АРХАНГАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,     БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД          2013.02.14
АРХАНГАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,    БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР 100 000 айлын орон сууц хөтөлбөрий...
АРХАНГАЙ АЙМАГ100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ХОТХОН ХОРООЛЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА   Архангай аймгийн төвд эхний...
100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ          БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХО...
2. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН 44 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГАШИГЛАЛАТАД ОРУУЛААД БАЙНА.                  Орон ...
3. ÕÓÄÀËÄÀÀ ¯ÉËЧÈËÃÝÝÍÈÉ ÃÓÄÀÌЖ БАЙГУУЛАХ 2011- 2012 ОНД   ГҮЙЦЭТГЭЖ, 67 ИРГЭНИЙГ АЖЛЫН БАЙРААР ХАНГАВ         ...
„‟¯ÉËÄÂÝÐËÝË, ÕÓÄÀËÄÀÀ ¯ÉË ÈËÃÝÝÍÈÉ ÃÓÄÀÌÆ‟‟             ÅЪÍÕÈÉ ÒªËªÂ˪êªÁàðèëãûí íèéò òàëáàé  S= 2010m2Àâò...
4. ЦЭЦЭРЛЭГ САД, Ҫ ÃÓÄÀÌÆÍÛ ÒÎÕÈÆÈËÒОД 677,8 САЯ ТӨГРӨГИЙГ            ЗАРЦУУЛААД БАЙНА. - 2010  онд Цэцэрл...
Ҫ ТАЛБАЙ, ÃÓÄÀÌÆÍÛ ТОХИЖИЛТ                        2012 онд тохижилтын             ...
5. “ÁÓËÃÀÍ ÕÀÍÃÀÉ” ÎÐÎÍ ÑÓÓÖÍÛ ÕÎÐÎÎËÎËЫН АЖИЛ 2013 ОНД ЭХЛЭНЭ                  Булганхангай    хороо...
  Булган хангай хорооллын барилгажих төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын 2010  оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10 дугаар тогто...
100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ             БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛ...
Булганхангай цогцолбор хороололын инженерийн шугам        сүлжээний төлөвлөлт-Цýâýð óñíû õóâüä 3 êì, - Бîõèð óñíû ...
1.БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТАЛААР  Аéìãèéí õýìæýýíä áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèëä óë...
2012 онд орон нутгийн компаниудын гүйцэтгэсэн ажил, норм      нормчлолын санд төвлөрүүлсэн шимтгэлийн хэмжээ1. 2012 о...
ÇÓÐÀÃ ÒªÑªË ÌÀÃÀÄËÀËÛÍ ÒÀËÀÀÐ   Àéìãèéí õýìæýýíä õýðýãæèõ áàðèëãà áàéãññëàíæийì çóðàã òºñëèéã   çàõèàëàõ, àæëûí òîî õ...
ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ТАЛААР  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус аймгийн төвийн орон сууцны барилгуудын ...
Хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх талаар/2012 оны хөрөнгө оруулалт, 2013 онд хийгдэх ажлын талаар/    ...
2012 онд шинээр ашиглалтад орсон   барилга байгууламжууд  БШУЯ-ны захиалгаар Архангай аймагт улс орон нутгийн  хөрөн...
БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР      Хөрөнгө оруулалтын         хэмжээ       1436.8        БШУЯ ...
Захиалагч инженерүүдийн багаж хэрэгсэл БСШУЯ-ны БЗАА-наас Боловсролын салбарын барилга байгууламжийн  чанарын хяналт хи...
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР  Манай аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх  ав...
БАРИЛГА УГСРАЛТ, МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР       “ЦАЖ”ХХК-ны үйлдвэрлэсэн хүрмэн гулдмай  “Мандаа-Чулуу”...
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР  Мандаа-Чулуу”ХХК-ны үйлдвэрлэсэн замын хавтан
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СОРИЛШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД          -2012 онд Барилгын     ...
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРТАРИЙН ТАЛААРЭлс хайрганы иж бүрэн шигшүүр  Шахалтын бат бэх тодорхойлох прес...
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР
2003-2012 онуудад иргэн, ААНБ-д эзэмшүүлсэн газрын хэмжээ, байршил, зориулалт      Дуудла              ...
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР  Газрыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх/2013 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн05 тогтоол/, 2011 2012 о...
2003-2012 онуудад газрын дуудлага худалдаанаас орсон орлогын хэмжээ                            ...
АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2003-2012 ОНУУДАД ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ЯВЦ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР/      12000      10000       8000 ...
2003-2012 онуудад газрын дуудлага худалдаанаас орон нутагторсон орлого   250000   200000   150000   100000   50...
2003-2012 ОНУУДАД ГАЗРЫГ ТӨЛБӨРӨӨС ОРСОН ОРЛОГО      Газрын төлбөр 2003 оноос хойш өссөн дүнгээр 587908,9 мянган төг...
СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР   : ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012.03.000-НЫ ӨДРИЙН 134-Р ТОГТООЛООР   БАТЛАГДСАН “100 МЯНГАН АЙЛЫ...
Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан талаар Барилга.мнсайт, орон нутгийн Тамир, АВ телевиз, Архангайнамьдрал, Архангайн т...
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ  2012 оны 10 сарын 11-16-нд ОБЕГ, аймгийн ОБХ-ээс хамтран зохион байгуулсан “Гамшга...
2012 онд мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор худалдан авах ажиллагаа, мэргэшсэн төсөвчин ,архитектор, инженер    ...
2013 онд хийж буй ажлын талаар  Гудамж төсөл / Ногоон хөгжлийн аймаг/  2013 оны улс, орон нутгийн болон төсөл хөтөлбөр...
2013 онд хиих ажлын талаар  Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, хамгаалах дунд хугацааны хөтөлбөр боловсруулж, аймгийн ИТХ-  ...
