Cv Nieuw

488 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cv Nieuw

  1. 1. CURRICULUM VITAE.Persoonsgegevens:Naam : Hendrik LustigGeboren : 20 april 1951Burgerlijke staat : GehuwdAdres : Iepenlaan 70 2061 GM BloemendaalTelefoon : 023-5267393 06-52508408Telefax : 023-5267394E-mail : yamada@xs4all.nlLinkedin : http://nl.linkedin.com/pub/henk-lustig-mba/3/44b/102Management profielIk ben een zeer positief ingestelde leider, betrouwbaar, eerlijk en zuiver in relaties. Ikneem graag de leiding waarbij ik me vooral richt op de toekomst, echter wel metinachtneming van het verleden.In mijn functie als directeur/bestuurder zet ik in principe altijd in op twee grote pijlers:het creëren van een gezonde bedrijfsvoering en het sterk profileren van de geboden dienstof product. Ik ben naast zakelijk en doelgericht ook empatisch en heb oog voor demedewerkers als individu.De laatste jaren ben ik vooral actief geweest met het begeleiden van transitieprocessen inorganisaties om de naar binnen gerichte aanbodcultuur om te vormen naar slagvaardige,marktgerichte organisaties. Zowel binnen het primaire proces als bij de stafafdelingen hebik daarvoor professionaliseringsprocessen ingezet. Dit alles met oog voor de organisatie alstotaal, maar ook voor de mensen die dit moeten realiseren.Ik houd er van om mijn tanden te zetten in veranderopdrachten en in het slop geraakteorganisaties er weer boven op te helpen. Dat vereist in sommige gevallen een harde enzakelijke opstelling, maar ik zal dit altijd doen met respect voor diegenen die erbijbetrokken zijn en hier daadwerkelijk invulling aan moeten geven.Doordat ik in mijn loopbaan op alle niveaus van de organisatie heb gewerkt, sta ik altijdopen voor een dialoog met de werkvloer. Door deze dialoog zorg ik dat de voorgesteldeplannen realistisch en uitvoerbaar zijn. Ik zal medewerkers altijd aansporen trots te zijnop het werk dat zij verrichten, ongeacht de functie die ze vervullen.Mijn ambitie is om de organisatie waar ik verantwoordelijk voor ben (financieel) gezond tehouden. Indien de organisatie niet (financieel) gezond is, zal ik me voor 100% inzetten omdeze situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren. Gelijktijdig zal ik er ook naar streven omde medewerkers- en klanttevredenheid positief te beïnvloeden. 1
  2. 2. Werkervaring:April 2011 tot februari 2012Statutair directeur bij kinderdagverblijf Vlinderheuvel BV i.o./Het HofnarretjeGrootste uitdagingen:De bestaande eenmanszaak “Het Hofnarretje” doorstarten in kinderdagverblijfVlinderheuvel BV. Van belang was te breken met het belaste verleden en een nieuw imagote creëren. Het vertrouwen was bij veel ouders en medewerkers sterk beschaamd en deorganisatie was daarom in korte tijd verliesgevend geworden. Tevens moest er voorgezorgd worden dat er weer voldaan werd aan het toetsingskader van de WetKinderopvang. De reputatie was zeer geschaad en de relatie met veel stake-holders (onderandere de gemeente) bekoeld.Behaalde resultaten:Het vertrouwen van de ouders is teruggewonnen. Ook met de medewerkers kon in kortetijd een vertrouwensband worden gerealiseerd. De relatie met de gemeente is sterkverbeterd. Er zijn veel positieve contacten geweest met (landelijke) media.Oktober 2007 tot 1 februari 2011Directeur/bestuurder bij Stichting Kinderopvang LangedijkGrootste uitdagingen:De financiële- en de marktpositie van de organisatie verbeteren. Professionaliseren van deorganisatie, zowel binnen het primaire proces als de stafdiensten. Het totale beleid, dusook pedagogisch en personeel, actualiseren.Behaalde resultaten:De diverse beleidsplannen zijn geschreven en geïmplementeerd. Positieve uitstraling naarbuiten. Door nieuwe locaties te openen zijn de wachtlijsten zijn weggewerkt. Eenplanning en control cyclus ontwikkeld en geïmplementeerd.Naar aanleiding daarvanbudgetverantwoordelijkheid ingevoerd. De omzet nam met twee derde toe en het eigenvermogen is in drie jaar tijd verviervoudigd.Een kwaliteitssysteem op basis van HKZ is ontwikkeld.Binnen de gemeente is de St. Kinderopvang Langendijk de gesprekspartner geworden metbetrekking tot kinderopvang. Ook is de organisatie deelnemer binnen al de gemeentelijkeoverlegvormen over kinderen geworden. De samenwerking met basisscholen isgeïntensiveerd.November 2006 tot 1 maart 2007Interim directeur service flat Huis te BennebroekAanvankelijk zou ik alleen de directeur tijdens ziekte vervangen. Vervolgens bleken erdiverse strategische vraagstukken te rijzen, vooral met betrekking tot de toekomst van deserviceflat. Hierover heb ik diverse adviesgesprekken gevoerd met het bestuur.Februari 2003 tot 1 juli 2006Directeur/bestuurder Stichting Kinderopvang VelsenGrootste uitdaging:De organisatie financieel weer gezond te maken. Er bestond een groot negatief eigenvermogen. De afdeling P&O vormgeven en implementeren in de organisatie. De personeleinzet optimaliseren.Behaalde resultaten:Samen met een controller een planning en control cyclus vorm gegeven. In drie jaar werdhet negatief eigen vermogen weggewerkt. De personeelsplanning gecentraliseerd.Ziekteverzuim drastisch teruggebracht. Kwaliteitssysteem op basis van HKZ ingevoerd. 2
