Openingscollege ICT thema 5 Signaleren en analyseren van verschillen tussen kinderen
Wat staat je te wachten? <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Theorie ICT thema 5 </li></ul><ul><li>Begrippen op een rijtje...
Inleiding <ul><li>SBL-Competenties </li></ul><ul><li>ICT-Competenties </li></ul><ul><li>Bijeenkomsten </li></ul>
Competentie 2.2 <ul><li>het gedrag van leerlingen duidt op basis van kennis over opvoedings- en ontwikkelingstheorie en (...
Competentie 3.3 <ul><li>zicht heeft op verschil in taakgericht gedrag en de betrokkenheid verhoogt  </li></ul><ul><li>le...
ICT-competenties <ul><li>Pabo-tool </li></ul><ul><li>Afgeleid van SBL-competenties </li></ul><ul><li>P-fase en Startbekwaa...
Bijeenkomsten <ul><li>Openingscollege: theoretische onderbouwing </li></ul><ul><li>Practicum week 39: inspelen op verschil...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Film: Epic14
waarom aandacht hieraan besteden <ul><li>Verschillende ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>Ontstaan basisschool </li></u...
Ontstaan basisschool <ul><li>1985 </li></ul><ul><li>Samenvoeging kleuterschool en lagere school </li></ul><ul><li>Doorlope...
WSNS >> Rugzakwet <ul><li>Weer Samen Naar School </li></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de integratie in het basisonderw...
WSNS >> Rugzakwet <ul><li>LeerlingGebondenFinanciering: </li></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de integratie en emancipa...
Veranderende samenstelling bevolking <ul><li>Meer leerlingen in het onderwijs die Nederlands als Tweede Taal hebben >> NT2...
Maatschappelijke veranderingen <ul><li>Informatiemaatschappij </li></ul><ul><li>Kenniseconomie </li></ul><ul><ul><li>De we...
Veranderende opvattingen over leren <ul><li>Sociaal Constructivisme </li></ul><ul><ul><li>Talenten transformeren; over het...
Vraag 1 <ul><li>Welke ontwikkeling denk jij dat de grootste invloed heeft op het lesgeven in jouw klas? </li></ul><ul><li>...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Film: WOW
ouderen en jongeren <ul><li>Generatie Einstein Homo Zappiens Digital Natives </li></ul>
Generatie Einstein <ul><li>Generatie Einstein </li></ul><ul><li>Slimmer, sneller en socialer </li></ul><ul><li>Communicere...
Generaties <ul><li>Becker: </li></ul><ul><ul><li>De vooroorlogse generatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De stille generatie ...
Ontstaan generaties <ul><li>Historische gebeurtenissen </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke overtuigingen en samenhangende...
Generatie X <ul><li>1960 – 1980 </li></ul><ul><li>Geen ideologieën </li></ul><ul><li>Consumentisme in plaats van idealen <...
Generatie Einstein <ul><li>Consumentisme hoort bij het leven </li></ul><ul><li>Je kunt de maatschappij naar je eigen hand ...
Waarom Einstein? <ul><li>Dankzij het opgroeien in deze informatiemaatschappij een andere manier van informatieverwerking h...
Drie generaties op een rijtje <ul><li>Tabel invoegen bladzijde 15 </li></ul>
Grote Generatie Enquete <ul><li>Bladzijde 16 </li></ul>
Internetgebruik door de verschillende generaties <ul><li>Tabel bladzijde 31 </li></ul>
Functies van een aantal middelen <ul><li>Tabel bladzijde 112 </li></ul>
Homo Zappiens
Kenmerken van de HZ <ul><li>Kinderen die zijn geboren met de computermuis in hun hand. </li></ul><ul><li>Ontdekken de wer...
Kenmerken van de HZ <ul><li>Controle informatiestromen, </li></ul><ul><li>discontinue informatie </li></ul><ul><li>grote ...
Kenmerken van de HZ <ul><li>actieve informatieverwerkers </li></ul><ul><li>goede probleemoplossers </li></ul><ul><li>effec...
Kenmerken van de HZ <ul><li>Beelden eerder dan woorden </li></ul><ul><li>Informatie dichtbij </li></ul><ul><li>Contacten d...
Kenmerken van de HZ <ul><li>Wereld is rijk aan informatiebronnen </li></ul><ul><li>Geen moeite verwerken informatie </li><...
Kenmerken van de HZ <ul><li>Gebruiker heeft controle over informatie en communicatie. </li></ul><ul><li>Leert omgaan met ...
Kenmerken van de HZ <ul><li>Kunnen selecteren van juiste en onjuiste informatie </li></ul><ul><li>Minder kwetsbaar voor in...
Vaardigheden <ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>Iconografische vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgaan met ...
Iconografische vaardigheden <ul><li>Multimedia </li></ul><ul><li>Kleurrijk </li></ul><ul><li>Alle middelen inzetten bij in...
Multitasking <ul><li>Verwerken veel informatie </li></ul><ul><li>Meerdere aandachtsniveaus tegelijkertijd </li></ul><ul><l...
Zappen <ul><li>Omgaan met discontinue informatiestromen </li></ul><ul><li>Denken in structuren en concepten </li></ul>
Samenwerkingsvaardigheden <ul><li>Organisatievaardigheden </li></ul><ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><li>Planning </li></...
Digital Native <ul><li>Marc Prensky </li></ul>
Marc Prensky [email_address] www.marcprensky.com i + i  Conference November 23, 2005 Lunteren, The Netherlands © 2005 M...
© 2003 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky
My New Book: © 2005 Marc Prensky
“ E NGAGE ME or E NRAGE ME” © 2005 Marc Prensky
Or…  © 2005 Marc Prensky
Giving Our Students What They Need  To Succeed!  © 2005 Marc Prensky
in a 21 st century world… © 2005 Marc Prensky
… BEFORE the end of the 21 st century! © 2005 Marc Prensky
© 2005 Marc Prensky IT power is  doubling  every year
© 2005 Marc Prensky By the year 2040, how many times  more powerful will IT be than it is today? Question !
© 2005 Marc Prensky A  10,000 B  100,000 C  1,000,000 D  1,000,000,000 How many times more powerful?
© 2005 Marc Prensky By 2040, technology will be  1 billion times more powerful than today!
© 2005 Marc Prensky CHANGE TIME Our Lives © 2005 Marc Prensky We are here
© 2005 Marc Prensky CHANGE TIME Our Kids’ Lives © 2005 Marc Prensky
© 2005 Marc Prensky We’ll be dead…
© 2005 Marc Prensky But the kids we are schooling today  will be very much alive
© 2005 Marc Prensky So we’d better prepare them!
I’ll be going at © 2005 Marc Prensky
Engagement © 2005 Marc Prensky
Engagement (= motivation, passion) © 2005 Marc Prensky
“ Without motivation there is no learning” – James Paul Gee © 2005 Marc Prensky
“ If a learner is motivated, there’s no stopping him [or her]” – Will Wright © 2005 Marc Prensky
“ Learning comes from passion, not discipline” – Nicholas Negroponte © 2005 Marc Prensky
<ul><li>The world is changing </li></ul><ul><li>Students are changing </li></ul><ul><li>Engagement is Changing </li></ul>W...