2013 ОНД ХИЙГДЭХ Á¯ÒÝÝÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒЫН АЖЛУУДÕ¿¿õäèéí íîìûí ºð㺺  Àéìãèéí íèéòèéí íîìûí ñàí
"ÒÀÌÈÐ" ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÇÓÑËÀÍÃÈÉÍ ÕÝÑÝÃЧÈËÑÝÍ                      ЪÍÕÈÉ ÒªËªÂ˪ꪓÒàìèð” ÎÓ õ...
2013 ОНД ГУДАМЖ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ     /4,1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ/
ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХОТЫН ДОТОР ШИНЭЭР 6.6КМ ЗАМЫГ 1,8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР          ...
Булганхангай цогцолбор хорооллын дулаан , эрчим хүчээр  хангах цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээний 3,3     ...
2013 онд Цэцэрлэг хотын төвийн 306 айлын гэрхороололыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох    ажил эхэлнэ /2,0 тэрбум төг...
ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ТӨВ ДОТОРХИ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙӨРГӨТГӨЛ, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖИЛ /400,0 сая/
2013 ОНД ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭХ 2,3-Р ЭЭЛЖИЙН ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ ДАЛАНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН З...
2013 онд Шинэ хороололд 40 айлын амины     орон сууц баригдана
ШИНЭЭР БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Õ¿¿õýä çàëóó óóäûí ïàðêèéí òºëºâëºëò
Шинэ хороололд төлөвлөж буй эхний ээлжийн240 айлын орон сууцны төлөвлөлт
Шинэ хороололд баригдах эрчим хүчний хэмнэлттэй 44 айлын амины орон сууцны төлөвлөлт / канад модон технологи /
ШИНЭЭР БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хүүхэд залуучуудын соёл үйлчилгээний цогцолбор, Усан бассейн
Хөгжимт жүжгийн театр
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
2013.02.14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013.02.14

942 views

Published on

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013.02.14

 1. 1. АРХАНГАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД 2013.02.14
 2. 2. АРХАНГАЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР 100 000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хэрэгжилт Булганхангай цогцолбор хороолол Үйлдвэрлэл, худалдааны гудамж Тохижилт /цэцэрлэг сад, явган зам, автомашины зогсоол/ Хүүхдийн зуслан
 3. 3. АРХАНГАЙ АЙМАГ100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ХОТХОН ХОРООЛЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА Архангай аймгийн төвд эхний ээлжинд баригдах 395 айлын орон сууцнаас 133 айлын орон сууц ашиглалтад орж эхлээд байна Булганхангай цогцолбор Хороолол - эхний ээлж 228 айлын орон сууц Байршил: Нисэх онгоцны буудлын чөлөөлөгдсөн талбай АТЕК ХХК - 60 айлын орон сууц Байршил: 24 айлын орон сууцны урд талд Цогт-өнжүүл ХХК - 29 айлын 3 орон сууц Байршил: 3-р 10 жилийн хойд талд ГУРВАНТАМИР ХХК - 44 айлын орон сууц Байршил: 3-р 10 жилийн хойд талд
 4. 4. 100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛЛЫН БАЙРШИЛШИНЭ ХОРООЛОЛД ЭХНИЙ ЭЭЛЖИНД БАРИГДАХ 240 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ГЕОЛОГИ, ЗУРАГТӨСВИЙН АЖЛЫГ 46,0 САЯ ТӨГРӨГӨӨР БОЛОВСРУУЛААД БАЙНА.
 5. 5. 2. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН 44 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГАШИГЛАЛАТАД ОРУУЛААД БАЙНА.  Орон сууцны 1м2 үнэ- 750-800.0 мянган төгрөг  Төрийн албан хаагчийн 44 айлын орон сууцанд 14 байгууллагын 17 төрийн албан хаагчид нийт 160.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.
 6. 6. 3. ÕÓÄÀËÄÀÀ ¯ÉËЧÈËÃÝÝÍÈÉ ÃÓÄÀÌЖ БАЙГУУЛАХ 2011- 2012 ОНД ГҮЙЦЭТГЭЖ, 67 ИРГЭНИЙГ АЖЛЫН БАЙРААР ХАНГАВ “Худалдааны гудамж” байгуулах шийдвэр -Аймгийн ИТХ-ын2011 оны 41 дүгээр тогтоол - Аймгийн Засаг даргын 2011 оны 09 сарын 25- ны а/368 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, тус гудамжны ажлыг зохион байгуулж эхлэсэн. •Газар чөлөөлөх ажил Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшилд олгогдсон газрын тодорхой хэсгийг чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулав. •Барилгын ажлын явц ”Худалдаа, үйлдвэрлэлийн гудамж”-нд павилоны барилгын ажлыг “Гурвантамир”ХХК, “Шинэ-хүч констракшин”ХХК, гадна дулаан, цэвэр бохир усны шугамын ажил, халаалтын тогооны болон Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилгыг “”Цагаан сүмбэр”ХХК нууд тус тус хийж гүйцэтгэсэн. - 67 õ¿ìèé àæëûì байр áèé áîëìî. Үүнд: -θäîë èí, ãóòàë èí, çàñâàð èí -Ãàð óðëàë, ñèéëáýð, äàðõàí,ìóæààí -1000 íýðèéí áàðààíû õóäàëäàà -Îëîí ¿íäýñòíèé õîîëíû ãàçàð ãýõ ìýò - Нийт төсөвт өртөг - 1.2 тэрбум төгрөг
 7. 7. „‟¯ÉËÄÂÝÐËÝË, ÕÓÄÀËÄÀÀ ¯ÉË ÈËÃÝÝÍÈÉ ÃÓÄÀÌÆ‟‟ ÅЪÍÕÈÉ ÒªËªÂ˪êªÁàðèëãûí íèéò òàëáàé S= 2010m2Àâòî çàì, çîãñîîë S= 2267m2ßâãàí çàì, òàëáàé S= 2650m2 /
 8. 8. 4. ЦЭЦЭРЛЭГ САД, Ҫ ÃÓÄÀÌÆÍÛ ÒÎÕÈÆÈËÒОД 677,8 САЯ ТӨГРӨГИЙГ ЗАРЦУУЛААД БАЙНА. - 2010 онд Цэцэрлэгхотын тохижилтын ижбүрэн зураг төсвийгболовсруулав. -Цэцэрлэг хотынтохижилтын ажилд 2012оны улсын төсөвт 677,8сая төгрөг тусгуулж,гүйцэтгүүлсэн.
