Your SlideShare is downloading. ×
A Szívességbank Szabályzata (Lousanne-i minta alapján) Általános szabályok:A Szívességbank nonprofit kezdeményezés, célja ...
Csoportok:A tagok bels csoportokat hozhatnak létre, amelyek az alapszabály adta keretek között sajátmaguk határozhatják me...
Minden tag teljes felel séggel tartozik cselekedeteiért. A közösség felel sségre semmilyenesetben nem vonható. A jelen sza...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

A Szívességbank Szabályzata (Lousanne-i minta alapján)

615

Published on

A Szívességbank Szabályzata (Lousanne-i minta alapján)

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "A Szívességbank Szabályzata (Lousanne-i minta alapján)"

  1. 1. A Szívességbank Szabályzata (Lousanne-i minta alapján) Általános szabályok:A Szívességbank nonprofit kezdeményezés, célja a tagjai közötti segítségnyújtások és cserékel segítése, a közösségi kapcsolatok fejlesztése valamint hasonló szellemiség non-profitkezdeményezések támogatása. A Szívességbank rendszere a tagok keresleti és kínálatiajánlásait közvetíti. Saját számlavezet rendszert üzemeltet egy bels egységben (Pont). ASzívességbank elszámolási rendszere (cyclos) biztosítja az adás-vételhez szükségesinformációk áramlását és rögzíti a tagok között megvalósult tranzakciókat. Minden tagelfogadja, hogy egyenlegét és tranzakcióinak kimutatásait a többi tag részére nyilvánosanvezesse a rendszer. Az egyes tranzakciók tulajdonságai, részletei nem nyilvánosak.Tagság:A Szívességbankba kizárólag nagykorú magánszemélyek illetve non-profitszervezetek léphetnek be. (A kés bbiek során ez a kör b vülhet.) A Szívességbankfenntartása érdekében minden tagnak Pontban meghatározott éves tagdíjat kell fizetni, ami aszervezéssel és a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek ellentételezésérehasználható fel. A beszedett tagdíj felhasználásáról a Szívességbank szervez csoportja dönt,arról félévente köteles elszámolni. A pénzben felmerül költségeket a szervez csoport tagjaiönkéntes alapon fedezik. A Szívességbank szervez csoportjának joga van visszautasítanibárki felvételét vagy a tagságból kizárni, ha tevékenységével megsérti a szabályzatot. Az újtagok felvétele meghívásos alapon történik. Azok a tagok, akik hat hónapon belül keresztülnem kötnek egyetlenegy tranzakciót sem törlésre kerülnek a tagok közül.Elszámolási egység:A Szívességbank bels elszámolási egysége a Pont. Egy óra munka egyenl egy Ponttal. Ett laz iránymutatástól a tranzakcióban részt vev felek közös akarattal eltérhetnek. Mindenújonnan belép tag 20 Pont indulót két kap. A Szívességbankból való kilépés el tt a tagokkötelesek legalább az indulóegyenlegnek megfelel mértékig feltölteni számlájukat. ASzívességbankban kamatok felszámítása tilos.Tranzakciók, cserék:Egy tag, számlatulajdonos visszautasíthat minden ajánlatot, aminek a feltételei neki nemfelelnek meg. A Szívességbank csak a Pontban történt cseréket tartja nyilván, részben vagyegészben más fizet eszközben történt ügyletek (pl. anyagköltség térítése) esetén, csak aPontban történt részek elszámolását végzi. Technikai számlákat (pl. több eladót és/vagy vev térint tranzakciók elszámolásának megkönnyítésére) bármely tag nyithat, de err l tájékoztatnikell a csoport vezet jét. A Szívességbank visszautasíthatja, vagy utólag törölheti azokat atranzakciókat, amelyek törvényellenesek vagy más okból szabálysért illetve nemegyeztethet össze a Szívességbank szellemiségével. Jogdíjköteles vagy szerz i illetve egyébtörvényes védelem alatt álló alkotások forgalmazása a szívességbankban kizárólag ajogtulajdonos egyértelm írásos beleegyezésével történhet. Creatív Commons licenccel védettalkotások forgalmazása a szívességbankban tilos. A Szívességbank semmilyen garanciát nemvállal a csere min ségét, körülményeit és értékét illet en. 1
