1 kemahiran asas kaunseling

3,230 views
3,145 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,099
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 kemahiran asas kaunseling

 1. 1. KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Dr Sapora Sipon Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)PENGENALAN Kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang baik perlu menguasai serta menggaplikasikan beberapa kemahiran-kemahiran asas kaunseling/membantu. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi. Antara kemahiran yang asas dalam membantu adalah kemahiran membina perhubungan, kemahiran menggalakkan klien bercakap, kemahiran membalas, kemahiran penstrukturan, kemahiran menyoal, kemahiran parafrasa, kemahiran mendengar, kemahiran memimpin secara langsung, kemahiran berkomunikasi, kemahiran melakukan dorongan minima, kemahiran membuat refleksi perasaan, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat klarifikasi, kemahiran meneroka, kemahiran pemfokusan, kemahiran mencabar, kemahiran berempati, kemahiran menghadapi kesenyapan, kemahiran mengetahui teori dan teknik-teknik kaunseling, kemahiran memberi maklumat, kemahiran merumus, kemahiran meninjau klien, kemahiran konfrontasi dan kemahiran menyemak persepsi.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Sebelum sesi kaunseling dimulakan, kaunselor seharusnya menyemak rekod-rekod klien untuk mendapatkan maklumat yang dianggap berguna. Kaunselor juga harus menyemak diskripsi tugas klien. Ini mungkin berguna untuk membantu dalam menilai prestasi dan proses membina matlamat kemudian nanti. Selain itu, kaunselor juga hendaklah menyediakan tempat dan masa yang sesuai untuk berbincang tanpa banyak gangguan. Seterusnya dalam satu sesi kaunseling yang berjaya, kaunselor haruslah cuba menjadikan klien berasa selesa pada awal setiap sesi. Nyatakan sebab pertemuan dengan jelas, sambil menekankan yang kaunselor berasa prihatin dengan keadaan yang dihadapi oleh klien dan bersedia memberikan bantuan. Jika tidak klien akan berasa terancam dan menjadi defensif.
 2. 2. Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. Dalam hal ini, kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien. Untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien, kaunselor perlu memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut. Selain dari tutur kata, gerak geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. Gerak geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan perasaannya yang sebenar. Ini termasuklah perasaan hatinya, pemikiran mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan sama ada klien berada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya. Mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam proses kaunseling. Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya pendengaran yang baik. Di dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara yang perlu di dengar iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan. Oleh itu dikatakan proses mendengar melibatkan seluruh deria yang terdapat pada diri kaunselor. Telinga digunakan untuk mendengar apa yang diperkatakan, mata untuk melihat bagaimana gerak laku semasa perkataan atau ayat dituturkan, hidung juga turut menghidu bau-bau yang ada di sekeliling dan kadang kala deria sentuhan sebagai bersalaman dan sebagainya. Apabila kita memberikan tumpuan sepenuh pada klien tanpa berbelah bahagi, ini bererti kita menyediakan diri untuk mendengar. Di sini terdapat beberapa panduan dalam meningkatkan kemahiran seperti dinyatakan di bawah; • Kaunselor mesti memahami tujuan klien berada di situ • Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kaunselor perlu memberi fokus bukan sahaja kepada perkataan tetapi juga kepada nada dan cara yang diperkatakan. • Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian kepada klien terlebih awal. • Kaunselor perlu lebih tahan berhadapan dengan gangguan- gangguan sama ada yang datang dari luar seperti bunyi bising atau gangguan dari dalam diri seperti bisik-bisikan hati sendiri.
 3. 3. Oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka, sama ada dari segi suara mahupun tingkah laku bukan lisan klien. Dengan berbuat demikian, barulah kaunselor dapat benar-benar memahami mesej klien dengan lebih sempurna. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat menunjukkan kesediaan kaunselor untuk berhadapan dengan klien. Kaunselor boleh menunjukkan kemahiran mendengarnya dengan beberapa cara seperti berikut ; 1. Menyatakan semula Kaunselor menyebut semula apa yang telah dikatakan oleh kliennya dengan tepat 2. Menggambarkan semula Kaunselor akan memfokus pada isi kandungan serta perasaan klien. Akan tetapi, kaunselor perlulah menggunakan perkataannya sendiri supaya menunjukkan kaunselor benar-benar faham dan mendengar percakapan klien tadi. 3. Memberikan responsJones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar dengan aktifiaitu seperti di bawah;Kemahiran 1: Memiliki sifat menghormati dan menerimaKemahiran 2 : Memahami sudut pandangan klienKemahiran 3 : Menghantar mesej suara yang baikKemahiran 4 : Menghantar mesej badan yang baikKemahiran 5: Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan soalan terbuka.Kemahiran 6: ParafrasaKemahiran 7: Membuat refleksi perasaanKemahiran 8: Menunjukkan kefahaman konteks perbualanKemahiran 9: Mengurus resistan di peringkat awalKemahiran 10 : Elakkan perkataan jangan
 4. 4. Kemahiran Membina Perhubungan Kemahiran membina perhubungan merupakan langkah yang paling awal dalam sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien sedia berbincang. Tahap ini termasuklah memberi perangsang kepada klien agar sentiasa tenang dengan memberikan tanggapan pertama yang positif. Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Dalam kemahiran ini terdapat beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada suara, senyuman dan akhir sekali cara cara duduk dalam kaunseling. Kemahiran ini digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku, komunikasi lisan dan bukan lisannya. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk memperbetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan oleh klien. Namun, kaunselor perlu berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini kerana sekiranya klien tersebut belum lagi bersedia menghadapi konfrontasi, klien itu akan merasakan bahawa dirinya terancam. Ini adalah kerana klien itu tidak faham bahawa konfrontasi yang dibuat sebenarnya bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi bertujuan untuk menyedarkan klien tentang ketidakseimbangan kenyataan yang diberikannya. Dalam membina kemahiran perhubungan, beberapa perkara perlu diambilkira iaitu;  membina suasana alam sekeliling  suasana terapeutik  ruang untuk berkomunikasi  penampilan diri  ekspresi muka  kontak mata  cara duduk dalam sesi kaunseling  pergerakan tangan dan kaki  senyuman  nada suara  menggalakkan klien bercakap Membina suasana alam sekeliling
 5. 5. Oleh sebab sesi perbincangan kaunseling selalunya mengambilmasa kira-kira 30 minit atau lebih sedikit serta tajuk perbincanganadalah serius, maka tempat yang sesuai amat diperlukan. Kerusi mejayang sesuai perlu digunakan seperti kerusi yang tidak menyakitkanpinggang atau bergoyang-goyang sehingga mengganggu tumpuan ataupemikiran. Keadaan bilik haruslah tidak terlalu panas, tidak terlalusempit dan tidak terlalu bising. Tidak ada bau yang tidakmenyenangkan seperti bau tandas yang berdekatan dengan seting sesikaunseling. Selain itu, tempat menjalankan sesi kaunseling mestilahkemas supaya tidak menyakitkan penglihatan klien dan kaunselor.Suasana terapeutik Suasana yang aman dan tenang tanpa gangguan seperti yangdinyatakan tadi membolehkan serta memudahkan perbincangan,penghayatan perasaan dan penglahiran idea-idea tanpa rasa terancam.Oleh itu suasana terapeutik yang menyenangkan membolehkan sesikaunseling berjalan dengan lebih lancar lagi.Ruang untuk berkomunikasi Setiap individu mempunyai ruang di sekeliling tubuhbadannya. Ruang itu membesar atau mengecil bergantung kepadakeadaan. Dalam kaunseling, kemahiran mengurus ruang ini pentingbagi menentukan proses kaunseling dapat berjalan dengan baik danberkesan tanpa gangguan fizikal dan psikologikal. Kaunselor haruslahsensitif akan perkara-perkara yang dapat menjadi petunjuk dalammenentukan ruang antara kaunselor dengan klien. Antara perkarayang perlu dibincangkan termasuklah agama, jantina, umur, budayadan latar belakang etnik serta tajuk perbincangan. Dalam sesi kaunseling, jarak atau ruang antara klien dankaunselor harus dianggarkan tidak terlalu dekat sehingga menggangguperbincangan dan tidak perlu terlalu jauh sehingga menyukarkankedua-dua pihak. Jarak antara 1-1.5 meter dapat menimbulkan rasaselesa dan klien berasa beliau diberikan perhatian yang baik. Dalammenentukan jarak yang sesuai, klien perlu mengambil tempat dahulu.Seterusnya, kaunselor membetulkan jarak yang dirasakan selesa olehkedua-dua pihak untuk berunding.Penampilan Diri Pandangan pertama kali amat penting dalam menentukankeberkesanan hubungan yang akan terjalin seterusnya. Sekiranya klienberasa selesa dan gembira dengan keadaan dan raut wajah serta carakaunselor berpakaian, ini merupakan ciri pertama yang menentukankejayaan sesi seterusnya. Kaunselor dan klien harus berpakaian