 9. 9. Ҫ ТАЛБАЙ, ÃÓÄÀÌÆÍÛ ТОХИЖИЛТ  2012 онд тохижилтын ажлаар 5 багц ажил нийт 677.8 сая төгрөгний ажлыг гүйцэтгэв.  Үүнд; 1. Төв талбай, тайзны тохижилтын ажил-273.7сая төг 2. Булган цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хайсны болон төв зам дагуух явган замынХУДАЛДААНЫ ÃÓÄÀÌÆÍÛ ЯВГАН ЗАМ, УС ЗАЙЛУУЛАХ ажил – 102.9 сая төг СУВГИЙН ТОХИЖИЛТ 3. Гэрлэн дохио, камерийн ажил- 84.0 сая 4. Автобусны зогсоол- 30.0 сая төг 5. Үйлдвэрлэл, худалдааны гудамжны явган зам, ус зайлуулах сувгийн ажил- 78.5 сая төг
 10. 10. 5. “ÁÓËÃÀÍ ÕÀÍÃÀÉ” ÎÐÎÍ ÑÓÓÖÍÛ ÕÎÐÎÎËÎËЫН АЖИЛ 2013 ОНД ЭХЛЭНЭ  Булганхангай хороололын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 2012 онд экспертизээр батлуулав. 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээг барьж байгуулахад 3,5 тэрбум төгрөг тусгагдсан 1) 2012 онд Хөгжимт драмын театр, 150 хүүхдийн цэцэрлэг,Усан бассейн, Спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль, Онцгой байдлын конторын барилгууд баригдана /улсын төсвийн хөрөнгө ............төгрөг/ 2) Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний өөрийн хөрөнгөөр 40 айлын амины орон сууц, 5 одтой Зочид буудал,Худалдааны төв, ортой эмнэлгийн барилга барих газруудыг төсөл сонгон шалгаруулалтаар эзэмшүүлнэ. 3) Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “1000 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлыг тусгуулсан 4) Мөн дулааны станц 30ккал/ цагийн хүчин чадалтай дулааны станцын ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэнэ /350 сая.төг/
 11. 11.  Булган хангай хорооллын барилгажих төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын 2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор баталсан Булганхангай хороолол нь 2012-2020 он хүртэл 3 үе шаттай хэрэгжинэ Íèéò 4100 àéëûí îðîí ñóóö ◦ 1-р үе шат нь 2012-2014 он хүртэл - 490 àéëûí îðîí ñóóö ◦ 2-р үе шат нь 2014-2017 он хүртэл -1438 àéëûí îðîí ñóóö ◦ 3-р үе шат нь 2017-2020 он хүртэл -2172 àéëûí îðîí ñóóöТөслийн нийт хөрөнгө оруулалт: нийт 296,578,408,300 төгрөг /216,480,590 ам доллар/ 1-р үе шат: 51,273,811,380 төгрөг /37,426,139 ам доллар/ 2-р үе шат: 101,637,385,000 төгрөг /74,187,872 ам доллар/ 3-р үе шат 136,263,025,000 төгрөг /99,462,062 ам доллар/
 12. 12. 100 000 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ БУЛГАНХАНГАЙ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛЛЫН БАЙРШИЛ ЭХНИЙ ЭЭЛЖИНД БАРИГДАХ 228 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨБулганхангай цогцолбор хороолол Эхний ээлж 228 айлын орон сууцБайршил: Нисэх онгоцны буудлын чөлөөлөгдсөн талбай
 13. 13. Булганхангай цогцолбор хороололын инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлт-Цýâýð óñíû õóâüä 3 êì, - Бîõèð óñíû õóâüä 2,5 êì,øèíýэр хийõ - дулааны эх үүсвэрQ=19.07 Гкал/цаг , дулааны хос шугамФ300 L=560ì, Ф250 L=500ì, Ф200L=500ì, Ф150 L=1000ì
 14. 14. 1.БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТАЛААР Аéìãèéí õýìæýýíä áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèëä óëñ, îðîí íóòãèéí òºñâèéí áîëîí áóñàä òºñºë õºòºëáºð¿¿äèéí õ¿ðýýíä íèéò 67 áàðèëãà îáüåêòîä 18520,6 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäõýýð òóñãàãäñàí áà ýäãýýð òºñºë õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà. 17 суманд барилга байгууламжийн байршил тогтоож, газрын захирамж гаргуулах, техникийн нөхцөл бүрдүүлж зургийн даалгавар боловруулах, их засварын ажлын хэмжилт хийж, даалгавар боловсруулахад 7 удаа, үе шатны ажлын техникийн хяналт хийхэд 68 удаа тус тус ажилласан байна. Аймгийн хэмжээнд Боловсролын салбарын 110, эрүүл мэндийн салбарын 29, төрийн болон нийгэм соёлын 94, нийт 224 барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, паспортжуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, шаардагдах ажиллах хүчний томилолт, шатахууны зардалд 10,4 сая төгрөг шаардагдах тооцоог хийж, аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлээд байна. Цэцэрлэг хотын эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн болон орон сууц, олон нийтийн томоохон барилгуудын газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг урьдчилсан байдлаар тогтоох судалгаа хийж, 1970 оноос өмнө баригдсан орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөлт хийхээр төлөвлөөд байна. Орон нутагт барилга угсралт, зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн эрх авсан нийт 12 аж ахуйн нэгжүүдийн гүйцэтгэсэн ажлуудын нийт төсөвт өртгөөс нормчлолын сангийн зардал 6509482 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.
