Social business what is the buzz

1,964 views

Published on

Social business what is the buzz all about.

Sosiale mekanismer kan bidra positivt til virksomhetens omdømme, økonomi og organisasjon....hvis man vil...

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
381
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social business what is the buzz

 1. 1. SocialBusiness– whatisthebuzz?Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese**@hpnhansen*/*HansPe(er.info*
 2. 2. Altvarsåmyeenklerefør…
 3. 3. …mendetvarda…nåharviflerekanaleråropeuti…
 4. 4. …ogendrøssmedforskjelligeneCverkvikanpusheut våresalgsbudskapgjennom
 5. 5. DerimotharvårepassivekundernåbliCakEveog interakEve Kjøpe* Slapp* noe?* av*da..*
 6. 6. OgnyteknologibringerossteCeresammen…. Jeg* Takk*for* anbefaler* Ipset…* deg..*
 7. 7. ”SoMoLoKo”(Mobilefirst
 8. 8. DentredjeInterneCIbølgenBilde:*h(p://www.wavepoolsurfschools.com/*
 9. 9. GartnersHypeCycleSynlighet* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukIvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Iden* platå* forventninger*
 10. 10. Modenhetmellomteknologi&mennesker ”* Jeg$tror$ikke$Interne,$vil$bli$noe$ generelt$reklamemedium.*
 11. 11. ..altsomgåropp,mågåned… 2001:*Boblen*sprekker*Synlighet* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* tregere*enn*sine*naboland.* 2012:*Alt*er*endret* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*Il*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukIvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Iden* platå* forventninger*
 12. 12. Ikkesiatduikkebleadvart…. 2001:*Boblen* sprekker*
 13. 13. Toppenavhypennå? 2012:*Facebook*har*over* 900*millioner*brukere…*Synlighet* 2011:*Facebook*–*800m* r*det* lang *Id*ta g* Hvor* gangen,*o ive* * r denne il*klare*å*d *v hvem rst?* fø 2010:*Facebook*–*500m* verdi* 2009:*Facebook*–*300m* 2008:*Facebook*–*100m* 2006:*Facebook*lanseres* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukIvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Iden* platå* forventninger*
 14. 14. StatusQ•  3*millioner*nordmenn*deltar*i*e(*eller*flere*sosiale*ne(verk* •  2,6*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og* kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag* •  600,000*bruker*LinkedIn* •  450,000*bruker*Twi(er*•  80%*av*oss*har*en*smar(elefon*og*1*av*4*minu(er*online*går* over*mobilen*•  1*av*4*minu(er*online*er*på*et*sosialt*ne(verk,*og*•  Vi*søker*på*ne(et*1,6*millioner*ganger*hver*dag*•  …og*de*fleste*er*misfornøyde*med*eget*Intrane(**
 15. 15. Selskaper som lykkes i sosiale medier har en åpen kommunikasjonskultur!People talk, brands don’t. Mennesker foretrekker mennesker fremfor merkevarer.*
 16. 16. ”Hæ,kanjegikkebarehoppeutidetda?”
 17. 17. ”Virksomheten * *din*har*ikke*utny(et*potensialet*de*s osiale*mekanismene*som*Interne(*har*åorganisatorisk*og pnet*for;*økonomisk,* *omdømmemessig.**
 18. 18. Sosiale*medier*er*et*lederansvar**
 19. 19. Organisatorisk De*ansa(e*er*fornøyd*med*info%*og*komflyten*–*internt*og*eksternt* De*ansa(e*føler*at*de*deltar,*at*de*blir*hørt*og*verdsa(* Det*er*Ilre(elagt*for*at*ansa(e*enkelt*kan*samhandle*eksternt*og*internt* Det*er*etablert*verktøy*som*gjør*det*enkelt*å*dele*og*kommentere*informasjon* Alle*ansa(e*har*enkel*Ilgang*Il*selskapets*informasjon,*kompetanse*og*erfaring* Det*er*allokert*Ilstrekkelig*med*Id,*kompetanse*og*ressurser*for*å*håndtere* Ilstedeværelse,*dialog*og*kommunikasjon*i*digitale*kanaler* Picture:*MadeByKjartan.no*
 20. 20. Økonomisk–salg&marked Salg%*og*markedsføringsIltak*maksimerer*det*økonomiske*potensialet* Alle*kjenner*Il*hva*selskapet*driver*med*og*hva*som*gjør*selskapet*unikt* Virksomheten*er*opImalisert*for*mer*salg*Il*eksisterende%*og*nye*kunder* Alle*stakeholdere*finner*det*enkelt*å*få*tak*i*relevant*informasjon** Det*er*enkelt*å*få*tak*i*rikIg*ansa(*med*rikIg*kunnskap*og*erfaring* All*offentlig*informasjon*deles*der*hvor*våre*stakeholdere*forventer*å*finne*det:* AkIviteter,*Pressemeldinger,*ProdukInfo*&*nyheter,*Presentasjoner,* Whitepapers,*bilder*etc* Merkevaren*er*sterk*&*a(rakIv* Picture:*Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*
