Your SlideShare is downloading. ×
0
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bente Mikkelsen - Helsekonferansen 2011

1,215

Published on

Fremtidens spesialisthelsetjeneste - …

Fremtidens spesialisthelsetjeneste -
kommunens støttespiller

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,215
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Foredragstittel<br />1<br />Fremtidens spesialisthelsetjeneste -<br />Kommunens støttespiller<br />Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF<br />
 • 2. The shifting balance of care – en revolusjon!<br />E. Nolte and M McKee<br />Mellom behandling og forebygging og folkehelse <br />Mellom sykehus og andre helsetjenestenivå<br />Mellom fag og pasientens egen involvering i behandlingen<br />Mellom intuisjon og kunnskapsbasert behandling <br />Mellom å respondere på forespørsel og proaktiv søken utover etterspurt behov<br />I potensialet innen informasjonsteknologi<br />I utvikling av kompetanse i nye helsetjenestemiljøer <br />
 • 3. Brukerne former veien videre for fremtidens helsetjenester - skal involveres og gis innflytelse…<br />
 • 4. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />4<br />Grunnmuren<br />”Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene”<br />Helhetlige pasientforløp som organiserende prinsipp<br />
 • 5. Foredragstittel<br />5<br />Pasienten er ”midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten”<br />Pasientene kommer fra – og skal<br />tilbake til <br /> Kommunehelsetjenesten <br /> > 90 % av helsetjenestebehovet- De fleste pasientene<br /> - De fleste kontaktene<br /> - De fleste helsearbeiderne<br /> - Henvisningene normerer totalforbruk<br />
 • 6. 6<br />Integrated health-care or lost in transition?- har vi høyenokambisjoner?<br /><ul><li>Lack of focus on patient logistics – “Toyota in health care”
 • 7. Duplication of tasks and acute services with too small catchment population
 • 8. Low utilization of specialist competence and high-tech equipment
 • 9. Too little synergies between research environments
 • 10. Lack of cooperation and integration between hospitals, internally in hospitals, and versus primary care and long-term care
 • 11. Lack of transparency and varying levels of quality
 • 12. Lack of standardization and inefficient organization of support services
 • 13. Large real estate areas, with some old and sub-optimal buildings</li></li></ul><li>Sykehusområder - bedre samhandling<br />Mål<br />Desentraliseredet vi kanogsentraliseredet vi må<br /><ul><li>80-90 % av de tjenestene som skal leveres i sykehusområdet</li></ul>Et mer helhetlig tilbud<br /><ul><li>Samhandling mellom sykehusene
 • 14. Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus</li></ul>Trygghet og nærhet - en dør inn<br /><ul><li>Samordning av akuttberedskap</li></ul>Riktig behandling på rett sted <br /><ul><li>Breddekompetanse
 • 15. Spisskompetanse </li></ul>Et helseforetak som består av flere sykehus tar helhetlig ansvar for helsetjenester til befolkningen i et geografisk område. Opptaksområde 400 000 – 500 000 mennesker<br />
 • 16. Vi skal levere;<br />Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi.<br />
 • 17. Det vi gjør må handle om kvalitet, medvirkning og prioritering<br />… for å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden<br />Målet er å sikre kvalitet i tjenestene. De skal være:<br />virkningsfulle (fører til helsegevinst)<br />trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser)<br />involverer brukerne og gi dem innflytelse<br />samordnet og preget av kontinuitet<br />utnytter ressursene på en god måte<br />tilgjengelig og rettferdig fordelt<br />
 • 18. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />10<br />Kunnskapsbasert praksis<br />Forskningsbasert <br />kunnskap<br />Erfaringsbasert kunnskap<br />Kunnskapsbasert<br />praksis<br />Brukerkunnskap og <br />brukermedvirkning<br />
 • 19. Kunnskapsbasert praksis?<br />20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig<br />30-45 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon<br />Grol R. 2001<br />Hvordan er det i kommunen?<br />11<br />
 • 20. Store forskningsbehov? <br />Forskningsbehovene i forhold til samhandling ansees spesielt store innenfor tema knyttet til: <br />Pasientforløp, herunder identifisering av kliniske beslutninger og pasient-/sykdomsfaktorer som forløpet. Dette må sees på separat for ulike diagnosegrupper/kliniske problemstillinger. <br />Optimalisering av informasjonsflyt mellom nivåene  <br />Optimalisering av prehospital diagnostikk og –behandling (unngå ”unødvendige” innleggelser)<br />Effektivitet /kostnader/kvalitet innen rehabilitering<br />12<br />
