Wood Plastic Composite - WPC - Decking

1,576 views

Published on

Wood Plastic Composite - WPC - Decking, ván sàn ngoài trời, sàn gỗ ngoài trời, ván sàn gỗ nam việt, gỗ nhựa MTwood, pergola, giàn trang trí che nắng, giàn dây leo. www.wpc.vn

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • HOANG GIA NAM VIET co., Ltd

  Wpc : vật liệu hỗn hợp Gỗ và Nhựa, vật liệu mới dùng trang trí ngoại thất thay thế gỗ
  Sản phẩm MTWood được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của hãng MITSU - Nhật Bản (Japan)
  Công dụng làm ván sàn ngoài trời, lan can, giàn dây leo, hàng rào ngòai trời lần đâu tiên có mặt tại Việt Nam.
  MTWood là vật liệu hỗn hợp Gỗ và Nhựa để tạo ra hệ thống sản phẩm trang trí ngòai trời thay gỗ, một sản phẩm kết tinh và chắt lọc các tinh năng nổi trội nhất của gỗ và nhựa
  MTWood - More Than Wood.
  Với MTWood, khách hàng sẽ có một công trình đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Thân thiện với môi trường.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wood Plastic Composite - WPC - Decking

 1. 1. Wo d p a tcc mp st o l s i o o ie
 2. 2. I t o u to n r d c in MT o Ne Ma e ilT c n l g o Mis - a a . Wo d w t ra e h o o y f t u J p n A a t a e a ka d s e ilz d WP m n f c u e , s a ls e b J p ns WP id s r . s r d m r n p ca ie C a u a t r r e t b ih d y a a ' C n u ty MT o t a e a kw o p a tc c m o iem t ra ,tp s e s s t ea v n a e o Wo d r d m r o d l s i o p st a e il i o s s e h d a t g s f n t r l o d a d p a tc m t ra , u h a w t r r o , os u er ss a t m l e -e it n , a u a w o n l s i a e il s c s a e p o f m it r -e it n , id w r ss a t is c -e it n a d m r d r b e MT o WP i a e tr l e vr n e t lf in l n e tr ss a t n o e u a l . Wo d C s n n ie y n io m n a re d y m t ra t a i w d l u e i o t o r p o e t , a d nn l n s a ee c a e il h t s ie y s d n u d o r j c s g r e ig a d c p t . Wesn e e yp o iet c s o e s a l ic r l r m s o u t m r l : I J p ns WP id s r , eo f r y u t es a d r q a iyf r o t o r n aa ' C n u t y w f e o h t n a d u lt o u d o . We c m t MT o ! lo e o Wo d w w n y u t w t e s t er pd d v l p e to o r t a e a k e a t o o in s h a i e e o m n f u r d m r . MT o e p c t l a a d p o o et ed v l p e to WP id s r u d r y u kn Wo d x e t o e d n r m t h e e o m n f C n u t y n e o r id c r a d s p o t F r a b t e lf a d f t r , ea el o ig f r a d t w r ig a e n u p r. o e t r ie n u u e w r o kn o w r o o kn t g t e w t y u t a tv l s f g a d f r s a d p e e v o r e r h o e h r ih o o c ie y a e u r o e t n r s r e u a t . MT o - o et a w o Wo d m r h n o d
 3. 3. So i De kn ld c ig w w m w o .n w . t o dv
