I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám

278 views

Published on

Az EUCIP - European Certification of Informatics Professionals szakmai képesítési és kompetencia fejlesztési keretrendszer informatikusok, informatikai szakemberek számára.
A rendszer tartalmazza az úgynevezett „mag” (Core) képesítést, és azon kívül tartalmaz további 21 szakma- specifikus képesítést, az adott munkaterülethez szükséges szakmai profillal, kompetencia-halmazzal. A EUCIP tanúsítványok között a felsoroltakon kívül van egy további, különálló képesítés: az Informatikai rendszergazda (IT Administrator).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I-TShape LLL LdV projekt hírlevél - 2. szám

  1. 1.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Az  AICA  az  IT-­‐Shape-­‐ben   Az  AICA  –  Associazione  italiana  per  l’Informatica  e   il   Calcolo   Automatico   –   egy   olasz   egyesület,   a   CEPIS   Council   of   European   Professional   Informatics  Societies  tagja.  AZ  AICA  támogatja  az   IT   szakmaiságot   az   éves   kongresszusával,   a   „Mondo   digitale”   folyóirattal,   kutatásaival,   projektjeivel  és  tanfolyamaival.  Részt  vesz  a  CEN   IS   Skills   Workshopon,   amely   kidolgozta   az   e-­‐ Kompetencia   Keretrendszert   (e-­‐Competence   Framework).  Az  AICA  Olaszországban  a  következő   kompetencia   keretrendszerekért   és   tanúsítási   rendszerekért  felelős:  e-­‐Citizens,  ECDL,  EUCIP.  Az   AICA  együttműködik    az  iskolákkal:   • a  felhasználói  szintű  digitális  képességek,   • az  informatikai  szakmai  kompetenciák,   • a  számítástechnika  mint  transzverzális   kompetencia   fejlesztése,   és   a   tanulás   hatékonyságának   növelése   érdekében,   és   hogy   elősegítse   az   infokommunikációs   eszközök   alkalmazását   a   különböző  tudományágakban.     2010   óta   az   AICA   támogatja   a   Gazdasági   Technikai   Intézetek   (Economical   Technical   Institutes)  projektet,  amelynek  célja  specializáció   az   üzleti   információs   rendszerek   (Business   Information  Systems)  területén.   A   projekt   célja,   hogy   a     számítástechnika,   üzleti   igazgatás,   angol   nyelv,   jog   és   matematika   tárgyakat  oktató  tanárok  a  EUCIP  Core  tematikát   keretrendszerként  alkalmazzák  annak  érdekében,     hogy  a  tanulók  le  tudják  tenni  a  Tervezés  (Plan),   Kiépítés   (Build)   és   Üzemeltetés   (Operate)   modul   vizsgákat,   és   megszerezzék   a   EUCIP   Core   képesítést.   A   projekt   3   iskola   (440   fő)   bevonásával  indult,  köztük  az  IS  Fermi  Pontedera   szakközépiskolával,   amely   egyben   az   IT-­‐Shape   projekt   partnere   is.   2012-­‐re   89-­‐re   nőtt   a   résztvevő   iskolák   száma,   napjainkra   pedig   150,   azaz   a   szakközépiskolák   negyede   csatlakozott   a   programhoz.     Az   IT-­‐Shape   innovációtranszfer   projektben   az   AICA   és   az   IC   Skill   (IE)   együtt   a   „donor”   intézmények.   Az   AICA   a   szaktudását   adja   a   projekthez,   illetve   az   ehhez   kapcsolódó   követelményrendszert  és  a  tapasztalatát  az  üzleti   világból  együttműködve  az  iskolákkal.   Tartalom   AZ  AICA  az  IT-­‐Shape-­‐ben  ......................................  1   EUCIP  ....................................................................  2   EUCIP  Core  ...........................................................  2   EUCIP  Professional  level  .......................................  