0
$0™à§ x„ i̔E♻ _„ i̔ExE™à­W}
         W       i  _
 %0ü—— —— ™³€”E FP x Ê_»—— ”E
   x» }º    hW ...
™à§ x„ i̔E♻ _„ i̔ExE™à­W}
        W       i  _
.Â_ P ™;¤——x·€”E ݗ—y;O $0 và—”@
     } ]    ...
y
HfWD (0;fæªxºµ—— €”E ]à – ÝW¢v™}” ^j~C j, _àW¼hW} iP◗ r BÊ –è—— ; ÝW¢v™}” ^j~C
      ] ]»        ;    ...
y
 ;–;Ol]ä}” _æ „½•G?U½——; CU½i»}ý;@cP½;€ ;ʗ— _æ;¤‡Erxˊ”E™ß;¥»—— _à]¼~º;¥•
            Š}          ...
y
*½B QPzi Ì»;âx•½¼¦x•=@æWQ ]P½»Šº‘, ]̙¼€}E½¼x¤ª;~âx•rWÌ©;~ÙH¦ ƒ
    hW                       ...
y
fWDx?— çv™ ;–x?U½»‡}¿—— ìW€æ]˜W£V€}Cc½;¶—— xå ;·W¢v™}º»€”E엗 ; _à]¼ŠÌ——; ià
    }       _ W}        ...
y
x_j~C vrxÊ_¼³W}=@旗— _j}C j _à ·_§—— ; Ã_»³€}C v엗 Š”E 엗 »_³x€=@j ]̗—— OE
                     }...
y
_ऀ}C jwxhxÊ_³}wâx•ß©x³€”E ]à~ €Ë ;«H~E iàBå}º_§}”üx³} _P}C vè‡æ]•½;€ Ê ;y j
              _       ...
y
FW̊E½—— €º¶;wxäx• _旗 x”è—— ]•è—— ­;©‡ExOWD j4 (,0;f旗 ­µ
  ;¦          ;¶ ‡æ—— ;¶ _ _          ...
y
AiN Ìx=@æ€æ—— _à]¼}”½;¦€º¶; Ã_¨­——Eìx _à ·¦x•=@ _j ;Ê;¤ E◗ xˊ”E ]à¤_»xº ;
         ‘          x...
y
]ÜH¶ H®½»}”½—— ¦x•HfWD j) ]̙¼€}E]ä¦x• ]Ì©;µ;¤½—— }”xi P½© xª€”Eâx•HfWD j
         ¼            € ...
y
½——— §—— _à – ,x嗗—— ©€”E ™ª‰}C ݗ— v™}” ^j~C Ùªxº™¯——E=@旗— x»——;j
  ¼ x        H¦ ] _ ; W¢      ...
y
_  ;¤ _
_à~ó·— ‡E ]à—·—] µ— }C Un æ_¼— ½— — gcæ—] _à— ?U½—ƒ½— — —·— }C-S ʗ €”E
         ­— €       ;~ } »...
y
xE ;ʦ——xi Ì x…E ]P@ Hʗ—E ]à ·}” Ã;€½—— fWD_ߐ ,0üx¦x• 痗 द‘
 i          ;€     ”         ;‘  ...
y
èH¤ „yʗ—„}C_âx•xf½»—— ³]½• j)Gj ]̙• j Gj ]̙ ;–ßW}½—— W} ü ;·}º»€”E
              ‰xº      ;    ...
y
@bP½Hµ‘ _à ·x¦™»WDxÊ_³}w◗ à ·;€jjN ]́ _旗™;¤ x·€”E™ß –}C_âhx•÷—x¥—;‘iN j
                 hx•   ...
y
-@ Bʗ— j]E }˗—;«H~E=@旗½—— j $$( fà§xº——; eÙ x‡y jEHfWD)xE]ä _ƒj ià;¥——
   }” i          ~” ; 0     ...
y
]c½;¦ c½—— ,ìx¤iPOâx• jc½—— ,½c•½—— WD S½H¦ºx” ݗ— x½ ƒìGx€WDc½——
     } ; hW           ; • x    ...