 15. 15. 2012 онд орон нутгийн компаниудын гүйцэтгэсэн ажил, норм нормчлолын санд төвлөрүүлсэн шимтгэлийн хэмжээ1. 2012 онд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн хийж гүйцэтгэсэн ажлынүзүүлэлтийг санхүүжилтээр харуулав. /сая.төг/ "Öàãààíñ¿ìáýð,, ÕÕÊ 136,4 155,0 129,5 "Ìàíäàà÷óëóóí,, ÕÕÊ 20,0 385,0 "Ãóðâàíòàìèð ,,ÕÕÊ 59,2 "Øèâýýò ãÿëìàí,, ÕÕÊ "Äýëèéí õîòãîð ,,ÕÕÊ 1068,988 "Íóóðûí òîëãîé,, ÕÕÊ "Îä-Äà òàéæ,, ÕÕÊ 1270,0 "Òàìèðûí öàõèóð,, ÕÕÊГрафик-1 "Áè Áîð"ÕÕÊ 92,2 "Áîëä Àð"ÕÕÊ 37,19 "Õàñó"ÕÕÊ 128,0 139,9 "Шинэ хүч"ХХК2.Орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн нормчлолынсангийн дансанд төвлөрүүлсэн шимтгэлийг графикаар үзүүлэв./мян.төг/График-2 "Öàãààíñ¿ìáýð,, ÕÕÊ 279000 233100 "Ìàíäàà÷óëóóí,, ÕÕÊ 245520 36000 693000 "Ãóðâàíòàìèð ,,ÕÕÊ 106560 "Øèâýýò ãÿëìàí,, ÕÕÊ "Äýëèéí õîòãîð ,,ÕÕÊ 1924178.4 "Íóóðûí òîëãîé,, ÕÕÊ "Îä-Äà òàéæ,, ÕÕÊ 2286000 "Òàìèðûí öàõèóð,, ÕÕÊ "Áè Áîð"ÕÕÊ 165960 "Áîëä Àð"ÕÕÊ 66943.1 "Õàñó"ÕÕÊ 230400 251820 "Шинэ хүч"ХХК
 16. 16. ÇÓÐÀÃ ÒªÑªË ÌÀÃÀÄËÀËÛÍ ÒÀËÀÀÐ Àéìãèéí õýìæýýíä õýðýãæèõ áàðèëãà áàéãññëàíæийì çóðàã òºñëèéã çàõèàëàõ, àæëûí òîî õýìæýýã ãàðãóóëàõ, ãàçðûí çàõèðàìæ, äýâñãýð çóðàã, êàäàñòðûí çóðàãëàë, òåõíèêèéí íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýí àâàõ, çóðãèéí äààëãàâàð áîëîâñðóóëàõ, èíæåíåð ãåîëîãèéí ñóäàëãàà õèéëãýõ, ýñêèç çóðàã áàòëàõ, àæëûí çóðàã çºâøººðºëöºõ, áóñàä õîëáîãäîõ áè èã áàðèìòûã á¿ðä¿¿ëýí åðºíõèé çàõèàëàã áîëîí çóðàã òºñëèéí áàéãóóëëàãàä òóõàé á¿ðä íü õ¿ðã¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàснаар тухайн онд төлөвлөгдсөн ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн.a) Èõ òàíèð ,Чñëññò, Õàìãàé ,Öýöýðëýã , Æàðãàëàìò ñóìûí 75 îðòîé äîòóóð áàéð,b) Батцэнгэл сумын 10 ортой эмнэлгийн барилга, Õàìãàé ðñíûì Ýíìýëýãèéì ºðãºòãºë, Ýр¿¿ë íýìäèéã äýíæèõ òºâèéì áàðèëãàc) Öàõèð ðñíûì 180 суудалтай ðñðãññëèéì ºðãºòãºë ,Төвшрүүлэх сумын 320 суудалтай хичээлийн байрны өргөтгөл, Өгийнуур сумын 320 суудалтай сургуулийн барилгын өргөтгөл, Эрдэнэмандал сумын 640 суудалтай хичээлийн байрны барилга ,d) ªíäºð-Óëàààì, Õàøààò ðñíûì сургуулийн ðïîðò çààëe) Ýðäýíý áóëãàí ñóìûí 36 àéëûí îðîí ñóóö, , “Булганхангай” орон сууцны хорооллын эхний ээлжийн 240 айлын орон сууц, инженерийн шугам сүлжээний ажилf) Ýðäýìýáñëãàì Õ¿¿õýä çàëññчññäûì ðî¸ë, àíðàëò, Чèéðýãæ¿¿ëýëòèéì òºâ, , Õ¿¿õäèéí íîìûí ñàí, Òàìèð êèíî òåàòðûí áàðèëãàg) Ýðäэìýáñëãàì ðñíûì Äðàíûì òåàòðûì áàðèëãà, аймгийн Òýýâýð àâòî çàíûì ãàçðûì êîìòîð Ø¿¿õ, прокурорын ãàçðûì êîìòîð
 17. 17. ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ТАЛААР Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус аймгийн төвийн орон сууцны барилгуудын дээврийг шинэчилсэн: Нийт 76 айлын орон сууцны 6 байрны дээврийн шинэчлэл, цахилгааны ажилд 149,0 сая төгрөгний “Гурван тамир”ХХК, “Нуурын толгой”ХХК-ууд хийж гүйцэтгэсэн. Тус аймгийн СӨХ-тэй хамтран орон сууцны барилгуудын ашиглалтын өнөөгийн байдал, дээврийн шинэчлэлт, засвар арчилгааны талаар үзлэг шалгалтыг хийж барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтлөн нэгдсэн мэдээлэлийн санд оруулсан ба 14 байрны хаалга, цонх, цахилгааны засварт 8,0 сая төгрөг зарцуулсан . 2012-2013 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд дулаан хангамжийн “Их голомтын-Илч”ХХК нь 13 нэр төрлийн 25,0 сая төгрөгний, ус суваг ашиглалтын “Ундарга”ХХК нь 28 нэр төрлийн 44,540 сая төгрөгний засвар шинэчлэлийн ажил хийх төлөвлөгөөг гарган үе шаттайгаар хийж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангасан. Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “1000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд Архангай аймагт хийж гүйцэтгэх гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажлын ачааллын тооцоог гаргаж ЗТБХБЯ-нд хүргүүлсэн. Мөн аймгийн төвд 2013 онд инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой гэр хорооллын 306 айлын байршил – 2,0 тэрбум Б Аймгийн төвд шинээр нэмж өргөтгөх шаардлагатай цэвэр усны 860 у/м, бохир усны 2400 у/м шугамуудын трассыг сонгож, зураг төсвийг хийж ЗТБХБЯ-нд хүргүүлсэн.
