Twin space guidelines_nl

467 views

Published on

Ardy

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Twin space guidelines_nl

 1. 1. TwinSpace - RichtlijnenInleiding tot het gebruik van uwTwinSpace
 2. 2. VOORDAT U AAN DE SLAG GAAT ................................................................... Error! Bookmark not defined.1. OM TE BEGINNEN: uw nieuwe TwinSpace verkennen ............................................................................. 5 Startpagina ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Overige onderdelen.................................................................................... Error! Bookmark not defined.2. UW TWINSPACE OPZETTEN ...................................................................................................................... 8 Andere leden uitnodigen ............................................................................ Error! Bookmark not defined. Gebruikersrechten toekennen ................................................................................................................. 9 Elkaar leren kennen .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Het onderdeel Projectactiviteiten ontwikkelen ......................................... Error! Bookmark not defined. Een nieuwe activiteitenpagina opzetten ............................................................................................ 11 Samenwerken ......................................................................................................................................... 12 Communiceren ................................................................................................................................... 12 Leerlingenhoek ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Uw werk publiceren ............................................................................................................................... 13 Op welke manieren kunt u dit doen? ................................................................................................. 143. EN NU? ................................................................................................................................................... 16 1) Pedagogische innovatie en creativiteit .......................................................................................... 16 2) Integratie in het leerplan ............................................................................................................... 16 (3) Samenwerking tussen partnerscholen .......................................................................................... 16 (4) Creatief gebruik van ICT ................................................................................................................ 16 (5) Duurzaamheid en overdraagbaarheid .......................................................................................... 17 (6) Resultaten en goede uitkomsten .................................................................................................. 17 Pagina 2/18 TwinSpace - Richtlijnen
 3. 3. 4. ONDERSTEUNING ................................................................................................................................... 18 Pagina 3/18 TwinSpace - Richtlijnen
 4. 4. VOORDAT U AAN DE SLAG GAATU heeft een partner gevonden, een project opgezet en geregistreerd, en uw project isgoedgekeurd door de Nationale Ondersteuningsdiensten. U heeft nu de beschikkingover een gloednieuwe TwinSpace. De TwinSpace is de voornaamste werkomgevingvoor uw project; het is een instrument dat samenwerking, communicatie, het delen vankennis en interactie tussen leerlingen in hoge mate stimuleert en vergemakkelijkt. Deleerling staat tijdens de samenwerkingsactiviteit centraal.U kunt het zien als uw eigen besloten vereniging. U, uw partners en uw leerlingen zijnde voornaamste gebruikers van de TwinSpace, maar u kunt ook anderebelangstellenden uitnodigen, zoals andere leerkrachten van landen die geendeelnemer zijn aan eTwinning, deskundigen van musea, professionele organisaties ofculturele instellingen etc., zodat ook zij toegang hebben tot deze werkomgeving. Dithangt simpelweg af van het doel en het onderwerp van uw project.Wellicht wilt u ook de ouders of uw schoolhoofd uitnodigen om eens een kijkje tekomen nemen, of besluit u de startpagina en het activiteitenonderdeel van uwTwinSpace openbaar te maken, zodat de bredere schoolgemeenschap ook van uwervaringen kan profiteren. Bovendien is het een geweldige manier om vol trots tekunnen laten zien wat uw leerlingen met uw hulp allemaal hebben bereikt. Pagina 4/18 TwinSpace - Richtlijnen
