‫نصيحتی چند برای سعادت زندگی زن و شوهر‬
‫)تقدیم به خواهر مسلمانی که به زندگی جدید قدم گذاشته(‬
‫نویسنده : عایشه بلخی‬
‫1-‬...
‫»آگاه باشید که به ذکر ا قلب ها اطمئنان پیدا میکنند«.‬
‫7-‬

‫در وقت غضب شوهرت آرامش کامل را اختیار کن، و هرگز قبل از آنکه...
‫21- به شکل و هلباس شوهرت اهتمام زیاد داشته باش اگر چه خود وی به آن اهتمام نداشته‬
‫باشد، زیرا وی دوست دارد تا دوستانش از ...
‫91- کوشش کن تا در هر چیز، در شکل و قیافه، در سخن گفتن و در استقبالت از وی نو آوری‬
‫نشان دهی.‬

‫02- هرگز وقتیکه شوهرت از...
‫52- در پاکی، نظافت و ترتیب خانه با پیشانی باز و چهرۀ خندان سعی وتلش کن اگرچه شوهرت‬
‫از تو چنین نخواهد.‬
‫62- آب و هوای خ...
‫13- در وقت بازگشت شوهر از کار و یا سفر، و یا بر خاستن از خواب و یا بالی دسترخوان‬
‫)سفره( در نزد وی از اولدهایت شکایت نکن...
‫93- کوشش کن تا خواهر خوانده )دوست( دختران خود باشی و تغیراتی را که دخترانت در‬
‫مراحل مختلف زندگی طی میکنند احساس نمایی.‬...
‫54- خانه را طوری آماده بساز که تا هر وقت قابل استقبال مهمان باشد.‬

‫64- در صورت تأخیر و دوری شوهرت از خانه با وی عتاب نک...
‫15- به یاد داشته باش که کار و مصروفیت های منزل بیشتر بالی طبیعت زنانه یی ات اثرات منفی‬
‫نداشته باشد.‬
‫25- بر اسرار خانه...
‫06- واخیرا هیچگاه به کوشش و تل ش خود اعتماد مکن، و به یاد داشته با ش که ما همیشه‬
‫محتاج به توفیق الهی هستیم.‬
‫خواهرم اک...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نصيحتی چند برای سعادت زندگی زن و شوهر

