Veritabanları

1,197 views
1,002 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Veritabanları

 1. 1. Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takcıhtakci@sucati.orghttp://htakci.sucati.org
 2. 2.  Basit olarak;  Bilgi depolayan bir yazılımdır. ▪ Bilgi depolayan diğer yazılımlardan farkı, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir.  Bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. ▪ Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır. İndeksi olmayan bir kitapta veya katalogu olmayan bir kütüphanede bilgiye ulaşmak kolay değildir.  Bir veritabanı bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi olduğu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 2
 3. 3.  Veritabanı sisteminin iki bileşeni vardır:  Veritabanı (VT)  Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) Veritabanı (VT)  Fiziksel olarak verilerin tutulduğu kısmı ifade eder. • Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)  Veritabanını yönetmek, veritabanına erişim kurallarını düzenlemek, onu korumak gibi işlevleri olan yazılımdır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 3
 4. 4.  Veritabanının yapısını tanımlayabilmek için kullanılan kavramlar kümesidir. Veritabanının modeli; veri tipleri, operasyonlar ve kısıtlamalardan oluşur. Üç tip veri modeli vardır:  Yüksek Seviyeli Veri Modelleri ▪ Varlık, özellik ve ilişkiler ile gerçek dünyanın sunumu yapılır.  Mantıksal Veri Modelleri ▪ Veri nesnelerinin sunumu tablolar yardımıyla yapılır.  Fiziksel Veri Modelleri ▪ Dosya ve kayıt organizasyonları ile ilgilidir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 4
 5. 5.  Veri Tanımı Dilleri(DDL) Veritabanının şema tanımlarını yerine getirmek için kullanılırlar. Bu diller sayesinde tabloların oluşturulması, değiştirilmesi gibi işlemler yerine getirilir. Veri İşleme Dilleri(DML) Veritabanının işlenmesinde kullanılırlar. İkiye ayrılırlar.  Yüksek Seviyeli DML ▪ Tek başına kullanılan bu tür diller veritabanının karmaşık operasyonlarını bütün olarak belirtebilmektedir. Bunlar ya direk komut olarak girilebilmekte ya da genel amaçlı bir programlama dili içinde tanımlanabilmektedir.  Düşük Seviyeli DML ▪ Bunlar genel amaçlı bir programlama dili içerisinde kullanılırlar. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 5
 6. 6.  Veri Modeline Göre  İlişkisel VTYS’ler – Sybase, Oracle 7.6, SQL Server  Seviyeli VTYS’ler – IMS  Ağ VTYS’ler – DBTG  İlişkisel nesne modelli VTYS’ler – Oracle 8, DB2, Informix  Nesneye-yönelik VTYS’ler – GemStone, O2, ObjectStore Kullanıcı Sayısına Göre  Tek kullanıcılı sistemler  Çok kullanıcılı sistemler Yerleşimine Göre  Merkezi VTYS’ler  Dağıtık VTYS’ler  Homojen VTYS’ler – birçok noktada aynı VTYS.  Heterojen VTYS’ler – farklı noktalarda farklı VTYS’ ler Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 6
 7. 7.  Bu modeller, veritabanında tutulacak verilerin yüksek seviyede bir gösterimini ve açıklamasını verir. Varlık-İlişki (ER) Modeli, kavramsal tasarım için en popüler ve en çok kullanılan modeldir.  ER’deki notasyonlar oldukça bilgi verici ve uygulamalarla ilgili insan bakışına yakın özelliklere sahiptir.  ER için en temel kavramlar; nesneler(entities), ilişkiler (relationships) ve nitelikler (attributes)dir.  ER modelinin bir çok değişik varyasyonu vardır ve notasyonların gösterimleri çok farklılık gösterir. Ancak burada en çok kabul gören gösterimi ve kavramları içeren ER modelini ele alınacaktır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 7
 8. 8. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 8
 9. 9. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 9
