Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals

966
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
966
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dette er Bring Linhauls antall ikke representativ for hele Bring. Trailere på ferger er f.eks colorline.Bring Linheul trakker for Frigoscandia. Slide 12, forteller litt om vår samledeinternasjonale "miljø/tog satsning" samtidig som vi hinter til konferanse deltakere i forhold til samarbeide og muligheter på tvers av produksjonsform. Slide 13 viser internasjonal volum utvikling slutten av 2009, en trend som fortsetter inn i 2010.03.22 Slide 14 viser miljø effektene i samme periode.Slide 15 er en liten status og konklusjon på utvikling i forhold til modalskifte så langt Slide 16 forteller litt om hvilke krav omverdenen stiller og forventer til os, innenfor samtlige elementer er transport en vesentlig faktor og transport bransjen må forholde seg til dette, Tog/short sea og andre miljø vennlige initiativ vil kunen være vesentlige bidragsytere, hvis vi spiller våre kort bra.  
 • Kapasitetsproblemer på jernbaneterminalerene, spesielt i tyskland. Volumer er på vei opp etter finanskrise.
 • Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals

  1. 1. Bring har flyttet 25000 trailerlaster til bane, hva skal til for å flytte over mer last til båt?”Arild OterhalsInternational Development Manager, Offshore & Energy LogisticsMiljøeffektiv transport som strategisk ambisjon<br />
  2. 2. 23/03/2010<br />2<br />
  3. 3. Bakgrunn<br />23/03/2010<br />3<br />
  4. 4. Innhold<br />Kort om Bring Linehaul<br />Samfunnsansvar / Rammebetingelser<br />Miljø og miljømålsettinger<br />Starten<br />Toglinje Oslo – Rotterdam veien fra ide til realisering<br />Kunden og kundeløsning i fokus<br />Konklusjon<br />23/03/2010<br />4<br />
  5. 5. Bring Linehaul<br />Organisert som eget selskap innenfor Bring<br />Skreddersyr transportløsninger internasjonalt for konsernet<br />20 Ansatte<br />Kontorer i:<br />Oslo<br />Helsingborg<br />Lübeck<br />Nederland<br />Samarbeider nært med Blomquist Trucking i Slovakia som også er en del av konsernet.<br />Mesteparten av aktiviteten er knyttet til jernbane, men også noe på båt.<br />23/03/2010<br />5<br />
  6. 6. Norge – rammebetingelser fra myndigheter<br />23/03/2010<br />6<br />I 2020 har referansebanen et klimagassutslipp i Norge på 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Referansebanen bygger på en forutsetning om relativt hurtig fallende olje- og gassproduksjon, karbonfangst og lagring ved gasskraftverkene på Kårstø fra 2009 og Mongstad fra 2014.<br />I forhold til dagens realiteter kan vi derfor stå overfor en mer krevende utfordring fram til 2020 enn det referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2007 gir uttrykk for.<br />Utslippene av klimagasser økte fra rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til nesten 54 millioner i 2008. <br />Økningen skyldes først og fremst vekst i olje- og gassvirksomheten og økt transport. <br />
  7. 7. Postens miljømål<br />Målområde<br />Målsetting<br />CO2 utslipp Transport og bygg<br />- Reduseres med 10 % innen 2011<br />- Reduseres med 30 % innen 2015 <br />Energiforbruk & Klimagass<br />Bygg<br />- Energi reduseres med 15 % innen 2015 <br />- Redusere bruk av oljefyr med 60 % innen 2015<br />Restavfall håndtering <br />Bygg<br /><ul><li> Mål 91 % av avfallet sorteres i 2015
  8. 8. Hver enhet årlig bedring med min. 5 %</li></ul>23/03/2010<br />7<br />