y
HfWD iìx¦¨™ Fæ¶_³ jxä§x«} ]àžx–y Ì_}WDU½¼W}è‰j j $$ üx»}º™³€”EFÌx”
         ]                  ...
y
àžx–y Ì_}WD HfWD ;f旗旗 ;~ _d}C $, ;f旗] º «—— l]ä}” ]âª;€ j _à——·~º™» }C
                 ~” ¶   ...
z
™;¤ x·€”E=@æ~j~Câxˊ”E ;Ã_¬;~}C_ù}” j$'' ;fæ~º»_³½i» ;šßxµ™;´W}]E½• j
                    W    ...
z
$(% xfj ]̵ ·;~ jìx”=@j ]̗—· ˆEj _à‘ _̑O}C vìW€j ]̗— OÁ; $($ ;fæ]»}º_³;~
   0         }          ...
z
, EÊ x„y jfä™}”WD _à ·]¼™}”WD j$)% ;fj ]Ì}²¦] _à –jF@ }˳€”E ]à]¼¦——;ÛHµ ;«]
                    0 ...
z
]ٙ£H©;€_ß}=@æ~”½;]Ec͗— }CU½•=@æ]³W£H~E ]à]¼}”ß—— x@;OWD j $), ;fæ]»}º_³;~
              i    €    ...
z
藗 _̗— €”ErWj;OwxähW£ ]„è—— ;c½—— €”E엗 @? jâžhW§W¨H¦——Ej ™;¤ x·€”Ej
 } ¶            }º    »   ;~ ...
z
_à ·Šº³}” _à ·xº_£;âx•âx˗—Eì}º ;Âx¤‘½»;‘]d½—— ¯”E ]à ·_§}º ;Âx¤‘
                  Š”        ...
z
݀ºx~-xÊ W©™­—— €”Eìx;f旗 x·™ ; _ऀ}C ji◗–j ]Ì x®™¨——j)™ß_§Š”E엗WD
;       »      µ          ...
z
i       ]»     i    ¶        }º     ;¤ •       W}
ٕEHf}C=@ v旗— }º EjE=@旗— H~Ej) _à ...
z
Y½;}CÄ_§ „_âx•=@旗 }C ià$,+ ü‰x”U½——H âx»}”wxäxº_£;âhx•à¤—— ‘
           °§x      0 °”E       ...
z
_à ·}”l]äH€WD)â™}±_§ H®”EGy æ~± …=@æ]³—— H©;~jBåHU½;‘™à€º­”Eìx=@旗 …_NE
         W      x        W...
z
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Holy Quran
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Holy Quran

1,986

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,986
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Holy Quran"

