Werkboek zilte natuurmuseum zeelan v2.0 verkort

247 views
192 views

Published on

De Oosterschelde is het grootste Nationaal Park van Nederland met een zeer interessante habitat. De inlagen en karrevelden binnen de dijken van de Oosterschelde hebben een prachtige flora en een rijke fauna. Een zilte natuurmuseum zou hierbij goed passen.

Door dit Zilte natuurmuseum uit te breiden met een bezoekerscentrum, het zeeaquarium en een kennis/ onderzoekscentrum van formaat zal op het haventerrein van Colijnsplaat een prachtige nieuwe ontwikkeling tot stand gebracht kunnen worden die het gehele jaar door bezoekers trekt. Een ontwikkeling die door zijn combinatie zeer vernieuwend is en in Zeeland niet bestaat.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Werkboek zilte natuurmuseum zeelan v2.0 verkort

  1. 1. Werkboek voor de oprichting van het ZilteNatuurmuseum Zeeland te Colijnsplaat Doelstelling, uitgangspunten en ambitieHet museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en eenstimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldendeducatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen in Zeeland en eenactief onderzoek-, voorlichtings- en kennis/studiecentrum in al zijn facetten. Dorpsraad Colijnsplaat 26-8-2009
  2. 2. Oprichting van het Zilte Natuurmuseum Zeeland, bezoekerscentrum Nationaal Park Oosterschelde(NOP) en een actief onderzoek-, voorlichtings- en kennis/studiecentrum te Colijnsplaat.Het MuseumInleidingDe Oosterschelde is het grootste Nationaal Park van Nederland met een zeer interessante habitat. Deinlagen en karrevelden binnen de dijken van de Oosterschelde hebben een prachtige flora en eenrijke fauna. Een zilte natuurmuseum zou hierbij goed passen. In de serie Fauna Zeelandica wordenover de natuur van de Zeeuwse wateren, Oosterschelde en de inlagen tenminste vijf fantastischeboeken geschreven. Deze boekjes geven een prachtig beeld van de schoonheid die nu slechts doorweinigen gezien wordt. Het publiek zal in een goed opgezet zilte natuurmuseum in Colijnsplaat veelbeter geïnformeerd kunnen worden over de natuur in het Nationaal Park Oosterschelde (NOP). Doordit Zilte natuurmuseum uit te breiden met een bezoekerscentrum, het zeeaquarium en eenonderzoek/kenniscentrum van formaat zal op het haventerrein van Colijnsplaat een prachtigenieuwe ontwikkeling tot stand gebracht kunnen worden die het gehele jaar door bezoekers trekt.Een ontwikkeling die door zijn combinatie zeer vernieuwend is en in Zeeland niet bestaat.Het NOP vraagt erom het publiek hier nauw bij te betrekken. Dat kan niet alleen door het plaatsenvan reclamezuilen en onbemande informatiecentra langs de Oosterschelde. Dat moet plaatsvindenvia een degelijke educatieve instelling. Zo’n instelling kan evenzeer een recreatieve functie vervullenen moet inspelen op jong en oud-, ervaren en niet ervaren- en deskundig en ondeskundig publiek. In het Zilte natuurmuseum kan op de eerste verdieping een lounge- restaurant met een terras gevestigd worden dat uitzicht biedt over de gehele Oosterschelde. Een dorp als Colijnsplaat zoekt naar een nieuwe impuls en heeft deze hard nodig om de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp overeind te houden. De middenstand en horeca kunnen nu ternauwernood overleven. Wat is er meer voor de hand liggend Zilte Natuurmuseum Zeeland te Colijnsplaat | Versie 2.0 Pagina 2
