Syi'ah & gerakannya di malaysia mac 2011

4,563 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Syi'ah & gerakannya di malaysia mac 2011

 1. 1. Syi’ah dan Gerakannya di Malaysia Ustaz Hj. Mohamad bin Ismail
 2. 2. Skop Perbincangani. Pengenalan Syiahii. Sejarah Syiahiii. Perpecahan Syiahiv. Kepalsuan Syiahv. Pandangan Ulama’vi. Syiah Di Malaysiavii. Penutup
 3. 3. I. Pengenalan Syiah Definisi “Syiah” dari segi Bahasa:- Satu kumpulan manusia yang berhimpun dalam sesuatu perkara. "‫فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه‬ 15:‫القصص‬ Lisan Arab, Ibn Manzor; hal 233
 4. 4. Definisi “Syiah” – Dari segi Istilah
 5. 5. II. Sejarah Syiah
 6. 6. Sejarah Perkembangan Syiah Sebahagian ulama syiah seperti Syeikh Hasyim dan Mihad al Hussin berpendapat syiah telah wujud pada zaman Rasulullah dan baginda sendiri yang mengasaskannya . Contohnya: :‫قال الرسول ص لعلى و شيعته‬  ‫" إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة , انت وشيعتك‬ ‫يوم القيامة راضون مرضيون , انت و شيعتك يا علي فى‬ ".‫الجنة‬ A’yan Syi’ah; Sa’id Mohsin al-Amin Amilin & Ghulat Syiah, Dr Fathy Mohd DITOLAK! Az-Zabaie; hal 24 RASUL BAWA RISALAH ISLAM & BUKANNYA SYI’AH
 7. 7. Sejarah Perkembangan Syiah – Selepas kewafatan Rasulullah
 8. 8. Sejarah Perkembangan Syiah
 9. 9. Sejarah Perkembangan Syiah
 10. 10. Sejarah Perkembangan Syiah Ghulat Syiah, Dr Fathy Mohd Az-Zabaie; hal 29 Ibid, hal 241
 11. 11. Sejarah Perkembangan Syiah
 12. 12. Sejarah Perkembangan Syiah
 13. 13. Sejarah Perkembangan Syiah
 14. 14. Sejarah Perkembangan Syiah
 15. 15. Sejarah Perkembangan Syiah Al-Khomeini wa Tazyif at-Tarikh, Mohd Malullah; hal 13, thn 1983
 16. 16. Sejarah Perkembangan Syiah
 17. 17. Sejarah Perkembangan Syiah
 18. 18. Sejarah Perkembangan Syiah
 19. 19. Sejarah Perkembangan Syiah
 20. 20. Sejarah Perkembangan Syiah
 21. 21. III. Perpecahan Syiah
 22. 22. Pertelingkahan yang berlaku di antarapuak-puak syiah
 23. 23. Pertelingkahan yang berlaku diantara puak-puak syiah
 24. 24. Siapakah Imam Syi’ah Ithna Asyariah?Mereka ialah kelompok yang mempercayai bahawa terdapat 12 imam sahaja yangberhak mendapat imamah, iaitu:1. Ali b. Abi Talib ( Abu Hasan al-Murtadha ) w:40 H2. Hassan b. Ali ( Abu Muhammad az-Zaki ) w:49 H3. Hussain b. Ali ( Abu Abdullah ash-Shahid ) w:61 H4. Ali b. Hussain ( Ali Zainul Abidin as-sajjad ) w: 94 H5. Muhammad b. Ali ( Abu Ja’far al-Baqir ) w:117 H6. Ja’far bin Muhammad (Abu Abdullah as-Sodiq)7. Musa bin Ja’far ( al-Kazim ) w:187 H8. Ali bin Musa ( Abu Hassan Ali ar-Redha ) w:203H9. Muhammad bin Ali ( Abu Ja’far al-Jawwad ) w:220 H10. Ali bin Muhammad ( al-Hadi at-Taqi ) w:254 H11. Al-Hassan bin Ali ( al-Ashkari ) w:260 H12. Abul Qasim Muhammad bin Hassan al-Mahdi ( imam muntazar ) dilahirkan tahun 256 H.
