Az önkormányzati kibocsátású kiegészít pénzekbevezetésének egy módjaBevezet  Kevesen hallottak a kiegészít pénzrendszerekr...
„A közgazdasági pénzhelyettesít k nem könnyítik, inkább nehezítik a pénzforgalmat: ahagyományos készpénz és számlapénz mel...
Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) érintett. Azengedélyezési és felügyeleti jogköröket ...
önkormányzatnak lehet séget kell adni a hivatalban az átutalások elintézésére, illetve aszámlaesemények nyomon követésére ...
A kiegészít fizet eszközöket els körben ne lehessen hitelnyújtás vagy szociális segélyekrévén kibocsátani. A klasszikus pé...
Kijelölhetnek egy térséget, ahol az állam külön engedélyével vezetnék be a kiegészít pénzt.A non-profit szervezetek vállal...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Az Önkormányzati Kibocsátású Kiegészítő Pénzek Bevezetésének egy Módja

439

Published on

Az Önkormányzati Kibocsátású Kiegészítő Pénzek Bevezetésének egy Módja

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
439
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Az Önkormányzati Kibocsátású Kiegészítő Pénzek Bevezetésének egy Módja

  1. 1. Az önkormányzati kibocsátású kiegészít pénzekbevezetésének egy módjaBevezet Kevesen hallottak a kiegészít pénzrendszerekr l és arról milyen hatásosak tudnak lenni aválságkezelésben és a helyi gazdaság fejlesztésében. Silvio Gesell elméletileg megalapozta anegatív kamatozású (rozsdásodó) pénz bevezetését. Több példa is alátámasztja, hogyelméletével érdemes foglalkozni. Wörgl-ben és sok más településeken a rozsdásodó pénzsikerrel enyhítette a nagy gazdasági világválság hatásait. Sajnos hatalmi szóval megszüntettéka helyi pénzrendszereket. Közgazdasági értelemben a következ ket tudjuk a Gesell által javasolt szabad pénzr l.Negatív kamatozású, így akarta Gesell a pénzt az árúval egyenérték vé, vagyis romlandóvátenni. Elmélete figyelemreméltó, mint az Keynes is megjegyezte, noha számításaibólkifelejtette az emberek likviditási igényét. A válságkezel (magas infláció vagy pénzforgalmiproblémák jelentkezésekor) illetve helyi gazdaságot er sít hatása a gyakorlatbanbebizonyosodott. A rozsdásodó pénz nemzeti szint használhatóságának eldöntéséhezazonban nincs elegend információ. Ugyancsak kérdéses mi lesz a rozsdásodó pénzekkel aválság után, mivel a korábbi kísérleteket túl korán beszüntették és nem hagyták természetesmódon kifutni ket. Magyarország jelenlegi helyzetében különösen aktuális a rozsdásodó pénzek bevezetésér lbeszélni. A tapasztalatok alapján – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténekvéleményét is figyelembe véve – a kiegészít pénzek helyi szint bevezetését javaslom.Elképzelésem szerint a magyar pénzrendszerben a Forint (kés bb Euró) mellett több helyipénz is forgalomban lenne. Minden városnak és térségnek meglenne a saját fizet eszköze,amit az önkormányzatok bocsátanak ki. Az önkormányzatok számára ez lehet vé tenné aközponti költségvetést l való függ ségük mérséklését és például a jelenleginél nagyobbvolumen közmunkaprogramok m ködtetését. A kiegészít pénzek célja a pénzforgalom rendellenességeinek (a megakadásoknak) amegszüntetése. A pénz funkciói közül csak a forgalmi eszköz és az értékmér funkciót töltibe. Mivel a nemzeti valuta likvidebb még akkor sem érdemes tartalékolni, ha nincs negatívkamatozás. Csak meghatározott földrajzi területen fogadják el, így nem szivárog el, ami ahelyi gazdaságba pumpált Forinttal könnyen megesik. Kedvez hatásait a forgási sebességnövelése és stabilizálása révén éri el. A tapasztalatok szerint ez gazdaságpolitikaiszempontból rövid id n belül a helyi igényekre termel vállalatok er södését és amunkanélküliség csökkenését vonja maga után. A PSZÁF pénzhelyettesít kr l szóló tanulmányából két idevágó részt kell kiemelnem: 1
