ื่   ื ่   ื้    รายชอหน ังสอทีจ ัดซอใหม่ ประจาเดือน มิถนายน 2555                       ุNO ...
ั                   ่   ความสมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปั จจุบัน : ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

585 views

Published on

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

 1. 1. ื่ ื ่ ื้ รายชอหน ังสอทีจ ัดซอใหม่ ประจาเดือน มิถนายน 2555 ุNO TITLE Phraprawat Somdet Phra Naresuan Maharat. EnglishA biography of King Naresuan the Great / by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab ; translated and edited by Kennon1 Breazeale2 British & European fossils / H. Gee, C. Fitzsimons & S. McCormick3 British & European Rocks & Minerals / E. Fejer, S. Frampton and C. Fitzsimons4 Designed maps : a sourcebook for GIS users / Cynthia A. Brewer5 Designing better maps : a guide for GIS users / Cynthia A. Brewer6 Designing geodatabases for transportation / J. Allison Butler Environmental health hazards and social justice : geographical perspectives on race7 and class disparities / Florence Margai The forgotten diaspora : Jewish communities in West Africa and the making of the 8 atlantic world / Peter Mark and Jose Da Silva Horta 9 Getting to know ESRI business analyst / Fred L. Miller10 GIS for water management in Europe / Mike Bedford11 GIS tutorial for humanitarian assistance / Firoz Verjee Happiness : New paradigm, measurement, and policy implications : Synthesis from the international conference "Happiness and public policy" July 18-19, 2007 Bangkok,12 Thailand / Sauwalak Kittiprapas ... [et al.]13 Internal colonization : Russias imperial experience / Alexander Etkind14 Meaning, discourse and society / Wolfgang Teubert The mon over two millennia : monuments, manuscripts, movements / edited by15 Patrick McCormick, Mathias Jenny, and Chris Baker16 Philippines. EnglishPhilippines / Helene Cixous ; translated by Laurent Milesi17 Philippines. EnglishPhilippines / Helene Cixous ; translated by Laurent Milesi18 Philosemitism in history / edited by Jonathan Karp and Adam Sutcliffe Phraprawat Somdet Phra Naresuan Maharat. EnglishA biography of King Naresuan the Great / by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab ; translated and edited by Kennon19 Breazeale20 Population geography : progress and prospect / edited by Michael Pacione21 Population geography : tools and issues / K. Bruce Newbold22 The portrayal of the battle of Ayutthaya in Myanmar literature / Soe Thuzar Myint Postcolonial environments : nature, culture and the contemporary Indian novel in23 English / Upamanyu Pablo Mukherjee24 Postmodern fairy tales : gender and narrative strategies / Cristina Bacchilega Pourquoi jaime Barthes. EnglishWhy I love Barthes / Alain Robbe-Grillet ; texts25 collected and edited by Olivier Corpet ; translated by Andrew Brown26 Rocks & Minerals : a portrait of the natural world / Frederick D. Atwood27 The Routledge companion to postmodernism / edited by Stuart Sim28 Spatial statistical data analysis for GIS users [DVD] / Konstantin Krivoruchko29 Technology, literature and culture / Alex Goody Through the eyes of the King : The travels of King Chulalongkorn to Malaya / Patricia30 Pui Huen Lim Transcending boundaries : writing for a dual audience of children and adults / edited31 by Sandra L. Beckett32 Web GIS : principles and applications / Pinde Fu and Jiulin Sun Pourquoi jaime Barthes. EnglishWhy I love Barthes / Alain Robbe-Grillet ; texts33 collected and edited by Olivier Corpet ; translated by Andrew Brown34 ของดีศรีลังกา / ลังกากุมาร
 2. 2. ั ่ ความสมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปั จจุบัน : ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21 /35 สมพงศ ์ ชูมาก36 ประวัตศาสตร์กัมพูชา / ธิบดี บัวคาศรี ิ37 ประวัตศาสตร์ลาวหลายมิต ิ / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ิ38 ิ ั้ ประวัตศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชนประถม / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ั ี ประวัตศาสตร์สงเขปประเทศลาว : ประเทศกลางแผ่นดินใหญ่เอเชยอาคเนย์ / แกรนท์ อีแวนส, ิ ์39 เขียน ; ดุษฎี เฮย์มอนด์, แปล ิ ิ ี ประวัตศาสตร์อนโดนีเซย = A short history of Indonesia / เอลเซา ไซนุดน (แกวนนิธ) ; ิ40 แปลโดย เพ็ชรี สุมตร ิ ้ ปลายขอบฟ้ าฉาน : บันทึกการต่อสูทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในพม่า / เจ ้า ่ ์41 ยอดศ ึก นิพัทธ์พร เพ็งแก ้ว และนวลแก ้ว บูรพวัฒน์42 ื แผ่นดินต ้องคาสาป จากสมเด็จพระเจ ้าเสอ ถึงแผ่นดินพระเจ ้าบรมโกศ43 ิ ศลปะในประเทศพม่า = The traditional art of Myanmar / ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ั สงคราม การค ้า และชาตินยมในความสมพันธ์ไทย-กัมพูชา = Wars, trade and nationalism in ิ44 Thai-Cambodian relations / พวงทอง ภวัครพันธุ์ หมูบ ้านเล็กตระกูลเป้ า / หวังอันอี้ ; พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ่45 บรมราชกุมารี หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : ราชธานีแห่งความทรงจาและพืนทีพธกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ ้ ่ ิ ี = Luang Prabang, the world cultural heritage : Memories of Royal city, ritual space46 ั ิ and globalization / ศุภชย สงห์ยะบุศย์

×