Nb 2march55

1,169 views

Published on

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nb 2march55

 1. 1. 1 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Concise encyclopedia of appliededitor Margie Berns linguistics Oxford : Elsevier, 2010 P129 C744 2010edited by Jacob L. Amsterdam New York :Mey Concise encyclopedia of pragmatics Elsevier, 2009 P99.4.P72 C744 2009edited by John A. The SAGE handbook of geographicalAgnew knowledge Los Angeles : SAGE, 2011 G70 S129 2011edited by Timothy L. The Sage handbook of GIS andNyerges society Los Angeles : Sage, 2011 G70.212 S129 2011 The Sage handbook ofedited by Kenneth J geomorphology Los Angeles : Sage, 2011 GB401.5 S129 2011 Global environmental issues : selections from CQ researcher Washington : CQ Press, 2011 GE170 G562 2011 Philadelphia : University of HF3800.5.Z7 T665edited by Nola Cooke The Tongking Gulf through history Pennsylvania Press, c2011 2011edited by Adrian Oxford: Oxford UniversityHaddock Social Epistemology Press, 2010 BD175 S678H 2010edited by Matthew Contemporary Debates in Aesthetics Malden, MA : Blackwell Pub.,Kieran and the Philosophy of Art 2006 BH201 C761 2006edited by Steven M. Aesthetics : a comprehensive Malden, MA : Blackwell Pub.,Cahn Anthology 2008 BH39 A254C 2008 Arguing about Art : Contemporaryedited by Alex Neill Philosophical Debates London: Routledge, 2008 BH201 A694 2008 The Oxford Handbook of Philosophy Oxford: Oxford Universityedited by Ernest Lepore of Language Press, 2008 P107 O98 2008edited by Rakefet Sela- Identity and status in the translational Amsterdam Philadelphia :Sheff, professions John Benjamins Pub. Co., 2011 P306 I19 2011 Probing semantic relations : exploration and identification in Amsterdam : John Benjaminsedited by Alain Auger specialized texts Pub. Co., c2010 P325 P962 2010
 2. 2. 2 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No.edited by Jurgen Amsterdam : John Benjamins,Jaspers Society and language use 2010 P99.4.P72 S678 2010 Amsterdam Philadelphia :edited by Keiran J. Translation and localization project John Benjamins Pub. Co.,Dunne management : the art of the possible c2011 P306.5 T772D 2011 Amsterdam Philadelphia : John Benjamins Pub. Co.,edited by Gunter Senft Culture and language use c2009 P35 C968 2009 Methods and strategies of processedited by Cecilia research : integrative approaches in Amsterdam : John BenjaminsAlvstad translation studies Pub. Co., 2011 P306.2 M592 2011 Amsterdam Philadephia :edited by John Milton Agents of translation John Benjamins Pub., c2009 PN241 A265 2009 Amsterdam Philadelphia :edited by Elia Yuste Topics in language resources for John Benjamins Pub. Co.,Rodrigo translation and localisation c2008 P308 T674 2008 Beyond descriptive translation studies Amsterdam Philadelphia : : investigations in homage to Gideon John Benjamins Publishing,edited by Anthony Pym, Toury c2008 P306 B573 2008 edited by Miriam Amsterdam Philadelphia :Shlesinger Doing justice to court interpreting John Benjamins Pub., c2010 K2155 D657 2010 Amsterdam Philadelphia :edited by Yves John Benjamins Pub. Co.,Gambier The metalanguage of translation c2009 P306 M587 2009edited by Kirsten The Oxford handbook of translation Oxford New York : OxfordMalmkjaer studies University Press, c2011 P306 O98 2011 Netherlands : John Benjamins,editedby Jean Delisle Translators through history 1995 PN241 T772 1995 Amsterdam Philadelphia :edited by Yves John Benjamins Pub. Co.,Gambier Handbook of translation studies c2010 P306 H236 2010
