• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555
 

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

on

 • 676 views

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555

Statistics

Views

Total Views
676
Views on SlideShare
676
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555 รายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555 Document Transcript

  • ื่ ื ่ ื้ รายชอหน ังสอทีจ ัดซอใหม่ ประจาเดือน มิถนายน 2555 ุNO TITLE Phraprawat Somdet Phra Naresuan Maharat. EnglishA biography of King Naresuan the Great / by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab ; translated and edited by Kennon1 Breazeale2 British & European fossils / H. Gee, C. Fitzsimons & S. McCormick3 British & European Rocks & Minerals / E. Fejer, S. Frampton and C. Fitzsimons4 Designed maps : a sourcebook for GIS users / Cynthia A. Brewer5 Designing better maps : a guide for GIS users / Cynthia A. Brewer6 Designing geodatabases for transportation / J. Allison Butler Environmental health hazards and social justice : geographical perspectives on race7 and class disparities / Florence Margai The forgotten diaspora : Jewish communities in West Africa and the making of the 8 atlantic world / Peter Mark and Jose Da Silva Horta 9 Getting to know ESRI business analyst / Fred L. Miller10 GIS for water management in Europe / Mike Bedford11 GIS tutorial for humanitarian assistance / Firoz Verjee Happiness : New paradigm, measurement, and policy implications : Synthesis from the international conference "Happiness and public policy" July 18-19, 2007 Bangkok,12 Thailand / Sauwalak Kittiprapas ... [et al.]13 Internal colonization : Russias imperial experience / Alexander Etkind14 Meaning, discourse and society / Wolfgang Teubert The mon over two millennia : monuments, manuscripts, movements / edited by15 Patrick McCormick, Mathias Jenny, and Chris Baker16 Philippines. EnglishPhilippines / Helene Cixous ; translated by Laurent Milesi17 Philippines. EnglishPhilippines / Helene Cixous ; translated by Laurent Milesi18 Philosemitism in history / edited by Jonathan Karp and Adam Sutcliffe Phraprawat Somdet Phra Naresuan Maharat. EnglishA biography of King Naresuan the Great / by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab ; translated and edited by Kennon19 Breazeale20 Population geography : progress and prospect / edited by Michael Pacione21 Population geography : tools and issues / K. Bruce Newbold22 The portrayal of the battle of Ayutthaya in Myanmar literature / Soe Thuzar Myint Postcolonial environments : nature, culture and the contemporary Indian novel in23 English / Upamanyu Pablo Mukherjee24 Postmodern fairy tales : gender and narrative strategies / Cristina Bacchilega Pourquoi jaime Barthes. EnglishWhy I love Barthes / Alain Robbe-Grillet ; texts25 collected and edited by Olivier Corpet ; translated by Andrew Brown26 Rocks & Minerals : a portrait of the natural world / Frederick D. Atwood27 The Routledge companion to postmodernism / edited by Stuart Sim28 Spatial statistical data analysis for GIS users [DVD] / Konstantin Krivoruchko29 Technology, literature and culture / Alex Goody Through the eyes of the King : The travels of King Chulalongkorn to Malaya / Patricia30 Pui Huen Lim Transcending boundaries : writing for a dual audience of children and adults / edited31 by Sandra L. Beckett32 Web GIS : principles and applications / Pinde Fu and Jiulin Sun Pourquoi jaime Barthes. EnglishWhy I love Barthes / Alain Robbe-Grillet ; texts33 collected and edited by Olivier Corpet ; translated by Andrew Brown34 ของดีศรีลังกา / ลังกากุมาร
  • ั ่ ความสมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปั จจุบัน : ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21 /35 สมพงศ ์ ชูมาก36 ประวัตศาสตร์กัมพูชา / ธิบดี บัวคาศรี ิ37 ประวัตศาสตร์ลาวหลายมิต ิ / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ิ38 ิ ั้ ประวัตศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชนประถม / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ั ี ประวัตศาสตร์สงเขปประเทศลาว : ประเทศกลางแผ่นดินใหญ่เอเชยอาคเนย์ / แกรนท์ อีแวนส, ิ ์39 เขียน ; ดุษฎี เฮย์มอนด์, แปล ิ ิ ี ประวัตศาสตร์อนโดนีเซย = A short history of Indonesia / เอลเซา ไซนุดน (แกวนนิธ) ; ิ40 แปลโดย เพ็ชรี สุมตร ิ ้ ปลายขอบฟ้ าฉาน : บันทึกการต่อสูทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในพม่า / เจ ้า ่ ์41 ยอดศ ึก นิพัทธ์พร เพ็งแก ้ว และนวลแก ้ว บูรพวัฒน์42 ื แผ่นดินต ้องคาสาป จากสมเด็จพระเจ ้าเสอ ถึงแผ่นดินพระเจ ้าบรมโกศ43 ิ ศลปะในประเทศพม่า = The traditional art of Myanmar / ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ั สงคราม การค ้า และชาตินยมในความสมพันธ์ไทย-กัมพูชา = Wars, trade and nationalism in ิ44 Thai-Cambodian relations / พวงทอง ภวัครพันธุ์ หมูบ ้านเล็กตระกูลเป้ า / หวังอันอี้ ; พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ่45 บรมราชกุมารี หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : ราชธานีแห่งความทรงจาและพืนทีพธกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ ้ ่ ิ ี = Luang Prabang, the world cultural heritage : Memories of Royal city, ritual space46 ั ิ and globalization / ศุภชย สงห์ยะบุศย์