Arkitekten 10 2011 carlsberg

2,348 views
2,305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,801
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arkitekten 10 2011 carlsberg

  1. 1. Arkitekten oktober 2011 Indtryk fra tegnestuernes arbejdsproces og en workshop med bedømmelsesudvalget. Fotos: Nord Architects og Peter Holm Jacobsen. Konkurrencen om Stationsområdet i Carlsberg Byen blev afviklet som en såkaldt proceskonkurrence, Når tegnestuer arbejder sammen hvor bygherren bad arkitekterne om at etablere sig i team med op til seks ligestillede arkitektvirksom- heder. Henning Thomsen har talt med bygherre og arkitekt – og med en forsker, der fulgte forløbet.k onkurrencen om arkitektråd- på organisation og proces. Lars Holten havde ikke samarbejdet med dem. Selv „Det gjorde vi. Vi var meget opmærk- På spørgsmålet om, hvad Carlsberg som kurrence er, at det er selvvalgt og ikke givningen på Stationsområdet fortæller: om det skulle være ligestillede tegne- somme på, at når vi havde taget beslut- bygherre har fået ud af at vælge denne nogen, man har fået proppet ned i halsen.” i Carlsberg Byen fandt sted i „Proceskonkurrencen med de tre stuer, ønskede bygherren også én kon- ningen om at være et team, var det også konkurrenceform, svarer Lars Holten: „Det Ph.d-studerende Peter Holm Jacobsen- maj og juni i år. Udviklingen workshops gav os mulighed for at følge traktholder. Det tolkede vi som noget rent vigtigt vi fremstod som et team, når vi er selvfølgeligt lidt tidligt i forløbet at fra RUC og Center for ledelse i byggeriet af dispositionsforslag begyndte straks det enkelte hold og bedømme deres juridisk, ikke som en faglig projektleder. præsenterede. Vi sørgede for, at alle fem kunne sige så meget, men da teamet dels fulgte proceskonkurrencen for især at efter at en vinder var valgt. Tidsplanen er performance på en helt anderledes og Sådan valgte vi at se på det. Bygherren tegnestuer kom til orde. Vi aftalte, at vi har valgt hinanden fra start og samtidig undersøge læringselementet. Han har stram. Intensiteten er høj. Og arbejdsfor- mere autentisk måde, end vi kunne have ville ikke have en ’ledende’ arkitekt. Da vi gerne måtte afbryde hinanden i forløbet. har arbejdet tæt sammen i konkurrence- samlet et meget stort empirisk mate- men ny. opnået på anden vis. Som bekendt lærer har et mangeårigt samarbejde med Carls- Det lykkedes ikke helt på den første work- forløbet, har vi allerede fra start fået etab- riale, som endnu ikke er bearbejdet. Jeg Konkurrencen blev udskrevet som en man bedst hinanden at kende ved at berg, faldt rollen som kontraktholder hos shop; da kendte vi trods alt ikke hinanden leret et tæt samarbejde hvor hele projekt- spurgte ham, om både arkitekt og byg- ’proceskonkurrence’, hvor bygherren bad arbejde sammen om at løse en opgave, VLA. godt nok endnu. Men ved anden work- teamet fremstår som en samlet gruppe herre får noget ud af denne konkurrence- om, at man samlede sig i arkitektteams og det var netop det, vi ønskede gennem Men herudover lavede vi en ’musketer- shop gik det rigtig godt, og vi supplerede med et stort drive og engagement.” form, og hans svar lyder: bestående af „4-6 ligestillede arkitekt- proceskonkurrencen.” ed’ om, at de fem tegnestuer er fuldstæn- fint hinanden. Vi var ikke et topstyret Da jeg spørger Thomas Scheel om det „Dialogen giver mulighed for, at arki- virksomheder”. dig ligestillede, hvad angår såvel faglig- team, men lod de forskellige kompetencer samme, er svaret praktisk taget identisk. tekterne kan blive klogere på opgaven. Lars Holten, Carlsberg Ejendomme, Jeg indledte med at spørge arkitekten hed som indtjening.” komme til orde, når de skulle. Det er i det Men selv om han er ydmyg med hensyn Bygherren får på sin side adgang til en forklarer, hvorfor man valgte denne kon- Thomas Scheel fra Vilhelm Lauritzen hele taget noget, vi både i konkurrencen til at sige, om det skyldes samarbejdsfor- bedre forståelse af den, der skal håndtere kurrenceform: „Vi stod over for at skulle Arkitekter, hvordan de gik i gang. Hvordan organiserede I selve konkur- og efterfølgende har haft rigtig stor fokus men, så er han ikke i tvivl om, at der ofte opgaven. Og ikke mindst får bygherren frembringe mere end 80.000 kvm byg- „Vi havde allerede lavet en aftale med renceforløbet? på: At vi er fem tegnestuer og derfor er kommer gode projekter ud af det, når der meget ud af at se de