Tutorial at

1,293 views
1,059 views

Published on

Mengapakah Fokus Ekonomi Negara-negara Asia Tenggara Semakin Berubah Kepada Sektor Perkhidmatan?

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tutorial at

 1. 1. Mengapakah Fokus EkonomiNegara-negara Asia TenggaraSemakin Berubah KepadaSektor Perkhidmatan?Ahli Kumpulan :Kasthuri NadarajahVera MartinCeronica TeoAtikah Abdull SamatRistohAdam
 2. 2. SEKTOR PERKHIDMATAN Dikenali sebagai sektor ekonomitertiar @ peringkat ketiga Tidak mengeluarkan barangan tetapimembekalkan perkhidmatankepada pengguna.
 3. 3. Industri-industri di dalamSektor Perkhidmatan
 4. 4. 1. Industri Pelancongan Memajukan sektor pelancongan kesan pendapatannegara yang mencecah hampir RM50 billion setahun(Malaysia) Inisiatif yang dijalankan :◦ Program “Malaysia My Second Home”◦ Pelancongan Pendidikan◦ Pelancongan Sukan◦ Pelancongan Agro Jenis-jenis pelancongan :◦ Ekopelancongan◦ Inap desa◦ Agropelancongan◦ Pelancongan Pendidikan◦ Pelancongan Kesihatan◦ Pelancingan Kebudayaan
 5. 5. 2. Pengangkutan &Telekomunikasi Sektor ekonomi kedua penting Melibatkan tiga bidang utama:◦ Pengangkutan darat- LRT, Monorel◦ Pengangkutan air- feri, kapal dagang, bot(muncullah pelabuhan entrepot – PelabuhanKlang & P.Pinang)◦ Pengangkutan udara- Kapal terbang, helikopter Telekomunikasi melibatkan penggunaantelefon,faksimili, internet dan ict Konsep e-dagang Kerajaan telah menjayakan perlaksanaanKoridor Raya Multimedia (MSC)sebagaiusaha menjana dan mempercepatkan ICTnegara
 6. 6. 3. Kewangan, hartanah, &perniagaan Melibatkan syarikat kewangan dan bank Menyediakan kemudahan perbankan danpinjaman wang kepada pengusaha danpeniaga Cth Bank : Bank Islam, Maybank, BSN Perkembangan pesat sektor perbankan diMalaysia menyebabkan ia berjayamenubuhkan Pusat Kewangan LuarPesisiran Antarabangsa Labuan(IOFC)yangterletak di Wilayah Persekutuan PelabuhanLabuan Insuran menyediakan perkhidmatanperlindungan daripada bencanaalam,kemalangan,dan pendidikan
 7. 7. 4. Utiliti & Gas Utiliti elektrik melibatkan pembekalandan penyelenggaraan sumber tenagakepada kediamanpenduduk,industri,komersil danorganisasi Dimonopoli oleh Syarikat BersekutuKerajaan iaitu Tenaga NasionalBerhad Bekalan air dikendalikan oleh JabatanBekalan Air Negeri
 8. 8. 5. Perkhidmatan Kerajaan &Swasta Masih lagi sektor yang penting keranakeupayaan rakyat membayarperkhidamatan kos swasta masih rendah Sektor yang disediakan relevan dengankesejahteraan, keselesaan, kebajikandan keselamatan rakyat Sektor perkhidmatan kerajaanberlangsung dalam tiga peringkat◦ Kerajaan Negeri◦ Kerajaan Pusat◦ Pihak Berkuasa Tempatan
 9. 9. Faktor-faktor yang menyebabkanfokus ekonomi negara-negara AsiaTenggara semakin berubah ke arahsektor perkhidmatan (MALAYSIA) Faktor Fizikal Faktor Ekonomi Faktor Governan Faktor Teknologi
 10. 10. Faktor Fizikal Kekayaan sumber semula jadi yang dimiliki olehMalaysia Misalnya perlombongan petroleum dan gas asli di luarpantai Terengganu dan Sarawak telah memajukansektor pengangkutan,pelabuhan, dan bekalan tenagaelektrik dan gas kepada penduduk penduduk sertaindustri perkilangan. Manakala kewujudan sunggai yang besar dan dalampula menggalakkan perkembangan sektorpengangkutan
 11. 11.  Dalam konteks sektor pelancongan,hampir 90%daripadanya bergantung kepada keindahan semula jadiatau alam sekitar. Produk ekopelancongan di Malaysia misalnya pentingdalam menjana perkembangan pesat sektorpelancongan negara terdapatnya unsur-unsur semulajadi seperti keindahan pantai dan pulau,tanah tinggi danpulau,tanah tinggi beriklim sejuk ,hutan lipur dan airterjun, tasik, gua dan lain-lain.
 12. 12. FAKTOR EKONOMI Kemajuan sektor ekonomi primer dan sekunder menjadiasas penting untuk memperkembangan sektorperkhidmatan negara kerana sektor perkhidmatanbergantung kepada produk ekonomi primer dan sektorsekunder sebagai inputnya. Hasil-hasil pertanian,perlombongan dan perindustrianperlu diangkut dan dipasarkan ke kawasan pasaran. Keadaan ini memerlukan perkhidmatan pengangkutandan telekomunikasi yang moden dan cepat supayaproduk tersebut boleh sampai dengan segera kepadapengguna.