 18. 18. Хөрөнгө оруулалтыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх талаар/2012 оны хөрөнгө оруулалт, 2013 онд хийгдэх ажлын талаар/ 2007-2013 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын харьцуулалт 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Их засвар 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он барилга угсралт, инженерийн шугам сүлжээ 2011 он 2012 он 2013 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он барилга угсралт, инженерийн шугам 1410 3165.8 2709.4 3532.2 7216.4 4747.7 27403.2 сүлжээ Их засвар 1261.9 1081 584.5 1851 1161.9 1532.4 715.1
 19. 19. 2012 онд шинээр ашиглалтад орсон барилга байгууламжууд БШУЯ-ны захиалгаар Архангай аймагт улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга угсралт болон их засварын ажлууд Тус аймгийн хэмжээнд 2012 оны улс, орон нутаг, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар барилга угсралт их засвар нийлсэн 66 обьект байгаагаас БСШУЯ-ны БЗА-нд гэрээтэй 16-н обьект, орон нутаг эрх шилжигдсэн 24 обьектод барилга угсралт их засварын ажил хийгдсэн. Хашаат сумын 75 ортой дотуур байр, сургуулийн халаалтын зуух нэгдсэн шугам сүлжээ, Өгийнуур сумын 320 хүүхдийн хичээлийн байрны өргөтгөл, Хангай сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэг, Эрдэнэбулган сумын МУБИС-ын Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн барилга, 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгуудыг ашиглалтанд орсон. ЭМЯ-ны захиалгаар Архангай аймагт улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга угсралт болон их засварын ажлууд ЭМЯ-ны гэрээтэй 3 обьект, орон нутаг эрх шилжигдсэн 4 обьектод барилга угсралт их засварын ажил хийгдэж байна. Хангай сумын 10 ортой эмнэлэг, барилгын их засварын ажлуудаас 4 обьектыг ашиглалтанд хүлээж авсан.
 20. 20. БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 1436.8 БШУЯ 1802.1 ЭМЯ 1802.1 Бусад салбар 13099.3 Барилга угсралт, их засварын ажлын хөрөнгө оруулалт /сая төг/ 13099.3 14000 12000 10000 8000 Угсралт 6000 4000 Их засвар 1558 1436.8 1802.1 2000 335 289.4 0 БШУЯ ЭМЯ Бусад салбар
 21. 21. Захиалагч инженерүүдийн багаж хэрэгсэл БСШУЯ-ны БЗАА-наас Боловсролын салбарын барилга байгууламжийн чанарын хяналт хийхэд зориулж орон нутгийн захиалагчийн газарт бетон, төмөр бетон хийцийн марк тодорхойлох, арматурын байрлал, хөндлөн огтлол тодорхойлогч багаж, зай хэмжигч захиалагчийн хяналтын зардалд олгосон нь барилга угсралтын ажлын үе шат бүрт хяналт хийхэд хялбар, үр дүнтэй байв. Арматурын байрлал, огтлол тогтоогч Зай хэмжигч Бетоны марк тодорхойлогч Захиалагч инженерүүдэд иж бүрэнхувцас хэрэгсэлээр хангасан.
 22. 22. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР Манай аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх авсан 3 аж ахуйн нэгж “Мандаа-Чулуу”ХХК, “ЦАЖ”ХХКомпаниуд хүрмэн гулдмай, “Са-Са”ХХК хуванцар цонх хаалга үйлдвэрлэж байна. Архангай аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг жилдээ элс 10315 м3, хайрга 15330 м3, шохойн чулуу 1500 м3, хүрмэн чулуу 2500 м3 –ийг тус тус олборлолт хийж байна. Аймгийн ИТХ-ААР 2012 онд батлагдсан Элс 1 мз-1500 төг, Хайрга 1 м3 -1600 төг, Хүрэм 1 м3 -5000 төгрөг, Хүрэм 1 мз -3000 төгрөг Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашигласны төлбөрт орон нутгийн төсөвт 40 гаруй сая төгрөгний орлогыг төсөвт төвлөрүүлээд байна. Аймгийн хэмжээнд 2012 оны байдлаар - 1200м3 хүрмэн гулдмай үйлдвэрлэсэн /хүчин чадал жилдээ 2000м3/ - 2100м2 хуванцар цонх / хүчин чадал 3000м2/ - Тоосгоны үйлдвэр /хоногт/ хүчин чадал хоногт 20 000-25000ш/ туршилт -180м3 төмөр бетон жижиг эдлэхүүн үйлдвэрлэх цех / хүчин чадал 500м3/АРХАНГАЙ АЙМАГТ ЭХНИЙ ЭЭЛЖИНД -ЧУЛУУ БУТЛАН АНГИЛАХ ҮЙЛДВЭР ЖИЛДЭЭ-2000М3 ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ/ - ЗУУРМАГИЙН УЗЕЛЬ БҮХИЙ ТӨМӨР БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР ЖИЛДЭЭ-2500-3000М3 ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ
 23. 23. БАРИЛГА УГСРАЛТ, МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР “ЦАЖ”ХХК-ны үйлдвэрлэсэн хүрмэн гулдмай “Мандаа-Чулуу”ХХК-ны үйлдвэрлэсэн худгийн 1000мм-ийн кольцо ,даацын ялуу
 24. 24. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР Мандаа-Чулуу”ХХК-ны үйлдвэрлэсэн замын хавтан
