Your SlideShare is downloading. ×
0
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Martina herceg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Martina herceg

1,180

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,180
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PRIMJENA TEHNOLOGIJE PILOT DO PILOTAMentorica: doc.dr.sc. Maja PrskaloIzradila: Martina Herceg, 158/DDatum: 08.01.2013.god.
 • 2. 1. Općenito o zagatnim stijenkamaZagatne stijenke su vitke tankostijene građevine zabijeneu tlo ili izvedene u tlu.Dijelimo ih na : trajne privremeneMogu biti : samostalne sastavni dio nekih drugih složenijih sustavaLice zagatne stijenke je uvijek uspravno.
 • 3. 1.1.Upotreba : za zaštitu iskopa, kada je prostor ograničen, te je potrebno promjene visine u tlu izvesti na što manjem prostoru kada se želi sniziti teren radi izvedbe nove uz postojeće za izradu zagata i umjetnih otoka kao protufiltracijski i protuerozijski dijelovi raznih hidrotehničkih građevina kada se radi novi nasip radi izvedbe pristanišnih dokova na vodi
 • 4.  kada se želi osigurati iskop u većoj dubini radi polaganja instalacija – cijevi radi slobodnijeg rada, itd...Prema vrsti materijala mogu biti:betonske, armirano-betonske, glinobetonske, neprekinutedijafragme izvedene u prethodno iskopanom prorezu u tlu, itd...
 • 5. 1.2. Metode izvođenja zagatnih stijenki u tlu su : armirano betonske i glinobetonske dijafragme (gotovo se identično izvode, a jedina razlika je u tome što se u glinenobetonske zagatne stijenke ne ugrađuje armatura, jer su one isključivo vododržive) tehnologija izvođenja pilot do pilota mlazno injektiranje (Jet Grouting) (metoda koja se pojavila prije 30-tak godina u Japanu, a danas postoji više načina koji rade na principu da se pod visokim pritiskom fluida usitnjava injekcijska masa u tlo i miješa) stijenke izmješane u tlu (Mixed in place-MIP)(jedna od najsuvremenijih tehnologija pri čemu se posebnim svrdlima izvede bušotina bez zaštite i da se zatim dodaje i miješa s tlom vezno sredstvo i tako nastaje ojačani dio tla koji djeluje kao zagatna stijenka).
 • 6. Sve ove navedene metode, dakle , ovisno o tehnologijiizvođenja, služe u dvije glavne svrhe. „Prva da stvore trajnu zaštitu građevne jame odurušavanja okolnog tla i prodora vode (često postajusastavni dio građevine kao zidovi podzemnih prostora;tada preuzimaju i dio opterećenja od građevine ipostaju temeljni zidovi). Druga im je svrha isključivovododrživost.“ Izvor: T.Roje-Bonacci , Potporne građevine i građevne jame,str. 171.
 • 7. Tehnologija pilot do pilota seprimjenjuje kada se zbog određenihrazloga ne može izvesti kontinuiranadijafragma, odnosno tamo gdje se očekujepojava takvog tla u koje nije moguće zabitižmurje.Piloti su velikog promjera i najčešće sekoriste za osiguranje i izvedbu zasjeka iusjeka, ali i za osiguranje dubokihgrađevnih jama.Građevna jama je prostor unutar kojeg seizvodi temeljenje, stoga mora biti sigurnaza rad i dostupna ljudima i strojevima.
 • 8. 2. PILOTI (općenito)Piloti (šipovi) su konstruktivni elementi čija je dužina znatnoveća dimenzija od poprečnog presjeka.Predstavljaju indirektan način temeljenja.To su duboki temelji koji se primjenjuju u slučajevimaslabonosivog tla sa visokim NPV (nivo podzemne vode).
 • 9. Prema vrsti materijala: drveni, čelični, betonski, armirano-betonski, prednapregnuti, kombinirani Prema načinu izvođenja dijele se na:  zabijane pilote  nabijane pilote  utisnute pilote  kopane (bušene) pilote  mlazno injektirana tijela (piloti)  uvrtani piloti (CFA – "continous flight auger pile")
 • 10. Bušeni piloti izvedeni postupkom bez vibracija mogu se koristiti zaduboko temeljenje, zaštitu građevnih jama, kao i osiguranje stabilnostipokosa.Zidovi od bušenih pilota (rastavljeni, tangirajući ili sekantni) smatraju serelativno krutim,slabo deformabil-nim sustavima.Primjenom odgova­rajućeg bušećeg pribora izvedba je moguća u gotovosvim vrstama tla.
