การพัฒนาโมดูลแบบฐานสมรรถนะDeveloping of Competency-based Modules<br />มานิตย์ อาษานอก (ปร.ด.)<br />ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อ...
ความคาดหวังของการบรรยาย<br />ความมุ่งหมาย (Purpose)<br />เข้าใจหลักเบื้องต้นในการออกแบบโมดูลฐานสมรรถนะ<br />สามารถพัฒนาโมด...
ด่านแรก! ทำความเข้าใจก่อน<br />คุณรู้หรือไม่?<br />มอดูล (Module) ทางการศึกษาหมายถึงอะไร?<br />
ความหมายของ มอดูลทางการศึกษา<br />หน่วยของหน่วยต่างๆ เมื่อรวมเข้ากันทำให้สำเร็จหลักสูตรที่สอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (Ca...
การจัดรูปแบบหลักสูตรแบบมอดูล<br />รูปแบบของหลักสูตรหรือรายวิชา เรียกว่า รายวิชาแบบมอดูล (modular course) <br />รูปแบบของชุ...
รายวิชาแบบมอดูล (modular course)<br />จัดเนื้อหาวิชาเทียบเท่ากับ 1 รายวิชาของหลักสูตร โดยนับเป็น 1 มอดูล เหมาะสำหรับการเร...
ตัวอย่างรายวิชาแบบมอดูล (modular course)<br />
รูปแบบของชุดการเรียน (learning package)<br />ใบแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ (The student direction sheet) เป็นกระดาษแผ่นเดียวปร...
การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร ให้เป็นรายวิชาแบบมอดูล<br />30-04-54<br />9<br />
การนำมาตรฐานรายวิชาในหลักสูตรมากำหนดให้เป็นมอดูล<br />มาตรฐานรายวิชารายการที่มีเนื้อหาพอดีในการเป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉพา...
การนำมาตรฐานรายวิชาในหลักสูตรมากำหนดให้เป็นมอดูล<br />มาตรฐานรายวิชารายการที่มีเนื้อหาใหญ่กว่าการเป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉ...
ด่านที่สอง! มาพัฒนามอดูลกัน<br />คุณพร้อมหรือยัง?<br />ขั้นตอนการพัฒนามอดูลขนาดเทียบเท่าหน่วยการเรียนรู้         ...
สถาบัน<br />สถานประกอบการ<br />ส่วนกลาง<br />ส่วนกลาง<br />สถานศึกษา<br />สถานประกอบการ<br />กลุ่มอาชีพ<br />ส่วนกลาง<br /...
 แผนการเรียน
 มอดูลหน่วยการ </li></ul> เรียนรู้<br /><ul><li> แผนการจัดการเรียน</li></ul>รู้ฐานสมรรถนะ<br /><ul><li>กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ...
 ข้อกำหนดมอดูล</li></li></ul><li>รูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ <br />กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ<br />คุณวุฒิ<br />ม...
เริ่มจากเอกสารคำอธิบายรายวิชา<br />
เริ่มจากเอกสารคำอธิบายรายวิชา<br />
กำหนดคุณลักษณะมอดูล<br />มอดูลหน่วยหลักของความรู้ (Major Units of Knowledge) สำหรับความรู้แกนกลาง และความรู้พื้นฐาน [Gener...
กำหนดรูปลักษณ์สมรรถนะและมาตรฐาน<br />ความรู้แกนกลาง<br />มาตรฐานฯหน่วยหลักของความรู้<br />BK00=ความรู้พื้นฐาน <br />BS00=...
กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนามอดูลแบบฐานสมรรถนะ

2,014 views

Published on

โมดูล

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนามอดูลแบบฐานสมรรถนะ

 1. 1. การพัฒนาโมดูลแบบฐานสมรรถนะDeveloping of Competency-based Modules<br />มานิตย์ อาษานอก (ปร.ด.)<br />ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา<br />คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />
 2. 2. ความคาดหวังของการบรรยาย<br />ความมุ่งหมาย (Purpose)<br />เข้าใจหลักเบื้องต้นในการออกแบบโมดูลฐานสมรรถนะ<br />สามารถพัฒนาโมดูลแบบฐานสมรรถนะได้<br />ขอบเขตการบรรยาย (Content)<br />การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ<br />การพัฒนาโมดูลแบบฐานสมรรถนะ<br />ความรู้ที่ควรได้ (Knowledge)<br />ความรู้เบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ<br />ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนโมดูลฐานสมรรถนะ<br />ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนโมดูลฐานสมรรถนะ<br />หลักฐานความรู้ที่ต้องการ (The Knowledge Evidence Required)<br />การตอบคำถาม <br />ใบงานการพัฒนาหน่วยการเรียนโมดูลแบบฐานสมรรถนะ<br />30-04-54<br />2<br />
 3. 3. ด่านแรก! ทำความเข้าใจก่อน<br />คุณรู้หรือไม่?<br />มอดูล (Module) ทางการศึกษาหมายถึงอะไร?<br />
 4. 4. ความหมายของ มอดูลทางการศึกษา<br />หน่วยของหน่วยต่างๆ เมื่อรวมเข้ากันทำให้สำเร็จหลักสูตรที่สอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (Cambridge International Dictionary of English)<br />หน่วยของการเรียนรู้ (academic unit of study) ที่เล็กที่สุด อาจอยู่โดยลำพัง หรืออาจสัมพันธ์กับหน่วยอื่น มีการระบุหน่วยกิตและผลลัพท์การเรียนรู้ จัดไว้ที่ระดับและมาตรฐานหนึ่ง (www.ao.bham.ac.uk/aps/glossary.htm)<br />ส่วนประกอบที่สมบูรณ์ในตัวของรายวิชา มีการวัดผลความก้าวหน้าในการผ่านหรือสำเร็จวิชานั้น การเทียบโอนมักจัดให้โครงสร้างประกอบด้วยมอดูลแกน และ มอดูลเลือก (www.tafensw.edu.au/students/glossary/welcome.htm)<br />30-04-54<br />4<br />
 5. 5. การจัดรูปแบบหลักสูตรแบบมอดูล<br />รูปแบบของหลักสูตรหรือรายวิชา เรียกว่า รายวิชาแบบมอดูล (modular course) <br />รูปแบบของชุดการเรียน (learning package) <br /> ใบแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ (The student direction sheet)<br /> คู่มือการเรียนรู้ (The learning guide)<br /> มอดูลแบบสมบูรณ์ในตัว (The self-contained module)<br />30-04-54<br />5<br />
 6. 6. รายวิชาแบบมอดูล (modular course)<br />จัดเนื้อหาวิชาเทียบเท่ากับ 1 รายวิชาของหลักสูตร โดยนับเป็น 1 มอดูล เหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่มีตารางเรียนในสัปดาห์เหมือนกันตลอดทั้งภาคเรียน เวลาเรียนของมอดูลแบบนี้ในแต่ละสัปดาห์จึงมีไม่มาก<br />มอดูลกำหนดกรอบเวลาไว้ในระดับประมาณ 20 – 150 ชั่วโมงสำหรับเรียนในชั้นเรียน แต่ละมอดูลมีหน่วยกิตประมาณ 1 – 3 หน่วยกิต คล้ายกับรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ปวช. และ ปวส.<br />จำนวนมอดูลที่ต้องการเรียนรู้จนสำเร็จโปรแกรมการเรียนจึงมีจำนวนประมาณ 40 – 60 มอดูล<br />30-04-54<br />6<br />
