SKRIVENI SVIJET   - NATURA 2000      Marija Kuljerić, dipl.ing.biol.    Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla
• biološka raznolikost i ekološke mreţe• Natura 2000 – što je i kako funkcionira• Natura 2000 i ljudi• N2000 u Hrvatskoj• ...
biološka raznolikostključ ţivota na Zemlji– DIREKTNA KORIST - hrana, lijekovi, građevni materijal, tkanine, drvna građa, ...
opadanje i degradacija bioraznolikosti – raznolikost staništa u naglom opadanju – brojne biljne i ţivotinjske populacije...
• living planet index• IUCN crveni popisbiljaka i ţivotinja
stanje u Hrvatskoj• različiti ekosustavi na malom podučju• iznimno bogatstvo biološke raznolikosti u europskim okvirima• ...
ekološke mreţe• 1960-tih – drastično povećanje iskorištavanja prirodnih resursa• dramatične promjene u poljoprivredi, pr...
ekološke mreţe• sastavnice – jezgre (core areas) – prijelazne zone (buffer  zones) – koridori (corridors) – područja...
programi ekoloških mreţa• Sveeuropska ekološka mreţa (PEEN)• Smaragdna mreţa (Emerald) – 44 europske zemlje• Natura 2000 ...
Natura 2000 – što je to?• očuvanje biološke raznolikosti Europe• osnova: Direktiva o staništima i Direktiva o pticama• mr...
• mreţa se gradi kroz određenu proceduru temeljem Direktive o staništima• Natura 2000 područja su odabrana temeljem spec...
Natura 2000 i osnovne obaveze      drţava članica•  dvije osnovne obaveze:- odrţati stanje stanišnih tipova i vrsta...
kako funkcionira Natura 2000• upravljanje područjima – osigurava dugoročan opstanak ciljnih vrsta i stanišnih tipova   ...
Natura 2000 i ljudi• uvaţava se da je čovjek sastavni dio prirode – međusobno partnerstvo!!!• odrţivi razvoj• odrediti pa...
• u većini slučajeva - samo male prilagodbe kako bi se osiguralo da je postojeće korištenje zemlje u skladu sa zaštitom ...
• ekonomske aktivnosti uključuju: –  poljoprivredu –  turizam –  ribarstvo –  šumarstvo –  lovstvo –  rekreati...
ISTINA• mnogi postojeći načini korištenja zemljišta nastavit će se kao i prije, jer su već usklađeni s očuvanjem postoje...
ISTINA• proglašenje određenog područja dijelom Natura 2000 dokaz je posebne prirodne vrijednosti što moţe generirati pri...
NIJE ISTINA• sve će gospodarske aktivnosti biti ograničene ili zaustavljene;• lov je u cijelosti zabranjen;• ispaša ovaca...
Ekološke mreţe u HrvatskojNacionalna ekološka mreţa    – Zakon o zaštiti prirode
Ekološke mreţe u HrvatskojSmaragdna mreţa – Bernska konvencija
Natura 2000 u Hrvatskoj• obvezna za primjenu datumom pristupanja EU• na području HR više od 250 vrsta i 70 stanišnih tipo...
Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji•  86 područja + 6 područja za ptice•  41 stanišni tip•  5 biljnih vrsta•  77 ţivotinj...
Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
otok Pag• Malo i Velo blato, Kolansko blato – Blato Rogoza• Paške stijene Velebitskog kanala• Paška vrata• Paška solana• ...
Privlaka-Nin-Ljubački zaljev•  Ninska solana•  Ninski stanovi-livade•  Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev•  Uv...
SZ otoci• Silba, Olib i Premuda s podmorjem• Silbenski grebeni• Podmorje oko Grujice, Škarde, Planika i Planičića, Tramer...
Dugi otok / Ugljan / Pašman• PP Telašćica• Uvale Golubinka, Sakarun, Brbišćica, Zagračina (Dugi otok)• Špilja Golubinka i...
• PP Vransko jezero i Jasen• Ravni Kotari• Benkovac• Bokanjačko blato• Rijeke Zrmanja, Karišnica i Bijela, Krupa, Otuča, ...
•  PP Velebit•  NP Paklenica•  Lisac i Poštak•  Bruvno•  Bulji•  Kunovac Kupirovački
Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
Morska staništa•  Obalne lagune•  Naselja posidonije•  Grebeni•  Muljevita i pješčana tla izloţena zraku za vrijeme os...