 6. 6. mengikut norma-norma tempatan. Penampilan kaunselor yang bolehmengganggu tumpuan klien adalah seperti bau minyak wangi yangterlalu kuat, berpakaian yang menjolok mata, berpakaian terlaluselekeh atau badan terlalu berbau busukEkspresi muka Dalam sesi kaunseling, ekspresi muka dapat membantumenerangkan erti mesej yang hendak disampaikan. Oleh itu, adalahpenting bagi para kaunselor mempamerkan ekspresi muka atau wajahyang dapat menyakinkan klien. Wajah atau mimik muka adalah hasilkombinasi daripada sinaran atau pandangan mata, kedutan dahi, mukadan hidung dan riak yang lahir daripada muka semasa berinteraksi. Misalnya muka menjadi merah ketika marah atau malu.Ekspresi muka yang tidak sama dengan kata-kata menimbulkan reaksikurang senang klien. Misalnya mulut tersenyum tetapi nada suaramengejek. Senyuman begini tidak akan ditafsirkan sebagai petandapersahabatan yang baik.Kontak Mata Fungsi kontak mata adalah untuk membolehkan kaunselormemberi tumpuan, menunjukkan minat, menunjukkan tanda hormat,menggalakkan perundingan, menimbulkan rasa penerimaan,menimbulkan rasa percaya mempercayai, menimbulkan rasakeselesaan dan menimbulkan rasa kesungguhan. Kontak mata bukanbererti kaunselor memandang tepat pada biji mata klien, tetapimenumpukan pandangan ke arah muka klien. Ini juga tidak bermaknakaunselor memandang tidak berhenti-henti atau tidak bergerak-gerakkepada klien.Cara duduk dalam sesi kaunseling Seorang kaunselor itu harus peka serta dapat membaca danmelihat bahasa badan yang dilahirkan oleh kliennya. Kedudukan danpergerakan badan ini juga memberi nada dan makna dalam hubungankaunseling. Cara duduk boleh menggambarkan penerimaan kitaterhadap orang lain. Seseorang yang bersikap terbuka dan mesra akanduduk condong sedikit ke arah orang yang bercakap dengannya.Manakala orang yang bersifat tidak menerima, lebih cenderung dudukmenyandar ke belakang menjauhi kliennya. Kaunselor yang baik akan duduk condong sedikit ke hadapanmenghadapi kliennya yang menandakan beliau menerima dan bersediauntuk membantu. Beberapa ciri penting perlu diamalkan olehkaunselor iaitu jangan duduk menyandar di kerusi sambil
 7. 7. menggoyang-goyangkan badannya secara tidak berhenti, janganmenyilang kaki dengan kaki sebelah di atas lutut, atau sambil tangandiletak di belakang tengkuk dan menyadar. Kaunselor juga janganmenjadi terlalu rigid dan tidak bergerak langsung.Pergerakan tangan dan kaki Pergerakan tangan dan kaki yang sesuai dapat memudahkankomunikasi tetapi pergerakan yang terlalu banyak kadangkala akanmenjadi halangan dalam komunikasi antara kaunselor dengan klien.Contohnya klien yang ‘nervous’ kadangkala melahirkan rasa cemasnyadengan menggoyangkan kakinya dengan tidak berhenti-henti.Pergerakan tubuh badan biasanya dipelajari berasaskan budayamasing-masing. Berikut ialah beberapa contoh pergerakan tangan;Berpeluk tubuh -Pergerakan tubuh ini membawa erti seorang yang tertutup,kurang selamat atau kurang bersedia untuk berbincang, merasa negatifterhadap diri dan bersifat defensif. Tangan di dalam kocek Tangan di dalam kocek seolah-olah menyembunyikan sesuatu.Kedua-dua belah tangan memegang kuat pada tangan kerusi- merasatakut atau risauTergaru-garu Pergerakan tangan yang tergaru-garu seolah-olah menunjukkanrasa ragu-ragu dan tidak pastiMenggigit jari Klien yang menggigit jari boleh menunjukkan rasa tertekan, cemasdan risauSenyuman Senyuman kaunselor boleh meredakan ketegangan emosi dipihak klien. Klien akan berasa lebih selesa dan mudah untukmemulakan perbincangan. Senyuman juga harus diberikan mengikutkesesuaian dalam sesi kaunseling. Sekiranya senyuman tidak sesuai,klien akan silap memberi interpretasi. Senyuman klien juga harus difahami oleh kaunselor. Klienmungkin akan tersenyum untuk menutup rasa takut, risau keliru atau
 8. 8. serba salah, malu dan sebagainya. Kepekaan kaunselor melihat senyuman ini sangat penting untuk memastikan sesi kaunseling yang dijalankan itu sesuai menepati matlamatnya. Nada suara Nada suara membantu dalam memahami kontak dan situasi perkara yang dirundingkan. Dengan mendengar nada suara, kaunselor dapat memahami klien dengan lebih tepat. Nada suara selalunya membawa emosi yang terkandung di dalam sesuatu perkataan atau ayat. Contohnya perkataan ‘sayang’ jika disebut dengan nada yang lembut bererti sayang yang sebenar. Tetapi jika ‘sayang’ yang disebut dengan nada yang keras, mungkin bererti marah. Adalah penting bagi kaunselor mendengar nada suara kerana ia akan memberi peluang kepadanya untuk memahami emosi klien seperti nada tegang, geram atau marah dan sebagainya.Kemahiran menggalakkan klien bercakap Kaunselor menggalakkan klien bercakap dengan menggunakan soalan-soalan jenis terbuka. Semasa klien bercakap, kaunselor perlu mendengar dengan penuh teliti dan penuh empati. Sementara itu, semasa klien bercakap, kaunselor harus mendengar dan memberi perhatian, memberi respons yang minima seperti mengganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan terus bercakap.Kemahiran membalas (responding) Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. Dengan membalas kata-kata, manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masing-masing di dalam perbualan itu. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada sub kemahiran iaitu kemahiran penstrukturan, dorongan minima dan kemahiran mendengar. Contoh satu Klien :Macam-macam yang saya rasa…adakah saya akan difahami, diterima, dianggap kawan… Macam- macamlah…” Kaunselor : “Macam-macam difikirkan sebelum datang ini.”
 9. 9. Contoh dua Klien : “Saya nak bincang masalah keluarga saya…” Kaunselor : “Hmmm… silakan” Klien :”Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.” Kaunselor : (angguk).Kemahiran penstrukturan Penstrukturan merupakan satu kemahiran yang sangat penting di dalam sesuatu sesi kaunseling. Ini adalah kerana sekiranya penstrukturan dilakukan dengan baik dalam sesuatu sesi kaunseling itu, ia akan dapat membina hubungan yang mesra dengan klien. Proses penstrukturan boleh dilakukan sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal. Terdapat dua persoalan yang penting dalam penstrukturan, iaitu perlukah penstrukturan itu dilakukan secara formal dan bilakah masa yang sesuai untuk melakukannya. Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai dalam melakukan penstrukturan. Penstrukturan formal adalah perlu sekiranya klien merupakan klien rujukan atau klien itu baru datang untuk sesi kaunseling buat pertama kali. Penstrukturan formal tidak perlu sekiranya klien itu pernah berjumpa dengan kaunselor sebelum ini ataupun sekiranya klien itu ingin terus menceritakan masalahnya. Dalam penstrukturan, kaunselor harus menerangkan peranan/tanggungjawab kaunselor dan klien sebelum memulakan sesi kaunseling. Biasanya, sesi kaunseling akan mengambil jangka masa selama 30 minit hingga 45 minit. Segala perbincangan antara kaunselor dengan klien adalah dirahsiakan. Penstrukturan yang mudah dan ringkas ini dapat membantu klien memahami apa yang akan dilaksanakan dan apa yang diharapkan daripadanya. Segala perkara yang dibincangkan nanti akan dirahsiakan oleh kaunselor. Ini akan menimbulkan rasa selamat dan percaya kepada kaunselor dan klien akan menceritakan apa sahaja yang mengganggu atau timbul dalam fikirannya. Contoh penstrukturan 1 “…Dalam sesi ini, saya sebagai seorang kaunselor dan anda pula sebagai klien. Sesi ini akan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Peranan saya secara ringkasnya untuk mendengar, memahami dan cuba untuk membantu anda. Peranan anda adalah untuk menceritakan apa yang mengganggu hidup anda. Sesi ini akan dirahsiakan dan
 10. 10. kerahsiaan ini terbatas sekiranya isu yang dibincangkan melibatkan keselamatan nyawa anda.”Contoh penstrukturan 2Ks : “Mungkin ia akan membantu jika saya memberitahu tentang perkara asas dalam kaunseling”Kl : “Baiklah”Ks : “Tujuan kaunseling adalah untuk membantu dan membimbing anda dalam membincangkan bersama persoalan anda. Tugas saya sebagai seorang kaunselor adalah untuk mendengar dan memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Kemudian kita akan bersama-sama mencari langkah-langkah bagi persoalan anda”.Kl : “Baiklah. Tapi apa pula yang perlu saya lakukan, Encik”Ks : “Tugas anda adalah membantu saya untuk memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Anda perlu memberi maklumat, membuat keputusan yang sesuai dan memberitahu saya perkara-perkara yang perlu untuk mencapai objektif anda”.Kl : “Susah untuk menangani masalah saya ni Encik”Ks : “Itulah menjadi pokok utama di sini. Kita akan cuba bersama- sama memfokuskan pada sasaran atau objektif kaunseling ini. Pada waktu ini kita hanya sebahagian kecil daripada permasalahan anda, dan kita akan bersama-sama menanganinya dari yang ringan kepada yang lebih berat”.Kl : “Oh begitu..Jadi, maksud encik kita cuma bincangkan satu persoalan sahaja dalam satu masa ?”Ks : “Tepat sekali. Satu lagi, saya mahu anda tahu bahawa kaunseling adalah secara sukarela. Anda boleh menamatkan sesi pada bila-bila masa. Sesi ini adalah peribadi dan sulit. Saya tidak akan memberitahu kepada sesiapa masalah anda kecuali dengan izin anda. Sesi kita akan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Selalunya, ia akan memerlukan beberapa sesi, bergantung kepada keperluan anda. Sekarang, anda ada apa-apa soalan?”Ks : “Tidak ada. Saya jelas dengan penjelasan yang telah encik berikan”.