 5. 5. 1. OM TE BEGINNEN: uw nieuwe TwinSpaceverkennenElke TwinSpace heeft een vaste structuur, die bestaat uit: Startpagina | Projectactiviteiten | Lerarenkamer | Leerlingenhoek | Chat |- Diverse onderdelen die u kunt bereiken via de navigatiewerkbalk:- Pagina‟s die zijn aangemaakt en naar wens aangepast door de beheerders binnenhet onderdeel Projectactiviteiten (dit onderdeel bevat standaard geen pagina‟s)StartpaginaAls u zich aanmeldt, komt u op de startpagina. Deze is opgebouwd volgensonderstaande structuurDe pagina bestaat uit een reeks velden met alle functies die u nodig heeft om uw Pagina 5/18 TwinSpace - Richtlijnen
 6. 6. project te beheren:Leden van de TwinSpace: Dit veld toont alle leden van de TwinSpace. Hier kunnenbeheerders nieuwe leden uitnodigen (leerkrachten, leerlingen of gasten) en hunrechten wijzigen.Postvak van de TwinSpace: Dit is een intern berichtensysteem. U kunt berichten vanandere leden van de TwinSpace ontvangen en zelf berichten sturen.Kalender van de TwinSpace: Hier kunt u deadlines voor projectopdrachten aangeven,andere leden laten weten wanneer u niet beschikbaar bent, aangeven wanneer uwschool wegens vakantie gesloten is, en/of andere informatie verstrekken over bepaaldedata die relevant kunnen zijn voor uw project.Startpagina-blog: Hier kunt u over het verloop van het project schrijven, wijzigingen inde planning vermelden, een beschrijving geven van problemen waar u tegenaan bentgelopen of een kort verslag plaatsen van dingen die juist bijzonder goed verliepen.Ledenactiviteiten: Dit is het onderdeel in het midden van het scherm, waarinwijzigingen, toevoegingen of andere activiteiten die door de leden van uw TwinSpacezijn uitgevoerd worden vermeld.Met de zwarte Welkom-knop rechtsboven in de hoek van uw pagina (besturingsknop)kunt u zich aanmelden en afmelden, en de informatie op uw profiel bekijken of wijzigen.In andere onderdelen van de TwinSpace krijgt u bij de Welkom-knop de extra optie„Toepassing toevoegen‟ te zien, die u kunt gebruiken om de pagina‟s van uwactiviteitenonderdeel naar wens aan te passen.Overige onderdelenVanaf de startpagina kunt u via de navigatiewerkbalk alle andere onderdelen van deTwinSpace bereiken: Pagina 6/18 TwinSpace - Richtlijnen
 7. 7. In het onderdeel Projectactiviteiten vinden alle projectwerkzaamheden plaats die doorde leerlingen en leerkrachten worden uitgevoerd.De Lerarenkamer is een omgeving die is gereserveerd voor leerkrachten en waartoeleerlingen geen toegang hebben.In de Leerlingenhoek kunnen leerlingen contact leggen met elkaar en materiaaluitwisselen dat niet noodzakelijkerwijs betrekking heeft op hun schoolproject.Door op Chat te klikken, kunt u communiceren met alle leden van dezelfde TwinSpace.Om te kunnen „chatten‟, dienen alle leden op Chat te klikken en zich op hetzelfdemoment in de chatroom te bevinden. Pagina 7/18 TwinSpace - Richtlijnen
 8. 8. 2. UW TWINSPACE OPZETTENAls u vertrouwd bent met de basisstructuur van de nieuwe TwinSpace kunt u die gaanvullen met contactpersonen en inhoud.Andere leden uitnodigenAllereerst dient u uw leerlingen en de andere leerkrachten met wie u in de TwinSpacegaat samenwerken uit te nodigen. U kunt nieuwe leden aan de TwinSpace toevoegenwanneer u maar wilt.Om nieuwe leden uit te nodigen, gaat u op de startpagina naar het veld „Leden van deTwinSpace‟ en klikt u op:„Leerlingen uitnodigen‟, „leerkrachten uitnodigen‟ of „gasten uitnodigen‟.Het uitnodigen van leerkrachten en leerlingen verloopt verschillend. Leerkrachtenontvangen de uitnodiging in hun persoonlijke e-mailpostvak, terwijl leerlingen geen e-mailadres hoeven te hebben: het systeem maakt direct een gebruikersnaam en eenwachtwoord aan, die vervolgens op het beeldscherm verschijnen. Tip: Aangezien het systeem wachtwoorden geeft die moeilijk te onthouden zijn, kunt u die veranderen in een wachtwoord naar keuze, mits dit nieuwe wachtwoord minimaal uit 5 en maximaal uit 8 tekens bestaat. Schrijf het wachtwoord in ieder geval op of maak een screenshot van de pagina, vooral als u veel leerlingen tegelijk uitnodigt. Print de pagina vervolgens uit, knip hem in stroken en deel deze, voorzien van een link naar http://new- twinspace.etwinning.net, uit aan de individuele leerlingen die u zojuist heeft uitgenodigd. Nota bene: leerlingen kunnen hun wachtwoord niet wijzigen. Pagina 8/18 TwinSpace - Richtlijnen