 25. 25. Syiah Ekstrim
 26. 26. IV. Kepalsuan Syi’ah
 27. 27. Syi’ah Cuba Menafikan Peranan Ibnu Saba’
 28. 28. Daripada Ibnu Sinan katanya:Abu Abdillah a.s. berkata: “Sesungguhnya kami Ahli al-Bait adalah orang-orang yang benar, kami tidak sunyidaripada pendusta-pendusta yang berdusta atas namakami lalu gugurlah kebenaran kami di sisi manusiadisebabkan pendustaan tersebut. Rasulullah s.a.w.adalah orang yang paling benar ucapannya danMusailamah telah berdusta atas namanya. Amir al-Mukminin (Ali) a.s. adalah orang yang paling benardiciptakan oleh Allah selepas Rasulullah s.a.w. danorang yang berdusta atas namanya serta berusahadalam mendustakan kebenarannya denganmengadakan dusta atas nama beliau adalah Abdullahbin Saba’ semoga Allah melaknatnya”. (Rijal al Kasysyi jil.4 hal 305)
 29. 29. Menafikan Peranan Ibnu Saba’“Sesungguhnya Ibnu Sauda’ (Ibnu Saba’) adalahseorang Yahudi dan ia menyembunyikan dirinyadengan Islam. Dia mahu merosakkan agama keatas orang-orang Islam” (At Tabsir fi ad Din hal109)
 30. 30. Antara Pegangan Syiah YangBercanggah Dengan AhliSunnahWal-Jamaah
 31. 31. 1.Al-Imamah dan Al-Walayah Al-Kulaini meriwayatkan daripada Fudhail daripada Abi Jaafar a.s. Kata beliau: “Islam ditegakkan di atas lima perkara; sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak ada satu pun daripada rukun-rukun yang tersebut yang diseru sebagaimana seruan yang diberikan kepada al Walayah. Lalu manusia mengambil keempat-empatnya dan meninggalkan yang ini, iaitu walayah. (Al Kulaini al Usul Min al-Kafi. Jil2 hal.20)
 32. 32. Berbeza rukun yang merupakan pegangan utama mana-mana penganut sesuatu fahaman adalah merupakan asaskepada penolakan kepada golongan yang tidak sama dengannya
 33. 33. Kedudukan Imam “Sesungguhnya imam itu mempunyai kedudukan yang terpuji yang tidak sampai kepadanya malaikat yang hampir kepada Allah dan nabi lagi rasul” (al Khomeini, al Hukumah al Islamiah, Hal52) Imam itu suci daripada dosa dan selamat daripada sebarang keaiban, dikhususkan dengan ilmu (diberikan ilmu yang khusus), diberikan sifat penyantun, peraturan agama, kemulian orang-orang Islam, kebencian orang- orang munafik dan kebinasaan kepada orang-orang kafir. (al Kulaini, al Usul Min al Kafi jil.1, hal.201)
 34. 34. Wilayah Faqeh
 35. 35. 2. Mengkafirkan Sahabat
 36. 36. Daripada Husain bin Thuwair dan Abi Salamah as-Sarraj katanya: “Kami mendengar Abu Abdillah a.s.melaknat selepas setiap sembahyang fardhu empatorang lelaki dan empat orang perempuan iaitu si-fulan,si-fulan, si-fulan dan Mu’awiyah serta ia menyebut namamereka dan si-fulanah, si-fulanah, 1-Hindun dan Ummual-Hakam saudara perempuan Mu’awiyah” (al Kulaini al Furu’ min al Kafi jil.3 hal 343)
 37. 37. Yang dimaksudkan dengan “si-fulan”di dalam kitab-kitab syi’ah adalahyang pertama Abu Bakar r.a., keduaUmar r.a. dan ketiga Uthman r.a.sementara “si-fulanah” adalah yangpertama Aisyah r.a. dan kedua Hafsahr.a.