 11. 11. -Contoh Penstrukturan 3 Ks : “Aqel, jika tak keberatan, boleh tak saya rekodkan sesi ini? Ini untuk tugasan saya. Saya akan buat transkrip, dan pensyarah saya akan baca. Okey, kalau Aqel tidak selesa, saya akan berhentikan rekod ini bila-bila masa. Saya akan tunjukkan apa yang telah saya tulis jika Aqel mahu. Jika, selepas ni, Aqel tak benarkan saya gunakan rekod ini, saya tidak akan gunakan, dan kita akan mulakan sesi ini sekali lagi”. Kl : “Baiklah, saya ada sesuatu nak bincangkan dengan encik”. Ks : “Apa yang Aqel nak bincangkan hari ini ?” Kl : “Kawan saya. Dia sangat teruk”.Kemahiran Menyoal Soalan merupakan kaedah yang paling banyak digunakan dalam sesebuah sesi kaunseling. Ini adalah kerana ia merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Biasanya, soalan akan ditanya oleh kaunselor dan dijawab oleh klien. Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah berkaitan dengan usaha menggalakkan klien menjelajah dan memahami perasaannya. Di samping itu, soalan yang ditanya perlu mempunyai tujuan yang tertentu dan berupaya untuk menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa merasa dirinya terggugat. Namun, kaunselor perlu pastikan bahawa soalan yang hendak ditanya itu sesuai, mudah difahami dan memudahkan klien untuk menjawabnya dengan penuh rela. Selain itu, soalan boleh juga digunakan untuk menggalakkan atau mengurangkan percakapan klien. Dalam usaha kaunselor memahami lebih lanjut perkara yang ingin dirundingkan oleh klien, menyoal adalah satu cara yang perlu dilaksanakan. Matlamat menyoal adalah untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, mendapatkan maklumat lanjut dan akhir sekali untuk mendapatkan kepastian. Di dalam sesi kaunseling terdapat dua bentuk soalan yang dapat digunakan iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Kemahiran menyoal juga boleh menambahkan keupayaan kaunselor untuk mengumpul maklumat dengan lebih spesifik. Ia membantu kaunselor memahami butir-butir klien dengan lebih mendalam bagi membolehkannya membuat keputusan yang tepat
 12. 12. berdasarkan maklumat yang tepat itu. Terdapat dua jenis soalan yangboleh digunakan oleh kaunselor iaitu soalan jenis terbuka dan tertutup.Jenis-jenis soalan Terdapat beberapa jenis soalan. Antaranya ialah soalan yangmenggunakan perkataan “boleh”, “apa”, “bagaimana” dan ”kenapa”.Soalan-soalan ini mempunyai tujuan masing-masing. Contohnyasoalan yang menggunakan ‘boleh” cenderung lebih terbuka dan kurangkawalan ke atas klien. Soalan “apa” membawa klien bercakap tentangfakta dan spesifik tentang situasi. Soalan “bagaimana” pula membawa klien bercakap tentangproses dan urutan atau emosi. Soalan “kenapa” memulakan temubual,membuka era baru dalam perbincangan. Soalan ini juga membantuklien dalam penerokaan diri dan membantu klien mencari sebab yangmempengaruhi tingkah laku, pemikiran dan emosinya.Soalan “boleh” : “Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Dilamarah pada kawan baik Dila itu?Soalan “apa” : Apa yang menyebabkan Dila mengambil tindakan takbalik rumah.Soalan “bagaimana”:Bagaimana agaknya perkara ini boleh berlaku?Soalan “kenapa”: Kenapa semua orang tak percayakan saya”Soalan tertutup Soalan tertutup ini ialah soalan yang menghadkan kepada satuatau beberapa perkataan sahaja dan jawapan ini dapat memberikanmaklumat yang khusus. Contohnya “adakah anda datang bekerjasemalam?. Dan siapakah yang pergi bersama awak ke Langkawi? Tujuan mengadakan soalan tertutup kepada klien adalah untukmendapatkan kepastian bagi sesuatu fakta dan mendapatkan maklumatyang khusus. Selain itu, soalan tertutup juga dapat memberhentikanorang daripada terlalu banyak bercakap serta memberi arah tertentu didalam perbincangan. Soalan tertutup adalah soalan yang khas yang cukup sekadardijawab dengan gerak balas yang ringkas, tepat dan padat. Ia lebihspesifik dan memerlukan jawapan yang mempunyai satu atau duaperkataan sahaja, seperti ‘ya’ atau ‘tidak’. Contoh soalan tertutup ialah“Kamu akan datang esok”? Soalan ini berguna kerana mengambilmasa yang singkat sekali untuk mendapatkan jawapan yang tepat danpadat.
