E-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journal – E-Journal ) หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ที่มีการจัดเก็บ  บันทึก และพ...
ความสำคัญ <ul><li>1. รวบรวมสารสนเทศที่ทันสมัย และมีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามความรู้ ข่าวสา...
5. บทบาทในการประชาสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ เนื้อหาสาระทางวิชาการ ทำให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง...
ประโยชน์ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>1. เป็นสื่อที่มีความทันสมัย </li></ul><ul><li>2. มีความสะดวก รวดเร็วและทันต่อคว...
<ul><li>7. จัดเก็บข้อมูล สร้างแฟ้มส่วนตัว จัดเก็บประวัติการค้น มีระบบการแจ้งเตือน สามารถฝากคำค้น เพื่อให้ระบบทำการค้นหาข้...
E-Journals  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <ul><li>1. ฐานข้อมูล Emerald Mangement Xtra  </li></ul><ul><ul><li>ประกอบด้ว...
<ul><li>3. ฐานข้อมูล Project MUSE </li></ul><ul><li>- ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสั...
<ul><li>4. ฐานข้อมูล ScienceDirect </li></ul><ul><li>- เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ และหนังาสืออิเลกทรอนิกส์ </li></ul><...
<ul><li>6. ฐานข้อมูล Scopus </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยขนาดใหญ่ของบริษัท Elsevier B.v.  ซึ่งเป็นบ...
<ul><li>เข้าใช้งานได้ที่ </li></ul><ul><li>http:// www.car.chula.ac.th/~curef -db/ </li></ul>วิธีการเข้าใช้
ฐานข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชา ชื่อฐานข้อมูลที่บอกรับ โดยสถาบันวิทยบริการจุฬาฯ และโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลจำแนก...
Journal of American Folklore  Journal of Folklore Research  American Literature  Comparative Literature Studies  Journ...
ค้นจาก subject
การค้นจากชื่อวารสาร
วิธีการสืบค้น : Basic Search
ตัวอย่างการค้น Thai literature
ตัวอย่างการค้นจากฐานข้อมูล ProjectMUSE Key words : Folklore and Discourse
รูปแบบการแสดงผลแบบ PDF
ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล JSTOR
รูปแบบการแสดงผล เลือกเปิดดูเนื้อหาตามเลขหน้าที่ต้องการ
รูปแบบการอ้างอิงทางบรรณาณุกรม
บทความฉบับเต็ม ( Fulltext )
ตัวอย่างการสืบค้นจากฐานข้อมูล EBSCOhost
รูปแบบการแสดงผลแบบ PDF
ตัวอย่างการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCOhost  ผ่านการ login ระบุสถานะภาพของผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้ Folder ที่ผู้ใช้เก็บรายการสืบค้น
ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บใน  Folder
ตัวอย่าง วารสาร ที่ต้องการให้ส่งข่าวสารฉบับปัจจุบัน
ตัวอย่างรายการที่มีการนำไปอ้างอิง จำนวนการนำไปอ้างอิงทางบรรณานุกรม
 
ตัวอย่างการสืบค้นจากฐานข้อมูล H.W. Willson
ผลการสืบค้น H.W. Willson
ตัวอย่างการแสดงผลการสืบค้น H.W.willson
รูปแบบการอ้างอิงทางบรรณาณุกรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E Journal ภ.ภาษาไทย 11 ธ.ค.52

4,551 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E Journal ภ.ภาษาไทย 11 ธ.ค.52

 1. 1. E-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journal – E-Journal ) หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ที่มีการจัดเก็บ บันทึก และพิมพ์เผยแพร่สารนิเทศทางวิชาการไว้ในรูปแฟ้มคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดออกแน่นอน สม่ำเสมอ โดยสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล และสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกได้จากฐานข้อมูลซีดี - รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 2. 2. ความสำคัญ <ul><li>1. รวบรวมสารสนเทศที่ทันสมัย และมีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้จากทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ </li></ul><ul><li>2. ผู้ผลิตวารสารสามารถรวบรวม จัดพิมพ์วารสารในเวลาอันรวดเร็ว    ช่วยประหยัดงบประมาณ การพิมพ์ ประหยัดกระดาษ และคำนึงถึงผู้อ่านมากขึ้น </li></ul><ul><li>3. การบอกรับเป็นสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ช่วยประหยัดเวลา งบประมาณและการจัดเก็บ เพราะห้องสมุดไม่ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บ บำรุงรักษาและนำขึ้นชั้น </li></ul><ul><li>4. เพิ่มบทบาทในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ ( Certification ) โดยบรรณาธิการ คณะกรรมการในการอ่านและพิจารณาความมีคุณค่าทางวิชาการของบทความ </li></ul><ul><li>( Peer Review ) </li></ul>