 3. 3. 3 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. The Interpreter and translator trainer : special issue "Ethics and the Manchester, UK : St. Jeromeeditors Mona Baker curriculum" critical perspectives Pub., c2011 P306.5 I61B 2011 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง ลงกรณราชวิทยาลัย กรณราชวิทยาลัย, 2539 BQ1138 ต297พภ กรุงเทพฯ : ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ : สถาบันไทยบรรณาธิการ รอง ด้วยสองมือประคองครรลองไทย : 72 ปี ศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่าภาควิชาศาสตราจารย์สุกัญญา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ DS578.32.P711 ด17สุจฉายา นิมมานเหมินท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 2554บรรณาธิการโดย วิมล สหภาพยุโรปโฉมใหม่ และ 27 ประเทศ กรุงเทพฯ : ศูนย์ยโรปศึกษาแห่ง ุวรรณ ภัทโรดม สมาชิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 D922 ส198 2550 กรุงเทพฯ : กรมเอเชียใต้นาฎนภางค์ ดารงสุนทร สีสันหลากวัฒนธรรม : ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาชัย, บรรณาธิการ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, 2555 DS12 ส238 2555 พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับ กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน 2553 อ P29 ร222พภ 2553แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล วิชาสุดท้าย กรุงเทพฯ : openbooks, 2551 PN6121 ส17ว 2553แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล วิชาสุดท้าย 2 กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552 PN6121 ส17ว 2554 กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ การค้นคว้าและการเขียนรายงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 PUB Z699 ก227 2555 The arabian nights fairy tales PJ7737.T5 อ229บ มหัศจรรย์แห่งพันหนึงราตรี ่ กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2554 2554 Michael Kinsly ทุนนิยมสร้างสรรค์ : วิวาทะ 3.0 ว่าด้วย(บรรณาธิการ) ทุนนิยมใหม่ในศตวรรษที่ 21 กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส , 2553 HB501 ท245 2553
 4. 4. 4 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No.[โครงการจีนศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา] เหตุเกิดในราชวงค์หมิง กรุงเทพฯ : ชวนอ่าน, 2553 DS753 ห254 2553 Small-format aerial photography : principles, techniques and geoscienceAber, James S applications Boston : Elsevier, 2010 G142 A143S 2010 Krapps last tape and other shorter London : Faber and Faber, PR6003.E282 B396KBeckett, Samuel, plays c2009 2009 Indo China : An ambiguous Berkeley : University ofBrocheux, Pierre colonization, 1858-1954 California Press, 2011 DS548 B863I 2011 The Last Emperors of Vietnam : from Westport, Conn. : GreenwoodChapuis, Oscar Tu Duc to Bao Dai Press, 2000 DS556.8 C468L 2000 A History of Vietnam : from Hong Westport, Conn. : GreenwoodChapuis, Oscar Bang to Tu Duc Press, 1995 DS556.5 C468H 1995 London New York : PenguinChevalier, Jean, A Penguin dictionary of symbols Books, 1996 GR931 C527P 1996 PR9369.3.C58Coetzee, J. M., Scenes from provincial life London : Harvill Secker, 2011 C673SC 2011De Linde, Zo The semiotics of subtitling Manchester : St. Jerome, 1999 TR886.9 D353S 2009Dillon, Michael, China : A modern history London : I.B. Tauris, 2010 DS774 D579C 2010 An approach to translation criticism :Amsterdam Philadelphia : Emma and Madame Bovary in John Benjamins Pub. Co.,Hewson, Lance, translation c2011 P302.5 H613A 2011 Abingdon, Oxon : Routledge,Huggett, Richard Physical geography : the key concepts c2010 GB54.5 H891P 2010 Propaganda and the People : An examination of persuasion in the struggle for independence in VietNam Saarbrucken : Lambert DS559.8.P65 H965PHurle, Robert James to 1954 Academic Publishing, 2009 2009Hyndman, Donald Natural hazards and disasters Australia : Brooks/Cole, c2011 GB5014 H997N 2011
 5. 5. 5 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Poetry translating as expert action : Amsterdam Philadelphia : PN1059.T7 J76PJones, Francis R., processes, priorities and networks John Benjamins Pub. Co., 2011 2011 Remote sensing of vegetation : principles, techniques, and Oxford : Oxford UniversityJones, Hamlyn G. applications Press, 2010 QK63 J77R 2010 Amsterdam Philadelphia :Levay, Jierai The art of translation John Benjamins Pub. Co., 2011 P306 L668A 2011 Recreation and style : translating Amsterdam, The Netherlands humorous literature in Italian and Philadelphia, PA : JohnMaher, Brigid English Benjamins Pub., c2011 P306 M214R 2011 Computer processing of remotely- Chichester, West Sussex, UK :Mather, Paul M sensed images : an introduction Wiley-Blackwell, 2011 G70.4 M427C 2011 Amsterdam Philadelphia : John Benjamins Pub. Co.,Meschonnic, Henri, Ethics and politics of translating c2011 PN241 M578E 2011 PL833.I7 M678MYMishima, Yukio, Mishima Yukio zenshu Tokyo : [S.N], 1975 