Szívességbankok intézményesített kaláka

218
-1

Published on

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
218
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szívességbankok intézményesített kaláka

  1. 1. Szívességbankok - Intézményesített kalákaVilágszerte több száz olyan közösség létezik, amelynek tagjait az infláció csak korlátozottmértékben érinti. k ugyanis nem pénzt használnak, hanem egy kiterjedt szolgáltatás-csererendszert m ködtetnek.Villany- és f tésszereléssel megkeresett "Talentummal" fizetett az egyetemi oktató a fia 300f s lakodalmán segédkez knek. Forint tehát nem cserélt gazdát. A b vös valuta, e bizonyosTalentum, úgymond szívességpénz, olyan elszámolási egység, amellyel egy közösség tagjaiárukat és szolgáltatásokat írnak jóvá.A rendszert az 1980-as évek elején Kanadában egy munkanélküli személyi edz dolgozta ki.A skót származású Michael Linton azt tapasztalta, hogy bár volna, aki számára bizonyosmunkákban segítséget nyújtana, ám azt, ha az illet épp nem kíván edzeni, képtelenellentételezni. Azt gondolta ki, hogy ha egy nagyobb közösséget vesz alapul, s benne sokféleszolgáltatást, akkor el bb-utóbb valahol meglesz a helye az általa nyújtható szívességnek is.Ily módon nem ugyanannak a személynek kell "törlesztenie", akit l a segítséget kapta, akörforgás révén viszont mindenki jól jár. Nem beszélve arról, hogy nem csupán szakmábavágó feladatok jöhetnek szóba, hiszen a gyógyszer kiváltásától a korrepetálásig, azautószerelést l a gyermekfelügyeletig, a levélírástól a portréfestésig ki tudja mi mindenrelehet szükség. Linton e találmányát helyi cserekereskedelmi rendszernek (local exchange andtrading system - LETS) keresztelte, s ha kicsit belemélyedünk, a kalákát fedezhetjük felbenne.Virtuális pénzzel.Ugyanígy adott és kapott segítséget ugyanis kiváltképp a vidéki gazda, e nélkül talán nem ism ködött volna a gazdasága. A szoros szomszédi viszony miatt még csak nem is jegyezték a"kötelezettségeket", a kapcsolat maga fontosabb volt, mint a konkrét cserék. Ma efféleközvetlen kapcsolatok híján a LETS tulajdonképpen intézményesíti a kalákát, és egyúttalszámon tartja, hogy ki mit tett a másikért. Fontos eleme, hogy munkanélküliek számára jólehet ség: kiderül, hogy bár a piacnak nemkívánatos személyek, a közösség igényt tart rájuk. 1
  2. 2. Mindehhez e szervez déseknek van egy központi elszámoló rendszere, ahol személyenkénttartozik és követel oldalra könyvelnek.Valódi pénzr l tehát nincs szó, valamilyen elszámolási egységet viszont használni kell. Lintonanno ennek elnevezésében nemigen rugaszkodott el a helyi fizet eszközt l, csak éppen"színesebbé" tette azt: a zöldhasút zölddollárnak nevezte. E virtuális pénz - ami csakinformáció, jóváírás a tagok számláján - a világon változatos neveken szerepel. Kanadábanúgy látszik ragaszkodnak a helyi pénzhez - err l tanúskodnak a Calgary vagy a Toronto dollarelnevezések-, Nagy-Britanniában viszont korántsem. Bath városában Olivernek nevezték aszívesség pénzt, Bristolban Thanks, azaz köszönet a neve, s a legnagyobb kiterjedés LETSszervezetben, amely Sidney mellett több ezer taggal m ködik, az Eco nevet viseli afizet eszköz. Minthogy pedig még a nyolcvanas években megszületett egy módosítottváltozat, az úgynevezett id ben és kiváltképp a britek és amerikaiak körében dívik az id pénz(Time Money) vagy az órák (Hours) név. Brit földön ma egyébként 80 id bank m ködik, azEgyesült Államokban pedig 250 ilyen szervezetet tartanak számon. A Kanadából indulószívességbankok a déli szomszédnál, majd Új-Zélandon és Ausztráliában terjedtek gyorsan -ez utóbbi földrészen ma mintegy 200 van bel lük - , és immár Európába is eljutottak. CsakHollandia 100 szívességbank hazája.Bankóprés.A kvázi pénzek többsége valóban láthatatlan, azaz jóváírás csupán, egyes helyeken azonbanrajzoltak hozzá bankót is. Nem a Monopolyból bányászták el e papirosokat - figyelmeztetettegy kanadai lap a helyi szívesség dollár el djének 60. évfordulóján. Az egyik ír rendszerben akörnyék hegyének becenevét kapta a pénz - Reeknek hívják - , s több váltó egységét ismegtervezték, kinyomtatták.A Talentum Budapesten noha ragaszkodik a láthatatlansághoz, vagyis alapvet en rzi ekimoshatatlan, elveszíthetetlen, ellophatatlan jellegét, alkalmasint kényelmi okokból testet ölt.Ha olyan esemény, helyszín adódik - például a tagtalálkozó büféje -, ahol túl sok kisösszegtranzakció zajlik, akkor azt egyszer bb valós Talentum pénzzel kivitelezni, mint egymásraklíringelni.Ha már a pénznyomásnál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy e helyi valuták mennyiségétnem kell kívülr l szabályozni: épp annyi szívességpénz jön létre, amennyivel valamely 2