  3. 3. dan in de haven van Colijnsplaat een publiektrekkend bezoekerscentrum van allure te vestigen. Hetzet Colijnsplaat nationaal op de kaart en maakt het aantrekkelijk voor recreanten, vakantiegangers,zeilers, natuurliefhebbers en iedereen die een dagje uit wil.Als we het er over eens zijn dat dit kan plaatsvinden in een Zilte Natuurmuseum moeten we onsafvragen welke strategie we kunnen gebruiken om dit te verwezenlijken en wie we bij de realisatiehiervan betrekken.DoelstellingHet in Colijnsplaat tot stand brengen van een Zilte natuurmuseum voor Zeeland dient tevens eenaanzienlijk maatschappelijk doel. Het museum dient een impuls te geven aan de toeristische waardevan- en een stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat en een educatief en recreatiefcentrum te zijn voor inwoners en scholen van Zeeland. Het museum kan daarmee iets toevoegen aande reeds bestaande musea in de regio.Het museum dient gebruik te maken van de landelijk aanwezige deskundigheid. Hierdoor kan demuseumorganisatie efficiënt werken en wordt voorkomen dat de organisatie onnodig groot wordt.Onderzocht kan worden hoe een intensieve samenwerking met b.v. het Oceanium van DiergaardeBlijdorp in Rotterdam, Stichting het Zeeuwse Landschap en andere musea en instellingen gestaltekan krijgen.VisieEen museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen vande mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hieroverinformeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” (International Council of Museums,onderdeel van Unesco, 1974) Zilte Natuurmuseum Zeeland te Colijnsplaat | Versie 2.0 Pagina 3
  4. 4. Voor het nieuw op te richten museum zal een duidelijke visie op “de zilte natuur” gemaakt moetenworden. Bezoekers willen iets beleven, zij willen verrast en geraakt worden.BeleidsplanHet te maken plan moet ambitie en ondernemingszin uitstralen. Een duidelijke visie hebben op hetnieuw te stichten museum en prikkelende projecten bieden waardoor het museum een vernieuwendbeeld geeft van de maatschappelijke, ecologische en technische ontwikkelingen. Een aanbod voorhet onderwijs en de ontwikkeling van activiteiten gericht op diverse doelgroepen. Kleine musea moeten in hun expositie plaats inruimen voor doorkijkjes naar de andere musea in de omgeving. Hierdoor wordt bij de bezoekers belangstelling gewekt ook daar eens te gaan kijken. Er ontstaat een museumnetwerk of anders gezegd een museumroute die het publiek met vanzelfsprekendheid naar de andere musea leidt en hiervoor de belangstelling wekt. Het versterkt de band tussen de musea onderling en de musea en het publiek. Ook gaan hierdoor de afzonderlijk in de museagetoonde collecties elkaar versterken. De andere Zeeuwse musea zouden dit idee moetenovernemen. Een open instelling verbindt organisaties met elkaar.Het museum kan ingericht worden rond een vaste expositie met daarnaast een wisselende collectie,exposities rond thema’s en presentaties van foto’s.Professionaliteit en kwaliteitsbewakingHet museum, de exposities en verdere activiteiten dienen eenprofessionele uitstraling te hebben en de kwaliteit dient goed teworden bewaakt. Voorgestaan wordt een bijzondere en levendigeinrichting die de bezoeker vermaakt, uitnodigt, verdiept en verrast.Wisselende thema’s zullen er voor moeten zorgen dat het museum Zilte Natuurmuseum Zeeland te Colijnsplaat | Versie 2.0 Pagina 4
  5. 5. aantrekkelijk is en blijft. Op deze wijze kan een klein museum de interesse van het publiekvasthouden.Voor de opleiding van museummedewerkers en gidsen kan gebruik worden gemaakt van de binnende provincie aanwezige mogelijkheden.Certificaat Geregistreerd MuseumDeze vindt plaats door de Stichting Nederlands museumregister. Voornemen moet zijn om hierstapsgewijs naar toe te groeien. Dit is noodzakelijk om aan de programma’s waarbij objecten wordenuitgewisseld tussen de andere Zeeuwse musea deel te kunnen nemen. Leden van de NederlandseMuseumvereniging (NMV) zijn gecertificeerd. www.museumvereniging.nlDigitaalDoor de website snel in de lucht te brengen, kan deze gaan dienen als virtuele proeftuin voor het testichten museum en kan de communicatie met geïnteresseerden en sympathisanten gestalte krijgen.Publicaties Nationale Parken in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Beleef de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde Inlagen Noord-Beveland, Stichting het Zeeuwse Landschap Fauna Zeelandica, Stichting het Zeeuwse Landschap Zilte Natuurmuseum Zeeland te Colijnsplaat | Versie 2.0 Pagina 5

×