 10. 10.  En geniş kullanım alanına sahip veri modelidir.  Oracle, SQL server ve birçok VTYS bu modeli temel alır Model iki boyutlu tablolar halinde gösterilir, her bir tabloya ilişki (relation) adı verilir. İlişkide gösterilen her bir satır (tuple) bir kayda ait verileri her bir sütun ise bir niteliğe ait verileri içerir. Nitelik verilerinin alındığı havuzlara etki alanı (domain) adı verilir. Bir ilişkideki niteliklerin sayısı ise o ilişkinin derecesini (degree) gösterir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 10
 11. 11. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 11
 12. 12.  Güncelleme İşlemleri   Giriş (insert): Bir tabloya yeni sıraların ilave edilmesi  Silme (delete): Bir tablodan bazı sıraların silinmesi işlemi  Değiştirme (modify): Bazı niteliklerin değerlerinin değiştirilmesi işlemi Bu operasyonlar sırasında ilişkisel veritabanı şeması üzerinde tanımlı bütünlük kısıtlamalarının çiğnenip çiğnenmediği kontrol edilmek zorundadır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 12
 13. 13.  Veri girişi  INSERT INTO DOLASIM (DNO, ERISIMNO, ALISTAR) VALUES (14, 1505, ’02.02.2003’) Veri silme  DELETE FROM DOLASIM D WHERE D.UYENO = 14 AND D.ERISIMNO=1505 Veri güncelleme  UPDATE DOLASIM SET ALISTAR = ’02.03.2003’ WHERE UYENO= 14 AND ERISIMNO=1505 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 13
 14. 14.  İlişkisel veri modelinde anahtar nitelikler önemli bir yere sahiptir. Süper Anahtar: bir tabloda bütün satırları birbirinden farklı olan niteliktir.  Örneğin; kitap tablosunda demirbaş numarası veya kimlik tablosunda kimlik no gibi. Aday Anahtar: Bir tabloda birden fazla anahtar varsa bunlardan her birine aday anahtar adı verilir.  Örneğin; ödünç kitap tablosunda üye_no ve erisim_no aday anahtardır. Birincil anahtar (primary key): Aday anahtarlardan seçilenidir. Birincil anahtar tekil olduğu zaman süper anahtar olur. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 14
 15. 15.  Anahtar kısıtlaması: Herhangi bir tablodaki her bir satır için anahtarın tek olması gerekir. Varlık bütünlük kısıtlaması: Anahtar niteliği boş olamaz. Referanslı bütünlük kısıtlaması: Eğer bir tablodaki bir satır başka bir tablodaki başka bir satırı referans ediyorsa referans edilen satır var olmalıdır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 15
 16. 16.  İlişkisel Cebir, ilişkisel veri modelindeki bazı operasyonların matematiksel olarak anlatılması için kullanılır. İlişkisel cebir işlemleri şöyledir:  Seçme (select) işlemi  Projeksiyon (project) işlemi  Kartezyen çarpım (cartesian product) işlemi  Birleştirme (join) işlemi  Toplama (union) işlemi  Kesiştirme (intersect) işlemi  Çıkarma (difference) işlemi  Bölme (division) işlemi Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 16
 17. 17.  Örneğin: R = (A, B, C, D) S = (E, B, D)  Sonuç şeması = (A, B, C, D, E)  R ve s aşağıdaki şekilde tanımlanır:  ∏r.A, r.B, r.C, r.D, s.E (σr.B = s.B ∧ r.D = s.D (r  x s)) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 17
 18. 18. r r, s ilişkileri: s A B C D B D E α 1 α a 1 a α β 2 γ a 3 a β γ 4 β b 1 a γ α 1 γ a 2 b δ δ 2 β b 3 b ∈ r s A B C D E α 1 α a α α 1 α a γ α 1 γ a α α 1 γ a γ δ 2 β b δ Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 18
 19. 19.  VTYS, verileri yan bellekte tutar. Bu yüzden veritabanlarında sıklıkla READ (yan bellekten okuma) ve WRITE (yan belleğe yazma) işlemi meydana gelir. READ ve WRITE işlemleri ana bellek işlemlerine oranla daha yavaştır o yüzden iyi performans için planlama zorunludur.  Fiziksel tasarım performansı artırıcı çalışmalarla ilgilidir.  VTYS için yan bellek kullanımının iki önemli sebebi vardır.  Ana bellekte veri tutmak pahalıdır.  Ana bellekteki veriler kalıcı değildir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 19
 20. 20.  READ ve WRITE işleminin süresi üç işlemin süresine bağlıdır.  Arama zamanı: disk kolunun okuma yapacağı uygun diski bulması için gereken zaman.  Dönme zamanı: okuyucu kafanın disk başından okuma / yazma yapılacak yere ulaşma zamanı.  Aktarım zamanı: verinin iki uç (yan bellek – ana bellek) arasında iletilme süresi. Bu sürelerden en çok zaman alanı arama ve dönme zamanıdır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 20