Područja vaţna za ptice
Područja vaţna za ptice• S dio zadarskog arhipelaga – morski vranac, mala čigra, crvenokljuna čigra• NP Kornati i PP Tela...
Područja vaţna za ptice• Vransko jezero i Jasen – mala i riđa štijoka, bukavac, čaplja danguba, mali vranac, čapljica vo...
informacije potraţite na:• www.cro-nen.hr• www.natura2000.hr• www.hhdhyla.hr          HVALA NA PAŢNJI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skriveni svijet - Natura 2000

761
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
761
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skriveni svijet - Natura 2000

 1. 1. SKRIVENI SVIJET - NATURA 2000 Marija Kuljerić, dipl.ing.biol. Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla
 2. 2. • biološka raznolikost i ekološke mreţe• Natura 2000 – što je i kako funkcionira• Natura 2000 i ljudi• N2000 u Hrvatskoj• N2000 u Zadarskoj ţupaniji
 3. 3. biološka raznolikostključ ţivota na Zemlji– DIREKTNA KORIST - hrana, lijekovi, građevni materijal, tkanine, drvna građa, gorivo, sirovine za razne industrijske proizvode– INDIREKTNA KORIST - atmosferska i klimatska regulacija, zaštita tla i vode, oprašivanje i raznošenja sjemenki, recikliranje hranjivih tvari odnosno elemenata, kontrola poljoprivrednih nametnika i bolesti; kulturna, spiritualna i estetska vrijednost, turistička vrijednost
 4. 4. opadanje i degradacija bioraznolikosti – raznolikost staništa u naglom opadanju – brojne biljne i ţivotinjske populacije koje ovise o tim staništima smanjuju se i po brojnosti i po području svojega rasprostranjenja – staništa su sve jače izloţena fragmentaciji - cjepkanju na izolirane «otoke» - koji nisu u stanju dugoročno opstati s obzirom na sve intenzivniji pritisak od različitih aktivnosti – procjena količine današnjeg gubitka vrsta je između 1,000 i 10,000 puta veći od “prirodne/pozadinske brzine izumiranja”
 5. 5. • living planet index• IUCN crveni popisbiljaka i ţivotinja
 6. 6. stanje u Hrvatskoj• različiti ekosustavi na malom podučju• iznimno bogatstvo biološke raznolikosti u europskim okvirima• zastupljena široka lepeza prirodnih i poluprirodnih staništa• neka su jedinstvena za Europu; neka su endemična – ograničena za određenu regiju; veliki broj je ugroţen toliko da im prijeti nestanak
 7. 7. ekološke mreţe• 1960-tih – drastično povećanje iskorištavanja prirodnih resursa• dramatične promjene u poljoprivredi, proizvodni postupci velikih razmjera snaţan utjecaj na okoliš• kvalitetu ţivota također određuje i visoka kvaliteta okoliša uključujući zdravu prirodu• ekološka mreţa – koncept integrirane zaštite bioraznolikosti• sustav vrijednih područja za ugroţene vrste, staništa, ekološke sustave i krajobraze koja su međusobno funkcionalno povezana
 8. 8. ekološke mreţe• sastavnice – jezgre (core areas) – prijelazne zone (buffer zones) – koridori (corridors) – područja obnove (restoration areas)
 9. 9. programi ekoloških mreţa• Sveeuropska ekološka mreţa (PEEN)• Smaragdna mreţa (Emerald) – 44 europske zemlje• Natura 2000 – EU ekološka mreţa• Višegradska mreţa, Europski zeleni pojas (Green Belt), i druge transnacionalne mreţe• Nacionalne ekološke mreţe
 10. 10. Natura 2000 – što je to?• očuvanje biološke raznolikosti Europe• osnova: Direktiva o staništima i Direktiva o pticama• mreţa zaštićenih područja zemalja članica EU za – odabrane vrste ptica (posebno zaštićena područja, SPA), – odabrani stanišni tipovi te ţivotinjske (osim ptica) i biljne vrste (područja od značaja za Zajednicu, SCI) koje su ugroţene, rijetke ili vrijedne diljem teritorija EU• zajedno čine POSEBNA PODRUČJA ZAŠTITE (SAC – special areas of conservation)
 11. 11. • mreţa se gradi kroz određenu proceduru temeljem Direktive o staništima• Natura 2000 područja su odabrana temeljem specifičnih pravila• provedba mreţe Natura 2000 – odgovornost pojedine drţave članice pod nadzorom Europske komisije• njeno osnivanje je obavezno – pretpristupni uvjet
 12. 12. Natura 2000 i osnovne obaveze drţava članica• dvije osnovne obaveze:- odrţati stanje stanišnih tipova i vrsta za koje su područja proglašena na razini zatečenoj na datum proglašenja (za novu drţavu članicu = datum pristupanja)- spriječiti pogoršanje stanja ili uništenje područja provođenjem postupka ocjene prihvatljivosti planova i zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na njih
 13. 13. kako funkcionira Natura 2000• upravljanje područjima – osigurava dugoročan opstanak ciljnih vrsta i stanišnih tipova “povoljni status zaštite”• obavezno praćenje stanja staništa i vrsta – izvještavanje svakih 6 godina• razvojni projekti unutar ili u neposrednoj blizini ekološke mreţe Ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu rezultat OPZP obvezujući !!
