Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus

6,974 views

Published on

Luoti-täydennyskoulutus, 6.2.2013, Harto Pönkä

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Kiitos kommentista!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Olennaista on noin face to face-ajattelu, oman personaalisuuden tuominen kentälle ja sen kautta saada oppilaat ymmärtämään mikä on olennaista. Käytin alustusta, että tietokone tai älypuhelin on pelkkä työkalu, kuten vasara tai kirves.Ja mikä tieto on oikeaa ja asiallista, vastoin taas jokin voi johtaa äärimmillään jopa epätoivoisiin tekoihin. Ei aina ole helppoa etenkään, kun joillakin murrosikäisillä on ikään liittyviä ongelmia, mutta suurin osa on hyvin motivoituneita asioihin. Tästä asiasta oli Ylimmän poliisikomentajan kanssa juttua, että laitteita tuodaan ja viedään, mutta kukaan ei kouluta heitä käyttämään uusia järjestelmiä. Eli tuodaan kirves ja sanotaan savolaisittain 'Heh'..
  En juurikaan pelaa pelejä, mutta erään nostan pöydälle. Simcity.
  PS. Laskin leikkiä kun tytöt kysyi,mitä mieltä olen 'salatuista elämästä-sarjasta; Vastasin en voi arvostella sillä en ole nähnyt ensimmäistäkään jaksoa. Arvaat kommentit...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,667
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Onnistuessaan yhteisöllisellä oppimisella ja tiedonrakentelulla ja päästään lopputulokseen, joka ylittää kaikki odotukset. Luomus tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmaa, teoriaa, innovaatiota, tuotetta tai muuta ryhmän saavuttamaa tulosta, johon päästiin sitä kautta että yhteisöllisen toiminnan kautta opiskelijat ymmärsivät toisiaan entistä paremmin ja pystyivät tukemaan toisiaan tiedonrakentelussa. Uskon, että tämä on se tapa, miten voidaan vastata tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.
 • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus

  1. 1. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus Harto Pönkä, 6.2.2013 Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus Twitterissä: #luoti
  2. 2. Miksi yhteisöllisyyttä javuorovaikutusta opetukseen?
  3. 3. Tältä maailma näyttää nyt. Entä tulevaisuudessa? http://tweetping.net/
  4. 4. Lähde: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57536659-93/zuckerberg-in-10-years-folks-will-share-1000-times-what-they-do-now/
  5. 5. ” Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta. (EVA:n Suora yhteys) Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus)Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
  6. 6. Oppijan valinta? Vai sittenkin opettajan valinta?Kuvat ja lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/01/16/oppimateriaaligate-ja-opettajien-valinen-yhteistyo/
  7. 7. Yhteisöllinen opettajuus • Opettajien toimintakulttuuri heijastuu opetuksen toimintakulttuuriin ja päinvastoin. – Yhteisöllinen oppiminen ei onnistu, jos opettaja ei itsekin toimi yhteisöllisesti. • Yhteisölliset työskentelytaidot ovat keskeinen osa opettajan asiantuntijuutta. – Koulun henkilöstön tulisi olla asiantuntijayhteisö. • TVT ja sosiaalinen media ovat lisänneet opettajien yhteisöllisyyttä • Koulun uudet haasteet eivät ratkea ilman opettajien yhteisöllistä panostaSosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
  8. 8. Millainen vuorovaikutus tukee oppimista?
  9. 9. Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita keskusteluun ja tiedon välittämiseen, mutta eivät yhteisölliseen tiedonrakenteluunToisaalta verkosto-osaaminenon yhä tärkeämpi taito työssä. Lähde: Verkosto visualisoituna: #sometu, Olli Parviainen, 1.11.2010, http://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/
  10. 10. Voisiko oppilaitoskokonaisuutena muodostaaverkkoyhteisön?
  11. 11. Isossa verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen. Lurkkaajat, Pienet Yhteisön ydin jopa yli 60% kaveriklusterit (ja sisäpiiri)Yhteisöön muodostuu omatnormit ja toimintakulttuuri. Lähde: http://www.orgnet.com/community.html
  12. 12. Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5068756112/in/set-72157625134401194/
  13. 13. Kun puhutaan ”tiukasta”yhteisöllisestä työskentelystä, niin puhutaan ryhmistä.
  14. 14. Yhteisöllinen tiedonrakentelu• Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005)• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen.• Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003)• Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
  15. 15. Tehokas ryhmä on sitoutunuttavoitteen saavuttamiseen,joka konkretisoituu esim.yhteisenä tuotoksena.
  16. 16. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
  17. 17. Yhteisöllisen tiedonrakenteluntuloksena syntyy parhaimmillaanluomus tai innovaatio,joka ylittää sen, mihin ryhmänjäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista tuetaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
  18. 18. Miten teknologia tukeevuorovaikutusta ja oppimista?
  19. 19. Teknologian ”perusedut”• Teknologian avulla voidaan tehdä paljon sellaista, mikä muuten ei onnistuisi (kognitiiviset työkalut, virtuaalimaailmat, mallintaminen jne.)• Mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta (silti aika ja paikka tarvitaan edelleen )• Ryhmän yhteinen virtuaalinen tila: mahdollisuus keskustella ja tehdä yhteisiä tuotoksia• Tekstimuotoinen keskustelu ja asioiden selittäminen tukee käsitteellistä ymmärtämistä (so. oppimista)• Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen (?)• Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ja siihen voidaan palata myöhemmin
  20. 20. Mahdollistaa uutta, esim. käänteinen opetus • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
  21. 21. Yhteistyön skriptaaminen• Täydennä aukkotehtävä:• Voisimme käyttää opetuksessa _______(some-palvelu)________,• koska se tukee _________(opetuksessa/oppimisessa)_________.• Haasteena näemme ____________________________________.• Yhteisölliset skriptit : – Ohjaavat opettajan valitseman pedagogisen mallin mukaiseen yhteisölliseen työskentelyyn (vrt. skripti = käsikirjoitus) – Jäsentävät ja vaiheistavat työskentelyä – Parhaimmillaan: helposti seurattavia, johdattavat loogisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja oppimiseen
  22. 22. Yhteisöllinen prosessi tulee näkyväksiRunsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
  23. 23. Oppimisprosessi arvioinnin keskiöön!Tavoitteellinen työskentely  oppiminen  osaaminen
  24. 24. ” Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin tekemisessä. Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä.Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
  25. 25. Kukaan meistä eiole mitään - yksin.
  26. 26. KIITOS!Harto Pönkähttp://twitter.com/hponka/http://slideshare.com/hponkahttp://harto.wordpress.com/http://www.innowise.fi/

  ×