 21. 21.  Veritabanı performansı için giriş çıkış işlemlerini en aza indirmek gerekmektedir. Bunun için diskte sayfaların yerleşim şekilleri önemlidir.  Performans artımı için veri organizasyon teknikleri geliştirilmiştir. (ardı sıra vs.) Performans için bir başka yöntem tampon (buffer) kullanımıdır. Tampon kullanımında en bilinen teknikler şunlardır:  Son zamanlarda en az kullanılan verilerin tampondan atılması (tampon boşaltma).  En son ve sıklıkla kullanılan verilerin tampon belleğe alınması (tampon doldurma). Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 21
 22. 22.  Dosya, kayıt grupları içeren sayfaların toplamıdır. Yani kayıtlar sayfaları sayfalar da dosyaları oluşturur. Sayfaları oluşturan kayıtlar iki tiptir.  Sabit uzunluklu kayıtlar ▪ Her bir kayda ait uzunluk sabittir. Örneğin, her bir kayıt 250 karakterden oluşur gibi.  Değişken uzunluklu kayıtlar ▪ Kayıt uzunlukları eşit olmak durumunda değildir. Değişken uzunluklu kayıtlarda kaydı oluşturan alanlar birbirinden ayırıcı karakterlerle ayrılırlar. Ayrıca başta kaydın kaç adet alandan oluştuğu belirtilir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 22
 23. 23.  Eğer kayıtların sayfa sınırlarını aşmasına (başka sayfaya bölünme) izin verilmiyorsa buna aktarımsız organizasyon adı verilir. Eğer bir kayıt birden fazla bloğa taşabiliyorsa buna aktarımlı organizasyon adı verilir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 23
 24. 24.  Üç teknik  Heap (sırasız)  Sıralı ▪ Sequential (SAM-Sıralı erişimli bellek) ▪ Indexed Sequential (ISAM-İndeksli sıralı erişimli bellek)  Hash edilmiş veya Direct (doğrudan) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 24
 25. 25.  Verilere hızlı erişim tekniklerinden birisi de indekslemedir. Bir sıralayıcı alana göre kayıtların bir indeks dosyasında toplanmasıyla indeksleme sağlanır. İndeksleme sayesinde verilerin çeşitli kategorilere göre sıralanma imkanları vardır. Tek seviyeli, çok seviyeli, hashed tarzında indeksleme yapıları vardır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 25
 26. 26.  İlişkisel şemalardaki problemlerin temelinde verilerde oluşabilecek tekrarlanma vardır. Tutarlılık kısıtları, özellikle fonksiyonel bağımlılıklar şemalarda oluşabilecek bu problemleri tespit etmede kullanılır. Veritabanı problemlerini çözebilmenin en iyi yöntemi ayrıştırmadır. Yani ABCD niteliklerinden oluşan bir şema AB ve ACD niteliklerinden oluşan iki farklı şemaya ayrıştırılabilir. Ayrıştırmanın tipi önemli bir konudur. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 26
 27. 27.  Niteliklerin anlamları olmalı: her bir niteliğin bir diğerleriyle olan ilgileri ve nasıl yorumlanmaları gerektiği belirgin olmalıdır. Veri giriş ve güncelleme problemleri engellenmeli: aynı verinin iki kez girilmesi, olmayan verinin silinmeye çalışılması veya güncellenmeye çalışılması gibi hatalar engellenmelidir. Boş değerler minimize edilmeli: veri girişlerinde mümkün olduğu kadar boş geçmemeye dikkat edilmeli. İlave satırlar engellenmeli: tabloların birleştirilmesi sonucu bazen gereksiz satırlar meydana gelir. İlave satırların engellenmesi için şart cümlecikleri doğru yazılmalıdır. (where cümleciğinden sonrası) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 27
 28. 28.  Büyük miktarda veri tutabilmekte ve verilerin depolandığı alanları ayarlama imkanı vermektedir. Oracle 8 sürümü ile birlikte on binlerce kullanıcıya hizmet verebilmektedir. Günün 24 saati ve haftalar boyu hiç kapatılmadan çalışabilmektedir. İşletim sistemi, veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur. Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır. Bütünlüğü veritabanı düzeyinde sağlayabilmektedir, böylece daha az kod yazılmaktadır. İstemci/Sunucu mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 28
