Hoe herstellen wij het vertrouwen definitief

1,821 views
1,490 views

Published on

Een presentatie over vastgoed, vertrouwen en reputatie.

Published in: Real Estate, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Veel nieuwsberichten gaan over vertrouwen, of beter over het ontbreken van vertrouwen.
  Burgers vertrouwen de overheid niet meer.
  Klanten vertrouwen banken niet meer.
  Mensen vertrouwen elkaar niet meer.
  Sloten gaan voor de deuren. De overheid wordt opgeroepen meer te controleren en vooral hard in te grijpen. En tegelijkertijd vertrouwen we die overheid minder en minder.
  In deze korte workshop gaan wij op zoek naar het wezen van vertrouwen. Wat is dat nu eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk? En wat kunnen we er aan doen om het te behouden en te herstellen?
 • Vertrouwen begint bij ons zelf. Iedereen – bestuurder, ondernemer, burger, vader, moeder, kind – moet op zichzelf kunnen vertrouwen. Het is onmogelijk vertrouwen van een ander te vragen als je jezelf niet vertrouwt.
  Geloofwaardigheid is de basis van zelfvertrouwen. We weten van onszelf wanneer we de kluit belazeren en ons steviger voordoen dan we zijn of onszelf kleiner maken dan nodig.
 • Het tweede nieuw gaat om vertrouwen in relaties met andere mensen. Vertrouwen in degene waarmee je samenwerkt of leeft heeft zijn basis in consequent gedrag. Ik weet dat ik op die ander kan bouwen.
 • Vertrouwen versterkt de betrokkenheid van medewerkers en bereidheid tot risico-nemend gedrag. Dit vergroot de kans op succes en daar worden mensen blij van!
  In een cultuur van vertrouwen leren groepen mensen effectiever samenwerken aan gemeenschappelijke doelstellingen!
  Bouwen aan vertrouwen vergt een goede monitoring, een eerlijke waardering en een adequate begeleiding bij under performance.
 • Hoe herstellen wij het vertrouwen definitief

  1. 1. "Hoe herstellen wij het vertrouwen"Hoe herstellen wij het vertrouwen in de vastgoedsector?”.in de vastgoedsector?”. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.
  2. 2. De theorie
  3. 3. De CantharelcoupDe Cantharelcoup
  4. 4. Bouwfraude 2001Bouwfraude 2001 In novemberIn november 20012001 onthulde hetonthulde het televisieprogrammatelevisieprogramma ZemblaZembla illegaleillegale prijsafspraken in deprijsafspraken in de bouwnijverheidbouwnijverheid inin Nederland bij opdrachten van de overheid.Nederland bij opdrachten van de overheid. De voormalige directeur van het bouwbedrijfDe voormalige directeur van het bouwbedrijf KoopKoop TjuchemTjuchem,, Ad BosAd Bos, toonde een, toonde een schaduwboekhoudingschaduwboekhouding over de periode 1988-1998over de periode 1988-1998 waaruit deze frauduleuze praktijken zoudenwaaruit deze frauduleuze praktijken zouden blijken.blijken.
  5. 5. Klimopzaak 2010Klimopzaak 2010 Projectontwikkelaars, pensioenfondsProjectontwikkelaars, pensioenfonds directeuren en vastgoedhandelaren diedirecteuren en vastgoedhandelaren die jarenlang - met hulp van adviseurs, bankiersjarenlang - met hulp van adviseurs, bankiers en notarissenen notarissen tientallen miljoenentientallen miljoenen bij hunbij hun bedrijven konden wegsluizen.bedrijven konden wegsluizen. Zeshonderd rechercheurs en dertig officieren vanZeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie deden in november 2007 op ruim vijftigjustitie deden in november 2007 op ruim vijftig adressen in Nederland invallen.adressen in Nederland invallen.
  6. 6. Miljoenenfraude in vastgoedsectorMiljoenenfraude in vastgoedsector 18 mei 201118 mei 2011 De vastgoedsector heeft de afgelopen jaren voorDe vastgoedsector heeft de afgelopen jaren voor eeneen miljard euromiljard euro aan omzet niet gemeld bij deaan omzet niet gemeld bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de fiscus blijktBelastingdienst. Uit onderzoek van de fiscus blijkt dat onder meer makelaars en pensioenfondsendat onder meer makelaars en pensioenfondsen voor honderden miljoenen euro's aan belastingenvoor honderden miljoenen euro's aan belastingen hebben ontdoken. Soms werden stromannenhebben ontdoken. Soms werden stromannen ingezet of werd er gesjoemeld met de waarde vaningezet of werd er gesjoemeld met de waarde van Vastgoed om de fiscus om de tuin te leiden.Vastgoed om de fiscus om de tuin te leiden.