  2. 2. „A közgazdasági pénzhelyettesít k nem könnyítik, inkább nehezítik a pénzforgalmat: ahagyományos készpénz és számlapénz mellett használják ket, ami többlet adminisztrációvaljár. Egy-egy gazdaságilag nehéz helyzetben lév térség gazdaságának élénkítését szolgálják. El fordulhat, hogy a térség önkormányzata a pénzhelyettesít kibocsátásával kamatmenteshitelhez (seigniorage) jut. A pénzhelyettesít kibocsátása keresztezheti az ország nemzeti bankjának érdekeit, scsökkentheti siegniorage-bevételeit.” „A pénzhelyettesít k jelenlegi kínálatában nem szerepel, de bármikor megjelenhet az alehet ség, hogy az önkormányzat saját beruházásait, vagy a szociális segélyeket egy sajátmaga által kibocsátott pénzhelyettesít vel fizesse, s e pénzhelyettesít ket a helyi adófizetésére lehessen felhasználni. Az ilyen pénzhelyettesít kibocsátásánál arra kell ügyelni,hogy a kibocsátott mennyiség kevesebb legyen, mint a várható helyi adó bevétel. Ha ilyenpénzhelyettesít k kibocsátására igény keletkezne, a kibocsátást az államháztartásról szólótörvényben lehetne szabályozni, s amennyiben szükséges, az ellen rzéssel az ÁllamiSzámvev széket vagy a Kormányzati Ellen rzési Hivatalt kellene megbízni. Elképzelhetazonban, hogy a felügyeletet a PSZÁF-ra bízzák, az itt felhalmozott tapasztalatokrahivatkozva." A helyi fizet eszközök kibocsátása során természetesen figyelemmel kell lenni a nemzetivalutára és az inflációra. A kockázatok a megfelel kibocsátási és m ködési szabályokkalminimalizálhatók. Másrészt a Nemzeti Bank a helyi köt dés pénzforgalmat, a gazdaságinövekedést illetve az inflációs célkit zést figyelembe véve meghatározhatja az összesítettkibocsátás fels határát. Mivel a helyi fizet eszközök esetében a kibocsátás mértékemásodlagos szerepet tölt be a forgási sebességhez képest az összes kibocsátás korlátozásanem akadályozná a helyi fizet eszközök elterjedését. A kiegészít fizet eszközök bevezetésével enyhíthet ek a válság hatásai. A gazdaságistabilitás visszaállta után pedig az emberek cselekedeteik révén eldöntik, hogy továbbra ishasználni akarják a helyi pénzeket vagy visszatérnek a nemzeti valutához. A pénzrendszertermészetes folyamat során alakult ki. Az embereknek kell eldönteni, hogy milyen pénztakarnak. Ha a rozsdásodó pénz kiszorítja a hagyományosat – ami nem valószín – nincstovább mir l beszélni. Egy íróasztal mögött ülve lehetetlen eldönteni melyik pénzrendszer ajobb, a m köd képesebb. Ha nem szorítanák ki a hagyományos pénzt a negatív kamatozásúakaz értékükb l ez se vonna le semmit. Válságkezel és a helyi gazdaságot er sít hatásuk márbebizonyosodott. Ez éppen elég, hogy megkapják méltó helyüket a gazdaság- és pénzpolitikaieszköztárban. A következ kben áttekintem milyen módon és formában tudnák az önkormányzatok akiegészít pénzeket bevezetni. Mivel minden település és kistérség helyzete egyedi nem egykonkrét lehet séget vázolok fel, hanem ahol lehetséges több alternatívát is bemutatok. Engedélyezés és felügyelet Az önkormányzati kibocsátású kiegészít fizet eszközök ügyében három minisztérium(pénzügyi, gazdasági, önkormányzati), az Állami Számvev szék (ÁSZ), a Pénzügyi 2
