Scoala c. savoiu

307 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Scoala c. savoiu

 1. 1. Şcoala se află în centrul oraşului Târgu-Jiu. Are Şcoala se află în centrul oraşului Târgu-Jiu. Are patru corpuri de clădire ce comunică între ele patru corpuri de clădire ce comunică între ele prin holuri şi curtea şcolii. prin holuri şi curtea şcolii.
 2. 2. În septembrie 1855, pitarul Constantin Săvoiu va face donaţia promisă printr-un act care se află astăzi la Arhivele Statului, Târgu-Jiu, fond. Primăria oraşului, cota 518. Aceasta a fost prima şcoală primară de fete din Târgu-Jiu înfiinţată cu aprobarea Guvernului şi a Domnitorului. La început şcoala a funcţionat numai cu două clase, care cuprindeau 55 de eleve. Şcoala era condusă de doamna directoare Adela Kaiser, mai cuprindea pe institutorul George Caluţi, preotul Preda Cernăzeanu şi medicul oraşului doctor Kiriazi. Din dorinţa donatorului, la şcoală se preda şi o limbă străină. Printre obiectele principale predate în clasa I şi a II-a era lucrul de mână pentru „a le îndeletnici pe fete la stăruinţă, în toate ocaziile practice ale economiei domestice. La sfârşitul anului şcolaristic, în ziua examenului, se vor vinde publicului diferite obiecte lucrate de eleve". În septembrie 1860 şcoala va trece sub tutela ,,Aşezămintelor Brâncoveneşti". Principele Bibescu Basarab Brâncoveanu, asociindu-se faptei meritorii a lui Constantin Săvoiu, înfiinţează cu această ocazie şi un internat de fete, primindu-se pe lângă elevele din mediul urban şi fete din mediul rural. Tot principele Brâncoveanu hotărăşte ca Aşezămintele să dea „Institutului Săvoiu", pe tot anul, o subvenţie de 10.000 lei. Taxa anuală a unei eleve era de 28 lei. Elevele sunt primite „ori câte vor veni", iar la nevoie se vor mai construi şi alte camere (în 1863 erau 25 de eleve). Internatul funcţionează cu intermitenţe până în 1871. În anul 1862 s-au înfiinţat şi clasele a III-a şi a IV-a (care se vor despărţi, cu institutori separaţi, abia în anul 1888). Deja, în acest moment, „Institutul Săvoiu" trecuse sub tutela Ministerului Instrucţiunii Publice. Din 1878 programul introdus în această şcoală este programul Şcoalelor Centrale de fete din ţară. Cursurile se predau de către 4 doamne profesoare şi 4 domni profesori de la Şcoala Normală.
 3. 3. În anul 1923 Şcoala secundară de fete s-a transformat în Liceu de fete. Liceul funcţiona cu 4 clase - curs inferior - şi 4 clase - curs superior. La sfârşitul cursului inferior se dădea examen de absolvire, iar la sfârşitul cursului superior se susţinea bacalaureatul. Deşi, în perioada celui de al II-lea război mondial, atât Liceul de fete "Ecaterina Teodoroiu", cât şi „Institutul Săvoiu" au fost transformate parţial în spitale (în august 1944, localul liceului este total eliberat „din lipsă de bolnavi", în vederea deschiderii şcolii pe data de l septembrie 1944), procesul de învăţământ şi-a urmat cursul. Şcoala va funcţiona în anul şcolar 1965-1966 cu 890 de elevi. Cuprindea 28 de clase în cele două localuri - cel din strada Popa Şapcă şi cel din strada Unirii. Localul din strada Popa Şapcă cuprindea - 8 clase, 4 încăperi mai mici unde se aflau: biblioteca, cabinetul medical şi camere pentru depozitarea materialului didactic. Localul din strada Unirii cuprindea - 7 clase, secretariatul, cabinetul direcţiunii, cancelaria, camera pionierilor şi sediul sindicatului învăţământ. Încadrarea şcolii în acest an şcolar era: 16 învăţători şi 22 de profesori. Din 1970 şi până
 4. 4. „ Viitorul nostru depinde de ceea ce vor şti să facă elevii noştri.”  Şcoala noastră pune în centrul atenţiei sale persoana umană, respectiv elevul, ca fiinţă originală, unică, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite cu motivaţii, raţiuni şi puncte de vedere diferite. Oferim oportunitatea deschiderii spre situaţii stimulative, flexibile şi variate din punct de vedere al perspectivelor de învăţare.    DEVIZA ŞCOLII:  Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi. 