 29. 29.  Oracle RDBMS  Oracle ilişkisel veritabanı yönetim sistemi Oracle şirketinin ana ürünüdür. Bu ürünün şu an en yeni sürümü Oracle10g RDBMS’dir.  Bu çalışmada Oracle8i esas alınacaktır. Oracle 8i’den bir önceki sürüm Oracle 7 ve onun bir önceki sürümü de Oracle 6’dır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 29
 30. 30.  Oracle’ın veritabanı uygulamaları geliştirmek için görsel ürünleri bu grupta yer alır. Bu ürünlerinin eski adı Oracle Power Objects idi. Daha sonra Oracle Developer 2000 ve sonra da Oracle Developer 6 ürünleri geliştirildi. Developer 2000 ve Developer 6 içerisinde;  Form Builder,  Report Builder,  Graphics Builder,  Procedure Builder ve  Schema Builder ürünleri bulunur. Form Builder kullanıcıya sunulacak arayüzlerin geliştirildiği programdır. Report Builder ürünü veritabanından elde edilen bilgiler ile raporlar hazırlamaya yarar (fatura, evrak gibi belgeler) Procedure Builder sürekli kullanılacak kodların prosedürler halinde oluşturulup, kütüphaneler olarak kaydedilmesi işlemine yarayan bir programdır. Schema Builder ise veritabanı nesnelerinin görsel olarak oluşturulabilmesi için geliştirilmiş bir uygulamadır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 30
 31. 31.  SQL*Plus, Oracle veritabanında sorgulama yapmak ve SQL komutlarını çalıştırmak için kullanılan bir araçtır. SQL*Plus’da SQL komutlarının yanı sıra PL/SQL komutları da kullanılabilmektedir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 31
 32. 32.  PL/SQL (Procedural Language/SQL), yapısal dillere ait özelliklerin standart SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’a has bir dildir. PL/SQL Oracle firmasının piyasaya sürdüğü her üründe önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar PL/SQL’i kullanarak programlarına bir çok yeni özellikler katmaktadırlar. Bunlar arasında;  PL/SQL tabanlı kaydedilmiş yordamlar stored procedures) ve veritabanı tetiklemeleri(triggers) ile önemli iş kurallarını programlamak  Oracle Developer ürünleri ile güçlü ve kolay kullanılabilir görsel ortamlarla programları detaylandırmak ve daha rahat kontrol etmek Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 32
 33. 33.  Net8 Oracle’ın bir ağ ürünüdür. Farklı bilgisayarların veritabanına bağlantı kurması ve ve istemci-sunucu arasında veri alışverişinin sağlanabilmesi Net8’in ana görevidir. Net8 ağdaki her bilgisayara kurulur. Ağ bağlantısı sağlandığında NET8 istemci ile sunucu arasında bir veri taşıyıcısı gibi işlem görür. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 33
 34. 34.  SQL*Net Net8’in yardımcı programıdır. Bir istemci bilgisayara Oracle Forms ürününün yüklendiğini düşünelim.  Bunun için istemci bilgisayar SQL*Net ile oluşturulan veritabanı takma adını (alias) kullanır. İstemci bilgisayardaki konfigurasyon ayarlama işi SQL*Net sayesinde yapılır.  Veritabanına verilecek takma isim, protokol adı, ana bilgisayar adı(veritabanının bulunduğu) ve veritabanının SID olarak girilen ismi bilgileri girilerek düzenleme yapılır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 34
 35. 35. Bütün önemli nesne tabanlı kavramlarıdestekleyen veritabanı sistemidirNesneler – kullanıcı tarafından tanımlı karmaşıkveri tipleridir.Bir nesnenin; yapısı veya durumu (variables) ileona ait yöntemleri (behavior/operations) vardırBir nesne dört karakteristiği ile açıklanır Identifier: Her bir nesne için sistem tarafından verilen ID Name: Veritabanında her bir nesneyi benzersiz olarak tanımlayacak bir isim Lifetime: Bir nesnenin kalıcı veya geçici bir nesne olup olmadığı Structure: Tip yapıcılar kullanılarak nesnelerin inşa edilmesi Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 35