  3. 3. Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) érintett. Azengedélyezési és felügyeleti jogköröket köztük kell megosztani. A bevezetésre apénzügyminiszter adhatná meg az engedélyt a minisztériumok és állami szervek képvisel ib lálló bizottság javaslata alapján. Felügyel szervnek – habár itt lényegében monetáriskérdésr l van szó – a PSZÁF lenne a legmegfelel bb. Fedezet és visszaváltás Kiegészít pénzt kizárólag 100%-os fedezettel szabad kibocsátani. Csak így teremthet mega szükséges bizalom. A fedezetet készpénzb l, bankbetétekb l, állampapírokból ésterhelésmentes ingatlanokból lehet képezni. A kiegészít pénz likviditását növelendközbeiktatott állami garancia rendszerbe építése is célszer . Ez technikai jelleg intézkedéslenne, nem terhelné az államkasszát. A szerepe, hogy a kiegészít pénzek esetleges tömegesbeváltásakor az önkormányzatoknak legyen idejük megfelel értéken készpénzre váltani afelajánlott fedezetet. A kiegészít pénzek bármikor beválthatók az önkormányzatnál. A szabályokmegállapításánál ügyelni kell a tömeges beváltás megel zésére. A nemzeti valuta likviditásamiatt vonzóbb a kiegészít pénzeknél. Egyszer névértéken való átváltás esetén túl nagyvolna a csábítás és a kiegészít pénzrendszer igencsak rövid élet lenne. A lényeg tehát, hogyel nyösebb legyen a kiegészít pénzeket forgalomban tartani, mint beváltani. Amagánszemélyek illetve vállalkozások esetében emiatt eltér eljárást érdemes alkalmazni. Magánszemélyeknél A helyi pénz közvetlenül Forintra nem váltható át, csak napi fogyasztási cikkekre(élelmiszerek, tisztitószerek). Az önkormányzat határozza meg a választható termékek körét.A beváltó kívánsága szerint megvásárolja és házhoz szállítja a megjelölt termékeket. Vállalkozásoknál Az átváltásért az önkormányzat a névérték 10-20%-ának megfelel díjat számit fel. Papír vagy elektronikus pénz A kiegészít pénz többféle megjelenési formát is ölthet. Lehet papírpénz és elektronikuspénz. Elektronikus pénz esetén a kereskedelmi forgalomban használható a csekk és a kártya. Készpénz Két-három címlet szükséges. A hátoldalon az értékmeg rzést szolgáló bélyegeknekkialakított hellyel. Az elhasználódott címleteket évente díjmentesen újra cserélik. Ezt amódszert használták régen. Csekk A kiegészít pénzt elektronikus számlán tartják nyilván. Az üzletekben csekkel fizetünk,amit három napon belül kell rendezni. Az átutalás interneten keresztül bonyolítható le. Az 3
  4. 4. önkormányzatnak lehet séget kell adni a hivatalban az átutalások elintézésére, illetve aszámlaesemények nyomon követésére az internet-kapcsolattal nem rendelkez lakosokszámára. A csekkek használata egyszer és olcsó, ugyanakkor visszaélésekre ad lehet séget.A megfelel fedezet meglétének ellen rzése nehézkes. Ezért csak kisebb közösségekbenalkalmazható, ahol az emberek ismerik egymást. Kártya Kétségtelenül a legkényelmesebb módszer. A csekk esetéhez hasonlóan a kiegészít pénz ittis csak elektronikus formában létezik