Mooc

339 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mooc

  1. 1. Mooc ?
  2. 2. MOOC ย่อมาจาก Massive Open Online Course ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวมันเองแล้วก็ คือ คอร์ส (Course) การเรียนออนไลน์ (Online) จากระบบเปิ ดที่ฟรี (Open) และมีเพื่อนเรียนร่วมกันเป็ นจานวนมาก (Massive) ซึ่งคาว่าจานวนมาก ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่หลักร้อย แต่หมายถึงหลักหมื่น หลักแสนคนขึ้นไปเลย ที่กล่าวว่า MOOC เป็ นห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเปิ ดที่ฟรี หมายความว่าใคร อยากจะเข้าเรียนก็เข้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงิน โดยในการใช้คอร์สนักศึกษาสามารถ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปทดลองทา แบบทดสอบหรือ Quiz หรือ แบบฝึกหัดรวมทั้ง Assignment ได้ หรือแม้แต่จะเข้าไปร่วม วงสนทนากับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในคอร์สออนไลน์นี้ก็ได้เช่นกัน
  3. 3. ระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว หรือที่เราคุ้นเคย ในชื่อของอีเลิร์นนิ่ง นั่นเอง ซึ่งระบบนี้จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดอีเลิร์นนิ่ง เหล่านี้ที่ เป็ นตัวผลักดันให้เกิด MOOC ขึ้นมา โดยทาการเพิ่มดีกรีความเป็ นออนไลน์ให้มาก ยิ่งขึ้นไปอีก หมายความว่า MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียน การสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ จุดที่ น่าสนใจอีกอย่างของ MOOC คือมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น (แม้ว่าจะเป็ นระบบทางไกลก็ตาม) กล่าวคือ มีการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้อาจารย์สามารถเก็บข้อมูลการเรียน ของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น เช่น อาจารย์สามารถเข้ามาดูสถิติได้ว่านักศึกษาเข้าดูวิดีโอ Lecture อันใดซ้ามากครั้งเป็ นพิเศษ หรือว่านักศึกษาใช้เวลากับการทาแบบฝึกหัดใดมาก เป็ นพิเศษ ทาให้รู้ได้ว่านักศึกษาแต่ละคนมีความเก่งหรือความไม่ถนัดในเรื่องใด
  4. 4. หรือรวมไปถึงทาการวิเคราะห์โจทย์การบ้านที่มีนักศึกษาทาผิดเป็ นจานวนมากเพื่อหาว่า มีเนื้อหาส่วนใดที่นักศึกษายังไม่เข้าใจ และระบบก็จะช่วยให้คาแนะนากับนักศึกษาที่ตอบ ผิดได้ทันทีว่าเนื้อหาที่เข้าใจผิดอยู่ตรงไหนของบทเรียน การที่อาจารย์สามารถเข้ามาดู สถิติข้อมูลต่าง ๆ พวกนี้ ก็จะเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษามาก ขึ้น แม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตาม ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าสาคัญเพราะเป็ นการแก้ไขข้อด้อยของ การเรียนทางไกลแบบเดิมที่เป็ นการสื่อสารทางเดียว โดยที่นักศึกษาไม่สามารถจะได้รับ ปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ตอบกลับจากอาจารย์ผู้สอนได้เลย อีกเหตุผลหลักที่ทาให้ MOOC เป็ น ที่นิยมขึ้นมาก็เพราะว่า MOOC ถูกเริ่มทดลองใช้จากมหาวิทยาลัยชั้นนาของ สหรัฐอเมริกา อาทิ Harvard University, MIT และ University of California Berkeley ซึ่งแรกเริ่มก็เริ่มทากันทีละมหาวิทยาลัย จนต่อมาพัฒนามาเป็ นความร่วมมือระหว่าง หลาย ๆ มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทา Platform ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถเอา วิชาที่มีอยู่แล้วใส่เข้า ไป เพื่อแบ่งปันข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้นัก ศึกษาเข้าถึงข้อมูล หลักสูตรต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น edX ซึ่งเป็ น Platform ที่เพิ่งทาการเปิ ดตัวไปเมื่อเดือน เมษายน ปี ค.ศ. 2012 นี้เอง
  5. 5. แต่ถ้ามองในอีกมิติ การเปิ ดข้อมูลทุกอย่างนี้ ก็อาจมีคนตั้งคาถามว่า มหาวิทยาลัยเขา ไม่เกรงว่าจะไม่มีคนมาเรียนกับเขาหรือว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียน บรรยากาศใน มหาวิทยาลัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา การปรับตัวเองเข้าสู่สังคมใน หมู่นักศึกษาเองก็ตาม หรือรวมไปถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่นักศึกษาที่อยู่ในระบบปิ ด สามารถเข้าถึงนั้น มีความสาคัญอย่างมาก ที่จะช่วยสร้างผู้เรียนและบรรยากาศแห่งการ เรียนรู้ร่วมกันขึ้นมา ไม่เพียงแต่ในด้านความรู้เชิงวิชาการ แต่รวมถึงความรู้ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งจุดนี้เป็ นสิ่งที่ต่างกับ การเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่การเรียนระบบทางไกล มี เปอร์เซ็นต์การ Withdraw หรือแม้แต่การเรียนไม่จบสูงกว่าการเรียนในระบบปิ ด หลายเท่าตัว หรือจะกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็ นเพียงสถานที่ที่ให้แต่ความรู้ แต่ยัง มีอีกหลาย ๆ อย่างที่มากกว่านั้น.

×