Today’s younger learners  are NOT the ones our systems (and teachers) were designed and trained to teach! © 2003 Marc P...
© 2005 Marc Prensky Today’s Students are different
<ul><li>10,000 hours Video Games </li></ul><ul><li>250,000 emails </li></ul><ul><li>10,000 hours on cell phones </li></ul>...
Digital Natives <ul><li>2 billion ring tones per year </li></ul><ul><li>2 billion songs per month </li></ul><ul><li>3 bi...
“ Brains like ours alter profoundly to fit the technologies and practices that surround them.” - Andy Clark Director, Cogn...
Digital Immigrants Conventional Speed Step-by-Step Linear Processing Text First Work-Oriented Stand-Alone Digital Natives ...
“ Students are not just using technology differently today, but are approaching their life and their daily activities diff...
The e-Life  <ul><li>Communicating </li></ul><ul><ul><li>IM, chat </li></ul></ul><ul><li>Sharing </li></ul><ul><ul><li>B...
Digital Immigrants © 2005 Marc Prensky Digital Natives
<ul><li>Printing out our e-mails </li></ul><ul><li>E-mailing at all! </li></ul><ul><li>No instant messaging </li></ul><ul>...
Today’s kids GO ONLINE © 2005 Marc Prensky
“ I could have nothing to do and I can always find something on the Internet.” – A High School Student © 2005 Marc Prensky
“ On the Internet you can play games, you can check your mail , you can talk to your friends , you can buy things , a...
“ [Today’s learners] are no longer limited by their teachers’ ability and knowledge.” – Mark Anderson © 2005 Marc Prensky
Kids Are Looking for 21 st Century Skills… Programming Knowledge filtering Using their connectivity Maximizing their hard...
… and 21 st century Knowledge… Nanotechnology Bioethics Genetic Medicine Neuroscience © 2005 Marc Prensky
… delivered in a 21st century way! Powerful Portable Customizable 1 : 1 © 2005 Marc Prensky
And their schools don’t have them! © 2005 Marc Prensky
They don’t even THINK about them! © 2005 Marc Prensky
“ The cookies on my daughter’s computer know more about her interests than her teachers do.” – Henry Kelly, President, F...
Rise of Nations The Dementors™ are coming and this time Harry needs his friends  There’s a Place We Can All Be Heroes The...
email: [email_address] web sites: www.marcprensky.com www.socialimpactgames.com www.gamesparentsteachers.com www.games2tr...
Tools http://www.marcprensky.com/writing/TOOLS_FOR_GAMES.html Games http://www.socialimpactgames.com Teachers www.timrylan...
Vraag 2 <ul><li>Hoeveel tijd besteed je per dag aan msn? </li></ul><ul><li>Hoeveel tijd besteed je per week aan Hyves? </l...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Film:visies op onderwijs
Vier in balans visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT- infrastructuur gebruik van ICT
Aandachtsgebieden tot nu toe 0 25 50 Visie op onderwijs Kennis en vaardigheden Software/content ICT-infrastructuur aandach...
Aandachtsgebieden toekomst 0 20 40 60 80 % scholen Visie op onderwijs Kennis en vaardigheden Software/content ICT-infrastr...
Führen oder wachsen lassen? KIND <------ OMGEVING  führen KIND <-------> OMGEVING combinatie/interactie KIND -------> OM...
De 18e eeuw http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau  “ laat maar groeien” Jean-Jacgues Rousseau
De 19e eeuw Nadruk op “führen” Strak en streng, regelrecht naar het doel. Discipline is belangrijk. Tegenhanger van deze b...
De 20ste eeuw Reformpedagogen Reactie op het ideaal van “führen” Helen Parkhurst (Dalton onderwijs) Célestin Freinet (Frei...
 
Visie op ict – drie scholen op een rij <ul><li>http://www.ictopschool.net/kennis/nieuws/Nieuwsbericht.3-soorten-klassenman...
Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS OVERDRAGEN </li></ul><ul><li>Methodisch als aanvulling op boeken </li...
Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS INTERACTIE </li></ul><ul><li>Methodisch als onderdeel van het leren <...
Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS ONTDEKKEN </li></ul><ul><li>Vaak geen gebruik van een methode </li></...
Connectivisme <ul><li>George Siemens </li></ul><ul><li>Networklearning </li></ul>
Betekenis ict
Betekenis ict
Betekenis ict
Betekenis ict
Betekenis ict additioneel  geïntegreerd
 
Vraag 3 <ul><li>Welke onderwijsvisie heb je in de praktijk al gezien? </li></ul><ul><li>Welke spreekt je het meest aan? </...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Inhoud: <ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Waar komt het vandaan? </li></ul><ul><li>Waar gaat het naar toe? </li></ul><...
Wat is het? <ul><li>Een leerlingvolgsysteem is een systeem dat toelaat om de ‘schoolse' ontwikkeling van alle kinderen reg...
Waar komt het vandaan? Op school werden ook alle leerresultaten Bijgehouden in een leerlingdossier…. N.A.W. gegevens (Naam...
ICT ontwikkelingen
ICT en LVS <ul><li>Met de ontwikkeling van de geheugencapaciteit van de computer neemt de omvang van het LVS toe. </li></u...
Ontwikkeling LVS Lokaal station Netwerkversie, (Binnen een gebouw vanaf meerdere computers te benaderen, dus samenwerkin...
Parnassys, een webbased LVS
Volgen of leiden? Welke route heeft het kind afgelegd? Met welk resultaat? Op welke manier kunnen we hem evt. extra onders...
Dilemma’s <ul><li>Dankzij ICT is er een vrijwel onbeperkte opslagcapaciteit: </li></ul><ul><li>Hoelang bewaren we de LVS i...
Bronnen voor zelfstudie <ul><li>uitgebreide informatie over leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>rapport Kohnstaminstit...
Kinderportfolio’s
Vraag 4 <ul><li>Hoelang bewaren we de LVS informatie? </li></ul><ul><li>Aan wie mogen wij de resultaten van de leerling b...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Film:Linerider
Inhoud <ul><li>Soorten </li></ul><ul><li>COO – CBO </li></ul><ul><li>Criteria </li></ul><ul><li>Stappenplan </li></ul>
Soorten educatieve hulpmiddelen <ul><li>Eductieve software </li></ul><ul><ul><ul><li>COO -> Computer ondesteunend onderwi...
COO - CBO <ul><li>de mate van instructie (geen instructie tot adaptieve instructie), </li></ul><ul><li>oefeningen (geen o...
Criteria <ul><li>1. Verschil in ICT kennis en -ervaring </li></ul><ul><li>2. De leef- en belevingswereld van de verschill...
