Cẩm nang tuyển sinh 2012

 • 1,106 views
Uploaded on

Thông tin mới về Tuyển sinh năm 2012 giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại ĐH Hoa Sen. …

Thông tin mới về Tuyển sinh năm 2012 giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại ĐH Hoa Sen.
www.tuyensinh.hoasen.edu.vn

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,106
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‘ CAM NANG ^ ‘ TUYEN SINH ^W W W. H OA S E N . E D U . V N n b n tháng 02/2012 Lư u h à n h n i b MÃ TRƯ NG DTH
 • 2. w w w. hoasen.edu.vnS M NHT o cơ h i bình đ ng v giáo d c, đào t o nh ng con ngư i có kh năng thích nghi, h c t p su t đ i và cóti m l c đ c nh tranh lâu dài trong môi trư ng toàn c u luôn thay đ i; đóng góp vào s phát tri n nhanh,b n v ng và tính nhân b n c a kinh t , xã h i Vi t Nam và khu v c.T M NHÌNĐ i h c Hoa Sen là trư ng Đ i h c Vi t Nam kh ng đ nh v th hàng đ u t ch t lư ng giáo d c, đào t o vànghiên c u ph c v c ng đ ng và đư c qu c t công nh n.CÁC GIÁ TR C T LÕI Hi u h c, hi u tri Tư duy đ c l p Tinh th n trách nhi m Chính tr c Năng đ ng và sáng t o Cam k t hư ng đ n ch t lư ng cao nh t Tôn tr ng s khác bi t, đa d ng 02
 • 3. TS. Bùi Trân Phư ngTHƯ HI U TRƯ NGThưa quý ph huynh và các em h c sinh, nhi u th h sinh viên ra trư ng t 20 năm qua đ đ kh ng đ nh s c thái riêngTr i qua 20 năm hình thành và phát tri n, Đ i h c Hoa Sen đư c bi t đ n như c a m t đ a ch đào t o ph c v hi u qum t đ a ch đào t o luôn trung thành v i cam k t ch t lư ng hàng đ u; giúp sinh cho s phát tri n công nghi p d ch v t iviên t trang b ki n th c, k năng chuyên môn v ng ch c và nh ng giá tr s ng Vi t Nam trong quá trình h i nh p kinhphù h p đ ki n t o m t tương lai thành công hơn. t th gi i.S m nh mà t p th sư ph m nhà trư ng đ t ra cho mình là t o cơ h i bình đ ng Các chương trình đào t o c a nhà trư ngv giáo d c; đào t o nh ng con ngư i có kh năng thích nghi, h c t p su t đ i luôn đư c c p nh t và phát tri n theovà có ti m l c đ c nh tranh lâu dài trong môi trư ng toàn c u luôn thay đ i; chu n qu c t nh m đáp ng nhu c uđóng góp vào s phát tri n nhanh, b n v ng và tính nhân b n c a kinh t , xã h i th c ti n c a th trư ng lao đ ng cũngVi t Nam và khu v c. như t o nhi u cơ h i cho sinh viên traoCu n C m nang tuy n sinh 2012 này giúp quý ph huynh và các em h c sinh đ i, giao lưu v i b n bè qu c t , h c t phi u rõ hơn v h th ng các chương trình đào t o r t đa d ng c a trư ng, bao b ng ti ng Anh, h c liên thông v i cácg m các b c Đ i h c, Cao đ ng, Trung c p chuyên nghi p và K thu t viên cao trư ng Cao đ ng, Đ i h c nư c ngoài vàc p. làm vi c hi u qu trong môi trư ng đaTrư ng Hoa Sen t ng đi đ u trong vi c áp d ng mô hình đào t o xen k gi a lý văn hóa, th hi n b n lĩnh c a th hthuy t và th c hành, t c là sinh viên h c t i trư ng và đi th c t p t i doanh công dân toàn c u.nghi p đ có m t cái nhìn toàn di n và ti p c n ngay v i môi trư ng làm vi c Ngoài nh ng thông tin đư c trình bàyth c t , bi t s d ng tri th c gi i quy t các v n đ th c ti n. Ngoài ra, sinh viên trong cu n C m nang này, quý phcòn đư c khuy n khích tham gia nhi u ho t đ ng nghiên c u, ng d ng, làm huynh và các em h c sinh có th liên hvi c nhóm, th c hành nghi p v , ph c v c ng đ ng, khi n nh ng năm tháng qua email, đi n tho i ho c tr c ti p đ nh c đ i h c tr nên tr i nghi m hào h ng và đ c đáo, góp ph n hoàn thi n nhân các cơ s c a trư ng Đ i h c Hoa Sen đcách, c ng c ý th c trách nhi m công dân. Tri t lý đào t o này đã đem đ n đư c tư v n ho c tìm hi u chi ti t hơn vnh ng thành qu r t đáng khích l : con s hơn 90% sinh viên có vi c làm ngay Trư ng và các chương trình đào t o.khi t t nghi p đã ch ng t kh năng thích nghi nhanh c a các b n sinh viên Chúng tôi mong s m đư c chào đón cáctrong môi trư ng làm vi c chuyên nghi p. Quá trình phát tri n ngh nghi p c a em gia nh p vào môi trư ng h c t p nghiêm túc và năng đ ng c a trư ng Đ i h c Hoa Sen. 03
 • 4. MÃ TRƯ NGCÁC NGÀNH B C Đ I H C - CAO Đ NG DTH Mã Kh iCÁC NGÀNH ĐÀO T O B C Đ I H C ngành thi B CĐ IH CCông ngh thông tin D52480201 A, D1, D3 Vùng tuy n sinh: Tuy n sinh trong c nư cTruy n thông và m ng máy tính D52480102 A, D1, D3 Phương th c tuy n sinh: Trư ng t ch c thi tuy nK thu t ph n m m (ngành m i d ki n) D52480103 A, D1, D3 sinh các kh i: Kh i A : Toán, Lý, HóaCông ngh k thu t môi trư ng D52510406 A, B Kh i B: Toán, Hóa, SinhKinh doanh qu c t (ngành m i d ki n) D52340120 A, D1, D3 Kh i D1: Toán, Văn, ti ng Anh Kh i D3: Toán, Văn, ti ng PhápQu n tr kinh doanh D52340101 A, D1, D3 Kh i H: Văn (đ thi kh i C), Năng khi u - M thu t (thi D52340404 A, D1, D3 môn V hình h a, V trang trí màu)Qu n tr nhân l cMarketing D52340115 A, D1, D3 Ngày thi và kh i thi: theo quy đ nh c a B GD&ĐT.Chuyên ngành K toán, K toán – Ki m toán (ngành K toán) D52340301 A, D1, D3 Đi m trúng tuy n theo ngành/nhóm ngành thi,Tài chính - Ngân hàng kh i thi. D52340201 A, D1, D3(Chuyên ngành Tài chính doanh nghi p, Kinh doanh Ngân hàng) Thí sinh đăng ký kh i D3 lưu ý trong chương trìnhChuyên ngành H th ng thông tin tài chính, Tính toán khoa h c và D52460112 A h c có s d ng ti ng Anh.xác su t th ng kê, h p tác v i ĐH Lyon1, Pháp (ngành Toán ng d ng) Ngành Toán ng d ng môn Toán nhân h s 2H th ng thông tin qu n lý D52340405 A, D1, D3 Ngành Ngôn ng Anh môn Anh văn nhân h s 2 Ngành Thi t k th i trang: môn V trang trí màuQu n lý công ngh truy n thông (ngành m i d ki n) A, D1, D3 nhân h s 2Qu n tr khách s n D52340107 A, D1, D3 Ngành Thi t k đ h a: môn V trang trí màu ho c Hình h a m thu t nhân h s 2Qu n tr d ch v du l ch và l hành D52340103 A, D1, D3Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng D52340109 A, D1, D3 B C CAO Đ NGChuyên ngành Anh văn thương m i, Biên – Phiên d ch, Thí sinh đăng ký và thi tuy n cùng đ t v i kỳ thi D52220201 D1Gi ng d y ti ng Anh (ngành Ngôn ng Anh) tuy n sinh đ i h c.Thi t k th i trang D52210404 H Ngành Qu n tr văn phòng, trư ng có xét tuy nThi t k đ h a D52210403 H thêm kh i C khi xét tuy n nguy n v ng 2CÁC NGÀNH ĐÀO T O B C CAO Đ NG Ngành ti ng Anh môn Anh văn nhân h s 2Công ngh thông tin C51480201 A, D1, D3Truy n thông và m ng máy tính C51480102 A, D1, D3Qu n tr kinh doanh C51340101 A, D1, D3 Lưu ýQu n tr văn phòng Kh i A1: thông tin tuy n sinh kh i A1 s đư c c p C51340406 A, D1, D3 nh t thông qua website c a trư ng khi có quy tKinh doanh qu c t A, D1, D3 đ nh chính th c c a B Giáo d c và Đào t oK toán C51340301 A, D1, D3 H c b ng: trư ng có xét c p h c b ng tài năng, khuy n h c và vư t khó cho thí sinh ngay t khiQu n tr khách s n C51340107 A, D1, D3 đăng ký d thi và xét c p h c b ng trong quá trìnhQu n tr d ch v du l ch và l hành C51340103 A, D1, D3 h c t i trư ng. Thí sinh xem thông tin chi ti t v tuy n sinh, chính sách và h sơ h c b ng t iQu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng C51340109 A, D1, D3 website: www.tuyensinh.hoasen.edu.vnChuyên ngành Anh văn thương m i (Ti ng Anh) C51220201 D1 04
 • 5. CHÍNH SÁCH H C B NG NĂM 2012(T ng giá tr h c b ng tương đương 6 T đ ng dành cho hơn 150 su t h c b ng)1 LO I HÌNH – S LƯ NG – GIÁ TR H C B NG 4 H SƠ NH N H C B NG 1/ Gi y t ch ng minh thành tích h c t p (m t trong Lo i hình S lư ng Giá tr (su t) (tri u đ ng) các gi y t sau): • Gi y khen Tài năng 50 30 - 120 • H cb Khuy n h c 50 15 • S liên l c 2/ Thư gi i thi u Vư t khó 50 15 • Tài năng và khuy n h c: 01 GVCN + 01 c a giáo T ng 150 viên ho c BGH trư ng THPT • Vư t khó: 01 GVCN + 01 c a đ a phương (thư ho c2 ĐI U KI N NH N H C B NG xác nh n, gi y xác nh n gia đình khó khăn…) H C B NG TÀ I N Ă N G 5 TIÊU CHÍ XÉT H C B NG • D thi và trúng tuy n NV1 vào Hoa Sen Các lo i h c b ng đư c xét d a trên các tiêu chí sau: - Đ t lo i Gi i t 3 trên 5 h c kỳ năm h c l p 10, 11 Tiêu chí và thang đi m và HKI l p 12; - Có đi m thi ĐH t 22 đi m tr lên Lo i h c b ng K t qu M c tiêu h c t p Khó khăn (không tính đi m ưu tiên) h ct p & ngh nghi p v tài chính • H c sinh thu c d ng tuy n th ng Tài năng 40% 40% 20% - Đ t lo i Gi i t 3 trên 5 h c kỳ năm h c l p 10, 11 và HKI l p 12; Khuy n h c 40% 30% 30% Vư t khó 25% 25% 50% Ghi chú: Đ i v i các su t h c b ng t 2 năm tr lên s xét duy trì h c b ng hàng năm n u k t qu h c t p c a sinh viên đ t đi m trung bình tích lũy t 3,20 (thang 4,00) tr lên và không vi 6 Đ I TƯ NG THAM GIA: ph m đ o đ c, k lu t trong th i gian h c t i trư ng. H c sinh t t nghi p THPT đang h c l p 12 niên h c 2011 – 2012 và đăng ký nguy n v ng 1 d thi ĐH, CĐ H C B NG KH U Y N H C vào trư ng ĐH Hoa Sen. • D thi và trúng tuy n NV1 vào Hoa Sen • Đ t lo i Gi i tr lên 3 trên 5 h c kỳ các năm h c l p 7 TH I GIAN NH N H SƠ 10, 11 và HKI l p 12 (dành cho b c ĐH) • Ngày 01/03/2012 - 05/05/2012: Nh n h sơ d • Đ t lo i Khá tr lên 3 trên 5 h c kỳ các năm h c l p tuy n h c b ng. 10, 11 và HKI l p 12 • Ngày 21/05/2012: Công b danh sách c p h c (dành cho b c CĐ) b ng t i http://tuyensinh.hoasen.edu.vn H C B NG VƯ T K H Ó • • D thi và trúng tuy n NV1 vào Hoa Sen Ngày 15/08/2012: G i quy t đ nh và danh sách • Đ t lo i Khá tr lên 3 trên 5 h c kỳ các năm h c l p h c b ng cho h c sinh và các trư ng THPT. 10, 11 và HK I l p 12 GHI CHÚ • Có hoàn c nh gia đình khó khăn • Sau khi trúng tuy n vào trư ng, SV s d tuy n h c b ng theo chính sách h c b ng chung c a trư ng.3 H SƠ ĐĂNG KÝ XÉT H C B NG • Khi h sơ d tuy n vào m t lo i h c b ng không đ t yêu c u, trư ng s xét c p lo i h c b ng khác n u th a đi u ki n. • Phi u đăng ký • H sơ d tuy n h c b ng g i qua bưu đi n ho c đ n n p tr c • Thư t gi i thi u b n thân: M c tiêu h c t p, ngh ti p t i: nghi p và t i sao ch n Hoa Sen đ th c hi n m c Văn phòng tuy n sinh, ĐH Hoa Sen, s 93 Cao Th ng, Q3, TP. tiêu 05 HCM.
 • 6. NH NG ĐI U C N THI T DÀNH CHO H C SINH THPTCH N NGÀNH NGH C n tìm hi u k thông tin v các ngành mình mu n h c xem có phù h p v i kh năng c a mình hay không M t s ngành xã h i đang và s r t c n: công ngh ph n m m, du l ch, tài chính - ngân hàng, công ngh đi n t , công ngh sinh h c, qu n tr và an ninh m ng, công ngh k thu t đi n - đi n t ,… KHÔNG NÊN: Ch n theo phong trào Ch n do b tác đ ng b i b n bè, ngư i thân => H C CHÁN N N, H C Đ I PHÓ, K T QU H C T P KHÔNG T TCH N TRƯ NG THI H c l c các môn thu c kh i thi mình ch n m c nào? Đ A CH CÁC TRANG WEB GIÁO D C Th l c, s c kho c a mình có phù h p v i đi u ki n công tác sau này không? Trư ng có nh ng ngành ngh mà mình h ng thú, phù h p v i đ c đi m, kh C ng thông tin thi và tuy n sinh c a năng c a b n thân không? B Giáo d c và đào t o: www.ts.edu.net.vn Đi u ki n kinh t , hoàn c nh gia đình có phù h p đ b n h c trư ng này không? B Giáo d c và Đào t o: www.moet.gov.vn N u yêu thích m t ngành h c nào đó nhưng chưa t tin vào h c l c c a mình, Báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vn b n có th m nh d n ch n m t trư ng có đi m chu n th p hơn (các trư ng ĐH Báo Tu i tr : www.tuoitre.vn vùng, trư ng đ a phương…) ho c nh m đ n b c h c Cao đ ng ĐH Qu c gia TP.HCM: N u có đi u ki n v tài chính, các b n nên quan tâm đ n các trư ng c a nư c http://vnuhcm.edu.vn ngoài không thi tuy n theo quy đ nh c a B . Đ i h c Hoa Sen: www.hoasen.edu.vn Nên t lư ng s c h c c a mình khi quy t đ nh đăng ký d thi, đ i v i h c sinh có s c h c không khá, gi i nên nh m đ n các trư ng ngoài công l p ho c các trư ng Cao đ ng, TCCN ho c Trung c p ngh sau đó liên thông lên Cao đ ng, Đ i h c Nên ch n nh ng trư ng có đào t o liên thông ngay t i trư ng ho c nh ng trư ng có liên k t đào t o liên thông v i các trư ng Đ i h c khác Thư ng xuyên theo dõi thông tin qua báo đài, Internet đ có th n m b t nh ng thông tin m i nh t v tuy n sinh (ch trương m i c a B Giáo d c, trư ng ĐH, CĐ m i thành l p, …) Lưu gi t t c các t g p, Brochure, c m nang tuy n sinh c a các trư ng ĐH, CĐ, TCCN, Trung c p ngh đ tham kh o 06 07
 • 7. SƠ Đ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T OLIÊN THÔNG TRONG NƯ C & QU C T SAU Đ I H C (t i Vi t Nam) SAU Đ I H C (nư c ngoài) B CĐ IH C B C Đ I H C QU C T Đ I H C QU C T (t i Vi t Nam) t i Đ i h c Hoa Sen (nư c ngoài) và các trư ng ĐH khác B C CAO Đ NG (12+3)B C TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B C K THU T VIÊN CAO C P (12+2) (12+2) c a Đ i h c Hoa Sen 07
 • 8. CÁC NGÀNH B C Đ I H C 08
 • 9. NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TINGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHCông ngh thông tin (CNTT) có m t kh p nơi, tr ng trong nhi u năm qua liên ngành cao c a chương trình, không ch gi ahi n di n trong m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i Góp ph n nâng cao ch t lư ng đào t o c a các h các ngành liên quan mà còn v i nhi uvà đã san b ng kho ng cách, tác đ ng tích c c ngành CNTT, Trư ng Đ i h c Hoa Sen liên t c chương trình c a các trư ng Đ i h c qu c t đ ct i ki n th c, k năng c a con ngư i và bi n th chu n hóa chương trình đào t o Công ngh bi t trong kh i Anh, M , Úc.gi i thành m t th gi i ph ng. V i s t a r ng thông tin v i các chu n qu c t như Nh t B n,này, môi trư ng làm vi c c a ngành CNTT ngày ACM/ IEEE (M ), b i dư ng phát tri n đ i ngũđa d ng thu hút m t ngu n nhân l c r t l n. gi ng viên, thư ng xuyên g n k t các ho tChính vì v y, đây là ngành công nghi p mũi đ ng đào t o v i doanh nghi p. K t qu c anh n c a Vi t Nam liên t c đư c đ u tư và chú nh ng ho t đ ng này là kh năng liên thông, Mã ngành D52480201 09
 • 10. TOP 5 DOANH NGHI P CÓ C U SINH VIÊN Đ I H C HOA SEN ĐANG LÀM VI C: Harvey Nash Gameloft TMA Solutions IMT Solutions Logigear CƠ H I VI C LÀM Sinh viên có th tìm vi c trong các cơ quan t ch c sau: Các công ty ph n m m và d ch v công ngh thông tin; Các b ph n qu n tr , ho ch đ nh, b o trì h th ng thông tin trong các đơn v hành chính, s n xu t, kinh doanh, thương m i, gi i trí v.v...M C TIÊU ĐÀO T O • Có nhi u hư ng chuyên ngành đa Đ U VÀO• Sinh viên t t nghi p có kh năng tham d ng: Công ngh ph n m m, Công • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao gia quá trình tin h c hóa các h th ng ngh Web, H th ng thông tin, Tin h c đ ng h chính quy c a B GD và ĐT thông tin cũng như xây d ng các ph n qu n lý, Khoa h c máy tính. • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 m m nh m ph c v cho các đơn v , cá • M i sinh viên đư c ti p c n mi n phí, • Kh i thi: A, D1, D3 nhân. tr c ti p vào các kho ph n m m phát• Sinh viên t t nghi p có k năng t tri n m i nh t c a các hãng HP, Oracle, Đ U RA nghiên c u, th nghi m, ng d ng các Microsoft... Sinh viên ra trư ng có th làm vi c v i k thu t công ngh m i đáp ng nhu • Đ i ngũ gi ng viên: trên 80% kh i m t trong các ch c danh sau: c u phát tri n c a ngành ngh và xã lư ng gi ng d y đư c gi ng viên cơ • L p trình viên ng d ng h i. h u là nh ng Ti n sĩ, Th c sĩ có nhi u • Chuyên viên phân tích nghi p v ;• Sinh viên có k năng làm vi c theo kinh nghi m tr c ti p gi ng d y. • Chuyên viên thi t k ph n m m; nhóm đ thúc đ y s h p tác phát • Nhi u đ i tác chi n lư c là các công ty • Chuyên viên ki m tra ph n m m; tri n c a t ch c và xã h i. và t ch c l n: Microsoft, HP, Oracle, • K sư h th ng thông tin;• Sinh viên t t nghi p có kh năng giao ISTQB, HPT, CMC, NIIT… • Chuyên viên thi t k giao di n; ti p t t đ làm vi c, tư v n thuy t • K sư ph n m m; ph c nhi u đ i tư ng thu c nhi u • Chuyên viên đánh giá c i ti n quy ngành ngh khác nhau. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH trình;• Sinh viên v n d ng đư c ki n th c và • Kh i lư ng ki n th c toàn khóa: 142 • Chuyên viên Qu n tr cơ s d li u… k năng c a ngành, góp ph n thúc đ y tín ch (TC) chưa k ph n n i dung s phát tri n b n v ng c a xã h i và • Giáo d c th ch t (150 ti t) và Giáo th gi i. d c qu c phòng (165 ti t) B NG C P • Ki n th c giáo d c đ i cương: 48 tín B ng C nhân ngành Công ngh thông ch tin (n m trong h th ng văn b ngĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH • Ki n th c cơ s : 33 tín ch qu c gia)• Sinh viên đư c đào t o chuyên môn • Ki n th c ngành chính: 61 tín ch ngay t năm đ u khi tham gia làm các • Giáo d c th ch t: 150 ti t, c p ch ng d án ph n m m, đ án môn h c ch GDTC CƠ H I LIÊN THÔNG• Các nguyên lý đ m b o ch t lư ng • Giáo d c qu c phòng: 165 ti t, c p Th c sĩ ngành Công ngh thông tin t i ph n m m đư c gi i thi u và c ng c ch ng ch GDQP các trư ng trong và ngoài nư c. xuyên su t khoá h c. 10
 • 11. NGÀNH TRUY N THÔNG VÀ M NG MÁY TÍNHGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHH t ng công ngh thông tin m ng đang tr thành m t h t ng chung cho t t c m i ng d ng t truy n hình, đi n tho i, qu n lý, ngân hàng, ti p th , lưu tr , tìm ki m…Nh m đào t o đáp ng ngu n nhân l c cho qu c gia trong lĩnh v c này, chương trìnhđào t o ngành M ng máy tính đư c hình thành và phát tri n trong 10 năm qua v iđ nh hư ng sinh viên t t nghi p v ng vàng trong chuyên môn, có tư duy lý lu n logicnh y bén đ gi i quy t các v n đ m i phát sinh và kh năng hòa h p v i đ ng nghi p,m i ngư i xung quanh. Mã ngành D52480102CHƯƠNG TRÌNH BAO G M 4 CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SAU:1/ H th ng h t ng m ng công h th ng truy n d n cũng như h Xây d ng, tư v n, phát tri n, b o trì h th ng thông tin, không đ hacker có th ng m ng truy n d n, m ng riêng o th xâm nh p h th ng đ l y c p (VPN) cho các doanh nghi p, m ng đô thông tin cũng như cài virus, trojan th (MAN), Gigabit Ethernet, IPv6, MPLS, dành quy n đi u khi n h th ng. WiMax cho các nhà cung c p d ch v truy n d n Internet. 4/ Voip Xây d ng, tư v n, tri n khai h th ng2/ H th ng qu n tr thông tin VoIP cho doanh nghi p, nhà cung c p Xây d ng, tư v n, phát tri n, b o trì h dich v , chuy n đ i h th ng t ng đài th ng thông tin trên h t ng truy n đi n tho i truy n th ng sang các h d n đã đư c xây d ng. H th ng bao th ng VoIP. g m các d ch v như web, Apache, IIS; mail cơ s d li u MS SQL, Oracle, trên Chương trình đào t o đư c xây d ng v i nhi u h đi u hành khác nhau như cho các k t qu t ng môn h c rõ ràng Window Server, Linux, Sun Solaris. (learning outcomes), sinh viên ph i đ t các k năng, ki n th c b t bu c m i có3/ B o m t h th ng th đ t đư c tín ch c a môn h c. Hơn Xây d ng, tư v n, tri n khai các chính n a, chương trình đang đ nh hư ng đ t sách b o m t ngăn ch n hacker t n chu n ABET đ chu n hóa ch t lư ng chương trình trong tương lai. 11
 • 12. LÊ TÔN PHÁT C u sinh viên ngành M ng Máy Tính khóa 06 “Hi n đang là k sư h th ng máy ch và lưu tr công ty Vinagame. Trong ký c g n 5 năm h c t p t i Hoa Sen đây là m t ngôi trư ng v i nh ng con ngư i năng đ ng, sáng t o và hòa đ ng. Nơi mà nh ng tri th c giá tr luôn s n có đ i ch m i sinh viên đón nh n hoàn thành b n thân trong đó có c tôi. T i nơi này ngoài tri th c tôi còn đư c đón nh n m t giá tr thay đ i tôi đó chính là con ngư i tôi đã có đư c nh ng ngư i b n ngư i th y đã đem đ n tôi thành công ngay khi bư c ra trư ng vào đ i.”M C TIÊU ĐÀO T O mình trong nhóm. nư c ngoài đ nh n b ng C nhân Chương trình Đ i h c ngành Truy n • S d ng thành th o các công c , ph n qu c t . thông và M ng máy tính đem đ n cho m m, ph n c ng trong chuyên môn • K năng th c hành, kinh nghi m đư c sinh viên ki n th c chuyên môn, k c a ngành. đ c bi t chú tr ng: Sinh viên t t năng giao ti p và kh năng gi i quy t nghi p b c Đ i h c ngành M ng máy công vi c trong lĩnh v c ngh nghi p, tính c a Đ i h c Hoa Sen luôn đư c c th như sau: ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH các doanh nghi p đánh giá r t cao b i• Kh năng phân tích thi t k , qu n tr • Gi ng viên chuyên nghi p, t n tâm: kh năng gi i quy t nh y bén các v n v n hành các h th ng m ng, trong đó Gi ng viên trình đ Th c sĩ, Ti n sĩ, có đ th c t . Đi u này có đư c do sinh d đoán trư c đư c các tình hu ng các ch ng ch chuyên nghi p trong viên đư c th c hành v i s ti t cao, sát phát sinh và chu n b trư c các lĩnh v c M ng máy tính. v i th c t , thi t b th c hành chuyên phương án gi i quy t, d phòng nh m • Đào t o sinh viên kh năng làm vi c nghi p, hi n đ i. Bên c nh đó, sinh đ m b o h th ng m ng luôn đư c đ c l p, sáng t o: Chương trình đào viên đư c t o nhi u đi u ki n đ làm ho t đ ng thông su t t o theo h c ch tín ch , l y sinh viên vi c ngay t i các doanh nghi p ngay• Kh năng ho ch đ nh, thi t k t ng làm trung tâm. Sinh viên đư c phát khi còn đang h c trong các l n th c th , xây d ng, cài đ t, h tr v n hành tri n t i đa kh năng sáng t o c a t p t i doanh nghi p. và hi u ch nh các h th ng thông tin mình b ng cách t do th o lu n ý ki n • Hơn 90% sinh viên có vi c làm ngay trên các h th ng h t ng m ng thích và ra gi i pháp d a trên n n t ng ki n sau khi t t nghi p. h p đ m b o đư c các yêu c u v tính th c ti p thu t Gi ng viên. • S d ng ti ng Anh thành th o, đáp d m r ng, m c đ s n sàng cao, hi u • Chương trình đào t o linh ho t, sinh ng nhu c u làm vi c trong môi trư ng su t n đ nh. viên có th t thi t k l trình môn h c qu c t : Ti ng Anh đư c nhà trư ng• Kh năng phân tích, thi t k và xây tùy theo s c h c c a t ng ngư i. đ c bi t chú tr ng, sinh viên đư c h c d ng các h th ng đ m b o an toàn Ngoài ra, sinh viên có th t t nghi p các khóa ti ng Anh tăng cư ng, các cho quá trình v n hành c a các h nhi u chuyên ngành khi h c đ các môn h c đ u có tài li u, bài gi ng th ng thông tin. môn. b ng ti ng Anh.• Kh năng t h c h i đ nâng cao trình • Kh năng chuy n ti p: Chương trình đ , đáp ng s thay đ i c a công đào t o c a Hoa Sen đư c nhi u ngh . trư ng Đ i h c trên th gi i công nh n• Kh năng giao ti p hi u qu , bi t làm như Úc, Malaysia. Sinh viên có th h c vi c nhóm, đánh giá công vi c c a hai năm đ u Hoa Sen và hai năm sau 12
 • 13. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đ U RA Kh i lư ng ki n th c toàn khóa: 142 Sinh viên ra trư ng có th làm vi c v i TOP 3 DOANH NGHI P tín ch (TC) chưa k ph n n i dung m t trong các ch c danh sau: CÓ C U SINH VIÊN Giáo d c th ch t (150 ti t) và Giáo • L p trình viên ng d ng Đ I H C HOA SEN d c qu c phòng (165 ti t), c th bao • Chuyên viên phân tích nghi p v ; • Chuyên viên thi t k ph n m m; ĐANG LÀM VI C: g m: • Chuyên viên ki m tra ph n m m; FPT• Ki n th c giáo d c đ i cương và khoa • K sư h th ng thông tin; Vinagame h c t nhiên: 54 tín ch • Chuyên viên thi t k giao di n; TMA Solution• Ki n th c cơ s : 21 tín ch• Ki n th c chung ngành chính: 33 tín • K sư ph n m m; ch • Chuyên viên đánh giá c i ti n quy• Ki n th c chuyên ngành chính: 15 tín trình; ch • Chuyên viên Qu n tr cơ s d li u…• T ch n t do đ b sung ki n th c: 6 Cơ h i vi c làm: tín ch Sau khi t t nghi p, sinh viên có th• Đ án cơ s : 2 tín ch làm trong t t c các công ty có h• Đ án chuyên ngành: 2 tín ch th ng thông tin, các công ty chuyên• Lu n văn/ Th c t p t t nghi p: 9 tín ch thi t k , tư v n, b o trì h th ng m ng, h th ng thông tin, b o m t, VoIP.Đ U VÀO B NG C P CƠ H I LIÊN THÔNG• Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao B ng C nhân ngành Truy n thông và Sinh viên t t nghi p có th ti p t c h c đ ng h chính quy hi n hành c a B M ng máy tính(n m trong h th ng văn Cao h c ngành M ng máy tính t i các GD và ĐT b ng qu c gia) trư ng Đ i h c trong và ngoài nư c.• Thi tuy n Đ i h c năm 2012• Kh i thi: A, D1, D3 13