 3. 3. 5. บทบาทในการประชาสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ เนื้อหาสาระทางวิชาการ ทำให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น <ul><li>6. บทบาทอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเวลาในการสื่อสารข้อมูลทางวิชาการ ขยายขอบเขตของการสื่อสารทางวิชาการ และช่วยให้นักวิชาการสามารถสร้างฐานข้อมูลที่มีพลังและความยืดหยุ่นมากขึ้น ตลอดจนเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซอฟต์แวร์มัลติมีเดียต่างๆ อีกด้วย </li></ul>
 4. 4. ประโยชน์ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>1. เป็นสื่อที่มีความทันสมัย </li></ul><ul><li>2. มีความสะดวก รวดเร็วและทันต่อความต้องการ </li></ul><ul><li>3. วารสารหนึ่งเล่มสามารถใช้ได้พร้อมกันหลายคน โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา </li></ul><ul><li>4. วารสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งรูปภาพ กราฟิก ตารางและมัลติมีเดีย </li></ul><ul><li>5. สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถที่จะคัดลอก ตัดภาพ และจัดส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว </li></ul><ul><li>6. เชื่อมโยง ( Link ) ผู้แต่ง ผู้ผลิต / ตัวแทนขายและผู้อ่านได้ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกันอย่างรวดเร็ว </li></ul>
 5. 5. <ul><li>7. จัดเก็บข้อมูล สร้างแฟ้มส่วนตัว จัดเก็บประวัติการค้น มีระบบการแจ้งเตือน สามารถฝากคำค้น เพื่อให้ระบบทำการค้นหาข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้ตามคำขอ </li></ul><ul><li>8. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ </li></ul><ul><li>9. ประหยัดเวลาและลดจำนวนบุคลากรในการจัดเก็บวารสารขึ้นชั้นและเย็บเล่ม ตลอดจนไม่ต้องเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ไม่ต้องบำรุงรักษา </li></ul><ul><li>10 ช่วยในการจัดเก็บสถิติการใช้วารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 6. 6. E-Journals สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <ul><li>1. ฐานข้อมูล Emerald Mangement Xtra </li></ul><ul><ul><li>ประกอบด้วยบทความจากวารสารวิชาการมากกว่า 100 รายชื่อ </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ข้อมูลที่เป็นบทความฉบับเต็ม มากกว่า 42.000 รายการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้บริการบทความฉบับเต็มของวารสารที่ออกเผยแพร่ ตั้งแต่ปื 1994 และย้อนหลังจนถึงปี 1989 ให้บริการเฉพาะสาระสังเขป </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ฐานข้อมูล JSTOR </li></ul></ul><ul><ul><li>ครอบคลุมเนื้อหาสาขาต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>วารสารทางมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาภาษาและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และ ศิลปะการละคร </li></ul></ul><ul><ul><li>มีบทความวารสารฉบับย้อนหลัง 560 รายการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลการสืบค้นมีทั้งรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็ม </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>3. ฐานข้อมูล Project MUSE </li></ul><ul><li>- ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มากกว่า 300 กว่ารายการ </li></ul><ul><li>- สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นไป </li></ul><ul><li>- สืบค้นบทความจากวารสารฉบับย้อนหลังหลังบางรายการผ่านทางฐานข้อมูล </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. ฐานข้อมูล ScienceDirect </li></ul><ul><li>- เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ และหนังาสืออิเลกทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>- ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ </li></ul><ul><li>- วารสารวิชาการในฐานข้อมูลนี้มีมากกว่า 2,000 รายการ </li></ul><ul><li>- จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Elsevier5. ฐานข้อมูล 5. 