 38. 38. 3. Ar-Raj’ah
 39. 39. Ayatullah as-Sayyid Ibrahim al-Musawi dengan katanya:“Raj’ah bermaksud dihimpunkan ketika bangkitnya al-Qaim al-Hujjah bin al-Hasan a.s. (al Mahdi) satu golongan yang merupakan pendokong-pendokongdan syi’ahnya yang telah mati untuk menerima pahala membela danmembantunya serta gembira dengan nyata kekuasaannya (al-Mahdi) dan satugolongan (yang telah mati) yang merupakan musuh-musuhnya untuk dibalasdan mereka akan menerima azab yang sepatutnya mereka terima dan akandibunuh di hadapan syi’ahnya, mereka akan diaibkan dan dihina dengandisaksikan oleh syi’ahnya dan ia di sisi kami Imamiyyah Ithna ‘Asyariyahadalah khusus terhadap orang yang benar-benar beriman dan benar-benarkufur. Adapun yang lain mereka dibiarkan” (Aqaid al Imamiyah ithna Asyariyah jil.2 hal 228)
 40. 40. 4. Tahrif al-Quran (Penyelewengan)
 41. 41. Husain bin Muhammad Taqiy an-Nuuri at-Tabarsi, seorang ulamaSyiah yang terkenal, menukilkan kata-kata Sayyid Ni’matullah al-Jazaairi di dalam kitabnya Al-Anwar An-Numaniyyah: “Sesungguhnya tokoh-tokoh syi’ah telah sepakat tentang sahihnya hadits-hadits yang sampai ke peringkat mutawatir yang menunjukkan dengan jelas tentang berlakunya penyelewengan terhadap al-Quran.” (Farshi al Kitab Fi Tahrifi Kitabi Rabb ar Arbab hal.31)
 42. 42. Daripada Jabir katanya, aku mendengar Abu Jafar a.s.berkata: “Tidaklah seseorang itu mendakwa bahawaia telah mengumpulkan al-Quran kesemuanyasebagaimana diturunkan melainkan ia adalah seorangpendusta, al-Quran tidak dihimpunkan dan dihafalsebagaimana diturunkan oleh Allah Ta’ala kecuali Alibin Abi Talib a.s. dan imam-imam selepasnya a.s.” (Al Kulaini, Usul Min al Kafi jil.1, hal 228
 43. 43. 5. Al Bada’
 44. 44. Daripada Jabir katanya, aku mendengar Abu Jafar a.s.berkata: “Tidaklah seseorang itu mendakwa bahawaia telah mengumpulkan al-Quran kesemuanyasebagaimana diturunkan melainkan ia adalah seorangpendusta, al-Quran tidak dihimpunkan dan dihafalsebagaimana diturunkan oleh Allah Ta’ala kecuali Alibin Abi Talib a.s. dan imam-imam selepasnya a.s.” (Al Kulaini, Usul Min al Kafi jil.1, hal 228
 45. 45. An-Naubakhti menyebutkan bahawa Ja’afar binMuhammad al-Baqir telah menentukan anaknyaIsmail sebagai Imam sesudahnya dan beliau telahmengisyaratkan kepadanya semasa hidup lagi, tiba-tiba Ismail mati ketika beliau masih hidup.Maka Ja’afar pun berkata: “Tidak pernah berlakukepada Allah (al-Bada’) berhubung dengan sesuatuseperti mana berlaku kepadanya berhubung denganIsmail anakku” (Firaq as Syiah hal 84)
 46. 46. 6. Mut’ah (Kahwin Kontrak)
 47. 47. Muhammad bin Muslim daripada Abu Ja’far a.s.berkenaan mut’ah katanya, “Mereka-mereka itu(perempuan) bukan dan kalangan empat isterikerana mereka tidak diceraikan dan tidakmewarisi. Mereka hanyalah perempuan sewaan” (al Kulaini, Furu’ min al Kafi jil.5, hal 284)
 48. 48. Khalaf bin Hammad berkata: “aku mengutuskan orangkepada Abi Hasan a.s. supaya bertanya berapakahtempoh paling singkat untuk melakukan mut’ah?Adakah harus seseorang bermut’ah dengan syaratsekali persetubuhan sahaja? Ia (Abi Hasan) menjawab:Ya” (Al Kulaini al Furu’ min al Kafi jil.5 hal 291)
 49. 49. 7. Taqiyah (Tersembunyi)
 50. 50. Abu Abdillah a.s. berkata:“Wahai Mu’alla! Sembunyikan urusan (agama) kamidan jangan nyatakannya, kerana sesungguhnyaorang yang menyembunyikan agama kami dan tidakmenyatakannya akan dimuliakan oleh Allah di duniadan Allah akan menjadikannya sebagai cahaya diantara dua matanya di akhirat yang akanmembawanya ke syurga…