 • 14. Mã ngành: D52480103NGÀNH K THU T PH N M MGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHTrong nh ng năm g n đây ngành công nghi p ph n m m Vi t Nam đã có nh ng bư c nh y v t đáng k . C th , t 2010 Vi t nam đãtr thành 1 trong 30 đ a đi m đáng chú ý cho ngành gia công ph n m m trên th gi i. Đ ng th i, m c dù nh hư ng c a suy thoáikinh t th gi i, t l tăng trư ng năm 2010 c a ngành công nghi p ph n m m Vi t Nam v n đ t trên 20%. Nhưng m c tiêu l n hơnvà cao hơn là kh ng đ nh v th công ngh ph n m m Vi t Nam trên b n đ IT th gi i. Chính vì v y nhu c u v nhân l c ngành nàyngày càng đòi h i c v lư ng l n v ch t.Đ ng hành cũng m c tiêu l n c a ngành công nghi p ph n m m Vi t Nam, trư ng Đ i h c Hoa Sen m ra ngành k thu t ph n m m,đào t o chuyên sâu v quy trình xây d ng, phát tri n, ki m th và b o trì ph n m m. Đào t o ngu n nhân l c dành riêng cho ngànhph n m m v i các k năng m m, kh năng ngo i ng t t và có kh năng n m b t nh ng công ngh ph c t p đ tr thành k sư ph nm m toàn c u.M C TIÊU ĐÀO T O ki m đ nh các chương trình đào t o ki n th c Giáo d c th ch t (150 ti t) và Chương trình đào t o k sư ph n m m kh i k thu t và công ngh . Giáo d c qu c phòng (165 ti t) toàn c u có kh năng làm vi c trong • Sinh viên đư c đào t o chuyên môn lĩnh v c ph n m m trong và ngoài nư c ngay t nh ng năm đ u khi tham gia Đ U VÀO v i m c tiêu đào t o như sau: vào các d án ph n m m, đ án môn • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao• Có kh năng, năng l c đ m nh n các v h c đ ng h chính quy hi n hành c a B trí trong các d án phát tri n, ki m th • Sinh viên đư c tham gia th c t p và GD và ĐT và b o trì ph n m m làm vi c trong nh ng công ty ph n • Thi tuy n Đ i h c năm 2012• Có kh năng xây d ng, phát tri n m m hàng đ u t i Vi t Nam • Kh i thi: A, D1, D3 nh ng h th ng ph n m m có ch t • Có nhi u hư ng chuyên ngành đa lư ng d ng: Công ngh Web, L p trình game,• Có kh năng t nghiên c u, th L p trình di đ ng, H th ng thông tin, Đ U RA nghi m, ng d ng các k thu t công Đi u khi n t đ ng… Sinh viên có năng l c đ làm vi c t i ngh m i đáp ng nhu c u phát tri n • Đ i ngũ gi ng viên là nh ng ngư i có các v trí, ch c danh sau: c a ngành ngh xã h i nhi u kinh nghi m th c t v ngành k • L p trình phát tri n ng d ng• N m v ng và ng d ng quy trình xây thu t ph n m m • K sư h th ng ph n m m d ng và phát tri n ph n m m • K sư ki m th ph n m m• Có các k năng m m: làm vi c nhóm, • K sư ch t lư ng ph n m m giao ti p, qu n lý nhóm… Đ ng th i N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH • K sư quy trình s n xu t ph n m m kh năng ngo i ng lưu loát đ làm vi c T ng kh i lư ng ki n th c 142 tín ch • Qu n lý d án ph n m m và CNTT trong các môi trư ng h i nh p đư c chia làm 2 nhóm: • Chuyên viên phân tích nghi p v• V n d ng các quy t c và chu n m c đ o • Giáo d c đ i cương: 54 tín ch • Chuyên viên phân tích, thi t k h đ c ngh nghi p, góp ph n thúc đ y s • Giáo d c chuyên nghi p: 88 tín ch th ng thông tin phát tri n c a xã h i và th gi i Cơ s ngành: 27 tín ch • Chuyên viên phân tích, thi t k d li u Chuyên ngành: 46 tín ch • Qu n tr các h cơ s d li uĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH B tr t do: 6 tín ch• Chương trình đào t o đư c xây d ng Khóa lu n t t nghi p: 9 tín ch theo chu n ABET c a M - H i đ ng Ngoài ra sinh viên còn đư c trang b 14
 • 15. SINH VIÊN TIÊU BI U Ngành Công ngh thông tin Chuyên ngành K thu t ph n m m trư ng ĐH Hoa Sen:Cơ h i vi c làm: LÊ DƯƠNG CÔNG PHÚCSinh viên có th tìm vi c trong các cơ quan t ch c sau: (l p QL092)• Các công ty s n xu t, gia công ph n m m trong và Thành viên c a nhóm iDreamngoài nư c Quán quân Imagine Cup• Các công ty tư v n gi i pháp, xây d ng và b o trì h Vi t Nam 2010th ng ph n m m Hi n đang làm vi c t i• Các b ph n ng d ng ph n m m c a các đơn v : hành Microsoft Vi t Namchính s nghi p, ngân hàng, vi n thông, hàng không, xâyd ng,…V i phương châm “Đào t o theo ch t lư ng th c” c a Tôi đã h c đư c r t nhi u đi utrư ng Đ i H c Hoa Sen, chương trình đào t o K thu t khi còn ng i trên gh gi ngph n m m c a trư ng tr thành ngu n cung c p nhân l c đư ng c a Đ i h c Hoa Sen, tcho nhi u công ty ph n m m l n t i Vi t Nam và khu v c phương pháp đào t o ch y uv i m c lương h p dãn và nhi u tri n v ng thăng ti n thiên v th c hành đ khơi g icho sinh viên sau khi t t nghi p kh năng tư duy và sáng t o c a sinh viên, cho đ n s nhi t tình c a các gi ng viên trong ho tB NG C P đ ng gi ng d y”. Công PhúcB ng C nhân ngành K thu t ph n m m (n m trong h hoàn toàn tin r ng, đ i đa sth ng văn b ng qu c gia) sinh viên Hoa Sen đ u có đ kh năng tham d các cu c thi l n vCƠ H I LIÊN THÔNG công ngh thông tin nhưTh c sĩ ngành K thu t ph n m m t i các trư ng trong và Imagine Cup.ngoài nư c 15
 • 16. NGÀNH CÔNG NGH K THU T MÔI TRƯ NG(CHUYÊN NGÀNH QU N LÝ CÔNG NGH MÔI TRƯ NG)GI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình đào t o Công ngh k thu t môi trư ng, chuyên ngành Qu n lý công ngh môi trư ng, đư c thi t k nh m chu n bcho sinh viên ki n th c đ y đ v phương pháp lu n và th c hành v qu n lý công ngh trong lĩnh v c môi trư ng. Sinh viên có thn m v ng các công ngh x lý môi trư ng, và phương pháp qu n lý các công ngh này, cũng như có th đ ra các gi i pháp t t nh tcho các v n đ môi trư ng trong các đơn v ho t đ ng khác nhau. Chương trình đư c c u trúc theo phương th c đáp ng nh ng nhuc u môi trư ng c p bách nh t, nh n m nh trong: công ngh và qu n lý môi trư ng đô th , công ngh và qu n lý môi trư ng t i cáckhu công nghi p và khu ch xu t, các h th ng qu n lý môi trư ng t i doanh nghi p, đánh giá tác đ ng môi trư ng, an toàn v sinhcông nghi p và s c kh e môi trư ng. Mã ngành D52510406M C TIÊU ĐÀO T O năng phân tích trong môi trư ng c nh đưa ra các gi i pháp thích h p.• Sinh viên sau khi t t nghi p có kh tranh qu c t • Trang b các k năng, ki n th c v qu n năng đ m nh n t t v trí chuyên gia • Hi u và v n d ng các quy t c và chu n tr , lý thuy t kinh t đ sinh viên hi u rõ v qu n lý công ngh môi trư ng các m c c a đ o đ c ngh nghi p. Có kh vi c ho ch đ nh, đ u tư, s d ng các t ch c, cơ quan khác nhau trong các năng giao ti p t t đ làm vi c, tư v n công ngh môi trư ng trong doanh môi trư ng ho t đ ng khác nhau. thuy t ph c nhi u đ i tư ng thu c nghi p, khu công nghi p m t cách hi u Chương trình giúp sinh viên n m v ng nhi u ngành ngh khác nhau. qu nh t v kinh t , đáp ng m i yêu ki n th c và k năng chuyên môn v • Làm vi c t t trong môi trư ng làm vi c c u, chính sách. các công ngh môi trư ng, hi u rõ đ c nhóm, t p th • Đ i ngũ gi ng viên giàu kinh nghi m. đi m c a công ngh thân thi n môi Đ c bi t, chương trình còn có s tham trư ng và nh ng ho t đ ng c a con gia c a các chuyên gia đ u ngành, có ngư i có th nh hư ng đ n môi ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH nhi u kinh nghi m trong qu n lý công trư ng. • Giúp sinh viên n m v ng các nguyên lý ngh môi trư ng đ n t các trư ng,• Có kh năng v n d ng hi u bi t v sinh h c, hóa h c, kinh t h c đ qu n vi n, cơ quan qu n lý và các doanh công ngh thân thi n môi trư ng đ h lý các h th ng b o v môi trư ng h p nghi p tư v n, s n xu t tr các t ch c, đơn v hành chính cũng chu n v i l i ích cao nh t. như kinh doanh hi u rõ hơn v vai trò • Rèn luy n cho sinh viên kh năng tư qu n lý công ngh môi trư ng nh m duy, bi t đánh giá, có kh năng làm vi c N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH đ m b o v a s phát tri n c a t ch c đ c l p đ hoàn thành nhi m v v i • Giáo d c đ i cương nh n m nh các và v a b o v ch t lư ng môi trư ng m t phong cách chuyên nghi p. môn Toán, Hóa, Sinh, đ c bi t là các• Có kh năng h tr các doanh nghi p • Bi t phân tích các tình hu ng trong môn rèn luy n k năng như ngo i ng , trong vi c tri n khai các chính sách môi th c t , s d ng k năng logic và có th phương pháp h c, nghiên c u, k năng trư ng nh m góp ph n nâng cao hi u tri n khai đư c gi i pháp qu n lý môi giao ti p, tư duy ph n bi n, v k thu t. su t ho t đ ng c a t ch c cũng như trư ng. • Các môn cơ s như sinh thái, hóa môi góp ph n nâng cao thương hi u c a • Có kh năng nghiên c u, s d ng cơ s trư ng, vi sinh môi trư ng, an toàn doanh nghi p d li u và mô hình toán trong công công nghi p, s n xu t s ch hơn.• Có kh năng tư duy ph n bi n và k ngh và qu n lý môi trư ng đ có th • Các lý thuy t và th c hành qu n tr t o 16
 • 17. n n t ng cho vi c qu n lý các công Đ U VÀO • Các cơ quan nhà nư c (t trung ương ngh môi trư ng. Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ n đ a phương) các ngành Khoa h c• Các môn chuyên ngành t p trung vào đ ng h chính quy c a B GD và ĐT Công ngh , Tài nguyên môi trư ng, công ngh x lý nư c c p, nư c th i, Thi tuy n Đ i h c năm 2012 Giao thông công chính, Nông nghi p ch t th i r n, khí th i, ti ng n, các bi n Kh i thi: A, B và phát tri n nông thôn, Công ty Môi pháp qu n lý ch t lư ng môi trư ng, trư ng Đô th , các Phòng/ Ban Qu n lý đánh giá tác đ ng môi trư ng, h Đ U RA Đô th thu c qu n huy n; th ng thông tin đ a lý, kinh t môi Sinh viên t t nghi p ngành Công ngh k • Các cơ quan, xí nghi p và công ty trư ng. thu t môi trư ng có kh năng phân tích, thu c nhà nư c ho c tư nhân;• Các môn h c chuyên sâu theo nhi u đánh giá, tư v n và đ xu t gi i pháp cho • Ban Qu n lý d án c a các d án, t hư ng khác nhau như qu n lý môi các v n đ thu c các lĩnh v c sau: ch c trong và ngoài nư c liên quan trư ng, qu n lý tài nguyên thiên nhiên, • Công ngh và Qu n lý môi trư ng đô đ n môi trư ng đô th , môi trư ng mô hình hóa, ISO, vi n thám. th và công nghi p, khu ch xu t; công nghi p, qu n lý tài nguyên môi• T o đi u ki n cho sinh viên thâm nh p • Qu n lý thông tin môi trư ng và quy trư ng và v sinh môi trư ng nông th c t thông qua kỳ th c t p nh n ho ch môi trư ng, quy ho ch t ng thôn. th c môi trư ng, đ án chuyên ngành h p ngu n tài nguyên, qu n lý ch t cũng như tham quan, th c t p trong r t th i r n/ ch t th i nguy h i; B NG C P nhi u môn h c. • Đánh giá tác đ ng môi trư ng và xã h i; B ng T t nghi p Đ i h c ngành Công• Đ t t nghi p, sinh viên có th l a • Kinh t và k toán môi trư ng; ngh k thu t môi trư ng (thu c h ch n: tham gia các ho t đ ng nghiên • Bi n đ i khí h u; th ng văn b ng qu c gia) c u thông qua làm khóa lu n t t • Du l ch Sinh thái. nghi p, nâng cao thêm nh n th c v i CƠ H I LIÊN THÔNG các môn h c t t nghi p hay đi sâu vào Sinh viên t t nghi p ngành Công ngh k Sinh viên t t nghi p có th h c ti p s n xu t v i vi c th c t p t t nghi p thu t môi trư ng có th làm vi c t i: chương trình Cao h c ngành Qu n lý môi trong h c kỳ cu i. • Vi n, trư ng h c ho c trung tâm đào trư ng và K thu t môi trư ng t i các t o và nghiên c u v công ngh và trư ng trong và ngoài nư c qu n lý môi trư ng; 17
 • 18. NGÀNH KINH DOANH QU C TGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHKinh doanh qu c t là m t lĩnh v c h p d n mang v ngu n ngo i t d i dào cho qu c gia và mang l i ngu n thu nh p đáng k cho các nhân viênho t đ ng trong giao thương xuyên qu c gia. Chương trình đ c p đ n các v n đ t ng quan v kinh t qu c t ; các chính sách kinh t đ i ngo i chy u hi n nay; đ c đi m và xu hư ng phát tri n kinh t th gi i trong xu th toàn c u hóa, khu v c hóa; các t ch c kinh t , tài chính qu c t , các liênminh kinh t trong thương m i qu c t hi n nay; v n đ h i nh p kinh t và tình hình đ u tư qu c t t i Vi t Nam.Ngoài nh ng ki n th c t ng quát nêu trên, chương trình còn cung c p cho ngư i h c các ki n th c nghi p v c th v logistics, xu t nh p kh u,quy trình th t c h i quan, quy trình xin C/O, giao nh n, thanh toán qu c t , v v n t i – b o hi m ngo i thương, các ki n th c v lu t liên quan đ ncác v n đ ch ng bán phá giá, t v nh p kh u… cách th c gi i quy t các khi u ki n, tranh ch p trong thương m i qu c t , cách th c xâm nh p thtrư ng nư c ngoài, marketing qu c t , thương m i đi n t … Ki n th c đư c truy n t i không ch ph c v cho m c tiêu tr thành m t nhân viên xu tnh p kh u mà còn giúp cho công tác qu n lý xu t nh p kh u.M C TIÊU ĐÀO T O • K năng th c hành và các ki n th c Mã ngành D52340120• Ngư i h c có th tham gia vào c p nghi p v đư c chú tr ng cao. qu n lý vĩ mô v i s hi u bi t v các • K năng tư duy đ c l p và làm vi c chương trình, cam k t trong ph m vi nhóm đư c phát tri n thông qua t ng khu v c và th gi i. môn h c, các đ án th c t .• Có đ ki n th c cơ b n v kinh doanh • G n ch t gi a lý thuy t và th c t t i qu c t phù h p v i chuyên ngành các doanh nghi p thông qua th c t p đư c đào t o; đ ng th i có kh năng nh n th c, th c t p t t nghi p. giao ti p ti ng Anh trong thương m i • Chương trình ngoài nh ng môn h c và đ u tư qu c t . b t bu c còn đư c thi t k các môn• Có ki n th c chuyên sâu v thương h c t ch n b t bu c và t do đ tăng m i và đ u tư qu c t . Có kh năng thêm tính thích ng và cơ h i l a ch n kinh doanh trên ph m vi toàn c u. cho ngư i h c.• Cho phép ngư i h c ti p t c h c t p • Đ i ngũ gi ng viên yêu ngh , nhi t trình đ cao hơn ho c m r ng sang huy t, t n tâm, có nhi u kinh nghi m các chuyên ngành kinh t khác. gi ng d y và công tác th c t .• V n d ng đư c nh ng ki n th c đã h c vào th c ti n sau khi t t nghi p, góp ph n nâng cao trình đ và c p N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH nh t các ki n th c m i ph c v cho • Ki n th c chuyên ngành: Qu n tr kinh công tác chuyên sâu. doanh qu c t , V n t i B o hi m qu c t , Qu n tr xu t nh p kh u, Thanh ti p qu c t (EIC) gi ng d y b n kĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH toán qu c t , Marketing qu c t , Đ u năng nghe, đ c, nói, vi t trong môi• Chương trình và tài li u thư ng xuyên tư qu c t , Kinh t qu c t , logistics… trư ng làm vi c qu c t . đư c tham kh o, c p nh t t các • Tin h c: Tin h c đ i cương, MS Word, • Ki n th c, k năng khác: : Đ o đ c trư ng Đ i h c tiên ti n trong và ngoài MS Excel, MS Access, Thi t k Web và ngh nghi p, Tư duy ph n bi n, K nư c, cũng như đư c đi u ch nh theo Đ h a, ng d ng MS-Project trong năng giao ti p, Giao ti p liên văn hóa, nhu c u th c ti n c a các doanh qu n lý, ng d ng Excel trong kinh Qu n tr bán l , K thu t thương lư ng, nghi p, xã h i. doanh… Hành vi ngư i tiêu dùng, Tài chính • Anh văn: Chương trình ti ng Anh giao qu c t … 18
 • 19. Đ U VÀO • Hi u bi t và v n d ng đ ơc nh ng qui t cho nhà đ u tư….• Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao t c qu c t trong quan h thương m i, Kh năng h i nh p và h c t p su t đ i đ ng h chính quy hi n hành c a B đ u tư v i đ i tác nư c ngoài. • K năng tư duy ph n bi n, gi i quy t GD và ĐT. • Có tác phong, b n lĩnh v ng vàng v n đ , phân tích l p lu n đánh giá các• Thi tuy n Đ i h c năm 2012. trong đàm phán v i đ i tác nư c ngoài quy trình và gi i pháp h p lý.• Kh i thi: A, D1, D3. đ đ t đ ơc th a thu n v kinh doanh K năng lãnh đ o làm vi c theo nhóm, và đ u tư, sao cho phía Vi t Nam ít ch u • n m b t và t ch c th c hi n công vi c thua thi t nh t. đ c l p.Đ U RA • L p đư c d án đ u tư qu c t v i qui Có ch ng ch trình đ ti ng Anh TOEICSinh viên làm đư c gì sau khi t t nghi p: mô trung bình tr xu ng (dư i 200 t • 550 ho c các ch ng ch khác tươngThái đ và đ o đ c ngh nghi p: đ ng) đương.• Ch p hành quy đ nh, k lu t lao đ ng • So n th o đ ơc các n i dung chính Có k năng t h c các ki n th c b tr c a t ch c; có tác phong làm vi c c a các h p đ ng trong quan h • các chuyên ngành khác đ ph c v cho nghiêm túc, không ng i khó; hoàn thương m i – đ u tư qu c t như H p hư ng công vi c tương lai. thành t t nhi m v đư c giao. đ ng mua bán hàng hóa ngo i thương, Có k năng t h c, t nghiên c u và• Có tinh th n h p tác qu c t trong H p đ ng d ch v qu c t , H p đ ng • tích lũy kinh nghi m th c t đ có cơ kinh doanh; có đ o đ c t t, tuân th liên doanh, H p đ ng chuy n giao h i t làm ch trong kinh doanh. nguyên t c «các bên tham gia cùng có công ngh , H p đ ng h p tác qu c Th c hi n t t trách nhi m công dân và l i!» t …. • trách nhi m xã h i, tuân th các quy• Hi u bi t rõ và tuân th lu t pháp Vi t • Đ c và hi u ý đ c a đ i tác nư c ư c chu n m c đ o đ c ngh nghi p. Nam và các cam k t qu c t khi tham ngoài trong các h p đ ng có liên quan Nh n bi t, phân tích, so sánh các môi gia vào kinh doanh qu c t . đ n thương m i – đ u tư qu c t . • trư ng làm vi c và thích ng nhanh v i• Trung th c, công b ng trong quan h • Th c hành nh ng k năng chuyên môn s thay đ i môi trư ng trong Kinh thương m i và h p tác đ u tư. có liên quan đ n thương m i và đ u tư doanh qu c t , luôn c p nh t các thay qu c t như tham gia vào kinh doanh đ i v kinh t - chính tr - xã h i trongNăng l c chuyên môn: ti n t , kinh doanh hàng hóa xu t – ti n trình h i nh p, toàn c u hóa, khu• Tham mưu cho Chính ph ho c cơ nh p kh u, cung c p các d ch v xuyên v c hóa hi n nay và v n d ng đư c quan đ i di n c a Chính ph trong qu c gia, th c hi n các hình th c đ u trong th c ti n sau khi t t nghi p. vi c xây d ng các chính sách thương tư qu c t nh m mang l i l i ích kinh Cơ h i vi c làm: m i và đ u tư. 19
 • 20. Sau khi t t nghi p, sinh viên có th đ m nh n các công vi c dư i đây:• Nhân viên kinh doanh cư c tàu bi n, hàng không• Nhân viên kinh doanh forwarder, logistics• Nhân viên xu t nh p kh u• Chuyên viên ho ch đ nh tài chính qu c t• Chuyên viên nghiên c u th trư ng• Chuyên viên Marketing qu c t• Chuyên viên qu n tr chu i cung ng• Chuyên viên tư v n đ u tư qu c t• Chuyên viên xúc ti n thương m i• Nhà tư v n qu n tr kinh doanh qu c t• Chuyên viên tư v n lu t thương m i qu c t• Chuyên viên ngân hàng.B NG C PB ng C nhân ngành Kinh doanh Qu c t (n mtrong h th ng văn b ng qu c gia).CƠ H I LIÊN THÔNGSinh viên có th ti p t c h c b c Cao h cngành Ngo i thương/ Tài chính – Ngânhàng/Đ nh phí b o hi m… t i Đ i h c Hoa Senho c các trư ng khác trong và ngoài nư c. 20
 • 21. NGÀNH QU N TR KINH DOANHGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình Qu n tr kinh doanh giúp sinh viên có kh năng v n d ng các ki n th c,k năng và lý thuy t qu n tr hi n đ i đ qu n lý doanh nghi p toàn di n, có kh năngđ nh hư ng phát tri n doanh nghi p trong t ng th i đi m – giai đo n thích h p. Mã ngành D52340101M C TIÊU ĐÀO T O Môn h c và giáo trình gi ng d y: th c và th c t p t t nghi p) và quá• Cung c p cho sinh viên nh ng ki n • Thông tin chi ti t v môn h c luôn trình th c hi n đ án môn h c. th c v qu n tr doanh nghi p, qu n đư c cung c p đ y đ cho sinh viên • T o đi u ki n đ sinh viên tham gia các tr Marketing, qu n tr nhân l c, qu n khi b t đ u môn h c. chương trình qu n tr viên t p s t i tr tài chính, qu n tr s n xu t v n • Môn h c d a theo b ng mô t công các doanh nghi p. hành… vi c c a các nhân s trong các doanh • Nâng cao kh năng tìm vi c làm thích• Sinh viên có kh năng áp d ng các lý nghi p trong nư c và qu c t . h p c a sinh viên sau khi t t nghi p. thuy t chuyên ngành vào th c ti n, • Chú tr ng k năng th c hành, m i môn Kh năng thăng ti n trong công vi c: phân tích và x lý thông tin đ d báo h c có bài t p l n (d ng đ án) đ sinh • Sinh viên có kh năng nh n đư c vi c hư ng phát tri n th trư ng và ph c v viên ng d ng lý thuy t vào th c ti n làm trong quá trình h c. cho các nghi p v qu n lý. c a doanh nghi p. • Sinh viên có th đi làm ngay sau khi t t• Sinh viên có kh năng phân tích, nh n • Phát huy kh năng t h c và h c theo nghi p. di n, d báo và đưa ra đư c gi i pháp nhóm. • Kh năng gia tăng thu nh p và lương. qu n tr r i ro trong môi trư ng kinh • Nâng cao kh năng ti ng Anh chuyên • Cơ h i tham d và nh n h c b ng t doanh đ y bi n đ ng. ngành. các chương trình h c t p, giao lưu• Sinh viên có ki n th c và k năng xã Đ i ngũ gi ng viên: qu c t . h i phù h p, có kh năng làm vi c đ c • Đ i ngũ gi ng viên cơ h u t t nghi p Đ i v i chương trình qu c t : l p và theo nhóm, có kh năng giao t các trư ng có uy tín trong nư c và Đ u h c kỳ 5, n u đ t trình đ ti ng Anh ti p ti ng Anh trong công vi c, h c t p qu c t ; có kinh nghi m gi ng d y và tương đương IELTS 5.5, sinh viên có th và nghiên c u. th c t c a doanh nghi p. đăng ký h c chương trình Qu n tr kinh • Kho ng 40% gi ng viên là các nhà doanh (h c b ng ti ng Anh) đ ng th i cóĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH qu n lý t i các doanh nghi p. th đăng ký h c chương trình KinhChương trình đào t o: • Phương pháp d y h c hư ng đ n sinh doanh qu c t (liên k t v i Đ i h c Paris Đư c xây d ng t các trư ng Đ i h c viên (sinh viên làm trung tâm). Est – Pháp) đ đư c c p thêm b ng C hàng đ u và đư c c p nh t hàng năm M i quan h v i doanh nghi p: nhân Kinh doanh qu c t . theo tình hình ho t đ ng kinh doanh • H tr sinh viên tham gia hai đ t th c th c t c a doanh nghi p. t p chính t i doanh nghi p (th c t p 21