Stappenplan <ul><li>Oriënteren </li></ul><ul><ul><li>Wat voor soorten software zijn er eigenlijk beschikbaar </li></ul></u...
Stappenplan <ul><li>Beoordelen en inventariseren </li></ul><ul><ul><li>Voldoet de software daadwerkelijk aan de behoefte <...
Stappenplan <ul><li>Gebruiken </li></ul><ul><ul><li>Het daadwerkelijk inzetten van het middel in de klas </li></ul></ul><u...
Educatieve Software <ul><li>Moet altijd een meerwaarde hebben voor je onderwijs </li></ul><ul><li>Je gebruikt de software ...
Waarom? <ul><li>Verhogen betrokkenheid </li></ul><ul><li>Zelfwerkzaamheid bevorderen </li></ul><ul><li>Op eigen niveau ler...
Educatieve Software <ul><li>Het is belangrijk om te kunnen inspringen op de behoeften van de leerlingen </li></ul><ul><li...
Educatieve Software <ul><li>Bij de Methode </li></ul><ul><ul><li>Sofware die aansluit bij de lesboeken </li></ul></ul><ul>...
Verschillende typen <ul><li>Installeren op het netwerk </li></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld een eletronische leeromgeving </...
Samen zoeken
 
Voorbeelden: voorlezen
Voorbeelden: voorlezen websites
 
 
 
Bronnen <ul><li>Informatie over: </li></ul><ul><li>www. samenzoeken . nl </li></ul><ul><li>www. leermiddelenplein . nl </l...
Bronnen <ul><li>http://www. annemariewalker . nl / (gebruik openen in nieuw venster bij links in het menu)‏ </li></ul><ul...
Bronnen <ul><li>Software downloaden: </li></ul><ul><li>http://www. ictopschool .net/.../gratis_ educatieve _software </li>...
Vraag 5 <ul><li>Welke digitale hulpmiddelen ben je al tegengekomen in je stage? </li></ul><ul><li>Waarom gebruikten leerl...
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Meervoudige intelligentie <ul><li>verbaal/linguistische; </li></ul><ul><li>logisch/mathematische; </li></ul><ul><li>visuee...
Voorbeeld: webje
Hoogbegaafden Aanwezig in het studielandschap
Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visie...
Omgaan met verschillen ict en diversiteit
De typische ict-er in beeld: En als er al een vrouw mee doet …
Nog meer … alleen voor jongens
Mamma en de dochter kijken verrukt en bewonderend! oei
Verander dit beeld eens:
Of zo;
Nog een ander raar vooroordeel; spelen óf leren?  (inburgeringexamen !!!)
Over welke verschillen hebben we het? <ul><li>Sekse specifieke verschillen  gender </li></ul><ul><li>Etnische achtergro...
Waar kun je dan aan denken? <ul><li>Stereotypen </li></ul><ul><li>Taalgebruik, taligheid </li></ul><ul><li>Culturele versc...
TIPS: <ul><li>Wees alert op jouw rol; jouw houding, jouw vooroordeel </li></ul><ul><li>Screen materialen </li></ul><ul><li...
Verder lezen: <ul><li>“ ICT en diversiteit” en “Nieuwe Media, Nieuwe Verschillen”, van E.van Eck, M.Volman, SCO-Kohnstamm...
Begrippen op een rijtje <ul><li>WSNS </li></ul><ul><li>Rugzakwet </li></ul><ul><li>Maatschappelijke veranderingen </li></u...
Wat moet je doen voor het eerste practicum? <ul><li>Bekijk de PowerPoint nog een keer in DomstadNet. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versie

2,577 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Fioricet is often prescribed for tension headaches caused by contractions of the muscles in the neck and shoulder area. Buy now from http://www.fioricetsupply.com and make a deal for you.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Openingscollege Ict Thema 5 Laatste Versie

  1. 1. Openingscollege ICT thema 5 Signaleren en analyseren van verschillen tussen kinderen
  2. 2. Wat staat je te wachten? <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Theorie ICT thema 5 </li></ul><ul><li>Begrippen op een rijtje </li></ul><ul><li>Wat moet je doen voor het eerste practicum? </li></ul>
  3. 3. Inleiding <ul><li>SBL-Competenties </li></ul><ul><li>ICT-Competenties </li></ul><ul><li>Bijeenkomsten </li></ul>
  4. 4. Competentie 2.2 <ul><li>het gedrag van leerlingen duidt op basis van kennis over opvoedings- en ontwikkelingstheorie en (sociaal-) culturele achtergronden </li></ul><ul><li>verschillen in ontwikkelingsniveau tussen enkele leerlingen signaleert, (beschrijvend) observeert en analyseert </li></ul><ul><li>aan de hand van observaties een individueel plan opstelt gericht op het ondersteunen van enkele kinderen en het verhogen van hun betrokkenheid . </li></ul>
  5. 5. Competentie 3.3 <ul><li>zicht heeft op verschil in taakgericht gedrag en de betrokkenheid verhoogt </li></ul><ul><li>leerlingen begeleidt bij het zelfstandig functioneren binnen leeractiviteiten door ze te ondersteunen bij de stappen die ze in hun taak moeten zetten en hen helpt om deze met succes af te ronden </li></ul><ul><li>enkele verschillende leerstijlen van kinderen herkent en daarop inspeelt </li></ul><ul><li>gebruik maakt van verschillende oplossingsmethoden van kinderen en deze ondersteunt en bespreekt </li></ul>
  6. 6. ICT-competenties <ul><li>Pabo-tool </li></ul><ul><li>Afgeleid van SBL-competenties </li></ul><ul><li>P-fase en Startbekwaam </li></ul>
  7. 7. Bijeenkomsten <ul><li>Openingscollege: theoretische onderbouwing </li></ul><ul><li>Practicum week 39: inspelen op verschillen met opdrachten </li></ul><ul><li>Practicum week 40: Educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>Practicum week 42: Leerlingvolgsystemen en portfolio </li></ul><ul><li>Bijeenkomst week 44: voorbereiding kennistoets </li></ul>
  8. 8. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  9. 9. Film: Epic14
  10. 10. waarom aandacht hieraan besteden <ul><li>Verschillende ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>Ontstaan basisschool </li></ul></ul><ul><ul><li>WSNS >> Rugzakwet </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderende samenstelling bevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke veranderingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderende opvattingen over leren </li></ul></ul>
  11. 11. Ontstaan basisschool <ul><li>1985 </li></ul><ul><li>Samenvoeging kleuterschool en lagere school </li></ul><ul><li>Doorlopende leerlijnen groep 1 tot en met 8 </li></ul>
  12. 12. WSNS >> Rugzakwet <ul><li>Weer Samen Naar School </li></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de integratie in het basisonderwijs van leerlingen die speciale zorg nodig hebben; </li></ul></ul><ul><ul><li>het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelingslijn; </li></ul></ul><ul><ul><li>het beheersen van de groei van de kosten van het speciaal onderwijs. </li></ul></ul><ul><li>http://www.minocw.nl/wsns/ </li></ul>
  13. 13. WSNS >> Rugzakwet <ul><li>LeerlingGebondenFinanciering: </li></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de integratie en emancipatie van leerlingen met een handicap of stoornis in het regulier onderwijs; </li></ul></ul><ul><ul><li>het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een handicap of stoornis; </li></ul></ul><ul><ul><li>het bevorderen van de keuzevrijheid van de ouders. </li></ul></ul>