657 views
438 views

Published on

نصيحتی چند برای سعادت زندگی زن و شوهر

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

نصيحتی چند برای سعادت زندگی زن و شوهر

 1. 1. ‫نصيحتی چند برای سعادت زندگی زن و شوهر‬ ‫)تقدیم به خواهر مسلمانی که به زندگی جدید قدم گذاشته(‬ ‫نویسنده : عایشه بلخی‬ ‫1-‬ ‫تو گل و نمود خانۀ خود هستی پس کوشش کن تا احساس خوشبویی این گل را به مجرد‬ ‫داخل شدن شوهرت به خانه بدهی.‬ ‫2-‬ ‫حالت راحتی و آرامی شوهرت را جستجو کن، برابر است که این جستجو با سخن گفتن‬ ‫باشد و یا به انجام حرکتی، و بسوی شوهرت به صورت یک دوست همکار بشتاب.‬ ‫3-‬ ‫همیشه در گفتگو ومناقشه با شوهر خود باش اما از جنگ و جدل و اصرار بر رأی خود‬ ‫جلوگیری کن.‬ ‫4-‬ ‫معنای "قوامه" »مسلط بودن مرد بر زن که در قرآن ذکر شده است« را به مفهوم شرعی‬ ‫و اصیل آن و آنچه طبیعت زنانۀ تو به آن احتیاج دارد را درک نما، مگر هرگز گمان نکنی که این‬ ‫»قوامه« گویا ظلم بوده ویا رأی زن را بی اهمیت ثابت میسازد.‬ ‫5-‬ ‫آوازت را هرگز خصوصا در موجودیت شوهرت بلند نکن.‬ ‫6-‬ ‫سعی و تلش نما تا هر دوی شما گاهگاهی در نماز تهجد با هم بر خیزید زیرا این نماز‬ ‫شما را نور، سعادت، محبت، دوستی و آرامش میبخشد، ا جل جلهله میفرماید:‬ ‫» أ اَ ل ب ذ ك ر اهل ل ه ت ط م ئ ن ا هل ق لو ب« اهلرعد 82‬ ‫ اَ ا ِ ا ِ ِرْ ا ِ َّ ا ِ اَ ِرْ اَ ا ِ ُّ ِرْ «ُ «ُ «ُ‬
 2. 2. ‫»آگاه باشید که به ذکر ا قلب ها اطمئنان پیدا میکنند«.‬ ‫7-‬ ‫در وقت غضب شوهرت آرامش کامل را اختیار کن، و هرگز قبل از آنکه رضایت وی را‬ ‫بدست نیاورده ای نخواب.‬ ‫رسول ا صلی ا علیه و آهله وسلم فرموده اند:‬ ‫» ف إ ن ما ه و ج ن ت ك و نا ر ك « مسند احمد‬ ‫ اَ ا ِ َّ اَ «ُ اَ اَ َّ «ُ ا ِ اَ اَ «ُ ا ِ‬ ‫»شوهرت جنت و دوزخ تو است«.‬ ‫8-‬ ‫در وقت پوشیدن هلباس و بر آمدن بسوی کار و یا وظیفه اش در مقابل شوهرت ایستاده‬ ‫باش و تا دم در او را بدرقه نما.‬ ‫9-‬ ‫با پوشیدن بعضی هلباس های معین وی را احساس رغبت بده و برای وی هلباس اختیار کن.‬ ‫01 - در درک ضروریات واحتیاجاتش خیلی دقیق باش تا معاشرت نیک وبدون ضیاع وقت برایت‬ ‫آسان گردد.‬ ‫11- هیچگاه منتظر کلمه »تأسف« و»معذرت خواهی« از وی نباش، بلکه وی را مجبور به چنین‬ ‫کاری هم نکن مگر آنکه خودش از آنچه حقیقتا قابل معذرت خواستن است معذرت بخواهد و یا‬ ‫اظهار تأسف نماید.‬
 3. 3. ‫21- به شکل و هلباس شوهرت اهتمام زیاد داشته باش اگر چه خود وی به آن اهتمام نداشته‬ ‫باشد، زیرا وی دوست دارد تا دوستانش از مظهر )شکل( و هلباس وی توصیف کنند.‬ ‫31- کوشش نکن تا وی همیشه بسوی تو بیاید و اظهار رغبت بتو بکند بلکه گاهگاهی تو نیز به او‬ ‫اظهار تمایل نما.‬ ‫41- هر شب برای وی عروس باش و قبل از وی هیچگاهی بجز وقت ضرورت به خواب نرو.‬ ‫51- منتظر جواب معاملۀ نیکت با وی مباش، زیرا بسیاری از شوهران مشغول مشکلت زندگی‬ ‫شده و به این سبب احساسات خود را بیان کرده نمیتوانند.‬ ‫61- در صورتیکه شوهرت در مشکلی مبتل باشد همراه وی خود را همدرد و همگام نشان بده،‬ ‫مگر از تکلف دوری کن.‬ ‫71- از شوهرت با هلبخندی همراه با محبت واحساس رغبت به وی وقت هنگام ورود او به خانه‬ ‫استقبال نما.‬ ‫81- دائم به یاد داشته باش که شوهر وسیله ای است که توسط آن میتوان به ا جل جلهله‬ ‫نزدیک شد.‬
