L\'avaluació a l\'educació primària
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

L\'avaluació a l\'educació primària

on

 • 11,913 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,913
Views on SlideShare
11,516
Embed Views
397

Actions

Likes
2
Downloads
73
Comments
0

3 Embeds 397

http://conc.ccoo.cat 203
http://blocs.xtec.cat 127
http://www.slideshare.net 67

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

L\'avaluació a l\'educació primària L\'avaluació a l\'educació primària Presentation Transcript

 • L’avaluació a l’educació primària Seminari de caps d’estudi L’Hospitalet de Llobregat 26-11-2008
 • Prèvies
  • L’actuació dels centres ha de ser:
   • legal
   • adequada
   • coherent
   • sostenible
  • Els models avaluatius, segons:
   • finalitat
   • extensió
   • agents
   • moment
 • LOE (Llei 2/2006) (art. 20)
  • Marc d’avaluació dels aprenentatges
   • Contínua, global: tenir en compte el progrés en el conjunt de les àrees.
   • Promoció:
    • assoliment de les competències bàsiques i grau de maduresa adequat, o
    • pot seguir amb aprofitament el nou curs.
   • Possibilitat de romandre un curs més en un cicle, una sola vegada al llarg de l’etapa.
   • Informe final d’etapa: aprenentatges, objectius i competències.
  View slide
  • L’avaluació del sistema educatiu. Finalitats:
   • Millorar la qualitat i l’equitat de l’educació.
   • Orientar polítiques educatives.
   • Transparència i eficàcia.
   • Informar sobre el grau de compliment dels objectius de millora.
   • Grau de consecució dels objectius-marc (estatals i europeus).
  LOE (Llei 2/2006) View slide
 • Reial Decret 1513/2006. Ensenyaments mínims a primària
  • Finalitat
   • Assegurar una formació comuna a tot l’alumnat dins del sistema educatiu espanyol.
   • Garantir la validesa dels títols corresponents.
  • Avaluació (art. 9)
  • Promoció (art. 10)
 • Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
  • Currículum (art. 7)
  • El conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.
  • Avaluació (art. 15)
   • Tenir en compte: el currículum, el treball fet a classe, l’interès i l’esforç.
   • Remarcar: l’avaluació formativa i el grau d’adquisició de competències bàsiques.
   • Informe global individualitzat al final de l’etapa: nivell d’aprenentatges i competències.
 • Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
  • Promoció (art. 16)
   • Decisions de promoció: professor tutor i equip docent.
   • Superació dels aprenentatges, o que podrà seguir amb aprofitament amb ajuts i suport.
   • Possibilitat de romandra un any més en un cicle. Màxim una vegada a l’etapa.
   • Pla específic de recuperació.
   • Accés a secundària: desenvolupament de les competències bàsiques i grau de maduresa adequat.
 • Decret 142/2007, l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
  • Avaluació diagnòstica (art. 17)
   • Es realitzarà en acabar el cicle mitjà.
   • Caràcter orientador i formatiu.
   • Finalitat: analitzar, valorar i reorientar, si cal, els dos primers cicles de l’ed. primària.
 • Ordre ECI/2571/2007, d’avaluació a l’educació primària
  • Resultats de l’avaluació (art. 2)
   • Documents oficials d’avaluació.
   • Els resultats s’expressaran en els següents termes:
   • Insuficiente (IN)
   • Suficiente (SU)
   • Bien (BI)
   • Notable (NT)
   • Sobresaliente (SB)
 • Resolució de 15 de novembre de 2007, instruccions per a formalitzar els documents d’avaluació a l’ed. primària.
  • Historial acadèmic i llibre d’escolaritat
  • Informes d’avaluació a les famílies.
  • Avaluació de final de cicle.
 • Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.
  • Finalitat de l’avaluació:
   • identificar necessitats, informar sobre els processos, comprovar progressos. Orientar el professorat per a ajustar la seva tasca docent.
  • Criteris generals (art. 2)
   • Projecte educatiu: desenvolupar i concretar el currículum, criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació.
   • Avaluació contínua i global.
   • Caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu.
 • Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.
   • Referents per a l’avaluació:
    • Assoliment de les competències bàsiques,
    • Criteris d’avaluació de les àrees
    • Prendre en consideració:
     • el currículum,
     • el treball fet a classe,
     • l’interès i l’esforç per progressar.
   • Compromís de l’alumnat i la família en el procés d’aprenentatge: fer públics els criteris d’avaluació establerts en el projecte educatiu.
 • Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.
  • Avaluació de l’alumnat (art. 3)
   • Mecanismes de coordinació entre cicles.
   • Avaluació inicial.
   • Mesures organitzatives i metodològiques adequades al progrés de l’alumne.
  • Comissió d’avaluació (art. 4)
   • Una per cicle.
   • Composició: equip docent i cap d’estudis.
 • Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.
  • Atenció a la diversitat (art. 5)
   • Adaptacions d’acord amb:
   • - adequació dels objectius,
   • - grau de complexitat de les activitats,
   • - noves activitats,
   • - avaluació prenent com a referent les diverses accions.
   • Pla individualitzat
   • - Responsable: el tutor, amb la col·laboració de l’equip docent.
 • Ordre EDU/296/2008, per la qual es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals del procés d’avaluació.
  • El Pla individualitzat ha d’incloure:
   • Habilitats de l’alumnat.
   • Objectius i competències d’aprenentatge.
   • Habilitats personals, socials i autonomia.
   • Les ajudes tècniques i els suports.
   • Avaluació periòdica i registre sistemàtic.
   • Avaluació d’acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.
  • Els centres d’ed. especial, les USEE i altres agrupaments singulars, han de seguir els criteris generals de programació i avaluació. (art. 5.3)
 • Ordre EDU/296/2008, es determinen el prodeciment, els documents i requisits formals.
  • Avaluació final de cicle o etapa (art. 6)
   • Fer constar les qualificacions actuals.
   • Superació del cicle o etapa: assoliment de competències bàsiques i grau de maduresa.
   • Repetició una vegada a l’etapa.
   • Alumnat amb Pla individualitzat, fins a un curs més.
   • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: pla individualitzat.
 • Instruccions inici de curs 2008-2009
  • Avaluació de centre (punt 7)
   • Concepte: Avaluació que relaciona els resultats d’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa.
   • Pla d’avaluació interna (Consell escolar).
 • Instruccions inici de curs 2008-2009
   • L’avaluació de centres incorpora:
    • l’avaluació global diagnòstica,
    • el sistema d’indicadors.
  • Avaluació i promoció de l’alumnat (punt 15)
   • Fer públics els criteris d’avaluació.
   • Analitzar resultats del grup i individuals: decisions de millora dels objectius i estratègies metodològiques emprades.
 • Instruccions inici de curs 2008-2009
  • Adaptacions del currículum per a l’alumnat nouvingut (punt 3.4.3, i 3.4.4)
   • L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats.
   • Pla individualitzat: avaluació inicial, planificació, seguiment i avaluació.
   • L’avaluació s’ha de dur terme en relació amb els objectius del pla individualitzat o les adaptacions del currículum.
   • Avaluació contínua, amb observació sistemàtica i visió global del progrés d’aprenentatge.
 • Conclusions
  • Anàlisi del context: l’excel·lència diversificada.
  • Consensuar models avaluatius: el pla d’avaluació de centre.
  • Actuacions conjuntes de centre (legal, adequada, coherent i sostenible).
  • Adequació al marc curricular i competencial: els criteris d’avaluació.
  • Organització de centre: coordinació intercicles.
  • Suport i assessorament de la inspecció i dels Serveis Educatius.