 13. 13. Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti menggalakkansesi kaunseling daripada terkeluar dari topik perbincangan, memenuhijurang maklumat yang spesifik dan mengurangkan percakapan klienyang banyak. Contoh soalan tertutup adalah seperti di bawah;Contoh Satu“…Bila perkara ini telah berlaku?.”Contoh kedua“Berapa lama hubungan ini telah terjalin?.”Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti - menggalakkan sesi kaunseling daripada terkeluar dari tajuk perbincangan - memenuhi jurang maklumat yang spesifik - mengurangkan percakapan klien yang banyakSoalan terbuka Soalan jenis ini bertujuan menjemput perbincangan,penjelasan dan huraian yang panjang lebar. Ia tidak memerlukanjawapan yang khusus. Soalan terbuka ini dapat menimbulkan rasaselesa pada diri klien dan rasa diterima. Matlamat bertanyakan soalanterbuka adalah untuk menggalakkan penerokaan dan pengembangankepada perkara yang sedang dirundingkan. Selain itu, soalan terbuka dapat memberi ruang kepada klienmeluahkan perasaannya mengikut arah yang dipilihnya sendiri dandikhususkan oleh kaunselor. Oleh itu klien lebih dapat mengawalperundingan. Soalan terbuka juga membolehkan klien memberimaklumat tanpa menimbulkan rasa defensif dan membolehkan klienmengeluarkan pendapat sendiri. Soalan terbuka seterusnya memberi peluang kepada klienmemberikan penjelasan tentang sesuatu perkara mengikutpandangannya sendiri tanpa dinilai terlebih dahulu. Contoh-contohsoalan terbuka adalah seperti “bagaimanakah kejadian itu bolehberlaku?” Atau “sejauh manakah kejadian itu mengganggu hidupanda?” Soalan terbuka akan memberi peluang kepada klien untukmenerokai dan membincangkan segala yang dialami dan dirasainya. Iaturut menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih banyakataupun memberikan penjelasan yang lebih jelas. Lazimnya, soalanterbuka menggunakan kata soal seperti “siapa”, “apa”, “di mana” dan
 14. 14. “bagaimana”. Contoh soalan terbuka ialah seperti “Apa pendapatkamu tentang adik kamu?” Soalan jenis ini membolehkan klien untuk bebas bercerita ataumenerangkannya. Terlalu banyak mengaju soalan terbuka akanmengganggu pendengaran kaunselor. Soalan terbuka boleh diselang-seli dengan respons lain yang dapat menggalakkan klien berbincang. Oleh itu, adalah penting untuk kaunselor mengetahui bila danbagaimana untuk menggunakan kedua-dua soalan terbuka dan tertutupdalam sesi kaunselingnya. Kaunselor perlu menyedari, kesan danimplikasi daripada soalannya terhadap kliennya. Gabungan dua jenissoalan ini dapat digunakan mengikut kesukaan dan keperluankaunselor bergantung kepada jenis maklumat yang diperlukan. Soalan terbuka digunakan untuk tujuan di permulaan sesikaunseling, untuk mendapatkan maklumat lebih jelas danmenggalakkan klien yang pendiam untuk bercakap Walau bagaimanapun kaunselor perlu memastikan bahawatidak terlalu banyak soalan ditanya pada satu masa. Ini adalah keranaklien akan keliru dan tidak tahu soalan mana yang hendak dijawabterlebih dahulu. Soalan yang bermula dengan “mengapa” yangmemerlukan klien membuat penjelasan perlu dielak kerana mungkinakan menakutkan klien. Soalan-soalan sensitif juga harus dielakkan.-Contoh soalan terbuka“Kalau tidak keberatan, boleh anda kongsikan penderitaan andatersebut dengan saya.’“Agaknya bagaimana hal ini boleh berlaku.”“Boleh tolong jelaskan lagi maksud renggang itu.”-Perbandingan contoh soalan terbuka dan tertutup Untuk mendapatkan gambaran dengan lebih jelas mengenaimakna jenis soalan terbuka dan tertutup, beberapa contohperbandingan dilakukan.Soalan tertutup : “Adakah saudari merasa jemu?.”Soalan terbuka : “Boleh saudari jelaskan mengapa saudari merasa jemu?.”Soalan tertutup : “Adakah saudara selalu bermasam muka dengan rakan saudara?.”Soalan terbuka : “Boleh beritahu saya sebab-sebab yang anda selalu bermasam muka dengan rakan saudara?.”Soalan tertutup :“Bila saudara merasa marah dengan ibu saudara?.”
 15. 15. Soalan terbuka :“Apakah sebab saudara marah pada ibu saudara?.” Jones (2004) menjelaskan kaunselor perlu membuat perkara yangperlu diambilkira dalam membuat soalan seperti berikut; Tujuan soalan Kaunselor yang efektif bertanya soalan yang mengundang kepada perkembangan pemahaman masalah klien dan dirinya. Jumlah soalan Kaunselor boleh bertanya soalan yang hanya bertumpu kepada masalah semasa atau soalan yang lebih umum. Tahap intimasi Kaunselor perlu bersifat sensitif kepada soalan yang boleh memberi kesan kepada intimasi perhubungan. Seterusnya Jones (2004) menjelaskan jenis-jenis soalan adalah sepertiberikut;  Soalan terbuka dengan soalan tertutup  Soalan berbentuk klarifikasi Soalan yang memberi peluang untuk mengembangkan apa yang telah diperkatakan.  Soalan yang memerlukan maklumat spesifik Soalan jenis ini bertujuan mengumpul maklumat konkrit mengenai masalah klien dan maklumat spesifik berfokus kepada bagaimana, apa, bila dan di mana. Soalan bagaimana termasuk ”bagaimana anda rasa atau bertingkah laku” Soalan ”bagaimana” adalah amat berguna untuk mendapatkan data untuk menunjukkan bagaimana klien bertingkah laku. Soalan ”apa” termasuk ”apa yang berlaku”, ”berikan saya contoh apa yang telah berlaku”, ”apa yang anda lihat sebagai masalah”, ”apakah agaknya kesan apabila melakukan perkara di atas”. Salah guna soalan Kadang-kadang soalan digunakan secara salah dan berlebihan oleh kaunselor. Apabila ini berlaku, ianya memberi kesan kepada keberkesanan kaunseling dan juga perhubungan kaunselor dan klien.
 16. 16. Penulis-penulis seperti Gazda et al (1977) dan Patterson (1974) memberi komen mengenai kesan negatif penggunaan solaan yang salah. Dua perkara yang sering disalahgunakan ialah yang berkaitan dengan kuantiti dan kualiti soalan. Penggunaan kuantiti soalan yang tidak bersesuaian akan membentuk kebergantungan, meletakkan tanggungjawab ke atas kaunselor, mengurangkan penerokaan kendiri, menghasilkan maklumat yang tidak tepat, menghasilkan perasaan defensif, ke atas klien dan membentuk kemahiran membantu yang rendah. Contoh soalan yang berfokus kepada perasaan dan reaksi fisikal -Bila anda mula rasai perasaan ini? -Ceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai perasaan anda -Apa perasaan anda sekarang? Contoh soalan yang berfokus kepada pemikiran -Apakah fikiran anda sebelum/semasa/selepas situasi ini? -Apakah yang anda rasakan sebelum apa yang anda rasakan sekarang?. -Berapa kerapkah anda berfikir begini? Contoh-contoh soalan yang berfokus dalam perkara ini?. -Apakah kekuatan dan potensi anda kepada komunikasi/aksi - Bagaimana anda bertingkah laku? - Apa yang anda katakana? - Apa yang berlaku sebelum ini? - Apakah kesan-kesan di atas tindakan anda itu?Kemahiran Parafrasa Kemahiran memparafrasa ini ialah respons kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini dinyatakan dalam bentuk ayat yang agak pendek tetapi tepat dan padat maksudnya. Parafrasa ialah respons kaunselor setelah
 17. 17. mendengar isi dan memerhatikan tingkah laku klien. Matlamat utamaialah memudahkan penerokaan ke atas klien. Membuat parafrasa adalah penting untuk menunjukkankaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien.Parafrasa sangat sesuai digunakan di peringkat awal hubungankaunseling kerana parafrasa merupakan pernyataan semula kenyataandan mesej yang dibawa oleh klien untuk mendapatkan kepastian. Selain itu parasfrasa juga digunakan untuk membuat refleksikepada apa yang dikatakan oleh klien. Tujuan utama parafrasadigunakan oleh kaunselor adalah untuk menunjukkan kepada klienbahawa mesej yang diberikan mula difahami oleh kaunselor. Ia jugabagi memastikan yang kaunselor mendapat mesej yang betul dari klienserta memberi peluang kepada klien mendengar kembali apa yangdirasa dan dikatakannya. Namun begitu, kaunselor perlu mahir dalam membuatparafrasa. Kaunselor perlu memastikan bahawa maksud asal mesejklien itu tidak berubah. Parafrasa juga boleh dilakukan oleh kaunseloruntuk membantu klien yang tiba-tiba sahaja terputus atau hilang mesejasasnya. Ini adalah kerana klien mungkin akan terkeluar dari tajukperbincangan sekiranya parafrasa tidak dibuat. Tujuannya adalah untukmengingatkan klien bahawa beliau sepatutnya menyambung semulatopik perbincangan tadi.Contoh SatuKlien : “Saya tahu dia seorang yang baik. tapi…saya belum bersedia untuk menerimanya…tetapi saya juga susah hendak menolaknya.”Kaunselor : “ Nampaknya, anda dalam dilema, belum bersedia menerima dia tapi juga susah hendak menolaknya.”Contoh duaKlien :“Dah lama saya menunggu keputusan darinya… selama tiga belas tahun, satu respons pun tidak ada.”Kaunselor : “Selama 13 tahun, anda menunggu respons darinya tapi satu respons pun tidak ada.” Ishammudin Hj. Ismail (1999) menjelaskan bahawa tujuankemahiran parafrasa adalah• Mengulangi semula kepada klien kata-kata yang baru disebutkan.• Menjelas dan memberikan tumpuan kepada apa yang klien baru sebutkan.