 • 22. LÊ TH THÙY TRANG L p TV071 Khi nghĩ v kho ng th i gian h c t p t i ngành QTKD, khoa KTTM c a trư ng ĐH Hoa Sen, c m xúc trong tôi là m t ni m h nh phúc khôn t , ni m t hào và l n vào đó là m t chút nu i ti c c a tu i tr . Không ch ki n th c, đi u quý giá nh t tôi h c đư c nơi đây chính là giá tr con ngư i và cách làm ngư i. B ng s chân thành, th y cô đã d y cho tôi tinh th n “th c h c”, phương pháp h c và hơn h t là t m lòng yêu quý nh ng giá tr khác bi t c a con ngư i. Gi đây, tuy chưa th nói r ng tôi đã th c s đ ng v ng trên đôi chân c a mình, nhưng n n t ng mà tôi nh n đư c t ngôi trư ng này giúp cho tôi thêm v ng lòng tin đ “th c làm” và đ kh ng đ nh b n thân.N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đ U VÀO CƠ H I LIÊN THÔNGKi n th c chuyên ngành chính: • Theo quy ch tuy n sinh Đ i h c, Cao • Sinh viên có th h c ti p lên chương• Qu n tr Marketing, Qu n tr cung ng, đ ng h chính quy hi n hành c a B trình Th c sĩ Khoa h c tài chính và Qu n tr danh m c đ u tư, Qu n tr h GD và ĐT Đ nh phí b o hi m (ISFA) – chương th ng phân ph i, Qu n tr tài chính, • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 trình liên k t đào t o gi a Đ i h c Hoa Hành vi ngư i tiêu dùng, Qu n tr nhân • Kh i thi: A, D1, D3 Sen và Đ i h c Lyon 1 (Pháp). s , Qu n tr chi n lư c, Hành vi t • Sinh viên t t nghi p có th theo h c ch c, Quan h công chúng, Qu n tr s Đ U RA chương trình Cao h c ngành Qu n tr thay đ i, Lu t kinh t , Ngh thu t lãnh Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm kinh doanh t i các trư ng trong và đ o, Qu n tr bán hàng, Tài chính vi c t i v trí Chuyên viên c a phòng ban ngoài nư c. doanh nghi p, Tài chính ti n t , Đ o ch c năng như Phòng kinh doanh, Phòng đ c kinh doanh, Qu n tr h c, Lý k ho ch, Phòng Marketing, Phòng t Ch Nguy n Th Thanh Th y – thuy t trò chơi, Th trư ng ch ng ch c, Phòng h tr - giao d ch khách B ph n qu n lý r i ro tín d ng tiêu khoán, Qu n tr bán l , Chi n lư c đ nh hàng, Phòng nhân s ho c Tr lý cho nhà dùng cá nhân NH HSBC, ch c v : giá… qu n lý các c p trong b máy qu n lý… trư ng nhóm, nh n xét:• Đ án khai thác thông tin Internet, Đ Có th tr thành Doanh nhân hay Giám Khi nh n Trang vào làm, m c dù chưa án l p k ho ch kinh doanh… đ c đi u hành, Giám đ c b ph n t i các t t nghi p nhưng Trang đã có g n m tKi n th c cơ s : Kinh t lư ng, Marketing t p đoàn, công ty trong và ngoài nư c. năm kinh nghi m làm vi c. Trang đư ccăn b n, Kinh t vi mô, Kinh t vĩ mô, tuy n ch n vì tính năng n , c i m ,Nguyên lý k toán, Nguyên lý th ng kê… Cơ h i vi c làm: chân th t và quan tr ng là Trang hi uNgo i ng : Ti ng Anh giao ti p qu c t Sau khi t t nghi p, sinh viên có th đ m v công vi c mình đang n p đơn tuy n(EIC) bao g m 4 k năng nghe, nói, đ c, nh n các công vi c: d ng phù h p v i b n thân. Kh năngvi t. • Bán hàng – kinh doanh; thuy t ph c và giao ti p t t là y u t tTin h c: Tin h c văn phòng, MS Word, MS • Marketing; quy t đ nh Trang đư c tuy n d ng,Excel, MS PowerPoint… • Tư v n – D ch v khách hàng; bên c nh nh ng hi u bi t và ki n th cKi n th c và k năng khác: Pháp lu t đ i • Ho ch đ nh – D án; cơ b n v nghi p v ngân hàng. Khicương, Phương pháp h c Đ i h c, Tư duy • Nhân s – Hành chính; m i bư c chân vào ngh g p nhi u bph n bi n, K năng giao ti p, Phương • Tài chính – Đ u tư – Ngân hàng. ng , đư c s đào t o bài b n c a ngânpháp nghiên c u khoa h c, Gi i và phát hàng và các đ ng nghi p c ng v i m itri n, Toán cao c p, Lý thuy t xác su t và B NG C P quan h t t c a Trang v i t p th ,th ng kê toán… B ng C nhân ngành Qu n tr kinh doanh Trang đã vư t qua áp l c cao c a công (thu c h th ng văn b ng qu c gia). vi c và hoàn thành r t t t công vi c đư c giao. 22
 • 23. NGÀNH QU N TR NHÂN L CGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình đào t o sinh viên có đ o đ c, có ý th c ph c v c ng đ ng, cóki n th c và năng l c làm vi c th c t trong lĩnh v c qu n lý con ngư i(Managing People). Mã ngành D52340404 M C TIÊU ĐÀO T O Chương trình cung c p cho sinh viên: • Ki n th c chuyên sâu trong qu n tr nhân s . • Ki n th c cơ b n v xã h i, nhân văn và hành chính. • Ki n th c v kinh t , k toán và đa văn hóa. ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH • Các môn h c trong chương trình đào t o d a trên b ng mô t công vi c c a các ch c danh cán b nhân s ho t đ ng t i các công ty trong và ngoài nư c. • Giáo trình b t bu c b ng ti ng Anh, slides 100% b ng ti ng Anh. • 60% gi ng viên là các nhà qu n lý nhân s đang làm vi c trong các lĩnh v c th c t . • Đ i ngũ gi ng viên cơ h u t t nghi p t các trư ng có uy tín trong và ngoài nư c. • Sinh viên đư c t o đi u ki n tham gia các chương trình Qu n tr viên t p s và Customer Development Fresh c a Unilever. 23 15
 • 24. TR N TH TUY T LOAN C u sinh viên ngành Qu n Tr Nhân l c Hi n đang công tác t i Apollo English VietNam " Phương pháp h c và tr i nghi m th c t chuyên ngành h c t i môi trư ng Doanh nghi p c a trư ng ĐH Hoa Sen đã giúp tôi ti p thu lý thuy t m t cách sâu s c và tích lũy k năng làm vi c ngay trên gi ng đư ng ĐH. L trình h c thi t k sát v i năng l c h c t p c a SV và yêu c u c a DN; giáo trình các môn h c c p nh t nh ng v n đ c th trong QTNS và s khuy n khích nghiên c u, v n d ng ki n th c đã h c vào các v n đ v qu n lý nhân s và th trư ng lao đ ng t i VN t các gi ng viên giúp tôi không c m th y b ng khi ti p nh n các nhi m v chuyên môn t i DN khi v a ra trư ng. Các th y cô gi ng viên Hoa Sen đã luôn theo sát, nhi t tình c v n và áp d ng các phương pháp gi ng d y hi n đ i t các nư c tiên ti n trên th gi i như M , B , Singapore,... cùng v i m t môi trư ng h c t p năng đ ng, cơ s v t ch t hi n đ i, các ho t đ ng đa d ng, d ch v h tr sinh viên trong su t quá trình h c là nh ng đi u khi n tôi tâm đ c, t tin khi theo đu i con đư ng h c t p t i ĐH Hoa Sen."• Sinh viên có d p th c t p 2 l n trong • Ti ng Anh chuyên ngành Qu n tr Cơ h i thăng ti n: toàn khóa h c (th c t p t t nghi p và nhân l c • Kh năng gia tăng thu nh p và m c th c t p nh n th c). lương nhanh chóng so v i sinh viên• Sinh viên đư c tham quan các doanh cùng ngành trư ng khác. nghi p th c t hàng năm Đ U VÀO • V i ki n th c ti p thu t chương trình• Sinh viên đư c tham gia các h i th o • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đào t o và 2 năm kinh nghi m có th chia s c a các Giám đ c Nhân s c a đ ng h chính quy hi n hành c a B thi l y ch ng ch qu c t PHR các Doanh nghi p l n đ h c h i kinh GD và ĐT (Professional in Human Resources) & nghi p • Thi tuy n Đ i h c năm 2012. SPHR (Senior Professional in Human • Kh i thi: A, D1, D3. Resources) giúp thăng ti n nhanh hơn đ n các ch c danh Trư ng/ Phó phòngN I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Nhân s , Giám đ c Nhân s (CPO).• Qu n tr h c và kinh t h c Đ U RA• Phân tích và thi t k công vi c Cơ h i vi c làm:• Chi n lư c nhân s • Sinh viên có th đi làm ngay sau khi t t B NG C P• Ho ch đ nh nhân s nghi p mà doanh nghi p không c n B ng C nhân ngành Qu n tr nhân l c• Tuy n m đào t o l i. (n m trong h th ng văn b ng qu c gia).• Đào t o và phát tri n nhân viên • Các ch c danh công vi c có th đ m• Đánh giá thành tích trách: Nhân viên Nhân s , Chuyên viên CƠ H I LIÊN THÔNG• Thi t k h th ng lương b ng và phúc Tuy n/ Ph ng v n, Gi ng viên n i b Sinh viên t t nghi p có th h c Th c Sĩ l i doanh nghi p, Nhân viên Qu n lý ngành Qu n tr nhân l c t i các trư ng• Ngh thu t lãnh đ o lương và phúc l i, Giám đ c nhân s Đ i h c trong và ngoài nư c• Văn hóa doanh nghi p t ng quát, chuyên viên nhân s chi n• Đ ng viên nhân viên lư c…• Hành vi trong t ch c• Pháp lý lao đ ng 24
 • 25. NGÀNH MARKETINGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình C nhân Marketing cung c p các ki n th c t ng quan v Marketing và cáck năng c n thi t đ truy n thông thành công các thông đi p, hi u bi t hành vi ngư itiêu dùng, nghiên c u th trư ng, s d ng các k năng chiêu th thích h p và áp d ngcác chi n lư c Marketing nh m gi i quy t các v n đ trong kinh doanh và ti p c n nhuc u khách hàng.N i dung h c thu t k t h p v i tính sáng t o và tương tác cao c a chương trình thôngqua các ho t đ ng th c ti n giúp ngư i h c có đư c các k năng h u d ng trong côngvi c sau này. Sinh viên s có đư c các kinh nghi m th c ti n thông qua các đ t th c t ptoàn th i gian t i doanh nghi p, các đ án và các bu i h i th o chuyên ngành. Mã ngành D52340115 M C TIÊU ĐÀO T O 1. McCombs School of Business, The N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH • Sinh viên t t nghi p có th v n d ng các ki n University of Texas at Austin Kh i lư ng chương trình th c và k năng cũng như các lý thuy t 2. College of Business, Ferris State University 142 tín ch (TC), không tính Giáo d c th ch t Marketing hi n đ i vào trong th c t nhi u 3. The Eli Broad College of Business, Michigan và Giáo d c qu c phòng . thách th c c a môi trư ng kinh doanh h i State University 40 môn h c, 2 đ án và 2 l n th c t p, bao nh p toàn c u thông qua vi c ti p c n m t • Tài li u gi ng d y các môn chuyên ngành b ng g m: cách có h th ng ti n trình Marketing và tri n ti ng Anh, đư c c p nh t thư ng xuyên và • Chương trình đào t o g m các kh i ki n th c: khai các ho t đ ng Marketing xuyên su t đư c dùng gi ng d y cho sinh viên chuyên Ki n th c chuyên ngành chính: trong các ho t đ ng c a t ch c. ngành Marketing t i các Đ i h c danh ti ng Marketing căn b n, Hành vi ngư i tiêu dùng, • N m v ng các ki n th c n n t ng b t bu c trên th gi i, do các nhà xu t b n l n như Nghiên c u Marketing, Qu n tr h th ng cho m i công vi c liên quan đ n Marketing Prentice Hall, McGraw – Hill, Thomson… xu t phân ph i, Qu n tr truy n thông Marketing đ ng th i có th ti p c n các ki n th c và k b n. tích h p (IMC), Qu n tr s n ph m, Quan h năng chuyên sâu v qu n tr chi n lư c • Các môn h c chuyên ngành s đư c gi ng d y công chúng, Qu n tr nhãn hi u, Qu n tr Marketing; qu n tr bán hàng và kênh Market- theo hình th c Anh – Vi t ho c Anh – Anh. Marketing B2B, Marketing D ch v , Chi n lư c ing; ho c truy n thông Marketing và qu ng • Chú tr ng đ n kh năng th c hành và ng đ nh giá, Qu n tr bán hàng, Qu n tr bán l , cáo, thông qua vi c t ch n các nhóm môn d ng ki n th c Marketing vào th c t các Marketing qu c t , Marketing tr c ti p, h c chuyên ngành liên quan. doanh nghi p. Sinh viên s đư c tham gia 2 Marketing Đi n t , Qu n tr quan h khách • Có nh ng ki n th c và k năng xã h i cơ b n đ t th c t p t i doanh nghi p và nhi u đ tài, hàng (CRM), Chi n lư c và chi n thu t phù h p v i chuyên ngành đư c đào t o; có đ án Marketing trong su t quá trình h c. phương ti n truy n thông, Qu n tr khách kh năng làm vi c đ c l p và k năng làm vi c • Các môn h c đư c thi t k không nh ng cung hàng qu ng cáo … nhóm; có kh năng giao ti p ti ng Anh trong c p các ki n th c chuyên môn mà còn t o cho • Th c hi n 2 đ án : Đ án nghiên c u Market- công vi c, h c t p và nghiên c u. sinh viên cách suy nghĩ bài b n và rõ ràng, ing, Đ án l p k ho ch Marketing… không ng ng trau d i kh năng h c t p • Ki n th c cơ s : Đ i ngũ gi ng viên: Kinh t lư ng, Kinh t vi mô, Kinh t vĩ mô, • T t c gi ng viên có h c v Th c sĩ tr lên, đa s Nguyên lý k toán, Nguyên lý th ng kê … ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH t t nghi p t các chương trình đào t o qu c • Ngo i ng : • Chương trình đư c xây d ng trên cơ s t . Ti ng Anh giao ti p qu c t (EIC) bao g m 4 chương trình đào t o C nhân Marketing c a • H u h t gi ng viên có có kinh nghi m gi ng k năng nghe, đ c, nói, vi t. m t s trư ng kinh doanh n i ti ng nư c d y và th c t c a doanh nghi p. • Tin h c: ngoài: • Gi ng viên th nh gi ng là các là các nhà qu n lý • Tin h c văn phòng, MS Word, MS Excel, MS t i các doanh nghi p PowerPoint… 25
 • 26. • Ki n th c và k năng khác: • Qu ng cáo (Advertising); Pháp lu t đ i cương, Phương pháp h c Đ i • Qu n tr khuy n mãi (Promotion Management); h c, Tư duy ph n bi n, K năng giao ti p, • Quan h công chúng (Public Relations); Phương pháp nghiên c u khoa h c, Gi i và • Qu n tr mua s m (Purchasing); phát tri n, Toán cao c p, Lý thuy t xác su t • Qu n tr bán l (Retailing Management); và th ng kê toán… • Qu n tr bán hàng (Sales and Sales o Sinh viên có hai đ t th c t p Management). toàn th i gian o Sinh viên s có nhi u đ t đi th c t B NG C P doanh nghi p ho c kh o sát th trư ng B ng C nhân ngành Marketing (n m trong h theo yêu c u t ng môn h c th ng văn b ng qu c gia). CƠ H I LIÊN THÔNGĐ U VÀO Sinh viên t t nghi p đ đi u ki n có th theo h c• Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng chương trình đào t o sau Đ i h c t i các trư ng h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT. trong và ngoài nư c.• Thi tuy n Đ i h c năm 2012.• Kh i thi: A, D1, D3. Đ ng Thu n Phát – C u sinh viên ngành Marketing – Th Khoa ngành - Danh hi uĐ U RA Huy chương vàng 2011 – Hi n đang công tác t i VPĐD AbbottCơ h i vi c làm: "H c t p trư ng ĐH Hoa Sen [ngành QTKD và Marketing] trong quãng đ i sinh Sinh viên sau khi t t nghi p s có đ năng l c viên là m t tr i nghi m hay và thú v . đây, tôi đã đư c h c t p trong m t môi đ m nh n các v trí chuyên viên ho c qu n lý trư ng năng đ ng, chuyên nghi p và mang tính th c ti n cao, cùng v i s gi ng t i các b ph n và có kh năng c nh tranh d y nhi t tình c a nhi u gi ng viên có nhi u kinh nghi m t các doanh nghi p... các b ph n như: Chính nh ng đi u này đã giúp tôi d dàng tìm đư c m t công vi c như ý mu n• Qu n tr nhãn hi u và s n ph m (Brand and khi t t nghi p, hòa nh p t t vào môi trư ng làm vi c và có ý th c t giác cao Product Management); trong công vi c. R t mong nhà trư ng s ti p t c phát huy nh ng truy n th ng• Chăm sóc khách hàng (Customer Care); t t đ p hi n t i, n đ nh ngu n đ u vào - đ u ra c a sinh viên và th h gi ng• Nghiên c u ti p th (Marketing Research); viên k c n. Chúc nhà trư ng đ t đư c nhi u thành công m i trong tương lai"• Phát tri n s n ph m m i (New Product Planning); 26
 • 27. CHUYÊN NGÀNH: K TOÁN K TOÁN - KI M TOÁN (THU C NGÀNH K TOÁN) GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH Ngành K toán, bao g m 02 chuyên ngành K toán và K toán – Ki m toán, s cung c p ki n th c, k năng giúp ngư i h c ki m soát và đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh trong m t t ch c. Sinh viên đư c trang b nh ng công c quan tr ng đ th c hi n vi c thu th p, x lý, ki m tra và cung c p thông tin v tình hình tài chính, hi u qu ho t đ ng kinh doanh cho các đ i tư ng s d ng thông tin bên trong và bên ngoài t ch c. Thông tin h u ích c a K toán, Ki m toán s h tr đ c l c cho nhà qu n lý trong vi c đưa ra các quy t đ nh kinh doanh. M C TIÊU ĐÀO T O ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình cung c p cho sinh viên • Chương trình và tài li u gi ng d y các Ki n th c chuyên ngành: nh ng hi u bi t nh t đ nh v doanh môn chuyên ngành k toán b ng ti ng • Chuyên ngành K toán: K toán tài nghi p, ki n th c cơ b n và hi n đ i Anh, đư c tham kh o t nh ng chính, K toán qu n tr , K toán chi phí, trong lĩnh v c k toán, ki m toán và tài chương trình K toán, Ki m toán c a K toán qu c t , H th ng thông tin k chính doanh nghi p, kh năng ng d ng các trư ng Đ i h c t i các nư c phát toán, Ki m toán căn b n, Ki m toán các lý thuy t k toán và ki m toán vào tri n như Anh, M và tài li u c a Hi p nâng cao, Tài chính doanh nghi p, ho t đ ng th c ti n t i doanh nghi p h i K toán viên công ch ng Vương Thu ... trong quá trình toàn c u hóa và h i nh p qu c Anh (ACCA). • Chuyên ngành K toán – Ki m toán: qu c t , c th : • Chú tr ng đ n kh năng th c hành c a Financial Accounting1,2, Financial• Quy trình k toán và phương pháp h ch sinh viên thông qua các v n đ th c t reporting, Taxation, Cost information toán t i doanh nghi p c a doanh nghi p, khuy n khích kh for decision making, Accounting• Quy trình và phương pháp trong lĩnh v c năng tư duy đ c l p và làm vi c nhóm Information Systems, Corporate nance, ki m toán đ c l p trong quá trình ra quy t đ nh. Management Accounting and Decisions• H th ng thông tin k toán và ki m soát • T t c các môn h c chuyên ngành 1,2, Auditing and Assurance 1,2.. n ib đư c gi ng d y theo phương pháp Tin h c: Tin h c đ i cương, MS Word, MS• Phân tích các s li u k toán đ đưa ra Anh - Vi t và Anh - Anh, giáo trình Excel, MS Access, Ph n m m K toán… quy t đ nh gi ng d y và tài li u tham kh o s Anh văn: Chương trình ti ng Anh giao• K năng ti ng Anh liên quan đ n lĩnh v c d ng 100% b ng ti ng Anh. ti p qu c t (EIC) gi ng d y b n k năng k toán và ki m toán • Đ i v i chuyên ngành K toán – Ki m nghe, đ c, nói, vi t trong môi trư ng làm toán, sinh viên s h c t t c các môn vi c qu c t . h c b ng ti ng Anh t năm th 3. Ki n th c, k năng khác: Tư duy ph n • Đ i ngũ gi ng viên có nhi u kinh bi n, K năng giao ti p, Lu t kinh t , nghi m gi ng d y và công tác th c t , Qu n tr h c, Marketing… t t nghi p trong và ngoài nư c, hơn 40% gi ng viên là các ki m toán viên, k toán trư ng, qu n lý tài chính các doanh nghi p.Mã ngành D52340301 27
 • 28. C M NH N C A C U SINH VIÊN C U SINH VIÊN VƯƠNG NG C LIÊN (SINH VIÊN KHÓA KT092L) Nhân viên b ph n tài chính k toán, Công ty Unilever Vi t Nam Trong th i gian h c t p t i Trư ng Đ i h c Hoa Sen, tôi r t hài lòng v ChươngĐ U VÀO Chuyên ngành K toán - Ki m toán: trình đào t o c a ngành K toán. Chương• Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao • Chuyên viên k toán trong các t p đoàn trình đào t o đư c thi t k bám sát th c đ ng h chính quy hi n hành c a B qu c t , các công ty đa qu c gia, các t và nhu c u c a doanh nghi p, các môn GD và ĐT. công ty tài chính, b o hi m qu c t ; h c cung c p ki n th c chuyên sâu và k• Thi tuy n Đ i h c năm 2012. • Chuyên viên ki m toán trong các công năng th c hành ngh nghi p cho sinh• Kh i thi: A, D1, D3. ty Ki m toán qu c t ; viên. • Chuyên viên ki m toán n i b trong Gi ng viên c a Trư ng có phương pháp công ty có v n đ u tư qu c t ; truy n đ t t t, t n tình hư ng d n và gi iĐ U RA • Có th đ m nh n công tác k toán, đáp các th c m c cho sinh viên. Nhà Sinh viên t t nghi p ngành K toán ki m toán cho các công ty ho t đ ng tuy n d ng quan tâm và đánh giá r t cao chuyên ngành K toán, K toán - Ki m bên ngoài lãnh th Vi t Nam như các môn h c cung c p k năng m m, các toán có th làm vi c trong các doanh Singapore, Malaysia, Úc, Anh… môn h c đ án, k năng làm vi c theo nghi p, các công ty ki m toán, d ch v nhóm đư c thi t k trong chương trình đào t o c a nhà Trư ng. Tôi đã có đư c k toán, qu đ u tư, công ty kinh B NG C P doanh b t đ ng s n, công ty ch ng công vi c t t nh vào ki n th c chuyên B ng C nhân ngành K toán (n m trong khoán, các ngân hàng, công ty tài môn v ng vàng và k năng giao ti p t t, h th ng văn b ng qu c gia) chính, công ty b o hi m… phương pháp làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm. Tôi xin chân thành c m CƠ H I LIÊN THÔNG ơn các Th y, Cô, ban lãnh đ o nhàCơ h i vi c làm: Sinh viên có th ti p t c h c chươngSau khi t t nghi p, sinh viên có th đ m Trư ng đã giúp tôi có đư c thành công trình Th c Sĩ trong và ngoài nư c.nh n các công vi c dư i đây: như hôm nay. Sinh viên có th ti p t c h c đ l yChuyên ngành K Toán: ch ng ch hành ngh K toán viên công• Chuyên viên k toán; ch ng – ACCA, Ch ng ch ki m toán viên 05 doanh nghi p tiêu bi u có c u sinh• Chuyên viên ki m soát n i b ; (CPA) Vi t Nam và qu c t . viên c a ngành K toán, Đ i h c Hoa• Chuyên viên ki m toán; Sen đang làm vi c.• Chuyên viên thu ; 1. Công ty Ki m toán KPMG• Chuyên viên giao d ch ngân hàng; 2. Công ty Unilever Vi t Nam• Chuyên viên qu n tr tài chính. 3. Vietcombank 4. Techcombank 5. Trư ng ngo i ng Vi t Úc 28
 • 29. NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHNgành Tài chính - Ngân hàng bao g m hai chuyên ngành: Tài chính doanh nghi p vàKinh doanh ngân hàng, sinh viên theo h c nh ng ngành này s đư c cung c p nh ngki n th c và k năng nh t đ nh giúp ngư i h c ki m soát và đánh giá hi u qu ho tđ ng kinh doanh trong m t t ch c thông qua nh ng môn h c mang tính th c ti ncao. Chương trình đư c biên so n d a trên chương trình c a nh ng trư ng Đ i h cn i ti ng t i các nư c như Anh, Úc, M k t h p v i các ho t đ ng th c ti n t i Vi tNam và đư c c p nh t thư ng xuyên nh m trang b cho sinh viên nh ng ki n th chi n đ i nh t trong quá trình h i nh p toàn c u. Mã ngành D52340201M C TIÊU ĐÀO T O ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sinh viên đư c trang b nh ng hi u • Chương trình và tài li u gi ng d y các Chương trình đào t o g m các kh i ki n bi t nh t đ nh v doanh nghi p, ki n môn chuyên ngành Tài chính - Ngân th c: th c cơ b n và hi n đ i trong lĩnh v c hàng b ng ti ng Anh, đư c tham kh o t Ki n th c chung ngành chính: Tài chính Tài chính doanh nghi p và Kinh doanh nh ng chương trình h c c a các trư ng doanh nghi p, Tài chính qu c t , Phương ngân hàng, kh năng ng d ng lý Đ i h c t i các nư c phát tri n như Anh, pháp đ nh lư ng trong tài chính, Phân thuy t vào ho t đ ng th c ti n trên th Úc, M và tài li u c a t ch c CFA. tích báo cáo tài chính, Qu n tr danh m c trư ng v n và th trư ng ti n t , c th • Chú tr ng đ n kh năng th c hành c a đ u tư, Qu n tr tài chính, tái c u trúc và là: sinh viên thông qua các v n đ th c t đ nh giá doanh nghi p, Các công c tài• Các công c phân tích đ nh lư ng. c a doanh nghi p, khuy n khích kh chính phái sinh, R i ro thông tin và b o• Các nguyên lý qu n tr và kinh t h c năng tư duy đ c l p và làm vi c nhóm hi m… cơ b n. trong quá trình ra quy t đ nh. Ki n th c chuyên ngành:• Các nguyên lý v qu n tr tài chính, • T t c các môn h c chuyên ngành đư c + Chuyên ngành Tài chính: Các mô ngân hàng, r i ro và đ u tư. gi ng d y theo phương pháp Anh - Vi t hình tài chính, Qu n tr d án đ u tư,• Phương pháp đ nh giá doanh nghi p, và Anh - Anh, giáo trình gi ng d y và tài Tài chính doanh nghi p nâng cao, Th trái phi u, c phi u, qu n lý và phân li u tham kh o s d ng 100% b ng ti ng trư ng ch ng khoán. tích danh m c đ u tư. Anh. + Chuyên ngành Kinh doanh ngân• Phương pháp đánh giá t giá ngo i • Sinh viên ch n chương trình ti ng Anh s hàng: Ngân hàng bán l , Thanh toán h i, th m đ nh d án đ u tư, h sơ vay h c t t c b ng ti ng Anh t năm th 3. qu c t , Tín d ng ngân hàng, Qu n tr v n, r i ro cho vay, quy trình cho vay • Đ i ngũ gi ng viên có nhi u kinh nghi m tài s n n , tài s n có. và qu n lý tín d ng. gi ng d y và công tác th c t , t t nghi p Tin h c: Tin h c đ i cương, MS Word,• K năng ti ng Anh liên quan đ n lĩnh t các trư ng Đ i h c trong và ngoài MS Excel, MS Access, Ph n m m k v c k toán và ki m toán. nư c, hơn 40% gi ng viên đang công tác toán… th c t bên ngoài và gi nh ng v trí ch Anh văn: Chương trình ti ng Anh giao ch t trong doanh nghi p, ngân hàng. ti p qu c t (EIC) gi ng d y b n k năng nghe, nói, đ c, nói trong môi trư ng làm vi c qu c t . Ki n th c, k năng khác: Tư duy ph n bi n, K năng giao ti p, Lu t kinh t , Qu n tr h c, Marketing… 29
