </li></ul><ul><li>Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute </li></ul><ul><li>Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute </li></ul><ul><li>Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää </li></ul><ul><li>Liian kompleksinen oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Kuormittavuus vs. motivaatio/itsesäätelytaidot </li></ul>Tavallisia kompastuskiviä
  48. 48. Harto Pönkä http ://www.innowise.fi/ http://harto.wordpress.com/ http ://twitter.com/hponka/ KIITOS!

  ×