 • 11. Bušaći pribor za izvedbu pilota u svimvrstama tla: a) bušaće svrdlo za srednje čvrsta tla b) jezgrena cijev za probijanje kroz stijenu c) klapno za iskope pod vodom
 • 12. Koji ćemo tip pilota izabrati pri projektovanjuzavisi od: lokacije i vrste konstrukcije terenskih uslova tla trajnosti cijene koštanja
 • 13. 2.1. „Tehnologija pilot do pilota može se izvoditi uraznim redoslijedima i rasporedima:a) za berlinsko ziđeb) na razmaku s korištenjem lučnog djelovanja tlac) pilot do pilotad) sa zasijecanjeme) sa zasijecanjem napreskokcef) dvorednog) ostale kombinacije“Izvor: T. Roje-Bonacci , Potporne građevine i građevne jame, str.179.
 • 14. Utjecaj pilota na razmicanje okolnog tla:
 • 15. Kod „tehnologije pilot do pilota“ izvodi se najčešće stijena izrađena od bušenih iliuvrtanih armirano-betonskih pilota. Piloti su štapne elementi, u ovom slučaju kružnogpresjeka, koji se izvode prvo bušenjem okrugle bušotine promjera budućeg pilotaobično pod zaštitom isplake, zatim se u bušotinu spušta armaturni koš da bi se izatoga ulijevao tekući beton „kontraktor“ postupkom.Ponekad, kod uvrtanih pilota, se može bušotina ispuniti betonom u operaciji vađenjapribora za bušenje, a armaturni koš se spušta u svježi beton uz pomoć vibratora.Stijena se može izvesti kao neprekidni niz armirano-betonskih pilota koji semeđusobno dodiruju (sustav tvrdo-tvrdo) ili se mogu prvo izvesti neparni među-piloti koji nisu armirani i kojima je u beton dodan manji postotak bentonita kako bibili mekši, da bi se bušotine za armirane pilote izvele u drugom naletu. U tom slučajupiloti se preklapaju što je povoljno ako se želi održati vododrživost(tj.vodonepropusnost) takve stijene, o čemu ćemo posebno govoriti.
 • 16. Tlocrt pilotne stijene: dotičući piloti sa sustavom tvrdo-tvrdo(gore) u kojem se armirano-betonski piloti u nizu dodiruju, isekantni piloti sa sustavom meko-tvrdo (dolje) u kojem armirano-betonski piloti (tamnije sjenčani) zasijecaju glino-betonskenearmirane pilote (svjetlije sjenčani).
 • 17. 2.2. ProblemvodonepropusnostiZagatne stijenke moraju podnijetipritisak tla, ali i štititi građevnujamu od dotoka podzemne vode.Prema tome, spojevi dijelova odkojih su izvedene moraju bitivododrživi, odnosnovodonepropusni.
 • 18. Kod zagatne stijenke od pilota,vodonepropusnost ćemo postićipreklapanjem odnosno zasijecanjempilota ili izvedbom pilota u dva redas pomakom za pola promjera - tzv.višeredna zavjesa od pilota.Dakle, ukoliko se piloti izvode tako što se gusto postavljaju jedan dodrugoga do vodonepropusnog sloja, a na neki način se međusobnobrtve, time će se postići stalna nosiva konstruktivna ivodonepropusna zaštita građevnih jama.
 • 19. Stalna nosiva, ali vodopropusna zaštita građevnih jama izvodise tamo gdje nije potrebna vodonepropusnost dakle u suhimterenima. Postiže se tako što se izvodi pilot do pilota ili piloti nameđusobnom razmaku sa ili bez ugradnje platica između njih.Tu pripadaju zidovi od gusto izvedenih (armirano) betonskih pilotakoji mogu biti tzv. «bušeni» ili zabijeni piloti ili od gusto izvedenihinjektiranih pilota.Oni mogu biti izvedeni kao konzolni zidovi ili kao sidreni zidovi ujednoj odnosno više razina.
 • 20. Primjer 1 :Osiguranje iskopa građevne jame sa samostojećim konzolnimzidovima od razmjerno gušće jedan do drugoga bušenih pilotaizvedenih u više razina i na različitim dijelovima manjih građevnihjama unutar veće građevne jame.Izvedba ovog osiguranja građevne jame je najvjerojatnije u suhomterenu.Dio građevne jame je izveden sa kosim stranicama odnosno pokosomprirodne stabilnosti. Na slici se također vidi stroj za izvedbu bušenihpilota. Izvor: Groundwater control for deep excavation in Middle East, BAUER SPEZIALTIEFBAUGmbH
 • 21. „Tehnologija izvedbe ovih pilota vrlo je slična izvedbi dijafragmi s tim da seumjesto glinobetonske isplake može koristiti zaštitna čelična kolona zaodržavanje stijenki iskopa. U pilote se može ugrađivati armatura, a i mora bititako izvedena da ne smeta zasijecanju ako je to potrebno. Može se armiratisvaki drugi pilot,tj. onaj koji se ne zasijeca.“Izvor: T. Roje-Bonacci , Potporne građevine i građevne jame, str.178.Primjer 2: Sjeverni portal tunela Strahov - stražnji red pilota izveden na malom međusobnom razmaku. - za veće dubine iskopa dodan je još jedan red pilota koji se vidi u prvom planu Izvor: T. Roje-Bonacci , Potporne građevine i građevne jame, str.10.