  7. 7. Woningcorporatie RochdaleWoningcorporatie Rochdale De voormalig topman van Rochdale, Hubert Möllenkamp,De voormalig topman van Rochdale, Hubert Möllenkamp, heeft minstensheeft minstens €2 miljoen€2 miljoen euroeuro aan steekpenningenaan steekpenningen aangenomen van zakelijke relaties. Dataangenomen van zakelijke relaties. Dat maakt demaakt de corporatie woensdag bekendcorporatie woensdag bekend na het inzien van dena het inzien van de onderzoeksresultaten van het Openbaar Ministerie (OM).onderzoeksresultaten van het Openbaar Ministerie (OM). Voor dat bedrag zou Möllenkamp leningen en betaaldeVoor dat bedrag zou Möllenkamp leningen en betaalde diensten hebben ontvangen zonder noemenswaardigediensten hebben ontvangen zonder noemenswaardige tegenprestatie. Ook zou hij geld hebben ontvangen om zijntegenprestatie. Ook zou hij geld hebben ontvangen om zijn huizen in te richten en zichzelf en zijn familie in een leukehuizen in te richten en zichzelf en zijn familie in een leuke auto te kunnen laten rijden.auto te kunnen laten rijden.
  8. 8. Rochdale / SolidiamRochdale / Solidiam In augustus 2008 kocht Rochdale voor eenIn augustus 2008 kocht Rochdale voor een recordbedrag vanrecordbedrag van 46,6 miljoen euro46,6 miljoen euro hethet kantorencomplex De Heerd in de Bijlmer.kantorencomplex De Heerd in de Bijlmer. De verkopers: Ronald Egger en Sjaak van Vliet,De verkopers: Ronald Egger en Sjaak van Vliet, twee vrienden van Möllenkamp en exploitantentwee vrienden van Möllenkamp en exploitanten van vastgoedbedrijfvan vastgoedbedrijf SolidiamSolidiam, dat het complex zelf, dat het complex zelf vier maanden eerder voor devier maanden eerder voor de helfthelft van devan de verkoopprijs had verworven.verkoopprijs had verworven.
  9. 9. Woningcorporatie SGBBWoningcorporatie SGBB Woningcorporatie SGBB uit Hoofddorp heeftWoningcorporatie SGBB uit Hoofddorp heeft vorige week bij de civiele rechter beslag latenvorige week bij de civiele rechter beslag laten leggen op eigendommen van haar voormaligeleggen op eigendommen van haar voormalige bestuurder Gerard van der Zwet. SGBB heeft eenbestuurder Gerard van der Zwet. SGBB heeft een voorlopige schadeclaim ingediend van bijnavoorlopige schadeclaim ingediend van bijna € 50€ 50 mlnmln. De dagvaarding gaat 'uiterlijk eind volgende. De dagvaarding gaat 'uiterlijk eind volgende week' de deur uit.week' de deur uit.
  10. 10. Zorginstelling IcareZorginstelling Icare Justitie heeft voorJustitie heeft voor enkele miljoenen euro'senkele miljoenen euro's beslag gelegd op de bezittingen van ten minstebeslag gelegd op de bezittingen van ten minste Drie verdachten in de fraudezaak rondDrie verdachten in de fraudezaak rond thuiszorgorganisatie Icare. Het gaat om huizen,thuiszorgorganisatie Icare. Het gaat om huizen, enkele kunstvoorwerpen en bankrekeningen. Deenkele kunstvoorwerpen en bankrekeningen. De waarde van het huis van oud- bestuursvoorzitterwaarde van het huis van oud- bestuursvoorzitter Bart V. wordt geschat op 1,3 miljoen euro.Bart V. wordt geschat op 1,3 miljoen euro.
  11. 11. Zorginstelling AveleijnZorginstelling Aveleijn Zorginstelling Aveleijn in Borne heeftZorginstelling Aveleijn in Borne heeft bestuursvoorzitter Johan van Praet eenbestuursvoorzitter Johan van Praet een renteloze hypothecaire lening vanrenteloze hypothecaire lening van 550.000 euro550.000 euro verstrekt. De bestuurder hoeftverstrekt. De bestuurder hoeft bovendien tot 2013 niets af te lossen.bovendien tot 2013 niets af te lossen.