  14. 14. Veranderende samenstelling bevolking <ul><li>Meer leerlingen in het onderwijs die Nederlands als Tweede Taal hebben >> NT2-leerlingen </li></ul>
  15. 15. Maatschappelijke veranderingen <ul><li>Informatiemaatschappij </li></ul><ul><li>Kenniseconomie </li></ul><ul><ul><li>De wereld wordt platter </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerksamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa wordt ouder </li></ul></ul>
  16. 16. Veranderende opvattingen over leren <ul><li>Sociaal Constructivisme </li></ul><ul><ul><li>Talenten transformeren; over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen </li></ul></ul><ul><li>Connectivisme </li></ul><ul><ul><li>Siemens (komt nog terug) </li></ul></ul>
  17. 17. Vraag 1 <ul><li>Welke ontwikkeling denk jij dat de grootste invloed heeft op het lesgeven in jouw klas? </li></ul><ul><li>Op welke manier beïnvloedt dit jouw onderwijs? </li></ul>
  18. 18. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  19. 19. Film: WOW
  20. 20. ouderen en jongeren <ul><li>Generatie Einstein Homo Zappiens Digital Natives </li></ul>
  21. 21. Generatie Einstein <ul><li>Generatie Einstein </li></ul><ul><li>Slimmer, sneller en socialer </li></ul><ul><li>Communiceren met jongeren van de 21e eeuw </li></ul><ul><li>Jeroen Boschma en Inez Groen </li></ul>
  22. 22. Generaties <ul><li>Becker: </li></ul><ul><ul><li>De vooroorlogse generatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De stille generatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De protestgeneratie </li></ul></ul><ul><ul><li>De verloren generatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Pragmatische generatie </li></ul></ul>
  23. 23. Ontstaan generaties <ul><li>Historische gebeurtenissen </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke overtuigingen en samenhangende handelswijzen </li></ul>
  24. 24. Generatie X <ul><li>1960 – 1980 </li></ul><ul><li>Geen ideologieën </li></ul><ul><li>Consumentisme in plaats van idealen </li></ul><ul><li>Achtergronden </li></ul><ul><li>Gefragmenteerdheid en complexiteit van moderne informatiesamenleving </li></ul>
  25. 25. Generatie Einstein <ul><li>Consumentisme hoort bij het leven </li></ul><ul><li>Je kunt de maatschappij naar je eigen hand zetten </li></ul><ul><li>Authentiek zijn is belangrijk </li></ul><ul><li>Complexiteit zorgt voor collectivisme. Is nodig om wereld te begrijpen </li></ul>
  26. 26. Waarom Einstein? <ul><li>Dankzij het opgroeien in deze informatiemaatschappij een andere manier van informatieverwerking hebben meer gemeen met Einstein (creatief en multidisciplinair) dan met Newton (rationeel, logisch lineair). </li></ul>
  27. 27. Drie generaties op een rijtje <ul><li>Tabel invoegen bladzijde 15 </li></ul>
  28. 28. Grote Generatie Enquete <ul><li>Bladzijde 16 </li></ul>
  29. 29. Internetgebruik door de verschillende generaties <ul><li>Tabel bladzijde 31 </li></ul>
  30. 30. Functies van een aantal middelen <ul><li>Tabel bladzijde 112 </li></ul>
  31. 31. Homo Zappiens
  32. 32. Kenmerken van de HZ <ul><li>Kinderen die zijn geboren met de computermuis in hun hand. </li></ul><ul><li>Ontdekken de wereld via televisie, computergames, ipods, websites, blogs en mobiele telefoons. </li></ul>
  33. 33. Kenmerken van de HZ <ul><li>Controle informatiestromen, </li></ul><ul><li>discontinue informatie </li></ul><ul><li>grote hoeveelheden informatie. </li></ul><ul><li>F2F en virtuele gemeenschappen </li></ul><ul><li>Communiceren en samenwerken in netwerken </li></ul>
  34. 34. Kenmerken van de HZ <ul><li>actieve informatieverwerkers </li></ul><ul><li>goede probleemoplossers </li></ul><ul><li>effectieve communicators. </li></ul>
  35. 35. Kenmerken van de HZ <ul><li>Beelden eerder dan woorden </li></ul><ul><li>Informatie dichtbij </li></ul><ul><li>Contacten dichtbij </li></ul><ul><li>Juiste informatie is te vinden </li></ul>
  36. 36. Kenmerken van de HZ <ul><li>Wereld is rijk aan informatiebronnen </li></ul><ul><li>Geen moeite verwerken informatie </li></ul><ul><li>Geen moeite met computers </li></ul><ul><li>Technologie is om te dienen </li></ul>
  37. 37. Kenmerken van de HZ <ul><li>Gebruiker heeft controle over informatie en communicatie. </li></ul><ul><li>Leert omgaan met informatie-overload </li></ul><ul><li>Informatie selecteren </li></ul>
  38. 38. Kenmerken van de HZ <ul><li>Kunnen selecteren van juiste en onjuiste informatie </li></ul><ul><li>Minder kwetsbaar voor indoctrinatie en misleidende boodschappen. </li></ul><ul><li>Leren begint bij spelen. </li></ul><ul><li>Aantrekkelijkheid games: vaardigheid om te reageren op onverachte situaties. </li></ul>
  39. 39. Vaardigheden <ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>Iconografische vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgaan met grote hoeveelheden informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Multitasking </li></ul></ul><ul><ul><li>Zappen (omgaan met discontinue informatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet lineair gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsvaardigheden </li></ul></ul>
  40. 40. Iconografische vaardigheden <ul><li>Multimedia </li></ul><ul><li>Kleurrijk </li></ul><ul><li>Alle middelen inzetten bij informatie zoeken </li></ul>
  41. 41. Multitasking <ul><li>Verwerken veel informatie </li></ul><ul><li>Meerdere aandachtsniveaus tegelijkertijd </li></ul><ul><li>Beslissingen nemen op grond van incomplete informatie </li></ul>
  42. 42. Zappen <ul><li>Omgaan met discontinue informatiestromen </li></ul><ul><li>Denken in structuren en concepten </li></ul>
  43. 43. Samenwerkingsvaardigheden <ul><li>Organisatievaardigheden </li></ul><ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>Normen en Attitudes </li></ul>
  44. 44. Digital Native <ul><li>Marc Prensky </li></ul>
  45. 45. Marc Prensky [email_address] www.marcprensky.com i + i Conference November 23, 2005 Lunteren, The Netherlands © 2005 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky
  46. 46. © 2003 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky
  47. 47. My New Book: © 2005 Marc Prensky
  48. 48. “ E NGAGE ME or E NRAGE ME” © 2005 Marc Prensky
  49. 49. Or… © 2005 Marc Prensky
  50. 50. Giving Our Students What They Need To Succeed! © 2005 Marc Prensky
  51. 51. in a 21 st century world… © 2005 Marc Prensky
  52. 52. … BEFORE the end of the 21 st century! © 2005 Marc Prensky
  53. 53. © 2005 Marc Prensky IT power is doubling every year
  54. 54. © 2005 Marc Prensky By the year 2040, how many times more powerful will IT be than it is today? Question !