 1. 1. $0™à§ x„ i̔E♻ _„ i̔ExE™à­W} W i _ %0ü—— —— ™³€”E FP x Ê_»—— ”E x» }º hW ix ª€ ™d _æ Ýxº™• 0™à§ x„ i̗—E ♻ _„ i̔E x ” W ;a½——WD j ʗ— _³;€ ;a½——WD '0âÊ———E i ]£ i W Gx ” ;[y ̗—hx ”E ½——xÊ –E (0]üx³;¤­——— ¯—— ;€ _ ;€ âx˗——E ;[y ̗—x )0 ৗ— ;¤­—— €”E Š” ‰ x¶ _ ]» F旗 ´»€”EW÷;Ž _àW¼_§—— ; ;Ã_»³€}C W ° _ }º *0ü‰x”U½°”Ej _àW¼_§}º ; H }
 2. 2. ™à§ x„ i̔E♻ _„ i̔ExE™à­W} W i _ .Â_ P ™;¤——x·€”E ݗ—y;O $0 và—”@ } ] ; x” âx˗—E %0üx¶H¤—— €º‰x” r Bʗ—– .x䗧—x Š” ]» ;f旗 §—— ] j Â_§;´€”ÁW} ;f旗— x• 痗— ]» x¶ W ¦ ] _à—— ™;¦ ;Q P ½———— —— j ;i¤———— ¯———E ]¼ i» x• }º i ” ½»W};fæ¦x• 痗 âxˊ”Ej 0;fæ¶xµ¦] U ] Ýxº_£;âx•cW͗—~C U½• j Ý_§}”WDcW͗— ~C ; € ; € '0;fæ¦xæ] _à –xi Ì x…ÁW} j ;€
 3. 3. y
 4. 4. HfWD (0;fæªxºµ—— €”E ]à – ÝW¢v™}” ^j~C j, _àW¼hW} iP◗ r BÊ –è—— ; ÝW¢v™}” ^j~C ] ]» ; hx• }º ; } ¦ }” € _à –_Px˗—— ~ _à—— _d}C _à]¼;~ _P }˗—— }C? _àW¼_§—— ; e?U@ 旗 =@j ]̗— ;‘ âx˗——E }º ‡ ;µ Š” v藗 ;j, _àW¼x³_»—— }º ;j _àW¼W}旗 è—— ;]E à;¤ ;… )0;f旗 x• 痗 }º ‡è—— ~º }º i ¦ ] ]c涁â•S½H¦”Eâx• j *0 fৗ—x² ;F@ }Ë ; _à]¼}” j,Ei æ™ ;® xŽ _àx–W̙¯_}}C x e E;fæ xʙ ;«] +0üx¦x• ç]»W}à——–½• jWÌ x…E™d _槀”ÁW} jxÁW}½—— •@? i ;€ i H¦ ìx ,0;fj ]Ì]³ ®½—— j _à]¼­µ€}C—WD;f旗 ;Ê «½• j=@榗— @?âxˊ”Ej • Š • =@怽;‘½—— W} gà§x”}C F@ }Ë ; _à]¼}” j,½——B •]E ]à –N@Í;Y̗— àW¼W}æ~º » e ŠÌ i f i• ½»—— WD=@ væ~”½—— Y_P}Eìx=@j ʗ—x­µ~ _à]¼}”ߧx@;OWD j $#0;f旗xË · H€ ; x € } ]} ◗x·™}” j ;fj ʗ——x­µ]»€”E ]à——– _à—— H€WD—}C $$0;f旗——] º¯—— ]âª;€ Š ]¼ } ªx _ ]• _ ]âx• ç€}C=@ væ~”½;S½H¦”Eâ•@?U½»;‘=@旗 x•@? _à]¼}”ߧx@;OWD j $%0;fj ]Ì]³ ® ] ¦ $0;fæ]»}º_³â x·™}” j]?½¼;µ­”E ]à——– _à]¼H€WD—}C-]?½¼;µ­”Eâ•@?½»—— Š U j } U j U ;‘ _àW¼x¦§ x±™§ ;ˆè——WD=@ _æ}º ;…@;OWD j½—— •@?=@ væ~”½—— =@榕@?âx˗—E=@æ¶}”@;OWD j }” H¦ ; Š” _àW¼W} tWÍ_¼;¤­——]E $'0;fj]?WÍ_¼;¤­]•]âª;€½—— H€WD _à ·³•½——WD=@ væ~”½—— _  i _ _ » H€ ; =@ ]jô ˆE◁x˗—Š”EݗW¢v™}” ^j~C $(0;f旗]¼—»_³— _à—W¼—x¦™§´—~‹ì—x _à—– Iʗ—]»— j ; ; $)0âxÊ;¤_¼]•=@旗 ½;‘½• j _à—— ~ ̙©Gx~êW} P½»;n ;ʗ— €”ÁW};å}º™}º°”E € ]¼ ]¼ H
