Szívességbankok - Kalákában Könnyebb

410 views
358 views

Published on

Szívességbankok - Kalákában Könnyebb

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szívességbankok - Kalákában Könnyebb

  1. 1. Szívességbankok - kalákában könnyebbA helyi pénzek rendszere, más néven a kalákarendszer nem más, mint alternatív gazdaságivállalkozás, amely a nemzeti pénz problémáit és bénító hiányát kívánja leküzdeni.A kalákarendszerben a számlákon nyilvántartott helyi pénz a szokásos pénzfunkciók közülegyedül a csereeszköz szerepét tölti be. A rendszer feltételei miatt nincs értelme megtakarításieszközként alkalmazni – véli Almássy Tamás a kalákarendszerek kutatója és a Talentum Körszervez je. - A hagyományos értelemben vett kamat a helyi pénzeknél nem létezik.Az egyik fél valamilyen munkát elvégez, amiért számláján jóváírják a munka értékét. Aszámla összege tehát megtakarításként is felfogható. A hitel értelmezése is hasonló, hiszen aszámlán negatív összeg is szerepelhet (általában valamilyen fels korlátozással), amit mármás ledolgozott az érintett tagnak, de cserébe még nem részesült az szívességében. Azegyik oldalon tehát tartozás, a másik oldalon követelés keletkezik, amit kés bb mindkét tag azegész közösséggel szemben érvényesíthet.Helyi pénz csak valamilyen tényleges csereügylet során teremt dik, vagyis a nemzeti pénzzelellentétben nem a központi bank határozza meg a pénzkibocsátás mértékét. Ez a momentumbiztosítja, hogy a külvilágtól eltér en a helyi pénzt nem terheli folyamatos infláció.SzívességbankA „szívességbank" legalkalmasabb terepe egy falu vagy egy olyan körzet, ahol az emberektöbbé-kevésbé ismerik egymást. Ott a szívességcsere valóban a mindennapi élet részévéválhat, és a helyi pénz leginkább a nemzeti fizet eszközben adódó anyagi problémákleküzdésére szolgálhat.Ezen túlmen en képes arra, hogy egy közösség bels forgalmát megnövelje, hiszengarantálja, hogy a helyi kereslet ugyancsak helyi kínálattal találkozzék. Emellett a kalákarendszer révén olyan termékek és szolgáltatások („szívességek") kerülhetnek forgalomba(ráadásul a gyakorlat szerint a megszokottnál olcsóbban), amelyek a nemzeti pénzhez köt d„professzionális" piacokon nem jelenhetnének meg. 1
  2. 2. A gyakorlat példájaAz els f városi kalákakör, a Talentum kör mintegy 130, különböz érdekl dés és szakmájúembereket tömörít Budapesten és környékén. Cégvezet vagy tanár ugyanúgy találhatóközöttük, mint munkanélküli.A kör tagjai egyenként egyeztetnek a munkalehet ségekr l, oly módon, hogy az „állást"keres - és kínáló fél külön alkuban állapodik meg a szolgáltatás talentumban kifejezett áráról.Az irányadó órabér 100 talentum, amit l a megegyez felek eltérhetnek.A gyakorlat azt mutatja, hogy a tagok inkább felfelé alkudnak – véli Fidrich Róbert, a körtagja és szervez je. Az ajánlattev saját munkájáért sokszor nagyon baráti árat állapít meg,így nem ritka, hogy a munkára embert keres tag alkudja feljebb a díjat.A „szívességek piacán" nem értelmes túlkeresletr l vagy túlkínálatról beszélni, ezek atényez k az árak alakulásában Almássy Tamás szerint kevés szerepet kapnak. A szívességekmellett gazdát cserélhetnek olyan áruk is, amelyeknek a külvilágban se piacuk, se értéküknincsen – például használt ruházati, kisebb m szaki cikkek, a nagymama gyümölcslekvárjavagy saját termelés biotermékek.Jótékonysági csereboltA Szolnoki Körben a 300 aktív tag az idén körülbelül 4 millió rendes forintnak megfelelérték cserét hajtott végre. A csoport profilja az utóbbi id ben az áruk cseréje felé mozdult el– mondja Tóth Ferenc, a csoport szervez je. A kör tagjai a Jótékonysági Csereboltban tudnakcserélni: a bevitt tárgyakért helyi pénzben jóváírt összeg kés bb más árura vagy szolgáltatásraváltható. Ha egy tag számlája tartozást mutat, viszont „piacképes" cseretárgya sincs, akkormunkával (segít szolgáltatással) is fizethet.A világ más részein lev kalákaköröknél általános, hogy a helyi hatósággal összefogvapróbálnak megoldást találni a munkanélküliség csökkentésére. A szolnoki önkormányzattámogatta a kör kezdeményezését: t le bérlik az ingatlant a cserebolt számára. Szélesebbegyüttm ködést mégsem valósíthattak meg. A kör felajánlotta, hogy a JótékonyságiCsereboltban beváltható KÖR csekket segélyként építsék be a szociális ellátórendszerbe, deez jogi akadályokba ütközött. 2
  3. 3. A kezdetA helyi pénzek használata gyakorlatilag mindenütt elterjedt volt egészen a múlt századig, abank- és pénzrendszer általános központosításáig. A reneszánsz kor hihetetlen jóléte a helyi ésvárosi pénzre épült. Miközben a helyi kereskedelemben a lokális pénzt, az export és importlebonyolítására számos különböz nemzetközi pénzt is használtak. A többszint pénzrendszerújjáélesztése Michael Linton nevéhez f z dik, alapította az els LETS (Local ExchangeTrading System:helyi cserekereskedelmi rendszer) közösséget 1983-ban Kanadában.Fizet eszközként a kanadai dollárral egyenérték Zöld Dollárt használták. Már az els évben250 ezer zöld dollár forgalmat produkáltak a helyi cserekereskedelemben. Az EgyesültKirályságban jelenleg több mint 450 csoport m ködik, 14-t l 500-ig terjed taglétszámmal. Avilág legnépesebb kalákaköre az ausztráliai Sydney közelében 1991 óta m ködik, 1800taggal, 270 000 USD-nek megfelel éves forgalommal.Magyar "körmenet"A kalákakörök hazai megteremtésére 1993-ban tett els próbálkozásokat csak öt év múltánkoronázta siker. A magyar sajátosságokat figyelembe vev Közösségi Önsegít Rendszer(KÖR) 1998-as kidolgozása óta ma Magyarországon 7 ilyen szervezet tevékenykedik.Budapesten és környékén a Talentum, illetve az ebb l kivált II. kerületi Krajcár Kör és aGödöll i Zöld Forint, valamint egy-egy Szolnokon, Miskolcon, Tiszalúcon és Gy rben.Az adó nem gondAz 1998-ban létrejött, ma civil szervezetként m köd Szolnoki Kör a Civil RegionálisTársulás Egyesület felügyelete alá tartozik, a tagdíjak és a fenntartási költségekforintforgalma ezen a szervezeten keresztül zajlik. A Szolnoki Kör pontjaiban elszámoltcserék a segít szolgáltatások körébe tartoznak, ezért nem kell rájuk adót fizetni. Az eddigikét adóellen rzés során is bebizonyosodott, hogy a tevékenység adó nélküli elszámolásávalnem ütköznek jogszabályokba.FigyelForrás: http://www.fn.hu/archivum/20021105/szivessegbankok_kalakaban_konnyebb/ 3

×