 25. 25. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СОРИЛШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД -2012 онд Барилгын -элс, хайрганы ширхэгийн бүрэлдхүүн - Төрөл бүрийн бетон, ханын материалын шахалтын бат бэх тодорхойлох /марк/ -Бетон зуурмагийн шинж чанарыг конусын суултын аргаар тодорхойлох
 26. 26. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРТАРИЙН ТАЛААРЭлс хайрганы иж бүрэн шигшүүр Шахалтын бат бэх тодорхойлох пресс Конусан суулт хэмждэг багаж Түүхий эдийн дээж тавих ширээ
 27. 27. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР
 28. 28. 2003-2012 онуудад иргэн, ААНБ-д эзэмшүүлсэн газрын хэмжээ, байршил, зориулалт Дуудла Худалда Анх Нэр шилжүүлэн ав сан№ Д/д Газар эзэмших га Газрын Газар н ав сан эзэмшү иргэний нэр эрх ав сан Зориулалт ын дагуу худалд хэмжэ Зориулалт Газрын баршил эзэмишүүлсэ үнэ үлсэн иргэн, ААНБ-ын ашиглаж байгаа эсэх аа э /га/ н хэлбэр / Мянган шийдв э нэр яв агдс т өгрөг / р ан он 2004.03. 29.142 Ав т о засав ар Дуудлага И ргэн1 1 Самбуупилмаа 0,03 НИ К-ийн ШТС-ын зүүн т алд 404,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ худалдаа Алт анбил Мод модон Хашаа барьсан Түүхий эдийн захын залгаа урд Дуудлага 2004.04.27.2002 2 Ч.Мөнхбат 0,05 бүт ээгдэхүүн 220,0 болов ч зориулалт аар т алд худалдаа худалдах цэг ашиглаагүй байгаа Сонины 12 айлын 12, 13 байрны Дуудлага3 3 С.Алгаа 0,0024 Граж 65,0 Ашиглаж байгаа хооронд худалдаа Сонины 12 айлын 13, 14 байрны Дуудлага4 4 Ө,Болдбаат ар 0,0024 Граж 24,2 Ашиглаж байгаа хооронд худалдаа Хасу мандал ХХКы-ын баазын Дуудлага И ргэн5 5 Г.Ганболд 0,03 Үйлчилгээ 1000,0 Ашиглаж байгаа хашааны урд худалдаа Ганбаат ар Д.Чилхаасүмбэ Хуучнаар 100 хүний гуанзны Дуудлага6 6 0,04 Үйлчилгээ 2800,0 Ашиглаж байгаа рэл баруун т алд худалдаа 72 айлын хойд т алд амбаарын Дуудлага7 7 Ж .Чулуунбат 0,0024 Граж 39,2 Ашиглаж байгаа зүүн т алд худалдаа 2004 Дуудлага Ундарга8 8 С.Бат т огт ох 0,03 Усан сан ОАЖ Н-ийн урд т алд 120,0 Ашиглаж байгаа худалдаа ХХК 72 айлын хойд т алд амбаарын Дуудлага9 9 Н.Доржпалам 0,0024 Граж 29,2 Ашиглаж байгаа 2004.10.5. 385 зүүн т алд худалдаа 72 айлын хойд т алд амбаарын Дуудлага10 10 Ц.Энхт айв ан 0,0024 Граж 29,2 Ашиглаж байгаа зүүн т алд худалдаа 72 айлын хойд т алд амбаарын Дуудлага11 11 О.Туяасайхан 0,0024 Граж 29,2 Ашиглаж байгаа зүүн т алд худалдаа Замчин зочид буудлын баруун Дуудлага12 12 Д.Бэгзсүрэн 0,04 Үйлчилгээ 200,0 Ашиглаж байгаа т алд худалдаа Дуудлага13 13 Т.Баясгалан 0,0024 Граж 2-р уурын зуухны зүүн т алд Ашиглаагүй худалдаа Дуудлага14 14 Г.Ганболд 0,0024 Граж 2-р уурын зуухны зүүн т алд Ашиглаж байгаа худалдаа Дуудлага15 15 Ч.Гэрэлт 0,0024 Граж 2-р уурын зуухны зүүн т алд Ашиглаагүй худалдаа Худалдааа 3-р 48 айлын орон сууцны хойд Дуудлага И ргэн1 16 Т.Цогт баат ар 0,03 4350,0 Ашиглаж байгаа С.Раднаадор үйлчилгээ т алд худалдаа ж ав сан Банкны Аймгийн Засаг даргын баруун Дуудлага2 17 ХААН Банк 0,12 2000,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ т алд худалдаа Банкны Дуудлага 2005 оны 10-р сарын 12-ны 260 тоот3 18 ХАС Банк 0,075 Ниймгийн даат галын баруун т алд 2000,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ худалдаа Худалдаа Дуудлага И ргэн4 19 Н.Баднаагарав 0,12 үйлчилгээний Монгол даат глын хойд т алд 3630,0 Ашиглаж байгаа худалдаа Бат т огт ох цогцолбор т өв 2005 Худалдааа Хасу мандал ХХК-ын аж ахуйн Дуудлага5 20 О.Алт ангэрэл 0,06 310,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ хашааны зүүн т алд худалдаа Н.Өнөрот гонт өг Худалдааа Дуудлага6 21 0,12 Нисэх буудлын зүүн т алд 350,0 Ашиглаагүй с үйлчилгээ худалдаа Хашаа барьсан Худалдааа Дуудлага7 22 Ж .Гурв ант амир 0,03 Шунхлай ШТС-ын баруун т алд 900,0 болов ч зориулалт аар үйлчилгээ худалдаа ашиглаагүй байгаа 2006 оны 10-р сарын 02-ны 305 Худалдаа Дуудлага И ргэн1 23 Л.Бат сүрэн 0,03 Хуучин спорт хорооны зүүн т алд 3350,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ худалдаа Балбурам Аялал Цагаан дав ааны замын баруун Дуудлага2 24 Ц.Ганболд 1 700,0 Ашиглаж байгаа жуулчлал т алд худалдаа тоот И ргэн Худалдаа Дуудлага И ргэн3 25 Д.Төмөрбаат ар 0,06 Зам ангийн ШТС-ын зүүн т алд 500,0 Ашиглаж байгаа Өнөржарга үйлчилгээ худалдаа Г.Бат жаргал л 2006 Худалдаа Ар-ав аргас дэлгүүрийн хойд Дуудлага И ргэн4 26 Ц.Бат -эрдэнэ 0,02 500,0 Ашиглаж байгаа үйлчилгээ т алд худалдаа Мөнхжаргал