 9. 9. Gebruikersrechten toekennenLeden van de TwinSpace kunnen verschillende rechten hebben. Wanneer u niet zekerweet welke rechten een bepaald lid heeft of u dit bent vergeten, kunt u dit altijdopzoeken in de ledenlijst van de TwinSpace: hier vindt u de naam en een foto van hetbetreffende lid met daarnaast zijn of haar rol in de TwinSpace. Als u uw leerlingentoevoegt aan de TwinSpace, dient u eerst te beslissen welke gebruikersrechten u aanhen wilt toekennen. U kunt deze rollen indien nodig op ieder moment wijzigen.- Leerling (lid): kan deelnemen aan de “Leerlingenhoek”, reageren op forumberichtenen deelnemen aan groepschatsessies.- Leerling (beheerder): kan deelnemen aan bovenstaande zaken, „Activiteiten‟aanmaken en bestanden en foto‟s plaatsen. Tips: - Geef leerlingen beheerdersrechten, zodat zij inbreng hebben in de vormgeving en de ontwikkeling van de TwinSpace (vooral voor oudere leerlingen). - Geef enkele leerlingen met een bepaalde leidinggevende rol in het project beheerdersrechten. - Geef leerlingen die in een grote groep aan een reeks duidelijk omschreven taken werken ledenrechten (vooral voor jongere leerlingen).Elkaar leren kennenZodra u (de leerkrachten) en uw leerlingen toegang hebben tot de TwinSpace kaniedereen aan de slag gaan met het volgende:- Uw profiel aanmaken: alle leden van de TwinSpace kunnen hun eigen persoonlijkeprofiel maken door een foto van zichzelf te uploaden en een beschrijving te geven vanhun interesses, hobby‟s, lievelingsgerechten, etc. (Nota bene: alle informatie op deleerlingenprofielen blijft vertrouwelijk en zal ook wanneer u besluit uw TwinSpaceopenbaar te maken nergens anders zichtbaar zijn). Pagina 9/18 TwinSpace - Richtlijnen
 10. 10. - Elkaar leren kennen: leerkrachten en leerlingen kunnen de profielen van hunklasgenoten en partners bekijken om meer over hen te weten te komen. Ze kunnen ookcontact leggen door een intern bericht te sturen of een boodschap op het bord teschrijven.Het onderdeel Projectactiviteiten opzettenIn het onderdeel Projectactiviteiten brengt u uw project tot ontwikkeling.Samen met de startpagina is dit het enige onderdeel van de TwinSpace dat u openbaar kuntmaken, dat wil zeggen dat alle internetgebruikers deze pagina dan kunnen bekijken.U bepaalt samen met uw leerlingen, de partnerleerkrachten en hun klas de samenstelling vanhet project en daarmee ook de activiteiten die u zult gaan uitvoeren. Het spreekt voor zich datalle leden het onderling eens moeten zijn over de algemene opzet van het project en derhalveook over de opzet van de TwinSpace, anders wordt het activiteitenonderdeel een verzamelingonsamenhangende pagina‟s die niet volgens een algemene structuur met elkaar zijn verbonden.De „Projectactiviteiten‟ zijn voor elke TwinSpace anders, omdat zij een weerspiegeling zijn vande pedagogische doelen en opzet van alle afzonderlijke projecten.U kunt pagina‟s aanmaken en titels geven overeenkomstig de verschillende onderdelen van hetproject (zie bijvoorbeeld de modules van eTwinninghttp://www.etwinning.net/nl/pub/inspiration/modules.htm), of volgens de taxonomie van hethoofdonderwerp van het project; als het project bijvoorbeeld „De jaargetijden‟ als onderwerpheeft, kunt u verschillende onderdelen aanmaken voor de winter, lente, zomer en herfst; als hetproject betrekking heeft op maten, kunt u uw activiteiten ordenen op „gewicht‟, „lengte‟,temperatuur‟, etc.TipU kunt het verloop van uw project, en derhalve het activiteitenonderdeel, inrichten volgens het“vijf-fasen-model” van Gilly Salmon,(http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml), aande hand waarvan activiteiten worden geordend volgens een ontwikkelingsplan. De eerstefase bestaat uit Toegang en motivatie; hierbij horen bijvoorbeeld activiteiten waardoor uwleerlingen vertrouwd raken met de TwinSpace en die hun nieuwsgierigheid en belangstellingprikkelen, kortom iets waardoor zij het project interessant en leuk gaan vinden.De tweede fase bestaat uit Online-socialisatie; hierbij horen derhalve activiteiten die eenintensieve interactie stimuleren tussen de leerlingen van de verschillende klassen die aan 10/18 Pagina hetproject deelnemen. In de derde fase, Informele uitwisseling, voorzien de leerlingen hun TwinSpace - Richtlijnenpartners van informatie over het projectonderwerp. In de vierde fase, Kennisopbouw, kunt ude leerlingen in verschillende groepjes aan verschillende opdrachten laten werken. In delaatste fase, Ontwikkeling, kunnen de leerlingen ten slotte zelfstandig verder leren.