 18. 18. • Memberitahu klien bahawa kaunselor mendengar apa yang diperkatakan. • Mendorong klien untuk meneruskan penerokaan • Menggelak kekeliruan dan ketidaksefahaman • Membantu klien untuk berfikir dan menumpukan perhatian terhadap situasi,orang, objek atau idea dengan lebih jelas.Kemahiran memimpin Kemahiran memimpin boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Memimpin secara tidak langsung Tujuan memimpin secara tidak langsung membolehkan klien memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang berjalan. Selain daripada itu, tujuan memimpin secara tidak langsung ialah untuk menjemput klien untuk menceritakan atau memperincikan ceritanya. Contoh soalan yang menunjukkan memimpin secara tidak langsung ialah; “apa yang anda nak bincangkan hari ini?” “Barangkali, kita boleh mulakan sesi dengan anda beritahu saya di mana anda sekarang?” “Bolehkah anda beritahu saya lebih lanjut tentang perkara itu?” Kemahiran memimpin secara langsung Kemahiran memimpin secara langsung menggalakkan klien memperincikan, menjelaskan atau menggambarkan apa yang diperkatakan. Antara tujuan kemahiran memimpin secara langsung ialah untuk menentukan tujuan untuk memimpin, meluahkan dengan perkataan yang dapat memperincikan secara khusus, menggunakan soalan terbuka dan membolehkan klien bebas mengikut pimpinan anda. Dalam kemahiran memimpin, adakalanya terdapat elemen cadangan seperti; - “beritahu saya tentang ibu anda?” - “Boleh anda gambarkan apa yang berlaku baru-baru ini?”Kemahiran Berkomunikasi
 19. 19. Kemahiran berkomunikasi merupakan satu kemahiran yang sangat penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh klien. Kaunselor patut menggunakan ayat-ayat yang biasa dan bukannya dari buku-buku akademik. Ini adalah kerana bukan semua klien adalah berpelajaran tinggi atau mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Dengan itu, kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang mudah supaya klien tidak berasa rendah diri bila berdepan dengan kaunselor. Di samping itu, elakkan juga penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit. Ini bertujuan untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak faham apa yang telah dikatakan oleh kaunselor. Komunikasi bukan lisan pula melibatkan gerak badan, kontak mata dan postur badan kaunselor. Kaunselor boleh menggangguk kepalanya, membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberikan postur duduk yang mencodong ke hadapan sedikit dan lain-lain lagi gerak balas. Lima cara utama dalam menghantar komunikasi -Mesej lisan: Mesej yang dihantar melalui perkataan -Mesej vokal: Mesej yang dihantar melalui suara. Contohnya melalui volum, artikulasi dan nada. -Mesej badan: Mesej yang dihantar melalui bahasa badan. Contohnya melalui renungan, kontak mata, ekspresi muka, postur badan, pakaian. -Mesej sentuhan -Mesej yang berbentuk aksi.Kemahiran melakukan dorongan minima Dorongan minima diperlukan untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. Dorongan minima merupakan respons atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang menggalakkan klien terus bercakap dan memberikan penjelasan. Di antara contoh dorongan minima adalah seperti “hm…m, teruskan, “lepas itu”, “kemudian”, “jadi”, “terangkan lagi”, “oh…. ”, sentuhan, angguk kepala, kerutan di dahi, senyuman, ya dan lain- lain lagi. Tujuan kaunselor mengadakan dorongan minima adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita. Selain itu, ia
 20. 20. menunjukkan kaunselor sedang mendengar dan faham apa yang sedang diperkatakan oleh klien. Ishammuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima; a. kaunselor memberi perhatian b. menolong penerokaan kendiri klien c. supaya klien terus bercakap d. mempengaruhi arus perbualanKemahiran Membuat Refleksi Perasaan Jones (2004) mendapati kemahiran membuat refleksi perasaan melibatkan keupayaan kaunselor berkomunikasi dan mengalami perasaan klien Seterusnya Jones (2004) menjelaskan refleksi perasaan melibatkan kemahiran pihak yang menghantar dan menerima Kemahiran pihak penerima  Memahami mesej muka dan badan klien  Memahami mesej suara klien  Memahami mesej lisan klien  Memahami reaksi emosi diri  Mengambilkira konteks mesej yang disampaikan oleh klien Kemahiran pihak yang menghantar  Bertindak balas dalam cara yang menunjukkan kaunselor memahami perasaan klien melalui perkataan dan frasa  Memeriksa ketepatan pemahaman kaunselor Refleksi perasaan merupakan pengulangan atau menyebut semula percakapan klien dalam satu rangkai kata yang pendek tetapi padat. Pengulangan yang dibuat oleh kaunselor lazimnya, hanyalah sebagai pembayang yang mencerminkan perasaan atau keseluruhan isi yang disampaikan oleh klien tadi. Membuat refleksi perasaan bukanlah sekadar mengulang semula perkataan yang diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku tingkah laku klien yang dapat membayangkan isi, pemikiran, perasaan dan tindakannya sendiri. Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang di alami atau dirasai oleh klien secara emosi. Dengan itu, klien akan tahu bahawa perasaan dan tanggapan yang akan diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku klien
 21. 21. yang dapat membayangkan isi, pemikiran, perasaan dan tindakannyasekali. Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang dialami ataudirasai oleh klien secara emosi. Jadi, klien akan lebih terdorong untukmenyatakan segala perasaannya dengan lebih mendalam lagi kepadakaunselor tersebut tanpa was-was lagi. Walau bagaimanapun, kaunselor bukan sahaja perlu cuba untukmemahami perasaan klien yang telah dinyatakan atau disebutkandalam mesejnya, tetapi perlu cuba untuk memerhatikan perasaan yangtidak dinyatakan atau disebut oleh klien. Sebagai contohnya, mungkinklien itu kelihatan muram dan tidak bermaya tetapi klien tersebut tidakmenyatakan perasaannya dalam bentuk lisan, Jadi, kaunselor perlubijak dan merefleksikan perasaan klien itu, tidak kira sama adaperasaan itu dinyatakan atau tidak. Tujuan utama kaunselor membuat refleksi perasaan ini ialahuntuk memberikan pemusatan kepada perasaan klien sebenar danbukannya perasaan helah semata-mata. Selain itu, ia jugamembolehkan klien untuk melihat kembali perkara-perkara yang telahdikatakan olehnya tadi dengan lebih jelas dan terang daripada yangasal. Walau bagaimanapun, kemahiran membuat refleksi perasaan inibergantung rapat kepada kebolehan klien untuk menentukan perasaandan tanda bagi perasaannya (Amir Awang, 1987). Kemahiran refleksi merupakan satu usaha memahami kliendari sudut pandangan klien itu sendiri. Dalam kemahiran ini puladibahagikan kepada tiga bahagian penting iaitu refleksi isi, refleksiperasaan dan refleksi pengalaman.Refleksi isi Refleksi isi ialah pernyataan semula oleh kaunselor mengenaiidea yang disampaikan oleh klien. Idea ini dinyatakan semula olehkaunselor dengan menggunakan perkataan yang ringkas, padat dantepat. Refleksi isi yang tepat membolehkan klien berasa bahawa beliaudidengari dengan betul dan difahami. Akan tetapi terdapat perhatianyang harus diketahui oleh kaunselor tersebut. Contohnya janganmembuat refleksi isi yang terlalu panjang dan jangan menggunakanperkataan yang sama berulang-ulang kali.Refleksi perasaan Kemahiran merefleksi perasaan ialah penyataan semula olehkaunselor tentang perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien.Tujuan kaunselor melakukan refleksi perasaan adalah untuk memberitumpuan kepada klien mengenai perasaan atau sikap yang sedangdialami oleh klien. Selain itu, ia juga meningkatkan segala tanda-tandaperasaan yang ada pada diri klien dan akhir sekali memberi ruang
 22. 22. untuk klien mengeluarkan perasaan dengan cara yang baik danmemberi kelegaan kepadanya.Refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikangerak-geri tubuh badan semasa sesuatu pengalaman diperkatakan olehklien. Oleh itu kemahiran refleksi bukan sahaja diperlukan bagiperkara-perkara yang didengar dengan mulut tetapi apa yang dilihatseperti cara duduk, gerak geri, nada suara, pernafasan, wajah dansebagainya yang ditunjukkan oleh klien semasa sesi kaunselingdijalankan.-Contoh satuKlien : “Baru-baru ini, saya ada pesan Astro kat rumah…” ramailah jiran-jiran yang datang tengok…. Tetapi masalahnya, mereka kata saya nak tunjuk lagak. .Berlagaklah tu… sombonglah tu.”Kaunselor: “Anda dituduh berlagak dan sombong dengan Astro baru oleh jiran-jiran.”-Contoh duaKlien :“Sejak peristiwa tersebut, saya rasa disisihkan oleh adik saya. Dia buat saya macam orang luar. Langsung dia tidak peduli kat saya…tegur pun tidak. Saya rasa sedih sangat.”Kaunselor: “Anda merasa sedih sangat bila adik anda menyisihkan anda dan tidak mempedulikan anda.”-Contoh ketigaKlien: “Saya ni lain sikit, saya tak boleh dicabar. Saya tak suka orang mengutuk peribadi saya..”Kaunselor: “Tuan benar-benar marah bila ada orang campur tangan dalam hal peribadi tuan.” Ishamuddin Hj Ismail (1999) mendapati tujuan refleksiperasaan ialah;a. Menggalakkan klien meluahkan perasaan sama ada yang positif atau negatif mengenai sesuatu perkara.