 7. 7. ตัวอย่างรายวิชาแบบมอดูล (modular course)<br />
 8. 8. รูปแบบของชุดการเรียน (learning package)<br />ใบแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ (The student direction sheet) เป็นกระดาษแผ่นเดียวประกอบด้วย รายการของคำ แนะนำ สำหรับผู้เรียนเพื่อให้ทำ ภารกิจการเรียนให้แล้วเสร็จ<br />คู่มือการเรียนรู้ (The learning guide) เป็นคู่มือชี้แนะผู้เรียนอย่างพิถีพิถัน ในการใช้วัสดุและสื่อที่หลากหลายซึ่งมีการผลิตจำหน่ายและที่พัฒนาโดยครูผู้สอน ทั้งยังมีแบบฝึกหัด แบบประเมินด้วยตนเอง และแบบทดสอบ<br />มอดูลแบบสมบูรณ์ในตัว (Self-contained module) เป็นชุดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบโดยจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บรรจุไว้ภายในแต่ละมอดูล ประกอบด้วย คำแนะนำ ในการปฏิบัติภารกิจหรืองานเฉพาะอย่างละเอียด, ภาพประกอบ, แผนภาพ, แบบทดสอบด้วยตนเองแบบทดสอบก่อนเรียน, และแบบทดสอบหลังเรียน<br />30-04-54<br />8<br />
 9. 9. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร ให้เป็นรายวิชาแบบมอดูล<br />30-04-54<br />9<br />
 10. 10. การนำมาตรฐานรายวิชาในหลักสูตรมากำหนดให้เป็นมอดูล<br />มาตรฐานรายวิชารายการที่มีเนื้อหาพอดีในการเป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉพาะ มีงานย่อยประมาณ 2 – 4 รายการ สามารถนำ มาเขียนเป็นมอดูลได้พอดี 1 มอดูล<br />มาตรฐานรายวิชาที่มีเนื้อหาน้อยกว่าการเป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉพาะ<br />นำ ไปรวมกันกับมาตรฐานรายวิชาข้างเคียง ให้ได้สาระหรือเนื้องานเพียงพอที่จัดให้เป็น 1 มอดูล<br />ขยายสาระหรือเนื้องานให้เพียงพอที่จะจัดให้เป็น 1 มอดูล ที่ไม่เกิดผลกระทบกับมาตรฐานรายวิชารายการข้างเคียง <br />มอดูลที่จะกำหนดกรอบขึ้นใหม่ยังคงมาตรฐานดังกล่าวไว้ และอาจมีมาตรฐานอื่นเกิดเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ในหลักสูตร<br />
 11. 11. การนำมาตรฐานรายวิชาในหลักสูตรมากำหนดให้เป็นมอดูล<br />มาตรฐานรายวิชารายการที่มีเนื้อหาใหญ่กว่าการเป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉพาะ<br />องค์ประกอบของมาตรฐานรายวิชารายการนั้นรายการเดียวมีขอบข่ายกว้างมากเกินไป อาจเป็นถึงระดับหน้าที่ ที่มีหลายงานเฉพาะ ควรแยกย่อยออกเป็นมอดูล 2 – 3 มอดูล จะทำ ให้สะดวกในการพัฒนาต่อไป (แต่ละมอดูลให้อ้างอิงถึงรายการมาตรฐานรายวิชารายการนั้นไว้ด้วย)<br />มาตรฐานรายวิชาที่ไม่เป็นหน่วยสมรรถนะหรืองานเฉพาะและไม่เข้ารูปแบบใด<br />องค์ประกอบมาตรฐานรายวิชาเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีขอบข่ายกว้างขวางจนไม่สามารถเขียนมอดูลได้ ต้องปรับปรุงมาตรฐานรายวิชาใหม่<br />
 12. 12. ด่านที่สอง! มาพัฒนามอดูลกัน<br />คุณพร้อมหรือยัง?<br />ขั้นตอนการพัฒนามอดูลขนาดเทียบเท่าหน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนอย่างไร?<br />