  55. 55. © 2005 Marc Prensky A 10,000 B 100,000 C 1,000,000 D 1,000,000,000 How many times more powerful?
  56. 56. © 2005 Marc Prensky By 2040, technology will be 1 billion times more powerful than today!
  57. 57. © 2005 Marc Prensky CHANGE TIME Our Lives © 2005 Marc Prensky We are here
  58. 58. © 2005 Marc Prensky CHANGE TIME Our Kids’ Lives © 2005 Marc Prensky
  59. 59. © 2005 Marc Prensky We’ll be dead…
  60. 60. © 2005 Marc Prensky But the kids we are schooling today will be very much alive
  61. 61. © 2005 Marc Prensky So we’d better prepare them!
  62. 62. I’ll be going at © 2005 Marc Prensky
  63. 63. Engagement © 2005 Marc Prensky
  64. 64. Engagement (= motivation, passion) © 2005 Marc Prensky
  65. 65. “ Without motivation there is no learning” – James Paul Gee © 2005 Marc Prensky
  66. 66. “ If a learner is motivated, there’s no stopping him [or her]” – Will Wright © 2005 Marc Prensky
  67. 67. “ Learning comes from passion, not discipline” – Nicholas Negroponte © 2005 Marc Prensky
  68. 68. <ul><li>The world is changing </li></ul><ul><li>Students are changing </li></ul><ul><li>Engagement is Changing </li></ul>Why educators are having problems: © 2003 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky
  69. 69. Today’s younger learners are NOT the ones our systems (and teachers) were designed and trained to teach! © 2003 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky
  70. 70. © 2005 Marc Prensky Today’s Students are different
  71. 71. <ul><li>10,000 hours Video Games </li></ul><ul><li>250,000 emails </li></ul><ul><li>10,000 hours on cell phones </li></ul><ul><li>20,000 hours TV (incl. MTV) </li></ul><ul><li>500,000 commercials </li></ul><ul><li>< 5,000 hours book reading </li></ul>© 2005 Marc Prensky Why?
  72. 72. Digital Natives <ul><li>2 billion ring tones per year </li></ul><ul><li>2 billion songs per month </li></ul><ul><li>3 billion text messages per day </li></ul>© 2005 Marc Prensky
  73. 73. “ Brains like ours alter profoundly to fit the technologies and practices that surround them.” - Andy Clark Director, Cognitive Sciences Program. Indiana University © 2005 Marc Prensky
  74. 74. Digital Immigrants Conventional Speed Step-by-Step Linear Processing Text First Work-Oriented Stand-Alone Digital Natives © 2005 Marc Prensky
  75. 75. “ Students are not just using technology differently today, but are approaching their life and their daily activities differently because of the technology.” --Net Day “Speak-up Day” Summary © 2005 Marc Prensky
  76. 76. The e-Life <ul><li>Communicating </li></ul><ul><ul><li>IM, chat </li></ul></ul><ul><li>Sharing </li></ul><ul><ul><li>Blogs, webcams </li></ul></ul><ul><li>Buying & Selling </li></ul><ul><ul><li>ebay, papers </li></ul></ul><ul><li>Exchanging </li></ul><ul><ul><li>music, movies, humor </li></ul></ul><ul><li>Creating </li></ul><ul><ul><li>sites, avatars, mods </li></ul></ul><ul><li>Meeting </li></ul><ul><ul><li>3D chat rooms, dating </li></ul></ul><ul><li>Collecting </li></ul><ul><ul><li>mp3, video, sensor data </li></ul></ul><ul><li>Searching </li></ul><ul><ul><li>Info, connections, people </li></ul></ul><ul><li>Analyzing </li></ul><ul><ul><li>SETI, drug molecules </li></ul></ul><ul><li>Reporting </li></ul><ul><ul><li>Moblogs, photos </li></ul></ul><ul><li>Programming </li></ul><ul><ul><li>Open systems, mods search </li></ul></ul><ul><li>Socializing </li></ul><ul><ul><li>Learning social behavior, influence </li></ul></ul><ul><li>Growing Up </li></ul><ul><ul><li>Exploring, transgressing </li></ul></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><ul><li>Projects, workgroups, MMORPGs </li></ul></ul><ul><li>Evaluating </li></ul><ul><ul><li>Reputation systems–Epinions, Amazon, Slashdot </li></ul></ul><ul><li>Gaming </li></ul><ul><ul><li>Solo, 1-on-1, small & large groups </li></ul></ul><ul><li>Learning </li></ul><ul><ul><li>About stuff that interests them </li></ul></ul><ul><li>Evolving </li></ul><ul><ul><li>Peripheral, emergent behaviors </li></ul></ul>© 2005 Marc Prensky Digital Natives
  77. 77. Digital Immigrants © 2005 Marc Prensky Digital Natives
  78. 78. <ul><li>Printing out our e-mails </li></ul><ul><li>E-mailing at all! </li></ul><ul><li>No instant messaging </li></ul><ul><li>Not Going to the Internet First </li></ul><ul><li>Perfect instead of “good enough” </li></ul><ul><li>Thinking “Real Life” happens only </li></ul><ul><li>off-line </li></ul><ul><li>Learning as Work </li></ul>We have a “ Digital Immigrant Accent” © 2005 Marc Prensky
  79. 79. Today’s kids GO ONLINE © 2005 Marc Prensky
  80. 80. “ I could have nothing to do and I can always find something on the Internet.” – A High School Student © 2005 Marc Prensky
  81. 81. “ On the Internet you can play games, you can check your mail , you can talk to your friends , you can buy things , and you can look up things that you really like .” – A High School Student © 2005 Marc Prensky Yahoo Born to be Wired Conference
  82. 82. “ [Today’s learners] are no longer limited by their teachers’ ability and knowledge.” – Mark Anderson © 2005 Marc Prensky
  83. 83. Kids Are Looking for 21 st Century Skills… Programming Knowledge filtering Using their connectivity Maximizing their hardware © 2005 Marc Prensky
  84. 84. … and 21 st century Knowledge… Nanotechnology Bioethics Genetic Medicine Neuroscience © 2005 Marc Prensky
  85. 85. … delivered in a 21st century way! Powerful Portable Customizable 1 : 1 © 2005 Marc Prensky
  86. 86. And their schools don’t have them! © 2005 Marc Prensky
  87. 87. They don’t even THINK about them! © 2005 Marc Prensky
  88. 88. “ The cookies on my daughter’s computer know more about her interests than her teachers do.” – Henry Kelly, President, FAS © 2005 Marc Prensky
  89. 89. Rise of Nations The Dementors™ are coming and this time Harry needs his friends There’s a Place We Can All Be Heroes The Entire Span of Human History is in Your Hands Harry Potter and the Prisoner of Askaban City of Heroes TOP SELLING GAMES, JUNE 2003 © 2005 Marc Prensky