5. EBSCOhost </li></ul><ul><li>- รวบรวมบทความวารสาร เอกสาร และรายงานการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>- สาขาวิชาต่าง ๆ และสหสาขาวิชามากกว่า 4,650 รายการ </li></ul><ul><li>- มีเอกสารฉบับเต็ม 5,300 รายการ </li></ul><ul><li>- วารสารให้เฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขปมีบทความมากกว่า 9,300 รายการ </li></ul><ul><li>- จัดทำโดยบริษัท EBSCOhost Publishing </li></ul>
 9. 9. <ul><li>6. ฐานข้อมูล Scopus </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยขนาดใหญ่ของบริษัท Elsevier B.v. ซึ่งเป็นบริษัทดเดียวกับที่ผลิตฐานข้อมูล ScienceDirect ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดฐานหนึ่ง </li></ul><ul><li>- แสดงผลข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อ ( Abstract) และรายการเอกสารอ้างอิง (Reference) </li></ul><ul><li>- มีบทคัดย่อกว่า 28 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966 และมีรายการเอกสารอ้างอิงกว่า 245 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 </li></ul><ul><li>- รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการกว่า 15,000 รายการ ของสำนักพิมพ์ 4,000 แห่ง </li></ul><ul><li>- เป็นวารสาร peer reviewed 12,880 รายการ </li></ul><ul><li>- เป็นวารสอิเล็กทรอนิกส์ประเภท open access ประมาณ 400 รายการ </li></ul><ul><li>- รายการอ้างอิงของแต่ละบทความ มีข้อมูลจำนวนการอ้างอิงพร้อมลิงค์ไปยังรายการนั้น ๆ และมีระบบการเตือน ( Alert me) ผ่านอีเมล์ของผู้ใช้เมื่อมีการอ้างอิงถึงเอกสารนี้ใน Scopus </li></ul>
 10. 10. <ul><li>เข้าใช้งานได้ที่ </li></ul><ul><li>http:// www.car.chula.ac.th/~curef -db/ </li></ul>วิธีการเข้าใช้
 11. 11. ฐานข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชา ชื่อฐานข้อมูลที่บอกรับ โดยสถาบันวิทยบริการจุฬาฯ และโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลจำแนกตามประเภทของเอกสาร เช่น e-journals และ e-books แนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูล ประกอบด้วย CAI & Presentations
 12. 12. Journal of American Folklore Journal of Folklore Research American Literature Comparative Literature Studies Journal of Modern Literature Philosophy and Literature Research in African Literatures Translation and Literature
 13. 13. ค้นจาก subject
 14. 14. การค้นจากชื่อวารสาร
 15. 15. วิธีการสืบค้น : Basic Search
 16. 16. ตัวอย่างการค้น Thai literature
 17. 17. ตัวอย่างการค้นจากฐานข้อมูล ProjectMUSE Key words : Folklore and Discourse
 18. 18. รูปแบบการแสดงผลแบบ PDF
 19. 19. ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล JSTOR
 20. 20. รูปแบบการแสดงผล เลือกเปิดดูเนื้อหาตามเลขหน้าที่ต้องการ
 21. 21. รูปแบบการอ้างอิงทางบรรณาณุกรม
 22. 22. บทความฉบับเต็ม ( Fulltext )
 23. 23. ตัวอย่างการสืบค้นจากฐานข้อมูล EBSCOhost
 24. 24. รูปแบบการแสดงผลแบบ PDF
 25. 25. ตัวอย่างการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCOhost ผ่านการ login ระบุสถานะภาพของผู้ใช้
 26. 26. ชื่อผู้ใช้ Folder ที่ผู้ใช้เก็บรายการสืบค้น
 27. 27. ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บใน Folder
 28. 28. ตัวอย่าง วารสาร ที่ต้องการให้ส่งข่าวสารฉบับปัจจุบัน
 29. 29. ตัวอย่างรายการที่มีการนำไปอ้างอิง จำนวนการนำไปอ้างอิงทางบรรณานุกรม
 30. 31. ตัวอย่างการสืบค้นจากฐานข้อมูล H.W. Willson
 31. 32. ผลการสืบค้น H.W. Willson
 32. 33. ตัวอย่างการแสดงผลการสืบค้น H.W.willson
 33. 34. รูปแบบการอ้างอิงทางบรรณาณุกรม

×