 51. 51. … Wahai Mu’alIa! Orang yang menyatakan agamakami dan tidak menyembunyikannya akan di hinaoleh Allah di dunia dan Allah akan membuang cahayadi antara dua matanya di akhirat dan akanmenjadikannya kegelapan yang mengheretnya keneraka…… Wahai Mu’alla! Sesungguhnya taqiyah adalahagamaku dan agama datuk nenekku dan tidak adaagama bagi orang yang tidak bertaqiyah” (Al Kulaini al Usul min al Kafi jil. 2 hal 225)
 52. 52. 8. Pandangan terhadap Ahli Sunnah Wal-Jamaah
 53. 53. Daripada Abi Ya’fur daripada Abu Abdillah a.s. katanya,‘Jangan mandi dari telaga yang berhimpun padanya airmandian dari bilik mandi kerana padanya terdapat airmandian anak zina dan ia tidak akan bersih sehinggatujuh keturunan dan padanya juga terdapat air mandian‘nasibi dan ia adalah yang paling buruk diantarakeduanya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakanmakhluk yang lebih buruk darianjing dan sesungguhnyaorang nasibi’ adalah lebih hina di sisi Allah daripadaanjing (Al Kulaini, al Usul min al Kafi jil.3, hal. 5)
 54. 54. Hakikat Sebenar FahamanSyi’ah
 55. 55. Petikan 1 Abu Khalid al-Kabuli berkata, ‘Aku mendengar Ali (Zainul Abidin) bin al-Husain a.s. berkata: Sesungguhnya Yahudi mencintai ‘Uzair sehingga mereka telah mengatakan sebagaimana yang mereka katakan terhadapnya sedangkan ‘Uzair tiada hubungan dengan mereka dan mereka juga tiada hubungan dengan ‘Uzair…
 56. 56. (Rijal al Kasysyi jil . 2 hal 120)
 57. 57. Petikan 2 Abu Abdillah a.s. berkata: Tidak ada satu pun ayat yang diturunkan oleh Allah tentang golongan munafiqin melainkan kandungan ayat itu pasti ada pada orang yang mendakwa syiah (Rijal al Kasysyi jil. 2 hal 589)
 58. 58. Rumusan Ulama Ajaran syi’ah pada hakikatnya adalah ajaran Yahudi yang dihubungkan kepada Ahli al- Bait iaitu atas nama Islam
 59. 59. Persamaan antara Yahudi & Syi’ah
 60. 60. Persamaan antara Yahudi & Syi’ah YAHUDI SYI’AH Kekuasaan hanya kepada Kekuasaan hanya kepada keluarga Daud a.s keluarga Ali bin Abi Talib Tiada jihad di jalan Allah Tiada jihad di jalan Allah sehingga keluar aI-Masih sehingga keluar aI-Mahdi al-Muntazar dan seorang dan turun tali dari langit penyeru berseru dari langit Melewatkan sembahyang Melewatkan sembahyang maghrib sehingga bintang maghrib sehingga bintang bertaburan di langit bertaburan di langit (Ibnu Abd Rabbih Al’Iqd al Farid jil.1, hal. 225)
 61. 61. Sambungan… YAHUDI SYI’AH Tidak jatuh talak tiga Tidak jatuh talak tiga Tidak menetapkan Tidak menetapkan sebarang ‘iddah kepada sebarang ‘iddah kepada perempuan perempuan Menghalalkan darah setiap Menghalalkan darah setiap muslim muslim Menyelewengkan Taurat Menyelewengkan Al- Qur’an (Ibnu Abd Rabbih Al’Iqd al Farid jil.1, hal. 225)
 62. 62. Sambungan… YAHUDI SYI’AH Membenci Jibril dan Jibril tersilap di dalam berkata dia adalah musuh memberikan wahyu kami dari kalangan kepada Muhammad, malaikat bukan kepada Ali Tidak memakan daging Tidak memakan daging unta unta (Ibnu Abd Rabbih Al’Iqd al Farid jil.1, hal. 225)
 63. 63. Yahudi dan Nasara mempunyai dua ciri yangmengatasi Rafidhah, jika Yahudi ditanya tentangsiapakah yang terbaik dan kalangan ahli agamakamu mereka akan menjawab, “sahabat-sahabatMusa”, dan jika Nasara ditanya mereka akanmenjawab, “sahabat-sahabat ‘Isa dan jika Rafidhahditanya siapakah orang yang paling jahat darikalangan penganut agama kamu mereka akanmenjawab, “sahabat-sahabat Muhammad” (Ibnu Abd Rabbih Al’Iqd al Farid jil.1 hal 225)
 64. 64. V. Pandangan Ulama’
 65. 65. Pendapat Ulama’ Terhadap Syiah
 66. 66. Pendapat Ulama’ Terhadap Syiah
 67. 67. VI. Syiah Di Malaysia
 68. 68. Kelahiran Syi’ah di Malaysia 3 Kumpulan Syiah di Malaysia:
 69. 69. Syi’ah Ja’afariyah Bertapak di Malaysia