  90. 90. email: [email_address] web sites: www.marcprensky.com www.socialimpactgames.com www.gamesparentsteachers.com www.games2train.com © 2003 Marc Prensky © 2005 Marc Prensky · ·
  91. 91. Tools http://www.marcprensky.com/writing/TOOLS_FOR_GAMES.html Games http://www.socialimpactgames.com Teachers www.timrylands.com Sites www.bris.ac.uk/education/research/networks/gern/gdc05.ppt www.teem.org.uk www.educationarcade.org www.gamesparentsteachers.com Resources © 2005 Marc Prensky
  92. 92. Vraag 2 <ul><li>Hoeveel tijd besteed je per dag aan msn? </li></ul><ul><li>Hoeveel tijd besteed je per week aan Hyves? </li></ul><ul><li>Heb je wel eens iets op Internet gepubliceerd? </li></ul><ul><li>Wat voor soort informatie? </li></ul><ul><li>Welke platformen gebruik je daarvoor? </li></ul>
  93. 93. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  94. 94. Film:visies op onderwijs
  95. 95. Vier in balans visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT- infrastructuur gebruik van ICT
  96. 96. Aandachtsgebieden tot nu toe 0 25 50 Visie op onderwijs Kennis en vaardigheden Software/content ICT-infrastructuur aandachtsniveau
  97. 97. Aandachtsgebieden toekomst 0 20 40 60 80 % scholen Visie op onderwijs Kennis en vaardigheden Software/content ICT-infrastructuur
  98. 98. Führen oder wachsen lassen? KIND <------ OMGEVING führen KIND <-------> OMGEVING combinatie/interactie KIND -------> OMGEVING wachsen lassen de cultuur bepaalt welke kennis en vaardigheden moeten worden overgenomen kind als uitgangspunt in relatie tot kennis en vaardigheden &quot;zelfontplooiing&quot; alles vanuit het kind kind is vrij, uniek ontwikkeling gaat via gestuurd leren in interactie met de omgeving komt een kind verder; er zijn stadia ontwikkeling gaat vanzelf kennis is objectief, herhaalbaar; kennis kan zintuiglijk worden gemeten kennis is evenwichtige relatie tussen onderzoekend individu en probleemsituatie kennis staat in relatie tot de eigen innerlijke ervaring je leert dank zij je omgeving je leert in samenspraak met je omgeving leren gaat vanzelf cultuur bepaalt wat kind hoort te willen substantiële ethische benadering rationele ethische principes zijn grondslag voor handelen er is een smalle basis van algemeen geldige waarden en normen procedurele ethische benadering kind heeft maximale vrijheid wat kinderen willen is wat ze behoren te willen op reproduceerbare kennis gerichte programma's op onderzoek gerichte programma's op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma's
  99. 99. De 18e eeuw http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau “ laat maar groeien” Jean-Jacgues Rousseau
  100. 100. De 19e eeuw Nadruk op “führen” Strak en streng, regelrecht naar het doel. Discipline is belangrijk. Tegenhanger van deze beweging: Jan Ligthart
  101. 101. De 20ste eeuw Reformpedagogen Reactie op het ideaal van “führen” Helen Parkhurst (Dalton onderwijs) Célestin Freinet (Freinet onderwijs) Peter Petersen (Jenaplan onderwijs) Maria Montessori (Montessori onderwijs) Rudolf Steiner (Vrije school)
  102. 103. Visie op ict – drie scholen op een rij <ul><li>http://www.ictopschool.net/kennis/nieuws/Nieuwsbericht.3-soorten-klassenmanagement-videopodcast </li></ul>
  103. 104. Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS OVERDRAGEN </li></ul><ul><li>Methodisch als aanvulling op boeken </li></ul><ul><li>Organiserend: vooral als extra oefenstof passend binnen klassenmanagement </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>tafels trainen </li></ul></ul><ul><ul><li>spelling oefenen </li></ul></ul><ul><ul><li>woordjes leren </li></ul></ul><ul><ul><li>vreemde talen </li></ul></ul>
  104. 105. Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS INTERACTIE </li></ul><ul><li>Methodisch als onderdeel van het leren </li></ul><ul><li>Organiserend: met een takensysteem in dag/weektaak iedereen op een eigen niveau samenwerkend leren </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>samen een werkstuk maken met internet </li></ul></ul><ul><ul><li>werken aan een webkwestie </li></ul></ul><ul><ul><li>jezelf presenteren met behulp van audio en video </li></ul></ul>
  105. 106. Onderwijskundige context en ict <ul><li>ONDERWIJS IS ONTDEKKEN </li></ul><ul><li>Vaak geen gebruik van een methode </li></ul><ul><li>Organiserend: leerlingen kiezen eigen doelen en leerwegen samenwerking belangrijk leraar heeft rol begeleider leren is continu ontdekken </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>met een PDA of iPod buiten de school leren </li></ul></ul><ul><ul><li>alles is leren, ook MSN en games </li></ul></ul>
  106. 107. Connectivisme <ul><li>George Siemens </li></ul><ul><li>Networklearning </li></ul>
  107. 108. Betekenis ict
  108. 109. Betekenis ict
  109. 110. Betekenis ict
  110. 111. Betekenis ict
  111. 112. Betekenis ict additioneel geïntegreerd
  112. 114. Vraag 3 <ul><li>Welke onderwijsvisie heb je in de praktijk al gezien? </li></ul><ul><li>Welke spreekt je het meest aan? </li></ul>
  113. 115. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  114. 116. Inhoud: <ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><li>Waar komt het vandaan? </li></ul><ul><li>Waar gaat het naar toe? </li></ul><ul><li>ICT ontwikkelingen </li></ul><ul><li>ICT en LVS </li></ul><ul><li>Ontwikkeling LVS </li></ul><ul><li>Voorbeeld </li></ul><ul><li>Volgen of leiden </li></ul><ul><li>Dilemma’s </li></ul><ul><li>Bronnen voor zelfstudie </li></ul>
  115. 117. Wat is het? <ul><li>Een leerlingvolgsysteem is een systeem dat toelaat om de ‘schoolse' ontwikkeling van alle kinderen regelmatig gedurende hun hele schoolloopbaan in kaart te brengen </li></ul><ul><li>Een leerlingvolgsysteem is een middel waarmee men de vorderingen van leerlingen t.o.v. gewenste leerdoelen verzamelt en registreert </li></ul><ul><li>Het leerlingvolgsysteem richt zich niet alleen op individuele leerlingen, maar ook op groepen leerlingen en op de school in z’n geheel. </li></ul><ul><li>Op die manier kunnen tijdig passende maatregelen worden getroffen voor kinderen die dreigen niet optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod. </li></ul><ul><li>Bron: leerlingvolgsystemen </li></ul>