 13. 13. สถาบัน<br />สถานประกอบการ<br />ส่วนกลาง<br />ส่วนกลาง<br />สถานศึกษา<br />สถานประกอบการ<br />กลุ่มอาชีพ<br />ส่วนกลาง<br />สถานศึกษา<br />หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br /> หลักสูตรสถาบัน<br /><ul><li> มาตรฐานสมรรถนะ</li></ul> หลักสูตรสถาบัน<br /><ul><li>รายวิชา</li></ul>คำอธิบายรายวิชา<br /><ul><li> สมรรถนะรายปี
 14. 14. แผนการเรียน
 15. 15. มอดูลหน่วยการ </li></ul> เรียนรู้<br /><ul><li> แผนการจัดการเรียน</li></ul>รู้ฐานสมรรถนะ<br /><ul><li>กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ </li></ul> การศึกษาวิชาชีพ<br /> ประเภท/สาขา วิชา<br /> ( สมรรถนะ)<br /><ul><li> หลักการในการ</li></ul> จัดทำหลักสูตรตาม <br /> กรอบมาตรฐาน<br /> หลักสูตร<br /><ul><li> พัฒนามาตรฐาน</li></ul> อาชีพ/มาตรฐาน<br /> สมรรถนะ<br /><ul><li> ระดับสมรรถนะ
 16. 16. ข้อกำหนดมอดูล</li></li></ul><li>รูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ <br />กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ<br />คุณวุฒิ<br />มาตรฐานสมรรถนะ<br />หน่วยสมรรถนะ<br />หลักสูตรฐานสมรรถนะ<br />มอดูลการเรียน<br />สื่อ/อุปกรณ์ <br />วิธีการเรียน/การสอน<br />การประเมิน<br />ผ่านมาตรฐานสมรรถนะ<br />
 17. 17. เริ่มจากเอกสารคำอธิบายรายวิชา<br />
 18. 18. เริ่มจากเอกสารคำอธิบายรายวิชา<br />
 19. 19. กำหนดคุณลักษณะมอดูล<br />มอดูลหน่วยหลักของความรู้ (Major Units of Knowledge) สำหรับความรู้แกนกลาง และความรู้พื้นฐาน [Generic Knowledge (GK) and Basic Knowledge (BK)]<br />มอดูลสมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competence) สำหรับความรู้พื้นฐานและทักษะพื้นฐาน [Basic Knowledge (BK) and Basic Skills (BS)]<br />มอดูลสมรรถนะ (Competence) สำหรับความรู้เฉพาะ/ความรู้จำ เป็น และทักษะเฉพาะ [Underpinning Knowledge (UPK) /Specific Knowledge (SK) and Specific Skills (SS)]<br />
 20. 20. กำหนดรูปลักษณ์สมรรถนะและมาตรฐาน<br />ความรู้แกนกลาง<br />มาตรฐานฯหน่วยหลักของความรู้<br />BK00=ความรู้พื้นฐาน <br />BS00=ทักษะพื้นฐาน และ <br />C00=มาตรฐานที่ต้องมีก่อนเรียน<br />ความรู้เฉพาะวิชาชีพ<br />ทักษะเฉพาะวิชาชีพ<br />มาตรฐานเฉพาะวิชาชีพ<br />
 21. 21. กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
 22. 22. กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
 23. 23. กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
 24. 24. กำหนดคุณลักษณะของมอดูล <br />
 25. 25. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ 2<br />แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม กลุ่มละ 10-15 คน โดยให้ คละเพศ วัย อายุ สถานที่ทำงานให้หลากหลายที่สุด และระดมสมองร่วมกันทำกิจกรรมใบงาน พร้อมนำเสนอท้ายชั่วโมง<br />“ใบงานที่ 2 การพัฒนามอดูลการเรียนแบบฐานสมรรถนะ”<br />
 26. 26. ขอเชิญสอบถามข้อสงสัยครับ<br />Thank You !<br />อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก email: manit42@gamail.com<br />

×