  12. 12. Hoe bouw je een goede reputatie en herstel je het vertrouwen? Maar de basisvraag, wil je dat wel? Wat zijn je basis principes?
  13. 13. REPUTATIE Zichtbaar Transparant OnderscheidendConsistent Authentiek Source: Charles Fombrun
  14. 14. Hoe kan men vertrouwen verdienen?Hoe kan men vertrouwen verdienen? ► Ga beter om met een crisis, meer openlijkGa beter om met een crisis, meer openlijk ► Communiceer open en vaak met deCommuniceer open en vaak met de belanghebbendenbelanghebbenden ► Blijf bij een afgesproken bedrijfscode /Blijf bij een afgesproken bedrijfscode / bedrijfsethiek ongeacht wat er gebeurd.bedrijfsethiek ongeacht wat er gebeurd. ► Toon persoonlijke zorg en aandacht voor klantenToon persoonlijke zorg en aandacht voor klanten ► Ga uit van persoonlijke verantwoordelijkheid enGa uit van persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidaansprakelijkheid Golin/Harris Survey
  15. 15. Vertrouwen bouwenVertrouwen bouwen  Beloften gemaakt, Beloften gehoudenBeloften gemaakt, Beloften gehouden  Verwachtingen overtreffenVerwachtingen overtreffen  Eerlijkheid, duidelijkheid en consistentie inEerlijkheid, duidelijkheid en consistentie in gedraggedrag  Mijlpalen gemeten, haalbare alternatievenMijlpalen gemeten, haalbare alternatieven  Accepteren en toewijzen VerantwoordingAccepteren en toewijzen Verantwoording  Ken je eigen DNAKen je eigen DNA  Respect, eer en beloon degenen die hunRespect, eer en beloon degenen die hun vertrouwen aan u geschonken hebbenvertrouwen aan u geschonken hebben  Behandel Vertrouwen als een investering opBehandel Vertrouwen als een investering op lange termijn, betaal ondertussen wellange termijn, betaal ondertussen wel DividendDividend SOURCE: GOLIN/HARRIS
  16. 16. Vertrouwen verklooienVertrouwen verklooien  Arrogantie en Borst-klopperijArrogantie en Borst-klopperij  Gebroken beloftes en afspraken niet nakomenGebroken beloftes en afspraken niet nakomen  Meer beloven, minder waarmakenMeer beloven, minder waarmaken  Misleiding en slecht informerenMisleiding en slecht informeren  Ontkennen, Rekken, VertragenOntkennen, Rekken, Vertragen  Verantwoordelijkheid ontwijkenVerantwoordelijkheid ontwijken  Risico's minimaliseren, en voorbereidingRisico's minimaliseren, en voorbereiding vergetenvergeten  Kernwaarden verlatenKernwaarden verlaten  Misbruik maken van het vertrouwen vanMisbruik maken van het vertrouwen van anderenanderen SOURCE: GOLIN/HARRIS
  17. 17. • Samenwerking • Open communicatie • Kennis delen/van elkaar leren • Eigen fouten durven melden • Alert zijn op suboptimale prestaties • Inspanning voor gedeelde doelen Vertrouwen bevordert.....
  18. 18. ““Vertrouwen is als de lucht die weVertrouwen is als de lucht die we ademen. Wanneer het er is, realiserenademen. Wanneer het er is, realiseren we ons dat niet. Maar wanneer het erwe ons dat niet. Maar wanneer het er niet is merken we dat gelijk.”niet is merken we dat gelijk.” Warren BuffettWarren Buffett
  19. 19. ““Een goed begin, begint bij jezelfEen goed begin, begint bij jezelf”” Ben je bewust bezig met reputatie / vertrouwen?Ben je bewust bezig met reputatie / vertrouwen? Wat is integer handelen? De zuiderlingenWat is integer handelen? De zuiderlingen denken daar anders over dan dedenken daar anders over dan de noorderlingen en blijft dus subjectief.noorderlingen en blijft dus subjectief. En als we dit scherp hebben hoe werkt dat in deEn als we dit scherp hebben hoe werkt dat in de praktijk?praktijk?