1975 Amsterdam Philadelphia : Self-preservation in simultaneous John Benjamins Pub. Co.,Monacelli, Claudia interpreting : surviving the role c2009 P306.95 M734S 2009 Translating style : a literary approach to translation, a translation approach Manchester, UK Kinderhook, PR137.I8 P252TParks, Tim to literature NY : St. Jerome Pub., c2007 2007 Environmental Hazards and Disasters Chichester, West Sussex : contexts, perspectives and Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell,Paul, Bimal Kanti management 2011 GF85 P324E 2011 Climate change : from science to Oxford : Oxford UniversityPeake, Stephen sustainability Press, 2009 QC903 P357C 2009
 6. 6. 6 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Subtitling norms for television : an exploration focussing on Amsterdam : John BenjaminsPedersen, Jan extralinguistic cultural references Pub. Co., 2011 P306.2 P371S 2011 Scientific Realism : how science Q175.32.R42 P974SPsillos, Stathis, tracks truth London : Routledge, 2005 2005 Amsterdam Philadelphia : John Benjamins Pub. Co.,Robinson, Douglas, Translation and the problem of sway c2011 P306.2 R659T 2011 Than Shwe : Unmasking Burmas Chiang Mai : Silkworm Books, DS530.68.T43Rogers, Benedict tyrant 2010 R724T 2010 Subtitling through speech recognition Manchester, UK : St. JeromeRomero-Fresco, Pablo : respeaking Pub., 2011 P306 R763S 2011 Smart speaking : sixty-second strategies for more than 100 speakingSchloff, Laurie problems and fears New York, N.Y. : Plume, 1992 PN4121 S345S 1992 ประวัติศาสตร์กินได้ = An edible historyStandage, Tom of humanity กรุงเทพฯ : openworlds, 2554 GT2850 ส148ป 2554 Translated texts : properties, variants, Frankfurt am Main New York :Steiner, Erich evaluations P. Lang, c2004 P306.2 S822T 2004 Laboratory manual for physical [Hoboken, NJ] : John Wiley &Strahler, Alan H geography Sons, c2011 GB54.5 S896L 2011 edited by Tran Ky The Cham of Vietnam : history, DS559.92.C5 C442Phuong society, and art Singapore : NUS Press, c2011 2011 กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจิรากรณ์ คชเสนี มนุษย์กบสิ่งแวดล้อม ั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 GF75 จ237ม 2552 แนะนาสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์สมมติ,ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (Introducing Poststructuralism) 2554 B841.4 ช296น 2554 PL782.E8 ซ281ตโซเซกิ, นัตสึเมะ ต้นส้ม น้าตา พายุ กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2553 2551 วัฒนธรรมและอารยธรรมสัมพันธ์ของดนัย ไชยโยธา อนุทวีปอินเดียกับนานาประเทศ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553 DS421 ด151ว 2553
 7. 7. 7 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. PN6519.C5 ด17คดวงพร วงศ์ชเครือ ู คาจีน เขียนชีวิต กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์ 2553 2553เทมเพิล, โรเบิร์ต ต้นกาเนิด 100 สิ่งแรกของโลก กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 DS775.2 ท256ต 2554นพพร สุวรรณพานิช Sex and the English language กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 PE1449 น16ซ 2551นพพร สุวรรณพานิช พระเจ้าและผีห่าซาตาน กรุงเทพฯ : open books, 2551 BF1471 น16พ 2551 กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์นันทนา รณเกียรติ, ดร. สัทศาสตร์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 P221 น215ส 2554นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ลมปราณของแผ่นดิน กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554 DS568 น236ล 2554 ไทดา เมืองแถง "ทรงดา" ถินสยาม จาก ่ DS523.4.T35 บ243ทบุญยงค์ เกศเทศ หนองแฮดถึงหนองปรง กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554 2554เบอร์ตัน, เซอร์ริชาร์ด PJ7737.T5 อ229บฟรานซิส อาหรับรัตติกาล กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2554 2554ประชา สุวีรานนท์ อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทย ๆ กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2554 DS568 ป171อต 2554ปราย พันแสง ศาสดาเบสต์เซลเลอร์ กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2550 PL856.U673 ป172ศ QL795.T5 ป173สสปริญญากร วรวรรณ เสือสอนสอง กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554 2554 QL795.T5 ป173สปริญญากร วรวรรณ เสือสอน กรงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส็, 2553 2553 กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง อ GV1703.T5 ผ662รผุสดี หลิมสกุล ราเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 2549 ความเป็นมาคนอีสานในเหตุการณ์ DS588.NE ผ284คไผท ภูธา สาคัญของประวัตศาสตร ิ กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554 2554 ภาษาอังกฤษ สาหรับคนขับรถรับจ้าง =พรรณพัชร สิษฐ์ธาวัน English for the Taxi Driver กรุงเทพฯ: เจ.