 • 30. Đ U VÀO • Chuyên viên ngu n v n; CƠ H I LIÊN THÔNG• Theo quy ch tuy n sinh Đ i h c, Cao • Chuyên viên tư v n tài chính doanh • Sinh viên có th ti p t c h c chương đ ng h chính quy hi n hành c a B nghi p. trình Th c sĩ chuyên ngành Tài chính – GD và ĐT Chuyên ngành Kinh doanh ngân hàng: Ngân hàng trong và ngoài nư c.• Thi tuy n Đ i h c năm 2012. • Chuyên viên tín d ng ngân hàng; • Sinh viên có th ti p t c h c đ l y• Kh i thi: A, D1, D3. • Chuyên viên th m đ nh tài s n; Ch ng ch hành ngh phân tích tài • Chuyên viên kinh doanh ngo i h i; chính chuyên nghi p CFA. • Chuyên viên thanh toán qu c t ;Đ U RA • Chuyên viên ki m soát n i b ;Sinh viên t t nghi p ngành Tài chính - • Chuyên viên phân tích r i ro;Ngân hàng có th làm vi c trong các • Chuyên viên qu n tr tài chính;doanh nghi p, các công ty ki m toán, • Chuyên viên giao d ch ngân hàng.qu đ u tư, công ty kinh doanh b t đ ngs n, công ty ch ng khoán, các ngânhàng, công ty tài chính, công ty b o B NG C Phi m… B ng C nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (n m trong h th ng văn b ngCơ h i vi c làm: qu c gia).Chuyên ngành Tài chính doanh nghi p:• Chuyên viên môi gi i ch ng khoán;• Chuyên viên phân tích và tư v n đ u tư;• Chuyên viên khai thác b o hi m;• Chuyên viên phân tích r i ro;• Chuyên viên đ nh giá tài s n;• Chuyên viên qu n tr tài chính; 30
 • 31. CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN TÀI CHÍNH TH NG KÊ VÀ TÍNH TOÁN TRONG KINH T (LIÊN K T V I ĐH LYON 1) (THU C NGÀNH TOÁN NG D NG)GI I THI U CHƯƠNG TRÌNHLà m t trong nh ng ngành h c có l ch s hình thành lâu đ i, Toán h c đư c m nh danh là ti n đ căn b n đ xây d ng các lĩnh v c khoa h c khác. Trong th iđ i khoa h c và công ngh ngày nay, Toán h c ng d ng đư c s d ng như là m t công c không th thay th đ phân tích, t ng h p, c i ti n ho c tìm cácgi i pháp, phương án qu n lý, thi t k , đi u khi n t t nh t trong kinh t , k thu t và công ngh .Ngày nay các chuyên gia Toán h c ng d ng là ngu n nhân l c đang n m gi nh ng v trí quan tr ng trong các lĩnh v c đang phát tri n m nh m , ch ng h nnhư tài chính, Marketing, công ngh thông tin, tính toán khoa h c. Mã ngành D52460112M C TIÊU ĐÀO T O đ i h c t p t các qu c gia tiên ti n như chuy n s n xu t, v n chuy n hàng hóa,• Trang b cho sinh viên các ki n th c và k các trư ng khác, chương trình c a Đ i h c b o hi m, v.v. Trên cơ s đó d đoán, phân năng Toán h c tích h p sát v i các lĩnh v c Hoa Sen chú tr ng vào cung c p n n t ng tích hi u qu , thi t k t i ưu, ra quy t đ nh. ng d ng đ tham gia vào nh ng giai đo n toán h c hi n đ i đ gi i quy t bài toán khác nhau trong quá trình mô t các bài trong lĩnh v c ng d ng m t cách t i ưu, toán ng d ng đa d ng. hi u qu . Trong đó t p trung rèn luy n: N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH• Cung c p ki n th c cơ b n cùng nh ng k • Cô đ ng các v n đ th c t đ tìm hi u Chương trình đư c đào t o thông qua 3 năng mô t v cơ c u, s v n hành các h nguyên nhân. nhóm môn h c chính: th ng trong t ng lĩnh v c ng d ng, b ng • Mô hình s tương quan gi a các v n đ • Các mô hình và công c phân tích hi n đ i phương pháp mô hình hoá toán h c. d a trên s li u. như: công c phân tích đ u tư, các mô hình• Gi i thi u các công c h tr tính toán t • T ng h p thông tin đ phân tích quy t qu n lý r i ro và qu n lý danh m c đ u tư. đơn gi n đ n ph c t p và s d ng nhu n đ nh. • Các môn h c liên quan sâu đ n xác su t và nhuy n các công c này đ gi i quy t các • Ki n th c lĩnh v c ng d ng đư c h c song th ng kê bài toán ng d ng. song ngay t đ u v i ki n th c Toán, cho • Các môn h c chuyên ngành t i ưu và đi u• Các quy t c, phương pháp và công c s phép ngư i h c hi u Toán đư c ng d ng khi n. d ng đ phân tích, t i ưu hoá trong các tr c ti p như th nào vào chuyên ngành lĩnh v c ng d ng liên quan. c a mình. C th các chuyên ngành:• Tri n v ng và xu th phát tri n c a ngành * H th ng thông tin tài chính: T p trung vào Đ U VÀO công ngh thông tin trong mô hình hoá các phương pháp đ nh lư ng tài chính, xây • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng các bài toán ng d ng cũng như h tr d ng mô hình ư c lư ng và d đoán, qu n h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT phân tích, t i ưu hoá d a trên các mô hình lý r i ro đ ng d ng trong lĩnh v c ch ng • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 toán h c. khoán, tín d ng, b o hi m, đ u tư phát • Kh i thi: A. tri n trong doanh nghi p. * Th ng kê và tính toán trong kinh t (liênĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH k t v i ĐH Lyon 1): T p trung trang b các Đ U RA Bên c nh vi c trang b nh ng ki n th c, k mô hình toán h c và th ng kê hi n đ i Cơ h i ngh nghi p r ng, sinh viên t t năng, phương pháp v n hành trong lĩnh nh m phân tích đ c đi m c a các h th ng nghi p có th làm t i nhi u v trí khác nhau v c ng d ng, cũng như các gi i pháp hi n ph c t p như th trư ng tiêu dùng, dây trong nhi u lĩnh v c ng d ng. 31
 • 32. Sinh viên ra trư ng có th làm vi c trong các nghiên c u th trư ng, v n t i bi n, • Th ng kê và Tính toán Khoa h c t i trư nglĩnh v c sau: logistics, hàng không; Đ i h c Lyon 1, Pháp.• H th ng thông tin tài chính: phân tích • Sinh viên có th d thi vào chương trình • Các vi n th ng kê: C c th ng kê, các vi n thông tin tài chính doanh nghi p, tư v n nghiên c u (y h c, toán h c, cơ h c...); Th c sĩ Khoa h c tài chính và Đ nh phí b o đ u tư tài chính, d báo xu hư ng bi n đ i • Các b ph n k ho ch, tài chính, nghiên hi m t i h c vi n ISFA, Đ i h c Lyon 1, sau th trư ng, qu n lý r i ro tài chính, phân c u th trư ng trong các t ch c doanh khi k t thúc hai năm đ u Đ i h c. tích th trư ng ch ng khoán… nghi p hay các b ph n k ho ch, thi t k Sinh viên có th h c ti p m t s tín ch• Th ng kê và tính toán trong kinh t : s n ph m, đi u đ s n xu t trong các đơn khác v tài chính đ có th l y thêm m t chuyên viên d báo, x lý phân tích s li u v s n xu t. b ng C nhân Tài chính - Ngân hàng bên th ng kê (t d li u thu th p đư c trong c nh b ng C nhân Toán ng d ng. các quá trình nghiên c u hay s n xu t), l p trình mô ph ng trên máy tính các mô hình B NG C P toán h c c a các bài toán trong các lĩnh • B ng C nhân chuyên ngành Toán ng v c kinh t , đ xu t phương án t t nh t… d ng (n m trong h th ng văn b ng qu cSinh viên ra trư ng có th làm vi c trong các gia)v trí sau: • B ng C nhân Toán ng d ng, Đ i h c Lyon• Chuyên viên phân tích (tài chính, h th ng, 1, Pháp (đ i v i sinh viên h c chuyên s li u, th trư ng...) ngành Th ng kê và tính toán trong kinh t )• Chuyên viên đánh giá, t ng h p (s li u, • H c xong năm 4 tương đương năm 1 Th c kh o sát, h th ng, th trư ng...) sĩ (Master 1) c a ĐH Lyon 1• Chuyên viên d báo (xu hư ng, r i ro..) • H c xong năm 3 đư c c p b ng C nhân (Licence) c a ĐH Lyon 1Sinh viên ra trư ng có th làm vi c trong cácđơn v sau:• Các công ty tài chính: Công ty ch ng CƠ H I LIÊN THÔNG khoán, qu đ u tư, tín d ng, ngân hàng, • Sinh viên có th chuy n th ng sang h c b o hi m; năm th hai Cao h c (Master 2) ngành• Các công ty c n x lý s li u l n: Công ty 32
 • 33. NGÀNH H TH NG THÔNG TIN QU N LÝGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHTrong th i đ i hi n nay, n n kinh t th gi i ngày càng ph thu c hơn vào công ngh thông tin mà c th hơn là vào s k t n i thôngtin gi a các cá nhân, đơn v và t ch c. V i kh i lư ng d li u kh ng l , vi c s p x p và l a ch n thông tin thích h p tr thành chi cchìa khoá vàng m c a đ n s thành công. Chương trình đào t o ngành H th ng thông tin qu n lý đào t o các chuyên gia có ki nth c t ng h p trong hai lĩnh v c: Qu n tr - Qu n lý và H th ng thông tin, đáp ng đư c nhu c u qu n lý hi n đ i, đ m b o cho quátrình v n hành h th ng thông tin ph c v t t nh t m c tiêu kinh doanh c a t ch c. Mã ngành D52340405M C TIÊU ĐÀO T O t i doanh nghi p, tư v n, tri n khai các khác: 33 tín ch Chương trình đào t o ngư i h c tr h th ng ho ch đ nh ngu n l c doanh • Toán: 12 tín ch thành m t chuyên gia v h th ng nghi p (ERP). • L p trình căn b n: 9 tín ch thông tin kinh t th hi n qua các m c • Sinh viên đư c tìm hi u và v n d ng • L p trình ng d ng: 6 tín ch đích đào t o cơ b n sau: ki n th c qu n lý trên các h th ng • TC chuyên ngành: 6 tín ch• Thành công v trí chuyên gia v H thông tin qu n lý thông d ng t i Vi t th ng thông tin các t ch c, cơ quan Nam và trên th gi i. Đ U VÀO khác nhau trong các môi trư ng ho t • Có kh năng l y thêm b ng T t nghi p • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng khác nhau như doanh nghi p, cơ Đ i h c c a ngành Công ngh thông đ ng h chính quy hi n hành c a B quan hành chính, y t , ngân hàng, ... tin ho c Qu n tr kinh doanh trong GD và ĐT• Th hi n tư duy ph n bi n và k năng th i gian rút g n. • Thi tuy n Đ i h c 2012 phân tích trong môi trư ng c nh tranh • Kh i thi: A, D1, D3 qu c t .• Đ o đ c ngh nghi p, kh năng giao N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đ U RA ti p và trình bày v n đ t t. Làm vi c Các môn h c đư c l a ch n m t cách Sau khi t t nghi p, sinh viên có th : t t trong môi trư ng làm vi c nhóm, phù h p v i yêu c u c a th c ti n kinh t p th . • Hi u và trình bày đư c nh ng ki n doanh hi n đ i và yêu c u phát tri n th c căn b n v quy trình ho t đ ng• Nh n th c, thi t k , cài đ t và v n ngu n nhân l c c a các t ch c, doanh c a t ch c. hành đư c nh ng gi i pháp CNTT nghi p, bao g m ba kh i ki n th c: • Hi u và trình bày đư c nh ng đ c trong vi c nâng cao hi u su t ho t Kinh t : 30 tín ch trưng căn b n; phân tích đư c các quy đ ng c a t ch c. • Kinh t căn b n: 15 tín ch trình nghi p v cũng như v n d ng • Kinh t qu n tr nâng cao: 9 tín ch đư c chúng trong nh ng tình hu ng • Kinh t t ch n theo chuyên ngành: 6 xác đ nh.ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH tín ch • Áp d ng đư c các k thu t phân tích• Chương trình đào t o đư c xây d ng H th ng thông tin (HTTT): 27 tín ch quy trình nghi p v d a trên ph ng sát theo chương trình khung IS2010 • CSDL: 9 tín ch v n, quan sát, phân tích tài li u và các c a Hi p h i máy tính ACM và T ch c • Phân tích và thi t k : 6 tín ch phương pháp tương t . ki m đ nh AACSB c a Hoa Kỳ. • Lý thuy t HTTT: 6 tín ch• Đ i ngũ gi ng viên là nh ng ngư i có • Hi u và trình bày đư c cách th c t ng • H t ng CNTT: 6 tín ch k t, tái thi t k , nâng cao hi u qu quy nhi u kinh nghi m th c t v qu n lý T ch n chuyên ngành, t ch n t do, trình nghi p v d a trên kho d li u 33
 • 34. r t l n đư c thu th p b i các t ch c. B NG C P• Nh n di n, n m b t đư c nh ng k t B ng T t nghi p Đ i h c ngành H qu tìm ki m quan tr ng t vi c phân th ng thông tin qu n lý (n m trong tích kho d li u l n trong quá trình nhóm ngành Qu n tr - Qu n lý) thu c phân tích nghi p v . h th ng văn b ng qu c gia.Cơ h i vi c làm: CƠ H I LIÊN THÔNG• Chuyên viên qu n tr , v n hành h Sinh viên t t nghi p có th ti p t c h c th ng (System Administrator, Opera- Cao h c ngành Qu n tr kinh doanh tor) ho c H th ng thông tin qu n lý t i các• Chuyên viên qu n tr CSDL (DB Admin- trư ng trong và ngoài nư c. istrator),• Chuyên viên qu n tr h th ng Web, Thương m i đi n t ( Web Admin)• Chuyên viên phân tích nghi p v (Business Analyst);• Chuyên viên phân tích h th ng (System Analyst);• Chuyên viên phát tri n ph n m m (Software Developer);• Chuyên gia hu n luy n CNTT trong doanh nghi p (IT Trainer);• Chuyên gia tư v n tri n khai ERP (ERP Consultant);• Chuyên gia tư v n, c v n CNTT (IT Consultant);• Giám đ c công ngh thông tin (CIO) 34
 • 35. NGÀNH QU N TR CÔNG NGH TRUY N THÔNGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình Qu n tr công ngh truy n thông đào t o ra nh ng nhà qu n lý c p trung, làm vi c trong lĩnh v c qu n tr s n xu ttruy n thông (s n xu t phim đi n nh, chương trình phát thanh, truy n hình, phim qu ng cáo, Multimedia và các th lo i s n ph mtruy n thông hi n đ i khác) và kinh doanh truy n thông (kinh doanh và Marketing phim nh, chương trình, b n quy n n i dung nghenhìn, th i lư ng qu ng cáo…),có kh năng đóng góp tr c ti p vào s phát tri n lĩnh v c Truy n thông đang bùng n t i nư c ta. Ngành m i d ki nM C TIÊU ĐÀO T O phát thanh truy n hình, các hãng phim t i doanh nghi p. Sinh viên t t nghi p s đư c trang b : và doanh nghi p truy n thông đang • Đ i ngũ gi ng viên th nh gi ng giàu Ki n th c v ng ch c v qui trình s n thi u tr m tr ng đ i ngũ nhân s tr c kinh nghi m tác nghi p th c t , đang xu t các th lo i s n ph m truy n ti p tham gia s n xu t và kinh doanh n m gi nh ng v trí qu n lý ch ch t thông (phát thanh, truy n hình, đi n s n ph m truy n thông. trong ngành truy n thông. nh, Multimedia…) và k năng qu n tr s n xu t các s n ph m trên xuyên su t 1/ Chương trình đào t o 3/ Th c hành th c t p t ng giai đo n. • Đư c xây d ng trên cơ s tham kh o • Ngành Qu n tr Công ngh Truy n• Năng l c qu n tr kinh doanh s n và ch n l c tài li u gi ng d y c a thông có các đ i tác chi n lư c trong ph m truy n thông: nghiên c u th nhi u trư ng Đ i h c danh ti ng trên chuyên môn s n xu t và phát sóng hi u khán thính gi , l p k ho ch th gi i trong lĩnh v c truy n thông: phim truy n, chương trình truy n truy n thông, Marketing và tri n khai University of California, Los Angeles hình…, cũng như chuyên cung c p gi i hi u qu k ho ch kinh doanh s n (Hoa Kỳ), University of Canberra pháp nghiên c u th trư ng kinh ph m truy n thông (chương trình, (Australia), Danish School of Media doanh truy n thông, qu ng cáo phim nh, n i dung Multimedia…) qua and Journalism (Danmark), Nanyang chương trình. Sinh viên theo h c s có các phương ti n hi n đ i. University (Singapore)… cơ h i th c hành, th c t p trên các• K năng m m đ thành công trong môi • Danh m c các môn h c d a theo b ng phương ti n chuyên nghi p: h th ng trư ng làm vi c chuyên nghi p trong mô t công vi c c a các v trí nhân s s n xu t hi n đ i, ph n m m chuyên và ngoài nư c: k năng giao ti p, trình trong các doanh nghi p truy n thông d ng, các công c chuyên bi t, cơ s bày đa phương ti n, s d ng t t ti ng trong nư c và qu c t . d li u v i con s th c t th trư ng Anh, các k năng qu n lý d án, k • Chương trình đ c bi t chú tr ng đ n (InfoSys, Movie Magic Scheduling, năng lãnh đ o, qu n tr các ngu n l c kh năng tư duy đ c l p và kh năng Movie Magic Budgeting, MindMa- (con ngư i, tài chính, th i gian…), k th c hành và ng d ng ki n th c s n nager, MS Project…). năng làm vi c trong t ch c… xu t, kinh doanh truy n thông vào • Ngoài ra, sinh viên s có cơ h i th c th c t t i Vi t Nam. t p t i các đ i tác lâu năm khác c a nhà trư ng: Yan TV, Saigon Media,ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH 2/ Đ i ngũ gi ng viên FBNC, Kantar Media, và các Đài Phát• Chương trình đư c xây d ng t nhu • Đ i ngũ gi ng viên cơ h u t t nghi p thanh - truy n hình, Công ty Truy n c u th c t ngành Truy n thông Nghe t các trư ng qu c t có uy tín, có kinh thông. nhìn hi n nay t i Vi t Nam: các đài nghi m gi ng d y và th c t làm vi c 35
 • 36. Nhà s n xu t phim “Bi, đ ng s ” NGUY N HOÀNG ĐI P Tôi th c s c m th y tho i mái và hoàn toàn yên tâm khi ti n hành công vi c Casting phim “Đ p cánh gi a không trung” c a mình v i s h tr nhi t tình và c c kỳ chuyên nghi p c a các b n h c viên Chương trình đào t o Truy n thông nghe nhìn c a Đ i h c Hoa Sen. Nói chính xác là m i sáng r i khách s n, đi u b n tâm duy nh t c a tôi ch còn là tìm đư c chai s a b p mà mình yêu thích ...còn l i thì ch ph i lo l ng, nh c nh hay ki m tra ai n a, vì m i vi c c di n ra như th đã đi vào quy chu n sau khi đư c t p dư t k càng v y.N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đ U RA phát thanh, hãng phim, công ty truy n thông,• Th i gian đào t o là 08 h c kỳ, tương Sinh viên t t nghi p ngành Qu n tr công ty qu ng cáo... đương 04 năm h c v i t ng kh i lư ng Công ngh Truy n thông s làm vi c ki n th c toàn khóa là 142 tín ch . trong nh ng v trí c th như sau: B NG C P• Trong 2 năm đ u sinh viên đư c trang Trong lĩnh v c qu n tr s n xu t s n B ng C nhân ngành Qu n tr Công ngh b ki n th c t ng quát v truy n thông ph m truy n thông (làm ra nh ng b Truy n thông (n m trong h th ng văn b ng (t ng quan truy n thông, c m th phim, chương trình truy n hình, phát qu c gia) ngh thu t nghe nhìn, vai trò c a thanh, các Video clip, dung truy n thông trong xã h i…) và căn Multimedia…), t i các v trí CƠ H I LIÊN THÔNG b n v s n xu t truy n thông (qui • Đi u ph i s n xu t – Production Sinh viên t t nghi p có đ đi u ki n có th trình, k thu t s n xu t…) cũng như Coordinator, Production Assistant, theo h c chương trình Cao h c ngành Truy n kinh doanh (qu n tr h c, căn b n Production Executive, thông ho c Qu n tr Truy n thông t i các Marketing, IMC…). • Qu n lý s n xu t – Production trư ng trong và ngoài nư c.• Hai năm cu i đư c dành cho ki n th c Manager ho c Line Producer chuyên môn v qu n tr s n xu t và kinh doanh truy n thông v i các môn Lĩnh v c kinh doanh s n ph m truy n C M NGHĨ C A H C VIÊN h c chuyên sâu và đ án th c hành. thông, sinh viên t t nghi p ngành CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TRUY N THÔNG• Ngoài ra, sinh viên s có cơ h i th c Qu n tr Công ngh truy n thông s NGHE NHÌN (KHÓA NG N H N) t p 2 kỳ toàn th i gian: th c t p nh n có kh năng đ m nhi m các v trí th c 8 tu n và th c t p t t nghi p 14 • Chuyên viên kinh doanh tài tr - HUỲNH ANH DUY - H c viên l p S n xu t tu n. Marketing cho phim nh truy n hình - đi n nh • Chuyên viên kinh doanh b n quy nĐ U VÀO phim, chương trình, kênh Tôi tình c đo t gi i nh t trong cu c thi• Theo quy ch tuy n sinh Đ i h c, Cao • Chuyên viên kinh doanh qu ng cáo TV Create 2011, và gi i thư ng là m t đ ng chính quy hi n hành c a B GD • Chuyên viên kinh doanh th i lư ng su t h c b ng c a khóa h c c a Chương và ĐT phát sóng trình đào t o Truy n thông nghe nhìn• Thi tuy n Đ i h c 2012 Đ i h c Hoa Sen. V i ni m đam mê và• Kh i thi: A, D1, D3 Sinh viên t t nghi p có th tham gia kinh nghi m làm phim c a tôi v n có, công tác t i các đơn v nhà nư c ho c Media Procduction đã mang đ n cho tôi tư nhân, như: Báo chí, truy n hình, hơn c nh ng gì tôi mong mu n. Sau khi áp d ng nh ng Quy trình s n xu t s n ph m truy n thông có đư c t l p h c, tôi l i cho ra đ i nh ng tác ph m phim ng n và tôi t hào v đi u đó” 36
 • 37. NGH T CH CS N XU T PHIM/CHƯƠNG TRÌNH TRUY N HÌNHTrong chúng ta h n ai cũng đã t ng xem tìm b i c nh, lên l ch quay, thi t k ph c Góc chuyên gia chia s :phim, các b phim Vi t Nam như: Hotboy n i trang, h tr tìm di n viên…Trư c m i TR N TH BÍCH NG C – Giámlo n, Cánh đ ng b t t n,… cho đ n nh ng c nh quay, ngư i làm t ch c s n xu t đ c s n xu t GALAXY STUDIOb phim nư c ngoài Harry Poster, Twilight, ph i lên k ho ch và tiên li u trư c nh ng th c hi n các phim “Ngư i MTransformers,… v i nh ng thư c phim vi c s di n ra trên phim trư ng đ chu n tr m l ng”, “Mùa hè chi u th nghoành tráng, k x o hi n đ i, nh ng pha b cho th t chi ti t.hành đ ng thót tim.. đ ng”, “N i bu n chi n tranh”, B n có phù h p v i ngh này không? “Đ t nư c tươi đ p ”: “T m nhìn làCó bao gi b n t h i: Làm phim như th B n đang phân vân không bi t li u mình y u t r t quan tr ng c a m tnào? Ai là ngư i s n xu t ra nh ng b phim có phù h p v i ngh TCSX không? Ho c nhà s n xu t phim,… nhìn th yh p d n? B n mu n là ngư i s n xu t ra các mình có làm t t công vi c này hay không? m i r i ro trư c khi nó đ n”chương trình: Vietnam Idol, Vietnam got Đi u đ u tiên b n ph i th c s ham thíchtalent, Vư t lên chính mình… ngh và c n có m t s t ch t sau: - Nh y bén c a ngư i làm qu n lýM t ngh nghi p năng đ ng, thách th c và - K năng giao ti p t t và kh năng thuy tg n li n v i ngh thu t. Đó là ngh t ch c ph c ngư i khác. Ngư i làm t ch c s ns n xu t phim/ chương trình truy n hình xu t là giám sát, đi u ph i và đ m b o ĐINH THANH HƯƠNG – Giám đ c s n ti n đ công vi c đư c hoàn thành hi u xu t c a Galaxy, các phim “Gái nh y”,Ngh t ch c s n xu t phim/ chương trình qu . “Nh ng cô gái chân dài”, “N tư ngtruy n hình là gì? cư p”, “N hôn th n ch t”,...: “NhưngNhân s m t đoàn làm phim, m t chương B n h c ngh t ch c s n xu t đâu? th c tình mà nói tôi cũng r t say mêtrình truy n hình có nhi u b ph n: b ph n Trư ng Đ i h c Hoa Sen, trư ng Đ i h c ngh s n xu t phim, tôi thích làm kk thu t (âm thanh, ánh sách, thi t k ,..), b đ u tiên và duy nh t hi n nay t i Vi t Nam ho ch kinh doanh cho nh ng d án m i,ph n s n xu t (Nhà s n xu t, Qu n lý s n đào t o ngành này v i chương trình nghĩ t i các tình hu ng trong k ch b nxu t, Đ o di n, quay phim, biên k ch,..). Qu n tr công ngh truy n thông. đ c t gi m chi phí nhưng v n chuy nCông vi c Qu n lý t ch c s n xu t là th c t i đư c ý đ c a đ o di n…”hi n đi u ph i, tri n khai nhân s và qu n lý Ngoài ra, Trư ng Đ i h c Hoa Sen có cácti n đ hoàn thành tác ph m truy n thông. l p ng n h n trong vòng 3.5 tháng cung c p nh ng ki n th c cơ b n c a ngh tT ch c s n xu t b n là ai? ch c s n xu t.Đ có đư c b phim hay như Kungfu Panda,ngư i làm t ch c s n xu t c n chu n b Góc chuyên gia chia s :trong giai đo n ti n kỳ như: lên ngân sách, TR N TH BÍCH NG C – Giám đ c 37
 • 38. NHÓM NGÀNH QU N TR D CH VGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHĐây là nhóm ngành thu hút nh ng ngư i năng đ ng, nh y bén, ham h c h i, yêu thíchkhám phá nh ng đi u m i m và làm vi c trong môi trư ng qu c t chuyên nghi p.D ch v ngày càng chi m v trí quan tr ng trong b t c n n kinh t nào và là y u tđóng góp quy t đ nh cho tăng trư ng kinh t th gi i. T năm 2001, ngành d ch v đãt o nên 72% GDP c a các nư c phát tri n và x p x 52% các nư c đang phát tri n. Vi t Nam, xu hư ng d ch chuy n d n v các ngành d ch v cũng đang di n ra m nhm , b i đây là m t ngành kinh t đ y ti m năng. Mã ngànhDo v y, các ngành h c m i v Ngành công nghi p không khói h p d n đư c m t s QU N TR DU L CH & L HÀNH: D52340103trư ng nhanh nh y m ra đã thu hút khá nhi u các b n tr quan tâm. QU N TR KHÁCH S N: D52340107Kh năng giao ti p hi u qu , lôi cu n b ng ti ng Vi t và ngo i ng trong môi trư ng QU N TR NHÀ HÀNG D52340109đa văn hóa là m t trong nh ng đ c trưng c a nhóm ngành này. & D CH V ĂN U NG:M C TIÊU ĐÀO T O Đ C ĐI M CHƯƠNG TRÌNH Đ U VÀOTrang b các k năng th c ti n và ki n th c • Chú tr ng rèn luy n trình đ Anh ng (EIC). • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ngchuyên môn c n thi t cho Sinh viên đ làm N m đư c phương pháp h c Đ i h c, k h chính quy hi n hành c a B GD và ĐTcông tác qu n lý trong lĩnh v c như: Du l ch và năng truy n thông giao ti p, phương pháp • Thi tuy n Đ i h c năm 2012.l hành; Khách s n; Nhà hàng và các d ch v nghiên c u, tư duy đ c l p, k năng tin h c, • Kh i thi: A, D1, D3.ăn u ng. qu n lý d án. • H c môn chuyên ngành b ng ti ng Anh. Đ U RAK NĂNG CHUYÊN NGÀNH Đ T ĐƯ C Ch n h c ngo i ng 2 (Trung/ Pháp/ Nh t). Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm vi c• Kh năng quy ho ch phát tri n, l p chính • Th c t p nh n th c 8 tu n. trong lĩnh v c du l ch, văn hóa, các khu vui sách và qu n lý Nhà nư c v du l ch, phù • Th c t p t t nghi p 15 tu n/ khóa lu n t t chơi, gi i trí trong và ngoài nư c, các Công ty h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh • nghi p/ h c 3 môn thay th . Du l ch l hành, c th như sau: t - xã h i và b o v môi trư ng. • Nhân viên ph c v d ch v lưu trú.• Kh năng giao ti p hi u qu , lôi cu n và • Nhân viên kinh doanh ti p th và chăm sóc thuy t ph c nhi u đ i tư ng khách hàng N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH khách hàng. đa văn hóa trong môi trư ng h i nh p Th i gian đào t o 4 năm, tương đương 142 • Nhân viên hành chánh văn phòng. qu c t . tín ch (chưa k ph n n i dung Giáo d c th • Nhân viên làm vi c trong ngành giáo d c• Kh năng làm vi c đ c l p, làm vi c nhóm, ch t (150 ti t) và Giáo d c qu c phòng chuyên môn Du l ch, Khách s n – Nhà hàng. thích ng d dàng v i s thay đ i nhanh (165 ti t), bao g m: • Nhân viên t ch c s ki n, h i ngh . chóng c a môi trư ng làm vi c. 1. Ki n th c giáo d c đ i cương • Hư ng d n viên du l ch.• V n d ng lu t cơ b n và nguyên t c an Khoa h c xã h i: Phương pháp h c đ i h c, • Nhân viên thi t k , bán tour du l ch. toàn, an ninh trong công vi c ph c v • Tư duy ph n bi n… khách theo đúng quy đ nh, quy trình c a Anh văn: EIC (552 ti t) B NG C P nhà nư c, doanh nghi p cũng như tiêu • Toán, Tin h c, Khoa h c t nhiên, Công B ng C nhân chuyên ngành (n m trong chu n qu c t . • ngh môi trư ng, Ki n th c cơ s h th ng văn b ng qu c gia)• Trình đ ngo i ng thành th o trong giao Ngo i ng 2 (Pháp/ Nh t/ Hoa) ti p hàng ngày và trong nghi p v chuyên • Ki n th c b tr t do: Qu n tr nhân s , CƠ H I LIÊN THÔNG môn. • Hành vi tiêu dùng… Cơ h i h c ti p các chương trình đào t o• Kh năng ti p t c theo h c nư c ngoài 2. Ki n th c giáo d c chuyên nghi p: b c h c cao hơn t i các trư ng trong và ho c m t chương trình đào t o qu c t t i Ki n th c chuyên ngành chính: xem ph n ngoài nư c. Vi t Nam. • Đ c trưng Chuyên ngành 38