  9. 9. I Norge står transportsektoren for en større andel av de totale klimagassutslippene enn for resten av verden<br />Norge<br /><ul><li>Innenlandstransport stod for 32 %* av de norske klimagassutslippene, og veitrafikk står for 60 % av disse utslippene.</li></ul>Posten har, som en stor aktør i transportbransjen, en viktig rolle i å realisere samfunnets målsetning om reduserte klimagassutslipp.<br />*Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn<br />23/03/2010<br />8<br />
  10. 10. De største utslippene i Posten-konsernet er knyttet til veitransport i post- og logistikksegmentet<br />Fordeling miljøutslipp i Posten konsernet<br />Baseline er beregnet basert på transportvolum i 2008. Målsettinger presentert senere i presentasjonen er med utgangspunkt i 2008, og må justeres i henhold til eventuelle endringer i transportvolum. <br />CO2-utslipp er beregnet basert på drivstofforbruk for egne kjøretøy og tonnkilometer for innleide kjøretøy.<br />Baseline426.116tonn CO2<br />1<br />Kommentarer<br /><ul><li>Den desidert største andelen av Postens miljøutslipp er fra kjøretøy på vei
  11. 11. Logistikks utslipp utgjør omtrent 75 % av konsernets totale utslipp, og Logistikk og Distribusjonsnett står sammen for 97 % av konsernets totale utslipp
  12. 12. Innleide biler står for omtrent 57 % av konsernets totale utslipp</li></ul>1) Hentet fra ErgoGroups miljøregnskap for 2008<br />23/03/2010<br />9<br />
  13. 13. 23/03/2010<br />10<br />Posten Norge AS miljøstrategi<br />”Posten Norge AS skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en <br />bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post og logistikkonsern.”<br />Miljøstrategi <br />Øke kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning, samt gjennomføre tiltak og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon <br />Samarbeide med kundene om miljøvennlige løsninger<br />Påvirke rammebetingelsene <br />Engasjere medarbeiderne <br />Støtte utvalgte miljøsatsinger – vise samfunnsansvar<br />
  14. 14. Veitrafikk er på tredje plass når det gjelder utslipp i Norge men trenden er økende<br />23/03/2010<br />11<br />Veitrafikk<br />
  15. 15. Oslo – Rotterdam fra idé til virkelighet<br />Prosjektet startet som et hurtigbåt prosjekt fra Norge til Boulogne Sur Mer i Frankrike.<br />Dette lot seg ikke realisere pga ikke nok volum i markedet til å dekke krav til fyllings grad. 90 trailere hver vei og ikke noe gods i retur<br />Tog løsning Oslo - Rotterdam valgt med Rotterdam som hub for trekkbiler og videre forsyning til Frankrike, Be-Ne-Lux og Spania<br />Samarbeidspartner valgt for felles Marco Polo søknad. TX Logistk GMBH<br />Samme operatør som Bring toget Padborg – Verona<br />23/03/2010<br />12<br />
  16. 16. 23/03/2010<br />13<br />
  17. 17. Hva betyr dette for Bring?<br />Togene operert av Bring med samarbeids partnere er i rute.<br />Konsekvens av de få forsinkelser som har vært på våre utenlands tog har vært minimale.(også de siste 8 uker)<br />Leveranse presisjon på utlevering er 95% på Kontinent trafikker og 98,5 % på Norden trafikker.<br />Bring har større utfordringer pga det negative søkelyset på tog fra media, enn vi i virkeligheten har i drift.<br />Dette gjør innsalg for tog bruk vanskelig både internt og eksternt.<br />Bring ønsker å øke bruk av tog, og vi tror sterkt på at økte volumer i tog vil fremskynde den nødvendige utvikling både fra myndigheter og aktører.<br />23/03/2010<br />14<br />