 29. 29. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР Газрыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлэх/2013 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн05 тогтоол/, 2011 2012 оны газар олголтын байдалтай танилцах, 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг шалган туслах, 2013 оны 01-р сарын 14-ний 06 тоотоор ажлын хэсэг байгууллсан Газрын нөөц, хүрэлцээг тооцох Газрыг дахин төлөвлөх Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ / Ногоон хөгжлийн аймаг, Гудамж төсөл, үерийн хамгаалах арга хэмжээ/ Газрын эзэмшил, ашиглалтын байдалд хяналт тавих
 30. 30. 2003-2012 онуудад газрын дуудлага худалдаанаас орсон орлогын хэмжээ 2012 оны газрын дуудлага худалдаа 2003-2012 ОНУУДАД ЯВАГДСАН ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 80Axis Title 60 40 20 0 S… 2… Өнд Эрд Жа Төв Эрд Ихт Цэц Хай Бат Өги Ха Чул Хан Тар Цах өр- энэ рга Өлз Хот шрү Цэн Бул энэ ами эрл рха цэнг йну шаа уут гай иат ир Ула ман лан ийт онт үлэ хэр ган булг р эг н эл ур т ан дал т х ан 2003-2012 онуудад газрын дуудлага худалдаа явуулсан тоо 7 20 1 44 23 25 27 20 12 13 19 10 30 12 10 13 41 17 54 2003-2012 онуудад явагдсан газрын дуудлага худалдааны орлого /сая,төг/ 12.2 9.8 0.1 21.3 9.3 12.2 12.6 6.1 20.8 39.6 31.5 55.8 7.4 4.6 81.8 94.2 25.1 28.6 124. Series3 1
 31. 31. АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2003-2012 ОНУУДАД ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ЯВЦ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР/ 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Газрын хэмжээ /га/ 313 657 2734 3214 4228 5586 7211 8331 9198 10639 Иргэдийн тоо 64.52 101.12 266.8 307.65 392.95 508.362 648.912 741.13 819.544 928.72
 32. 32. 2003-2012 онуудад газрын дуудлага худалдаанаас орон нутагторсон орлого 250000 200000 150000 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 төлөвлөгөө 158000 72000 70000 112091. Гүйцэтгэл 404 6965 13983 15201 6630 107087. 106329. 83658.1 71635.2 194733. Хувь 67.3 116.2 102.3 173.7
 33. 33. 2003-2012 ОНУУДАД ГАЗРЫГ ТӨЛБӨРӨӨС ОРСОН ОРЛОГО Газрын төлбөр 2003 оноос хойш өссөн дүнгээр 587908,9 мянган төгрөг төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012төлөвлөгөө 54120.6 46600 49200 64600 54660 64600 68356.3 52000 30000 27228Гүйцэтгэл 41736.7 56599.7 56476 65536 84051.6 85848.1 47320.9 43811.7 28130 76420.7Хувь 77.1 121.5 114.8 101.4 153.8 132.9 69.2 84.3 93.8 280.7
 34. 34. СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР  : ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012.03.000-НЫ ӨДРИЙН 134-Р ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН “100 МЯНГАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД “ÀÐÕÀÍÃÀÉ - ШИНЭ ОРОН СУУЦ 2012” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.  / Уг арга хэмжээний хөтөлбөрт мэдээлэл, сургалт семинараас гадна аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын материал үйлдвэрлэгчид, барилга угсралтын компанийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийсэн
 35. 35. Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан талаар Барилга.мнсайт, орон нутгийн Тамир, АВ телевиз, Архангайнамьдрал, Архангайн толь сонингуудад мэдээлэл хийв.
 36. 36. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ 2012 оны 10 сарын 11-16-нд ОБЕГ, аймгийн ОБХ-ээс хамтран зохион байгуулсан “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын иж бүрэн сургууль” хийхэд байгууллагаар мэргэжлийн алба зохион байгуулан амжилттай оролцож, албаны дарга Ч.Отгонжаргал “ОБЕГ-ын ЖУУХ ” бичгээр шагнуулсан. Тус газар нь аймгийн Барилга, хот байгуулалтын мэргэжлийн албаны үүргийг гүйцэтгэж: -Газар хөдлөлийн үеийн барилга байгууламжийн эвдрэлийн талаар цагийн байдал илтгэх, аймгийн төвийн бүх барилга байгууламж болон зам, байршлын схемийг гаргаж өгөх -Цасан болон хүчтэй шороон шуурганы үеийн цагийн байдал -Цас зудны үеийн цагийн байдал илтгэж, гамшгийн үеийн зам харилцаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний зураглал гаргаж өгөх зэргээр газар зохион байгуулалтын болон хотын ерөнхий төлөвлөгөөний зургуудыг гаргаж өгч, мэргэжлийн зүгээс Онцгой штабыг шаардлагатай бүхий л бололцоогоор хангаж ажиллан, ОБХ-ийн баярын бичгээр шагнуулсан.