 23. 23. b. Kaunselor memperkatakan mengenai perasaan klien yang samar- samar dan menyatakan segala tanda-tanda perasaan yang ada pada diri klien (perasaan yang tersirat). c. Refleksi boleh membantu klien mengalami perasaannya secara mendalam supaya ia boleh menyedari tentang situasi yang tidak selesai. d. Membantu klien supaya menyedari tentang perasaan yang sedang menguasainya ketika itu. e. Memberi ruang dan peluang kepada klien meluahkan perasaannya dengan cara yang baik dan akan memberi kelegaan kepadanya Aktiviti - Buat latihan ini secara berpasangan. - Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar. Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. Sementara mendengar, bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. - Semasa mendengar dan memberi respons, beri perhatian kepada mesej vokal, badan serta bukan lisan.Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau “feedback” kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza. Selain itu, interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Oleh yang demikian, kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah, ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien. Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru.
 24. 24. Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya kliendapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini, kaunselor akanmenambah kenyataan yang dibuat oleh klien, terutamanya setelahkaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaanyang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidakmenyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselormengenai masalah klien, tafsiran daripada kaunselor bolehmenimbulkan celik akal klien. Semasa kaunselor membuatinterpretasi, kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudahdifahami. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untukmembantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. Selain itu, iamembantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya denganmudah, tersorok atau tidak disedarinya. Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasiialah;a. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. Masalah adalah sama, yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan.b. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan.c. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah.d. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya klien dapat mencapai perubahan yang diingini.-Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi(daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora.Contohnya adalah seperti di bawah;“Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi.Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh,menuju ke simpang jalan, dan tidak dapat memutuskanmana satu jalan yang ingin ditujui. Rizal tidak pasti, lantasmelambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang
 25. 25. telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. Adakah ia sesuai?. Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. “Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai “teddy bear” yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi.” Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya. Diantaranya; imej visual: “saya melihat cahaya” bunyi: “bunyi itu kelihatan” kinestestik: “Idea itu mencengkam saya”. Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya. Selain daripada itu, penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskan bahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan, bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya.Kemahiran Membuat Klarifikasi Kemahiran ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat atau penjelasan yang lebih lanjut daripada klien apabila klien menggunakan perkataan atau ayat yang tidak jelas, tidak spesifik, umum ataupun kabur ketika menyatakan permasalahannya itu. Membuat klarifikasi juga adalah satu penjelasan terhadap perkara yang samar kepada satu fokus yang lebih tepat. Jadi, dengan menggunakan kemahiran klarifikasi ini, klien perlu menerangkan tajuk yang diceritakannya itu dengan lebih lanjut atau dengan lebih mendalam. Ini bukan sahaja membolehkan kaunselor memahami mesej klien dengan lebih mendalam, malah ia membolehkan klien itu sendiri lebih memahami kekeliruan yang timbul. Antara tujuan membuat klarifikasi ialah; a. Membantu klien memberikan penjelasan yang lebih baik. b. Mengelak kaunselor daripada membuat sebarang andaian.
 26. 26. c. Memberi peluang dan ruang klien untuk lebih meneroka diri sendiri. d. Menyemak ketepatan kata-kata klien. -Contoh; “Saya agak keliru di sini, jadi saya akan cuba nyatakan semula apa yang saya fikir tentang apa yang telah diperkatakan tadi’ -Contoh; “Saya kurang jelas bagaimana perasaan anda tentang perkara itu, boleh anda ringkaskan dan gambarkannya?”Kemahiran membuat kontrak Kaunselor mendapatkan persetujuan dan perjanjian daripada klien supaya ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk melaksanakan apa yang dipersetujui. Kontrak biasanya dibuat pada kes-kes yang memerlukan perubahan tingkah laku klien seperti ponteng, merokok, mencuri, menipu, meniru dan lain-lain. Kontrak boleh dibuat secara lisan atau bertulis.Kemahiran Meneroka Dalam sesi kaunseling, kemahiran meneroka merupakan salah satu lagi kemahiran yang penting bagi menjayakan sesi kaunseling. Ini adalah kerana tanpa penerokaan, sesi kaunseling tidak akan berjalan dengan lancar. Kaunselor tidak akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh klien dengan lebih lanjut lagi ataupun dengan lebih mendalam. Oleh yang demikian, seorang kaunselor perlu memastikan bahawa dirinya telah menguasai kemahiran ini bagi menjayakan sesuatu sesi kaunseling itu. Kaunselor boleh meneroka dengan lebih lanjut dengan menggunakan soalan-soalan tertentu, di mana klien perlu menjelaskan dengan lebih teliti masalah yang dihadapinya itu.Kemahiran Pemfokusan Dengan adanya kemahiran memfokus, kaunselor boleh mengarahkan aliran perbualan klien kepada bidang yang diingininya. Selain itu, kemahiran ini sangat berguna sekiranya kaunselor mempunyai klien yang menceritakan masalah dengan tidak jelas atau klien yang tidak berfokus dalam penceritaannya. Tujuan kemahiran ini
 27. 27. digunakan ialah untuk memastikan klien tidak akan bercerita sehingga terkeluar daripada topik perbualan. Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai memilih tajuk apa yang perlu difokuskan. Selain itu, kaunselor juga perlu membantu klien memberi fokus kepada perasaan tersembunyi semasa dalam sesi kaunseling itu. Sekiranya kaunselor tidak mempunyai kemahiran memfokus ini, maka kedua-dua klien dan kaunselor akan keliru dan tidak jelas mengenai persoalan klien. Biasanya kemahiran ini dilakukan apabila kaunselor memilih satu perkataan atau ayat pendek daripada percakapan klien dan memberi penekanan kepada perkataan tersebut. Kaedah pemfokusan dengan satu perkataan adalah efektif untuk membantu klien bercakap. Kemahiran ini boleh juga dalam bentuk dorongan minima. Tujuan utama membuat pemfokusan adalah untuk mengurangkan kekeliruan klien atau sesuatu yang klien kurang jelas.Kemahiran mencabar Kemahiran mencabar adalah untuk memperakui dengan jujur, secara langsung dan menarik perhatian klien apa yang sedang berlaku dan apa yang sedang dirumuskan. Konstruk kemahiran mencabar melibatkan seperti mengenal pasti perasaan diri sendiri sebagai kaunselor, menjelaskan dan berkongsi pengalaman dan memberi maklumbalas dan pandangan. Jones (2004) menjelaskan kemahiran mencabar perlu mempunyai ciri seperti di bawah;  Mulakan dengan membuat refleksi Kaunselor perlu memulakan respons dengan menunjukkan bahawa dirinya telah mendengar dan memahami mesej klien.  Klien mencabar diri Di mana perlu, bantu klien untuk mencabar diri mereka. Dengan membuat refleksi mesej yang bercampur, klien boleh memilih untuk membuat rumusan.  Jangan Melampau Batas Kaunselor perlu menyedari bahawa dirinya tidak mencabar klien sehingga membawa kesan yangburuk kepada klien.  Klien Yang Mengambil Tanggungjawab
 28. 28. Kemahiran Berempati Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. Dengan adanya kemahiran berempati ini, kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh klien tersebut. Dengan ini, klien akan merasakan bahawa kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik, memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya. Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. Jadi, untuk menguasai kemahiran ini terlebih dahulu, kaunselor perlu berupaya untuk membezakan antara emosi dan sikap. Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang, manakala sikap adalah kepercayaaan tentang kejadian semasa, lepas dan masa depan. Selain itu, kaunselor perlu juga memerhatikan perkara-perkara lain. Pertama sekali, kaunselor perlu perhatikan tanda-tanda yang ada pada klien seperti nada suara dan mimik muka. Secara ringkasnya, memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam. Selain itu, kaunselor juga perlu peka terhadap semua tingkah laku bukan lisan klien serta percakapannya bagi memahami perasaan yang dialami klien dengan lebih mendalam. Kaunselor juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya.Kemahiran Menghadapi Kesenyapan Kaunselor perlu bijak dalam mengendalikan kesenyapan semasa sesi kaunseling berjalan. Kaunselor perlu tahu masa yang sesuai untuk sama ada menggalakkan klien terus bercakap atau terus mengekalkan kesenyapan itu. Kesenyapan ini merupakan satu petanda yang baik kerana ia memberikan masa kepada kaunselor dan klien untuk memikirkan tindakan apa yang seharusnya diambil seterusnya. Selain itu, ia juga memberikan peluang kepada klien yang tidak sempat menghabiskan hujahnya tadi berfikir kembali dengan tenang mengenai hujahnya itu atau mengingat kembali sesuatu yang barangkali dia terlanjur mengatakannya atau mahu mengubah fikirannya. Kesenyapan yang berlaku banyak memberikan peluang kepada klien dan kaunselor untuk mengimbas kembali diri masing-masing semasa sesi kaunseling tersebut. Ia juga memberi peluang kepada kaunselor untuk mendengar apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih berkesan, dapat memerhatikan gerak geri klien dengan lebih
 29. 29. teliti, menilai hubungan pemikiran, perasaan dan tindakan kliennya dengan lebih baik serta lain-lain lagi. Walaupun begitu, kaunselor haruslah mengelakkan kesenyapan yang terlalu panjang kerana ia akan menghentikan terus pokok cerita yang diperbincangkan tadi. Secara ringkasnya, adalah penting bagi kaunselor untuk membenarkan keadaan senyap ini setelah klien dan kaunselor telah melakukan perkara penting. Klien perlu diberi masa untuk memikirkan sesuatu tanpa sebarang gangguan.Kemahiran melakukan percanggahan Kemahiran melakukan percanggahan wujud dalam dua bentuk iaitu percanggahan dalam tingkah laku bukan lisan dan tingkah laku lisan. -Percanggahan dalam tingkah laku bukan lisan Percanggahan ini berlaku apabila mesej yang disampaikan tidak selaras dengan pergerakan badan. Contohnya bercakap tentang satu-satu topik tetapi dilihat dari segi tingkah laku bukan lisan terdapat gerakan yang tidak sepadan. -Percanggahan dalam pernyataan lisan. Percanggahan dalam pernyataan lisan berlaku apabila dalam satu kenyataan terdapat dua idea yang bercanggah Contohnya; “Dia adalah seorang ketua yang adil tetapi dia selalu pilih kawan saya untuk menghadiri seminar.” -Ketidakselarasan antara mesej lisan, vokal dan juga mesej badan. “Anda katakan anda rasa gementar tetapi anda nampak gembira sahaja. Senyum setiap masa”. -Ketidakselarasan antara kata-kata dengan aksi “Anda kata anda sayangkan dia, tapi anda langsung tidak ada masa untuk dia dan sentiasa sibuk”. -Ketidakselarasan antara memberi dan mengotakan kata-kata “ Pada waktu yang sama, anda katakan anda hendak menghubungi dia tetapi anda sentiasa mencari alasan untuk tidak melakukannya. -Ketidakselarasan antara kenyataan sekarang dan sebelumnya “ Dulu anda katakana anda sukakan kawan anda tu, tapi sekarang lain pula”.
