NETS - Ingen mobil, ingen puls

3,263 views

Published on

Foredrag om mobile trender under NETS konferanse i Oslo

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NETS - Ingen mobil, ingen puls

 1. 1. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Senior*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese*Social*Business*@hpnhansen*/*HansPe(er.info*
 2. 2. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*hpnhansen*på**hpnhansen*på** hpnhansen*på** * hpnhansen*på* * *Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånda.%17%års%farts9d%fra%IKT=bransjen%–%primært%%%De%siste%to%årene%i%PR=%&%komm.bransjen%–%primært%Geelmuyden.Kiese%
 3. 3. Henger*du*ikke*med?* n n$det$ e$40$e $de$ ”* t $de$sis e.$Men d$mer $åren d ar$skje e$10.000 Det$h e$sist et$8l$å $skje$ $d mer$d gjorde ene$kom fem$år neste$ r!$ e en d a $m Rune*Bjerke,*DNB*
 4. 4. 3*store*trender* Mobil* Sosial* Betal*
 5. 5. Offline* Online*
 6. 6. Overordnede*trender*som*henger*sammen* sørfer* søker* sikkerhet* innhold* skyen* sosiale*medier* BYOD*&*mobil* Reklame*&*annonsering* h(p://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/6306983152/* h(p://www.flickr.com/photos/cverdier/4837773532/* h(p://www.flickr.com/photos/kexino/6336663225/* h(p://www.flickr.com/photos/bernatcg/3719448961/*h(p://www.flickr.com/photos/neonihil/3294600532/* h(p://www.flickr.com/photos/johnwilliamsphd/6170526657/* h(p://www.flickr.com/photos/haniamir/2377822286/*h(p://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/6756753669/*
 7. 7. Innsiden*vik_gere* enn*utsiden!*
 8. 8. Verden*vs*Norge*%*mobilprodusent* Apple*&*Samsung* har*re(*under*50%* markedsandel* Apple*&*Samsung* har*re(*over*80%* markedsandel*
 9. 9. Verden*vs*Norge*%*opera?vsystem* Apple*&*Android*har* Apple*&*Android*har* re(*over*97%* re(*under*63%* markedsandel* markedsandel*
 10. 10. Mobilpenetrasjon/dekning*fra*2011*?l*2012* Forresters*Internet*Penetra_on*S%curve*
 11. 11. Mobilpenetrasjon/dekning*fra*2011*?l*2012* Norge*Q1*2011*–*33%* Forresters*Internet*Penetra_on*S%curve*
 12. 12. Mobilpenetrasjon/dekning*fra*2011*?l*2012* Norge*Q1*2012*–*54%* Forresters*Internet*Penetra_on*S%curve*
 13. 13. Mobilpenetrasjon/dekning*fra*2011*?l*2012* Norge*Q2*2012*–70%* Forresters*Internet*Penetra_on*S%curve*
 14. 14. Forskjellige*flater*har*forskjellig*lese%*og*bruksmønstre…* 06:00* 24:00* Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
 15. 15. Mobilt*Interne(bruk*eksploderer*•  Global*vekst*i*mobil*Interne(%trafikk*vokste*med* 70*prosent*i*2012.*•  Den*mobile*Interne(%trafikken*var*nesten*12x* større*enn*den*totale*Interne(%trafikken*i*2000.*•  Den*gjennomsni(lige*smar(elefon%bruken*økte* med*over*80*prosent*i*2012.**•  Smar(elefoner*stod*for*under*20*prosent*av*alle* mobiltelefoner*i*2012,*men*representerte*over*90* prosent*av*den*mobile*Interne(%trafikken.**•  To*tredjedeler*av*den*mobile*Interne(%trafikken*vil* komme*fra*video*innen*2017.*
 16. 16. Norske*ledere*er*i*utakt*med*si(*marked*”* o rventer$at$vi$ Norske$b edri=sledere$f i t$å$må@e$dra$ skal$s ynes$det$er$gre en $for$å$bes8lle$ hjem$o g$åpne$laptop $ d em,$eller$finne varer$og $tjenester$hos$ nærmeste $utsalgssted.* Jan*Grønbech,*Google*
 17. 17. Ikke*mobil_lpasset*Ikke*sosialt*
 18. 18. Er*du* ikke* sosial** er*du*asosial*
 19. 19. Trender*utvikles*&*modnes*i*forskjellig*takt…*Synlighet* 2001:*Boblen*sprekker* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* 2012:*Alt*er*endret* tregere*enn*sine*naboland.* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*_l*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produk_vitets%* Tid* trigger* oppblåste* desillusjoner* _den* platå* forventninger*