 5. 5. y
 6. 6.  ;–;Ol]ä}” _æ „½•G?U½——; CU½i»}ý;@cP½;€ ;ʗ— _æ;¤‡Erxˊ”E™ß;¥»—— _à]¼~º;¥• Š} ; _ ;‘ eà ·]} qà‰ $*0;fj ]̗—x £] Ù»~º~Œì—— _à]¼;‘ ̗— j _àx–WP旗 W}]E ] ¯_ Š z x ;~ ¦ i EÙ»~º~Œxä§xx?½»——i âhx•ÂhW¬¯—— _j}C $+0;fæ]³ Wƒ_̗— _à]¼; fì_»  U ­”E Y ;‘  } P }Ë „ WÜ xy 比Eâhx•àW¼x€@;O@? vìx _à]¼³W£™‰}C;fæ~º³© E`_Ì} j EÊ P j i _ Û}± « `_ó€”E]N½———;·— $,0◁W̗—xµ™ ;·€”ÁW}Fח— —xª—]•]Ej)G_旗»€”E ] § i x _æ}” j)=@æ]•½; _àW¼_§}º ; à}º€Œ}CU@;OWD jxä§x=@ _æ ;®i•à]¼}”?U½——; CU½»Šº‘, _à –Ì™¯_}}C Š} z? _ì ;ˆh™ß‘è—— ;EHfWD) _àx–W̙¯_}}C j _àW¼—— _»­——  ;– }˗—]E?½——;ˆ }º i x³ W} }” i U âx•âxˊ”Ej _à ·;¶}º ;…rxˊ”E ]à ·i} P=@j Ê]£ ES½H¦”E½—— j}¿v™ %#0 f́xÊ; ] ¼ ½——Bˆy ̗— Y_P}E ]à ·}”ß³——ƒrx˗—E %$0;f旗 H¤;~ _à——·Šº³}” _à——·xº_£; x € Š” ¶ Gy Ì»H¥”Eâx•wxäW} JÌ …}¿—— c?U½•x?U½»­——Eâx•c̀}C jc?U½;¦W}?U½—— ­”Ej x ; i ” » i _द‘fWD j %%0;f旗 }º_³;~ _ऀ}C j@cN@ ;ʗ—}Cx=@æ~º³©;~ ;, _à——·Š”½B QWP ]» € ix _ ; =@æ _NEjwxäxº¥hx•âhx•zi P歗— =@æ~€¿;½;€xÊ_£——;è}º ;½;¦€”iÍ;€½—— hx•Â_ Pìx ] W} i» Y â}” j=@æ~º³µ;~ _àŠ”fWÀ; %0üxxʙ‰ _द‘fWDxExfj]Nâhx•à‘?U@ ;ʼ ˆ i © ] ” G HÊ x~C,i P½—— xª€”Ej S½H¦——E½ ;–]N旗 jìx¤Š”E P½—— ”E=@旗 H~Á;=@æ~º—— µ;~  H¦ ¶ ³ _à]¼}”Hf}CÙªxº™¯”E=@æ~ºx» ;j=@旗 •@?âxˊ”EWÌ®—— j %'0âWÌxµ™ ;·€ºx” x i ¦ Gx }
 7. 7. y
 8. 8. *½B QPzi Ì»;âx•½¼¦x•=@æWQ ]P½»Šº‘, ]̙¼€}E½¼x¤ª;~âx•rWÌ©;~ÙH¦ ƒ hW € _ _ z U½¼§x _à—— }” j,½c¼W£™ ;®—— ]•wxäW}=@æ~~C j,]ß_£—— âx•½;¦WQ ]Prx˗—E@ }˙ ;–=@æ~”½—— ]¼ ;© ; Š” ; f}Cxìª;¤­EHfWD4 %(0;fj Êxº™ ;…½¼§—— _à –j,Ei Ìi¼}±j• fJy j Q}C W _ _ } i x ñ ;fæ]»}º_³§;=@榕@?