 5. 5.  ,,Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, nu e destul să vrei, trebuie să şi faci” J.W.Goethe    Şcoala Generală „Constantin Săvoiu” îşi asumă misiunea de a cultiva copiilor entuziasmul de a învăţa, libertatea de exprimare şi mişcare, spiritul de iniţiativă şi competiţie, dorinţa de afirmare, de cunoaştere şi principialitatea. Prin activitatea pe care o desfăşurăm, şcoala îmbrăţişează diversitatea şi multiculturalitatea, serveşte şi promovează comunitate a locală, respectă partenerii sociali şi perpetuează, prin educaţie, valori ca toleranţa, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor. Şcoala Generală „Constantin Săvoiu” promovează atât la învăţământul primar şi cât şi la cel gimnazial cultura dezvoltării personale, fizice şi morale, cultura atitudinii proactive şi participative, cultura integrării în diversitate, a egalităţii şanselor şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii. Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor şi în acelaşi timp de promotor al schimbărilor.
 6. 6. Este concretizată în imobile şcolare cu spaţii de învăţământ aflate în bune condiţii de funcţionare, ca urmare a eficientei colaborări cu Consiliul Local, cu Asociaţia Părinţilor şi atragerii unor importante fonduri extrabugetare. În cel mai nou corp de clădire - din 2006 - se află laboratoarele de fizică, chimie, biologie dotate cu mobilier nou, calculator propriu şi aparatură nouă. Există două cabinete de informatică ce sunt conectate în reţeaua AEL, internet, şi o tablă inteligentă, o bibliotecă ce are 20000 de volume, o sală de sport, bază sportivă amenajată în curtea şcolii, centrală proprie, birouri pentru directori, secretariat, cancelarie, toate cu dotări moderne (calculatoare, imprimante, fax, xerox), cabinet de consiliere psihopedagogică, cabinet medical, panouri informative, s istem de securitate- camere de luat vederi pe holuri, staţie proprie radio CS realizată prin câştigarea proiectului de grant şcolar “Porţi spre infinitul cunoaşterii” .
 7. 7.  Discipline opţionale  : English is fun Limba germană, TIC Educaţie economică şi antreprenorială Educaţie pentru sănătate Matematică distractivă Greşeli tipice la matematică Literatură. Teatru. Film Literatură pentru copii Hazarde naturale şi antropogene  Program AFTER SCHOOL pentru elevii din clasele I-IV
 8. 8.        Proiecte şi parteneriate educaţionale naţionale: EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN, JUNIOR ACHIEVEMENT, ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE, ŞCOALA ARBORILOR, CARTEA-FEREASTRĂ SPRE LUMINĂ, ETC. Mobilităţi individuale Comenius: 10 cadre didactice au câştigat burse în Cipru, Italia, Cehia, Franţa, Anglia. Proiecte multilaterale Comenius: 2004-2007 – Din Europa la Ocenul Indian 2011-2013: HERE WE ARE - IATĂ-NE! Programe internaţionale : COMENIUS, SPRING DAY, ETWINNING, ENO PLANTING DAY, U4energy, Junior Achievement, LeAF Parteneriate locale: cu toate instituţiile locale, cu şcoli şi grădiniţe din oraş şi judeţ. Alte activităţi extraşcolare: excursii, vizite, dezbateri, serbări şcolare, sărbătorirea zilelor importante din viaţa
 9. 9.           Şcoala Generală ,,Constantin Săvoiu” Tg-Jiu este o instituţie recunoscută în învăţământul preuniversitar gorjean bucurându-se de prestigiu deosebit în rândul comunităţii. Activitatea şcolii noastre a însemnat continuarea unei tradiţii, dar şi preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ, dezvoltând o cultură organizaţională bazată pe valorizare, motivaţie şi competiţie. Dispunând de un colectiv didactic format din învăţători şi profesori recunoscuţi pentru înaltul profesionalism şi talent pedagogic, preocupaţi pentru perfecţionare şi formare continuă, şcoala obţine an de an performanţe şcolare ale elevilor la nivel local, judeţean, naţional şi european. Orientarea spre învăţământul european prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă Comenius reprezintă o preocupare constantă. Performanţele elevilor noştri sunt deosebite : - Rezultate foarte bune la testarea naţională; Am fost prima şcoală din judeţ - Numeroase premii la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale - Desfăşurarea a două proiecte multilaterale Comenius: Din Europa la Oceanul Indian (20032007), Here we are (2011-2013) - Realizarea Staţiei Radio de către elevii şi cadrele didactice prin Proiectul de Granturi - Participări la alte proiecte europene şi mondiale: Etwinning, Spring Day, Patrimoniul Cultural, Learn about Forests, Junior Achievement, Etno Planting Tree, Şcoli pentru un viitor verde, Patrula de reciclare, Togheder for Europe

×