บี., 2553 PE1131 พ17ผ 2553 ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา =ฟุลเชอร์, เจมส์. Capitalism : a very short introduction กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2554 HB501 ฟ247ท 2554 PL856.U673 ม247ปมูราคามิ, ฮารูกิ ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน = Lexington Ghosts กรุงเทพฯ : กามะหยี,่ 2554 2554
 8. 8. 8 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. เส้นแสงที่สูญหาย เราร้องไห้เงียบงัน = PL856.U763 ม247สสมูราคามิ, ฮารูกิ Firefly, Barn Burning and other stories ปทุมธานี : กามะหยี,่ 2554 2554 คาสาปร้านเบเกอรี่ = The second PL856.U673 ม247คสมูราคามิ, ฮารูกิ bakery attack ปทุมธานี : กามะหยี,่ 2554 2554 PL856.U673 ม247หมูราคามิ, ฮารูกิ 1Q84 หนึงคิวแปดสี่ ่ ปทุมธานี : กามะหยี,่ 2554 2554 การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, west of the PL856.U673 ม247กปมูราคามิ, ฮารูก,ิ sun กรุงเทพฯ : กามะหยี,่ 2554 2554 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ DS570.6.K9 ร12มรงค์ วงษ์สวรรค์ รงค์ วงษ์สวรรค์ กรุงเทพฯ : openbook, 2551 2551ราโชไทย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร),หม่อม นิราศลอนดอน นนทบุรี : วิสดอม, 2554 PL4202 ร271น 2554เรือรบ สุนทรียสนทนา ฉบับครอบครัว กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2553 P95.45 ร271ส 2553 รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์ : ข้อสังเกตบาง ประการว่าด้วยความเป็นรัฐ และปัญหาวีระ สมบูรณ์ ชาติพันธุ์ กรุงเทพฯ : สมมติ, 2553 JC323 ว237ร 2553 W HM101 ศ173พศรีศักร วัลลิโภดม พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554 2554สเตเกอร์, แมนเฟร็ด โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2553 JZ1318 ส145ล 2553 กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์หมึกจีน,อาจินต์ ปัญจพรรค์, เจ้าพ่อ - เจ้าเมือง 2535 นว อ222จ 200 หญิงไทยคนแรก. เล่ม 1. 100 กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์,อาริยา สินธุ พระองค์/คนแรก 2554 DS578.3 อ227ส 2555 สาเร็จโทษเหนือราชบัลลังก์ ท่อนจันทร์ กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ ยิบซี,เอกราช จันทร์สุวรรณ และทัณฑ์ทรมานพิสดารสมัยอยุธยา 2554 DS576.4 อ251ส 2554 ปกิณกะนักสะสม = Stories of Siameseเอนก นาวิกมูล, Collectors กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553 AM378 อ255ป 2553
 9. 9. 9 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. ไปอเมริกา : จากก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก = Going to America : A Survival Guideฮิว ลีออง = Hugh Leong for Thais Moving to The United State เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม บุคส์, 2554 E169.02 ฮ237ป 2554 หนังสือจากReaders Digest London : Readers Digest Exploring the secrets of nature Association, 1994 1 Laughter, the best medicine : a laugh- out-loud collection of our funniest China : Readers Digest jokes, quotes, stories, and cartoons Association, 2006 2 Strange worlds, amazing places : a grand tour of the most exciting places London New York : Readers on earth / [editor Mary Devine] Digest Association, c1994 3 Famous letters : Messages & New York : Readers Digest thoughts Thai shaped our worle Association, 1993 4 New York : Readers Digest A-Z of annuals, biennials & bulbs Association, 1994 5 What to do...when your child has New York : Readers Digest troubil at school Association, 1997 8 New York : Readers Digest How to do just about anything Association, 1990 10 Hong Kong : Readers Digest Strengthen your immune system Association, 2002 11 How did it really happen? / Readers New York : The Readers Digest Digest Association, 2000 12