 30. 30. Kemahiran Mengetahui Teori dan Teknik-Teknik Kaunseling Dengan adanya kemahiran mengetahui teori dan teknik kaunseling, kaunselor akan menjadi lebih yakin dan bersedia untuk berhadapan dengan klien. Dengan adanya kemahiran ini, kaunselor akan lebih berupaya untuk menolong klien menghadapi masalah yang dihadapi itu. Namun begitu, kaunselor perlu tahu bagaimana dan bila masanya untuk menggunakan kemahiran teori dan teknik-teknik kaunseling yang ada padanya. Kaunselor juga perlu bijak dalam memilih teknik apa yang patut atau sesuai digunakan apabila berhadapan dengan klien-klien yang berlainan.Kemahiran memberi maklumat Kemahiran memberi maklumat memerlukan sedikit ketelitian di mana kaunselor berkongsi fakta dan maklumat dengan klien. Antara jenis maklumat adalah kategori kepakaran seperti instrumen ujian, kemahiran merancang dan membuat keputusan, merancang kerjaya, perancangan keluarga dan membuat keputusan bersara.Kemahiran Merumus Merumus adalah pernyataan atau pengikatan semula bahagian isi dan perasaan penting yang telah dikatakan oleh klien dalam sesi kaunseling tersebut. Rumusan adalah lebih meluas jika dibandingkan dengan parafrasa. Kemahiran merumus ini bertujuan untuk menyedarkan klien dan mengimbas kembali apa yang telah dibincangkan semasa sesi kaunseling itu. Kaunselor boleh membuat rumusan sama ada di permulaan, di tengah atau pun di akhir sesi kaunseling. Namun kebiasannya, rumusan dibuat pada hujung sesi kaunseling, iaitu membuat rumusan keseluruhan. Di samping itu, kaunselor juga boleh membuat rumusan di tengah-tengah sesi kaunseling itu sekiranya klien itu sudah hendak masuk ke topik pebincangan yang baru. Ini adalah supaya klien dan kaunselor tidak keliru dan mencampur adukkan semua topik yang telah diperbincangkan. Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan merumus ialah; a. Menghubungjalinkan beberapa elemen daripada mesej klien
 31. 31. b. Mengenal pasti satu paten atau tema yang konsisten atau yang selalu timbul berhubung kait dengan mesej tersebut.c. Supaya klien mendengar semula kata-katanya.d. Supaya tidak ada berlaku distorsi (distortion)e. Sesuai digunakan apabila sesi terhenti atau terbantutf. Dalam kesenyapan yang berpanjangan, rumusan boleh mempercepatkan proses kaunseling.g. Sintesis aspek-aspek emosi, tingkah laku dan pemikiran klien.-Rumusan untuk memulakan sesiContoh;“Pada sesi yang lalu, kita telah bincangkan tentangperasaan Azura terhadap ibu mertua serta perselisihanfaham dengannya ketika melahirkan anak. Azuramerasakan diri Azura bersalah dan bimbang. Sejak itu,hubungan Azura dengan mertua tidak baik. Kita jugabincangkan pelan tindakan pada minggu itu. Bagaimana?.Adakah berjalan dengan baik?.-Rumusan pertengahan sesiContoh;“Setakat ini, saya lihat perancangan Kamal tidak berjalandengan lancar. Sekali lagi, Kamal rasa bersalah apabilamelihat idea itu dimanipulasi. Namun, satu idea bolehdilakukan. Kamal telah dapat berbincang dengan Linatentang bidang tugasnya, dan inilah kali pertama andaboleh bercakap tanpa bertengkar. Kamal nampaknyamungkin dapat membuat perancangan susulan padaminggu hadapan. Adapan ini benar?.-Rumusan di akhir sesiContoh;“Di dalam sesi ini, kita telah berbincang mengenaiperasaan Anita terhadap ibu mertua dengan lebihterperinci. Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian.Pertama, pelan yang kita bincangkan tidak berjalan
 32. 32. dengan baik, tapi Anita dapat bercakap dengan mentua tentang satu perkara tanpa menjerit. Seperti dibincangkan, kita telah kenal pasti beberapa tingkah laku Anita yang perlu diubah seperti lebih relaks dan mengubah topik bila Anita rasakan diri Anita mula nak marah. Saya juga gembira dengan idea Anita di akhir sesi ini mengenai cara bercakap dengan ibu tentang sesuatu isu. Adakah ini mencukupi untuk sesi ini?.Kemahiran meninjau klien. Kemahiran meninjau klien membolehkan kaunselor meninjau klien melalui tingkah laku lisan dan bukan lisan. Kemahiran ini juga dapat membina hubungan. Selain daripada itu, kemahiran meninjau klien juga dapat memberi responss yang tepat. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah tingkah laku lisan dan bukan lisan, percanggahan dan konflik serta gaya yang disesuaikan dengan individu yang datang dari pelbagai budaya.Kemahiran Konfrontasi Kemahiran ini hanya dilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang baik antara klien dengan kaunselor. Semasa kemahiran konfrontasi dijalankan, kaunselor harus menggunakan nada yang lembut yang mengandungi unsur-unsur ambil berat agar mesej yang disampaikan tidak tersalah tafsir oleh klien. Biasanya kemahiran konfrontasi akan digunakan oleh kaunselor kepada klien dalam situasi- situasi tertentu seperti dinyatakan di bawah; a. Terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukannya. b. Apabila terdapat percanggahan di antara apa yang dikatakan pada satu masa dengan apa yang dikatakan pada masa yang lain. c. Tingkah laku bertentangan dengan apa yang dikatakan d. Pengalaman kaunselor dengan klien bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh klien mengenai dirinya e. Menyatakan tentang tingkah laku klien yang didapati tidak sesuai, sebagai maklumat tambahan mengenai diri klien. Tujuan kaunselor mengadakan kemahiran konfrantasi adalah untuk memberikan klien satu pandangan lain dalam usaha meneliti diri dan membantu mengurangkan blind sport dalam membantu klien melihat dirinya dengan lebih tepat. Contoh satu
 33. 33. “Tadi anda kata anda ingin berjaya, tetapi nampaknya andalangsung tiada persediaan untuk berjaya”.Contoh dua“Tadi saya dengar anda rasa kecewa dengan pensyarah itu, tapidalam masa yang sama , anda rasa takut berhadapan denganpensyarah itu untuk mengetahui isu yang sebenar”.Contoh tiga“Saya nampak wajah anda gembira walaupun menceritakan perkarayang agak sedih. Agaknya ada perkara yang tak kena ke?”’ Tujuan konfrontasi mengikut Ishamuddin Hj. Ismail (1999) adalahseperti berikut;a. Membenarkan klien menerokai mekanisme bela diri yang menghindari pemahaman dan tindakannya.b. Membantu klien mengenal pasti satu kontradisi, rasionalisasi, helah atau salah interpretasic. Membantu klien menerokai bahagian-bahagian perasaan, pengalaman dan tingkah laku yang klien sendiri merasa berat untuk menghadapinya.d. Menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku pada diri klien.e. Supaya tingkah laku klien menjadi lebih bersepadu.Contoh Satu; “Pada sesi lepas Effa dah bincangkan dengan saya mengenai kekecewaan Effa terhadap rakan sejawat yang selalu menaruh perasaan dengki dengan apa yang Effa buat. Dalam masa yang sama Effa juga merasa sedih kerana walaupun sudah lima bulan Effa berkhidmat, Effa belum lagi mendapat gaji. Jadi kali ini adakah Effa mahu mendapat gaji.”Contoh dua; “Pada sesi yang lepas Qayyam dah bincangkan dengan saya tentang halangan yang Qayyum hadapi untuk mencapai cita- cita Qayyum sebagai seorang pensyarah. Jadi, pada hari ini apa kata kalau kita menyemak kembali apa agaknya langkah- langkah yang boleh diambil oleh Qayyum untuk mencapai cita-cita tersebut.”