  20. 20. ““Wiens brood men eet wiens woord menWiens brood men eet wiens woord men spreekt”spreekt” Welk belang dien jij?Welk belang dien jij? Eigen- of dubbelbelang?Eigen- of dubbelbelang? Bedrijfs- of belang van al de stakeholders?Bedrijfs- of belang van al de stakeholders? (samenwerken betekent delen)(samenwerken betekent delen)
  21. 21. Vraag of aanbod?Vraag of aanbod? Hoe kunnen we meer vraag- i.p.v.Hoe kunnen we meer vraag- i.p.v. aanbodgericht gaan werken?aanbodgericht gaan werken? En dus meer klant- i.p.v. bedrijfgericht.En dus meer klant- i.p.v. bedrijfgericht.
  22. 22. Vertrouwen is dat wanneer je met iemand te maken hebt, je op die persoon kunt rekenen (G. Hofstede) Vertrouwen De verwachting dat het gedrag van anderen je niet zal schaden, voor zover dat in hun vermogen ligt (K. Bijlsma) Met andere woorden ... dat de ander het gezamenlijk belang (de verbinding) boven zijn eigen belang zal stellen.
  23. 23. Zelf Geloofwaardig
  24. 24. Relatie Consequent gedrag
  25. 25. VertrouwenVertrouwen Old boys network versus Young boysOld boys network versus Young boys Network (het verschil zit in samen i.p.v.Network (het verschil zit in samen i.p.v. alleen / macht).alleen / macht).
  26. 26. IBPMIBPM IBPM (Integer bouwen aan projecten met enIBPM (Integer bouwen aan projecten met en voor elkaar).voor elkaar). Vertouwen komt te voet en gaat te paard.Vertouwen komt te voet en gaat te paard.
  27. 27. Samenhang tussen vertrouwen enSamenhang tussen vertrouwen en performanceperformance SUCCES o.a. afhankelijk van: • flexibiliteit • innovatievermogen • benutten van kansen en talent SUCCES o.a. afhankelijk van: • flexibiliteit • innovatievermogen • benutten van kansen en talent TevredenheidTevredenheid Voldoening & plezier Voldoening & plezier Is NIET af te dwingen via controle Hogere pres- taties door grotere betrok- kenheid en meer risiconemend gedrag VERTROUWENVERTROUWEN Wat is de ondersteunende cultuur en organisatie- Structuur ? Financieel en maatschappelijk rendement Financieel en maatschappelijk rendement
  28. 28. StellingenStellingen ► Stel: jij bent antiekhandelaarStel: jij bent antiekhandelaar ► Je krijgt hulp bij pech van een boer, hij laat jeJe krijgt hulp bij pech van een boer, hij laat je overnachten op de logeerkamer en de volgendeovernachten op de logeerkamer en de volgende morgen zie je een mooie antieke kast staan, jemorgen zie je een mooie antieke kast staan, je vraagt of hij hem wil verkopen en vraagt hem watvraagt of hij hem wil verkopen en vraagt hem wat hij ervoor hebben wil. Je weet dat de kast ca. €hij ervoor hebben wil. Je weet dat de kast ca. € 10.000,- op gaat leveren, hij zegt: “voor € 200,-10.000,- op gaat leveren, hij zegt: “voor € 200,- mag je hem ophalen”.mag je hem ophalen”. ► Wat doe je?Wat doe je?
  29. 29. StellingenStellingen ► Stel: jij bent antiekhandelaarStel: jij bent antiekhandelaar ► De boer komt een week later in de stad waar jij jeDe boer komt een week later in de stad waar jij je winkel hebt. Hij ziet de kast in de etalage staan enwinkel hebt. Hij ziet de kast in de etalage staan en loopt binnen.loopt binnen. ► Wat doe je?Wat doe je?
  30. 30. StellingenStellingen ► Stel: jij bent antiekhandelaarStel: jij bent antiekhandelaar ► De boer komt een week later in de stad waar jij jeDe boer komt een week later in de stad waar jij je winkel hebt. Hij ziet de kast in de etalage staan enwinkel hebt. Hij ziet de kast in de etalage staan en loopt binnen. Hij vraagt of er nog iets te doen valtloopt binnen. Hij vraagt of er nog iets te doen valt aan het verschil tussen koop en verkoop, zodat hijaan het verschil tussen koop en verkoop, zodat hij er ook nog wat beter van wordt.er ook nog wat beter van wordt. ► Wat doe je?Wat doe je?

  ×