Hátránya, hogy kártyaleolvasók kellenek az üzletekbe.A beruházás forrásának el teremtésére pályázati alap nyitása válhat szükségessé. A csekk és a kártya egy rendszerben is alkalmazható, mivel a pénz mindegyikbenelektronikus formában létezik. Papírpénz és elektronikus pénz együttes használata islehetséges, de a kiegészít pénzek els bevezetésekor feleslegesen bonyolítaná a helyzetet. A kiegészít pénz értéke A közforgalomba szánt – gazdaságélénkítési céllal kibocsátott – kiegészít pénzek értékét alegegyszer bb a nemzeti valutához kötni. Így az emberek a pénzforgalomban egymástökéletes alternatívájaként használhatják ket. Ebben az esetben természetesen a kiegészítpénz a hivatalos fizet eszközzel megegyez mértékben inflálódik. Nagymérték infláció esetén más módszer is választható. A kiegészít pénz értéke köthetvalamilyen általánosan használt helyi termékhez vagy ennek hiányában egy fogyasztásikosárhoz. Ennek révén az inflációt kisz rhetjük a rendszerb l. Rozsdásodó vagy értékmeg rz pénz A nemzeti valutához hasonló értékmeg rz pénz az egyszer sége miatt jó választás lehet. Akiegészít pénz nem szivárog ki a helyi gazdaságból, azonban lemondunk a negatívkamatozás forgalomösztönz hatásáról, ami pedig a kiegészít pénzek egyik legfontosabbel nye. Negatív kamatozás esetén a kiegészít pénz fizikai megjelenését l illetve a negatív kamatmértékét l függ en kell kialakítani a rendszert. 5-10%-os negatív kamat esetén: A Silvio Gesell által meghatározott eljárás követend .Papírpénz esetén hetente kell felragasztani az értékmeg rzést szolgáló bélyegeket.Elektronikus pénz esetén a heti értékcsökkenést levonják és az önkormányzat számlájárautalják. Forgalomgyorsítási céllal magasabb negatív kamatozás is alkalmazható. Ebben azesetben fennáll a veszélye, hogy a kamatlevonás el tti napokban már nem akarják a kiegészítpénzt elfogadni. A negatív kamatozás szabályainak módosításával ez elkerülhet .Elektronikus pénz esetében FIFO elszámolás alapján a 30 napig nálunk lév összegb lvonnák le a negatív kamatot. Papírpénz esetén a hónap végén a megfelel bélyeget kellráragasztani, kivéve ha egy vállalkozás bevételi bélyege már rajta van. Kibocsátás 4
  5. 5. A kiegészít fizet eszközöket els körben ne lehessen hitelnyújtás vagy szociális segélyekrévén kibocsátani. A klasszikus példa alapján a közmunka ellenértékeként történ forgalombahozatalt javaslom, miáltal a kiegészít pénz presztízse is növekszik. Miután a kiegészít pénzmegvetette lábát a kereskedelmi forgalomban más önkormányzati kiadások is teljesíthet kvele, például a helyi vállalkozásoknak fizetett díjak, közalkalmazotti fizetések vagy szociálissegélyek egy része. Kibocsátás el tt egyeztetni kell a helyi vállalkozókkal, f képpen az élelmiszer és háztartásicikk üzletek vezet ivel. Beszélni kell az alkalmazottaikkal is, mivel a vállalkozók els sorbana dolgozóiknak tudják a kiegészít pénzt továbbadni. Ezt követ en kerülhet sor aközmunkásokkal való megegyezésre, illetve a helyiek részletes tájékoztatására. Vállalkozások A vállalkozások nyilatkozhatnak mely termékeknél és szolgáltatásoknál, illetve az ár hányszázalékában fogadnak el helyi pénzt. Ezt a helyi pénz információs honlapján, azönkormányzat irodájában illetve az üzletekben elhelyezett tájékoztatón hozhatjáknyilvánosságra. A helyi pénzt