 • 39. Đ C ĐI M RIÊNG T NG NGÀNH1. QU N TR DU L CH VÀ L HÀNH 2. QU N TR KHÁCH S N 3. QU N TR NHÀ HÀNG & D CH V ĂNK năng th c ti n và ki n th c chuyên K năng th c ti n và ki n th c chuyên U NGmôn: lĩnh v c Du l ch và l hành, các khu vui môn: lĩnh v c Du l ch, Khách s n - Nhà hàng K năng th c ti n và ki n th c chuyênchơi, gi i trí trong và ngoài nư c. N m đư c k năng căn b n c a ngh t i cơ s môn: trong lĩnh v c Nhà hàng, kinh doanhN m đư c k năng căn b n c a ngh qua các th c hành Khách s n - Nhà hàng c a trư ng các d ch v m th c trong và ngoài nư c.chuy n th c t , dã ngo i; n m đư c ki n th c và qua các chuy n th c t , dã ngo i; n m N m đư c k năng căn b n c a ngh t i cơ snâng cao b c qu n lý. đư c ki n th c nâng cao b c qu n lý. th c hành B p, Nhà hàng c a trư ng và quaCơ h i ngh nghi p sau khi ra trư ng: Cơ h i ngh nghi p sau khi ra trư ng: các chuy n th c t , n m đư c ki n th c nâng Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm cao b c qu n lý. vi c trong lĩnh v c du l ch, văn hóa, các khu vi c trong lĩnh v c Khách s n đ ng c p Cơ h i ngh nghi p: vui chơi, gi i trí trong và ngoài nư c, các qu c t , Nhà hàng tiêu chu n cao, ho c Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm công ty Du l ch l hành, c th như sau: Công ty Du l ch l hành l n, c th như sau: vi c trong lĩnh v c Khách s n, Nhà hàng• Nhân viên ph c v d ch v lưu trú. • Nhân viên ti n s nh; tiêu chu n qu c t , c th như sau:• Nhân viên kinh doanh ti p th và chăm sóc • Nhân viên ph c v d ch v lưu trú; • Nhân viên ph c v qu y Bar, nhà hàng; khách hàng. • Nhân viên ph c v m th c; • Nhân viên ph c v m th c;• Nhân viên hành chánh văn phòng. • Nhân viên pha ch th c u ng; • Nhân viên pha ch th c u ng;• Nhân viên làm vi c trong ngành giáo d c • Nhân viên ch bi n th c ăn; • Nhân viên th rư u; chuyên môn Du l ch, L hành. • Nhân viên kinh doanh ti p th & chăm sóc • Nhân viên ch bi n th c ăn, bánh các lo i;• Nhân viên t ch c s ki n, h i ngh . • khách hàng; • Nhân viên kinh doanh ti p th và chăm sóc• Hư ng d n viên du l ch. • Nhân viên hành chánh văn phòng; khách hàng;• Nhân viên thi t k , bán tour du l ch. • Nhân viên t ch c s ki n; • Công ty cung c p d ch v ăn u ng cho s ki n, h i th o; • Nhân viên hành chánh văn phòng; 39
 • 40. CHIA S C A SV TRONG NGÀNH1 DU L CH & L HÀNH 2 KHÁCH S N 3 NHÀ HÀNG & D CH V ĂN U NG NGÔ THANH PHƯƠNG QUỲNH - SV ngành Qu n tr Du l ch – Khách S n – Nhà Hàng B i vì, ba m thư ng d y tôi r ng: “Th quí giá nh t ba m cho con không ph i là v t ch t, c a c i mà chính là nh ng đi u ki n đ trau d i ki n th c, kĩ năng cho b n thân con. Ch có ki n th c, kĩ năng đó m i t n t i cùng con mãi mãi, là th giúp con đ ng v ng trong cu c đ i này.” M i chúng ta đ u đang c g ng đ s hi sinh c a ba m không tr nên vô ích và bi n nó thành s giàu có - ki n th c, s giàu có – kĩ năng c a chính mình. Hoa Sen, chúng ta có r t nhi u đi u ki n đ làm đi u đó ! Mã ngành 408 Không ch tham gia các cu c thi chuyên ngành t i trư ng, t lâu, Phương đã áp d ng các ki n th c đư c h c cho các bu i hư ng d n du khách nư c ngoài đ n khu v c Ch L n (TP. HCM) hoàn toàn mi n phí. “Chính c m giác t hào khi đư c gi i thi u v quê hương v i b n bè qu c t đã thôi thúc mình không ng ng c g ng”. TR N XUÂN DI M PHƯƠNG SV ngành: Qu n tr Du l ch – Khách s n – Nhà hàng. Niên khóa: 2010 – 2014. ĐÀO H NG VÂN ANH SV ngành: Qu n tr Du l ch - Khách s n - Nhà hàng. L I TRUNG HƯNG L p: DL101. Niên khóa: 2010 – 2014 SV ngành: Qu n tr Du l ch – Khách s n – Nhà hàng. Tôi đã bư c vào Đ i h c v i nh ng b ng hơn c b ng . S khác L p DL0911. Niên khóa: 2009-2011 bi t gi a đ i h c và trư ng trung h c ph thông luôn khi n nh ng sinh viên năm nh t như tôi c m th y xa l . Th nhưng, dư ng như vi c thích ng thay đ i này di n ra khá d dàng. B i đây là môi Th t tuy t v i!… Tôi đã không th t v ng trư ng tôi h ng ao ư c. L n ranh gi a th y và trò như không còn, v s ch n l a c a mình. Hoa sen đã cho thay vào đó là s thân thi n, nhi t tình giúp đ c a các th y cô tôi m t môi trư ng h c t p r t t t, giúp tôi gi ng viên. Chúng tôi – nh ng sinh viên đư c khuy n khích bày t có th hòa nh p đư c ngay khi b t đ u suy nghĩ hay th hi n ý tư ng c a mình. công vi c. Du l ch Khách s n Nhà hàng R i chúng tôi cùng nhau làm vi c nhóm, cùng nhau thuy t trình hi n đang r t phát tri n và s còn ti n xa nh ng l p h c khác nhau, v i nh ng ngư i b n khác nhau. hơn trong tương lai h a h n nhi u cơ h i vi c làm r t t t cho tôi. 40
 • 41. CHUYÊN NGÀNH ANH VĂN THƯƠNG M I, BIÊN – PHIÊN D CH, GI NG D Y TI NG ANH (THU C NGÀNH NGÔN NG ANH) GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH Ti ng Anh ngày càng th hi n vai trò quan tr ng c a mình trong h c t p, nghiên c u các tài li u nư c ngoài, thu c t t c các chuyên ngành. Ti ng Anh giúp m r ng m i quan h b n bè, đ i tác không biên gi i. Ti ng Anh đang tr thành m t công c quan tr ng cho vi c thăng ti n trong công vi c v i môi trư ng công ty qu c t , đa qu c gia. Ngành Ngôn Ng Anh – ĐH Hoa Sen thích h p cho nh ng b n thích vi c giao lưu, h c h i v i nhi u n n văn hóa khác nhau. Mã ngành D52220201M C TIÊU ĐÀO T O su t quá trình h c, đ c bi t v i 2 đ án - Phiên d ch, Sư ph m ti ng Anh và Truy n• Trang b cho SV các ki n th c và k năng môn h c b t bu c, giúp sinh viên có đi u thông doanh nghi p c n thi t đ làm vi c trong các lĩnh v c ki n c xát th c t . • Qu c t : M t s môn h c trong chương chuyên môn c n s d ng thành th o ti ng • Chú tr ng vi c th c hành và ng d ng vào trình gi ng d y s trang b nh ng ki n th c Anh như: Đàm phán, thuy t trình, báo cáo môi trư ng th c t : Sinh viên s có cơ h i và k năng c n thi t đ sinh viên có th l y và th c hi n các giao d ch trong lĩnh v c tr i qua 2 l n th c t p, m i l n t 2 - 4 các ch ng ch qu c t như LCCI, TOEIC, thương m i. tháng t i các doanh nghi p trong nư c, BULATS, BEC…• SV có th tr thành giáo viên gi ng d y công ty liên doanh ho c các công ty nư c ti ng Anh t i các Trung tâm Ngo i ng và ngoài. Đi u này s giúp sinh viên thêm t các trư ng ph thông. tin và có kinh nghi m trong môi trư ng N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH• Tr thành các Biên - Phiên d ch viên trong làm vi c th c t . • Môn h c c t lõi (Core subjects) các công ty, t ch c ho t đ ng trong lĩnh • Môn h c cơ s ngành (Foundation v c d ch thu t. subjects)• Đ i v i chuyên ngành Truy n thông Doanh ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH • Môn h c chuyên ngành (Major subjects) nghi p: Sinh viên có th làm vi c trong các • Phương pháp gi ng d y và h c t p tiên • Môn h c b tr (Elective subjects) lĩnh v c như: nhân viên truy n thông, PR... ti n. • Đ án (Projects) • Do các gi ng viên có kinh nghi m gi ng d y cũng như kinh nghi m th c t trong Đ U VÀOK NĂNG CHUYÊN NGÀNH chuyên ngành hi n đang gi các v trí then • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng• Phát tri n k năng giao ti p th c t thông ch t t i các cơ quan trong và ngoài nư c h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT qua vi c h c t p thư ng xuyên v i gi ng đ m nhi m. • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 viên b n ng . • Đa d ng: Bao g m các ki n th c chuyên • Kh i thi: D1• Nâng cao kh năng t h c, khai thác, x lý môn; k năng chuyên ngành ti ng Anh và thông tin và ph n bi n. kh i ki n th c h u ích.• Tăng cư ng tính ch đ ng c a sinh viên • Linh đ ng: Cho phép sinh viên l a ch n Đ U RA qua vi c phát tri n k năng làm vi c nhóm, hư ng ngành theo kh năng và s thích. Sinh viên t t nghi p có kh năng làm vi c t i vi t báo cáo, th o lu n, thuy t trình... • Sinh viên có th l a ch n m t trong b n các công ty trong và ngoài nư c v i các ch c• Phát huy tính năng đ ng sáng t o trong chuyên ngành: Ti ng Anh thương m i, Biên danh: Tr lý, Nhân viên phòng kinh doanh, 41 www.nnvhh.hoasen.edu.vn
 • 42. Marketing, Chăm sóc khách hàng… V i chuyên ngành Phiên – Biên d ch, sinhV i chuyên ngành Phiên – Biên d ch, sinh viên viên t t nghi p có th làm vi c trong các NGUY N HOA LÊt t nghi p có th làm vi c trong các lĩnh v c lĩnh v c hay cương v sau: SV ngành Ti ng Anh. L p : TA101hay cương v sau: • Phiên và biên d ch trong doanh nghi p. Niên khóa 2010 - 2014• Phiên và biên d ch trong doanh nghi p. • Hành ngh phiên và biên d ch t do.• Hành ngh phiên và biên d ch t do. V i m t sinh viên ngành ngôn ng như tôi, vi c giao ti p v i giáo viên nư cB NG C P NGUY N NG C HUY N TRÂN ngoài là th t s c n thi t nhưng khôngB ng C nhân ngành Ngôn ng Anh (thu c Business Development Manager. ph i ai cũng có th t tin nói đư c. Vàh th ng văn b ng qu c gia) H C VI N CNTT NIIT sau m t năm h c t p trong đi u ki n như th , tôi đã hoàn toàn t tin r ng:CƠ H I LIÊN THÔNG Tôi s n sàng giao ti p v i b t kì ngư iSinh viên t t nghi p có th h c liên thông Ti ng Anh là tiêu chu n đánh giá đ u tiên và quan tr ng nh t cho m t nhân nư c ngoài nào!Cao h c ngành Ti ng Anh t i các trư ng trongvà ngoài nư c. viên mu n vào làm t i doanh nghi p nư c ngoài.CƠ H I VI C LÀM Không nh ng th , nhi u doanh nghi p• Có kh năng làm vi c t i các công ty trong trong nư c hi n nay cũng đánh giá cao NGUY N TH QUỲNH LÊ và ngoài nư c v i các ch c danh: Tr lý, yêu c u này c a nhân viên. SV ngành Ti ng Anh. L p: TA 101. Nhân viên phòng kinh doanh, Marketing, K năng ti ng Anh t t là m t l i th khi Niên khóa 2010 - 2014 Chăm sóc khách hàng. . . tìm ki m công vi c t t và thương lư ng• V i chuyên ngành Sư ph m, sinh viên t t m c lương cao. nghi p có th gi ng d y t i các trung tâm V i kinh nghi m th c t t i các doanh Và bây gi con là m t sinh viên năm ngo i ng , các trư ng trung h c ph nghi p qu c t v CNTT, tôi th y nhi u hai, m t cô gái t tin, năng đ ng, tràn thông. chuyên viên gi i v chuyên môn nhưng đ y nhi t huy t tu i tr . Con đã không• V i chuyên ngành Truy n thông Doanh kĩ năng giao ti p ti ng Anh còn y u cũng h i h n khi ch n trư ng Hoa Sen làm nghi p, sinh viên t t nghi p có th làm đành ph i chia tay công vi c mơ ư c. ngư i b n d n d t con nên ngư i và vi c trong các lĩnh v c truy n thông, PR... bư c t i thành công trong tương lai. Th thì khi đư c h i: “Sinh viên Hoa Sen, b n là ai?”, con s tr l i ngay r ng: “Tôi là chính b n thân tôi, năng đ ng, 42 t tin, đ y nhi t huy t tu i tr .
 • 43. NGÀNH THI T K TH I TRANGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNH Mã ngành D52210404Ra đ i t th a ư c h p tác đào t o gi a trư ng Đ i h c Hoa Sen và Vi n đào t o qu ct Ngh thu t và Th i trang, Mod’Art International – m t trong nh ng trư ng hàngđ u c a Pháp đào t o v Th i trang và Ngh thu t t i Paris. N i dung chương trình t ptrung phát tri n hai t ch t căn b n c a nhà thi t k hi n đ i: có kh năng sáng t ongh thu t trong lĩnh v c thi t k th i trang và ng d ng trong kinh doanh.Tính đ n nay, tuy chương trình m i tuy n sinh khóa th 4 nhưng sinh viên c a ngànhđã tham gia, thành công xu t s c và dành th h ng cao trong các cu c thi thi t kth i trang n i ti ng trong nư c và qu c t như: Vi t Nam Collection năm 2009, Sángt o cùng Triumph 2010, Aqua na 2009, Hutech Designer 2010, Aqua na 2010… 43
 • 44. thu t và Th i trang Mod’Art Paris – Pháp Đ U RA (Mod’Art International Institute) và các Cơ h i vi c làm: Trung tâm đào t o Thi t k th i trang n i • Chuyên viên thi t k m u; ti ng c a th gi i. • Chuyên viên nghiên c u m u; • Sinh viên đư c khuy n khích phát huy kh • Chuyên viên t o m u; năng sáng t o thông qua vi c th c hi n • Chuyên viên tư v n m thu t; các đ tài, các bài t p theo nhóm. • Chuyên viên qu n lý ch t lư ng s n ph m; • Chương trình chú tr ng k năng th c hành • Qu n lý các cơ s s n xu t và kinh doanh c a sinh viên thông qua các đ t th c t p, th i trang qu c t . tham quan th c t t i các doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài. • T t c các môn chuyên ngành đư c gi ng B NG C P d y b i các chuyên gia hàng đ u trong lĩnh • C nhân Đ i h c ngành Thi t k th i trang v c th i trang c a Vi t Nam và Mod’Art. (n m trong h th ng văn b ng qu c gia) • Ngôn ng gi ng d y các môn chuyên • C nhân Thi t k th i trang do Vi n đào t o ngành là ti ng Anh. Sinh viên đư c trang b qu c t Ngh thu t và Th i trang Mod’Art k năng ti ng Anh trư c khi b t đ u vào c p.M C TIÊU ĐÀO T O h c các môn chuyên ngành v i gi ng viên• N m v ng nguyên lý thi t k và t o m u nư c ngoài. CƠ H I LIÊN THÔNG các lo i trang ph c th i trang. • Th c hi n đánh giá liên t c trong quá trình Làm vi c t i phòng thi t k , phòng k thu t,• Có kh năng sáng t o và tư duy đ c l p h c t p giúp sinh viên t theo dõi s ti n phòng qu n lý ch t lư ng, phòng nghiên c u trong lĩnh v c thi t k th i trang. b c a mình nh m liên t c c i thi n nâng m u… c a các công ty s n xu t kinh doanh• Thi t k và l p k ho ch s n xu t các b cao năng l c cá nhân. th i trang. sưu t p th i trang.• Bi t phân tích và d đoán các khuynh hư ng th i trang.• Có kh năng giao ti p t t d dàng làm vi c N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH • Ki n th c n n t ng v h i h a. t i doanh nghi p kinh doanh th i trang • K năng v phác th o m u trang ph c th i trong và ngoài nư c. trang.• T ch c s n xu t và qu n lý kinh doanh • Ki n th c cơ b n v k thu t sáng t o th i trang. nguyên v t li u m i cho trang ph c. CÁC CÔNG TY ĐANG NH N SINH VIÊN • Ki n th c v l ch s và các khuynh hư ng phát tri n th i trang qua các th i kỳ. TH C T P:ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH • K năng và phương pháp th c hi n b sưu• S ph i h p gi ng d y c a hai ngu n • Quỳnh Paris t p th i trang. gi ng viên châu Âu và Vi t Nam, s k t h p • Công ty TNHH m t thành viên 28.1 • Ki n th c và k năng t o m u trang ph c. tinh t c a hai n n văn hóa Đông – Tây • Công ty Nh t Hà • S d ng ph n m m h tr thi t k th i mang đ n cho sinh viên môi trư ng h c • Vi t Thy kid trang. t p đ c đáo v i nh ng ki n th c chuyên • D t may Thành Công • Qu n lý s n xu t và kinh kinh doanh th i môn phong phú. • Công ty Tr nh Bình Nguyên trang.• Chu n b cho sinh viên nh ng ki n th c và Ovio house k năng ngh nghi p, m r ng cánh c a đi • AICE Group vào lĩnh v c th i trang: bi t thi t k và ng Đ U VÀO • ASIA Song Design • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng d ng kinh doanh th i trang. • Công ty Minh Hoàng• Chương trình và tài li u gi ng d y đư c h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT • Công ty ACC • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 tham kh o t Vi n đào t o qu c t Ngh ... • Kh i thi: H 44 31
 • 45. Mã ngành D52210403NGÀNH THI T K Đ H AGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHHi n nay, nh ng ng d ng trong ngành Thi t k đ h a đang ph bi n r ng rãi trong nhi u lĩnhv c như công ngh , qu ng cáo, sáng t o, thương m i, xã h i…Đây là m t ngành ngh t ng h p nhi u chuyên môn như: h i h a, Copywriter, nhi p nh, minhh a, Typography... Nhà Thi t k đ h a (Graphic designer ) là ngu i có ki n th c đa d ng và k tn i các y u t này thành m t s n ph m thi t k hoàn ch nh.Chương trình đào t o ngành Thi t k đ h a t i Đ i h c Hoa Sen s đào t o nh ng chuyên giađ h a có đ ki n th c chuyên môn và kh năng sáng t o trong các lĩnh v c qu ng cáo, truy nthông, in n… ph c v nhu c u phát tri n c a xã h i.M C TIÊU ĐÀO T O ki n th c chuyên môn v m thu t, kChương trình đào t o ngành thi t k Đ năng s d ng nh ng chương trình, Đ U RAh a trang b cho sinh viên: ph n m m máy tính hi n đ i mà còn Sau khi t t nghi p, sinh viên có th :• N m v ng các nguyên lý thi t k . đư c trang b đ y đ nh ng hi u bi t • Tham gia cũng như đi u hành các d• Có k năng thi t k các th lo i đ h a. sâu r ng v văn hóa xã h i, phương án thi t k đ h a.• Có kh năng sáng t o và tư duy đ c l p pháp tư duy… đ sáng t o nh ng s n • Làm vi c t i các công ty, xí nghi p có trong lĩnh v c thi t k đ h a. ph m đ p và phù h p ng d ng trong các lĩnh v c:• Có kh năng giao ti p t t, d dàng làm đ i s ng. o Thi t k đ h a dàn trang, xu t b n, vi c t i doanh nghi p trong và ngoài n ph m; nư c. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH o Thi t k đ h a thương m i, xây d ng • Ki n th c cơ b n v m thu t ng d ng và phát tri n thương hi u;ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH • Ki n th c v th trư ng, văn hóa, xã h i o Thi t k đ h a trong lĩnh v c• Chương trình đào t o k t h p đ y đ • Ki n th c chuyên ngành Thi t k đ h a qu ng cáo, truy n thông; ki n th c và k năng c a hai lĩnh v c • V phác th o và phát tri n các thi t k o Thi t k đ h a trong lĩnh v c bao bì, sáng t o ngh thu t và k thu t. t ý tư ng phát tri n s n ph m;• Gi ng viên t n tâm, có kinh nghi m • Thi t k các th lo i đ h a và ng d ng o Thi t k đ h a trong lĩnh v c th m m gi ng d y và làm vi c th c t . • Các ph n m m thi t k đ h a và đ công c ng, c nh quan;• Sinh viên đư c h c và th c hành trên h a ng d ng o Tham gia gi ng d y trong lĩnh v c m các h th ng và các ph n m m chuyên • Ki n th c tham gia, đi u hành các d thu t ng d ng và thi t k đ h a. nghi p. án thi t k đ h a• Sinh viên đư c v n d ng thư ng B NG C P xuyên nh ng ki n th c lý thuy t vào Đ U VÀO B ng C nhân ngành Thi t k đ h a th c ti n đ th c hi n các s n ph m, • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao (thu c h th ng văn b ng qu c gia) các m u thi t k . đ ng h chính quy hi n hành c a B• Th c hi n đánh giá liên t c trong quá • GD và ĐT CƠ H I LIÊN THÔNG trình h c t p giúp sinh viên t theo dõi • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 Sinh viên t t nghi p có liên thông lên các s ti n b c a mình nh m liên t c c i Kh i thi: H b c h c cao hơn trong lĩnh v c đ h a thi n nâng cao năng l c cá nhân. ho c các ngành ngh tương đương t i• Sinh viên không ch đư c cung c p các trư ng trong và ngoài nư c. 45
 • 46. CÁC NGÀNH B C CAO Đ NG 46
 • 47. NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TINGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHNhu c u tin h c hóa, v n hành h th ng thông tin t i doanh nghi p, cung c p n idung s , cũng như nhu c u phát tri n ph n m m xu t kh u đang là m t trong nh ngnhu c u l n nh t t i Vi t Nam. Nh m đáp ng nhu c u này đ ng th i cung c p m t hth ng cơ s ki n th c, k năng v ng ch c đ d dàng thích nghi v i s thay đ i nhanhchóng c a công ngh , chương trình đào t o ngành Công ngh thông tin t i Đ i h cHoa Sen s trang b h th ng k năng làm cơ s v ng ch c cho sinh viên đư c ti p c nnh ng công ngh ng d ng, các h th ng n n, h th ng thông tin c a các t ch c. Mã ngành: C51480201M C TIÊU ĐÀO T O - Ti p xúc v i các phương pháp ki m tra Đ U RA• Sinh viên t t nghi p có kh năng ng d ng hi n đ i Sinh viên ra trư ng có th làm vi c v i m t trong các k năng máy tính nh m h tr gi i • M i sinh viên đư c ti p c n mi n phí, tr c các ch c danh sau: quy t các v n đ trong các tình hu ng ti p vào các kho ph n m m phát tri n m i • L p trình viên ng d ng; nghi p v khác nhau. nh t c a các hãng HP, Oracle, Microsoft... • Nhân viên phân tích nghi p v ;• Th hi n đư c tính chuyên nghi p và có • Cơ s v t ch t b o đ m vi c ti p c n các • Nhân viên thi t k ph n m m; kh năng thích nghi v i các công ngh công ngh m i hi n đ i nh t. • Nhân viên ki m tra ph n m m; cũng như môi trư ng m i theo sát v i yêu • Đ i ngũ gi ng viên: trên 80% kh i lư ng • Nhân viên qu n tr h th ng thông tin; c u và s thay đ i ngh nghi p. gi ng d y đư c gi ng viên cơ h u là nh ng • Nhân viên thi t k giao di n;• Sinh viên t t nghi p có kh năng giao ti p Ti n sĩ, Th c sĩ có nhi u kinh nghi m tr c ti p • Nhân viên c i ti n quy trình; t t trong ph m vi công vi c c a mình. gi ng d y. Gi ng viên th nh gi ng là nh ng • Qu n tr viên cơ s d li u…• Sinh viên có kh năng làm vi c v i hi u ngư i có kinh nghi m th c t nhi u năm. su t cao trong m i hoàn c nh: t thân hay • Nhi u đ i tác chi n lư c là các công ty và t Sinh viên có th tìm vi c trong các cơ quan t cùng v i t p th . ch c l n: Microsoft, HP, Oracle, ISTQB, HPT, ch c sau: CMC, NIIT… • Các công ty ph n m m và d ch v công ngh ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH thông tin;• Sinh viên đư c đào t o chuyên môn ngay N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH • Các b ph n qu n tr , ho ch đ nh, b o trì h t năm đ u. Kh i lư ng ki n th c toàn khóa: 104 tín ch th ng thông tin trong các đơn v hành chính,• T l lý thuy t/ th c hành cân đ i t o cơ h i (TC) chưa k ph n n i dung Giáo d c th ch t s n xu t, kinh doanh, thương m i, gi i trí... cho sinh viên rèn luy n k năng trong hoàn (90 ti t) và Giáo d c qu c phòng (135 ti t), c nh th c t . bao g m: B NG C P• T o n n t ng v ng ch c đ có th liên • Ki n th c giáo d c đ i cương: 34 tín ch B ng Cao đ ng ngành Công ngh thông tin (n m thông h c chuyên sâu vào các lĩnh v c • Ki n th c cơ s : 30 tín ch trong h th ng văn b ng qu c gia) khác nhau trong ngành như K thu t ph n • Ki n th c ngành chính: 40 tín ch m m, H th ng thông tin, Qu n lý s n xu t CƠ H I LIÊN THÔNG ph n m m... các b c h c cao hơn. Đ U VÀO Sinh viên có th ti p t c h c liên thông b c Đ i• Các nguyên lý đ m b o ch t lư ng ph n • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng h c ngành Công ngh thông tin t i Đ i h c Hoa m m đư c gi i thi u và c ng c xuyên h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT Sen ho c các trư ng khác trong và ngoài nư c. su t khoá h c: • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 - Các kĩ năng/ kĩ thu t ki m tra ch t lư ng • Kh i thi: A, D1, D3 TOP 5 DOANH NGHI P CÓ C U SINH th c hi n đư c gi i thi u trong t ng VIÊN Đ I H C HOA SEN ĐANG LÀM môn h c VI C: Harvey Nash, Gameloft, TMA Solutions, 47 IMT, Solutions, Logigear