 36. 36.  Abstract Data Types (soyut veri tipleri)  Class tanımı, karmaşık nitelik tipleri tanımlamaya izin verir. Encapsulation (kapsülleme)  Operasyonların gerçekleştirimini ve nesne yapısının gizliliğini sağlar Inheritance (kalıtım)  Hiyerarşi kapsamı içinde verinin paylaşımını sağlar, kodun yeniden kullanımını destekler Polymorphism • Operator overloading destekler (bir nesneye birden fazla görev yükleme gibi) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 36
 37. 37.  Tasarımcı nesnelerin yapısı ve onların davranışlarını belirleyebilir Java ve C++ gibi nesne tabanlı diller ile daha iyi etkileşim sağlanır Karmaşık ve kullanıcı tanımlı tipler tanımlanabilir İşlemlerin paketlenmesi ve kullanıcı tanımlı işlemlerin yapılması mümkün hale gelir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 37
 38. 38.  XML Extensible Markup Language anlamına gelir. XML World Wide Web Consortium (www.W3C.org) tarafından geliştirilmiştir. 1996 yılında oluşturulmuş. İlk şartnamesi 1998 yılında W3C tarafından yayınlanmıştır. Internet üzerinde bilgi alış verişi için tasarlanmıştır. XML, HTML gibi bir işaretleme dilidir. Fakat HTML gibi önceden tanımlı etiketlere sahip değildir. Kendi elemanlarınızı oluşturabilir ve onlara isimler verebilirsiniz, bu konuda esneklik vardır. HTML içeriğin sunumunu açıklar, XML içeriğin kendini açıklar. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 38
 39. 39.  XML veri takası için kullanılır XML ile, veri farklı sistemler arasında değiş tokuş edilebilir. XML ile, finansal bilgi Internet üzerinden takas edilebilir XML veriyi paylaşmak için kullanılabilir XML veriyi saklamak için kullanılabilir XML verilerinizi daha faydalı hale getirebilir XML yeni dilleri oluşturma için kullanılabilir Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 39
 40. 40. <Bibliography> <Book> <Title> Java </Title>Book <Author> Mustafa </Author>Title Author year <Year> 1995 </year>Java Mustafa 1995 </Book>Pascal Ahmed 1980 … …Basic Ali 1975 …Oracle Emad 1973 <Book>…. …. <Title> Oracle </Title> <Author> Emad </Author> <Year> 1973 </Year> Tablo </Book> …. …. </ Bibliography> XML document Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 40
 41. 41.  Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri Web+veritabanı kullanımı Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 41
 42. 42. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 42
 43. 43.  YAZARTIPLERI(YAZARTIPI, YAZARTIPADI) YAZAR(YAZARNO, YAZARADI, YAZARTIPI, DNO) NOTLAR(NOTNO, NOTLAR, DNO) KONUBASLIK(KONUBNO, KONUB, DNO) YAPITADI(YAPITNO, YAPITADI, DNO) FIRMA(FIRMANO, FIRMAADI) DILLER(DILNO, DILADI) KITAP(DNO, KADI, ORNEKAD, BASIM, YY, YE, YT, ISBN, OZET, BOLUMNO, UYENO, FOZELIK, DİZİ, TASNIFNO, FIYAT, FIRMANO, GELISTAR, DILNO, ADET) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 43
 44. 44.  BOLUM(BOLUMNO, BOLUMADI) GRUP(GRUPNO, GRUPADI) UNVAN(UNVANNO, UNVANADI) UYE(UYENO, ADSOYAD, BOLUM, GRUP, UNVAN, ADRES, MAIL, TEL, GSM) ODUNC(UYENO, DNO, ALISTAR, IADETAR) IADE(UYENO, DNO, GELISTAR) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 44
 45. 45. Database Desktop ile Çalışma Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 45
 46. 46. SQL Explorer ile Çalışma Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 46
 47. 47.  Bundan sonraki adımlarda doğrudan yapılacak işlemle ilgili SQL ifadesi yazılıp geçilecektir. Her bir iş için ayrı ayrı gösterimler kullanılmayacaktır. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 47
 48. 48. YAZARTIPLERI Tablosu CREATE TABLE YAZARTIPLERI ( YAZARTIPI INTEGER NOT NULL, YAZARTIPADI CHAR (20), PRIMARY KEY(YAZARTIPI) )YAZAR Tablosu CREATE TABLE YAZAR ( YAZARNO INTEGER NOT NULL, YAZARADI CHAR (50), YAZARTIPI INTEGER NOT NULL, DNO INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(YAZARNO), FOREIGN KEY (YAZARTIPI) REFERENCES YAZARTIPLERI FOREIGN KEY (DNO) REFERENCES KITAP, ) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 48