 21. 21. Omdømme Kundene*er*veldig*fornøyde*med*vår*service* Det*er*le(*å*beholde*de*beste*medarbeiderne*og*enkelt*å*skaffe*nye*ansa(e* Eksterne*stakeholdere*har*høy*Illit*Il*selskapet* Vi*nyter*godt*av*veldig*lojale*kunder* All*selskapsinformasjon*når*ut*Il*de*rikIge*stakeholdere* Vi*er*synlige*og*Ilstede*der*hvor*potensielle*ansa(e*og*kunder*befinner*seg* Picture:*MadeByKjartan.no*
 22. 22. Ansikt%Il%ansikt* 80%* Web%sider* 47%* Partnere* 41%*Kundekontaktsentre* 40%*Tradisjonelle*medier* 39%* Sosiale*medier* 16%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 23. 23. Ansikt%Il%ansikt* Økning* 67%* på*256%*Sosialemedier 57% Web%sider* 55%* Partnere* 38%*Kundekontaktsentre* 31%*Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 24. 24. Ansikt%Il%ansikt* Økning* 67%* på*256%* Sosialemedier 57% Web%sider*Det*handler*om*å*komme*nærmere* 55%*kunder,*partnere*og*ansa(e.*Ledere*vil*skime*fokus*fra*det*å*bruke*e%post* Partnere*og*telefoner*som*primære* 38%*kommunikasjonsverktøy*Il*bruk*av* Kundekontaktsentre*sosiale*ne(verk*som*et*middel*for* 31%*direkte*engasjement.* Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 25. 25. Forstå,prioritere&Elpasse **********Forretningsmessigemål Omsetningsvekst Kostnadsreduksjon Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* Iltak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 26. 26. Synlighet&omdømmekreverkunnskap,prioriteringog Elpasning… Betalte* Egne* Fortjente* Markedsføring* Ne(sider* Sosiale*medier* på*Interne(* Egne*mobile* Betalte*søk*(PPC)* WoM* applikasjoner* Mobil* Kundeservice* Bruker%forum* annonsering* Eget*digitalt* Nyheter,*PR,* Sponsorater* innhold* annonseringer* Betalte* Blogg* Egne*blogger* applikasjoner* Relasjoner*
 27. 27. …menvistolerpådevikjenner
 28. 28. ..ogvisjekkermeddevikjennerførvihandler
 29. 29. Detdreiersegomåskillesegut–foråakEveremålgruppenedine…
 30. 30. Ikkemarkedsføring,menhistoriefortelling….En*PERSON*forteller*en*historie*bedre*enn*en*BEDRIFT*
 31. 31. CocaColasmarkedsvisjonfor2020:FrabestpådetkreaEve,Elbestpåinnhold CocaColarecognizesthattheiconic30 secondTVspotisnotsufficientinaworld ofconnecteddevices. CokenolongerbelievesthatcreaEvealone willreachthetargetcustomers.With greaterconnecEvityandanalwayson culture,consumersexpecttoconverseand engagewithbrandsratherthansimply watchclever30secondTVspots.
 32. 32. DevikEgstetrendene? *BOYD* liggjøring*& Forbruker Mobilsentriske*applikasjoner,*kontekstorientert*innhold,*med*en*sosial* brukerIlnærming**%*og*egne*app%buIkker*for*bedrimer*Cloud*compuIng, Håndtering*&*Ana *lav%energi* lyse*av*”store*datservere*og*IT*doe a” * sn’t*ma(er?* e(** cta*Intern ”Alt ”*er*conne
 33. 33. Sosiale,mobileogInterneCIbasertetrenderogfokusfremover…
 34. 34. ALLEslitermedåfinneuthvordanmobiltelefoner&annonseringkanfungeresammen…. ”* * re* out*how*to *c an*ever*figu e*hundreds* If*Facebook * th oney*off*of * re ally*make*m ple*that*use*its*mobile o o f *m i l l i o n s * o f *p e *i s*definitely * plasorm ,*then*there n.** n *the*horizo s u n s h i n e *o
 35. 35. Noenlageretproduktsomblirreklameisegselv…
 36. 36. BuEkkensverstefiende….
 37. 37. BedridermåtenkenyC–ogmobilt!100*%* 90*%* 80*%* * Ingen* 70*%* hadde* Ilpasset* 60*%* innholdet* 50*%* Il*mobil* * 40*%* 30*%* 20*%* 10*%* 0*%*
 38. 38. Detdreiersegomågikundenedetdevilha,nårdevilhadet,ogutenatdetforstyrrer….…oghelstfranoendekjenner–idetminsteenperson…
 39. 39. Gjør det lett å like SpredningsknapperOptimaliser opplevelsen Tilby noe eksklusivt Integrer video Del verdifullt innhold QR for å trigge nysgjerrighet
 40. 40. God kjennskapLite brukt Mye brukt Begrenset kjennskap
 41. 41. IntegrereforåopEmalisere
 42. 42. IntegrereforåopEmalisere
 43. 43. Mobilmarkedetfremmot2016 Den*globale*mobile*datatrafikken*vil*vokse*fra*3,89*billioner*megabyte*i* 2011*Il*å*være*på*svimlende**39,750,000,000,000*megabyte*i*2016,*som* Ilsvarer*en*Idobling.*
 44. 44. Forskjelligeflaterharforskjelliglesemønstre… 07:00* 23:00*
 45. 45. Forskjelligeflaterharforskjelliglesemønstre… 07:00* 23:00*
 46. 46. HansPe(er.info*på*60*dager* Slideshare* Vimeo* YouTube* SurveyMonkey* Facebook* Twi(er* Instagram*
 47. 47. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese**911*95*704*/*hpn@geelmuyden%kiese.no*@hpnhansen*/*HansPe(er.info*

×