 • 21. Forskningen i kommunene må styrkes og støttes.Behov for et nasjonalt senter for samhandlingsforskning?<br />Spesialisthelsetjenesten brukte i 2010 snaut 40 millioner kroner til samhandlingsforskning<br />Krav til kommunal medfinansiering?<br />13<br />Noen eksempler på prosjekter innen samhandlingsforskning:<br /><ul><li>På flyttefot: Eldre pasienter og deres pårørendes erfaring med overføring fra sykehus til kommunale tjenester
 • 22. Nye måter å organisere kronikeromsorg på
 • 23. Betydning av organisering av spesialisthelsetjenesten for allmennlegers tilfredshet med samhandling
 • 24. Hallingdal Sjukstugu; organisert samhandling
 • 25. Informasjonsprosesser i samhandling mellom sykehus og kommune</li></li></ul><li>Absorberende laken<br />Mobilt røntgen<br />Flere ideer skal frem til beste for pasientene Behov for en nasjonal innovasjonsstrategi?<br />Kort vei fra forskning til praktisk anvendelse og nytte for pasientene<br />6,5 milliarder kroner i (samlet) årlig forskning skal utnyttes bedre - behandling, nye medisinske produkter og bedre tjenester<br />Egen innovasjonspott (til gode prosjekter i helseforetakene)<br />Kreativiteten skal stimuleres - innovasjonsledelse<br />Antall oppfinnelser og innovasjonsprosjekter skal øke betydelig (250 i året)<br />Nettverk mot ledende internasjonale miljøer må utvikles (f.eksKarolinska)<br />
 • 26. Prosjektet ”Åpen Linje”<br />Lovisenberg DiakonaleSykehushelsefagligansvarlig, OFU partner<br />Hospital IT teknologiansvarlig , OFU partner.<br />4 bydeler I Oslo. St Haugen, Gamle Oslo, GrünerløkkaogSagene. <br />145 000 innbyggeremed storfremmedspråkeligrepresentasjon<br />Tidsramme 2009 - 2012<br />
 • 27. ”Åpen linje”<br />Økt samhandling mellom hjemmetjenesten i bydelene og sykehuset rundt enkeltbrukeren<br />Utvikling av teknologiske løsninger som styrker samhandlingen med bruker<br />Gi brukere tilgang til verktøy og informasjon som gjør dem i stand til å klare seg hjemme og å føle seg tryggere<br />Utvikle teknologi som gir en reell nytteverdi for brukere, pårørende, og ansatte i hjemmetjenesten og på sykehuset<br />Brukere:<br />Hjemmeboende<br />pleietrengende<br />2. linje:<br />Sykehus<br />1. linje:<br />Hjemmesyke-<br />pleiere<br />
 • 28. Spredning av de gode erfaringene fra intravenøsprosjektet<br />Et godt kjent prosjekt som hadde sitt utgangspunkt i en Skien-ildsjels engasjement for kompetanseoppbygging om intravenøs behandling ved sykehjem –og flytting av slik behandling ut fra sykehusene.<br />Trinn tre er i gang nå. Dette er et stort forskningsprosjekt med intravenøs antibiotikabruk i 30 sykehjem i Vestfold i regi av Universitetet i Oslo.<br />Foredragstittel<br />17<br />Slipper å sende pasienter til SiV<br />NØTTERØY: Gerd Farnes er en av mange pasienter på Gipø som nå slipper å sendes til sykehuset hvis hun trenger intravenøs behandling.<br />
 • 29. ”Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere – vår viktigste ressurs og innsatsfaktor”<br />Ledelse helt ut!<br />HR-strategi 2008-2011<br />
 • 30. Fra 1: 6 til 1:3Tåler vi det?<br />Riktig kompetanse<br />Riktig utdanning<br />Annen kompetanse<br />Annen bruk av kompetanse<br />Foredragstittel<br />19<br />
 • 31. Helsetjenestene skal være <br />trygge og sikre<br />
 • 32. Kvalitet - pasientsikkerhet<br />20- 30 prosent av alle pasienter opplever medisinske feili alle undersøkte land. Dette betyr for Norge:<br />2 000 dødsfall<br />15 000 varige skader<br />2 milliarder kroner<br />40-50 prosent kan forebygges<br />British Medical Journal 2005, SHdir Peter Hjort 2003<br />
 • 33. Diabeteskurs på urdu og tamil<br />Akershus universitetssykehus har i samarbeid med bydel Stovner og bydel Grorud, diabetesforbundet og høgskolen i Oslo utviklet et læringstilbud til urdu og tamilsktalende personer med type 2 diabetes. <br />Dette er et samarbeidsprosjekt med midler fra Helsedialog. <br />Foredragstittel<br />22<br />
 • 34. Diabeteskurs på urdu og tamil<br />Akershus universitetssykehus har i samarbeid med bydel Stovner og bydel Grorud, diabetesforbundet og høgskolen i Oslo utviklet et læringstilbud til urdu og tamilsktalende personer med type 2 diabetes. <br />Dette er et samarbeidsprosjekt med midler fra Helsedialog. <br />Foredragstittel<br />23<br />