  2. 2. Csoportok:A tagok bels csoportokat hozhatnak létre, amelyek az alapszabály adta keretek között sajátmaguk határozhatják meg m ködési szabályaikat. A Szívességbank ezeknek a csoportoknak ahálózatából épül fel. Egy személy vagy non-profit szervezet több csoportnak is tagja lehet. Újcsoport alapításához legalább öt tag szükséges. Egy csoport maximális létszáma 250 f . Azegyes csoportok a többi csoport részére export-import számlákat nyithatnak. Az egycsoportnál vezetett export-import számlák összesített indulóegyenlege nem haladhatja meg acsoport tagjai részére rendelkezésre bocsátott pénzmennyiség (felhasználható hitelkeretükösszege) 25%-át.Irányítás:Az operatív valamint a rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a szervez csoport látjael. A szívességbank f döntéshozó szerve a küldöttközgy lés, amelyen az egyes csoportokképvisel i és a szervez csoport tagjai vesznek részt. A döntéseket az egyes csoportokképvisel i hozzák meg, ebben a szervez csoport tagjai nem vesznek részt. A küldöttek aképviselt csoport taglétszámának megfelel szavazattal rendelkeznek. Az egyes csoportokküldötteit a csoport tagjai egyszer többséggel választják meg maguk közül. A választásakkor érvényes, ha legalább a tagok fele jelen van. A szavazás online módon islebonyolítható. A küldöttközgy lést a szervez csoport hívja össze évente legalább egyalkalommal. A napirendet a szervez csoport állítja össze és teszi közzé a honlapon aküldöttközgy lés el tt legalább egy héttel. Legalább 20%-os szavazati aránnyal új napirendipont felvételére is van lehet ség. A szervez csoport tagjait a küldöttközgy lés választja megegyszer többséggel. Akik feladatukat egy évig látják el és újraválaszthatok. Aküldöttközgy lés érvényességéhez a tagok legalább 50%-át képvisel küldött jelenléteszükséges. A küldöttközgy lés döntéseit egyszer többséggel hozza, kivétel ez alól azalapszabály megváltoztatására vonatkozó döntések, melyek érvényességéhez a jelenlév klegalább kétharmadának egyetértése szükséges. A tagok a fórumon keresztül szólhatnak beleközvetlenül a Szívességbank m ködésébe. Az egyéni gazdálkodással kapcsolatos (limit,kölcsön, támogatás) kérést vagy kérvényt els sorban a szervez i csoport felé, másodsorbanpedig a küldöttközgy lés felé kell küldeni. A tagok közötti vitás kérdésekkel el ször aszervez csoporthoz kell fordulni. Ha a szervez csoport közvetítése nem jár eredménnyel,akkor az ügy a küldöttközgy lés elé kerül.Küls szerepl kkel való kapcsolat:A Szívességbank nem vállal felel sséget és nem foglalkozik adóbevallási és adófizetésikérdésekkel. A Szívességbank szervez csoportjától információ kérhet az adóbevallással ésadófizetéssel kapcsolatban, ami ugyanakkor nem min sül hivatalos tájékoztatásnak. ASzívességbank képviseletét a nyilvánosság felé a szervez csoport látja el.Egyéb:Az internettel nem rendelkez vagy más okból segítséget igényl tagok bróker segítségétvehetik igénybe, aki számlavezetéssel illetve a tranzakciók megszervezésével való feladatokatlátja el. A bróker tevékenységéért a taggal való egyedi megegyezés szerinti ellenszolgáltatástkap. A projektszámlák nyitásához a szervez csoport hozzájárulása szükséges.Záró rendelkezések: 2
  3. 3. Minden tag teljes felel séggel tartozik cselekedeteiért. A közösség felel sségre semmilyenesetben nem vonható. A jelen szabályok hiányosságait pótolandó a tagok józanítél képességét hívjuk segítségül. A tagok elfogadják a fenti szabályokat. Azok esetlegesmódosításai a tagok külön hozzájárulása nélkül is érvényes. A módosításokat a meghozataltólszámított öt munkanapon belül a szervez csoport közzéteszi a honlapon.A fenti szabályzat SEL Lousanne () és a Közösségi Önsegít Rendszerek (KÖR) () számárakidolgozott alapszabályok alapján.Csatolmány Méretalapszabály.doc 46 KBalapszabály javítása.doc 52.5 KBalapszabály2.doc 54 KBalapszabály3.doc 55.5 KBalapszabály4.doc 50.5 KBForrás: http://szivessegbank.hu/node/532007, december 6 - 10:16 - Slonszki Tamás 3

×