 • 22. 3. Projekt izgradnje BBI CentraTrajao je od je 2006. do 2009. i podrazumijevao je više složenih faza, od rušenjaobjekta “Sarajke” u samom centru grada, preko izvođenja građevinske jametehnologijom koja je po prvi put tada primijenjena u BIH, grubih građevinskihradova, instalacija, te do uređenja interijera.• Rušenje bivše robne kuće „Sarajka“• Izvođenje građevinske jame• Građevinski i instalacijski radovi• Uređenje interijera
 • 23. Rušenje objektaRušenje objekta bivše Robne kuće „Sarajka“do kote +/-0,00 izvedeno je od strane tvrtke„Unigradnja“ d.d. Sarajevo, a nadzor nadradovima vršila je tvrtka„Kubus“d.o.o.Sarajevo.Budući da se radilo o rušenju velikog objektau centru gradske zone, važno je istaknuti da jecjelokupni posao obavljen bez ikakve štete pookolne objekte te u skladu sa relevantnimpropisima i standardima.
 • 24. Izvođenje građevinske jameZa izradu zaštitne konstrukcije građevinske jame na objektu „BBI Centar“korištena je tehnologija koja je po prvi put tada primijenjena u Bosni iHercegovini.Armirano-betonski šipovi, čija je dubina bila i do 14,5 metara, postavljeni suu razmaku 3 m, a na vrhu su povezani armirano-betonskom gredom.Kompletno lice građevinske jame je obloženo torkretom. Na ovaj način jeostvarena maksimalna sigurnost po okolne objekte, te je spriječen dotokvode prilikom iskopa za tri podzemne etaže.
 • 25. Građevinski i instalacijski radoviU rekordnom roku završena je kompletna betonskakonstrukcija sa ugrađenim cca 25.000 m3 betona i 3.3 tonearmaturnog čelika, 183 tone čelika za čeličnu konstrukciju.Po prvi put na prostorima BiH upotrijebljen je sustavVolumenske hidroizolacije tvrtke Schomburg/Rethmeier kojauvjete vodonepropusnosti postiže dodavanjem tekućegkristalizirajućeg sredstva u svježe pripremljenu betonskusmjesu.Ova metoda omogućuje brže betoniranje podzemnog dijelakonstrukcije i u zimskim uvjetima dok istovremeno postiže većifaktor zaštite od prodora podzemnih voda.
 • 26. Uređenje interijeraU objekat su ugrađeni najkvalitetniji materijali. Zakupci u BBI Centru dobilisu priliku da sami uređuju prodajne i ugostiteljske prostore prema svojimpotrebama i u skladu sa standardima i zahtjevima njihovih kompanija ipartnera, a u smislu organizacije prostora, odabira materijala, ugradnjerasvjete itd.Osim toga posebnu čar objektu daje posebno riješen projekat vizualnihkomunikacija, 20 LCD Displaya, te vrhunsko ozvučenje i rasvjeta.Izvor: www.bbicentar.ba/v2/page.php?id=10&lang...
 • 27. 3.1. PRIMJERI:3.1.1. Investitor: Centar Črnomerec d.o.o.Naručitelj radova: Zagorje Tehnobeton d.d.Izvođenje zaštite građevinske jamezaobljenim profilima i AB pilotimapromjera 600 mm. Zabijaju se IPE 270profili duljine 6,0 m, ukupno 181 kom. ABpiloti promjera 600 mm su duljine 8,0 m iukupno ih je 39 kom.
 • 28. 3.1.2. Rekonstrukcija ulice Jurija GagarinaInvestitor/naručitelj: EnergoprojektNiskogradnja BeogradLokacija: Novi BeogradKratak opis radova:osiguranje nasipa bušenim AB pilotima Ø600mm,272 komada, ΣL=3.251,50m i "jet grouting"zategama Ø110-130mm, 56 kom, L=1,004m,fundiranje nadvožnjaka, bušeni piloti Ø900mm, 44kom, L= 1.157m, bušeni piloti Ø1500mm, 20 kom,L=478,07m.
 • 29. Popis literature:1. T. ROJE-BONACCI: Potporne građevine i građevne jame Potporne građevine i građevne jame / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva ... www.gradst.hr/knjige/tanja-roje-bonacci-potporne-gradjevine-i-gradjevne- jame.htm2. http://www.gradst.hr/Portals/9/PropertyAgent/1167/Files/2084/Duboko %20temeljenje.pdf3. Poglavlje 8 Piloti.ppthttp://www.gradst.hr/LinkClick.aspx?fileticket=TrYBZvjRVv4%3D&tabid=898&mid=20964. http://info.grad.hr/!res/odbfiles/1789/radni%20materijali/szavits-g5_potporne_konstrukcije-radno.pdf5. http://www.gfos.unios.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-preddiplomski/geotehnicko-inzenjerstvo/zagatne-stijene-i-dijafragme.pdf

×