 4. 4. ‫91- کوشش کن تا در هر چیز، در شکل و قیافه، در سخن گفتن و در استقبالت از وی نو آوری‬ ‫نشان دهی.‬ ‫02- هرگز وقتیکه شوهرت از تو چیزی میخواهد تردد وتنبلی نکن، بلکه آن چیز را با چابکی و‬ ‫رضایت به وی تقدیم نما.‬ ‫12- در سامان آلت خانه تجدید نظر نما خصوصا قبل از آنکه وی بخانه بر میگردد و شوهرت را‬ ‫بفهمان که این همه را فقط بخاطر خوشی وی انجام میدهی.‬ ‫22- به اداره کردن خانه، تنظیم وقت وترتیب ضروریات و اولویات ها حرص داشته باش.‬ ‫32- بعضی مهارات زنانه را بطور خیلی خوب یاد بگیر، زیرا تو به آنها در خانۀ خود ضرورت داری‬ ‫و چنین کاری تو را به زن بودنت یاد دهانی میکند.‬ ‫42- هر آنچه را از خوراکه و پوشاک، و سایر لوازم خانه که شوهرت میاورد با تشکر و توصیف‬ ‫استقبال نما.‬
 5. 5. ‫52- در پاکی، نظافت و ترتیب خانه با پیشانی باز و چهرۀ خندان سعی وتلش کن اگرچه شوهرت‬ ‫از تو چنین نخواهد.‬ ‫62- آب و هوای خانه را خصوصا قبل از برگشت شوهرت بخانه مطابق میل وخواهش وی‬ ‫سازگار بساز و به شوهرت فرصت آن را مده که احساس کند که تو در امور خانه سستی وتنبلی‬ ‫مینمایی و یا در کار خانه شوق و رغبت نداری.‬ ‫72- همیشه قانع باش و بر عدم اسراف کوشش نما تا مصرفت بیشتر از در آمد نباشد.‬ ‫82- شوهرت را به برپایی محفل های خوب فامیلی مژده بده البته با استفاده از وقت مناسب زیرا‬ ‫رفت و آمدهای فامیلی سبب مهر ومحبت در بین خانواده ها می شود.‬ ‫92-این احساس را به شوهرت بده که تو همیشه در امور مهمی که به تو واولد هایت ارتباط‬ ‫دارد به رأی و مشورۀ وی ضرورت داری و متکبر وخودخواه مباش، و هرگز به وی پیشنهاد امور‬ ‫کوچک و نا چیز را نکن.‬ ‫03- همیشه زن بودن خود را به یاد داشته باش، و بر آن حفاظت کرده و آنرا با محبت برای‬ ‫شوهرت به شکل مناسب و وقت مناسب و بدون تکلف اظهار کن.‬
 6. 6. ‫13- در وقت بازگشت شوهر از کار و یا سفر، و یا بر خاستن از خواب و یا بالی دسترخوان‬ ‫)سفره( در نزد وی از اولدهایت شکایت نکن زیرا شکایت درین لحظه ها اثرات خیلی بد بالی‬ ‫پدر و فرزندان دارد.‬ ‫23- به اولدهایت نظر به عمرهای شان )سنشان(، بیاموز چگونه از پدرشان در وقت بازگشت از‬ ‫کار و یا سفر استقبال نمایند.‬ ‫33- شوهرت را هیچگاه بعد از بازگشت از سفر و غیاب طولنی از خانه با شکایت ها و دردها‬ ‫اگر چه خیلی مشکل هم باشد استقبال نکن.‬ ‫43-وقتی شوهرت اولدهای خود را سر زنش میکرد و یا جزا میداد مداخلت نکن.‬ ‫53- کوشش کن میان پدر واولدهایش همیشه روابط و علقۀ نیک ایجاد کنی.‬ ‫63-با وجود مصروفیت های شوهرت وی را تشویق به دعا بنما، زیرا تو تربیه اولدت را به برکت‬ ‫دعاء و مشوره های وی میتوانی به وجه نیک و احسن به پیش ببری.‬ ‫73-در جریان اختیار طریقۀ خاص در تربیۀ اولدت منتظر نتائج فوری آن مباش زیرا با وجود تربیه‬ ‫اسلمی، وقت مناسب که به سن و سال طفل ارتباط دارد طی نگردد، نتیجۀ مناسبی حاصل نمی‬ ‫گردد پس نا امید و دلسرد نباش.‬ ‫83- طریقۀ رفتار و گفتار خود را با اطفالت چنان اختیار کن که آنرا عقل و وجدان هر دو قبول‬ ‫کنند، و تنها به هشدار دادن و یاد آوری کردن اکتفاء نکن تا در قلب اطفالت محبت بیشتر پیدا کنی.‬