◗ xˊ”E½i•}¿;)½—— ; _æ;½»;BåŠæ—— }½i•;¥•FWÌ°  ¼ ; ]³ B ]EN@P}CU@;O½•;f旗涧—— =@j ]Ì;µ;‘â—— xˊ”E½—— }C j, _àW¼hW} iPâx•jܪ€”E]äH€}C i ~” ;  i• Š x WDxxäW}jß°]½• j)@÷—— —;‘wxä— rxÊ_¼— j@÷—x¥—;‘wxä— jߗx ]+— —•@ }˙¼— c x¥ W}  c W} °— B ;¥ W} wxäx¶™;¥§—— xÊ_³} wâx• xE ;Ê_¼——; ;f旗 ¶¦ ◗x˗—E %)0üx¶ x­™;µ€”E x• i °——  Š” )Y_P}Eìx;fj ʗ—x­µ] j߉旗f}CxxäW}]E ̗— }C U½—— ;f旗 }±¶ j x € ] i • • ]³ ½B~y æ_•}C _à—— ¦‘ jxÁW};fj ]̗— ·;~ Û_§;‘ %*0;fj ]̗—x­™ ;«€”E ]à – ÝW¢v™}” ^j~C ¤ i µ ; æ – %+0;f旗 ƒ_Ì~xä_§——WD ià _à ·§—— ª] ià _à ·¤—— x»] ià, _à——·™§ _„}¿; ]³ }” W§ _ § x?½»­”Eì}”WD Un 旗 ‡E ià½c³§x» ƒY_P}Eìx½—— à ·}”Ü}º ;…rxˊ”E U i ;¤ _ x € i• c½;OWD j %,0 fà—— xº ;y? _ì ;ˆh™ß ·—— æ –j)Gy 晻—— Ù_£‡iâ]¼z i旗  § W} z ‡ ­; ½¼§x]ß³©;~}C=@ væ~”½;,Bå;µ§xº ;…Y_P}Eìxfß x½ ƒìGx€WDxå ;·W¢v™}º»€ºx”Ýj} P _ x € ; ] Gx SÊ;¶€ j ;axÊ_»ªW} ]ÇhW£­€]⪗— j?U½•Ê”EÝxµ­—— j½¼§x Ê x­µ]â—— _ ;€ Gx _  • ½¼Šº‘?½»‡}EdN@? à—— ;j #0;fæ]»}º_³;~ ½—— ]à}º }C vìGx€WDc½;,Ý}” U _ € Šº } • ;
 9. 9. y
 10. 10. fWDx?— çv™ ;–x?U½»‡}¿—— ìW€æ]˜W£V€}Cc½;¶—— xå ;·W¢v™}º»€”E엗 ; _à]¼ŠÌ——; ià } _ W} ; }º ; ÝH€WD,U½;¦;¤_»Šº ;½•WDU½;¦}” à€º xÝ;¦™ª_£‡=@æ~”½; $0üxxʙ‰ _द‘ ; Š } ; ] U }ý U » _ ]¼ ½i»—— ;, _àW¼W|½—— ‡}¿W}à—— _¡W¨V€}C]dN½˜v™c½—— %0 ]ৠx·ª€”E ]à—— xº³€”E ;À}C ; § Gy 晻­”EÂ_§;Ž ]à}º }C vìGx€WD _à ·Š”ߐ}C _à}”}Cc½; _àW¼W|U½»‡}¿W}à –}¿—— V€}C x i _ £ ;¦ ]» ¤ ½—— €ºOWD j 0;f旗 ¤ ·;~ _à—— ¦‘½——— j;fj Ê_£~½—— ]à}º }C j Y_P}Ej • • x € ; _ 󷗤‡Ej藗}Cϗ¬—xº_}WD—WD=@ vj ʗ— ­—;dN=@j ʗ—] ‡Ex嗗;·—W¢v™}º— €º—x” } Š ©— ;x ©_ » Ý ]ƒ_j ;Q j ;À}C_◗·‡E]dN½˜v™½—— €º j '0âW̗—— ™ ;·€”Eâx•;f½——— j ; _ ;¦ xµ ;‘ ” } » ;i Ì© H®——Exhx˙ ;–½} ̶;~ j½—— ¤¦ xˆ Ä_§ „@ Aʗ— P½¼¦x• ‘ j;嗗 ©€”E ;Ž ; H¦ ½»]¼ ƒÌ …}¿—— ½¼¦ ;]â™}±_§ H®——E½»]¼Š” ;Q}¿—— (0üx»xº™Š²”Eâx•½——æ ·;¤; ; ” ; ;€ ìx _à ·}” j, pj ʗ—; Õ_³£x” _à ·°_³—— =@æ~±—— –E½;¦€º j,x䗗 x½——½;‘½—— x• y } W£ § ;€ i» wxähW} iPâx•]dN@? v藗— }º;¤; )0 Yü——x„è——WD eٙ;¤• j p̗—— ;¤­—— Y_P}E H¶ }” ;¶ _ ]• x € =@æ~±W£ –E½—— €º *0 ]ৠx„ i̗—E F@ iæH¤”E 旗–l]äH€WD)xä_§}º ; F½;¤—— Ù»xº;‘ ;¦ ” ] ; z e__æ ;…; r@ ;Ê – ٙ£;~â»;r BÊ –ìGx¦hx•à ·H¦¬x~€¿½i•WÀ—— ,½c³§x» ƒ½¼¦x• ; ; x© ;‘ ;‘ Š” _  } }º U½;¦—— ™½˜W}=@æ]} ŠË—— j=@j ]Ì;µ—— âx˗—Ej +0;fæ€Íª—— _à – j _àW¼_§—— ; ߁x?vy ̇WD vìx¦¨™ ,0;fj ʗ— ™ ;…½¼§—— _à –,WP½—— ”E ™ª‰}C ÝW¢v™}” ^j~C _ xº x H¦ ] _ ;
 11. 11. y
 12. 12. x_j~C vrxÊ_¼³W}=@旗— _j}C j _à ·_§—— ; Ã_»³€}C v엗 Š”E 엗 »_³x€=@j ]̗—— OE  }º x¤ x¤ ‘ ½»‰x”½—— ʯ]• À”Í—— }C U½»W}=@旗 x•@? j '#0xfæ]£——;–_PÁ; ì™iWD j _à‘xÊ_¼³W} B Gx € ¦ §xº;½B¦»;ìx¤™½˜W}=@jô®—;~j,wxä— Z̗x½—;‘c ij}C=@ v旀旷— j _à—·— — B ] ; } W} ;~ } ³• iܪ€”E=@旗 ¤ ·;~ j™ß x±™£€”ÁW}iܪ€”E=@旗] ¨€º;~ j '$0xf旗 H~Á; ì™iWD j ]» ­W } ¶ ٕ=@æ]³;‘ _PEj;i¤;‘i͗—E=@æ~@? j;i¤}º¯——E=@æ]»§x}C j '%0;f旗 }º_³;~ _ऀ}C j ” i ” ]» _ऀ}C j _à ·­µ€}C;f _旗 ~ jhWó€”ÁW}S½—H¦—”E;fj ]̗]•€¿—;~}C4 '0ü— — y i̗”E ­«; W x³x‘ ò )xi¤}º¯——EjWó—i ”ÁW}=@旦—§—x³— ‡Ej ''0;fæ—~º— _³— — }C)™;¤—x·€”E;fæ—~º¤—;~ i ” _ ¯— ;¤ _ x¶ ;~ ; ; =@涙}ºj•à]¼H€}C;fæI¦~²âxˊ”E '(0üx³ x®™ ;«€”Eì}º ;WDDi÷—W£—;·—½— — WD j Š }” ¼H€ ìx¤»_³x€=@j ]̗— OE߁x?vy ̇WD vìx¦¨™ ')0;f旗 Wƒy Pxä_§}”WD _à]¼H€}C j _à—— hW} P ‘ _ ]³ W¼ =@æ¶H~Ej '*0üx»}º™³€”E엗 ; _à ·¤€º°;ìGx€}C j _à ·_§—— ; Ã_»³€}C vìx¤Š”E }º H }º } ¼ } jE峙;µ ;ˆ½—— ¦x•]ߣ¶]j½c˜_§ ;ˆÏµH€â ;Ïµ;€rWÍ©;~½—— _æ z e _ Š c• Wc@?_âhx•à ·™;¦_§©;€OWD j '+0;fj ]̗—  _à – jfc ʗ—;½¼¦x• ~˗—;… ç] i ¯¦] } ;fæ—]§ª— ­— j _à— ?U½—;¦_}}C;fæ—] hW} }˗]F@ }˗³€”E? væ—] _à—·—æ—]•æ—] ;f _æ—;_̗x _ ;¤ _ ‘ ª— W ‡ ;€ ­— ]à ·W}½;¦ Ì;OWD j ',0 fà—— x² ; _à ·hW} iPâhx•f?U}à ·——y;Oìx j) _à‘?U½­x€ § ; x” OWD j (#0;fj ]Ì~²¦;~ _ग—}C j;f _æ ;_Ìxc@? ½——  ̎}C j _à ·™;¦_§©€}¿; ̪£€”E € U ;¦ _
