• Save
Den haag kneuterdijk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Den haag kneuterdijk

on

 • 464 views

' Death by KPI' ...

' Death by KPI'
When the financil part of the balanced scorecard takes over and profit maximization becomes the goal of a company, the end is near. The crisis will separated the mercenaries from the companies with Purpose and Ethos

Statistics

Views

Total Views
464
Views on SlideShare
463
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Den haag kneuterdijk Den haag kneuterdijk Presentation Transcript

 • Lancering Visie Op Sectoren 2013 Masterclass Zakelijke Dienstverlening      Den Haag, 17 mei 2013  @hmesters @stefanie_pr @slmgpeters 
 • Programma 1  Conceptueel kader The ‘Why” Subsectoren 3 4 Bevindingen 5 Macro 2 
 • 1. Conceptueel kader  View slide
 •   Crisis  Demografie  Governance  Generatie Z  Geo-politiekeVerschuivingen  Cultuur  MilieuWaar staan we?  View slide
 • TurbulenKe in de omgeving neemt toe, insKtuten onder druk 
 • Steeds meer: organiseren via ‘De Markt’ Clay Shirky: “Since we have grown up with hierarchical institutionsas models for organizational structure, it’s hard to visualize anothermodel. But this is where social media has come in. The developmentof technological features such as #hashtags has allowed people withlike interests to find each other and organize around ideasoutside a traditional institutional model.(…) So we have an old way of viewing the organization of people(thesis: hierarchical institutions). Now there’s a new way of lookingat things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration).We (as a society) are still trying to figure out how tonavigate this (synthesis) to produce results.
 • Werk wordt meer kennisintensief ….. Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 ‐ 1998) Grenzen van automatisering lijkenbereikt: ‘expert thinking’ is voor eendeel gebaseerd op patroonherken-ning. Dit is moeilijker te auto-matiseren dan routine hande-lingen (rule based)
 • …. maar schaarste blijX in technische profielen…ondanks automaKsering Een ander geluid De bekende redeneringen over tekorten aan technisch personeel Maar vanuit een ander paradigma is er misschien helemaal geen tekort.’ Meteen maar even een voorbeeld van zo’n ander paradigma. ‘We zijn nu bezig met een project, geschoeid op Scandinavische leest, om mensen die ooit voor de techniek zijn opgeleid weer terug in de sector te halen.  Als je op die manier gaat kijken, dan blijM er wellicht maar weinig over van dat zogenaamde tekort aan technici. ‘Volgens mij hebben we geen tekort aan technisch personeel, maar een tekort aan vermogen om mensen met de juiste kwaliteiten te vinden in de samenleving.’ Bron: Flexmarkt , 27 februari 
 • Case: recruitement…Luttele jaren geledenAdverteren vanvacatureZoeken metprofielBeoordelensollicitatiesBenaderenprospectOpstellen profielSelectiekandidaatActiefwervenPassiefwerven
 • …..en nuAdverteren vanvacatureZoeken metprofielBeoordelensollicitatiesBenaderenprospectOpstellen profielSelectiekandidaatActiefwervenPassiefwerven
 • 2. Macro 
 • (…) De macro‐economische cijfers laten zien dat Nederland te maken heeX met een periode van conjuncturele zwakte. De eurozone heeX de afgelopen jaren onder vuur gelegen. En de Nederlandse economie is in 2012 gekrompen. Het lijkt er niet op dat die krimp dit jaar zal plaatsmaken voor groei. De sombere consument houdt zijn hand op de knip. Daarmee doet de Nederlandse economie het slechter dan die van de ons omringende landen De economie is in 2e helX van dit jaar weer gekrompen…  maar uitvoer blijX sKjgen 
 • Dienstensector – SenKment wereldwijd 
 • Dienstensector – SenKment Nederland 
 • Dienstensector – Marges 
 • Naar ‘Profitability without growth?’Zero Hedge Blog comment:we have to realize that we can’t grow indefinitely, forever, and without restraint (or consequences).It is my belief that at least some of the problems we are facing today lie in fact that, due to thestructure of the system, we are only prospering when we are growing. We can prosper and thrivein a state of mere balance without constant growth. We need a new paradigm that accounts forthe fact that we are living on a finite planet with finite resources that contain within themnatural limits to the capacity of each individual system and the system as a whole
 • 3. The ‘Why’ 
 • De sector lijdt onder de ‘Grote Drie’:  Structurele en conjuncturele uitdagingen 1.  Bruto margedruk2.  Onderscheidend vermogen3.  Toegevoegde waarde propositie2013: Profitability without growth?
 • Oplossingen voor de druk van de ‘grote drie’ 
 • The ‘WHY’: ABN Amro roots: 1824 Nederlandsche Handel-Maatschappij  In 1824 opgericht op initiatief van koning Willem I  Het hogere doel was dat de NHM zou fungeren als:“Een grote hefboom, strekkende totopbeuring en aanmoediging van denationale welvaart"The ‘why’ voor GGN‘Zonder deurwaarders en incassobedrijven zouden financiële transacties nietmogelijk zijn’GGN is ‘enabler van economisch verkeer’
