Far order july2011

528 views
468 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Far order july2011

  1. 1. รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อประจำาเดือน กรกฎาคม 2554 NO AUTHOR TITLE 1 Assouline, Pierre Herg : the man who created Tintin / Pierre Assouline ; translated by Charles Ruas 2 Bandyopadhyay, Suraj Models for social networks with statistical applications / Suraj Bandyopadhyay, A R. Rao, Bikas K. Sinha 3 Bauerlein, Mark The dumbest generation : how the digital age stupefies young americans and jeopardizes our future (or, dont trust anyone under 30) / Mark Bauerlein 4 Brinkley, Joel, 1952-Cambodias curse : the modern history of a troubled land / Joel Brinkley 5 Brinton, Ian Contemporary poetry : poets and poetry since 1990 / Ian Brinton 6 Brocheux, Pierre Indochine. EnglishIndochina : an ambiguous colonization, 1858-1954 / Pierre Brocheux and Daniel Hmery ; translated by Ly Lan Dill-Klein, with Eric Jennings, Nora Taylor, and Nomi Tousignant 7 Champa and the archaeology of M Son (Vietnam) / edited by Andrew Hardy, Mauro Cucarzi and Patrizia Zolese 8 Choi Byung Wook Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang (1820-1841) : central policies and local response / Choi Byung Wook 9 A companion to the philosophy of action / edited by Timothy OConnor and Constantine Sandis 10 Cultural mythology and global leadership / edited by E.H. Kessler and D.J. Wong- MingJi 11 Currey, Cecil B. Victory at any cost : the genius of Vietnams Gen. vo nguyen giap / Cecil B. Currey
  2. 2. 12 Currie, Gregory Narratives and narrators : a philosophy of stories / Gregory Currie13 Davies, Owen, 1969- haunted : a social history of ghosts / The Owen Davies14 Disjunctivism : contemporary readings / edited by Alex Byrne and Heather Logue15 Disjunctivism : perception, action, knowledge / edited by Adrian Haddock and Fiona Macpherson16 Dong, Lijun Bei da xin xue an : zhong xue sheng 800 zi you xiu zuo wen (shuang se) / Dong Lijun17 Driskill, Gerald W Organizational culture in action : a cultural analysis workbook / Gerald W. Driskill, Angela Laird Brenton18 Duiker, William J., Sacred War : nationalism and revolution in 1932- a divided Vietnam / William J. Duiker19 Elder, Janet, 1947- Exercise your college reading skills : developing more powerful comprehension / Janet Elder20 The encyclopedia of literary and cultural theory / Michael Ryan, general editor21 Fang, Ying Ge yan yan yu xie hou yu shou ce / Ying Fang22 Fish, William, 1972-Perception, hallucination, and illusion / William Fish23 Folk psychology re-assessed / edited by Daniel D. Hutto and Matthew Ratcliffe24 Fordham, Finn I do I undo I redo : the textual genesis of modernist selves in Hopkins, Yeats, Conrad, Forster, Joyce, and Woolf / Finn Fordham25 Playboy : and the making of the good life Fraterrigo, Elizabeth in Modern America / Elizabeth Fraterrigo26 Zhongguo gu dai wen xue shi jiang yi / Fu Fu, Sinian, 1896-1950 Sinian zhu27 Gainsborough, Martin, 1966- Rethinking the state / Martin Vietnam : Gainsborough
  3. 3. 28 Garland-Thomson,Staring : how we look / Rosemarie Rosemarie Garland-Thomson29 Gelin tong hua = Gelintonghua / [Jacob Grimm; Wilhelm Grimm] Writing lives : literary biography / Midge30 Gillies, Midge, 1962 Gillies31 Global art cinema : new theories and histories / edited by Rosalind Galt and Karl Schoonover32 Gooden, Philip The story of English : how the English language conquered the world / Philip Gooden33 Gopal, Priyamvada, 1968- The Indian English novel : nation, history, and narration / Priyamvada Gopal34 Grigg, Russell Lacan, language, and philosophy / Russell Grigg Embodied visions : evolution, emotion,35 Grodal, Torben Kragh culture, and film / Torben Grodal36 Gu dai Han yu zhi shi jiao cheng xue xi zhi dao shu / Zhang Shuangdi ... [deng] bian zhu37 Hammond, Paul, 