 11. 11. Een nieuwe activiteitenpagina opzettenOm een nieuwe pagina aan te maken, klikt u in de werkbalk bovenaan het scherm opProjectactiviteiten en vervolgens op Pagina‟s beheren (dit kan alleen wanneer u eenbeheerder van de TwinSpace bent).Het systeem vraagt u nu om de nieuwe pagina een naam te geven: typ de naam in het veld dathiervoor verschijnt en klik vervolgens op „Toevoegen‟.Nadat de pagina is aangemaakt, kunt u die naar wens aanpassen door de toepassing(en) tekiezen die u voor deze activiteit nodig heeft. Hiervoor gaat u naar uw lege pagina en klikt uvervolgens op de zwarte knop rechtsboven in de hoek van het scherm. Selecteer vervolgens deoptie “Toepassingen toevoegen”.Links op uw scherm verschijnt nu onderstaand vensterKlik op de knoppen naast Samenwerken of Inhoudbeheerom de verschillende hulpmiddelen te bekijken diebeschikbaar zijn:Blog (iedereen kan berichten en reacties plaatsen)Forum hiermee kunnen discussies worden gevoerd via discussiedradenWiki (een gezamenlijke publicatiepagina)Bestandsarchief hiermee kunt u verschillende soorten bestanden uploadenAfbeeldingenbibliotheek voor het uploaden van afbeeldingenMet het Webinhoudscherm kunt u een Inhoudveld aanmakenU kunt de toepassing van uw keuze nu aanklikken en naar de pagina slepen. Pagina 11/18 TwinSpace - Richtlijnen
 12. 12. We raden u aan eerst te bedenken op welke manier de hulpmiddelen nuttig kunnen zijn voor deactiviteit voordat u ze toevoegt. Met minder kunt u meer bereiken!SamenwerkenCommunicerenLeerlingen en leerkrachten kunnen in de loop van het project uiteenlopende activiteitenuitvoeren in de verschillende onderdelen van de TwinSpace. Afhankelijk van deactiviteiten die de beheerders van de TwinSpace hebben opgezet, kunnen ze daarbijindividueel werken of in groepjes.De TwinSpace biedt de mogelijkheid tot intensieve interactie, zowel voor deleerkrachten, die elkaar kunnen ontmoeten in de besloten Lerarenkamer, als voor deleerlingen, die elkaar beter kunnen leren kennen in de Leerlingenhoek.In het activiteitenonderdeel kunnen groepen leerlingen en leerkrachten vanverschillende nationaliteiten samenwerken om een Wiki te maken over een onderwerpnaar keuze dat relevant is voor het leerplan. Ze kunnen allerlei onderwerpen met elkaarbespreken op een forum en reageren op elkaars blogbijdragen: de enige beperking diezij hierbij zouden kunnen ondervinden, komt voort uit het niet volledig kunnen bevattenvan het enorme scala aan samenwerkingsmogelijkheden dat dit systeem biedt. Tip Probeer bij alles wat u doet met uw partners samen te werken in plaats van parallel aan elkaar te werken, anders mist u wellicht een kans om optimaal te kunnen genieten van deze samenwerking op Europees niveau. Nog een goede raad: probeer te zorgen dat de uitwisselingen in het activiteitenonderdeel steeds betrekking blijven hebben op het project. Moedig uw leerlingen aan om voor informele uitwisselingen de chat-functie of het berichtensysteem te gebruiken.LeerlingenhoekDe Leerlingenhoek is het onderdeel van de TwinSpace die “alleen voor leerlingen” isbestemd. Het is bedoeld als onderdeel waar de leerlingen elkaar zelf vragen kunnenstellen, informatie kunnen delen en vriendschappen kunnen aangaan – en dit wellichtbuiten het projectwerkplan om. Het is van belang uw leerlingen aan te moedigen omvan deze ruimte gebruik te maken, met name aan het begin van het project: op dezemanier leren zij elkaar beter kennen en raken ze vertrouwd met de hulpmiddelen die Pagina 12/18 TwinSpace - Richtlijnen
