,ÈÉ.º.
ù ¡Ñ¹ÂÒ¹ òõô÷

˨¡. ä·ÂÃÒÂÇѹ¡ÒþÔÁ¾ ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ ¨ÍÁ·Í§ ¡Ãا෾Ï
â·Ã. 0-2802-1356-7 , 0-2802-1142
ÊÓËÃѺ¤ÑÁÀÕÏ»·ÇÔ¨ÒùÕé ¾ÃФÃÙÊØÇÔÁÅ ¨¹Ú·âªµÔ ਌ÒÍÒÇÒÊ
ÇÑ´ÊÇÑÊ´ÔÇÒÃÕÊÁÒÃÒÁ ¾ÃФÃÙ侺ÙÅ¡Ô¨¨Ò·Ã ¼ŒªÇÂ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ÊÇÑÊ´ÔÇÒÃÕ...
ÊÑÁâÁ·¹Õ¡¶Ò
ó
ó
¹Ô·¸ÒóРô »ÃÐàÀ·
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
ปทวิจาร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ปทวิจาร

73

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
73
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ปทวิจาร"

  1. 1. ,ÈÉ.º.
  2. 2. ù ¡Ñ¹ÂÒ¹ òõô÷ ˨¡. ä·ÂÃÒÂÇѹ¡ÒþÔÁ¾ ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ ¨ÍÁ·Í§ ¡ÃØ§à·¾Ï â·Ã. 0-2802-1356-7 , 0-2802-1142
  3. 3. ÊÓËÃѺ¤ÑÁÀÕÏ»·ÇÔ¨ÒùÕé ¾ÃФÃÙÊØÇÔÁÅ ¨¹Ú·âªµÔ ਌ÒÍÒÇÒÊ ÇÑ´ÊÇÑÊ´ÔÇÒÃÕÊÁÒÃÒÁ ¾ÃФÃÙ侺ÙÅ¡Ô¨¨Ò·Ã ¼ŒªÇÂ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ÊÇÑÊ´ÔÇÒÃÕ Õ Ù ‹ ÊÕÁÒÃÒÁ áÅоÃÐʧ¦ÈÉÂÒ¹ØÈɏ໚¹à¨ŒÒÀÒ¾¨Ñ´¾ÔÁ¾¨Ó¹Ç¹ òððð àŋÁ Ô Ô à¾×Í໚¹¡ÒÃÊ׺µ‹ÍÍÒÂؾÃиÃÃÁ¤ÓÊ͹¢Í§¾Ãоط¸Í§¤ãˌ´ÓçÊ׺µ‹Íä» è
  4. 4. ÊÑÁâÁ·¹Õ¡¶Ò
  5. 5. ó ó
  6. 6. ¹Ô·¸ÒóРô »ÃÐàÀ·

×