Wesp 10 jaar artikel

208 views
183 views

Published on

WESP 10 jaar bestaan. Expert groep machineveiligheid Veiligheidskundige van de NVVK

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wesp 10 jaar artikel

  1. 1. info De WESP-oprichters met een bestuurslid van de NVVK. Working Equipment safety platform (WEsp) 10 jaar jong! de NVVK-vakgroep WEsp bestaat in 2011 maar liefst tien jaar! op 19 februari 2001 is WEsp door een aantal veiligheidskundigen opgericht, omdat de afwezigheid van een platform voor machineveiligheid node werd gemist. Voorzitter henk dolleman blikt terug en kijkt vooruit naar de volgende 10 jaar. Tijdens enkele commerciële seminars op diverse bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken henk dolleman, locaties in Nederland kwamen we er achter dat er De afgelopen jaren zijn er bij de WESP-bijeenkomsten voorzitter binnen de NVVK geen platform was voor machineveilig- diverse thema’s aan bod gekomen. Onze bijeenkom- WESP-bestuur heid. Zo ontstond bij de betrokken veiligheidskundigen sten worden steevast bezocht door een grote groep de behoefte om op dit punt interactief kennis te delen mensen. Er zijn bedrijfsbezoeken geweest, waar van en te ontwikkelen. In het najaar van 1999 is besloten enkele machines een kosteloze risicobeoordeling werd om een vakgroep op te richten met als doel het delen gemaakt. Enkele in het oog springende onderwerpen en bevorderen van kennis op het gebied van machine- tijdens de afgelopen tien jaar WESP zijn: veiligheid in de breedste zin van het woord. - Inspectieprojecten Arbeidsinspectie machineveiligheid - Wetgeving machineveiligheid en normen angel - Risicobeoordeling en -reductie bij machines in de De vakgroep WESP is opgericht om de angel te steken praktijk in bestaande heilige huisjes en te zorgen voor een - Aansprakelijkheid en machineveiligheid kleine irritatie rondom het vakgebied machineveiligheid. - Leren van fouten De WESP gaat niet zonder meer weg. Hij blijft steken, - Tussen winst en moraal; Achtergronden van regel- net zolang tot het probleem is verholpen. Dat is de naleving en regelovertreding door ondernemingen metafoor die wij gebruiken, zo zien wij onze taak. Wij - Verbeteren van de veiligheidscultuur in het bedrijf stellen de problemen op het gebied van machineveilig- - Samenstellen van productielijnen, gevolgen voor heid aan de kaak. En dat zijn er nogal wat, zelfs zestien CE-markering jaar na het verplicht worden van de Machinerichtlijn. - SIL-classificatie en -verificatiejuli 2011 I 32
  2. 2. info Vaker ook zullen we leden van de NVVK in de gelegen- heid stellen zelf een presentatie te verzorgen over een relevant onderwerp in relatie tot de veiligheid van arbeidsmiddelen. Op deze wijze zorgen we dat de bijeenkomsten zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. Een ander aspect is dat het thema machineveiligheid onderdeel moet worden van het managementbeheer- systeem van elk bedrijf. Momenteel verricht 90 % van de bedrijven na de koop van een machine geen inspanningen meer om de machine aan de vigerende Arbo-wetgeving te laten voldoen. Hierop willen wij ons de komende jaren richten. Ook het contact met de Arbeidsinspectie als toezicht- houder is erg belangrijk. WESP-leden moeten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied vanHet persbericht over oprichting van de WESP. regelgeving en toezicht bij arbeidsmiddelen. Ook kunnen wij door de relatie met de Arbeidsinspectiede huidige situatie van WEsp vanuit WESP onze praktijkproblemen en ideeën onderMomenteel zijn zo’n 300 veiligheidskundigen lid van de aandacht brengen.vakgroep WESP. Er wordt gestreefd om per jaar vierbijeenkomsten te organiseren met wisselende onder- Ook zien wij ons als NVVK-kennisdrager op het gebiedwerpen. De bijeenkomsten worden gemiddeld door 50 van de machineveiligheid. Op verzoek van het bestuur vantot 75 veiligheidskundigen bezocht. De onderwerpen de NVVK kunnen wij onze visie op het gebied van machi-worden gekozen uit de resultaten van een enquête die neveiligheid uitdragen, zodat de NVVK dit bij belangheb-jaarlijks onder de leden van WESP worden uitgezet. bende partijen onder de aandacht kan brengen.Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende zeven Momenteel heeft WESP ook een discussie portaalpersonen: opgericht op Linkedin (www.linkedin.com; zoek naar:- Henk Dolleman, voorzitter, werkzaam bij ArboUnie; WESP). Via dit portaal hebben wij direct contact met de- Gerd-Jan Frijters, penningmeester, werkzaam bij D&F; leden van WESP en kunnen discussies op het gebied- Vincent Meier, secretaris, werkzaam bij TCPM; van machineveiligheid online plaatsvinden.- Nick de With, algemeen bestuurslid, werkzaam bij Fusacon; Kortom, de vakgroep WESP is klaar voor de volgende- Edwin Koebrugge, algemeen bestuurslid, werkzaam bij tien jaar! Kemira;- Adri Maas, algemeen bestuurslid, voorheen werkzaam bij Akzo; ‘de WEsp blijft steken, net- Pieter Reijnders, algemeen bestuurslid, werkzaam bij zolang tot het probleem is Tata Steel. verholpen.’de toekomst van WEsp:Dat de vakgroep WESP toekomst heeft, staat als eenpaal boven water. Dit is af te leiden aan de hand van hetgrote aantal bezoekers tijdens de bijeenkomsten. Devraag is nu: ‘Hoe gaan wij verder?’Wij willen als bestuur de bijeenkomsten vaker bij debedrijven houden. Daar waar de veiligheid gemaaktwordt, daar willen wij bij elkaar komen. Zien hoe menin de praktijk omgaat met machineveiligheid en hoe wehier als vakgroep op in kunnen spelen. juli 2011 I 33

×