 49. 49. TABLOYA VERİ EKLEMEINSERT INTO YAZARTIPLERI VALUES (1, ‘Editör’)TABLODAKİ VERİYİ DÜZELTMEUPDATE SET YAZARTIPADI=‘Baş Yazar’ WHERE YAZARTIPI=1TABLODAN BİR KAYIT SİLMEDELETE FROM YAZARTIPLERI WHERE YAZARTIPI=2 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 49
 50. 50. SEÇME:SELECT *FROM YAZAR WHERE YAZARTIPI=2(yazar tipi=2 çevirmeni göstermek üzere, bu sorgu yazar tablosunda yer alan çevirmenlerin listesini verir.)PROJEKSİYON:SELECT YAZARADI, YAZARTIPI FROM YAZAR WHERE DNO=1505 AND YAZARTIPI=1(demirbaş numarası 1505 olan kitabın editörlerini verir.)JOIN:SELECT YT.YAZARTIPADI, Y.YAZARADI FROM YAZARTIPLERI YT, YAZAR Y WHERE Y.YAZATIPI=YT.YAZARTIPI Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 50
 51. 51. Kavramsal Modelde Varlıklar Arası İlişkilerYAZARTIPADI DNO YAZARTIPI YAZARNO YAZARTIPLERI İLİŞKİ YAZAR 1-M İLİŞKİ İlişkisel modelde oluşturulan ilişkiler arasındaki ilişkilerin kavramsal modelde sunumu . Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 51
 52. 52. İlişkisel modelde tablolar arası ilişkinin sunumu Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 52
 53. 53. NOTLAR Tablosu CREATE TABLE NOTLAR ( NOTNO INTEGER NOT NULL, NOT CHAR (200), DNO INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(NOTNO) FOREIGN KEY(DNO) REFERENCES KITAP )KONUBASLIK Tablosu CREATE TABLE KONUBASLIK ( KONUBNO INTEGER NOT NULL, KONUB CHAR (100), DNO INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(KONUBNO) FOREIGN KEY(DNO) REFERENCES KITAP ) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 53
 54. 54. NOTLAR VE KONUBASLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ M < -- > 1NOTNO DNO KONUBNO KONUB NOT NOTLAR İLİŞKİ KONUBASLIK M-1 İLİŞKİ Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 54
 55. 55. CREATE TABLE KITAP( DNO INTEGER NOT NULL, KADI CHAR (250), ORNEKAD CHAR (200), BASIM CHAR (20), YY CHAR (50), YE CHAR (50), YT CHAR (10), ISBN CHAR (50), OZET CHAR (250), BOLUMNO INTEGER, UYENO INTEGER, FOZELIK CHAR (100), DIZI CHAR (100), TASNIFNO CHAR (50), FIYAT INTEGER, FIRMANO INTEGER, GELISTAR DATE, DILNO INTEGER, ADET INTEGER, PRIMARY KEY (DNO), FOREIGN KEY (BOLUMNO) REFERENCES BOLUM, FOREIGN KEY (UYENO) REFERENCES UYE, FOREIGN KEY (FIRMANO) REFERENCES FIRMA, FOREIGN KEY (DILNO) REFERENCES DILLER) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 55
 56. 56. NOTLAR, KONUBASLIK ve YAZAR ARASINDAKİ ÜÇLÜ İLİŞKİNOTNO DNO KONUBNO KONUB NOT NOTLAR ÜÇLÜ İLİŞKİ KONUBASLIK YAZARNO YAZAR Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 56
 57. 57. BÖLÜM TABLOSU CREATE TABLE BOLUM ( BOLUMNO INTEGER NOT NULL, BOLUM_ADI CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (BOLUMNO))GRUB TABLOSU CREATE TABLE GRUB ( GRUP_NO INTEGER NOT NULL, GRUP_ADI CHAR(15) NOT NULL, PRIMARY KEY(GRUP_NO) )UNVAN TABLOSU CREATE TABLE UNVAN ( UNVAN_NO INTEGER NOT NULL, UNVAN_ADI CHAR(15) NOT NULL, PRIMARY KEY(UNVAN_NO) ) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 57
 58. 58. ÜYE TABLOSUCREATE TABLE UYE (UYENO INTEGER NOT NULL, ADSOYAD CHAR(40) NOT NULL, BOLUM INTEGER, GRUP INTEGER, UNVAN INTEGER, ADRES CHAR(150), MAIL CHAR(100), TEL CHAR(15) GSM CHAR(15), PRIMARY KEY(UYENO), FOREIGN KEY (BOLUM) REFERENCES BOLUM, FOREIGN KEY (GRUP) REFERENCES GRUB, FOREIGN KEY (UNVAN) REFERENCES UNVAN ) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 58
 59. 59. BÖLÜM, ÜYE ve KİTAP TABLOSU ARASINDAKİ İLİŞKİBOLUMADI BOLUMNO ADSOYAD .... Bu ilişki sayesinde Rezervasyon yaptıran Üyenin hangi bölümde Olduğu gibi bilgiler Elde edilebilir. BÖLÜM İLİŞKİ ÜYE UYENO İLİŞKİ DNO ... KADI KITAP Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 59
 60. 60. BÖLÜM, ÜYE ve KİTAP Tabloları arasıilişkilerin MS Access’te sunumu. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 60