 37. 37. 2012 онд мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор худалдан авах ажиллагаа, мэргэшсэн төсөвчин ,архитектор, инженер сургалтад хамруулж, 6 ажилтан эрх авсан  Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах сургалт– 3 ажилтан гэрчилгээ авсан  Мэргэшсэн төсөвчин-1  Мэргэшсэн архитектор-1  Мэргэшсэн инженер / газар зохион байгуулагч/-1 
 38. 38. 2013 онд хийж буй ажлын талаар Гудамж төсөл / Ногоон хөгжлийн аймаг/ 2013 оны улс, орон нутгийн болон төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд - Барилга угсралт болон Барилгын материал үйлдвэрүүдийг байгуулах /эхний ээлжинд чулуу будлан ангилах үйлдвэр, зуурмагийн узель, бетон эдлэлийн үйлдвэр, асфальтаны үйлдвэр байгуулах / 2014 онд шинээр баригдах барилга объктод геологи, зураг төсөв хийлгэх талаар Барилгын материалын лабораторийн зураг төсвийг захиалах Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийн үнэлж, пасторжуулах ажлыг зохион байгуулах Дахин төлөвлөлт хийх / эхний ээлжинд орон сууцыг хамруулах/ Барилгын салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтуудыг үе шаттайгаар хийх Барилга байгууламжуудыг паспортжуулах Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх Багш хотхоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх /160айлын орон сууц/ 150 айлын нам давхрын орон сууцны хэсэгчилсэн е/т боловсруулах Аймгийн төв доторхи 6,6 км замыг шинээр тавих
 39. 39. 2013 онд хиих ажлын талаар Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, хамгаалах дунд хугацааны хөтөлбөр боловсруулж, аймгийн ИТХ- аар батлуулах Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх Газрын тухай мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэх жил хүрээнд хууль тогтоомжийг сурталчлах, хийж буй ажлаа иргэдэд мэдээлэх , иргэдэд үйлчлэх кабинет байгуулах / сургалт, сурталчилгаа хийх, мэдээллийн төв байгуулах/ Газрын хэмжилт, зураглал, бүртгэлийн ажлыг сайжруулах зорилгоор 2009-2013 онуудад шинээр олгогдсон газруудад дахин хэмжилт, зураглалын ажлыг хийх Газрыг дахин төлөвлөлт / Цэцэрлэг хот, сум суурин/ Аймаг, сумын ИТХ-аар батлагдсан 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөлт /Үерийн далан, гудамж төслийн хүрээнд хийгдэх ногоон байгууламж, Ногоон хөгжлийн аймаг болсонтой холбогдож хийгдэх ажлууд/ Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийх / хөрсний болон агаарын бохирдлыг бууруулах/ 2013 онд аймгийн төвд шинээр баригдах барилга байгууламжууд / 150 хүүхдийн цэцэрлэг, усан бассейн, спортын гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль, ХДТ, ОБ-ын хэлтсийн газрын конторын барилга, 5 одтой зочид буудал, эмнэлэг, худалдааны төв, 150 айлын амины орон сууц / шинээр төлөвлөж буй хороололд баригдахаар төлөвлөсөн Аймгийн төв дотор дахин төлөвлөлт хийсний үндсэн дээр газар олгох зорилгоор 2013 онд шинээр газар төлөвлөөгүй болно. Бэлчээр зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сум, багийн ИТХ-аар батлуулж, хэрэгжилтийг з/б-лах
 40. 40. 2013 ОНД ХИЙГДЭХ Á¯ÒÝÝÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒЫН АЖЛУУДÕ¿¿õäèéí íîìûí ºð㺺 Àéìãèéí íèéòèéí íîìûí ñàí
 41. 41. "ÒÀÌÈÐ" ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÇÓÑËÀÍÃÈÉÍ ÕÝÑÝÃЧÈËÑÝÍ ÐªÍÕÈÉ ÒªËªÂ˪ꪓÒàìèð” ÎÓ õ¿¿õäèéí çóñëàíãèéí Îäîîãèéí áàéäàë “Òàìèð” õ¿¿õäèéí çóñëàíãèéí áàéð “Òàìèð” ÎÓ õ¿¿õäèéí çóñëàíãèéí “Òàìèð” ÎÓ õ¿¿õäèéí çóñëàíãèéí åðºíõèé òºëºâëºãºº õàðàãäàõ áàéäàë
 42. 42. 2013 ОНД ГУДАМЖ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ /4,1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ/
 43. 43. ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХОТЫН ДОТОР ШИНЭЭР 6.6КМ ЗАМЫГ 1,8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭНЭ
 44. 44. Булганхангай цогцолбор хорооллын дулаан , эрчим хүчээр хангах цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээний 3,3 тэрбум төгрөгний ажил хийгдэнэ. Цýâýð óñíû õóâüä 4 êì, Бîõèð óñíû õóâüä 5 êì, Шèíýэр хийõ дулааны эх үүсвэр Q=19.07 Гкал/цаг, дулааны хос шугам Ф300 L=560ì, Ф250 L=500ì, Ф200 L=500ì, Ф150 L=1000ì
 45. 45. 2013 онд Цэцэрлэг хотын төвийн 306 айлын гэрхороололыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил эхэлнэ /2,0 тэрбум төгрөг/
 46. 46. ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ТӨВ ДОТОРХИ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙӨРГӨТГӨЛ, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖИЛ /400,0 сая/
 47. 47. 2013 ОНД ЦЭЦЭРЛЭГ ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭХ 2,3-Р ЭЭЛЖИЙН ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ ДАЛАНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАГДАНА. 30,0 сая төгрөг
 48. 48. 2013 онд Шинэ хороололд 40 айлын амины орон сууц баригдана
 49. 49. ШИНЭЭР БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 50. 50. Õ¿¿õýä çàëóó óóäûí ïàðêèéí òºëºâëºëò
 51. 51. Шинэ хороололд төлөвлөж буй эхний ээлжийн240 айлын орон сууцны төлөвлөлт
 52. 52. Шинэ хороололд баригдах эрчим хүчний хэмнэлттэй 44 айлын амины орон сууцны төлөвлөлт / канад модон технологи /
 53. 53. ШИНЭЭР БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 54. 54. Хүүхэд залуучуудын соёл үйлчилгээний цогцолбор, Усан бассейн
 55. 55. Хөгжимт жүжгийн театр

×