 • 48. NGÀNH TRUY N THÔNGVÀ M NG MÁY TÍNHGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHNgành Truy n thông & M ng máy tính c a Đ i h c Hoa Sen đư c thành l p g n 10 năm v i tiêuchí tiên li u và đáp ng nhu c u v các chuyên gia h th ng m ng. V i s phát tri n nhanhchóng c a công ngh này, con ngư i ngày càng đ n g n nhau hơn. Xa g n không còn đư c tínhb ng chi u dài đ a lý mà đã thay b ng s hi u bi t và kh năng tìm ki m thông tin nhanh nh t. Mã ngành: C51480102Chương trình ngành Truy n thông và M ng Chương trình đào t o đư c xây d ng v i cho • S d ng thành th o các công c , ph nmáy tính bao g m các chuyên ngành sau: các k t qu t ng môn h c rõ ràng (learning m m, ph n c ng trong chuyên môn c a outcomes), sinh viên ph i đ t các k năng, ngành.A. H TH NG H T NG M NG ki n th c b t bu c cho môn h c m i có thXây d ng, tư v n, phát tri n, b o trì h th ng đ t đư c tín ch c a môn h c. Hơn n a, ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNHm ng truy n d n, m ng riêng o (VPN) cho chương trình đang đ nh hư ng đ t chu n • Gi ng viên chuyên nghi p, t n tâm: Gi ngcác doanh nghi p, m ng đô th (MAN), ABET đ chu n hóa ch t lư ng chương trình viên trình đ Th c sĩ, Ti n sĩ, có các ch ngGigabit Ethernet, IPv6, MPLS, WiMax cho các trong tương lai. ch chuyên nghi p trong lĩnh v c M ngnhà cung c p d ch v truy n d n Internet. máy tính. M C TIÊU ĐÀO T O • Đào t o sinh viên kh năng làm vi c đ cB. H TH NG QU N TR THÔNG TIN Chương trình Cao đ ng ngành Truy n thông l p, sáng t o: Chương trình đào t o theoXây d ng, tư v n, phát tri n, b o trì h th ng và M ng máy tính đem đ n cho sinh viên hư ng l y sinh viên làm trung tâm. Sinhthông tin trên h t ng truy n d n đã đư c xây nh ng ki n th c chuyên môn và k năng viên đư c phát tri n t i đa kh năng sángd ng. H th ng bao g m các d ch v như ngh nghi p như sau: t o c a mình b ng cách t do th o lu n ýweb, Apache, IIS; mail cơ s d li u MS SQL, • Kh năng c u hình, cài đ t, theo dõi, h tr ki n và đưa ra gi i pháp d a trên n n t ngOracle, trên nhi u h đi u hành khác nhau tìm l i, qu n lý các h th ng m ng khác ki n th c ti p thu t Gi ng viên.như Window Server, Linux, Sun Solaris. nhau như LAN, WAN, đ ng th i tri n khai • Chương trình đào t o linh ho t, sinh viên các ph n m m h th ng, ph n m m ng có th t thi t k l trình môn h c tùy theoC. B O M T H TH NG d ng trên h th ng m ng doanh nghi p . s c h c c a t ng ngư i. Ngoài ra, sinh viênXây d ng, tư v n, tri n khai các chính sách • Kh năng h tr k thu t cho ngư i s có th t t nghi p nhi u chuyên ngành khib o m t ngăn ch n hacker t n công h th ng d ng trong vi c tri n khai và s d ng các h c đ các môn.truy n d n cũng như h th ng thông tin, ph n c ng, ph n m m trên h th ng m ng • Kh năng chuy n ti p: Chương trình đàokhông đ hacker có th xâm nh p h th ng nghi p v . t o c a Hoa Sen đư c nhi u trư ng Đ i h cđ l y c p thông tin cũng như cài virus, trojan • Kh năng c u hình, cài đ t và qu n lý các trên th gi i công nh n như Úc, Malaysia.dành quy n đi u khi n h th ng. ngu n tài nguyên trên Web và Internet. Sinh viên có th h c hai năm đ u Hoa Sen • Kh năng t h c h i đ nâng cao trình đ , và hai năm sau nư c ngoài đ nh n b ngD.VOIP đáp ng s thay đ i c a công ngh . C nhân qu c t .Xây d ng, tư v n, tri n khai h th ng VoIP cho • Kh năng giao ti p hi u qu , bi t làm vi cdoanh nghi p, nhà cung c p dich v , chuy n nhóm, đánh giá công vi c c a mình trongđ i h th ng t ng đài đi n tho i truy n th ng nhóm.sang các h th ng VoIP. 48
 • 49. Nguy n QuỳnhC u sinh viên ngành M ng Máy Tính khóa 07“T t nghi p c nhân ngành M ng máy tính trư ng Đ i H c Hoa Sennăm 2011, hi n đang công tác t i công ty TMA Solutions. Đ i h cHoa Sen là m t trong s ít các trư ng đào t o chuyên ngành M ngmáy tính và truy n thông. Thông qua môi trư ng h c t p và nghiênc u c a trư ng đã xây d ng cho tôi s tôi s t tin, phương pháph c t p và làm vi c m t cách làm vi c chuyên nghi p. Qua đó tôi cóđ năng l c và ki n th c đ đáp ng nhu c u tuy n d ng ngày càngcao và kh t khe c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c hi n nay.Tôi luôn t tin v nh ng ki n th c mà đã mình đư c d y và v n luônthích chuyên ngành mà mình đã ch n.” • K năng th c hành, kinh nghi m đư c đ c • Ki n th c cơ s : 21 tín ch Trên n n truy n d n, tri n khai các ng bi t chú tr ng: • Ki n th c chung ngành chính: 18 tín ch d ng m ng như Qu n lý s n xu t, Qu n lý - Sinh viên t t nghi p b c Cao đ ng ngành • Ki n th c chuyên ngành chính: 09 tín ch nhân viên, ERP, VoIP, H i ngh truy n hình... Truy n thông và M ng máy tính c a Đ i • T ch n t do đ b sung ki n th c: 6 tín ch • Cung c p các d ch v trên h th ng m ng h c Hoa Sen luôn đư c các doanh nghi p • Đ án cơ s : 2 tín ch v i các v trí: Nhân viên k thu t m ng, đánh giá r t cao b i kh năng gi i quy t • Đ án chuyên ngành: 2 tín ch Nhân viên h tr m ng, Qu n tr m ng. nh y bén các v n đ th c t . Đi u này có • Lu n văn/ Th c t p t t nghi p: 6 tín ch Duy trì, b o đ m ho t đ ng liên t c cho đư c do sinh viên đư c th c hành v i s toàn h th ng m ng. ti t cao, sát v i th c t , thi t b th c hành Đ U VÀO Ho ch đ nh, th c hi n các k ho ch chuyên nghi p, hi n đ i. Bên c nh đó, sinh • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng backup, phòng ch ng r i ro, hư h ng. viên đư c t o nhi u đi u ki n đ làm vi c h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT t i các doanh nghi p ngay khi còn đang • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 Cơ h i vi c làm h c trong các l n th c t p t i doanh • Kh i thi: A, D1, D3 Sinh viên có th làm trong t t c các công ty nghi p. có h th ng thông tin, các công ty chuyên • Hơn 90% sinh viên có vi c làm ngay sau khi Đ U RA thi t k , tư v n, b o trì h th ng m ng, h t t nghi p Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm các th ng thông tin, b o m t, VoIP. • S d ng ti ng Anh thành th o, đáp ng công vi c sau: nhu c u làm vi c trong môi trư ng qu c t : B NG C P • Cung c p d ch v , tri n khai, qu n lý các Ti ng Anh đư c nhà trư ng đ c bi t chú ngu n tài nguyên trên Web/ Internet v i B ng Cao đ ng ngành Truy n thông và M ng tr ng, sinh viên đư c h c các khóa ti ng các v trí: Nhân viên h t ng m ng, Qu n tr máy tính (thu c h th ng văn b ng qu c gia) Anh tăng cư ng, các môn h c đ u có tài h th ng Web, Internet. li u, bài gi ng b ng ti ng Anh. CƠ H I LIÊN THÔNG • C u hình, tri n khai các gi i pháp h th ng m ng truy n d n cho các công ty, xí Sinh viên có th ti p t c h c liên thông b c N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH nghi p, các khu công nghi p, các nhà cung Đ i h c ngành Truy n thông và M ng máy Kh i lư ng ki n th c toàn khóa: 104 tín ch c p d ch v Internet. tính t i Đ i h c Hoa Sen ho c các trư ng khác (TC) chưa k ph n n i dung Giáo d c th ch t • Xây d ng, tư v n, tri n khai ng d ng trong và ngoài nư c. (90 ti t) và Giáo d c qu c phòng (135 ti t), trong h th ng thông tin v i các v trí: H bao g m: tr k thu t, H tr ngư i s d ng, Nhân • Ki n th c giáo d c đ i cương và khoa h c Top 3 doanh nghi p có c u sinh viên viên tri n khai ng d ng t nhiên: 40 tín ch đ i h c hoa sen đang làm vi c: FPT, Vinagame, TMA Solutions 49
 • 50. NGÀNH QU N TR KINH DOANHGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHChương trình đào t o C nhân Cao đ ng ngành Qu n tr kinh doanh s đem đ n chongư i h c nh ng ki n th c, k năng, ph m ch t chính tr , đ o đ c, tác phong nghnghi p đ có th làm vi c hi u qu trong các lĩnh v c liên quan đ n Qu n tr kinhdoanh mà ch y u là Marketing và bán hàng.M C TIÊU ĐÀO T O Môn h c và giáo trình gi ng d y: (th c t p nh n th c và th c t p t t nghi p)• Đ m b o ki n th c giáo d c đ i cương và • Danh m c các môn h c đư c xây d ng d a và quá trình th c hi n đ án môn h c. giáo d c chuyên nghi p theo chu n c a theo b ng mô t công vi c c a các v trí • T o đi u ki n đ sinh viên tham gia các chương trình đào t o qu c gia ngành Qu n nhân s trong các doanh nghi p trong chương trình qu n tr viên t p s t i các tr kinh doanh h Cao đ ng. nư c và qu c t . doanh nghi p.• Đ m b o ki n th c th c ti n chuyên sâu v • Thông tin chi ti t v môn h c luôn đư c • M i quan h t t v i doanh nghi p trong kinh doanh, bán hàng và Marketing; các cung c p đ y đ cho sinh viên khi b t đ u quá trình h c t p s giúp sinh viên nâng ki n th c b tr làm n n t ng cho vi c h c môn h c. cao kh năng tìm vi c làm thích h p sau khi ti p chương trình liên thông n u sinh viên • Giáo trình đư c ch n l c t nh ng giáo t t nghi p. có nhu c u. trình đang đư c gi ng d y t i các trư ng• Sinh viên t t nghi p có đ y đ k năng Đ i h c, Cao đ ng qu c t . chuyên môn đ l p và phân tích tình hình Phương pháp gi ng d y: N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH kinh doanh, đ xu t gi i pháp và tri n khai Phương pháp d y h c hư ng đ n sinh viên Kh i lư ng ki n th c toàn khóa: 104 tín ch các h th ng tác nghi p. (l y sinh viên làm trung tâm), chú tr ng k (TC) chưa k ph n n i dung Giáo d c th ch t• Có k năng vi t báo cáo và k năng tin h c năng th c hành, làm vi c nhóm và t h c. M i (90 ti t) và Giáo d c qu c phòng (135 ti t), ph c v công tác chuyên môn trong các môn h c có bài t p l n (d ng đ án) đ sinh bao g m: ngành ngh khác nhau. viên làm vi c nhóm và v n d ng lý thuy t vào • Ki n th c giáo d c đ i cương – 40 TC• Có tính ch đ ng cao trong công vi c, th c ti n t i doanh nghi p. • Ki n th c giáo d c chuyên nghi p – 49 TC kh ng đ nh kh năng làm vi c đ c l p và Đ i ngũ gi ng viên: • Ki n th c b tr t ch n t do – 6 TC tinh th n h p tác qu c t . • Đ i ngũ gi ng viên cơ h u t t nghi p t • Th c t p nh n th c – 3 TC các trư ng có uy tín trong nư c và qu c t ; • Th c t p t t nghi p ho c làm khóa lu n có kinh nghi m gi ng d y và th c t làm ho c h c 6 TC thay th (có đi u ki n).ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH vi c t i các doanh nghi p.Chương trình đào t o: • Kho ng 40% đ i ngũ gi ng viên là các nhà Đ U VÀOĐư c xây d ng trên cơ s chương trình c a qu n lý t i các doanh nghi p. • Theo quy ch tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ngcác trư ng Đ i h c, Cao đ ng qu c t và đư c M i quan h v i doanh nghi p: h chính quy hi n hành c a B GD và ĐTc p nh t hàng năm theo nhu c u th c t c a • H tr sinh viên liên h v i doanh nghi p • Thi tuy n Đ i h c năm 2012doanh nghi p. trong 2 đ t th c t p chính t i doanh nghi p • Kh i thi: A, D1, D3 50
 • 51. Đ U RA Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm nh ng công vi c chuyên môn t i các phòng ban ch c năng c a các t ch c kinh t , xã h i trong và ngoài nư c như nhân viên kinh doanh, nhân viên Marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên nhân s , nhân viên văn phòng… Sinh viên sau khi t t nghi p có th làm vi c trong nhi u lĩnh v c như: • Các doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c hàng tiêu dùng; • Các doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c hàng công nghi p; • Các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c b t đ ng s n; • Các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh l c nhà hàng, khách s n; • Các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c công ngh thông tin và vi n thông. • Các t ch c, đơn v hành chính s nghi p… B NG C P B ng Cao đ ng ngành Qu n tr kinh doanh (thu c h th ng văn b ng qu c gia) CƠ H I LIÊN THÔNG • Sinh viên có th ti p t c h c liên thông b c Đ i h c ngành Qu n tr kinh doanh t i Đ i h c Hoa Sen ho c các trư ng khác trong và ngoài nư c. • Sinh viên có th h c chương trình C nhân Kinh doanh qu c t (liên k t gi a Đ i h c Hoa Sen và Đ i h c Paris Est – Pháp). Nh n xét: Khi bư c chân vào đ i h c tôi đã tìm ki m cho b n thân m t nơi có ch t lư ng đào t o t t nh t đ h c t p và Đ i H c Hoa Sen là nơi mà tôi l a ch n. Tôi đã h c h Cao đ ng ngành Qu n Tr Kinh Doanh năm h c 2008 – 2011 và tôi th c s hài lòng v i nh ng gì mà tôi đã h c đư c. N i dung c a chương trình đào t o mang l i r t nhi u giá tr , không ch v m t lý thuy t mà đ c bi t còn h tr rèn luy n r t nhi u k năng c n thi t như k năng thuy t trình, k năng làm vi c nhóm, k năng tư duy sáng t o… và nhi u k năng s ng khác. Là m t c u sinh viên, tôi th c s đánh giá cao v ch t lư ng n i dung chương trình đào t o c a trư ng Đ i H c Hoa Sen. LÝ KH I NGUYÊNMã ngành C51340101 43 51
 • 52. NGÀNH QU N TR VĂN PHÒNGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHQu n tr hành chính văn phòng đư c m nh danh là chi c chìa khóa ch ch t c a b t ccơ quan hay t ch c kinh t , xã h i nào. Đây là ngành phù h p v i nh ng b n tr đam mêcông vi c qu n tr văn phòng, qu n lý d án, đàm phán thương lư ng ho c có khát v ngchinh ph c nh ng đ nh cao ngh nghi p trong tương lai.Đư c đánh giá là m t trong nh ng ngh nghi p có tính n đ nh và lâu dài, ngành h cnày đòi h i ngư i h c c n có lòng yêu ngh , đ c tính nh n n i, c n th n và s trau d inghi p v , k năng đ nhanh chóng n m b t và hi u bi t sâu s c v t ch c cũng nhưho t đ ng kinh t c a doanh nghi p. Mã ngành C51340406M C TIÊU ĐÀO T O N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đ U RACung c p cho sinh viên nh ng ki n th c t ng - Ki n th c giáo d c đ i cương • Nhân viên/ Chuyên viên hành chánh t i cácquát v qu n tr đ ngư i h c có th t ch c, • Lý lu n Mác Lênin và Tư tư ng H Chí Minh cơ quan hành chánh s nghi p, văn phòngqu n lý, s p x p công vi c hi u qu trong môi • Khoa h c xã h i đ i di n, văn phòng các Trư ng, Vi n,trư ng doanh nghi p đ ng th i rèn luy n • Ngo i ng Trung tâm;nh ng t ch t c n thi t c a m t nhà qu n tr tài • Toán, Tin h c, Khoa h c t nhiên, Công • Thư ký – Tr lý; Thư ký T ng giám đ c t iba như: óc phán đoán và kh năng tư duy logic, ngh , Môi trư ng các doanh nghi p Vi t Nam/ Liên doanhnh y bén, năng đ ng… - Ki n th c giáo d c chuyên nghi p v i quy mô và mô hình ho t đ ng đa d ng; • Ki n th c cơ s : Nguyên lý k toán, Kinh t • Nhân viên/ Chuyên viên văn phòng t i cácĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH đ i cương, Lu t kinh t , Marketing căn b n, công ty, đơn v s n xu t kinh doanh, tài• Tr i qua 20 năm hình thành và phát tri n, Qu n tr h c. chính, đ u tư; ngành Qu n tr văn phòng c a Đ i h c Hoa • Ki n th c ngành chính: Ti ng Vi t th c • Thư ký các d án qu c t , các d án kinh Sen t ng bư c tr thành m t chuyên ngành hành, Qu n tr và đi u hành văn phòng 1, doanh cũng như các d án phi l i nhu n. có tính ng d ng th c ti n cao và t o ra Qu n tr và đi u hành văn phòng 2, So n nhi u cơ h i ngh nghi p cho các b n tr th o văn thư. B NG C P đam mê công vi c c a m t nhà qu n tr • Ki n th c chuyên sâu c a ngành chính: Tâm B ng Cao đ ng ngành Qu n tr văn phòng hành chính văn phòng năng đ ng trong lý giao ti p trong kinh doanh, Qu n tr d (n m trong h th ng văn b ng qu c gia) tương lai. án, Qu n tr s ki n, Chăm sóc khách hàng.• Chương trình đào t o đư c thi t k linh ho t, - Ki n th c b tr t do. CƠ H I LIÊN THÔNG đan xen gi a h c t p trong môi trư ng sư - Giáo d c th ch t, giáo d c qu c phòng. • Sinh viên có th h c liên thông lên b c Đ i ph m và th c t p t i các cơ quan, doanh - Đ án, th c t p nh n th c, th c t p h c ngành Qu n tr kinh doanh, Qu n tr nghi p đ giúp sinh viên nâng cao ki n th c t t nghi p. Nhân l c t i Đ i h c Hoa Sen. và tích lũy thêm nhi u kinh nghi m th c t . • Sinh viên có th liên thông lên b c Đ i h c• S h u k năng đánh máy nhanh, thành th o Đ U VÀO chương trình C nhân Kinh doanh qu c t nh ng ph n m m văn phòng cùng năng l c • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng (liên k t đào t o gi a Đ i h c Hoa Sen và ngo i ng , chính là nh ng ưu đi m n i b t h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT Đ i h c Paris Est - Pháp). mà ngành Qu n tr văn phòng t i Đ i h c • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 Hoa Sen s đem đ n cho các b n sinh viên • Kh i thi: A, D1, D3 sau khi ra trư ng. M t s công ty sinh viên làm vi c sau khi t t• Có cơ h i nh n b ng h p tác ESCIA khi th c nghi p: Mekong Capital, HSBC Bank, Mai linh hi n đ tài và b o v trư c H i đ ng Pháp – Vi t. Group, Furama Resort, S K ho ch Đ u tư, ĐH 52 M TPHCM; ...
 • 53. NGÀNH KINH DOANH QU C T(CHUYÊN NGÀNH NGO I THƯƠNG)GI I THI U CHƯƠNG TRÌNHNói đ n Ngo i thương là đ c p đ n các v n đ t ng quan v thương m i qu c t ; các chính sách kinh t đ i ngo i ch y u hi n nay; đ c đi m và xuhư ng phát tri n kinh t th gi i trong xu th toàn c u hóa, khu v c hóa; các t ch c kinh t , tài chính qu c t , các liên minh kinh t trong thươngm i qu c t hi n nay; v n đ h i nh p kinh t và tình hình đ u tư qu c t t i Vi t Nam.Bên c nh cung c p các ki n th c t ng quát nói trên, chương trình còn cung c p cho ngư i h c các ki n th c nghi p v c th v xu t nh p kh u,th t c h i quan, thanh toán qu c t , v v n t i – b o hi m ngo i thương, các ki n th c v lu t liên quan đ n các v n đ ch ng bán phá giá, t vnh p kh u… cách th c gi i quy t các khi u ki n, tranh ch p trong thương m i qu c t , cách th c xâm nh p th trư ng nư c ngoài…M C TIÊU ĐÀO T O ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNH Ngo i thương.• Có năng l c v n d ng các ki n th c chuyên • Chương trình và tài li u thư ng xuyên • Tin h c: Tin h c đ i cương, MS Word, MS sâu v chuyên ngành Ngo i thương như đư c tham kh o, c p nh t t các trư ng Excel, MS Access, Thi t k Web và Đ h a. nghi p v Xu t Nh p kh u, V n t i, B o Đ i h c tiên ti n cũng như đư c đi u ch nh • Anh văn: Chương trình ti ng Anh giao ti p hi m, Thanh toán qu c t , Marketing qu c theo nhu c u th c ti n c a các doanh qu c t (EIC) gi ng d y b n k năng nghe, t , Quan h kinh t qu c t , Lu t trong nghi p, xã h i. đ c, nói, vi t trong môi trư ng làm vi c Thương m i qu c t và các tranh ch p, các • K năng th c hành và các ki n th c nghi p qu c t . cách gi i quy t tranh ch p trong Thương v đư c chú tr ng cao. • Ki n th c, k năng khác: Tư duy ph n bi n, m i qu c t ... • K năng tư duy đ c l p và làm vi c nhóm K năng giao ti p, K năng bán hàng, Ti n• Có ki n th c cơ b n trong lĩnh v c Khoa đư c phát tri n thông qua t ng môn h c, t - Ngân hàng, Th trư ng ch ng khoán, h c xã h i và Nhân văn phù h p v i chuyên các đ án th c t . Quan h công chúng… ngành đư c đào t o; có trình đ ti ng Anh, • G n ch t gi a lý thuy t và th c t t i các có kh năng giao ti p ti ng Anh trong doanh nghi p thông qua th c t p nh n Đ U VÀO công vi c, h c t p và nghiên c u; có ki n th c, th c t p t t nghi p. • Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng th c v tin h c văn phòng. • Chương trình ngoài nh ng môn h c b t h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT• Có ki n th c căn b n v Kinh t , v K toán, bu c còn đư c thi t k các môn h c t • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 v Qu n tr , v Tài chính - Ngân hàng đáp ch n b t bu c và t do đ tăng thêm tính • Kh i thi: A, D1, D3 ng vi c ti p thu các ki n th c giáo d c thích ng và cơ h i l a ch n cho ngư i h c. chuyên nghi p và kh năng h c t p trình • Đ i ngũ gi ng viên có nhi u kinh nghi m Đ U RA đ cao hơn ho c m r ng sang các chuyên gi ng d y và công tác th c t . • Sinh viên t t nghi p ngành Kinh doanh ngành khác. qu c t , chuyên ngành Ngo i thương, có• Có s hi u bi t và tôn tr ng s khác bi t N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH năng l c v n d ng đư c các ki n th c v trong môi trư ng đa văn hóa trong kinh Chương trình đào t o g m các kh i ki n th c: chuyên ngành Ngo i thương đ th c hi n doanh qu c t và v n d ng đư c trong • Ki n th c chuyên ngành: Kinh t đ i tr n v n m t giao d ch Ngo i thương, giao th c ti n sau khi t t nghi p. ngo i, V n t i Ngo i thương, B o hi m d ch Thanh toán qu c t như đàm phán, Ngo i thương, K thu t nghi p v Ngo i so n th o hoàn ch nh các đi u ki n, đi u thương, Thanh toán qu c t , Marketing kho n c a h p đ ng ngo i thương, l p và qu c t , Phân tích ho t đ ng Xu t Nh p ki m tra các ch ng t ngo i thương, thuê kh u, Lu t áp d ng và tranh ch p trong tàu, mua b o hi m, th t c h i quan, 53
 • 54. gi i quy t các v n đ phát sinh… B NG C P• Có năng l c phân tích, đánh giá k t qu B ng Cao đ ng ngành Kinh doanh qu c t , ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a m t chuyên ngành Ngo i thương (n m trong h doanh nghi p đ đưa ra các đ xu t, gi i th ng văn b ng qu c gia). pháp phù h p.• Có kh năng nh n bi t s khác bi t gi a CƠ H I LIÊN THÔNG các n n văn hóa khác nhau c a m i nư c, • Sinh viên có th ti p t c h c liên thông b c kh năng nghiên c u th trư ng, bi t tìm Đ i h c ngành Ngo i thương/ Tài chính – ki m các thông tin c n thi t t các ngu n Ngân hàng… t i Đ i h c Hoa Sen ho c các khác nhau cho vi c thi t l p m t chi n lư c trư ng khác trong và ngoài nư c. kinh doanh hay m t K ho ch Marketing. • Sinh viên có th h c chương trình C nhân Kinh doanh qu c t (liên k t gi a Đ i h cSau khi t t nghi p, sinh viên có th đ m nh n Hoa Sen và Đ i h c Paris Est – Pháp).các công vi c dư i đây:• Chuyên viên xu t nh p kh u c a doanh CÔNG TY TIÊU BI U: nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n • Tân C ng đ u tư nư c ngoài, văn phòng đ i di n. • Vietnam Airlines• Chuyên viên ti n t qu c t và kinh doanh • Hãng tàu Sinoko ti n t t i các ngân hàng thương m i. • VPĐD Socadec-XK cà phê• Chuyên viên trong các lĩnh v c d ch v • Eximbank ngo i thương: đ i lý giao nh n ngo i • Đ i Á Bank thương, các hãng hàng không, hãng tàu, • Công ty XNK th y h i s n Indochine b o hi m hàng hóa xu t nh p kh u, c ng • Công ty Giao nh n Expeditors bi n, công ty Logicstic,…• Các t ch c thương m i n i đ a và qu c t• Các cơ quan h u quan (B / S Công thương, Giao thông v n t i, H i quan…) 54