 70. 70. Rujukan Syi’ah Dalam B.MalaysiaTAJUK PENGARANGKasyf al-Asrar Ayatullah al-KhomeiniAI-Hukumah al-Islamiah Ayatullah al-KhomeiniAl-Sabah Min al-Salaf Ayatullah al-Murtadza az- ZubaidiAI-Usul Min al-Kaft Al-Sheikh Muhammad bin Yaacob al-Kulaini (1338H)Tahrir al- Wasilah Ayatullah al-Khomeini
 71. 71. Rujukan Syi’ah Dalam B.MalaysiaTAJUK PENGARANGPeshawar Nights al-Sayyid Muhammad Rais al-WahidinMafatih al-jittan Sheikh Abbas al-QummiMinhaj Kebenaran dan al-Hasan bin Yusuf al-Pendedahannya (Fiqh Mutahhar al-Hulliyy,Lima Mazhab di antara diterjemahkan oleh Prof.Nas dan ljtihad) Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)Al-Murajaat al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi
 72. 72. Rujukan Syi’ah Dalam B.MalaysiaTAJUK PENGARANGMengapa Aku Memilih Syeikh Muhammad Mari al-Ahlul Bait a.s? Amin al-Antaki - diterjemah oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993Al-Sahabah HaidarAhlu al-Bait Dr. Mahfuz Mohamed
 73. 73. Tokoh-tokoh Syiah Di Malaysia Prof Lutfi Ibrahim (UM) Fadzullah Shuib (UITM) Syed Sulaiman Syed Hasan Che Kamarulzaman Che Ismail Usta Kamilzuhairi Abd Aziz Jika komuniti lain seperti hindu, buddha, sikh, kristian dll mempunyai hak untuk beribadat dan mempraktiknya di bawah perlembagaan persekutuan. Kenapa kami tidak boleh?
 74. 74. Gerakan Syi’ah di Malaysia
 75. 75. Gerakan Syi’ah di MalaysiaGolongan Cara Gerakan Kedai Syi’ah Bilangan Syi’ah Iran1. Syiah • Pelajar IPTA (UM, UPM 1. Klang (Syiah • 50,000 orang India 2500 pelajar Iran, India) Syiah dari Iran2. Syiah UNITEN, CYBER JAYA 2. Gombak dekat yang menetap di <1000 pelajar Iran, Pakistan UKM) (UTM SKUDAI) Giant (Syiah Malaysia3. Syiah Iran (UUM) Pakistan) • Pelancong Syiah 3. Ampang dari Iran adalah • Terjemahan buku syiah (Syiah Iran) 70,000 -150,000 dalam bahasa Melayu orang setahun. • Pensyarah IPT • Bilangan pelancong Syiah • Nikah Mutah dari India dan • Night Club di hotel Pan Pakistan tidak Pasific pada setiap diketahui malam Ahad dan tawarkan perempuan percuma
 76. 76. Usaha Untuk MendapatPengiktirafan
 77. 77. Markaz Gerakan Cabaran Ancaman Gejala Syi’ah Syi’ah1. Hauzah ar Ridha • Pentadbiran IPT cuba • Kerajaan Iran memberi sokongan di Taman Sri menyembunyikan kewangan Gombak tentang isu pergerakan • Kedutaan Amerika sentiasa2. Hauzah ar Ridha syiah di IPT kerana takut memantau JAKIM agar tidak di Mergong Alor imej buruk menyekat gerakan syiah atas alasan Star • JAKIM tiada kuasa untuk ‘human rights’ dan memberi3. Hauzah ar Ridha bertindak sendirian tekanan kepada kerajaan Malaysia di Kota Baharu walaupun ada di PBB4. Hauzah ar Ridha maklumat tentang • Pensyarah dari Syria telah membuat di Johor Baharu gerakan syiah laporan tentang bahaya gerakan • Kerajaan ada matlumat syiah kepada kerajaan, tetapi beliau tentang perkembangan dihantar pulang gerakan syiah, tetapi • Panaskan ‘isu Wahabi’ supaya umat tidak ambil apa-apa Islam di Malaysia tidak sedar tindakan bahaya gerakan syiah
 78. 78. Sokongan Luar1. Kerajaan Iran memberi sokongan kewangan2. Kedutaan Amerika sentiasa memantau JAKIM agar tidak menyekat gerakan syiah atas alasan ‘human rights’ dan memberi tekanan kepada kerajaan Malaysia di PBB3. Pensyarah dari Syria telah membuat laporan tentang bahaya gerakan syiah kepada kerajaan, tetapi beliau dihantar pulang4. Panaskan ‘isu Wahabi’ supaya umat Islam di Malaysia tidak sedar bahaya gerakan syiah
 79. 79. Kenapa Syi’ah Boleh Berkembang diMalaysia?
 80. 80. Perkembangan Gerakan Syi’ah Malaysia diMedia Luar
 81. 81. VII. Kesimpulan
 82. 82. Sekian Terima Kasih Wallahu ‘alam

×