 20. 20. Trender*utvikles*&*modnes*–*Sosiale*medier* 2012:*Facebook*har*over*Synlighet* 1*milliard*brukere…* et* *tar*d 2011:*Facebook*–*800m* lang*_d ,*og* Hvor* gangen * rive* denne il*klare*å*d *v hvem rst?* 2010:*Facebook*–*500m* fø verdi* 2009:*Facebook*–*300m* 2008:*Facebook*–*100m* 2006:*Facebook*lanseres* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produk_vitets%* Tid* trigger* oppblåste* desillusjoner* _den* platå* forventninger*
 21. 21. Status*Q*•  Over*3*millioner*nordmenn*deltar*i*e(*eller*flere*sosiale* ne(verk* •  2,7*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og* kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag* •  700,000*bruker*LinkedIn* •  700,000*bruker*Twi(er*•  80%*av*oss*har*en*smar(elefon*og*1*av*4*min*via*mobil*•  1*av*4*minu(er*online*er*på*et*sosialt*ne(verk,**•  Mobilbrukere*er*dobbelt*så*ak?ve*på*sosiale*medier*•  Vi*søker*på*ne(et*10%15*millioner*ganger*hver*dag*
 22. 22. Mobilen*&*sosiale*medier*er*en*del*av*vårt*liv…* 5*av*10*bruker* 5*av*10*kjøper*varer* smar(elefonen*hver* Hva*hvis*du*må(e* og*tjenester*via*sin* dag*_l*søk* velge*mellom*TV*og* smar(elefon* mobil?* 9*av*10*bruker* 6*av*10*bruker* smar(elefonen* smar(elefonen*sin* sam_dig*som*de…..* hver*dag* 9*av*10*bruker* 7*av*10*går*ikke* smar(elefonen* hjemmefra*uten* sam_dig*som*de…..* telefonen*sin* 7*av*10*bruker* 5*av*10*bruker* smar(elefonen*_l*å* smar(elefonen*_l* holde*seg*oppdatert* produk_nformasjon* 9*av*10*bruker* 8*av*10*bruker* smar(elefonen*_l* smar(elefonen*_l*å* underholdning* 5*av*10*bruker* kommunisere*med* smar(elefonen*_l* produk_nformasjon* Kilde:*Google*Norge*&*Ipsos*OTX*MediaCT**
 23. 23. Mobilen* som*lomme% bok*
 24. 24. OFFLINE*/*ONLINE*
 25. 25. 2011* $gjøre$ F$Også$Apple $har$planer$om$å kort”,$ sine$mobiltele foner$8l$“kredi@ synligvis$ noe$som$b etyr$at$det$sann rasjon$ blir$NFCFbrik ke$i$neste$gene iPhone.$
 26. 26. 2012* er$ gsl ø s ninger$ l$ nye$ betalin $det$er$opp$8 F$Flere$ viklet,$men e$vil$ ferdig $u t t$løs ningen edet.$ e$h vor$for orske$mark banken t$på$det$n $u komme
 27. 27. 2013* er*at* *blir*bege istret*når*de*s %* Kundene*mine nger*med*min *iPhone* betali jeg*kan*ta*kort n*slippe*å* les eren,*og*jeg*ka og*iZe(le*kort gsik_g*kontrak t,*sa* ed*i*en*lan være*bundet*n *fra*Oslo.* frisør*Ma rio*Mar_nsen*i
 28. 28. Vi*er*noen*teknologikåte*sinker…*
 29. 29. Trender*utvikles*&*modnes*i*forskjellig*takt…*Synlighet* 2001:*Boblen*sprekker* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* 2012:*Alt*er*endret* tregere*enn*sine*naboland.* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*_l*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* Produk_vitets%* Tid* trigger* oppblåste* desillusjoner* _den* platå* forventninger*
 30. 30. Hvor*skjer*innovasjonen*i*dag?* De*store*slår*de*små*–*eller*de*raske*slår*de*trege?*
 31. 31. Forbrukerliggjøring*av*teknologi*
 32. 32. Vi*er*rå*?l*å*kjøpe,*men*dårlige*?l*å*bruke…*”* ne r*oss*midt*i* Til*tross *for*at*vi*befin vi klingen*av*ny* den*mes t*eksplosive*ut t* * har*se(,*er*de teknolo gi*som*verden *som*ikke*tar* likevel*m ange*bedriser del*i*den* Jan*Grønbech,*Google*
 33. 33. 9*av*10*ne(bu?kker*er*ikke*mobil?lpasset*I*følge*en*e%handelsrapport*fra*Posten*forventer*to*av*tre*nordmenn*å*handle*på*ne(*med*sin*mobiltelefon,*mens*bare*én*av*_*ne(bu_kker*har*_lpasset*seg*mobil*eller*ne(bre(.* E%handelsrapporten*viser*at*ni*av*_*nordmenn* handler*på*ne(.** Alle*bedriser*bør*legge*om*_l*responsive* ne(sider*eller*ha*mobilversjoner*som*gir*en* op_malisert*frems_lling*av*innholdet.*
 34. 34. So*siale*medier*Mo*bilitet* Lo* kasjon*Ko*ntekst*
 35. 35. So*siale*medier*Mo*bilitet* Lo* kasjon*Ko*ntekst*
 36. 36. GEELMUYDEN.KIESE* oslo$københavn$stockholm$www.geelmuyden%kiese.com*

×