 4. 4. So i De kn ld c ig w w m w o .n w . t o dv Mo esml rt c a scw o e d c ig e e a tw o l o a d t u h b tn r iia o l s i o d n e kn , l g n o d o k n o c , u o s ann o p it g MT o s ld d c ig s re c n c e tt em s l x ro s t iig r an i . Wo d o i e kn e is a r a h o t u u iu n d c ig s s e w ih wl b s f t u ef ry a . e kn y t m hc il e a e o s o e r So i De kn P o ie ld c ig r fl s Tp ye De kn B a d c ig o r J it os Fs i a ca Clp i SD1 MT 4 x 0 m 1 02 m MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 SD2 MT 4 x 5 m 1 02 m MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 SD3 MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 A al b ec l r v ia l o o s MC1 1 0 MC1 2 0 MC1 3 0 MC1 4 0 MC1 5 0 MC1 6 0 Wo d o C pe B o n o pr r w Cdr ea C fe o fe Lg tg e ih r y Da kg e r ry
 5. 5. Ho l w De kn lo c ig w w m w o .n w . t o dv
 6. 6. Ho l w De kn lo c ig w w m w o .n w . t o dv I’ a in v t n lc e t n o is ia in a d r a i . t t ep r o a ie d sg , ts n n o a i a r a i o o f n pr t o n e lt Wi h e s n lz d e in y h e t a r ia yp r o m n ea d l w rc s , Wo d h l o d c ig s re b c m s x r o dn r e f r a c n o e -o t MT o o l w e kn e is e o e t em s p p l rd c ig s y e w ih b ig t y u m r a s h t s h o t o u a e kn t l , hc rn s o o o e e t e i . c Ho l w De kn P o ie lo c ig r fl s Tp ye De kn B a d c ig o r J it os Fs i a ca Clp i HD1 MT 4 x 5 m 1 02 m MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 HD2 MT 5 x 5 m 1 02 m MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 HD3 MT 4 x 0 m 1 83 m MT 0 3 m 4 x0 m MT 2 1 m 7 x0 m MTP -3 A al b ec l r v ia l o o s MC1 1 0 MC1 2 0 MC1 3 0 MC1 4 0 MC1 5 0 MC1 6 0 Wo d o C pe B o n o pr r w Cdr ea C fe o fe Lg tg e ih r y Da kg e r ry
 7. 7. R iig aln w w m w o .n w . t o dv
 8. 8. R iig aln w w m w o .n w . t o dv Wi b a t u d sg , ip eis a l t n a d w r t o w o , Wo d r iig i t e t e u i l e in sm l n t l a i h f o n a m h f o d MT o aln s h b s c oc t p r e typ r o a iey u lvn s a e e t h ie o e f c l e s n lz o r iig p c R iig P o ie aln r fl s Tp ye B ad or P s ot A csay cesr R1 MT 0 4 m 6 x0 m MT 0 7 m 7 x0 m MTP -5 R2 MT 0 4 m 9 x0 m MT 0 9 m 9 x0 m MTP -5 R3 MT 7 3 m 5 x2 m MT 2 x 2 m 1 01 0 m MTP -5 R4 MT 0 2 m 6 x5 m MT 0 3 m 4 x0 m MTP -5 A al b ec l r v ia l o o s MC1 1 0 MC1 2 0 MC1 3 0 MC1 4 0 MC1 5 0 MC1 6 0 Wo d o C pe B o n o pr r w Cdr ea C fe o fe Lg tg e ih r y Da kg e r ry
 9. 9. E s De kn Tl a y c ig ie w w m w o .n w . t o dv
 10. 10. Wa lCl d ig P n l l a dn a e w w m w o .n w . t o dv MT o WP c a dn p n lp o ie ad r b ea d p o e t el y ra an twn , Wo d C l d ig a e r vd s u a l n r t c i a e g is id v r i, n w a d s n t g t e wt e c l e tis l t n q a i e . tsap p l ra d an s o n u o e h r i x e l n n u a i h o u lt s I’ i oua n e o o ia w yt d c r t t ee t ro o b t n w a d r f r ih d b idn s c n mc l a o e o a e h x e ir f o h e n e u bs e ul ig . Wa lCl d ig P n lP o ie l a dn a e r fl s Tp ye B