3   EUCIP  IT  Administrator  .........................................  3   Miért  I-­‐T  Shape?  ...................................................  4   Események  ...........................................................  4   Projekt  adatok  ......................................................  5   Kiadja:  AICA,  Italy  (fordítás:  ITStudy)   Szerkesztő:  Pierfranco  Ravotto   Copyright  ©  IT-­‐Shape  Konzorcium   Az  EUCIP-­‐ről  szóló  leírás  a  www.eucip.com  oldalról  származik   és  az  ECDL  Alapítvány  tulajdona  
  2. 2.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   . EUCIP     Az  EUCIP  -­‐  European  Certification  of  Informatics  Professionals  szakmai  képesítési  és  kompetencia  fejlesztési   keretrendszer  informatikusok,  informatikai  szakemberek  számára.     A  rendszer  tartalmazza  az  úgynevezett  „mag”  (Core)  képesítést,  és  azon  kívül  tartalmaz  további  21  szakma-­‐   specifikus   képesítést,   az   adott   munkaterülethez   szükséges   szakmai   profillal,   kompetencia-­‐halmazzal.   A   EUCIP   tanúsítványok   között   a   felsoroltakon   kívül   van   egy   további,   különálló   képesítés:   az   Informatikai   rendszergazda  (IT  Administrator).   EUCIP  Core   Az   EUCIP   Core   az   informatikai   tevékenységet   igénylő   munkaterületek   stabil,   közös   alapja,   az   infokommunikációs   technológiák   (IKT)   alapjaihoz   széleskörű   alaptudást   biztosít.   A   vizsgára   való   felkészüléshez   –   becslések   szerint   –   300-­‐400   tanórára   van   szükség,   de   az   óraszám   függ   a   jelölt   korábbi   munkatapasztalatától  és  tudásától.   Az  EUCIP  Core  három  tudásterülete   A)  Tervezés  terület  (Plan  Area):  az  információs  rendszerek  alkalmazása  és  menedzselése   A  témakör  a  szervezeten,  vállalkozáson  belüli  informatikai  rendszer  kiépítését  megelőző  szükségletelemzést   és   tervezést   tartalmazza.   Éppen   ezért   a   menedzsment   folyamatok   és   a   stratégiai   szempontú   követelményspecifikáció  a  tudásterület  fontos  részét  képezik.   B)  Kiépítés  terület  (Build  Area):  Az  információs  rendszerek  fejlesztése  és  integrálása   Ide   tartozik   az   információs   rendszerek   specifikációja,   fejlesztése,   tesztelése   és   karbantartása.   Ez   a   tudásterület  foglalkozik  a  fejlesztési  folyamat  módszertani  és  technológiai  kérdéseivel.  
  3. 3.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   C)  Üzemeltetés  terület  (Operate  Area):  az  információs  rendszerek  működtetése  és  támogatása   Ez  a  terület  az  IKT  rendszerek  telepítésével,  felügyeletével  és  karbantartásával  kapcsolatos  tudásanyagot   tartalmazza.   Témakörök:   hardver   és   szoftver   alapok,   hálózatok   kezelése,   szolgáltatás,   szolgáltatás-­‐ támogatás,    és  biztonság.   EUCIP  Professzionális  szint         Az   EUCIP   Professzionális   Szint   egy   adott   informatikai   szakma   gyakorlásához   szükséges   speciális   kompetenciákat   írja   le.   A   professzionális   szint  eléréséhez  szükséges  szakmai  kompetenciákat   a   jelöltek   képzésben   illetve   gyakorlati   feladatok   elvégzése   során   szerezhetik   meg.   Az   informatikai   szaktudást   igénylő   munkaterületek   kínálata   igen   gazdag;  számos  is  olyan  modell  létezik,    amelyek  az   adott   munkakör   betöltéséhez   szükséges   kompetencia-­‐készletet   határozza   meg.   A   EUCIP   Professzionális  szint  jelenleg  21  különböző  szakmai   profilt  tartalmaz.   