 61. 61. ÖDÜNÇ TABLOSU CREATE TABLE ODUNC (UYENO INTEGER NOT NULL, ERISIMNO INTEGER NOT NULL, ALISTAR DATE, IADETAR DATE, FOREIGN KEY (UYENO) REFERENCES UYE FOREIGN KEY (ERISIMNO) REFERENCES KUTUP) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 61
 62. 62. ODUNC, ÜYE ve KİTAP Tabloları arasıilişkilerin MS Access’te sunumu. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 62
 63. 63.  Örnek 1: Üye tablosuna bir kayıt eklemek için gerekli SQL ifadesini yazınız. INSERT INTO uye VALUES (360,’Ali Veli’,’Bilgisayar’,’Öğrenci’, ‘Lisans’, ‘Kocaeli’, ‘aveli@yahoo.com’, ‘0800xxx’, ‘0999xxx’) Örnek 2: Üye numarası, üye adı ve mail adresi bilgilerini seçen SQL ifadesiniz yazınız. SELECT uyeno, adsoyad, mail FROM uye Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 63
 64. 64.  Örnek 3: odunc tablosundan üye numaralarını ve kitap tablosundan konu başlıklarını bulacak SQL ifadelerini yazınız. SELECT DISTINCT uyeno FROM odunc SELECT DISTINCT konub FROM kitap Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 64
 65. 65.  Örnek 4: bölüm sırasına göre üye bilgilerini gösteren bir SQL ifadesi yazınız. SELECT uyeno, adsoyad, bolum FROM uye ORDER BY bolum ASC Örnek 5: fiyatı 5 milyon liradan fazla olan kitaplara ait bilgiler. SELECT * FROM kitap WHERE fiyat >5.000.000 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 65
 66. 66.  Örnek 6: Fiyatı 10.000.000 ’dan daha az olan kitap isimleri ile kitapların fiziksel özellikleri. SELECT kitap_adı, fiziksel_ozellik FROM kitap WHERE fiyat<=1000000 Örnek 7: Bilgisayar bölümü haricindeki üyelerin listesi. SELECT * FROM uye WHERE bolum<> “Bilgisayar” Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 66
 67. 67.  ÖRNEK 8: bugün kitap iade etmesi gerektiği halde kitap iade etmeyenler yani kitap geciktirenlerin listesi SELECT * FROM odunc WHERE iade_tar < {9.Ağustos.2012} ÖRNEK 9: Bilgisayar bölümünde lisans öğrencilerinin listesini veren SQL ifadesini yazınız. SELECT * FROM uyeWHERE bolum=“Bilgisayar” AND grup=“Öğrenci” Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 67
 68. 68.  ÖRNEK 10: 1, 2 ve 5 numaralı bölümlerde okuyan üyelerin listesini veren SQL ifadesini yazınız. SELECT * FROM uye WHERE bolum IN (1,2,5) ÖRNEK 11: fiyatı 5 ile 10 milyon arasında bulunan kitapların listesini veren SQL ifadesi. SELECT * FROM kitap WHERE fiyat>=5000000 AND fiyat <=10000000 veya SELECT * FROM kitap WHERE fiyat BETWEEN 5000000 AND 10000000 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 68
 69. 69.  Örnek 12: İçinde “programming” veya “database” geçen kitap isimlerini listeleyen SQL ifadesini yazınız. SELECT * FROM kitap WHERE kadi LIKE ‘%Programming’ or kadi LIKE=‘%database%’ Örnek 13: Bilgisayar kitaplarının fiyatlarını yüzde 20 zamlı olarak hesaplamak istersek. SELECT kitap_no, kitap_adı, fiyat*1.20 FROM kitap where bolum=“bilgisayar” Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 69
 70. 70.  Örnek 14: eldeki kitapların toplam maliyeti nedir ? SELECT SUM (fiyat) FROM kitap Örnek 15: biyoloji bölümündeki kitapların toplam maliyeti nedir? (biyoloji için bölüm no=217) SELECT SUM( fiyat) FROM kitap WHERE bolum=217Örnek 16: Bilgisayar kısmında bulunan kitapların fiyat ortalaması nedir? (bilgisayar için bölüm no=104) SELECT AVG(fiyat) FROM kitap WHERE bolum=104 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 70
 71. 71.  Örnek 17:Kütüphanedeki en yüksek fiyatlı kitap ne kadardır ? SELECT MAX (fiyat) FROM kitap Örnek 18: Bilgisayar kısmındaki en pahalı kitabın fiyatı nedir? SELECT MAX (fiyat) FROM kitap WHERE bolum=104 Örnek 19: kütüphaneye 01/01/2004 ten sonra gelen kitapların minimum fiyatlı olanı hangisidir. SELECT MIN (fiyat) FROM kitap WHERE gelistar>{01/01/04} Örnek 20: kütüphanede 5000000 liradan daha pahalı kaç tane kitap vardır? SELECT COUNT (*) FROM kitap WHERE fiyat >5000000 Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 71