 • Someone has Hit the “Reset” Bujon  (Jeffrey Immelt, CEO, General Electric) Wij geloven:De economie is in een vroeg stadium van een fundamenteleverandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged enuitgevoerdWe weten:Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende kracht achter hun‘Why” (waartoe zijn wij op aarde)Ethos:‘Is a Greek word meaning "character" that is used to describethe guiding beliefs or ideals that characterize a community,nation, or ideology. The Greeks also used this word to refer tothe power of music to influence its hearers emotions, behaviors,and even morals’
 • Maar: het belang van zingeving (purpose) blijX Niet alleen voor professionals!    Autonomy / trust Mastery PurposeBron : Daniel Pink ‘The purpose of work is to work on purpose!’Joey ReimanDeath by KPI?‘Cultuur trekt de juistemensen aan, de juistemensen genererenwinst’
 • Scenario’s voor innovaKe onvermijdelijk  
 • 4. Subsectoren 
 • Dienstensector – groeipaden verschillen 
 • 1.  Human Capital: Last van de ‘Grote drie’   Uitzenden  Detacheren  Payrolling  ZZP bemiddeling
 • Bron: recruitment majers, Index uitzenduren op basis van ABU,  periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector Uitzendcijfers laten nog geen herstel zien…maar Randstad en Adecco wel  
 • Minder vacatures en hogere werkeloosheid Bron: marc  
 • Minder vacatures en hogere werkeloosheid Bron: Marc Drees  
 • 2. Professional services, Accountants: Last van de ‘Grote drie’ Samenstellen jaarrekening Controle jaarrekening Consultancy  BelasKngadvies   AutomaKsering   Van administraKe naar advies   Dashboards, scenarios benchmarking   Gevraagde competenKes van medewerkers veranderen   Toegevoegde waarde?   Tariefdruk: uren x tarief onder druk   En de kwaliteit dan?   Toegevoegde waarde?   Opdrachten opdelen en tussenKjdse evaluaKe Actuele informatie?www.accountant.nlwww.accountancynieuws.nl
 • 2. Advocatuur: concurrenKe in het middensegment Rechtsgebieden: publiekrecht (overheid-buger)privaatrecht (burgers onderling)Ruim 4500 kantoren, waarvan600 kantoren tussen met tussen 6 en 60 advocaten.Veranderingen gedreven door:  kritische klanten, die meer voor minder willen  technologie  regelgevingActuele informatie?www.advocatenorde.nlwww.advocatie.nl50%36%11%2% 1%Aantal advocatenkantoren1 2 tot 5 6 tot 20 21 tot 60 >60
 •   De werkloosheid is toegenomen en het besteedbare inkomen is afgenomen   Meer parKculieren hebben moeite gekregen om aan hun financiële verplichKngen te voldoen   De kans is groot dat het aantal betalingsachter‐standen komend jaar toe zal nemen 2. Incasso & deurwaarders: betalingsproblemen nemen toe Bron: CBS 
 • Branche versnippert verder   De afgelopen 5 jaar is het aantal deurwaarders‐kantoren gedaald met 8%, terwijl het aantal incasso‐bureaus met 51% toenam    De branche is verder versnipperd    Vooral bij incasso‐bureaus zal de concurrenKe toenemen, aangezien de aanwas van kleine bureaus groot is   Red flag: Deurwaarders zijn kwetsbaar door gebrekkig financieel management en onvoldoende marktwaardering van debiteurenportefeuille  Bron: CBS 
 • 3. FaciliKes Management, schoonmaak: Last van de ‘Grote drie’   Prijs/kwaliteit belangrijk criterium, maar selecKe op prijs krijgt overhand   Toegevoegde waarde bieden door een totaalconcept van facilitaire diensten   Schoonmaak is een commodity, wat switchgedrag in de hand werkt   De schoonmaakmarkt is verzadigd   Aanbod en leegstand van kantoren neemt toe   Red Flag: werknemers kwetsbare groep in de samenleving, opkomst regie parKjen, niet kunnen doorbelasten werkgevers lasten (cao) 
 • FM, Schoonmaak: leegstand kantoren neemt toe, producKviteit verschilt 
 •   Margedruk is een harde realiteit door de aanhoudende druk van concurrenKe   Ongekende kansen door de innovaKe en inzet van ICT   Klanten vragen om geïntegreerde oplossingen voor beveiligingsvraagstukken   Red flag: niet kunnen leveren bij grote tenders (G4S) en doorbelasten hogere lasten voor werkgevers  FM, Beveiliging: last van de ‘Grote drie’ 
 • 5. Bevindingen 
 • Passie en vakmanschap horen bij een analoge wereld?
 • Alles wordt een commodity?1. ‘Never waste a good crisis’2. Het ‘Nieuwe Normaal’ nu?3. Staan groei en winst maximalisatie ter discussie? 2013: profitability without growth?4. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hiërarchie in instituten onder druk5. Niet alleen professionals worden beste aangestuurd op ‘geven van ruimte’ en ‘trust’6. Cultuur bepaalt succes ‘culture eats strategy for breakfast’, maar…7. ….meten we wel de juiste dingen als ‘t om mensen gaat? ‘Death by KPI’8. De ‘Ryanisering’ van zakelijke dienstverlening gaat door, meest voelbaar in Recruitment9.  ‘Operatonal excellence’ geen basis voor lange termijn concurrentievoordeel10. Als alles een commodity wordt, is het verstandig om als ‘low cost provider’ ingericht te zijnConclusie