  3. 3. Oktober 1999 tot 15 maart 2003Aanvankelijk manager later Directeur/Bestuurder bij Kraamzorg DelflandGrootste uitdaging:Zorgvraag en aanbod afstemmen. De organisatie weer financieel gezond maken. Zorg tedragen voor een nieuwe leidinggevende structuur.Behaalde resultaten:De organisatie maakte in 2002 weer winst. Een nieuwe leidinggevende structuur ingevoerd.Diverse kwalitatieve zorgverbeteringen geïnitieerd. Zorgvraag en aanbod beter met elkaarin overeenstemming gebracht. Verstoorde relaties met onder andere zorgverzekeraar weerhersteld. De afdeling P&O geprofessionaliseerd. De organisatie heeft onder mijn leiding hetHKZ kwaliteitscertificaat behaald. Succesvol onderhandeld met een aanbieder voorthuiszorg over een fusie. Organisatie is in 2002 daarmee gefuseerd.Eind 1993 tot 1 oktober 1999Verpleegkundig hoofd Psychiatrisch ziekenhuis Amsterdam (Mentrum)Grootste uitdaging:Het vormgeven van een verpleegkundig beleid op een resocialisatieafdeling. Terugdringenvan agressie-incidenten. Verpleegkundig behandelprogramma vormgeven. TerugdringenziekteverzuimBehaalde resultaten:Kliniek verhuisd van Santpoort naar Amsterdam. Ziekteverzuim is drastisch gedaald. Hetaantal agressie-incidenten is sterk teruggelopen. Budgetoverschrijdingen teruggedrongen.1992 - 1993Als uitzendkracht gewerkt binnen diverse velden van de gezondheidszorg.1986 – 1992Gewoond en gewerkt in PortugalVoor een persoonlijke time-out naar Portugal verhuisd. Samen met mijn partner een eigenFransspecialiteiten restaurant geopend. We hebben binnen 3 jaar een vaste klantenkringopgebouwd, en het restaurant culinair naar hoog niveau ontwikkeld. Hieraan voorafgaandtwee jaar gewerkt in een Italiaans restaurant.1983 – 1986Academisch Medisch Centrum (AMC)Als hoofdverpleegkundige de Tienerafdeling opgericht, een verpleegafdeling voor zieketieners tussen 12 en 18 jaar van alle medisch specialismen. Dit was tot dan toe eenonbekend fenomeen in academische ziekenhuizen. Vanwege het enorme succes is deafdeling uitgebouwd van 16 naar 28 bedden.De eerste aanzetten gedaan voor invoering van geïntegreerde verpleegkunde gerealiseerd.1968 - 1983(Leerling) Verpleegkundige, diverse werkgeversIk heb, nadat ik de opleiding tot psychiatrisch en algemeen verpleegkundige heb behaald,gewerkt op diverse afdelingen/velden binnen de gezondheidszorg. Hierna vanaf 1981verder gegaan in het verpleegkundig management. Onder andere op de cardio-pulmonalechirurgie in het Wilhelmina Gasthuis. 3
  4. 4. Opleidingen:1999 - GMP-MBA (General Management Programma Master of Business Administration). Studie gevolgd bij het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO) te Zeist, een onderdeel van het AOG wat weer onderdeel uitmaakt van RUG. De registratie van de MBA is bij de RUG. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met de universiteiten van Maastricht en Delft. Bul behaald in 2006.1997 – 1999 HBK (Hoofdopleiding BedrijfsKunde), postacademische bedrijfskunde opleiding. Studie gevolgd bij het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO) te Zeist. Afgestudeerd 1999.1994 – 1996 HMG (Hoger Management opleiding voor de Gezondheidszorg), post- HBO opleiding voor managers in non-profit instellingen. Diploma behaald in 1996.1982 – 1984 Kaderopleiding, Management opleiding op HBO niveau voor middle management in de gezondheidszorg. Diploma behaald in 1984.1972 – 1975 Verpleegkunde A. Opleiding tot algemeen verpleegkundige.1968 – 1972 Verpleegkunde B. Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige.1970 – 1972 Kinderbescherming A. Naast verpleegkunde B tevens de opleiding voor Kinderbescherming gedaan.1963 – 1967 Lagere Detail Handelsschool. Diploma behaald in 1967.Activiteiten buiten curriculum2011 – Heden Verzorg maandelijks Divine Services.2007 – 2011 Lid van diverse werk- en projectgroepen binnen de gemeente Langedijk.2003 – Heden Bestuurslid / penningmeester Stichting Gebouwen Velsen.2003 – Heden Buitengewoon ambtenaar bij de gemeente Bloemendaal. Voltrek op jaarbasis ongeveer 25 huwelijken.2003 – 2005 Lid projectgroep Brede School in de gemeente Velsen.1994 – 1996 Voorzitter pleegouderraad Kennemerland.1973 – 1976 Voorzitter werkgroepenraad en congrescommissie, COC afdeling Twente.1973 – 1975 Lid leerlingenraad, Ziekenhuis Ziekenzorg.Persoonlijke interessesKlassieke muziek, opera, wandelen, lezen, schrijven, koken, tuinieren, reizen.TalenkennisNederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Portugees (conversatie),Duits (conversatie). 4

×