 13. 13. beschikbaar zijn in de TwinSpace.Leerkrachten hebben uiteraard ook toegang tot de Leerlingenhoek, maar hebbenalleen leesrechten. Zo blijft dit onderdeel echt een omgeving voor leerlingen, doorleerlingen. Leerkrachten met een beheerdersrol kunnen wel optreden als moderatorvan de omgeving.Voor dit onderdeel zijn dezelfde hulpmiddelen beschikbaar als voor het onderdeelProjectactiviteiten, maar de discussieonderwerpen kunnen heel anders zijn, zoalsmuziek, videospelletjes, de laatste mode, etc. De leerlingen bepalen zelf op welkemanier zij hun medeleerlingen van andere nationaliteiten willen leren kennen.LerarenkamerOok Leerkrachten kunnen op een ander niveau samenwerken, en wel in deLerarenkamer. Hier kunnen zij informatie uitwisselen over hun projectplanning, samenreflecteren op verschillende onderwijsmethoden, de voortgang van het projectevalueren, interessante artikelen of andere informatiebronnen uitwisselen… en waaromniet, ook zij kunnen gezellig omgaan met hun collega‟s en met elkaar praten alsof zijsamen een kopje koffie zitten te drinken.Uw werk publicerenAls u een eTwinning-project uitvoert, betekent dat dat u uw leerlingen de beste kans totslagen wilt bieden door hen de mogelijkheid te bieden om kennis uit te wisselen en tedelen, samen te werken en hun blikveld te verruimen.Door dit soort projecten uit te voeren, draagt u op een belangrijke manier bij aan hetverbeteren van de onderwijskwaliteit. Misschien bent u zich er niet direct van bewust,maar de methoden die u in uw projecten gebruikt, of die nu eenvoudig of complex zijn,zijn educatieve schatten en technieken die het waard zijn om te worden gedeeld, engepubliceerd te worden voor en erkend te worden door de gehele Europeseonderwijsgemeenschap.Hiervoor is een op een netwerk gebaseerde werkdynamiek nodig die het alledaagseprofessionele leven van alle deelnemers verandert en hen daardoor in staat stelt omover en weer hun kennis en vaardigheden te verrijken en leerkrachten die nog niet zo Pagina 13/18 TwinSpace - Richtlijnen
 14. 14. lang in het vak zitten waardevolle ondersteuning te bieden.Hoe kunt u dit doen?G EBRUIK DE BLOG OP DE STARTPAGINA OM EEN LOGBOEK BIJ TE HOUDENGebruik meteen vanaf het begin van het project de blog op de startpagina om samenmet uw partner(s) een logboek bij te houden. Dit stelt u dit staat om:uw werk voor het partnerschap optimaal te benutten door uw specifieke ervaringen,standpunten, vragen en ideeën door te geven;een kort verslag te maken van de methoden die in de loop van het project aan bodkomen: het eerste werkplan, vervolgens de activiteiten, instructies, resultaten,problemen die u bent tegengekomen/hebt opgelost, ideeën, discussiepunten,successen... en alles wat u verder nog belangrijk vindt om te delen met de anderepartners;alle elementen voor te bereiden die nodig zijn om eenvoudig uw projectverslag tekunnen maken, een presentatie te schrijven om een Kwaliteitslabel te ontvangen en/ofmee te doen aan een competitie (zie hieronder);van uw ervaringen te leren en hulpmiddelen te creëren om deze kennis te delen, (ziehieronder)Een project is altijd zowel een individuele als een gezamenlijke onderneming en dooreen logboek bij te houden, kunt u derhalve het verloop van het project in kaart brengen,een kort verslag maken van eventuele ontdekkingen en vaststellen welke kennis u doorhet project heeft opgedaan. Zonder dat u er veel tijd aan hoeft te besteden, slechts zo‟n15-30 minuten per week, dient het Projectdagboek (op uw Bureaublad) tegelijk alshulpmiddel voor:  communicatie tussen de leerkrachten van het projectteam  wederzijdse training  gezamenlijke vervaardiging van leermiddelen die kunnen worden gedeeld Pagina 14/18 TwinSpace - Richtlijnen