forskellige bud på, geri, og det var klart vores ønske, at det, Christensen & Co Arkitekter (CCO) , fordi „Den vigtigste beslutning, vi tog, var nok i besiddelse af mange kompetencer, som samarbejdes på tværs mellem tegnestu- hvordan der samarbejdes, og på hvordan når det var færdigt, skulle fremstå vari- vi vidste der var noget i gære. Da prækva- at vi ville løse konkurrencen som et team kan sættes i spil. Hvis man vælger at se erne: „Der sker sgu noget, når de rigtige opgaven tænkes løst. Hvad læring angår, eret og levende. Vi ledte efter en arkitek- lifikationen så kom og der stod at vi skulle og ikke dele projektet op i fem klumper. det på den måde, er det jo i virkeligheden sætter sig sammen […] Det synes jeg er tyder det på, at bygherren er den, der får tonisk mangfoldighed, som vi efter vores finde sammen 4–6 tegnester, så ved vi jo, For at prøve samarbejdet af og finde ud af, en fantastisk chance, at man har en meget spændende, det er givtigt for faget, tror mest ud af proceskonkurrencen.” mening ikke ville kunne have fået fra en at det handler om at være hurtige. Vi talte om det overhovedet kunne lade sig gøre bredere palet at hente kompetencer fra.” jeg, at det kan lade sig gøre. På fx de store enkelt arkitektvirksomhed. Vi havde der- om, hvem vi syntes der bedst kunne sup- for fem tegnestuer at arbejde så tæt sam- hospitalsopgaver er vi jo vant til, at der Henning Thomsen er arkitekt og ejer og grundlæg- for på forhånd lagt os fast på, at opgaven plere os (VLA & CCO). Dem ringede vi til men. Vi besluttede også, at vi skulle sidde Hvad har I lært af denne konkurrence? skal samarbejdes, og at det sker i store ger af ’byens øjne – kontoret for bykvalitet’. skulle løses af flere forskellige arkitekter og vi fik en aftale i løbet af mindre end en sammen fra dag ét, så alle tegnestuer „Noget af det vigtigste, vi tog med, var team. Men det afgørende her i denne kon- i samarbejde, og vi skulle finde frem til time. Så det var sådan set en meget kort flyttede ind her hos VLA og sad sammen samarbejdsformen. Det ser ud, som om et hold, som ud over, at det besad alle de overvejelse af hvad vi skulle gøre. Vi har hele konkurrencen igennem. Det var en det virker. Den måde vi har valgt at se på nødvendige faglige kompetencer, var i allerede et tæt samarbejde med CCO på fest, det må man sige. Det var en rigtig hinanden på tegnestuerne imellem – at Stationsområdet i Carlsberg Byen stand til at samarbejde, såvel indbyrdes Niels Bohr Science Park, så vi vidste at god beslutning, vi tog. Det var fantastisk, vi respekterer hinanden som ligestillede som med os som bygherre. Vi ønskede vi godt kunne arbejde sammen.” at det kunne lade sig gøre for fem tegne- tegnestuer – tror jeg har været medvir- I maj måned 2011 inviterede Carlsberg interesserede arkitektteam til at byde ind på prækvalifika- derfor en konkurrenceform, der gav os stuer at sætte sig sammen og så bare køre kende til, at også medarbejderne fra de tion til arkitektrådgivningen på Stationsområdet i Carlsberg Byen, hvori indgår bl.a. 54.000 kvm indsigt i såvel det enkelte holds faglige Hvad med de tre andre i teamet (Cobe, derudad i tre uger.” forskellige tegnestuer, der var på projek- undervisningsbyggeri til Professionshøjskolen UCC. Ansøgere skulle organiseres som arkitekt- kunnen som deres evne til at levere i et Nord og Effekt) – havde I erfaringer med tet, har følt sig trygge ved processen. […] team bestående af 4–6 ligestillede arkitektvirksomheder. Fire prækvalificerede team fik adgang konstruktivt samarbejde.” samarbejde med dem? Gjorde I jer særlige overvejelser for at Det forsøger vi at bygge videre på ved, at til at deltage i en ’proceskonkurrence’ hvor der i forløbet frem mod den endelige aflevering indgik Bedømmelseskriterierne gik på den „I VLA havde vi ikke, men Michael Chri- sikre, at det gode samarbejde i havde, så mange som muligt af de medarbejdere, tre workshops sammen med bedømmelsesudvalget. arkitektoniske idé, på bygbarhed/øko- stensen (CCO) kendte dem rigtig godt. Vi også blev formidlet på en overbevi- der var på konkurrencen, flytter med over Det vindende team består af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Christensen & Co Arkitekter nomi og på honorarforslag. Og så netop kender selvfølgelig deres arbejder, men sende måde i de forskellige workshops? på projektet, nu hvor det er i hus.” A/S, Cobe, Effekt og Nord Architects ApS. 1918

×