Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

4,513 views

Published on

Open Päivitys OAKK, 15.3.2013, Harto Pönkä

4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • En ole huolissani. Älykkäät oppilaat tajuavat asian. Tiedontulva on niin mahdoton, että pitää opettaa jo priorisointia.
  Muuten voi mopo karata käsistä...;) Murrosikäisillä on joskus lievää kapinointia yhteiskuntaa kohtaan, ja niin pitääkin olla, sillä sieltä löytyy luovuutta. Eikä ideoita kannata tosta vaan heittää mäkeen. Minä yleensä puhun ilmapalloista, jonka voi ampua alas.
  Jaksamista, teet tärkeää työtä.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kiitos kommenteista. Googlehan tietää tosiaan kaiken - etenkin niistä, jotka käyttävät Googlen palveluita. ;)

  Mitä tulee opiskelijoiden tiedonhakutaitoihin ja niiden puutteisiin, niin niistä on todellista syytä olla huolissaan. Carita Kiilin väitöskirjassa lisää aiheesta: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/08/tiedote-2012-08-17-12-06-53-863777

  Itse näen asia niin, että tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot ovat jo keskeisiä opiskelu-/oppimistaitoja. Jos niissä on puutteita, se näkyy tuloksissa. Vastaavasti jos opiskelijalla on hyvät TVT-taidot, niin sekin näkyy tuloksissa - jopa niin, että netin avoimet tieto-/oppiresurssit ja asiantuntijayhteisöt, joihin on mahdollista päästä mukaan aktiivisella osallistumisella, ovat haastamassa perinteisen opetuksen. Joillakin aloilla on siis jo mahdollista pätevöityä huippuosaajaksi 'pelkästään netissä'.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Omakehuna vietän 30-vuotis juhlapäiviä siitä kun kirjoitin ensimmäisen ohjelman... (Saatte nauraa), sillä laite oli VIC-20, 5kt keskusmuistia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Minä vanhus-opettajana pidän näitä kehityksen loistavina mahdollisuuksina. Ainut mitä olen miettinyt, että kun google tietää ns.kaiken, että jotkut eivät vaivaudu opiskelemaan. Kerro tähän kommentti.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,650
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee
 • Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

  1. 1. Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet Harto Pönkä, 15.3.2013Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
  2. 2. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla Tänään etenemme vaiheessa 23. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
  3. 3. Sosiaalisen median käytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
  4. 4. Suunnittelu vain korostuu, kun kokeillaan uutta!Lähde: Laadukkaasti verkossa,
  5. 5. Linjakas opetus• Opetuksen suunnitteluvaihe – Yleiset oppimistavoitteet – Kohderyhmä – Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät – Resurssit – Oppimisympäristön rakenne – Oppimateriaali – Koordinointi• Opetuksen toteutusvaihe – Yhteiset oppimistavoitteet – Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi – Vuorovaikutus – Opiskelijoiden ohjaaminen – Pelisäännöt• Oppimisen arviointivaihe Lähde: Laadukkaasti verkossa,
  6. 6. Tavoitteiden asettaminen• Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym.• Ydinainesanalyysi – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen• Laajempi näkökulma: – aihekokonaisuudet ja käsitteet – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja aktiivista osallistumista
  7. 7. http://www.mindmeister.com/166185090
  8. 8. Missä on kohderyhmäsi? Missä itse toimit verkossa?Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
  9. 9. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
  10. 10. Verkkotyöskentelyn menetelmiä
  11. 11. Verkko-opetuksen ja -tuen muodot 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit 2. Itseopiskelu verkossa 3. Monimuoto-opetus 4. Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö) • Toinen näkökulma: – Materiaalikeskeinen, vai – Vuorovaikutuskeskeinen
  12. 12. Esimerkkejä työtavoista verkossa• Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen• Kirjoittaminen yksin tai yhdessä• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen• Tuotosten palauttaminen tiedostoina• Muiden tuotosten kommentointi• Keskustelua erilaisissa ryhmissä• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
  13. 13. Projektioppiminen• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana: – Ongelmien täsmentäminen – Tiedon kokoaminen ja analysointi – Keskustelut, kysyminen, kriittisyys – Tulosten tulkinta ja johtopäätökset• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
  14. 14. Tutkivan oppimisen malliHakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
  15. 15. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
  16. 16. Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa  Työskentelyssä on aina roolit, vaikka niitä ei suunniteltaisi!
  17. 17. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
  18. 18. Verkkoympäristön rakenne
  19. 19. YKSILÖ YHTEISÖ Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentelu, jaettu tiedonrakentaminen, asiantuntijuus, vastavuoroinen käsitteellinen muutos ymmärtäminenHenkilökohtainen Yhteisöllinenoppimisympäristö oppimisympäristöajattelun jäsentäminen, Sosiaalinen media oppimisprosessin vaiheistaminen, oppimisen työskentely- ja ryhmäprosessien seuraaminen oppimisympäristönä tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tiedonhaku, oppimateriaalien tuotettu tieto, vertaistuki, jakaminen verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009)
  20. 20. Blogit Kotisivut YouTube Muut Facebook TwitterOleellista on valita tavoitteisiin sopivat ympäristöt ja päättää, miten näissä ympäristöissä toimitaan.
  21. 21. Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
  22. 22. Ylläpitäjien tehtäviä• Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen• Viestien moderointi – Etukäteen vai jälkikäteen? – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä?• Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim. suljettu Facebook-ryhmä – Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen – Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa? – Miten vastataan hankaliin viesteihin? – Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi• Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
  23. 23. Keskustelujen moderointi Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, koulutusmateriaali ,https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 (Pönkä, 2011)
  24. 24. Paljon ihmisiä mukaan? Yhteisöpalvelut ja muut kanavat ihmisten tavoittamiseen.Kyselyt ja äänestykset Osaamispankit Ideointi/crowdsourcing -palvelut Blogit Jaetut dokumentit (asian esittely + ja wikit (yhteinen tuotos) kommentointi)
  25. 25. Sisällön leviäminen/-ttäminen somessa Alkuperäinen sisältö Flickr images: RSS by dannysullivan, newspaper by gauravonomics (Creative Commons Attribution license)
  26. 26. Ansaittu media Ostettu media Tavoittavuus Omistettu media HallintaLähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
  27. 27. Suunnittele prosessi• Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko: – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista oppimismallia? – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja työskentelytavoilla? – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa? – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä? – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
  28. 28. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus• Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna• Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
  29. 29. Huomioi nämä, niin onnistut• Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.)• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja vai vertais?• Palautteen kerääminen ja antaminen
  30. 30. Tavallisia kompastuskiviä• Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö• Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu• Riittämätön ohjaus ja tuki• Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute• Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute• Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää• Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD)• Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
  31. 31. Suunnittelun tarkistuslista • Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. • Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa. • Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on. • Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. • Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. • Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. • Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. • Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. • Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. • Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia. • Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. • Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa. • Työnjako opettajien kesken on selkeä. • Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?
  32. 32. Verkkotyöskentelyn kokonaisuus1. Pedagogisen mallin valinta ja suunnittelu 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi kurssin aikana 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi
  33. 33. Verkkotyöskentelyn arviointi• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan vaikuttavuuteen• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui – Ryhmien keskustelut – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja tiedon prosessoinnista – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon ulkopuolelta) – Opettajien/ylläpitäjien havainnot• 1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
  34. 34. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

  ×