  3. 3. munkát kifizet az illet . Nincs kamat, és az infláció is f ként csak azokat a rendszereket érinti,ahol a helyi pénzhez kötik a kvázi verziót is. Ez történt annak idején a zölddollárral.Mindazonáltal a Talentum igyekszik kizárni a pénzromást: megalakulása óta, azaz öt éveváltozatlanul 100 Talentumot irányoz el egy órányi munkáért. Ett l a felek közösmegállapodással persze eltérhetnek, mindenesetre hangsúlyozandó, hogy e rendszerbenalapvet en minden munka ugyanannyit ér. Az adó viszont ezt a pénzt is utolérheti. Azokon aterületeken, ahol a szívességbankok széles körben elterjedtek, már szabályozzák az ígykeletkez jövedelmek, szolgáltatások adózását. A kanadai rendszerben - csakúgy, mint azausztrál adószabályok szerint - ha valaki a kaláka körön belül a foglalkozásától eltér munkátvégzett, akkor e jövedelme adómentes. Amennyiben viszont saját foglalkozását zve keresettszívességpénzt, akkor köteles ezután jövedelemadót fizetni - igaz, a szívességpénz-költségeket is elszámolhatja.JóváírásTetten érni pedig nem is lenne oly nehéz az esetleges adóelkerülést, hiszen minden új belépkeres és kínál listát állít össze, amelyet id r l id re aktualizálnak és megküldenek a LETStagjainak. Az elvégzett munka után bejelentik a költést, illetve a megkeresett pénzt, amit a kétfél számláin központilag jóváírnak. A tagok a rendszeres értesít n számlájuk hogylétér l, s ta többiek egyenlegér l is értesülhetnek.Tranzakció létrejöhet úgy is, hogy részben kvázi pénz, részben valódi pénz a fizetség.Tipikusan ilyen eset, ha a szolgáltatáshoz kell valamilyen, csak valódi pénzért beszerezhetanyag - például festék -, s annak az árát a megrendel kifizeti. Ehhez persze az is szükséges,hogy legyen hol a szívességpénzt költeni. Sok száz taggal, bekapcsolódó cégekkel, boltokkalerre megvan az esély. Számos városban jó néhány bolt m ködik legalábbis részbenszívességpénz-alapon - a szívességbank rendszerében árulják mondjuk a helyi termékeket, éspénzért a máshonnan szállítottakat.Sz k körMindezt egyel re azonban nem Magyarországon. A legnagyobb szívesség-közösség itthon aTalentum Budapesten. Mintegy 130 tagot számlál, e körnek azonban csupán a fele-harmadaaktív, a többiek egyszeri felbuzdulásból csatlakoztak, s már nem "üzletelnek". Az évesforgalom 100 ezer Talentum körül jár, s ebben a színes tévé értékesítését l a nyaralóbérlésig 3
  4. 4. sok minden szerepel. Noha az elmúlt évtizedben oktatócsomag és tréning is segítette e bankoklétrejöttét, messze nem teljes a siker. A Miskolcon lelkesen szervezett csoport elhalt, úgytetszik nem sikerült a közösség eszméjét keresztülvinni, a szolnoki kezdeményezés pedigközvetlen cserére sz kült - bárminem pénzt kizárva ma els sorban ruhák csereberéje zajlik.Gödöll n az ezredfordulóig m ködött mintegy 100 f s kör, amely sikeres hónapjaiban akár150 üzletet számlált, ám kiszállt a társaság motorja. Eddig összesen öt LETS indultországszerte, mára azonban csak két f városi maradt, a fent említett mellett a II. kerületben aKrajcár kör m ködik. A nagy kérdés az, hogy a lelkes alapítók hajtotta körök helyett hogyanjöhetnek létre lakóhelyi közösségek - lokális gazdaságot és a szolidaritás hálóit er sít -természetes módon kifejl d szívességbankjai.Közösséger sít pénzhelyettesítés er sségei:- Igazából nem helyettesíti, hanem kiegészíti a pénzt, ugyanakkor recesszió, munkanélküliségesetében is m ködik.- Személyiségépít , önértékelést javító - hiszen kiderül, hogy a közösségnek szüksége vanránk.- Ösztönzi a felel sségvállalást, hiszen az üzletfelek egy közösség tagjai.- A helyi szükségletekre épít.- A közösségen belül készségeket, er forrásokat fejleszt, közösséger sít .Közösséger sít pénzhelyettesítés problémái:- Korlátozottság: f ként az intézményért, a LETS-ért rajongók léptek be Magyarországon, ésígy nem "természetesen", az igények mentén gyarapodó közösségek alakultak, így korlátozotta kínálat és a m ködése is.- Túl közeli barátok egy LETS-ben: barátságból végzik el a munkát, nem számolják fel a díjat,így nincs tranzakció. 4
  5. 5. - Eladósodott tag kilépése, halála: az eladósodást e rendszerek figyelemmel kísérik, és azillet taggal megbeszélik, hogy mi módon tudná ellentételezni az eladdig neki nyújtottszívességet. A leírások szerint ez többnyire elegend is. Ha valaki megsz nik tag lenni, és aszámláján adósság halmozódott fel, akkor annak terhét az egész közösség együtt viseli, ígyegy-egy tagra legfeljebb néhány órányi, néhány pénzegységnyi teher jut.Forrás: Guy Dauncey: Szivárványgazdaság, valamint Richard Douthwaite: Short Circuit. Ezutóbbi LETS fejezete letölthet az internetr lwww.feasta.org/documents/shortcircuit/sc3/LETS.htmlhttp://szivessegbank.hu/node/105 5

×