  116. 118. Waar komt het vandaan? Op school werden ook alle leerresultaten Bijgehouden in een leerlingdossier…. N.A.W. gegevens (Naam, Adres, Woonplaats etc.) Aan de N.A.W. gegevens werden de leerresultaten gekoppeld. Zo konden snel en eenvoudig rapporten worden ‘gegenereerd’. Daarmee groeide het schooladministratiesysteem uit tot een simpel leerlingvolgsysteem +/_ 1985 werd deze administratie gedigitaliseerd
  117. 119. ICT ontwikkelingen
  118. 120. ICT en LVS <ul><li>Met de ontwikkeling van de geheugencapaciteit van de computer neemt de omvang van het LVS toe. </li></ul><ul><li>Van schooladministratie naar beheer toetsresultaten (Cito-LVS) </li></ul><ul><li>Van grafische weergave van resultaten naar toekomstprognoses </li></ul><ul><li>Vervolgens naar opstellen van handelingsplannen‘onbeperkte’ archivering… </li></ul><ul><li>Via internet ‘plaatsonafhankelijk’ thuiswerken </li></ul><ul><li>Communicatie rondom de processen en resultaten zowel intern (Zorg&Intern Begeleider, Leerkracht) als extern (ouders, Voortgezet onderwijs en …) </li></ul>
  119. 121. Ontwikkeling LVS Lokaal station Netwerkversie, (Binnen een gebouw vanaf meerdere computers te benaderen, dus samenwerking!) Via internet (dus plaats en tijdonafhankelijk werken, en comunicatie mogelijkheid met “Iedereen”)
  120. 122. Parnassys, een webbased LVS
  121. 123. Volgen of leiden? Welke route heeft het kind afgelegd? Met welk resultaat? Op welke manier kunnen we hem evt. extra ondersteunen in zijn groei? Wat moet de leerling kennen en kunnen? Hoe bewaken we zijn leerproces? Wanneer grijpen we in?
  122. 124. Dilemma’s <ul><li>Dankzij ICT is er een vrijwel onbeperkte opslagcapaciteit: </li></ul><ul><li>Hoelang bewaren we de LVS informatie? </li></ul><ul><li>In de nieuwste Leerling Volg Systemen kan onbeperkt gecommuniceerd worden over de leerling. Ouders kunnen per dag de resultaten van hun kind bekijken </li></ul><ul><li>aan wie mogen wij de resultaten van de leerling beschikbaar stellen? </li></ul><ul><li>wat wordt de invloed van de ouders op het onderwijs? </li></ul>
  123. 125. Bronnen voor zelfstudie <ul><li>uitgebreide informatie over leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>rapport Kohnstaminstituut </li></ul><ul><li>de keuze voor een LVS </li></ul><ul><li>vergelijkend onderzoek LVS </li></ul><ul><li>algemene informatie LVS </li></ul>
  124. 126. Kinderportfolio’s
  125. 127. Vraag 4 <ul><li>Hoelang bewaren we de LVS informatie? </li></ul><ul><li>Aan wie mogen wij de resultaten van de leerling beschikbaar stellen? </li></ul><ul><li>Wat wordt de invloed van de ouders op het onderwijs? </li></ul>
  126. 128. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  127. 129. Film:Linerider
  128. 130. Inhoud <ul><li>Soorten </li></ul><ul><li>COO – CBO </li></ul><ul><li>Criteria </li></ul><ul><li>Stappenplan </li></ul>
  129. 131. Soorten educatieve hulpmiddelen <ul><li>Eductieve software </li></ul><ul><ul><ul><li>COO -> Computer ondesteunend onderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COO+ -> Computer ondesteunend onderwijs + </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CBO -> Computer begeleidend onderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hardware </li></ul></ul>
  130. 132. COO - CBO <ul><li>de mate van instructie (geen instructie tot adaptieve instructie), </li></ul><ul><li>oefeningen (geen oefeningen tot adaptieve oefeningen), </li></ul><ul><li>registratie (geen registratie of juist een gedetailleerde registratie), </li></ul><ul><li>analyse (geen analyse of analyse met foutencategorieën en diagnostische mogelijkheden), </li></ul><ul><li>planning (geen planning tot leerlijn voor leerling vaststellen). </li></ul>
  131. 133. Criteria <ul><li>1. Verschil in ICT kennis en -ervaring </li></ul><ul><li>2. De leef- en belevingswereld van de verschillende leerlingen </li></ul><ul><li>3. Verschillende talenten en leerstijlen bij kinderen </li></ul><ul><li>4. Weergave van personen in illustraties en tekst </li></ul><ul><li>5. Zelfbeeld van leerlingen </li></ul>
  132. 134. Stappenplan <ul><li>Oriënteren </li></ul><ul><ul><li>Wat voor soorten software zijn er eigenlijk beschikbaar </li></ul></ul><ul><li>Wensen </li></ul><ul><ul><li>Welk type software past het beste bij mijn hulpvraag </li></ul></ul><ul><li>Zoeken </li></ul><ul><ul><li>Gebruik maken van zoekmachines. Bijvoorbeeld: www. samenzoeken . nl of www. leermiddelplein . nl </li></ul></ul>
  133. 135. Stappenplan <ul><li>Beoordelen en inventariseren </li></ul><ul><ul><li>Voldoet de software daadwerkelijk aan de behoefte </li></ul></ul><ul><ul><li>Voldoet de infrastructuur van de school aan de eisen van de software </li></ul></ul><ul><li>Aanschaffen </li></ul><ul><ul><li>Onder wat voor soort licentie valt de software en wat zijn de kosten hiervan </li></ul></ul>
  134. 136. Stappenplan <ul><li>Gebruiken </li></ul><ul><ul><li>Het daadwerkelijk inzetten van het middel in de klas </li></ul></ul><ul><li>Reflecteren </li></ul><ul><ul><li>Heeft het gebruik van de software daadwerkelijk het verwachtte resultaat opgeleverd </li></ul></ul>
  135. 137. Educatieve Software <ul><li>Moet altijd een meerwaarde hebben voor je onderwijs </li></ul><ul><li>Je gebruikt de software als middel en niet als doel </li></ul>
  136. 138. Waarom? <ul><li>Verhogen betrokkenheid </li></ul><ul><li>Zelfwerkzaamheid bevorderen </li></ul><ul><li>Op eigen niveau leren </li></ul><ul><li>Uitdagen tot hogere prestaties </li></ul><ul><li>Leerachterstanden wegwerken </li></ul><ul><li>Beloning door succeservaringen </li></ul>