1953-strangeness of tragedy / Paul The Hammond38 Harvey, David Cosmopolitanism and the geographies of freedom / David Harvey39 Hoang, Van Dao Viet Nam Quoc Dan Dang : a contemporary history of a national struggle : 1927-1954 / by Hoang, Van Dao and translated by Huynh, Khue40 Hodkinson, Paul Media, culture and society : an introduction / Paul Hodkinson41 HSK chang yong jie ci jing jiang jing lian. chu zhong deng / Li zeng ji Americas miracle man in Vietnam : Ngo42 Jacobs, Seth, 1964- Dinh Diem, religion, race, and U.S. intervention in Southeast Asia, 1950-1957 / Seth Jacobs
  4. 4. Everything bad is good for you : how43 Johnson, Steven, 1968- todays popular culture is actually making us smarter / Steven Johnson ; [with a new afterword by the author]44 Kalinak, Kathryn Marie,music : a very short introduction / Film 1952- Kathryn Kalinak45 Lm, Truong Buu A story of Viet Nam / by Truong Buu Lm Philosophy as fiction : self, deception, and46 Landy, Joshua, 1965- knowledge in Proust / Joshua Landy47 Lawrence, Mark Atwood The Vietnam War : A concise international history / Mark Atwood Lawrence48 Leplin, Jarrett A novel defense of scientific realism / Jarrett Leplin49 Li, Jian Yuan Ming xi qu dao du / Li Jian bian zhu.50 Li, Sijing Wu jing si shu shuo lue / Li Sijing51 Liu, Shuang Introducing intercultural communication : global cultures and contexts / Shuang Liu, Zala Volcic and Cindy Gallois52 Luong, Hy V Tradition, revolution, and market economy in a North Vietnamese Village, 1925-2006 / Hy V. Luong53 McCarthy, Conor The Cambridge introduction to Edward Said / Conor McCarthy Having the world in view : essays on Kant,54 McDowell, John Henry Hegel, and Sellars / John McDowell55 Niiniluoto, Ilkka Critical scientific realism / Ilkka Niiniluoto56 Qian, Liqun, 1939- Zhongguo xian dai wen xue san shi nian / Qian Liqun, Wen Rumin, Wu Fuhui zhu57 Ratliff, William Vietnam Rising : culture and change in Asias Tiger cub / William Ratliff58 Ren, Jiyu, 1916- Mozi yu Mo jia / Ren Jiyu
  5. 5. 59 Rody, Caroline, 1960- interethnic imagination : roots and The passages in contemporary Asian American fiction / Caroline Rody60 Santi Pakdeekham Jambupati-sutra : A synpotic romanized edition = ชมพูบดีสูตร : ฉบับสอบเทียบใบลาน61 Saunders, Max Self impression : Life-writing, autobiografiction, and the forms of modern literature / Max Saunders Everyday life : theories and practices from62 Sheringham, Michael surrealism to the present / Michael Sheringham63 Sidel, Mark Law and society in Vietnam / Mark Sidel The problem of perception / A. D. Smith64 Smith, A. D. (Arthur David)65 Soja, Edward W Postmodern geographies : The reassertion of space in critical social theory / Edward W. Soja66 Song, Wenjian. Xin luo ji jiao cheng / Song Wenjian67 Spencer-Oatey, Helen, 1952- interaction : a Intercultural multidisciplinary approach to intercultural communication / Helen Spencer-Oatey and Peter Franklin68 Tai, Hue-Tam Ho, Passion, betrayal, and revolution in 1948- colonial Saigon : the memoirs of Bao Luong / Hue-Tam Ho Tai69 Tingley, Nancy, 1948- of ancient Viet Nam from river plain Arts to open sea / Nancy Tingley ; with essays by Andreas Reinecke ... [et al.]70 Vietnam and the west : new approaches / Edited by Wynn Wilcox71 Ways of being male : representing masculinities in childrens literature and film / edited by John Stephens72 Wu, Xiaodong 20 shi ji wai guo wen xue zhuan ti shi san jiang cha tu ben / Wu, Xiaodong73 Zhang, Fengqian Shi jing yu xian Qin zhe xue / Zhang Fengqian zhu