 14. 14. Natura 2000 i ljudi• uvaţava se da je čovjek sastavni dio prirode – međusobno partnerstvo!!!• odrţivi razvoj• odrediti parametre po kojima se ljudske aktivnosti mogu odvijati uz istodobnu zaštitu biološke raznolikosti• u suradnji s dionicima koji ţive i rade u nekom Natura 2000 području postići zajednički dogovor o najboljim načinima očuvanja postojećih vrsta i staništa uz istovremeno poštivanje lokalnog socijalno-gospodarskog konteksta
 15. 15. • u većini slučajeva - samo male prilagodbe kako bi se osiguralo da je postojeće korištenje zemlje u skladu sa zaštitom prisutnih vrsta i staništaprimjeri - pomicanje kosidbe polja nekoliko tjedana kasnije dok mladi ptica koje se gnijezde na tlu ne izađu iz gnijezda - izbjegavanje uznemiravanja područja u određeno doba godine gdje se ţivotinje razmnoţavaju, hrane ili odmaraju...• u nekim slučajevima promjene će biti značajne kako bi se sprječilo daljnje propadanje pojedinog područja ili kako bi se povratilo u povoljno stanje
 16. 16. • ekonomske aktivnosti uključuju: – poljoprivredu – turizam – ribarstvo – šumarstvo – lovstvo – rekreativne aktivnosti – infastrukturne projekte• drţave članice moraju osigurati da su područja unutar Natura 2000 mreţe zaštićena od štetnih promjena te da se njima upravlja u skladu s pravilima Direktive o staništima
 17. 17. ISTINA• mnogi postojeći načini korištenja zemljišta nastavit će se kao i prije, jer su već usklađeni s očuvanjem postojećih staništa i vrsta;• u slučajevima gdje načini uporabe zemljišta negativno utječu na postojeće vrste i staništa, mogu se ostvariti prilagodbe bez ugroţavanja produktivnosti;• upravljačke aktivnosti koje daju prednost očuvanju prirode zadovoljavaju uvjete za dobivanje dodatne financijske potpore iz EU-ovih fondova;• aktivnosti nastavit će se pod uvjetom da se obavljaju na odrţiv način te da nemaju štetnih utjecaja na postojeće rijetke vrste i staništa ili sprečavaju njihovu obnovu;• poljoprivredne i šumarske aktivnosti mogu istovremeno biti u skladu Natura 2000 zahtjeva i biti ekonomski isplative;• u područjima s visokom prirodnom vrijednošću broj ruralnih poslova (radnih mjesta) će se povećati;
 18. 18. ISTINA• proglašenje određenog područja dijelom Natura 2000 dokaz je posebne prirodne vrijednosti što moţe generirati prihod od ekoturizma (pogotovo od stranih turista);• brendiranje proizvoda (sir, med, dţem...) porijeklom s Natura 2000 područja moţe povećati prodaju, kako domaću tako i izvoz na strana trţišta;• Natura 2000 područje moţe imati vrlo vaţnu ulogu u upravljanju vodama;• mreţa Natura 2000 je jedina EU mreţa područja vaţnih za zaštitu prirode diljem Europe i predstavlja odličnu podlogu za dobivanje sredstava iz različitih financijskih instrumenata EU;• veliki infrastrukturni projekti – provedba jedino ako su od “značajnog interesa za javnost”; nakon pozitivne ocjene od strane Europske komisije ali s obaveznim kompenzacijskim mjerama.
 19. 19. NIJE ISTINA• sve će gospodarske aktivnosti biti ograničene ili zaustavljene;• lov je u cijelosti zabranjen;• ispaša ovaca na područjima Natura 2000 smatra se uznemiravanjem;• gradnja bilo kakve nove infrastrukture je zabranjena;• svakodnevne aktivnosti morati će biti podvrgnute ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu;• uključivanje u područje NATURA 2000 utječe na vlasništvo zemljišta;• posjedi automatski gube na vrijednosti kao posljedica određivanja područja NATURA 2000.