ad or B ad or A csay cesr WCP1 MT 4 x 1 m 1 82 m MT 5 5 m 5 x5 m MTP -1 E s De kn Tl a y c ig ie T ef a u e o w t r r o , a yis a l t n a d w o a p a a c m k MT o e s h e t r s f ae p o f e s n tlai o n o d p e r n e a e Wo d a y d c ig t et b t eie lc oc f rb t , a n , a d n p t , a i a d p o sd . e kn i o e h d a h ie o a h s u a g r e a h p t n o l ie l o Y u c n e j yt ec e t eis ia in o d - -o r e fd rn t eis a l t n o a n o h r a i n pr t v o f oi y u s l u ig h n t l a i . t o E s De kn Tl P o ie a y c ig ie r fl s Tp ye E 1 DT E 2 DT E 3 DT Pc u e it r 3 03 0 m 0 x0 m 3 03 0 m 0 x0 m 3 03 0 m 0 x0 m A al b ec l r v ia l o o s MC1 1 0 MC1 2 0 MC1 3 0 MC1 4 0 MC1 5 0 MC1 6 0 Wo d o C pe B o n o pr r w Cdr ea C fe o fe Lg tg e ih r y Da kg e r ry
 11. 11. is a l to n t l a in w w m w o .n w . t o dv MT o is a l to da r m A - Wo d n t l a in ig a s P is a l to t o s n t l a in o l :
 12. 12. Da a t c n l g t eh oo y w w m w o .n w . t o dv Co p rs n o p o e te m a io f r p r is P o et s r p rie MT o Wo d Wo d o Pat lsi c R ss a tt is c d m g a d r t r o e it n o n e t a a e n o p o f R ss a tt d m e it n o a p Do sn tw r o f d e o ap r a e Du a l wt o tt xct e t e t r b e i u o i r am n s h No -lps r a e ns i u f c E s is a l t n a d ft ig a y n tlai o n it n C l r r ss a tt UV r da in o o s e it n o a ito Du a l , n r t isi n t r ll o r b e a d e an t a u a o k s T c nc lc a a t rs is e h ia h r c e itc T il ig o g ns to ra ln r a ia in Ma e il t ra Unt is Vle au a dp o e u e n r cd r De st ni y gc 3 /m 11 .6 JS K 1 2 I 7 1 T e m le p n in c e fce t h r a x a so o f iin m / m°C 39 1 - . x 05 JS A 3 5 I 1 2 Hu ii a s r t n m dt b o p i y o % 18 .0 JS K 2 9 I 7 0 ( 6 h u si im r in 9 o r n m e so ) Ln a s e d o f a ep o a a in ie r p e f l m r p g t o c /i m mn 02 .5 A T S DM D6 5 3 R ss a c t a r so e it n e o b a in %ls o m s os f as 01 .8 A T D4 6 SM 0 0 R cwl hr ns o k el a d e s Rs ae cl 1 3 0 A T D7 5 SM 8 Me h nc lp o e te c a ia r p r is Eat i m d l lsit o ue c y Mpa 3 0 8 0 JS K 1 1 I 7 7 R ss a c t b n ig e it n e o e dn Mpa 47 JS K 1 1 I 7 7 R ss a c t t a t n e it n e o r c io Mpa 23 JS K 1 1 I 7 6 R ss a c t c m r s in e it n e o o p e so Mpa 62 JS K 1 1 I 7 8 C m r s in m d l o p e so o u e Mpa 2 0 0 0 JS K 1 1 I 7 8 R ss a c t s e rn e it n e o h a ig Mpa 3 .0 12 JS K 2 4 I 7 1 R ss a c t t eIo r sle c t s e it n e o h z d e iin e e t K /2 Jm 48 .2 JS K 1 0 I 7 1 R ss a c t t a ig (c e e t a t n e it n e o e rn s r w x r c i ) o KN 19 .3 A T D1 6 SM 7 1 J S J p n s I d s ra S a d r sC m it e( t p/ w .icg .p I : a a e e n u t il t n a d o mt e h t : w w js . o j ) / A T A e ia S ce yf rT s ig a d Ma e il ( t p/ w .s m o g S M: m rc n o it o e t n n t ra s h t : w w a t . r ) /
 13. 13. w w m w o .n w . t o dv

×