 • 55. NGÀNH K TOÁNGI I THI U CHƯƠNG TRÌNHNgành h c này s cung c p nh ng ki n th c, k năng giúp sinh viên theo dõi, ghi nh n và đánhgiá tình hình bi n đ ng c a tài s n, ngu n v n và k t qu ho t đ ng kinh doanh c a t ch c. Bênc nh đó, sinh viên đư c trang b các công c quan tr ng đ th c hi n vi c thu th p, x lý, ki mtra và cung c p thông tin v tình hình tài chính, hi u qu ho t đ ng kinh doanh cho các đ itư ng s d ng thông tin bên trong và bên ngoài t ch c, giúp cung c p các thông tin trung th cvà h p lý cho các đ i tư ng trong vi c đưa ra các quy t đ nh kinh doanh.M C TIÊU ĐÀO T O • L p và phân tích các báo cáo tài chính ĐI M M NH C A CHƯƠNG TRÌNHCung c p cho sinh viên nh ng hi u bi t (b ng cân đ i k toán, báo cáo k t qu • Chương trình và tài li u gi ng d y cácnh t đ nh v doanh nghi p trong lĩnh ho t đ ng s n xu t kinh doanh, báo môn chuyên ngành k toán b ng ti ngv c k toán, ki m toán và tài chính doanh cáo lưu chuy n ti n t và thuy t minh Vi t ho c b ng ti ng Anh theo đúngnghi p, kh năng ng d ng các lý thuy t báo cáo tài chính). quy đ nh và văn b n hư ng d n c a Bvào ho t đ ng th c ti n t i doanh • L p các báo cáo và quy t toán thu Tài chính Vi t Nam và đư c tham kh onghi p trong quá trình toàn c u hóa và (Thu GTGT, thu Thu nh p doanh t nh ng chương trình K toán, Ki mh i nh p qu c t , c th : nghi p, thu Thu nh p cá nhân, thu toán c a các trư ng Đ i h c t i các• Phân tích và th c hi n xây d ng b Xu t Nh p kh u…) nư c phát tri n như Anh, M và tài li u máy k toán (v nhân s , máy móc, • C p nh t, x lý, phân tích, đánh giá s c a Hi p h i K toán viên công ch ng hình th c b máy, quy trình lưu li u và tham mưu v lĩnh v c kinh t Vương qu c Anh (ACCA). chuy n ch ng t …) và thi t l p ch đ như: k toán, ki m toán, tài chính và • Chú tr ng đ n kh năng th c hành c a k toán (l a ch n ch đ k toán, xây ngân hàng cho lãnh đ o t i doanh sinh viên thông qua các v n đ th c t d ng h th ng tài kho n k toán t ng nghi p, cơ quan nhà nư c và các t c a doanh nghi p, khuy n khích kh h p và chi ti t, hình th c s k toán, ch c kinh t - xã h i khác. năng tư duy đ c l p và làm vi c nhóm ch ng t …) phù h p v i đ c đi m s n • ng d ng thành th o ph n m m k trong quá trình ra quy t đ nh. xu t kinh doanh và quy mô kinh doanh toán Misa và các ph n m m khác, thi t • Kh năng ng d ng ph n m m k toán c a doanh nghi p. l p và t ch c d li u trên máy vi tính Misa phiên b n m i nh t, luôn đư c• Ghi nh n đ y đ và chính xác các ph c v công tác k toán trong th c c p nh t theo quy đ nh m i c a công nghi p v k toán t ch ng t g c vào ti n. ty c ph n Misa, ph n m m kê khai s k toán t ng h p và chi ti t. • Kh năng t h c, t nghiên c u đ Thu m i nh t, th c hành s sách,• Thi t k đư c các ch ng t k toán nâng cao trình đ trong lĩnh v c ch ng t k toán th c t . hư ng d n và các s k toán chi ti t chuyên môn k toán, thu , ki m toán, • Đ i ngũ gi ng viên có nhi u kinh cho phù h p v i nhu c u qu n lý ngân hàng và các lĩnh v c khác. nghi m gi ng d y và công tác th c t , thông tin tài chính k toán trong • K năng ti ng Anh liên quan đ n lĩnh t t nghi p trong và ngoài nư c v i doanh nghi p. v c k toán và ki m toán. trình đ t Th c sĩ tr lên, hơn 30% gi ng viên là các ki m toán viên, k 55
 • 56. toán trư ng, qu n lý tài chính các (EIC) gi ng d y b n k năng nghe, đ c, đ ng s n, công ty ch ng khoán, các ngân doanh nghi p. nói, vi t trong môi trư ng làm vi c qu c hàng, công ty tài chính, công ty b o• Nh n Ch ng ch K toán c a Phòng t , chu n đ u ra ti ng Anh tương đương hi m… thương m i Pháp c p n u b o v 500 đi m TOEIC. thành công báo cáo Khóa lu n t t Ki n th c, k năng khác: B NG C P nghi p b ng ti ng Anh vào cu i khóa. Tư duy ph n bi n, K năng giao ti p, Lu t B ng Cao đ ng ngành K toán (n m kinh t , Qu n tr h c, Marketing… trong h th ng văn b ng qu c gia)N I DUNG CHƯƠNG TRÌNHKh i lư ng ki n th c toàn khóa: 104 tín Đ U VÀO CƠ H I LIÊN THÔNGch (TC) chưa k ph n n i dung Giáo d c • Theo quy ch tuy n sinh Đ i h c, Cao • Sinh viên có th ti p t c h c liênth ch t (90 ti t) và Giáo d c qu c phòng đ ng h chính quy hi n hành c a B thông Đ i h c ngành K toán t i Đ i(135 ti t). GD và ĐT h c Hoa Sen và các trư ng khác trongChương trình đào t o g m các kh i ki n • Thi tuy n Đ i h c năm 2012 và ngoài nư c.th c: • Kh i thi: A, D1, D3 • Sinh viên có th ti p t c h c đ l yKi n th c chuyên ngành: ch ng ch hành ngh K toán viênK toán tài chính, K toán qu n tr , K Đ U RA công ch ng – ACCA, Ch ng ch ki mtoán chi phí, K toán qu c t , K toán Sau khi t t nghi p, sinh viên có th đ m toán viên (CPA) Vi t Nam và qu c t .ngo i thương, K toán ngân hàng, H nh n các công vi c sau đây:th ng thông tin k toán, Ki m toán căn • Chuyên viên k toán;b n, Ki m toán nâng cao, Tài chính • Chuyên viên ki m soát n i b ;doanh nghi p, Thu ... • Chuyên viên ki m toán;Tin h c: • Chuyên viên thu ;Thành th o s d ng ph n m m k toán • Chuyên viên giao d ch ngân hàng.Misa m i nh t, và tin h c văn phòng Sinh viên t t nghi p b c Cao đ ng ngànhtương đương trình đ B K toán có th làm vi c trong các doanhAnh văn: nghi p, các công ty ki m toán, d ch v kChương trình ti ng Anh giao ti p qu c t toán, qu đ u tư, công ty kinh doanh b t 56 Mã ngành: C51340301
 • 57. NHÓM NGÀNH QU N TR D CH V 1 DU L CH & L HÀNH 2 KHÁCH S N 3 NHÀ HÀNG & D CH V ĂN U NGGI I THI U CHUNGQu n tr D ch v Du l ch – Khách s n – Nhà hàng là nhóm nh ng ngành kinh t đ y ti m năng, đãvà đang phát tri n m nh m Vi t Nam. Đây là ngành công nghi p không khói h p d n r t nhi ub n tr năng đ ng, nh y bén, ham h c h i, yêu thích khám phá nh ng đi u m i m . Đ n v ingành, các b n tr có cơ h i đi xa, khám phá nh ng mi n đ t m i (Du l ch) – Giao ti p v i b n bèqu c t , ti p xúc các n n văn hóa đa qu c gia (Khách s n) – Bi t và thư ng th c nhi u món ănngon (Nhà hàng). M C TIÊU ĐÀO T O Đ C ĐI M CHƯƠNG TRÌNH B NG C P Sinh viên t t nghi p v n d ng các ki n th c, • Chú tr ng rèn luy n trình đ Anh ng (EIC). B ng T t nghi p Cao đ ng ngành Qu n tr k năng đi u hành chuyên ngành cũng như N m đư c phương pháp h c Đ i h c, k Khách s n, Qu n tr du l ch & l hành, Qu n tr năng l c thương lư ng, đi u ph i trong môi năng truy n thông giao ti p, phương pháp nhà hàng & d ch v ăn u ng (n m trong h trư ng h i nh p đ tr thành chuyên viên, nghiên c u, tư duy đ c l p, k năng tin h c, th ng văn b ng qu c gia). giám sát viên, nhân viên cung c p d ch v qu n lý d án. Du l ch - L hành, Khách s n, Nhà hàng, các • N m đư c k năng căn b n c a ngh t i cơ CƠ H I LIÊN THÔNG khu vui chơi, gi i trí trong và ngoài nư c. s th c hành B p, Nhà hàng c a trư ng và Sinh viên t t nghi p có cơ h i h c ti p các qua các chuy n th c t , n m đư c ki n chương trình đào t o v Du l ch, Khách s n có K NĂNG CHUYÊN NGÀNH th c nâng cao b c qu n lý. uy tín t i Đ i h c Hoa Sen cũng như các • Sinh viên có h ng thú tìm hi u các đ c tính • Th c t p nh n th c 8 tu n. trư ng khác trong và ngoài nư c. đa d ng trong d ch v du l ch, lưu trú, vui • Th c t p t t nghi p 15 tu n/ khóa lu n t t chơi gi i trí đ c i thi n hình th c ph c v nghi p/ h c 2 môn thay th . phong phú và đ t tiêu chu n qu c t , đ ng th i ti p t c h c t p hoàn thi n b n thân. Đ U VÀO • Sinh viên giao ti p hi u qu , có kh năng • Đ i tư ng tuy n sinh: Theo quy ch Tuy n lôi cu n và thuy t ph c nhi u đ i tư ng sinh Đ i h c, Cao đ ng h chính quy hi n khách hàng đa văn hóa trong môi trư ng hành c a B GD và ĐT h i nh p qu c t . • Thi tuy n Đ i h c năm 2012. • Sinh viên s d ng t t k năng tin h c văn • Kh i thi: A, D1, D3. phòng (Word, Excel, Power Point). 57
 • 58. Đ C ĐI M RIÊNG T NG NGÀNH:DU L CH & L HÀNH KHÁCH S N NHÀ HÀNG & D CH V ĂN U NGK năng th c ti n và ki n th c chuyên K năng th c ti n và ki n th c chuyên K năng th c ti n và ki n th c chuyênmôn môn mônLĩnh v c Du l ch và l hành, các khu vui chơi, Lĩnh v c Du l ch, Khách s n - Nhà hàng Trong lĩnh v c Nhà hàng, kinh doanh các d chgi i trí trong và ngoài nư c. N m đư c k năng căn b n c a ngh t i cơ s v m th c trong và ngoài nư cN m đư c k năng căn b n c a ngh qua các th c hành Khách s n - Nhà hàng c a trư ng N m đư c k năng căn b n c a ngh t i cơ schuy n th c t , dã ngo i; và qua các chuy n th c t , dã ngo i; th c hành B p, Nhà hàng c a trư ng và qua các chuy n th c t .Ki n th c ngành chính: Ki n th c ngành chính:Qu n tr d ch v Du l ch và L hành. Qu n tr Khách s n – Nhà hàng Ki n th c ngành chính: Qu n tr Nhà hàng và d ch v ăn u ng.Cơ h i ngh nghi p sau khi ra trư ng Cơ h i ngh nghi p sau khi ra trư ngSau khi t t nghi p, sinh viên có th làm vi c Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm vi c Cơ h i ngh nghi p sau khi ra trư ngtrong lĩnh v c du l ch, văn hóa, các khu vui trong lĩnh v c Khách s n đ ng c p, Nhà hàng Sau khi t t nghi p, sinh viên có th làm vi cchơi, gi i trí trong và ngoài nư c, các công ty đ t tiêu chu n, ho c Công ty Du l ch l hành, trong lĩnh v c Khách s n, Nhà hàng, c thDu l ch l hành, c th như sau: c th như sau: như sau:• Nhân viên kinh doanh ti p th và chăm sóc • Nhân viên ti n s nh; • Nhân viên ph c v qu y Bar, nhà hàng; khách hàng; • Nhân viên ph c v d ch v lưu trú; • Nhân viên ph c v m th c;• Nhân viên hành chánh văn phòng; • Nhân viên ph c v m th c; • Nhân viên pha ch th c u ng;• Nhân viên làm vi c trong ngành giáo d c • Nhân viên pha ch th c u ng; • Nhân viên th rư u; chuyên môn Du l ch, Khách s n – Nhà • Nhân viên ch bi n th c ăn; • Nhân viên ch bi n th c ăn, bánh các lo i; hàng; • Nhân viên kinh doanh ti p th & chăm sóc • Nhân viên kinh doanh ti p th và chăm sóc• Nhân viên t ch c s ki n, h i ngh ; khách hàng; khách hàng;• Hư ng d n viên du l ch; • Nhân viên hành chánh văn phòng; • Nhân viên t ch c s ki n;• Nhân viên thi t k , bán tour du l ch. • Nhân viên làm vi c trong ngành giáo d c • Công ty cung c p d ch v ăn u ng cho s chuyên môn Du l ch, Khách s n – Nhà hàng ki n, h i th o; • Nhân viên hành chánh văn phòng; • Nhân viên làm vi c trong ngành giáo d c chuyên môn Du l ch, Khách s n – Nhà hàngMÃ NGÀNH 58 37C51340103 C51340107 C51340109
 • 59. CHIA S C A NHÀ QU N LÝ TRONG NGÀNH“Nhu c u tuy n d ng c a ngành d ch v chưa bao gi gi m. V i k năng c n thi t và quan tr ng nh t là giao ti p t t, nghi p v v ng, HCao đ ng c a ngành này phù h p cho các b n mu n đi làm nhanh, th i gian h c ng n nh t p trung ngay vào ki n th c chuyên ngành” Cô T ng Th Thu Hương - Ch nhi m chương trình Qu n tr Du l ch – Khách s n – Nhà hàng, h CĐ - ĐH Hoa Sen.“…Tôi c m th y r t thán ph c cách nhà trư ng luôn đ y m nh s h i nh p “vươn ra th gi i” trong sinh viên, cùng v i vi c h c ph i đi đôiv i hành…Đó là cách mà tôi c m th y m i sinh viên chúng tôi khi r i kh i gh gi ng đư ng đ u c m th y r t t tin vào chính mình.Tôi đã nhìn th y đư c s chuy n mình, vươn vai l n lên t i nơi đây, nơi dành cho tôi nh ng hành trang quý giá bư c vào đ i. Tôi mu n g il i nơi đây l i c m ơn, l i tri ân đ n các th y cô đã truy n d y kinh nghi m và ki n th c cho tôi, đ c bi t là gi ng viên c a khoa Ngôn Ng &Văn Hóa H c. Tôi th t s yêu quý s gi n d và g n gũi c a các Th y Cô…” NGUY N TU N CƯ NG – SV ngành QT DL – NH - KS. Khóa DL07 (h ĐH) 38 59
 • 60. CHUYÊN NGÀNHANH VĂN THƯƠNG M I(NGÀNH TI NG ANH)GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH năng ti ng Anh t ng quát (nghe, nói, đ c, • Phiên d ch trong các cu c th o lu n thông• Cùng v i s phát tri n c a kinh t , h i nh p vi t) và ti ng Anh thương m i n n t ng đ thư ng và biên d ch các văn b n, tài li u qu c t , các công ty Vi t Nam ngày càng giao ti p trong công vi c văn phòng hay thông d ng trong thương m i. m r ng đ i tác, th trư ng ra nư c ngoài. kinh doanh. Và ngư c l i, các công ty nư c ngoài vào • Sinh viên t t nghi p có th ti p c n và t Đ C ĐI M CHƯƠNG TRÌNH Vi t Nam đ u tư, kinh doanh cũng ngày đi u ch nh thích nghi v i các môi trư ng • Do các gi ng viên cơ h u có kinh nghi m càng nhi u. làm vi c khác nhau; hi u bi t và tôn tr ng gi ng d y cũng như kinh nghi m th c t• Do v y, nhu c u v nhân l c v ng ti ng s khác bi t đa d ng trong môi trư ng làm trong chuyên ngành tr c ti p đ ng l p. Anh, đ c bi t ti ng Anh trong kinh t , vi c đa văn hóa; t tìm tòi, h c h i đ trau • Phương pháp gi ng d y và h c t p tiên thương m i càng ngày cao. d i, b sung ki n th c và kinh nghi m ti n; nh n m nh kh năng t h c, khai Ngành Anh văn thương m i (h CĐ – chuyên môn; bi t t n d ng m i cơ h i thác, x lý thông tin và ph n bi n. trư ng ĐH Hoa Sen) thích h p cho các b n nâng cao kh năng s d ng ti ng Anh đ • Tăng cư ng tính ch đ ng c a sinh viên mu n nhanh chóng áp d ng ki n th c giao ti p, trao đ i và x lý công vi c hi u qua vi c phát tri n k năng làm vi c nhóm, đư c h c vào công vi c th c t . qu . vi t báo cáo, th o lu n, thuy t trình.• Ch c n th i gian 3 năm, các b n đã hoàn V i 2 đ án môn h c b t bu c, sinh viên có t t chương trình h c và có th nhanh K NĂNG CHUYÊN NGÀNH đi u ki n c xát th c t và phát huy tính chóng đi làm v i công vi c mình yêu thích. • Chương trình đào t o chuyên ngành Anh năng đ ng sáng t o trong su t quá trình Cơ h i liên thông lên Đ i h c ho c chương văn thương m i giúp sinh viên có kh năng h c. trình Qu n tr KD Qu c t Paris-Est giúp các h i nh p và năng l c chuyên môn s d ng • Sinh viên đư c đi th c t p nh n th c và b n d dàng h c lên cao b t c khi nào ti ng Anh trong các ho t đ ng. th c t p t t nghi p các công ty trong và mu n. • Th c hi n các quy trình ti p th , qu ng cáo, ngoài nư c. bán hàng, chăm sóc khách hàng và t ch c • Giáo trình đư c ch n l c t các giáo trìnhM C TIÊU ĐÀO T O s ki n. đang đư c các trư ng Đ i h c và Cao đ ng• Sinh viên t t nghi p có th v n d ng các • Giao ti p tr c ti p ho c qua đi n tho i, thư qu c t s d ng. hi u bi t v ngôn ng , ki n th c n n t ng tín, thư báo, thư đi n t v i đ ng nghi p, trong lĩnh v c thương m i, qu n tr kinh đ i tác và khách hàng. doanh và k năng ti ng Anh, tin h c đ làm • So n th o, trình bày văn b n hành chính và vi c chuyên nghi p, hi u qu trong môi thư tín thương m i. trư ng thư ng xuyên s d ng ti ng Anh. • Vi t báo cáo và thuy t trình v m t d án• Sinh viên t t nghi p có th s d ng b n k c a cá nhân ho c c a nhóm. 60 Mã ngành: C51220201
 • 61. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH CƠ H I VI C LÀM CÁC CÔNG TY NH N SINH VIÊN TH C T P104 tín ch (TC) chưa k ph n n i dung Sinh viên có kh năng làm vi c trong nhi u 1/ Công ty Sony Vi t NamGiáo d c th ch t (90 ti t) và Giáo d c lĩnh v c chuyên môn như: 2. Công ty Tư v n & Đào t o Anh ng 6 thángqu c phòng (135 ti t), bao g m: • Nhân viên văn phòng làm vi c trong các 3/ Công ty Liên k t h c thu t Qu c t - Ki n th c giáo d c đ i cương lĩnh v c như hành chính, kinh doanh, d ch 4/ Công ty Ninh Khương - Ki n th c giáo d c chuyên nghi p v . 5/ Công ty Tư v n Du h c HAT + Ki n th c cơ s • Nhân viên l tân t i khách s n, doanh 6/ Trung tâm Đào t o Khu v c Seameo + Ki n th c ngành chính nghi p. 7/ T ch c Giáo d c Qu c t EF • Tr lý giám đ c. 8/ Trung tâm Thương m i Lotte MartĐ U VÀO • Nhân viên b ph n nghiên c u th trư ng;• Theo quy ch Tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng • Qu n tr bán hàng/ D ch v khách hàng c a h chính quy hi n hành c a B GD và ĐT các doanh nghi p nhà nư c và tư nhân v i• Thi tuy n Đ i h c năm 2012 nhi u quy mô khác nhau.• Kh i thi: D1 • Các văn phòng đ i di n, các cơ quan văn hóa, giáo d c.B NG C PB ng Cao đ ng ngành ti ng Anh (n m trongh th ng văn b ng qu c gia). SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CHIA S :CƠ H I LIÊN THÔNG “V i đam mê h c ngo i ng và tìm hi u văn hóa các nư c, mình đã theo h c Cao Đ ng Anh Sinh viên có th ti p t c h c liên thông b c Thương M i c a trư ng ĐH Hoa Sen. Đi u mình thích sau 3 năm h c là chương trình gi ng d y• Đ i h c ngành Ti ng Anh… t i Đ i h c Hoa và các môn h c đư c thi t k r t khoa h c, phù h p v i th c ti n, giáo trình tiên ti n, k năng Sen ho c các trư ng khác trong và ngoài chuyên môn cao c a th y cô và các bài ki m tra đánh giá đúng năng l c c a sinh viên. Nh vào nư c. đó, mình đã h i nh p vào môi trư ng làm vi c qu c t m t cách r t d dàng và nhanh chóng.” Sinh viên có th h c chương trình C nhân• Kinh doanh qu c t (liên k t gi a Đ i h c NGUY N TH NGUYÊN AN – SV ngành Anh Văn Thương M i, l p AV091A. Hoa Sen và Đ i h c Paris Est – Pháp). 61
 • 62. Chương trình h p tác qu c t CAO Đ NG KINH DOANH, CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH Chương trình h p tác đào t o Cao đ ng Kinh h i cho các h c sinh trong nư c đ t đư c văn doanh, chuyên ngành Tài chính c a Trư ng Đ i b ng Cao đ ng qu c gia (Higher National h c Hoa Sen và Trư ng Cao đ ng Manchester Diploma) c a Anh qu c ngay t i Vi t Nam. H c trang b cho sinh viên ki n th c chuyên sâu v phí c a toàn b chương trình h c t i Vi t Nam tài chính trong môi trư ng kinh doanh qu c t . khá khiêm t n so v i vi c du h c nư c ngoài Sinh viên s đư c tr i nghi m môi trư ng h c đ có đư c văn b ng tương đương. t p theo chu n qu c t và có nhi u cơ h i du h c t i Vương qu c Anh. Văn b ng đư c công nh n b i nhi u doanh nghi p và t ch c qu c t trên th gi i giúp sinh Đây là chương trình đã đư c gi ng d y nhi u viên t t nghi p có r t nhi u l a ch n: v a đi làm năm t i trư ng Cao đ ng Manchester (Vương trong lĩnh v c kinh doanh và tài chính t i nh ng qu c Anh) và nhi u nư c trên th gi i. T i doanh nghi p và t ch c qu c t , v a h c ti p trư ng Đ i h c Hoa Sen chương trình đư c năm cu i t i Đ i h c Hoa Sen đ l y b ng C gi ng d y b ng ti ng Anh, theo công ngh đào nhân Kinh doanh qu c t c a Đ i h c Paris Est t o c a trư ng Cao đ ng Manchester và ki m (Pháp); ho c chuy n ti p năm cu i sang các đ nh ch t lư ng theo chu n c a t ch c trư ng đ i h c khác Anh, Úc, New Zealand và Edexcel (H i đ ng kh o thí Vương qu c Anh, t Canada. ch c qu n lý chương trình và văn b ng Anh Ch n chương trình này, các b n đang h c l p 12 qu c cho giáo d c hàn lâm và d y ngh ). Các ho c đã t t nghi p THPT s gi m đư c gánh gi ng viên c a trư ng Cao đ ng Manchester s n ng c a kỳ tuy n sinh Đ i h c – Cao Đ ng. Các qua Vi t Nam đ tham gia gi ng d y t 25% b n có th liên h ngay đ đư c tư v n và n p đ n 50% chương trình h c. Th i gian đào t o là h sơ xét tuy n t i Văn phòng Tuy n sinh c a 3 năm. Trư ng Đ i h c Hoa Sen đ đư c trúng tuy n s m vào chương trình. Đ i v i các b n chưa đ Sinh viên t t nghi p đư c nh n b ng do Edexcel trình đ ti ng Anh (IELTS 4.5), các b n s nh p c p, giúp sinh viên có nhi u cơ h i làm vi c t i h c ngay Giai đo n 1 c a chương trình đ b các t ch c kinh t trong và ngoài nư c. sung ki n th c ti ng Anh. Chương trình Cao đ ng kinh doanh, chuyên ngành Tài chính t i Trư ng ĐH Hoa Sen là cơ www.hoasen.edu.vn 62Văn phòng Tuy n sinh chương trình h p tác qu c tTrư ng Đ i h c Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM TH I GIAN KHAI GI NGĐi n tho i: 3830 1877 (ext. 106; 156)Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn THÁNG 3 & THÁNG 10
 • 63. Văn phòng Tuy n sinh:120bis Sương Nguy t Ánh, P. B n Thành, Q.1, TP. H Chí MinhTel: (08) 5404 2212 - Ext. 104 KS VATEL SCHOOL RANE Reach for the stars, feet on the ground... 1ST IN EUROPRISM ReachHforLthe TOU OTE AND stars, feet on the ground... 88% trong t ng s các nhà qu n lý khách s n nhà hàng bi t đ n thương hi u Vatel. 66% công nh n r ng Vatel là m t trong nh ng trư ng đào t o nghi p v qu n tr du l ch và khách s n t t nh t. 89% đánh giá Vatel là m t nhà tiên phong trong vi c s d ng m t giáo trình lý thuy t không nh ng có ch t lư ng cao mà còn mang m t l i tư duy đ i m i hi n đ i.C NHÂN 87% công nh n r ng nh ng sinh viên t t nghi p t Vatel là ngu n nhân l c mang tính chuyên nghi p cao và có kh năng làm vi c trong môi trư ng c nh tranh qu c t . Theo k t qu kh o sát do I op 2007 th c hi n v i s tham gia c a các nhà qu n lý khách s n t i Châu Âu. Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p THPT và đ t đi u ki n tuy n sinh c a chương trình (xét duy t h sơ và trình đ ti ng Anh). CƠ H I VI C L ÀM Th i gian đào t o: 3 năm. M i năm có m t đ t th c t p b t bu c t i các khách s n. Sinh viên t t nghi p s có kh năng tham gia làm Toàn b chương trình đư c gi ng d y b ng ti ng Anh, theo công ngh đào t o c a vi c cho các t ch c khách s n nhà hàng qu c t trư ng Du l ch và Khách s n Vatel chuy n giao. các v trí qu n lý đi u hành và hành chính như: Qu n lý khách s n Văn b ng: Sinh viên t t nghi p đư c c p b ng C nhân Qu n lý Khách s n - Nhà hàng Qu n lý nhà hàng và cung c p th c ph m Qu c t (Bachelor’s degree in International Hotel Management) c a Trư ng Du l ch và Qu n lý lưu trú Khách s n Qu c t Vatel – C ng hoà Pháp Qu n lý nhân s Qu n lý đào t o Qu n lý s ki n và h i ngh , v.v... DANH SÁCH CÁC CƠ S C A VATEL 63 BORDEAUX MARID SWITZERLAND BANGKOK EMIRATES MARRAKECH SAUDI ARABIA TOLUCA BRUSSELS NIMES MOSCOW BUENOS AIRES LOS ANGELES MAURITIUS SINGAPORE TUNIS LYONS PARIS MONTREAL CHIAPAS MANILA MEXICO TLALNEPANTLA SALTA
 • 64. Huỳnh Trúc P h ư ơ n gĐ I H C HOA SE N VÀ TÔI NHƯ L À DUY Ê N SĐ I H C TRONG TÔI LÀ… đ n khát v ng vươn lên c a gia đình và cũng như các k năng c n thi t trongTrư c khi tr thành sinh viên năm 3, hơn h t nó s thay đ i cu c đ i tôi! cu c s ng đ ng th i giúp tôi khámngành Marketing c a trư ng Đ i h c phá đư c chính mình, nh ng đi mHoa Sen, tôi t ng theo h c t i trư ng HOA SEN VÀ TÔI m nh đi m y u, kh năng t h c vàTHPT Chuyên Huỳnh M n Đ t thu c V n v t đ u có duyên s , trư ng Đ i h c ni m đam mê vô t n mà trư c đây tôithành ph R ch Giá, t nh Kiên Giang. Hoa Sen và tôi g p nhau cũng là m t không nh n ra. Đ i h c Hoa SenV i s thích u ng café m i sáng, duyên s . Tôi tình c g p đư c Đ i h c không ch giúp tôi h c mà còn d y tôithích ng m bi n, thích vi t và l ng Hoa Sen t ngày H i Hư ng nghi p di n s ng. S ng đúng nghĩa, s ng tráchnghe nh ng rung đ ng, nh ng ra t i thành ph C n Thơ cách đây 2 năm. nhi m,ti t ki m, trung th c và đ i m tthanh âm t cu c s ng và t ng bư c Tôi b t g p trên quy n c m nang tuy n v i nh ng áp l c c a cu c s ng.chu n b hành trang đ bư c vào sinh c a trư ng hình nh m t cô sinhbư c ngo t m i trong cu c đ i. viên v i n cư i trong tr o, t tin đang Tôn ch giáo d c c a trư ng Đ i h c nâng niu chi c máy bay gi y. Máy bay là Hoa Sen là “đào t o theo ch t lư ngKhi y, “Đ i h c”là m t c m t xa xôi hình nh n d v ni m tin, m i m c tiêu th t đáp ng nhu c u xã h i” – đây làmà tôi luôn khát khao đư c đ t chân đ u n m trong t m tay, trong ý chí c a m t thư c đo ch t lư ng và hi u quđ n. Tôi v ra m t ngôi trư ng Đ i ta. Trong khi bay, máy bay luôn b ch ch c a trư ng. Môi trư ng h c t p cũngh c b ng trí tư ng tư ng c a mình, hư ng so v i l trình ban đ u nhưng nh như thi c c a trư ng Đ i h c Hoa Senđó s là nơi m r ng cánh c a đón có nh ng thông tin ph n h i cùng luôn nghiêm túc và công b ng, yêuchào tôi, là nơi tràn ng p ánh sáng, là nh ng k ho ch, t m nhìn đúng đ n mà c u m i sinh viên ph i rèn luy n chonơi có thư vi n như m t thánh máy bay đi đúng con đư ng c a mình. Và mình kh năng t h c và lòng trungđư ng c a tri th c v i th t nhi u t hành trình bay c a chi c phi cơ tôi th c. Trư ng còn chú tr ng vào cácsách mà tôi có th s ng c ngày th y đư c hành trình c a cu c đ i mình. môn h c phát tri n k năng cho sinhtrong đó, là nơi gi ng đư ng mà tôi Sau th i gian cùng gia đình và th y cô viên giúp sinh viên có h i nh p vàluôn mu n đ n m i ngày và là nơi có tìm hi u, tôi đã quy t đ nh ch n Đ i h c thích nghi nhanh chóng v i môinh ng gương m t trong sáng c a Hoa Sen! trư ng doanh nghi p. Và v i tôi, t mb n bè, th y cô. Tôi th n tư ng và p b ng Đ i h c chính là công s c, là m t v cánh c a Đ i h c m i ngày đ Quãng th i gian h c t p t i Đ i h c Hoa quá trình không ng ng n l c, làluôn có ý chí h c t p và v ng vàng Sen là nh ng ngày có hân hoan, có b nh ng đêm v t v đ c tài li u b nghơn trong cu c s ng. Vào Đ i h c là ng , có đam mê và c v t v . Môi trư ng ti ng Anh, là nh ng ngày cùng b n bèm t th gi i m i s m ra, s giúp tôi h c t p hi n đ i, thân thi n và năng b n r n chu n b cho báo cáo, đ ánch m đ n nh ng ư c mơ c a mình, đ ng giúp tôi hoàn thi n hơn ki n th c môn h c, nh ng gi đ ng trư c gươngwww.hoasen.edu.vn