  137. 139. Educatieve Software <ul><li>Het is belangrijk om te kunnen inspringen op de behoeften van de leerlingen </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Vakinhoudelijk zoals Taal en Rekenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar ook bij zaken als: </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoogbegaafdheid, leerachterstanden, leerstoornissen en gedragsstoornissen </li></ul></ul>
  138. 140. Educatieve Software <ul><li>Bij de Methode </li></ul><ul><ul><li>Sofware die aansluit bij de lesboeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malmberg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiemenmeulenhoff </li></ul></ul></ul><ul><li>Specialistische software </li></ul><ul><ul><li>Op gebied van vakinhoud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OnderwijsWerkGroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ambrasoft </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Op gebied van Remedial Teaching </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www. ictwijs . eu </li></ul></ul></ul>
  139. 141. Verschillende typen <ul><li>Installeren op het netwerk </li></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld een eletronische leeromgeving </li></ul></ul><ul><li>Installeren op de computer </li></ul><ul><li>Direct gebruiken op internet </li></ul><ul><ul><li>Rekenweb </li></ul></ul><ul><ul><li>Woordkasteel -> Grachtje </li></ul></ul>
  140. 142. Samen zoeken
  141. 144. Voorbeelden: voorlezen
  142. 145. Voorbeelden: voorlezen websites
  143. 149. Bronnen <ul><li>Informatie over: </li></ul><ul><li>www. samenzoeken . nl </li></ul><ul><li>www. leermiddelenplein . nl </li></ul><ul><li>www. ictwijs . eu </li></ul><ul><li>leerlingzorgpo . kennisnet . nl / rt </li></ul><ul><li>www. obvz . nl </li></ul><ul><ul><li>www. obvz . nl /info/info.html </li></ul></ul><ul><li>http:// edusoftware . startkabel . nl / </li></ul>
  144. 150. Bronnen <ul><li>http://www. annemariewalker . nl / (gebruik openen in nieuw venster bij links in het menu)‏ </li></ul><ul><li>http://www. manssen . nl /.../ eduware . htm </li></ul><ul><li>http://www. surfnet . nl /.../ EducatieveToepassingen .html </li></ul><ul><li>Online Spelen: </li></ul><ul><li>www. rekenweb . nl </li></ul><ul><li>www. woordkasteel . nl </li></ul><ul><li>http://kids. kennisnet . nl </li></ul>
  145. 151. Bronnen <ul><li>Software downloaden: </li></ul><ul><li>http://www. ictopschool .net/.../gratis_ educatieve _software </li></ul><ul><li>http://www. leren . nl /.../ educatieve _software/ </li></ul><ul><li>http://www. schoolforge .net/.../educational </li></ul>
  146. 152. Vraag 5 <ul><li>Welke digitale hulpmiddelen ben je al tegengekomen in je stage? </li></ul><ul><li>Waarom gebruikten leerlingen deze digitale hulpmiddelen? </li></ul>
  147. 153. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  148. 154. Meervoudige intelligentie <ul><li>verbaal/linguistische; </li></ul><ul><li>logisch/mathematische; </li></ul><ul><li>visueel/ruimtelijke; </li></ul><ul><li>muzisch/ritmische; </li></ul><ul><li>lichamelijk/kinesthetische; </li></ul><ul><li>intrapersonale; </li></ul><ul><li>interpersoonlijke; </li></ul><ul><li>natuurgerichte; </li></ul><ul><li>extistentiële. </li></ul>
  149. 155. Voorbeeld: webje
  150. 156. Hoogbegaafden Aanwezig in het studielandschap
  151. 157. Theorie ICT thema 5 <ul><li>waarom aandacht hieraan besteden? </li></ul><ul><li>ouderen – jongeren </li></ul><ul><li>visies op scholen </li></ul><ul><li>leerlingvolgsystemen </li></ul><ul><li>educatieve hulpmiddelen </li></ul><ul><li>meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>jongens en meiden </li></ul>
  152. 158. Omgaan met verschillen ict en diversiteit
  153. 159. De typische ict-er in beeld: En als er al een vrouw mee doet …
  154. 160. Nog meer … alleen voor jongens
  155. 161. Mamma en de dochter kijken verrukt en bewonderend! oei
  156. 162. Verander dit beeld eens:
  157. 163. Of zo;
  158. 164. Nog een ander raar vooroordeel; spelen óf leren? (inburgeringexamen !!!)
  159. 165. Over welke verschillen hebben we het? <ul><li>Sekse specifieke verschillen  gender </li></ul><ul><li>Etnische achtergrond  culturele verschillen </li></ul><ul><li>Leef-milieu  achterstandsonderwijs </li></ul>
  160. 166. Waar kun je dan aan denken? <ul><li>Stereotypen </li></ul><ul><li>Taalgebruik, taligheid </li></ul><ul><li>Culturele verschillen </li></ul><ul><li>Aansluiten bij de diverse leerstijlen </li></ul>
  161. 167. TIPS: <ul><li>Wees alert op jouw rol; jouw houding, jouw vooroordeel </li></ul><ul><li>Screen materialen </li></ul><ul><li>Bij eigen handelen, eigen didactiek; hou rekening met gelijkheid en diversiteit </li></ul><ul><li>Motiveren en ondersteunen op maat! </li></ul><ul><li>Didactisch gebruik benadrukken. </li></ul><ul><li>Communicatiegericht. </li></ul><ul><li>Inzet van de kinderen als hulp (ook bij de docenten) </li></ul>
  162. 168. Verder lezen: <ul><li>“ ICT en diversiteit” en “Nieuwe Media, Nieuwe Verschillen”, van E.van Eck, M.Volman, SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit Amsterdam, 2002 </li></ul><ul><li>“ Verschillen in de klas. Pedagogisch handelen in het basisonderwijs”, E. Schellekens, Soest, Uitg. Nelissen </li></ul>
  163. 169. Begrippen op een rijtje <ul><li>WSNS </li></ul><ul><li>Rugzakwet </li></ul><ul><li>Maatschappelijke veranderingen </li></ul><ul><li>Kenniseconomie </li></ul><ul><li>Sociaal constructivisme </li></ul><ul><li>Connectivisme </li></ul><ul><li>Generatie Einstein, Homo Zappiens, Digital Natives </li></ul><ul><li>Iconografische vaardigheden </li></ul><ul><li>Multitasking </li></ul><ul><li>zappen </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Vier in balans </li></ul><ul><li>Klassenmanagement </li></ul><ul><li>Führen Wachsen lassen </li></ul><ul><li>Leerlingvolgsysteem </li></ul><ul><li>Portfolio voor kinderen </li></ul><ul><li>Keuzeproces educatieve software </li></ul><ul><li>Meervoudige intelligentie </li></ul><ul><li>Genderverschillen </li></ul>
  164. 170. Wat moet je doen voor het eerste practicum? <ul><li>Bekijk de PowerPoint nog een keer in DomstadNet. </li></ul>

  ×