 20. 20. Ekološke mreţe u HrvatskojNacionalna ekološka mreţa – Zakon o zaštiti prirode
 21. 21. Ekološke mreţe u HrvatskojSmaragdna mreţa – Bernska konvencija
 22. 22. Natura 2000 u Hrvatskoj• obvezna za primjenu datumom pristupanja EU• na području HR više od 250 vrsta i 70 stanišnih tipova vaţnih na nivou EU• prijedlog priprema Drţavni zavod za zaštitu prirode temeljem stručnih i znanstvenih istraţivanja – u tijeku• oko 1000 predloţenih područja (od svega nekoliko ha do velikih područja poput PP Velebit - 2200 km2)
 23. 23. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji• 86 područja + 6 područja za ptice• 41 stanišni tip• 5 biljnih vrsta• 77 ţivotinjskih vrsta – od toga 43 vrsta ptica
 24. 24. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
 25. 25. otok Pag• Malo i Velo blato, Kolansko blato – Blato Rogoza• Paške stijene Velebitskog kanala• Paška vrata• Paška solana• Stara Povljana, Dinjiška, uvale Caska, Vlašići, Košljunski zaljev ...
 26. 26. Privlaka-Nin-Ljubački zaljev• Ninska solana• Ninski stanovi-livade• Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev• Uvala Plemići• Ljubačka vrata
 27. 27. SZ otoci• Silba, Olib i Premuda s podmorjem• Silbenski grebeni• Podmorje oko Grujice, Škarde, Planika i Planičića, Tramerke, juţnog dijela o. Molata, između Zapuntela i Ista, Rivanjski kanal sa Sestricama...• uvala Sv. Ante, otok Silba; Brguljski zaljev, otok Molat ...
 28. 28. Dugi otok / Ugljan / Pašman• PP Telašćica• Uvale Golubinka, Sakarun, Brbišćica, Zagračina (Dugi otok)• Špilja Golubinka i okolno područje• Zapadna obala Dugog otoka• Uvala Sabuša (Ugljan), uvala Soline (Pašman)• Punta Parda (Iţ), podmorje otoka Jidula, Tukošćak, Mrtovnjak...
 29. 29. • PP Vransko jezero i Jasen• Ravni Kotari• Benkovac• Bokanjačko blato• Rijeke Zrmanja, Karišnica i Bijela, Krupa, Otuča, kanjon Une• Novigradsko i Karinsko more
 30. 30. • PP Velebit• NP Paklenica• Lisac i Poštak• Bruvno• Bulji• Kunovac Kupirovački
 31. 31. Natura 2000 u Zadarskoj ţupaniji
 32. 32. Morska staništa• Obalne lagune• Naselja posidonije• Grebeni• Muljevita i pješčana tla izloţena zraku za vrijeme oseke• Pješčana dna trajno prekrivena morem (plitke uvale)• Morske špilje• Područje između Molata, Dugog otoka, Ugljana i Pašmana – dobri dupinMorski dio Natura 2000 mreţe je najvećim dijelom još u izradi !
 33. 33. Područja vaţna za ptice
 34. 34. Područja vaţna za ptice• S dio zadarskog arhipelaga – morski vranac, mala čigra, crvenokljuna čigra• NP Kornati i PP Telašćica – sivi sokol, morski vranac• SZ Dalmacija i Pag – crvenokljuna i dugokljuna čigra, eja livadarka, morski kulik, vlastelica, ćukavica, crnogrli i crvenogrli plijenor, velika i kratkoprsta ševa
 35. 35. Područja vaţna za ptice• Vransko jezero i Jasen – mala i riđa štijoka, bukavac, čaplja danguba, mali vranac, čapljica voljak, crnoprugasti trstenjak ...ptice močvarice...• Ravni Kotari – zlatovrana, eja livadarka, eja strnjarica, velika i kratkoprsta ševa, voljić maslinar, jarebica kamenjarka, sivi i rusi svračak, primorska trepteljka, ševa krunica, mali sokol• Velebit – suri orao, mali i planinski ćuk, ušara, jarebica kamenjarka, rusi svračak, crna ţuna, lještarka, pjevice...
 36. 36. informacije potraţite na:• www.cro-nen.hr• www.natura2000.hr• www.hhdhyla.hr HVALA NA PAŢNJI
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×