 13. 13. y
 14. 14. _ऀ}C jwxhxÊ_³}wâx•ß©x³€”E ]à~ €Ë ;«H~E iàBå}º_§}”üx³} _P}C vè‡æ]•½;€ Ê ;y j _ _à ·—— ³}” ݗ—y;O xÊ_³} w◗ à ·—— ; ½———— _旗— ; ià—— ($0;f旗— xº™}Œ Šº ; x” hx• ¦ ;€ ;µ ]» _à ·Šº³}” ;f½—— _̗— €”Ej ™;¤ x·€”E 엗 ]• ½—— _¬;~@? OWD j (%0;fj ]̗—· ®;~ ; µ ‡æ—— ;¦ _à¤_»—— }Œ _à ·—— WD™d _旗 ™wxäx• _旗 x”è—— ]•c½—— OWD j (0;fj ʗ— _¼;~ }º H€ ;¶ ;¶ ‡æ—— ; ;¤ _à ·­µ€}C=@ væ~º¤Á; _à ·W|WP½}è}”WD=@ væ]}æ¤;ß©x³€”E ]à‘xO½ ;«Gx~ÁW}à ·­µ€}C _ F@ iæH¤”E 旗–l]äH€WD) _à ·_§}º ;F½—— ; _à ·W|WP½—— ;ʦ x _à ·——÷—;… _à—·—y;O ] ;¤ } Š” f _ x” Er Ì;€è—— „ Ý}”âx• 痗 â}”è‡æ—— ™ _ऀºOWD j ('0 ]ৠx„ i̗—E i H¤ ; I€ ]» ” wâhx•à ·™;¦¥³} ià ((0;fj ]̗— ¦;~ _ऀ}C j嗗 x³™¯”E ]à ·~ }Ë ;…}¿—— Bi Ì_¼ ƒ ~² ;¶ i ; ½;¦€”Í€}C jd½»;´€”E ]à ·_§}º ;½;¦€ºŠº}Œ j ()0;fj ]Ì · ®;~ _à ·Šº³}” _à ·W~ _旗 xÊ_³} • ½—— j, _à ·™;¦ ;Q P½—— Ù¨hW§—— âx•=@旗 ‘,n 怺­——Eji⻀”E ]à——·_§}º ; • • x }‹ ~º i ” =@æ~º …_NE½—— €ºOWD j (*0;fæ]»xº€²—— _à]¼­µ€}C=@ v旗½;‘â x·™}” j½——æ]»}º}Œ ;¦  € ;€ ~º ¤ F½£€”E=@旗 …_NEj@ BÊ;Ž P _à—— ¦ xˆ Ä_§ „½—— ¦x•=@旗 ·;;嗗 _Ì;¶€”Exhx˙ ;– ¼ ~º  ʗ— W͗— ‡j ) _à——·™§™}±——;… _à ·—— _̗— ´H€ E嗗— ——x„ =@旗旗 j @ Bʗ—i ‡  ;¦ }” xµ Š± ~”  ©] Š” _ ƒ _à]¼}”ߧxrx˗—E÷—;Ž_æ—;=@æ—]»—}º— ◁x˗Š”Ec Hʗ£—; (+0ü—x¦—x­ª— €”E }Œ _ ]» =@旗 ½—— ½—— W}x?½—— ­——Eâhx•@cÍ _ƒWP=@旗 }º}Œâx˗—E엗 ;½—— €”Í—— }¿—— € ;‘ » U » i ” ]» Š” }º ;¦ € ;
 15. 15. y