 15. 15. D E T WIN S PACE VAN UW PROJECT PUBLICERENAlle actieve TwinSpaces zijn zo minimaal mogelijk zichtbaar voor personen die niet zijnaangemeld op het eTwinning-portaal. Het is aan u om te bepalen in hoeverre u uwTwinSpace wilt delen met het grote publiek.Het is een belangrijk systeem om de voortgang van het project te bekijken en teevalueren:  voor uzelf,  voor het hele projectteam,  voor de leerlingen,  voor de partnerinstellingen.Bovendien is het ook een nuttig systeem voor alle leerkrachten die nog aan het beginvan dit avontuur staan en hier wellicht wel wat hulp bij kunnen gebruiken, ofleerkrachten die hun werkmethoden willen verbeteren en daarvoor op zoek zijn naarideeën, methoden en concrete voorbeelden. Pagina 15/18 TwinSpace - Richtlijnen
 16. 16. 3. EN NU?In dit document hebben we beknopt beschreven hoe u uw TwinSpace “idealiter” zougebruiken, maar u zich hier gaandeweg uiteraard steeds verder in ontplooien.De op de TwinSpace gepubliceerde inhoud is een zeer belangrijk element dat door dejury in aanmerking genomen wordt wanneer u een Kwaliteitslabel aanvraagt, zowel opnationaal als Europees niveau, en wanneer u een inzending indient voor de jaarlijkseEuropese competitie rond de eTwinning-Prijzen.De TwinSpace dient dan als bewijs dat u aan de criteria voor het Kwaliteitslabel heeftvoldaan:1) Pedagogische innovatie en creativiteitWanneer u uw leerlingen heeft betrokken bij het inrichten van de TwinSpace, wanneeru de verleiding heeft weerstaan om altijd de leiding te hebben, wanneer u enkeleverantwoordelijkheden aan uw leerlingen heeft overgedragen, dan heeft u reedsaangetoond dat u innovatieve elementen in uw onderwijsmethode heeft doorgevoerd.2) Integratie in het leerplanWanneer u de TwinSpace als werkomgeving heeft gebruikt bij uw normaleonderwijsactiviteiten in de klas, is dat het bewijs dat u aan dit criterium heeft voldaan.(3) Samenwerking tussen de partnerscholenDe uitwisselingen op het forum, de reacties op de blogs en het gezamenlijkeschrijfproces met behulp van de wiki zijn stuk voor stuk elementen die door een jury inaanmerking worden genomen. Zorg dus dat u de TwinSpace gebruikt om samen tewerken en niet alleen als opslagplaats.(4) Creatief gebruik van ICTICT is geen doel op zichzelf. Heeft u de pedagogische mogelijkheden kunnen Pagina 16/18 TwinSpace - Richtlijnen
 17. 17. ontdekken van hulpmiddelen als blogs, wiki‟s, fora, etc.? Zijn ze gebruikt voorpassende activiteiten? Is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die dezehulpmiddelen bieden?(5) Duurzaamheid en overdraagbaarheidWanneer u uw TwinSpace openbaar maakt, stelt u andere leerkrachten in degelegenheid om van uw werk te profiteren, waardoor zij inspiratie kunnen opdoen enuw ervaringen kunnen aanpassen aan hun eigen scholen en projecten.(6) Resultaten en goede uitkomstenWanneer u aan bovenstaande criteria heeft voldaan, kunt u er zeker van zijn dat ugoede resultaten heeft behaald en uw leerlingen vaardigheden hebben ontwikkeld diehen in staat stellen volwaardige leden van onze zogenaamde kennismaatschappij tezijn. Pagina 17/18 TwinSpace - Richtlijnen
 18. 18. 4. OndersteuningeTwinning is een Gemeenschap. Zoals in alle gemeenschappen kunt u bij alle ledenterecht voor hulp en ondersteuning.Als u niet weet hoe u iets moet aanpakken, lees dan eerst de Veelgestelde vragen ofde Stapsgewijze handleiding.Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw collega‟s,eTwinning-vrienden en -vriendinnen en/of uw Nationale Ondersteuningsdienst. Zijzullen u zeker de antwoorden geven waar u naar zoekt.Veel succes met uw werkzaamheden! Deze handleiding is tot stand gekomen met steun van de Nationale Ondersteuningsdiensten van eTwinning in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Pagina 18/18 TwinSpace - Richtlijnen

×