 • 65. t p thuy t trình… và t m b ng Đ i ch vi t như vi t m t lá thư g i cho Cu c thi “Chân dung sinh viên Đ i h ch c v i tôi đó là “C ng m t tr i” như ngư i mà tôi vô cùng yêu quý. V a nhìn Hoa Sen” là m t trong nh ng ho ttruy n thuy t: khi m t ngư i tr tu i th y poster cu c thi tôi v i ch y v nhà đ ng tiêu bi u k ni m 20 năm thànhmu n ch ng minh đư c s trư ng và bên chi c máy tính cho đ n t i, tôi l p trư ng. Tham gia cu c thi cũng làthành, h ph i bư c qua m t c ng vi t m t cách say mê, hân hoan và chân kho nh kh c tôi nhìn l i chính mình,th thách b ng l a nóng n m hư ng thành. Cu c thi xu t phát t th i đi m k v quãng th i gian s ng xa nhà và l iv phía Đông vào lúc giao đi m c a ni m 200 năm thành l p Đ i h c Hum- c m ơn đ n nh ng ngư i xung quanhngày và đêm. Bư c qua c a y, h đã boldt – hình m u giáo d c tiêu bi u mà tôi, đ n ngôi trư ng mà tôi đang theoth c s trư ng thành và có đ b n nhi u qu c gia hư ng đ n và cũng là nơi h c và c nh ng th thách đã giúp tôilĩnh đ v ng bư c vào đ i. đ gi i tr , nh ng ngư i làm công tác trư ng thành. giáo d c g i g m nh ng kỳ v ng c aNH NG CU C THI H C THU T VÀ mình v m t môi trư ng giáo d c m i. Nh ng cu c thi c th đư c m r ngBƯU ĐI N Ư C MƠ và như m t thông đi p đ p đem đ nTrư ng Đ i h c Hoa Sen thư ng Cu c thi “Thách th c cho n n giáo d c cho nh ng ngư i tr tu i chúng tôi lýxuyên t ch c r t nhi u cu c thi s ch” đã t o cho sinh viên đi u ki n đ tư ng, ni m tin và xúc c m chânnh m t o cơ h i đ các b n đư c rèn bày t nh ng suy nghĩ, trăn tr c a chính thành đ có th th u hi u nh ng trănluy n k năng làm vi c nhóm, s mình và đ xu t nh ng gi i pháp xây tr c a bao nhà giáo d c tâm huy t đãsáng t o, đư c th hi n và khám phá d ng m t n n giáo d c s ch t i Vi t g i l i trong ngôi trư ng mà tôi đangnăng l c b n thân. Và đôi khi, cu c Nam. Gi i thư ng c a cu c thi là chuy n theo h c. Tôi hy v ng r ng nhà trư ngthi còn là bưu đi n đ g i g m đi Hà N i – V nh H Long, đư c đi nhi u, s thư ng xuyên t ch c nh ng sânnh ng trăn tr , suy tư, nh ng ư c mơ g p g nh ng con ngư i v n luôn âm chơi b ích như trên đ n toàn th sinhc a các b n tr và t đó cu c thi trao th m xây d ng và b o v nh ng giá tr viên chúng tôi.l i cho cu c s ng nh ng giá tr và lý s ng n n t ng, s minh b ch cho c ngtư ng t t đ p. Ch ng h n như cu c đ ng, tôi nh n th c rõ hơn v tráchthi “Tôi mong đ i gì các trư ng Đ i nhi m c a mình và đi u tôi nh n đư ch c” là nh ng l i mà tôi mu n nói v i l n nh t t cu c thi đó là “S ng trungĐ i h c Hoa Sen b ng nh ng c m th c tôi s có đư c s bình yên trongxúc và trái tim c a tu i hai mươi. Tôi tâm h n!” www.hoasen.edu.vn
 • 66. N H ÂN L CM NG MÁY TÍNH:XU TH M I CHO TƯƠNG L AIN m b t đư c hư ng phát tri n đ i Hoàng H : Ni m đam mê chính là đ ng l c PV: V i vai trò sinh viên v a t t nghi pngũ qu n tr m ng theo nhu c u c a đ thúc đ y m i ngư i n l c và đ t đư c ngành M ng máy tính đ ng th i nhi un n khoa h c k thu t hi n đ i, ĐH Hoa nh ng thành công mà mình mong mu n. năm li n c ng tác và đ m đương v tríSen không ng ng đ u tư và xây d ng Riêng đ i v i ngành h c này, ni m đam mê Đ i s công ngh c a Microsoft, b n suychương trình đào t o chuyên sâu v đư c th hi n qua ho t đ ng tìm tòi, đ c nghĩ gì v ti m năng c a ngành h c nàyM ng máy tính trong c hai b c Cao và d ch các tư li u liên quan đ n M ng máy t i Vi t Nam?đ ng và Đ i h c. Đ n nay, tr i qua g n tính t ti ng Anh sang ti ng Vi t đ chia s Hoàng H : Có th nói, ngành h c này20 năm, ngành h c này đã thu đư c v i nh ng các b n tr cùng s thích thông ngày càng “nóng” trên th trư ng tuy nnhi u thành công nh t đ nh trong qua website technetvietnam. Ngoài ra, H d ng vì trong tương lai, t t c các doanhkhâu đào t o nhân l c v n hành và duy còn dành nhi u th i gian đ tham gia các nghi p và ngư i s d ng đ u dùng htrì h th ng m ng thu c nhi u lĩnh v c ho t đ ng c ng đ ng như Đ i s công th ng m ng và th c hi n công vi c c a ng d ng khác nhau. V i m c đích làm ngh c a Microsoft Vi t Nam, Live Club mình trên h th ng đó. Sinh viên t trõ v th c a ngành M ng máy tính, Hoa Sen… nghi p M ng máy tính t i các môichúng tôi đã có bu i trao đ i cùng trư ng đào t o chuyên sâu như ĐH Hoachân dung nhà qu n tr m ng tương lai PV: Trong su t 4 năm theo h c ngành M ng Sen có th áp d ng và v n hành hNguy n H u Phan Hoàng H , sinh viên máy tính t i ĐH Hoa Sen, b n c m nh n gì th ng m ng trong doanh nghi p 24/24,v a t t nghi p ngành M ng máy tính v ưu đi m c a chương trình đào t o t i t i ưu hóa cơ s h t ng và giúp các chkhóa 2006 c a ĐH Hoa Sen. đây so v i các đơn v chuyên ngành khác? doanh nghi p ra nh ng quy t đ nh tr c Hoàng H : T i ĐH Hoa Sen, cơ s v t ch t ti p trên máy tính… Khách quan mà nóiPV: V i nh ng thành tích cá nhân như ph c v cho ngành h c này r t t t, sinh cơ h i ngh nghi p c a ngành này tùyMicrosoft Student Partners, hai l n viên có cơ h i th c hành nhi u cũng như thu c vào năng l c và kh năng c atham gia và vào đ n vòng 2 Imagine tham gia các ho t đ ng seminar h c thu t t ng sinh viên, nhưng nh ng v tríCup – IT Challenge (2010, 2011), gi i b ích. N i dung đào t o mang tính chuyên chuyên viên m ng t i các công ty l nNh t cu c thi "Sinh viên v i an toàn sâu, đúng ngành, t t c các môn h c đ u như FPT, CMC, Vinagame… hoàn toàn cóthông tin" khu v c phía Nam đ ng th i đư c gi ng d y v i tài li u b ng ti ng Anh, th n m trong t m tay.đ t gi i Ba chung k t toàn qu c… ngay m t m t giúp sinh viên n m v ng ki n th ct khi ng i trên gh gi ng đư ng ĐH cơ b n, m t khác t o đi u ki n cho sinh (Phương Th o th c hi n)Hoa Sen, b n đã vun đ p ni m say mê viên c xát v i các h th ng m ng Cisco,M ng máy tính như th nào đ g t hái Juniper và nh ng h th ng ng d ng c ađư c nhi u thành công như v y? Microsoft, Linux, Solaris... Đi u này kh ng đ nh đư c s khác bi t c a sinh viên Hoa Sen so v i các trư ng khác trong m t nhà tuy n d ng.www.hoasen.edu.vn
 • 67. 2O năm GI V NG CAM K T CH T LƯ NG ĐÀO T O H oa Sen đư c bi t đ n như m t trư ng Đ i h c tư th c trung thư ng dành cho nh ng h c sinh xu t s c nh t t i các trư ng thành v i tri t lý đào t o v i ch t lư ng th t, kh u hi u “Cam THPT trên đ a bàn TPHCM, Hoa Sen còn đi đ u trong vi c đ u tư k t ch t lư ng t t nh t” và trong ch ng đư ng 20 năm hình các ph n h c b ng dành cho nh ng thí sinh đăng ký d thi vào thành và phát tri n, nhà trư ng đã t ng bư c kh ng đ nh vai Hoa Sen v i t ng giá tr lên đ n 1,5 t đ ng. trò, th m nh c a m t trư ng Đ i h c Vi t Nam có ch t lư ng Theo đó, trong năm h c 2011v a qua, ĐH Hoa Sen ti n hành qu c t , đem đ n đ i ngũ nhân l c cao ph c v nhu c u xã h i. xét c p h c b ng Tài năng, h c b ng Khuy n h c, h c b ng Trong kh o sát nhi u năm li n, hơn 90% sinh viên ĐH Hoa Sen Vư t khó cho 33 b n tr yêu thích môi trư ng giáo d c hi n t t nghi p đ u có vi c làm, m t s sinh viên ưu tú c a các đ i. Giá tr h c b ng c a ĐH Hoa Sen t 10 tri u đ ng đ n 120 ngành Ti ng Anh, Marketing, Công ngh thông tin, Thư ký y tri u đ ng tùy theo yêu c u c a t ng lo i. Và đ n v i nh ng khoa… có cơ h i làm vi c t i các công ty, t p đoàn l n v i m c dòng chia s c a b n Nguy n Vi t Ái Nhi (c u h c sinh trư ng lương kh i đi m t 500 USD. Đây là nh ng tín hi u h t s c l c THPT Năng Khi u), hi n đang là sinh viên ngành Marketing c a quan đ đánh d u con đư ng đào t o đúng đ n đã qua c a Hoa ĐH Hoa Sen trong bài d thi đăng ký H c b ng, ngư i xu t s c Sen cũng như như m ra nh ng tín hi u đ y m i m trên hành giành đư c H c b ng Tài năng tr giá 120 tri u đ ng (tương trình s p t i đương v i h c phí c a b n năm h c), thì nhân t thúc đ y b n đăng ký h c b ng cũng như d thi vào Hoa Sen chính là nh ng Cơ s Quang Trung hình nh đ p v m t môi trư ng giáo d c không ng ng nâng cao ch t lư ng gi ng d y cũng như “t m lòng yêu quý, trân tr ng ngư i tài và luôn giúp đ sinh viên khá gi i bư c ti p trên con đư ng th c hi n ư c mơ c a mình.” Năm h c 2012 nhà trư ng ti p t c duy trì chính sách h c b ng h p d n đ thu hút các b n tr , m i thông tin chi ti t vui lòng xem t i website: http://www.hoasen.edu.vn Đ I NGŨ GI NG VIÊN CHUYÊN NGHI P Hi n t i, nhà trư ng có 78,6% gi ng viên cơ h u có trình đ t Th c sĩ tr lên, 1 GS, 2 PGS và 21 Ti n sĩ, chi m t l 12,5% trong t ng s 192 gi ng viên cơ h u v i ph n l n các gi ng viên đư c đào t o t nư c ngoài, gi ng d y theo đúng chuyên ngành đãCHÍNH SÁCH H C B NG H P D N đư c đào t o. Đ i ngũ gi ng viên cơ h u kiêm nhi m và th nh ĐH Hoa Sen là m t trong nh ng đơn v tiên phong trong công gi ng g m 250 ngư i, trong đó 64% t Th c sĩ tr lên, 18 Ti n tác đào t o tri th c b ng nh ng ho t đ ng h tr v t ch t và sĩ và 3 PGS. H u h t gi ng viên th nh gi ng đư c đào t o ho c tinh th n cho các b n tr ngay t b c THPT. Ngoài nh ng ph n đã tu nghi p nư c ngoài và hi n nay đang gi ng d y t i các www.hoasen.edu.vn
 • 68. 120bis Sương Nguy t Ánh, P. B n Thành, Q.1, TP. H Chí Minhtrư ng Đ i h c uy tín t i thành ph H Chí Minh. Ngoài ra, m tlư ng l n gi ng viên tr c ti p gi ng d y các môn chuyên ngànhkinh t c a ĐH Hoa Sen hi n đang n m nh ng v trí quan tr ng t icác công ty đa qu c gia trong và ngoài nư c.Trư ng xác đ nh m c tiêu xây d ng đ i ngũ gi ng viên t t, gi i vchuyên môn, có kinh nghi m th c ti n, kh năng truy n đ t kinhnghi m th c t trong công tác gi ng d y. Hàng năm nhà trư ng t ođi u ki n đ gi ng viên, nhân viên tham gia các khóa h c, sinh ho th c thu t trong và ngoài nư c đ không ng ng nâng cao ki n th c.Trong tương lai, s có nhi u hơn n a các giáo sư, gi ng viên, nghiênc u viên và sinh viên qu c t đ n trư ng d y, h c, làm vi c, giao lưuvăn hóa t i trư ng.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O & CƠ S V T CH T HI N Đ IĐH Hoa Sen đã đ u tư cho sinh viên cơ s v t ch t hi n đ i, phòngh c, phòng th c hành khang trang v i 1162 máy tính ph c v chocác h đào t o; m t nhà hàng th c hành sang tr ng Vatel SaiGondành riêng cho ngành Khách s n – Nhà hàng t i đ a ch 120 BisSương Nguy t Ánh, Q1; m t phòng thí nghi m Hóa – Môi trư ng,m t phòng th c hành M ng, thư vi n có di n tích s d ng 620m2 và11 phòng th c hành ph c v cho các ngành h c. Đ ng th i sinhviên đư c cung c p toàn b tài li u cơ b n ph c v t t nh t cho quátrình h c t p. Và b t đ u t năm 2006, nhà trư ng đã áp d ng h cch tín ch dành cho t t c sinh viên các h . Vì v y, h c ch này đãtr nên quen thu c hơn v i th y và trò c a nhà trư ng đ ng th i t ora nhi u cơ h i h c t p h p d n dành cho các b n sinh viên. Cácchương trình h p tác qu c t và h p tác v i doanh nghi p ngàycàng đa phương, đa d ng, tiêu bi u có th k đ n chương trình Cnhân Kinh doanh qu c t (h p tác v i trư ng ĐH Paris Est – C nghòa Pháp), chương trình C nhân Qu n lý khách s n nhà hàng (h ptác v i trư ng Vatel, C ng hòa Pháp), chương trình Cao đ ng kinhdoanh, chuyên ngành Tài chính (h p tác v i trư ng Cao đ ngManchester – Vương qu c Anh), chương trình Chuyên viên K toánqu c t (CAT, ACCA) hay chương trình đào t o chuyên viên Côngngh thông tin (h p tác v i H c vi n Công ngh thông tin NIIT - nĐ )... Phương Th o
 • 69. TRUNG TÂM ĐÀO T OĐ I H C HOA SEN www.hctc.edu.vnBên c nh nh ng chương trình chính quy, Đ i h c Hoa Sen còn mang đ n nh ngchương trình đào t o đ nh hư ng ngh nghi p, thông qua h th ng Trung tâmđào t o, bao g m 5 cơ s n m t i nhi u đ a đi m khác nhau trong thành ph . Hi nnay, Trung tâm Đào t o đang tri n khai m t s chương trình đào t o như sau:CHƯƠNG TRÌNH CNTT QU C T , LIÊN K T V I H C VI N NIIT NĐ BAOG M 4 CHUYÊN NGÀNH TH I GIAN TUY N SINH• Công nghệ phần mềm • Đợt I: Tháng 04 & tháng 05 / 2012• Mạng máy tính & hệ thống thông tin • Đợt II: Tháng 08 & tháng 09 / 2012• Lập trình game• Kỹ thuật viên cao cấp Thiết kế đồ họa & Multimedia Đ A CH ĐĂNG KÝ & TI P NH N H SƠ • Trung tâm Đào t o, Phòng C002, Đ i h c Đ I TƯ NG TUY N SINH Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM • Tốt nghiệp THPT Tel: (08) 39.253.484 - (08) 39.256.735 HÌNH TH C TUY N SINH • 502 Ngô Gia Tự, Q. 5, TP. HCM • Kiểm tra đầu vào với 2 môn Tiếng Anh & Tư Duy Logic (IQ) Tel: (08) 38.534.549 • Riêng ngành Thi t k đ h a & Multimedia ch xét h c b , không thi tuy n • Tầng trệt, Tòa nhà ĐH Hoa Sen, B NG C P CVPM Quang Trung, Q. 12, TP. HCM • Bằng cấp do Đại học Hoa Sen & Học viện NIIT Ấn Độ cấp Tel: (08) 54.370.026 - (08) 54.371.187 LIÊN THÔNG Đ I H C • Phòng TZ002, Tòa nhà ĐH Hoa Sen, • Liên thông chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của Đại học Paris Est, 02 T n Viên, Q. Tân Bình, TP. HCM đư c tri n khai ngay t i Đ i h c Hoa Sen. Chương trình liên thông đư c hoàn Tel: (08) 35.472.770 – (08) 35.472.771 t t trong vòng 1 năm. • 123 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Th nh, TP. HCM Tel: (08) 35.107.707 TRUY C P WEBSITE WWW.HCTC.EDU.VN Đ XEM THÔNG TIN CHI TI T
 • 70. www.hctc.edu.vnCHƯƠNG TRÌNH K TOÁN QU C T LIÊN K T V I HI P H I K TOÁN CÔNG Đ C ĐI M C A CÁC CHƯƠNG TRÌNHCH NG ANH QU C ACCA: • Hình th c & th i gian tuy n sinh linh ho t.• Chuyên viên kế toán quốc tế FIA • Chương trình đào t o hư ng th c ti n, c p• Cử nhân kế toán ứng dụng Đại học Oxford Brookes nh t, bám sát yêu c u c a doanh nghi p• Kế toán viên công chứng Anh Quốc ACCA • Được hỗ trợ việc làm thông qua mạng lư i trên 500 doanh nghi p là đ i tác Đ I TƯ NG TUY N SINH tuy n d ng c a Đ i h c Hoa Sen. • Tốt nghiệp THPT TH I GIAN TUY N SINH YÊU C U Đ U VÀO • Đợt I: Tháng 04 & tháng 05 / 2012 • Trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 400-450 (sinh viên chưa đạt trình độ • Đợt II: Tháng 08 & tháng 09 / 2012 Ti ng Anh s đư c tham gia l p Ti ng Anh d b ) Đ A CH ĐĂNG KÝ & TI P NH N H SƠ B NG C P • Trung tâm Đào t o, Phòng C002, Đ i h c • Bằng cấp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA Hoa Sen, 93 Cao Th ng, Q.3, TP. HCM • Hoặc bằng Cử nhân của Đại học Oxford Brookes đối với chương trình Cử nhân Tel: (08) 39.253.484 - (08) 39.256.735 K toán ng d ng. • Tầng trệt, Tòa nhà ĐH Hoa Sen, CƠ H I NGH NGHI P CVPM Quang Trung, Q. 12, TP. HCM • Kế toán trưởng, chuyên viên kế toán thuế, trợ lý ngân sách, kiểm toán viên Tel: (08) 54.370.026 - (08) 54.371.187 • Chuyên viên phân tích tài chính, phân tích đầu tư, quản trị rủi ro • Chuyên viên phát triển kinh doanh, cán bộ tín dụng, tư vấn thuế • Phòng TZ002, Tòa nhà ĐH Hoa Sen, • Cơ hội học Cao học ở các trường Đại học ở Vương quốc Anh và trên toàn cầu 02 T n Viên, Q. Tân Bình, TP. HCM • Liên thông chương trình ACCA và cơ hội lấy bằng thạc sĩ danh dự của Đại học Tel: (08) 35.472.770 – (08) 35.472.771 Oxford Brookes • Đ năng l c đ thi ch ng ch Ki m toán viên c p nhà nư c c a Vi t Nam (CPA Vi t Nam) TRUY C P WEBSITE WWW.HCTC.EDU.VN Đ XEM THÔNG TIN CHI TI T
 • 71. C t phi u này g i v đ a ch : Văn Phòng Tuy n Sinh, Trư ng ĐH Hoa Sen, s 93 Cao Th ng, Q.3, TP.HCM (có th s d ng phi u photocopy) w w w.ho a s e n . e d u. v n PHI U ĐĂNG KÝ NH N H C B NG Kính g i: Ban Giám hi u trư ng Đ i h c Hoa Sen H tên h c sinh (in hoa): ……………………………………………………………………… Nam N Ngày sinh: ………… / ………… / ………… Nơi sinh: …………………………………………………………………………. L p: ……………………………… Trư ng PTTH: ………………………………………………………………………………. Đ a ch trư ng PTTH: ……………………………………………………………………………….…………………………. D ki n đăng ký d thi vào ngành …………………………………………………. b c: ............. ……………………… H tên cha: ……………………………………………………………… Tu i: …… Ngh nghi p: …………………… H tên m : . ……………………………………………………………… Tu i: …… Ngh nghi p: …………………… Đ a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………….…………………………..... ……………………………………………………………………………….………………………….....…………………….....……… Đ a ch liên l c: .......……………………………………………………………………………….…………………………….... ……………………………………………………………………………….………………………….....…………………….....……… Đi n tho i: …………………………………… Email: ………………………………………………………………………… Đăng ký nh n h c b ng tuy n sinh Đ i h c, Cao đ ng, KTV năm 2012 Lo i h c b ng K t qu h c t p THPT (đánh d u (x) vào ô ch n đăng ký tham d ) L p 10 (c năm): ……………………………… Tài năng L p 11 (c năm): ……………………………… Khuy n h c L p 12 (h c kỳ 1): ……………………………. Vư t khó …………… , ngày ……… tháng ……… năm 2012 Ngư i đăng ký (Ký và ghi rõ h tên)
 • 72. www.hoasen.edu.vnH SƠ ĐĂNG KÝ NH N H C B NG Năm h c 2012Đính kèm : Th t gi i thi u b n thân, nêu rõ m c tiêu h c t p, ngh nghi p và t i sao b n ch n ĐH Hoa Sen đ th c hi n (có th tham kh o thư m u và xem thêm thông tin t i website c a trư ng). B n sao h c b (có công ch ng) ho c s liên l c, gi y ch ng nh n đi m các năm h c THPT (có m c c a trư ng) và các gi y t khen thư ng, ch ng nh n thành tích khác trong quá trình h c (n u có) Thư gi i thi u • Đ i v i h c b ng tài năng và khuy n h c: 01 GVCN + 01 c a giáo viên ho c BGH trư ng THPT • Đ i v i h c b ng vư t khó: 01 GVCN + 01 c a đ a phương (thư ho c xác nh n, gi y xác nh n gia đình khó khăn…)
 • 73. TH NG KÊ V M C LƯƠNG –T L VI C LÀM NGAY KHI T T NGHI PM C LƯƠNG SINH VIÊN Đ I H C LIÊN K T QU C T Có t i hơn 30% sinh viên t t nghi p các chương trình liên k t 5.71% qu c t h Đ i h c đ t đư c m c lương t 12 tri u tr lên và 4 - 8 tri u g n 50% sinh viên có m c lương trung bình đ t t 8 đ n 12 25.71% 20% 8 - 12 tri u tri u/ tháng. Đ c bi t có hơn 5% sinh viên đ t m c lương r t 12 - 16 tri u cao khi m i ra trư ng: trên 16 tri u. >16 tri u Đây là m c lương mà thư ng nh ng ngư i đi làm v i ít nh t 5 48.57% năm kinh nghi m, v ng chuyên môn m i đ t đư c.M C LƯƠNG SINH VIÊN Đ I H C LIÊN THÔNG 4.44% V i 76% sinh viên (SV) các chương trình đ i h c liên thông đ t 8.89% m c lương t 6tr/tháng tr lên, ch ng t m t ch t lư ng 24% < 6 tri u đ ng đ u c a SV liên thông b c ĐH trư ng Hoa Sen. M c 6 - 8 tri u lương c a SV v a t t nghi p ĐH đ t m c t i thi u 6 8 - 10 tri u tri u/tháng là mong ư c c a r t nhi u SV các trư ng Đ i h c, 62.22% >10 tri u Cao đ ng Vi t Nam Trong đó, có m t s SV giành đư c m c lương cao, trên 10 tri u/tháng.M C LƯƠNG SINH VIÊN Đ I H C 4 tri u 10% Có t i 41% SV các chương trình đ i h c đ t đư c m c trung 17% 4 - 6 tri u 31.33% 6 - 8 tri u bình là t 6 đ n trên 8 tri u/tháng. Trong đó, có t i 10% SV đ t m c trên 8 tri u/tháng. > 8 tri u 42%
 • 74. M C LƯƠNG SINH VIÊN CAO Đ NG Đ T ĐƯ C 8.06% < 2.5 tri u 21% 2.5 - 4 tri u V i hơn 50% SV các chương trình h CĐ đ t đư c m c lương 42.47% 4 - 6 tri u trên 4-6 tri u là m t thành công c a trư ng ĐH Hoa Sen, > 6 tri u Tương đương v i m c lương trung bình c a m t lư ng l n 28.49% SV ĐH t i Vi t Nam đ t đư c sau khi t t nghi p.T L VI C LÀM 95.83% 93.75% 92.92% 90.28% 89.82%96.00%94.00%92.00%90.00%88.00%86.00% Đ i h c liên k t Đ i h c liên thông Đ ih c Cao đ ng T l chung (kh o sát 859/932)T l chung c a toàn trư ng là hơn 92% SV có vi c làm ngay sau khi ra trư ng. Đây là m t t l cao so v i m t b ngchung c a các trư ng ĐH VN.T l vi c làm c a các b c ĐH Hoa Sen đ u cao hơn 90%. Trong chưa t i 10% SV b c Đ i h c c a trư ng chưa có vi clàm ngay th i đi m t t nghi p, có kho ng 2.58% tân khoa đi du h c, 4.15% h c cao h c và h c văn b ng 2 là 1.3%. Nh n xét chung: Có th th y, trình đ càng cao thì m c lương trung bình đ t đư c càng cao, cơ h i vi c làm cao hơn và cơ h i "ch m ngư ng" m c lương cao nh t d dàng hơn. Đi u này cũng cho th y đ u tư cho vi c h c là m t đ u tư khôn ngoan, luôn luôn có l i: c v ki n th c, giá tr b n thân l n thu nh p đ t đư c. (S li u th ng kê kh o sát v m c lương và t l vi c làm c a SV ĐH HOA SEN tháng 12 năm 2011, đ t 2. T ng s SV tham gia kh o sát v m c lương: 416/769; v vi c làm: 716/769 SV)
 • 75. CÁC NGÀNH ĐÀO T O B C Đ I H C Công ngh thông tin 09 Truy n thông và m ng máy tính 11 K thu t ph n m m (ngành m i d ki n) 14 Công ngh k thu t môi trư ng 16 Kinh doanh qu c t (ngành m i d ki n) 18 Qu n tr kinh doanh 21 Qu n tr nhân l c 23 Marketing 25 Chuyên ngành K toán, K toán – Ki m toán (K toán) 27 Chuyên ngành Tài chính doanh nghi p, Kinh doanh Ngân hàng 29 (Tài chính - Ngân hàng)Chuyên ngành H th ng thông tin tài chính, Tính toán khoa h c và 31 xác su t th ng kê, h p tác v i ĐH Lyon1, Pháp (Toán ng d ng) H th ng thông tin qu n lý 33 Qu n lý công ngh truy n thông (ngành m i d ki n) 35 Nhóm ngành Qu n tr D ch v : 38 Qu n tr khách s n Qu n tr d ch v du l ch và l hành Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng M cl c Chuyên ngành Anh văn thương m i, Biên – Phiên d ch, 41 Gi ng d y ti ng Anh (Ngôn ng Anh) Thi t k th i trang 43 Thi t k đ h a 45 CÁC NGÀNH ĐÀO T O B C CAO Đ NG 47 Công ngh thông tin 48 Truy n thông và m ng máy tính 50 Qu n tr kinh doanh 52 Qu n tr văn phòng 53 Kinh doanh qu c t 55 K toán 57 Qu n tr khách s n 60 Nhóm ngành Qu n tr D ch v : Qu n tr d ch v du l ch và l hành Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng Chuyên ngành Anh văn thương m i (Ti ng Anh) 62 C nhân Qu n lý Khách s n Nhà hàng Qu c t 63 Cao đ ng kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính
 • 76. KHI BẠN CẦN HỖ TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ 106 5437 0086 ext. 144 5437 0086 3830 1877 ext. 131 / 106 5437 0086 ext. 144* B n quy n hình nh xin vui lòng liên h truyenthong@hoasen.edu.vn