 16. 16. FW̊E½—— €º¶;wxäx• _旗 x”è—— ]•è—— ­;©‡ExOWD j4 (,0;f旗 ­µ ;¦ ;¶ ‡æ—— ;¶ _ _ ¶ ] ó jߑ àxº ; Ê;,½—— _§ ;;i Ì ® ;½—— ;«E]ä¦x• G̗— µ€Á;, Ì©ª€”E ;a½—— ³hW} B¦ ;¤ ©; ¯ Y_P}Eìx=@ _æ;¥_³;~jxE W` QPâx•=@æ]} Ì ˆEj=@æ~º‘, _à]¼} Ì ®i•S½;€~C x € } i hW z zÊ x„y j›d½—— }‹è}º ;ó¯——H€â—}”è—‡æ—]»™ _à—¤€º— OWD j )#0◁xʗx­µ— ³ W _  ]• ½¼W|U½H¥—— j½¼xº¶}wâx•Y_P}E ÃW£V«—— ½i»x•½—— }” _J™Ì «]Ýi} P½;¦}”]]_NÁ; x ] € ~ ;¦ ; rxˊ”ÁW}è;€_N}C æ –rxˊ”E;fæ~”xÊ_£;©­;~}Cc½;,½¼xº¯} j½¼ x‡ ;Ê ;j½¼x•æ j _ 劔˔E ]àW¼_§}º ; Ã}W̊j- _ऀ”}¿‡½i•à ·}”HfWÀ;@c̯x•=@æ~±W£ –E)÷— ;… 旖 ‰x _ e_ ;fj ]̵ ·=@怽—— _à]¼H€}¿W}Ýx”y;O-xEâhx•Â°—— W}j]?U½} jå;¦ ;·­—— €”Ej ;‘ ; i Y ; ;´ _ » =@旗 ;½—— W} Ýx”y;O-h Wܪ€”E W÷——;´—W}âžhW§—W¨—H¦—”E;f旗~º—¤¶— jxE ف½˜W} ¯ » ; _ i x n ̙¯H¦”Ej=@j]N½ ;–âx˗—Ej=@榕@?âxˊ”EHfWD )$0;fj ʗ— _³=@怽;‘ ij Š” ;¤ _à]¼}ý;½——c º™‰ßx» ;jW̗—x…E™d _槀”EjxÁW}â•@?_◗ üx˜W£™¯”Ej ªx ;€ i • i OWD j )%0;fæ€Íª _à –j _à—— _§}º ; e__æ ;…j _à—— hW} P ;ʦ x _à——–]Ì _ƒ}C _ } W¼ } W¼ zi iæ¶W}à ·™;¦_¬;~@?U½•=@j ~˗—… P拱”E ]à ·; _æ;½—— _³; P j _à ·;¶™;¥§x•½;€ €Ë——;…}C ;¦ _æ}ý;,Ýx”y;OxÊ_³}wâhx•à¤_§Š” æ;~ ià )0;fæ¶H¤;~ _à ·Šº³}”xä§x½•=@j ]̑OEj } ; Ê;¶—— j )'0âW̗—x­™ ;«€”Eâhx•à¤—— ·}”l]䤗— _„P j _à ·_§}º ;xE]ß°—— }” ¦ » i ;
 17. 17. y
 18. 18. AiN Ìx=@æ€æ—— _à]¼}”½;¦€º¶; Ã_¨­——Eìx _à ·¦x•=@ _j ;Ê;¤ E◗ xˊ”E ]à¤_»xº ; ‘ x i ”  Bå}² x_æ• j½¼;µ€º ;…½• j½¼_ ;ʁü}½»‰x”™ ;·;€½¼™;¦€º³©; )(0üx˜ x­™ ;… _ B =@æª} €Ë;~f}C _à‘ ]Ì]•€¿—— EHfWDxxäx• _æ;¶x”è‡æ]•c½;OWD j ))0ü—— H¤]»€º‰x” ]  i x¶ âx• ;f旗 }C f}C xÁW} O旗}C c½—— ,@ cj]͗—– ½—— ~˗—x«H¤;~}C =@ v旗—½—— ,Bi ̗— } ‘ i ; ;€ ~” ; ;¶ ]c涁l]äH€WDc½;) ìx–½•½—— Š”ü£]Ýi} P½;¦}”]]_NE=@æ~”½—— )*0üxºW¼™©€”E ;¦ hW ; ; ½—— =@旗 ³Á;,Ýx”y;Oü——Ff@旗; eÌ ·W} j YWP½—— Ei ̗— }½—— H€WD • ~º ; _ } } f ; Š ;¶ ¼ ]c涁l]äH€WDc½;)½¼€ _æ}”½—— ½;¦Š”ü£]Ýi} P½;¦}”]]_NE=@æ~”½—— )+0;fj ]̕ ç~