Az   EUCIP   professzionális   szint   elérésének   előfeltétele   a   EUCIP   Core   szakmai   követelményeinek  sikeres  teljesítése.   A  3.0  verzióban  a    szakmai  profilok  már  igazodnak   az   európai   e-­‐Kompetencia   Keretrendszerhez   (e-­‐CF-­‐ hez),   ahhoz   a   referencia   keretrendszerhez,   amelynek   fejlesztésében   részt   vesznek   az   érdekeltek   Európai   e-­‐Skills   (http://eskills.eun.org),   és   CEN  (European  Committee  for  Standardization  –  Európai   Szabványügyi   Bizottság)   Workshop   szervezetek   részéről.     EUCIP  IT  Administrator   Az   IT   Administrator   önálló   informatikai   képesítés,   amely   igazolja   a   munkakör   betöltéséhez   szükséges   számítógépes  elméleti  szaktudás  és  gyakorlatot,  és  átfogja  a  hardver-­‐,  szoftver-­‐  és  hálózati  ismeretek  széles   területét.   A   program   olyan   szakemberek   képzését   célozza,   akik   a   kis-­‐   és   középvállalkozások,   oktatási   intézmények   napi   munkájához   szükséges   számítógépes   feladatokat   el   tudják   látni,   de   lehetőséget   kínál   azoknak  a  magánszemélyeknek  is,  akik  informatikai  ismereteiket  szeretnék  bővíteni  annak  érdekében,  hogy   képesek  legyenek  a  számítógépes  hálózatok  működésének  felügyeletét  ellátni.     Aki  az  IT  Administrator  vizsga  követelményeit  sikerrel  teljesíti,  az  képes:   • egy  szervezet  hardver  és  szoftver  beszerzéseiben  IT  tanácsadóként  részt  venni,     • a  számítógépeket  és  a  megvásárolt  perifériákat  telepíteni,   • számítógépes  hardver  egységekkel  dolgozni,   • a  hálózat  felhasználóit  a  mindennapi  munkában  segíteni,   • belső  műszaki  munkatársként  hardveres,  szoftveres  feladatokat  ellátni,  nyomtatókat,  helyi   hálózatokat  működtetni,     • képesek  a  különböző  szoftver  és  hardvergyártók  szakembereivel  kommunikálni,   • követni  a  technikai  fejlődést  az  új  technológiák  bevezetése  érdekében,   • képesek  frissíteni  a  meglévő  hardver  egységeket  és  szoftvereket,  
  4. 4.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   • a  vállalati  adatok  védelmét  biztosítani,  az  esetleges  vírustámadásokat  és  hackelést,  és  az  ebből   adódó  adatvesztést  megakadályozni.     A  EUCIP  IT  Administrator  3.0-­‐ás  verziója  bevezette  a  EUCIP  IT  Administrator  Fundamentals  (ITAF)  modult,     amely  a  hardver,  szoftver,  operációs  rendszerek  hálózatok  és  biztonság  területeken  alapvető,  de  széleskörű   tudást  ír  elő.  Az  ITAF  vizsga  megszerzése  után  a  jelöltek  folytathatják  a  tanulmányaikat,  a  IT  Administrator   tematika   3.változata   által   meghatározott   (PC   hardver,   Operációs   Rendszerek,   Hálózatok   és   IT   Biztonság)   modulokkal,  és    bármelyikéből  levizsgázhatnak.     Miért  I-­‐T  Shape? Az  európai    e-­‐Skills  fórumon  publikált  tanulmány   (Körte,   W.   B.,   Hüsing   T.:   Evaluation   of   the   Implementation   of   the   EC's   Communication   on   "e-­‐Skills   for   the   21st   Century",   Empirica,   Bonn)   szerint   az   e-­‐készségek   (e-­‐skills)   iránti   igény   folyamatosan   növekszik:   „2015-­‐re   mintegy   384.000   betöltetlen,   e-­‐készségeket   igénylő   álláshellyel  számolhatunk.”  (Körte,  W.  B.,  Hüsing   T.:  Evaluation  of  the  Implementation  of  the  EC's   Communication  on  "e-­‐Skills  for  the  21st  Century",   Empirica,   Bonn).   