  18. 18. Dagens ”Bring tog” og andre intermodale løsninger.<br />1 x ukentlig Oslo – Rotterdam – Oslo, økes til 2 x ukentlig fra Mai Md.<br />6 x ukentlig Oslo – Jønkjøping - Oslo<br />7 x ukentlig Oslo – Älmhult – Oslo<br />3 x ukentlig Padborg – Verona – Padborg<br />Betydelig bruker at Cargo Nett sine øvrige ruter innland – utland<br />Betydelig bruker av diverse short sea operatører, Lo/Lo – Ro/Ro og passasjerskip.<br />KLAR OG TYDELIG STRATEHI OM Å ØKE VOLUMER INNENFOR OVENNEVNTE OMRÅDER OG Å UTVIKLE FLERE LØSNINGER I EGET REGI.<br />23/03/2010<br />15<br />
  19. 19. 23/03/2010<br />16<br />Utvikling tog bruk internasjonalt fra mai 09 – dec 09.<br />
  20. 20. Målt miljø effekt innenfor samme periode.<br />
  21. 21. Modalskift fra vei til bane er et tiltak med store miljøeffekter<br />Dagens situasjon<br /><ul><li>I 2008 ble 81 % av all godsfrakt i Posten som ble fraktet til steder med jernbane fraktet med tog
  22. 22. I fjor inngikk Posten en avtale med CargoNet om frakt av gods på bane for 1 milliard NOK de neste tre årene. Avtalen er norgeshistoriens største mht transport på skinner, og omfatter alle selskaper i konsernet
  23. 23. Siden begynnelsen av 2008 har Bring flyttet 2000 semitrailere over på tog i måneden, noe som har redusert CO2 utslipp med 1,3 mill kilo i måneden
  24. 24. CO2 gevinster
  25. 25. Forutsigbare drivstoffavgifter
  26. 26. 3 tonn høyere nyttelast enn vanlig veitransport
  27. 27. Færre forsinkelser og uforutsigbare hendelser som kø og ulykker</li></ul>Gevinster<br /><ul><li>Grønt Punkt Norge
  28. 28. Samarbeid mellom TX Logistikk og Bring Logistics Linehaul
  29. 29. Offshoreprosjektet
  30. 30. Grønn forsyningskjede
  31. 31. Begrenset plass på toglinjene
  32. 32. Kjører i dag hovedsakelig natt. Ved økt betalingsvillighet blant kunder kan kapasiteten i bransjen øke betraktelig</li></ul>Samarbeidsprosjekter på tog<br />Infrastruktur og begrensninger<br />23/03/2010<br />18<br />
  33. 33. Transport- og distribusjonssektoren opplever økte krav til å levere gode prestasjoner på en rekke områder innenfor miljø<br />Energieffektivitet<br />Forurensning<br />Materialvalg<br />Transportvalg<br />Støy<br />Valg av energibærer<br />Avfallshåndtering<br />Ruteplanlegging<br />Gjenvinning<br />Tilpasning til nærområde<br />Kilde: *CapgeminiConsulting CEO Study 2008 – ”Mastering The TripleBottom Line”, dybdeintervju med 55 norske toppledere om krav til resultater innenfor miljø, samfunn og økonomi <br />23/03/2010<br />19<br />
  34. 34. 20<br />Kirkenes<br />Florø<br />Mongstad<br />Hammerfest<br />CCB<br />Sandnessjøen<br />Orkanger<br />Tananger<br />Dusavik<br />Stordbase<br />Kristiansund<br />Norske Oljebaser – Alle med Bringkontor<br />
  35. 35. 23/03/2010<br />21<br />
  36. 36. KONKLUSJON<br />Påse at drivene er ivaretatt, miljø, marked og kundetilpasset løsninger.<br />Sett tydelige mål internt og eksternt<br />Ha realisme i mål og målsettinger, unngå ”luftslott” <br />Ha til enhver tid KUNDEN i fokus, tilpass og bygg løsninger SAMMEN med kundene<br />Gi kunden målbare miljø effekter.<br />Sjøtransporten må være flink til å tydeliggjøre miljøgevinster<br />Sørg for at du har tilstrekkelig kompetanse, ryggrad, til å betjene kunden i gode og dårlige tider.<br />Tenk muligheter, ikke begrensninger , er tog til enhver tid en konkurrent til båt ? Bør vi tenke samhandling i stedet for konkurranse ?<br />Bring er pragmatisk med hensyn til fremføringsmåte og vurderer gjerne båtløsninger<br />23/03/2010<br />22<br />
  37. 37. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! <br />LYKKE TIL MED MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER<br />23/03/2010<br />23<br />
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×