névértéken kell elfogadni. A közterheket a vállalkozásoknak,magánszemélyeknek és az önkormányzatnak is Forintban kell fizetni, egyetlen kivétel a helyiadó lehet. A körforgás biztosítása A közmunkások fizetségeként kibocsátott kiegészít pénz els forgalomba kerülése akeresked k profitérdekeltsége miatt biztosított. Nem mondanának le egy jelent s bevételiforrásról. A visszaváltási szabályok gondoskodnak róla, hogy érdemesebb legyenforgalomban tartani a kiegészít pénzt, mint visszaváltani. Meg kell vizsgálni, hogy a negatív kamatozás illetve helyi adók révén milyen gyorsan kerülvissza a kiegészít pénz az önkormányzathoz, miáltal az újra kibocsátható lesz. A negatívkamatozás mértékéb l megállapítható a teljes visszatérülés ideje. Az éves visszatérüléshatározza meg, mennyi pluszforrása keletkezik az önkormányzatnak. A rendszer m ködtetése A kiegészít pénz els dlegesen gazdaságpolitikai eszköz. Bár jelent s szociális hatásaivannak a munkanélküliség csökkentése révén, mégsem szabad a szociális rendszer részekéntkezelni. A kiegészít pénzrendszerrel f állású pénzügyi szakembernek kell azönkormányzatnál foglalkozni. Záró gondolatok Ha a kiegészít pénzek bevezetését még a vázolt rendszerben sem tartanák a döntéshozókcélszer nek – ami az új eljárásokkal illetve a decentralizált módszerekkel szembeni általánosidegenkedéssel magyarázható els sorban – azt javaslom, hogy egy közgazdasági kísérletformájában vizsgálják meg a kiegészít pénzek hatékonyságát. 5
  6. 6. Kijelölhetnek egy térséget, ahol az állam külön engedélyével vezetnék be a kiegészít pénzt.A non-profit szervezetek vállalnák, hogy segítik a lakosokat és helyi vállalkozásokat arendszer megismerésében és használatában. A segít k a projekt egész ideje alatt a helyszínentartózkodnának. Kutatóintézetek és egyetemek közrem ködésével pedig folyamatosannyomon követnék a gazdasági és társadalmi hatásokat. A kísérletre két évet kellene szánni, dea történelmi tapasztalatok alapján már az els évben értékelhet eredményre számíthatunk. A jól m köd kiegészít pénzrendszerek általában alulról szervez dnek. Kiegészít pénztaz önkormányzatokon kívül vállalatok, pénzintézetek és non-profit szervezetek iskibocsáthatnának, ami valamelyest befolyásolná a kiegészít pénzrendszer m ködésiszabályait. A mai Magyarországon azonban els körben mindenképpen csak azönkormányzatoknak engedélyezném a bevezetést. Ezt indokolja a kiegészít pénzek hazaiismeretlensége. Illetve, hogy leginkább a települések profitálhatnának bel le. Az állam egyetlen feladata a jogszabályi háttér kidolgozása. Az önkormányzatok egyedül isgondoskodni tudnak a kiegészít pénzrendszer m ködtetésér l. A bevezetésben illetve azemberek megszólításában pedig bizton számíthatunk a civil szervezetek támogatására. Egy kísérlettel az állam semmit sem kockáztatna. Eredményeképpen konkrét adatokállnának rendelkezésre a kiegészít pénz gazdasági és társadalmi hatásairól. Érdemes lettvolna egy ilyen kisérletet már évekkel ezel tt lefolytatni. A helyzet most sürget bb, ígyminden önkormányzatnak vagy önkormányzati társulásnak, amely hajlandó a kapcsolódókötelezettségeket teljesíteni, engedélyezni kellene a helyi pénz bevezetését. A gazdasági éstársadalmi hatások nyomon követése természetesen ez esetben is fontos.http://szivessegbank.hu/node/141 6

×