 7. 7. ‫93- کوشش کن تا خواهر خوانده )دوست( دختران خود باشی و تغیراتی را که دخترانت در‬ ‫مراحل مختلف زندگی طی میکنند احساس نمایی.‬ ‫04-تا حد امکان در میان وظایف خود در مقابل شوهر، اولد، خانه و کار و مصروفیت های‬ ‫زندگی، إيجاد توازن نمایی.‬ ‫14- والدین شوهرت را احترام و تقدیر کن، و هیچگاه در معامله با والدین خود و والدین شوهرت‬ ‫فرق ایجاد مکن زیرا آنها قیمت ترین )گرانبهاترین( هدیه که عبارت از شوهرت است برایت تقدیم‬ ‫کرده اند.‬ ‫24- از اهل شوهرت به خوش آمدید و تکریم و احترام و تقدیم هدیه در مناسبات ومحافل‬ ‫مختلف استقبال کن، و شوهرت اگر چه به زیارت آنان اهتمام نداشته باشد تو وی را بدان تشویق‬ ‫و ترغیب نما.‬ ‫34- از مهمانان شوهرت اگرچه در اوقات مختلف و به تعداد زیاد به خانه ات رفت و آمد کنند‬ ‫احساس نفرت نکن بلکه بر اکرام و مهمان نوازی آنان سعی و تلش نما زیرا اینهمه در شرف و‬ ‫عزت شوهرت اضافه مینماید.‬ ‫44 - به اوراق، کتب وسامان آلت ولوازم مربوط شوهرت اهتمام خاص داشته باش وآنها را‬ ‫همیشه محفوظ نگهدار .‬
 8. 8. ‫54- خانه را طوری آماده بساز که تا هر وقت قابل استقبال مهمان باشد.‬ ‫64- در صورت تأخیر و دوری شوهرت از خانه با وی عتاب نکن بلکه وی را به طریق بهتر به اینکه‬ ‫در انتظارش بودی بفهمان و از زحمات وی اظهار فخر کن.‬ ‫74- کوشش نما سبب دوری و تأخیر شوهرت را از خانه دریابی و برای عل ج آن به طریقۀ صحیح‬ ‫کوشش کن.‬ ‫84- شوهرت را مجبور نساز که در صورت ناراض بودن آنرا به زبان اظهار کند بلکه به اشارات وی‬ ‫اکتفاء نموده و در راه حل مشکلت قدم های سریعتر بردار.‬ ‫94- از شکایت بیشتر در امور خانه و منزل خود داری کن و بدان که شوهر حق آنرا دارد تا از‬ ‫اعمالی که تو بدان مصروف میباشی بداند، پس در صورت پرسش به وی جواب کامل و قناعت‬ ‫بخش بده.‬ ‫05- شوهرت را اینگونه احساس بده که تو به وی شخصا خیلی اهتمام و توجه داری، زیرا زن‬ ‫ماهر آنست که وجود خود را در خانۀ خود ثابت سازد و شوهر خود را نیز چنین احساسی بدهد.‬
 9. 9. ‫15- به یاد داشته باش که کار و مصروفیت های منزل بیشتر بالی طبیعت زنانه یی ات اثرات منفی‬ ‫نداشته باشد.‬ ‫25- بر اسرار خانه محافظت نما و شوهرت را در راستای وظیفه و کار وبارش با زرنگی‬ ‫وهوشیاری خود همکاری کن.35- هیچگاهی شوهرت را با دیگران مقارنه و مقایسه نکن، بلکه‬ ‫صفات نیکویی را که در وی وجود دارد همیشه به یاد داشته باش.‬ ‫45- هرگز به شوهرت دروغ نگو و در زندگی همیشه صادق و با وفا باش.‬ ‫55- حجاب خود همیشه حفظ نما زیرا حجاب تو مقام ومنزلتت را در نزد شوهرت بال می برد.‬ ‫65-به غیرت شوهرت توجه داشته باش و هرگز عملی انجام نده که سبب خشم وغضب او را‬ ‫فراهم نمایی.‬ ‫75-در تربیت ایمانی اولدهایت کوشش نما زیرا اولد صالح میوۀ دل پدر ومادر و اولد ناصالح‬ ‫سبب بدبختی و ذلت پدر ومادر می شوند.‬ ‫85-در وقت بل و مصبت و در هنگام خوشی و راحتی به یاد ا جل جلله باش زیرا او تعالی‬ ‫قادر و توانا است.‬ ‫95-هرگز در مقابل اولد هایت با شوهرت داد وبیداد و جنجال مکن زیرا این رفتار شما تأثیر‬ ‫مستقیم بالی روحیه و تربیت اطفالتان دارد.‬
 10. 10. ‫06- واخیرا هیچگاه به کوشش و تل ش خود اعتماد مکن، و به یاد داشته با ش که ما همیشه‬ ‫محتاج به توفیق الهی هستیم.‬ ‫خواهرم اکنون که به خانۀ شوهرت میروی و به زندگی جدید قدم گذاشته ای این نصیحتها را‬ ‫فرامو ش نکن تا همیشه به یاری ا جل جلله خوشبخت و سربلند باشی.‬ ‫اما خواهرانی که مدتها از عروسی آنها گذشته نیز می توانند از همین امروز بله! امروز! قدم به‬ ‫زندگی جدیدی بگذارند.‬ ‫ا تبارک وتعالی به همۀ خواهران مؤمنم تقوا ايمان كامل نصيب فرمايد و همۀ ما را در پناه‬ ‫خود حفظ نماید.)برگرفته از صفحه وزين افق(‬

×