 13. 13.  Oleh itu,rangkaian lebuh raya dan jalan kereta apimemainkan peranan penting. Selain itu,permintaan terhadap perkhidmatanpengangkutan, pelancongan,kesihatan dan pendidikantinggi bergantung kepada pendapatan perkapitapengguna untuk menjamin kuasa beli yang tinggi. Jika pendapatan perkapita pengguna masih rendah makapermintaan kepada sektor perkhidmatan jugaberkurangan.
 14. 14. FAKTOR GOVERNAN Di Malaysia,kerajaan memainkan peranan penting dalammemajukan sektor perkhidmatan. Antara perananya yang diambil oleh kerajaan ialahmenggalakkan pelabur asing menanam modal dalam sektorpelancongan, membuka pusat pengajian tinggi danmenyediakan perkhidmatan insurans dan bank. Contohnya pelabur diberi pengecualian cukai antara 85%hingga 100% bagi menggalakkan mereka melabur diMalaysia. Selain itu,usaha mempromosikan sektor pelancongan di luarnegara terus dilakukan oleh kerajaan menerusi TDC.
 15. 15.  Dalam Rancangan Malaysia Kelapan,kerajaan pulabersungguh-sungguh mengembangkan industri francais,memperluaskan konsep e-dagang mejayakan MSC,menyediakan infrastruktur yang lengkap seperti membinajaringan lebuh raya dan rangkaian telekomunikasi canggih. Tujuan pelaksanaan yang diambil oleh kerajaan ini adalahuntuk menjana sektor perkhidmatan dalam negara. Menerusi dasar penswastaan negara pula,kerajaan telahmemajukan perkhidmatan utiliti seperti bekalan airbersih,tenaga dan telekomunikasi.Justeru itu,munculsyarikat kongmelarat swasta yang membeikanperkhidmatan yang cekap kepada rakyat sepertiTELEKOM,CELCOM,MAXIS dan sebagainya.
 16. 16. FAKTOR TEKNOLOGI Kepesatan pembangunan sektor perkhidmatan amat dibantu olehkemajuan teknologi dan inovasi baru. Justeru itu,penyelidikan dan pembangunan(R&D) yang berterusansentiasa dilakukan oleh kerajaan dan swasta bagi menyediakanperkhidmatan yang terbaik dan memenuhi cita rasa pengguna. Teknologi moden bukan sahaja dibangunkan melalui R&D dalamnegara malah ada yang dipindahkan atau diimport dari luar negara. Secara jelas teknologi telekomunikasi berkembang dengan pesat diMalaysia dan perkembangan teknologi telekomunikasi ini amatseperti sektor pelancongan,kewangan,pengangkutan,perniagaandan lain-lain.
 17. 17. KEPENTINGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNANE K O N O M I D A N S O S I A L N E G A R A . Sektor perkhidmatan turut melibatkan dalam menjanapembangunan ekonomi dan sosial di Malaysia. Salah satu sumbangan sektor ini ialah membantu meningkatkanKDNK negara dan meningkatkan penggunaan sumber tenagamanusia yang sekaligus mengurangkan pengangguran. Penting dalam membangunkan ekonomi lain berkaitankhususnya sektor primer dan sektor sekunder. Dengan adanya sektor perkhidmatan maka sektor-sektor lainjuga akan turut berkembang sebagai satu rantaian tindak balasekonomi.
 18. 18.  Misalnya bahan mentah dan barangan siap untukperindustrian yang diangkut ke kilang atau ke pasaranmenerusi sistem pengangkutan darat,air dan udara. Sektor kewangan dan bank ~beri perkhidmatanpinjaman kredit untuk pekilang atau pengusaha-pengusaha untuk menjalankan operasinya. Pembekalan tenaga elektrik dan air~menjamin sektorindustri berkembangdengan baik.Kesannya seluruhperingkat kegiatan ekonomi akan dapat dimajukan.
 19. 19.  Sektor perkhidamatan penting :~meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk.~Cth:perkhidmatan kesihatan yang disediakan sepertihospital,poliklinik,klinik desa,bekalan ubat dan doktorterlatih~kesannya:mengurangkan kadar kematianpenduduk,meningkatkan kelahiran dan memanjangkanjangka hayat penduduk.~disediakan khususnya kepada golongan miskin dankurang berkemampuan yang tinggal di luar bandar bagimenikmati kesihatan yang sempurna.