 • 35. Fastleger i sykehus for å skape koordinerte pasientforløp<br />Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. <br />Målsettingen for ordningen er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom kommunehelsetjenesten og helseforetak. <br />I Helse Sør-Øst er det 76 fastleger knyttet til ordningen, som utgjør om lag 12 årsverk. <br />Foredragstittel<br />24<br />
 • 36. Tilbyr vår e-læringskompetanse til felles rask og omfattende kompetanseoppbygging<br />25<br />Helse Sør-Øst RHF har etablert en felles webbasert læringsportal. <br />Helhetlig løsning for utvikling, administrasjon og gjennomføring av opplæringsaktiviteter.<br />Delingsperspektivet er et viktig fokus for innholdsutvikling i Læringsportalen. 200 kurs er etablert eller underetablering, blant annet innen hjerte og lungeredning , Dips , medisinsk- teknisk utstyr og smittevern.<br />Støtter desentral opplæring og kompetansebygging. <br />Noen steder regulerer bruk av Læringsportalen tilgang til fullmakt m.m. (innkjøp). <br />Dette kontoret<br />er et klasserom!<br />
 • 37. Vi må ha en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren <br />Helseinformasjon sikker som i banken og tilgjengelig når du trenger det<br />Brukerstyrt og transparent<br />Lokalt tilpassede løsninger krever økt standardiseringog koordinering.<br />Utbredelse og bruk av helsenettet<br />26<br />
 • 38. Pasientforløpene må følges av elektronisk pasientinformasjon<br />Pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten må følges av elektronisk pasientinformasjon. Stor betydning for pasientsikkerheten og for effektivitet i helsetjenesten. <br />Vi trenger:<br />Nasjonal helseportal. Gir pasienter, brukere og pårørende enkel tilgang til informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og støtteordninger.<br />Ny struktur på meldingsbasert kommunikasjon. En forenkling av strukturen for den meldingsbaserteelektroniske kommunikasjonen.<br />Nasjonal kjernejournal. Helsepersonell som yter hjelp til en pasient må ha tilgang til et begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk informasjon, gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.<br />Tilgangsbasert informasjonsdeling mellom virksomheter. <br />27<br />
 • 39. Mange henvisninger - hva styrer dem?<br />28<br />Henvisningene styrer pasient-strømmen fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten.<br />Store volumer: I 2010 fikk Helse Sør-Øst 552 000 nyhenvisninger.<br />Betydelig økning: Henvisningene har økt med 6,5 prosent årlig i perioden 2006-2010.<br />Mulige forskningstemaer:<br />Hvem skriver henvisninger – og for hva?Geografiske forskjeller?<br />Hvem sender henvisninger hvor? Hva bestemmer hvor henvisningen sendes?<br />Hva skal til for å skape endringer i praksis?<br />
 • 40. Helsetjenesten skal være tilgjengelig og rettferdig fordeltRettighetspasienter somatikk– ventet over ett år<br />Innskrivningsklar?<br />
 • 41. Vi må skape enighet om grunnlagsfakta og samordne rapportering<br />Felles kvalitetsindikatorer<br />Godt samarbeid er avhengig av en felles oppfatning av fakta og utfordringer.<br />Kommunene, spesialisthelsetjenesten (og flere) bør snarest mulig utveksle grunnlagsdata og søke å skape en felles faktaplattform som vi kan bygge tilbudet innbyggerne på.<br />Foredragstittel<br />30<br />
 • 42. Ledelse, ledelse, ledelse<br /> ”Vi ser et underskudd – ikke av ledervilje, men av lederskap. Vi må ha ledere som evner å se pasientens behov ut over egen virksomhet og tradisjon, og som oppriktig søker å finner løsninger i fellesskap. De må klare å bygge tillit og gode relasjoner internt og eksternt, og de må ha fokus på å drive innenfor egne ramme, uten samtidig å skyve kostnader over på andre. De må tørre å ha åpne medvirkende prosesser og prioritere.”<br />
 • 43. 23.06.2011<br />Ledelse helt ut!<br />32<br />Sammendrag og kritiske suksessfaktorer fremover <br /><ul><li>Kritiske suksessfaktorer fremover:
 • 44. Felles mål
 • 45. Medvirkning fra brukere og ansatte
 • 46. Identifisering og deling av beste praksis
 • 47. Standardisering
 • 48. Måleresultaterogframgang
 • 49. Implementerenødvendig IKT-støtte/verktøy
 • 50. Fri og sikker flyt av pasientinformasjon
 • 51. Samkjøre insentiver og dele byrden av finansielle investeringer
 • 52. Kompetanseutvikling og endrede utdanninger
 • 53. Utvikle sterkt lederskap, samt stolthet og eierskap til felles mål </li></ul>Spesialist-helsetjeneste<br />Kommune-helse-tjeneste<br />Fastleger<br />

×