  6. 6. 74 Zhang, Wenru Zhongguo xian dai zhe xue = Philosophy / Zhang Wenru, Guo Jianning zhu bian75 Zhongguo xian dang dai wen xue zhuan ti yan jiu zi xue zhi dao / Li Ping76 Zhu, Donglin Zhongguo xian dai wen xue jing dian, 1917-2000 (yi) = Zhongguo xiandai wenxue jingdian / zhu bian Zhu Donglin77 Zhu, Donglin Zhongguo xian dai wen xue jing dian, 1917-2000 = Zhongguo xiandai wenxue jingdian / zhu bian Zhu Donglin78 25 ปี การวิจารณ์ "คำาพิพากษา" / รื่นฤทัย สัจจ พันธุ์ บรรณาธิการ79 80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ80 100 เอกสารสำาคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ ไทย ลำาดับที่ 4 (วรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์) : กำาสรวลสมุทร สุดยอดกำาสรวล ศิลป์ / บรรณาธิการ : วินัย พงศ์ศรีเพียร81 กอร์ก, แมกซิม ี้ แม่82 ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ / สุวรรณา สถา อานันท์ บรรณาธิการ83 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน มนุษยศาสตร์ : รวมบทอภิปรายและบทความ วิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 3, 16-17 พฤศจิกายน 2552 / จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการโดย เกษม เพ็ญภินั นท์84 คำาไทยที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต85 เคอร์ลันสกี, มาร์ก ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ = Salt : a world history / Mark Kurlansky, เขียน ; เรืองชัย รัก ศรีอักษร, แปล86 ชมัยภร แสงกระจ่าง คุณปู่แว่นตาแตก87 ชุติมา ประกาศวุฒิสารอร่าง สร้างเรื่อง : เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และ ก่ ชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ = Narrating home and identity of marginalized women literature / ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
  7. 7. 88 ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ พ.ศ. 247589 ชูลซ์, บรูโน, ค.ศ. 1892-1942 ราศีนาฬิกาทราย / บรูโน ชูลซ์, เขียน เรือนไข้ใต้ ; ดลสิทธิ์ บางคมบาง, แปล90 ประวัติบุคคลสำาคัญ / สมเด็จกรมพระยาดำารง ดำารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 ราชานุภาพ ทรงนิพนธ์91 ดำารงราชานุภาพ, สมเด็บฯ กรมพระยา, 2405-2486 อธิ จ ายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม / สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ92 แต่งแปลบาลี = Pali composition and translation / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย93 ทรงศีล ทิวสมบุญ ถั่วงอกและหัวไฟ กับเรื่องเล่าฤดูหนาว = Beansprout & Firehead the winter tales / ทรงศีล ทิวสมบุญ94 ทรงศีล ทิวสมบุญ ถั่วงอกและหัวไฟ ในฤดูกาลสีดำา = Beansprout & Firehead in the black season / ทรงศีล ทิวสมบุญ95 ทัศนา ทัศนมิตร จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย / ทัศนา ทัศนมิตร96 นรา ยังเฟื้อ / นรา97 ปาลเลอกัวซ์, ฌอง แบปติ่องกรุค.ศ. 1805-1862 มงเซเญอร์ ปาล เล่าเรื สต์, งสยาม / เขียนโดย เลกัวซ์ ; แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร98 พระโพธิรังษี เรื่องจามเทวีวงศ์ : พงศาวดารเมืองหริภุญไชย ทั้งภาษาบาลีแลคำาแปล / พระโพธิรังษี ; พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) และ พระญาณวิชิตร (สิทธิ โลจนานนท์), แปล99 พระรัตนปัญญา ชินกาลมาลีนี100 พิมาน แจ่มจรัส เขียน / พิมาน แจ่มจรัส101 รวงทองส่องทางศิลป์102 ลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ : ทัศ นะของิลปิน / กองบรรณาธิการ อรพินท์ คำา สอน, จักรนาท นาคทอง และทิฆัมพร ขุนเณร103 วินัย พงศ์ศรีเพียร คลองตัดคำาพระพุทธโฆสาจารย์ / วินัย พงศ์ศรี เพียร104 วีระ สมบูรณ์ รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์ : ข้อสังเกตบางประการว่า ด้วยความเป็นรัฐ และปัญหาชาติพันธุ์ / วีระ สมบูรณ์
  8. 8. 105 ส. พลายน้อย กวีสยาม / ส. พลายน้อย106 ส. พลายน้อย สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย / ส. พลายน้อย107 ส. พลายน้อย สารานุกรมวัฒนธรรมไทย / ส. พลายน้อย108 สุนทรนุรักษ์, หลวง(กระจ่าง กรายงาน : เส้นทางชีวิตหลวงสุนทร มหาดเล็ วรรณโกวิท) รักษ์109 สุพรรณี ตามรอยประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ / สุ พรรณี110 ออร์เวลล์, จอร์จ 1984 / จอร์จ ออร์เวลล์ ; รัศมี เผ่าทองเหลือง และอำานวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงษ์, แปล111 เอนก นาวิกมูล จิตรกรรมพระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ / เอนก นาวิกมูล112 เอนก นาวิกมูล, 2496- ือชาวสยาม = Siamese craftsmanship / ฝีม เอนก นาวิกมูล113 เอนก นาวิกมูล, 2496- ัง ความหลังครั้งรัชกาลที่ 5 = Si Chang สีช Isle and the memory of King Chulalongkorn / เอนก นาวิกมูล

×