• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Digitala medier och ungas multimodala uttryck - nya möjligheter att skapa text, Södertörns högskola, 20101126

on

 • 1,773 views

Keynote vid konferensen "Språket, kroppen och rummet. Multimodala och digitala perspektiv på lärande", den Åttonde konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Södertörns Högskola, 25-26 ...

Keynote vid konferensen "Språket, kroppen och rummet. Multimodala och digitala perspektiv på lärande", den Åttonde konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Södertörns Högskola, 25-26 november 2010.

Statistics

Views

Total Views
1,773
Views on SlideShare
1,662
Embed Views
111

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 111

http://mt.sh.se 84
http://phernwall.wordpress.com 25
http://mi.sh.se 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Digitala medier och ungas multimodala uttryck - nya möjligheter att skapa text, Södertörns högskola, 20101126 Presentation Transcript

 • 1. Digitala medier och ungas multimodala uttryck- nya möjligheter att skapa textSpråket, kroppen och rummetMultimodala och digitala perspektiv på lärandeÅttonde konferensen i svenska med didaktisk inriktningSödertörns Högskola, 25-26 november 2010Patrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolaData- och systemvetenskap · Stockholms universitetpatrik.hernwall@sh.sephernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallmt.sh.se/ungmods · mt.sh.se/gto
 • 2. Ungas multimodala gestaltning- hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion http://www.youtube.com/watch?v=cw7Ou62dhoU
 • 3. Multimodalitet Gestaltning• Konsumtion, analys och • Gestaltning är sättet som dessa (re)produktion av traditionellt multimodala resurser används, med åtskilda teckennivåer (typografisk avgränsningen hur en multimodal text, tal, ljud, bild, rörlig bild, etc.) i gestaltning kan stödja individens en och samma båda teknisk (ungas/elevers) kritiska reflektion plattform såväl som representation
 • 4. Barn som medforskare lägesrapport · mt.sh.se/UNGMODs Ana Graviz & Annika Lindkvist, 2010• Barns bruk av digitala medier i skola och på fritid• Barns eget perspektiv på detta bruk• Barn som aktörer (och inte kategori) child-initiated, shared des. w. adults• Deltagande child-initiated and directed [cf Hart, 1992, The Ladder of Participation] adult-oriented, shared desicions w. children consulted and informed assigned but informed tokenism decoration manipulation
 • 5. Lärandets, och skolans, mål• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället• Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 • 6. Redskap• mentala (psykologiska)
 • 7. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)
 • 8. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 • 9. Multimodalitet• flera sammanflätade textualiteter (vidgat textbegrepp)• flera sammanflätade medier• flera sammanflätade nyttor eller behov
 • 10. Vision möter verklighet• F-9 skola i Södra StorStockholm.• Samarbete med en högstadieklass ht2009 - vt2011.• Metodkurs ht2009.• Alla elever var sin dator (1-1).• Apple MacBook
 • 11. ungas UNGMODsmultimodala gestaltning http://mt.sh.se/UNGMODs • vilka medier använder unga på fritiden, samt till vad? • vilka medier använder unga i skolan, samt till vad? • hur kan digitala medier användas för att komplettera verbala och skriftliga berättelser?
 • 12. UNGMODsBarn som medforskare · vad fick vi veta?• Flickor och pojkar använder digitala [elevernas beskrivning] av hur de medier olika använder digitala medier visade sig vara liktydigt med• Personlighet och intresse påverkar användandet på fritiden. I användandet skolmiljön användes digitala• Miljöns betydelse för användandet medier till om inte andra saker, så med andra valörer; ”leta fakta”Skolans pedagogiska syn och och ”skriva” […]. Här ser vi [hur]engagemang har betydelse för digitala medier ges olika valörerläroinnovationer och nytänkande […] beroende av situationelltelevernas motivation är knutet till skolans sammanhang. Hemma är detstruktur och organisation. Detta kan ha frivilligt att använda digitalaen positiv inverkat men också en negativsådan när arbetet inte är tillräckligt medier, medan det i skolan är ettförankrat i skolans organisation. måste.Graviz & Lindkvist, 2010 Hernwall & Lindkvist
 • 13. UNGMODsAnvändandet av datorn · vad fick vi veta? PhotoBooth fritid spel mobiltelefon ”skola” spel redovisa/ skola redovisa/ tillfredsställa tillfredsställa
 • 14. Redskap är bärare av maktordning ochidentitetsmarkörer
 • 15. Genus, ålder, ...• 12-15 år; 97% använder Internet någon gång och 76% dagligen [Findahl, 2010]• Flickor skattar sin egen kompetens lägre än pojkar - vilket inte stämmer med faktisk kompetens [Zimic, 2010]• 12-16 år bloggar, spelar online-spel och använder sociala medier mer än äldre personer [Zimic, 2010]• Utbildningsnivå påverkar användandet [Zimic, 2010]
 • 16. Gestaltningens villkor och strukturella faktorer• ”interferences” • genus • sexualitet • ålder • kapital (jfr Bourdieu) • identitet • erfarenhet • peer-kultur• miljö• mjukvara• intertextualitet
 • 17. Mjukvara• Stöd för genusroller • Stöd för informationshantering [Mad Skills Motocross [Pages & Keynote] & Photo Booth]
 • 18. Mjukvara• Stöd för genusroller • Stöd för informationshantering [Mad Skills Motocross [Pages & Keynote] & Photo Booth]
 • 19. Struktur• Som stöd för möjliga uttryck • Frigörande • Erövra makt• Som begränsande möjliga uttryck • Underordning • Hindra tillgång till/ begränsa makt
 • 20. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 • 21. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap
 • 22. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 • 23. Protes• ”En protes är ett konstgjort substitut för en förlorad eller skadad del av kroppen.” [wikipedia: “protes”]• ”extenstions of our consciousness” [McLuhan: Media]
 • 24. de som börjar skolan 2011 går i pension 2070
 • 25. Slutsatser [så långt]
 • 26. Slutsatser [så långt]• Redskap frigörande (jfr protes), men också bärare av värderingar• Medier, användanden, miljöer, (makt)strukturer, etc., ”remedieras”• Hur ta tillvara redskapens potential för individens och gruppens lärande - och (hur) kan skolan bli en resurs?• Digital kompetens?
 • 27. Digital kompetens som en framtidskompetens• Teknisk, funktionalistisk nivå (handhavande)• Kommunikativ, social, humanistisk, • Från mottagare till producent relationell nivå (från TV-tittare till dator-användare) • Kritisk analys och (ny)skapande • Vidgat textbegrepp • Förstå sin egen position och hur redskap kan bära en frigörande (emancipatorisk) potential • Att skapandet av multimodala uttryck inte bara är en fråga om medieinnehåll, utan också subjektiva positioner
 • 28. Digitala medier och ungas multimodala uttryck- nya möjligheter att skapa textSpråket, kroppen och rummetMultimodala och digitala perspektiv på lärandeÅttonde konferensen i svenska med didaktisk inriktningSödertörns Högskola, 25-26 november 2010 tackPatrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolaData- och systemvetenskap · Stockholms universitetpatrik.hernwall@sh.sephernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallmt.sh.se/ungmods · mt.sh.se/gto