 34. 34. Kemahiran menyemak persepsi Kemahiran menyemak persepsi ini ialah mengesahkan persepsi kaunselor tentang apa yang klien katakan. Apabila kemahiran ini dilakukan, klien akan merasa beliau lebih difahami. Garis panduan untuk membuat penyemakan persepsi ialah membuat parafrasa apa yang kaunselor fikir kaunselor telah dengar. Selain daripada itu, kaunselor juga meminta pengesahan klien secara terus terang tentang ketepatan persepsi kaunselor terhadap apa yang telah diperkatakan oleh klien.Dalam menyemak persepsi, kaunselor juga akan membenarkan klien membetulkan persepsinya jika andaian kaunselor adalah tidak tepat.Kemahiran Mengurus kesenyapan Biasanya kesenyapan berlaku semasa sesi kaunseling apabila klien berfikir tentang beberapa idea yang dibincangkan. Dalam sesetengah situasi, klien akan menjadi senyap semasa sesi kaunseling untuk mengorganisasikan semula pemikirannya. Walau bagaimanapun, kesenyapan yang sedemikian dikatakan amat bermanfaat apabila klien meneruskannya untuk satu atau beberapa jangka masa untuk memikirkan isi kandungan yang dibincangkan melalui cara seperti di bawah; i. mengulangi semula satu atau beberapa perkataan terakhir yang telah diungkapkan. ii. menyatakan semula isi kandungan daripada beberapa kenyataan terakhir yang di buat. iii.menanyakan semula soalan tentang isu-isu yang telah di bawa dalam perbincangan. Kesenyapan boleh berlaku untuk tiga sebab yang berbeza iaitu; i.Pada permulaan sesi temuduga, klien mungkin berasa malu dan risau terhadap proses kaunseling. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor boleh mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangkan ketegangan supaya klien dapat mengurangkan perasaan negatifnya dan membincangkan persoalan yang dibawa bersama dengan bebas. ii.Klien tidak tahu apa yang sepatutnya dibincangkan seterusnya.
 35. 35. iii.Klien berkemungkinan sedang berfikir tentang apa yang telahdiperkatakannya. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslahbersabar sehinggalah klien bersedia untuk memberikan tindakbalaskepada kaunselor. Kesenyapan juga membawa erti bahawa klien sedang mengalamikesulitan dalam meluahkan perasaannya mahupun menceritakanideanya. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor seharusnyamembantu klien secara lisan dengan menyatakan kenyataan seperti :“Bagaimana saya boleh membantu sekiranya kamu berasa takutterhadap saya”. Kesenyapan juga berlaku apabila klien mengalami keteganganemosi. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslahmenunggu sehinggalah klien berasa lega dan selesa untuk bercakap.Sesetengah klien yang tidak mempunyai kemahiran bersosialmemerlukan sesi temuduga lebih lama untuk membincangkan pokokpersoalannya. Klien berkemungkinan akan mempelajari bagaimanameluahkan perasaannya dan membincangkan idea pemikirannya dalambeberapa perkataan sahaja ataupun bergantung terhadap orang lainuntuk memulakan sesi dan mengambil tanggungjawab mencari jalanpenyelesaian. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslahmembantu klien memperolehi kemahiran sosial yang perlu untukkomunikasi yang lebih efektif secara lisan dan bukan lisan. Kesenyapan jarang berlaku untuk satu jangka masa yang lamajika sesi temuduga dikendalikan oleh kaunselor yang terlatih.Bagaimanapun, kesenyapan juga merupakan satu halangan untukmelanjutkan sesi temuduga. Oleh itu, Wolberg (1954) telahmencadangkan perkara-perkara berikut sekiranya kesenyapan berlaku;1. Kaunselor boleh memfokus terhadap tumpuan perhatian klien dengan menyatakan. “Adakah kamu mendapati susah untuk bercakap “.2. Sekiranya masih tidak mendapat maklum balas daripada klien, kaunselor boleh menyatakan, “ Saya berasa hairan mengapa kamu senyap”.3. Kemudian kaunselor berkata, “Mungkin kamu tidak tahu apa yang harus kamu katakan”4. “Mungkin kamu cuba untuk merangka apa yang akan diperkatakan kemudian”.
 36. 36. 5. “Mungkin kamu kecewa”. 6. Komen yang seterusnya ialah, “Mungkin kamu takut untuk menceritakan apa yang difikirkan dalam fikiran kamu”. 7. Akhir sekali, sekiranya kesenyapan masih berterusan, kaunselor boleh berkata, “Adakah terdapat sesuatu yang menyebabkan kamu berasa susah untuk bercakap”. Dalam kebanyakan contoh yang telah diberikan, apabila klien masih lagi senyap, kaunselor haruslah berkata, “apa kata kita hanya duduk di sini untuk seketika dan mungkin kamu akan memberitahu saya apa yang sedang difikirkan”. Selepas itu, kaunselor boleh cuba sekali lagi untuk mendapatkan respons klien. Sekiranya klien masih memberikan responss yang sama, kaunselor haruslah menamatkan sesi dengan memberikan jaminan kesediaannya pada masa akan datang untuk memberikan perkhidmatannya kepada klien.RUMUSAN Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya adalah tidak mudah kerana ia memerlukan kemahiran- kemahiran yang tertentu. Kaunselor harus memahami segala kemahiran yang dipelajari dan tahu mengaplikasikan ke atas klien pada tempat, masa dan keadaan yang sesuai. Sekiranya kemahiran yang diaplikasikan tidak sesuai digunakan maka ia mempengaruhi seluruh proses kaunseling sepeti menyukarkan klien menyelesaikan masalah mereka akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap kaunselor. Selain mempunyai kemahiran-kemahiran yang baik, seorang kaunselor yang berjaya juga harus mempunyai personaliti yang baik. Ini kerana perhubungan kaunseling tidak dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti kaunselor. Contoh-contoh personaliti kaunselor yang baik ialah seperti mesra, jujur, menerima tanpa syarat dan berempati. Sifat mesra dan jujur kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila berinteraksi dengan klien. Kaunselor juga harus berpandangan terbuka atau mengelakkan diri daripada pandangan yang negatif atau serong terhadap klien. Kaunselor juga harus berkebolehan memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan menghayati permasalahan klien.
 37. 37. RUJUKANAmir Awang (1987). Teori-teori kaunseling dan psikoterapi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.Gazda,G.M., Asbury,F.R., Balzer, F.J., Childers, W.C., & Walters, R.P (1977). Human relations development: A manual for educators (2nd ed). Boston: Allyn & Bacon.Ishammuddin Hj. Ismail (1999). Panduan Asas Kaunselor Muslim. Kuala Lumpur. Aras Mega (M). Sdn. Bhd.Jones, R.N (2004). Practical Counselling and helping skills . Sage Publications. LondonPatterson, C.H. (1973). Theories of counseling and Psychotherapy (2nd ed). New York: Harper & Row. Pub.Wolberg, L.R. (1954). The technique of psychotherapy. American Journal of psychotherapy. 4, 525-558.

×