A   tanulmány   fontos   következtetése:   európai   vállaltok   „egyre   inkább   nehezebb  lesz  olyan  munkatársat  találni,  aki  mind   az  informatikában,  mind  az  üzleti  folyamatokban   otthon   van.   A   vállalatoknak   ún.   „T-­‐Shaped”   szakemberekre  van  szüksége,  akik  úgy  lépnek  be   a   munkaerő-­‐piacra,   hogy   értenek   az   üzleti   vállalkozáshoz   és   ismerik   és   alkalmazzák   a   technológia   legújabb   eredményeit   is.”   (Fonstad,   N.,  Lanivyn,  B.:  European  e-­‐Competence  Curricula   development  guidelines,  Final  Reports,  European   Commission,  European  e-­‐Skills  Forum,  2010).   EUCIP   Core   –   az   európai   szinten   elismert   informatikai   képesítés   –   egy   lehetséges   válasz   erre   a   keresletre,   mivel   a   kompetencia   keretrendszer   erősen   az   üzleti   készségekkel   kapcsolatos  alapvető  e-­‐készségekre  fókuszál.     Az   Európai   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Tanácsa  (CEPIS-­‐Council  of  European  Professional   Informatics   Societies)   által   kidolgozott   bizonyítványt  már  7  európai  országban  sikeresen   használják.   Az   I-­‐TShape   projekt   célja,   hogy   az   EUCIP   Core   bizonyítványt  elérhetővé  tegye  Magyarországon  a   szakképzésben,  felsőoktatásban  tanuló  diákok,  és   azon   felnőttek   számára,   akik   munka   mellett   informatikai  végzettséget    szeretnének  szerezni.   A  projekt  a  fiatalok  és  idősebbek  esélyét  egyaránt   növeli:   a   nemzetközileg   elismert,   pán-­‐európai   bizonyítvánnyal   zsebükben   a   hazai   és   európai   cégek  álláshelyeire  jobb  eséllyel  pályáznak.     I-­‐T  Shape    Konzorcium Események   Nemzetközi  „e-­‐Skills”  konferencia  Brüsszelben   Az  Európai  Bizottság  Vállalkozáspolitika  és  Ipar  Főigazgatósága  (European  Commission's  DG  Enterprise  &   Industry)   márciusban   az   Innovation   Value   Institute   (IVI),   Council   of   European   Professional   Informatics  
  5. 5.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   2.  szám  2014.  Március    5   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Societies  (CEPIS),  International  Data  Corporation  (IDC)  és    Empirica  intézményekkel  együttműködve  rendezi   meg   az   e-­‐Skills   konferenciát.   A   konferencia   fő   témája   annak   a   kutatási   projektnek   az   eredményeivel   foglalkozik,   amely   infokommunikációs   szakmák   nemzetközi   vetületeit,   és   a   globalizáció   e-­‐készségre   gyakorolt  hatását  vizsgálta.  A  rendezvényen  az  ipar,  a  felsőoktatás  vezető  szakemberi,  a  tagállamok  e-­‐Skill   intézményei,  iparági  szövetségek  és  kapcsolódó  kormányzati  szervek  képviselői  vesznek  részt.   A   konferencia   2014.   március   26-­‐án   lesz,   további   információt   az   alábbi   oldalon   találhatunk.   http://www.eucip.com/index.jsp?p=636&n=639&a=5015#sthash.f1q8jNMu.dpuf       Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1.-­‐  2015.  szeptember  30.   Pályázat  típusa:  Innováció  transzfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Írország   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:  Hartyányi  Mária,    maria.hartyanyi@itstudy.hu   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,   minősítéssel   nem   rendelkező   informatikai   szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,  felnőttképzésben  oktató  tanárok,  kis-­‐  és  középvállalkozók  alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció    

×