 72. 72.  Örnek 21: her bir bölümde bulunan kitaplar için ortalama kitap fiyatları nedir? SELECT bolum, AVG (fiyat) FROM kitap GORUP BY bolum Örnek 22: her bir bölümdeki maksimum fiyatlı kitap ile o kitabın adı nedir? SELECT bolum, MAX(fiyat), kitap_adı FROM kitap GROUP BY bolum Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 72
 73. 73.  Örnek 23: ortalama fiyatları 6 milyondan fazla olan kitapların bölümlere göre fiyat ortalamalarını hesap ediniz. SELECT bolum, AVG (fiyat) FROM kitap GROUP BY bolum HAVING AVG( fiyat) >6000000 Örnek 24: Demirbaş numarası 1000 ile 2000 arasında olan kitapları ödünç alan üyeleri listeleyin. SELECT * FROM uye WHERE uyeno IN(SELECT uyeno FROM oduncver WHERE dno>1000 and dno<2000 ) Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 73
 74. 74.  Web tabanlı uygulamalar geliştirirken sıklıkla web ile veritabanını buluşturan işler yapmak gerekir. Burada web formları ile veritabanının kullanımına birkaç örnek verilecektir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 74
 75. 75. Üye bilgileri giriş formu ile üye tablosuna web üzerinden değer göndermekmümkündür gönderilen bu değerler gönderilen dosyada işlenerek veritabanınaeklenir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 75
 76. 76. <% d1=request.form("d1") d2=request.form("d2") d3=request.form("d3") d4=request.form("d4") d5=request.form("d5") d6=request.form("d6") d7=request.form("d7") d8=request.form("d8") d9=request.form("d9") d10=request.form("d10") set baglanti=server.createobject("adodb.connection") baglanti.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &Server.MapPath("db/kutuphane.mdb")) set rs=server.createobject("adodb.recordset") rs.open "insert into UYELER values("&d1&","&d2&","&d3&","&d4&","&d5&","&d6&","&d7&" ,“&d8&","&d9&","&d10&")", baglanti, adOpenStatic set rs=nothing %> Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 76
 77. 77. Bu form sayesinde üye bilgilerini güncellemek mümkündür, form eski bilgileriEkrana getirmekte ve kullanıcı istediği bilgileri değiştirip güncelleme ile ilgiliDosyaya verileri göndermektedir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 77
 78. 78. <%d1=request.form("d1")d2=request.form("d2")d3=request.form("d3")d4=request.form("d4")d5=request.form("d5")d6=request.form("d6")d7=request.form("d7")d8=request.form("d8")d9=request.form("d9")d10=request.form("d10") set baglanti=server.createobject("adodb.connection") baglanti.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/kutuphane.mdb")) set rs=server.createobject("adodb.recordset") rs.open “update UYELER set UYENO= "&d1&", ADSOYAD="&d2&", …)", baglanti, adOpenStatic set rs=nothing%> Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 78
 79. 79. Üye kaydını silmek için önce üyenin kaydı çağrılır sonra onay verilerek silmeİşlemi bir sonraki dosyada yerine getirilir. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 79
 80. 80. <%d1=request.form("d1")set baglanti=server.createobject("adodb.connection")baglanti.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/kutuphane.mdb"))set rs1=server.createobject("adodb.recordset")rs1.open "delete from UYELER WHERE UYENO="&d1,baglanti, adOpenStaticset rs1=nothing%> Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 80
 81. 81. Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 81
 82. 82. <%param1=request.QUERYSTRING("uyeno")Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")oConn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/kutuphane.mdb"))Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")rs.open "Select DNO, KUTUP.KADI, ALISTAR from ODUNCVER, KUTUP WHERE ODUNCVER.ERISIMNO=KUTUP.DNO AND ODUNCVER.UYENO="&param1&" ORDER BY DNO", oConn, adOpenStaticSet rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")rs1.open "Select *FROM UYELER WHEREUYENO="&param1, oConn, adOpenStatic%> Dr. Hidayet Takçı - Veritabanlarına Giriş 82

×