 10. 10. 10 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Inventions that changed the world / New York : Readers Digest Readers Digest Association Association, 1996 14 New York : Readers Digest National parks / Readers Digest Association, 1993 13 Extreme weather / Readers Digest New York : Readers Digest Association Association, 2006 15 London : The Readers Digest 1000 wonders of nature Association, 2001 16 ABCs of the human body : a family Pleasantville, N.Y. : Readers answer book Digest Association, c1987 17 The complete drivers atlas of Britain London : Readers Digest & Ireland Association, 2003 20 The dawn of civilisation prehistory to New York : Readers Digest 900 BC Association, 2004 26 Paris : Readers Digest Plantes faciles pour un jardin reusse Association, 2002 7 Paris : Readers Digest La Russie Association, 1900 27 Paris : Readers Digest La scandinavie Association, 2001 28 China : Readers Digest Les forets pluviales Association, 2008 29 France : Readers Digest Backen mit liebe Association, 2004 21 Jugendbuch superReaders Digest Germany Association www.polsci.soc.ku.ac.thc2005 22 Kampf um Nationale einheit 1815- Portugal : Readers Digest 1971 Association, 2007 23 Die entstehung unserer zivilisation 6 Spain : Readers Digest mio.-900 v. CHR Association, 2005 24
 11. 11. 11 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Przeglad : Readers Digest Pielgrzym nadziei Jestem z wami Association, 2001 25 The storly of Rovex volume 3 1972- London : The Readers DigestHammond, Pat 1996 Association, 2005 19 Discover britains historic houses : London : Readers digestJenkins, Simon West country / Simon Jenkins association, 2005 18 What to do...to improve your childs New York : Readers DigestLeonard, Joan manners / Joan Leonard Association, 1998 9 London: The Readers DigestReaders Digest Everyday life through the ages Association:, 1992 6 วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ขอลศูนย์การแปล การแปลวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตา ซีเรื่อง How to train your dragon ของเบญจวรรณ อูมาร์ค เครสซิดา เคาเวล / เบญจวรรณ อูมาร์ค 2554 สารนิพนธ์ (0221) กลวิธีการแก้ปัญหาการแปลนวนิยาย ระหว่างวัฒนธรรมเรื่อง East Wind : west Wind (อีสต์วินด์ : เวสต์วินด์) ของ Pearl S. Buck (เพิร์ล เอส. บัก) / ประประจิตพร ยุตยาจาร จิตพร ยุตยาจาร 2551 สารนิพนธ์ (0220) อุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรม โฆษณาสินค้าและบริการสาหรับผูชาย ้ ในนิตยสารผูชาย / วุฒินันท์ แก้วจันทร์ ้ เกตุ = The Ideology of masculinity in mens advertising discourse in mensวุฒินนท์ แก้วจันทร์เกตุ magazines / Wuttinun Kaewjungate ั 2553 วพ. ภาษาไทย สื่อโสตทัศน์ Pruebas de nivel [CD-Rom] CD 957 Sap
 12. 12. 12 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. Lengua castellana y Literatura : 1o. Secundaria / Ma. Teresa Bouza lvarez ... [et al.] Madrid : Oxford Educacin, 2010 CD 913 Spa ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว [ซีด-รอม] [ม.ป.ท. : ม.ป.พ], [25--] ั ี CD 960 ThaHugo, Victor, Les miserables [DVD] / Victor Hugo Paris : Hachette, [20--] DVD 458 Eng New practical chinese reader : textbook = Xin shi yong han yu ke Beijing : Beijing yu yan da xueLiu, Xun ben / Liu Xun deng chu ban she, 2003 CD 958 CHI สิ่งพิมพ์รัฐบาล ตารางสถิติโครงการสารวจภาวะการ ทางานของประชากรระดับจังหวัด ไตร มาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม... / กลุ่ม สถิติแรงงาน สานักสถิตเศรษฐกิจและ ิ กรุงเทพฯ : สานักงานสถิติ สังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ แห่งชาติ, 2548- ทก 07.2 :549:4 ตารางสถิติโครงการสารวจภาวะการ ทางานของประชากร ระดับจังหวัด ไตร มาส 3 : กรกฎาคม-กันยายน... / งาน กรุงเทพฯ : งานสถิติแห่งชาติ สถิติแรงงาน ฝ่ายสถิติแรงงาน กองสถิติ ฝ่ายสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม สังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2544 ทก 07.2 :549:3 ยุทธศาสตร์การบริหารจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : รายงานผลการปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2547-2551 / คุณหญิง กรุงเทพฯ : สานักงานสารนิเทศ สุชาดา กีระนันทน์ ... [และคนอื่น ๆ] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 ทม 01.1 :547-551 รายงานประจาปี ... / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, [25--]- ทม 01.1 :553 วท
 13. 13. 13 รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน มีนาคม 2555AUTHOR TITLE IMPRINT CALL No. รายงานประกันคุณภาพปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 ทม 01.1 :549 อ

×