 20. 20.  Dalam konteks pendidikan,kerajaan turut menyediakansekolah,kolej,IPT yang memberikan pendidikan terbaik kepadarakyat.~Kesannya akan mengurangkan kadar buta huruf danmeningkatkan golongan celik teknologi. Memainkan peranan penting dalam meningkatkan teknologi dankualiti buruh dalam negara.~perkembangan ICT menyebabkan Malaysia telah berjayamenjana inovasi baru dan menghasilkan teknologi baru yangmampu berdaya saing bagi mengeluarkan produk yangberkualiti.~Teknologi reka bentuk dan teknologi kawalan mutu dicipta.~Cthnya,MIMOS banyak melahirkan teknologi baru yangdigunapakai dalam aspek pengurusan maklumat.
 21. 21.  Aspek pemindahan teknologi dari luar negara menjadi cepatdengan adanya kemudahan perkhidmatan ICT. Dari segi kualiti buruh,,tenaga buruh mahir dapat ditingkatkanmelalui kemudahan ICT.~Latihan ,perkembangan dan pembangunan sumber tenagamanusia (HRD)dalam perkhidmatan kerajaan dan swsta -dapat melahirkan ramai golongan profesional. Sektor perkhidmatan juga penting dalam :~menambahkan aliran masuk modal ke dalam negarakhususnya daripada pelabur asing.
 22. 22.  Dengan adanya,kemudahan perbankan luar pesisirseperti di Labuan maka pelabur asing dengan mudahboleh membuat pinjaman untuk menjalankan pelbagaikegiatan ekonomi. Perkhidmatan bank-bank dan syarikat kewangantempatan membantu penambahan modal khususnyakalangan pengusaha-pengusaha tempatan.
 23. 23. Faktor-faktor yang menyebabkanfokus ekonomi negara-negaraAsia Tenggara semakin berubahke arah sektor perkhidmatan.Cth : Industri Pelancongan (Sub-sektor)
 24. 24. 1. Menyumbang kepada KDNK negara Paling banyak menyumbang kepadapertumbuhan ekonomi terutamanya dinegara Malaysia.◦ Melebihi 50 billion setahun◦ Tahun 2000 – menerima hampir 10.2 juta pelancongasing◦ imbangan dagangan yg positif pembasmian kemiskinandpt dilakukan melalui "pro-poor" atau projek homestaysebagai 1 aset utk dibangunkan – Malaysia My SecondHome Pertukaran mata wang asing yang mampukukuhkan nilai mata wang negara.◦ Cth: Le Tour dan Sport Tourism di Langkawi danPerlumbaan Formula One Di Sepang telah menarikminat ramai pelancong asing dari dalam dan luar negara.
 25. 25. 2. Menyediakan peluang pekerjaan Meningkatkan pendapatan per kapita◦ Melalui perkembangan sektor lain- sektor penginapan,hiburan, pengangkutan, jualan runcit dn restoren◦ secara tidak langsung meningkat pendapatan penduduk. Mengelakkan pengangguran◦ Cth : 1990, Indonesia – Peluang pekerjaan yg secaralangsung – 1.3 juta, secara tak langsung dianggarkan 1.6juta.◦ Industri pelancongan- berintensifkan buruh◦ perkhidmatan perhotelan, penerbangan tambang murah,makanan, jualan murah, pusat membeli belah dll.◦ Meminimakan pengangguran bawah 4% Pekerjaan dalam sektor perhotelan &pengangkutan◦ Memerlukan tenaga buruh yang banyak- mahir, separamahir, kurang mahir.
 26. 26. 3. Merangsang Perkembangan Teknologi DanEkonomi Meningkatkan produktiviti dan daya saingindustri◦ dari segi penyediaan R&D (Penyelidikan & Pembangunan)◦ Pembangunan infrastruktur cth: kerajaan bangunkan kemudahan awam- lapanganterbang, Jambatan Pulau Pinang bagi mempromosikaneco-tourism, egro-tourism dan ethno-tourism Aktiviti perindustrian berteknologi tinggi◦ Bidang Promosi, Komunikasi & Pengangkutan Pelaburan daripada pelabur asing◦ Jaminan kestabilan politik- Malaysia
 27. 27. 4. Bekalan prasarana yangselesa Bekalan air dan elektrik mencukupi Hotel, pusat pelancongan & beli belah Meningkatkan taraf hidup penduduk
 28. 28.  Kemajuan industri pelancongan di Asiaterutama rantau Asia Tenggara ialah ekorandaripada perubahan haluan dan cita rasapara pelancong Barat, Timur Tengah danAsia Timur ke rantau ini, terutamaMalaysia. Meskipun Malaysia dilihat mempunyai pesainghebat dalam industri pelancongan di rantau iniseperti Thailand, Filipina, Singapura danIndonesia melalui tema “Malaysia Truly Asia” Malaysia berjaya memperkasa industripelancongan dengan menjadikan negara inisebagai destinasi pelancongan utama diAsia Tenggara.

×