HeRA Helsebiblioteket\'s Research Archive 27.11.2008

714 views

Published on

Presentasjon på seminaret \"Fri flyt av kunnskap\" - institusjonelle arkiveri forskningsinstitusjoner. 27.11.2008. Arrangør: Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Innhold: Presentasjon – ansatt i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, litteratursøk og oppsumert forskning/ bibliotekar i Helsebiblioteket. Open access insprirasjon. Bibliotek ved univ.og vgs. Riksbibliotektjenesten 90 tallet. Fiona Godlee 2001, Arne Jakobsson. Helsebiblioteket. Valg av system. Bakgrunn. Open Repository – GBP 20.262 (226.500 kr) 10.12.2007 for etablering og drift i 2 år HeRA – vise viktigste funksjonaliteter med fokus på gjenbruk av data. Import/eksport muligheter. Pubmedid, referanseverktøy og Frida. Superbrukere og samarbeidet mellom institusjonene. Dialogen med forskerne. Kunnskapssenteret ca 120. Policydokument. Generelt om Helsebiblioteket.no Finn fram på Helsebiblioteket.no Om Open Access Egenarkivering i åpne forskningsarkiv Eksempel på åpent forskningsarkiv: HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive Sigrun tar om Frida etterpå
 • HeRA Helsebiblioteket\'s Research Archive 27.11.2008

  1. 1. HeRA Helsebibliotekt’s Research archive ” Fri flyt av kunnskap” - institusjonelle arkiver i forskningsinstitusjoner. Oslo, SSB 27. nov. 2008 Sigrun Espelien Aasen, forskningsbibliotekar Helsebiblioteket.no
  2. 2. Hovedpunkter <ul><li>Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket </li></ul><ul><li>HeRA </li></ul><ul><li>Valg av system. Open Repository </li></ul><ul><li>Fokus på gjenbruk av data, import/eksport </li></ul><ul><li>Superbrukere og samarbeid mellom institusjonene </li></ul><ul><li>Dialogen med forskerne </li></ul>
  3. 3. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  4. 4. Helsebiblioteket.no – tilgang til forskning
  5. 5. Helsebiblioteket.no: Hvem, hva, hvor? <ul><li>Et offentlig nettsted med informasjon beregnet på helsepersonell </li></ul><ul><li>Redaksjonelt uavhengig </li></ul><ul><li>Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten </li></ul><ul><li>Finansiert av de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. </li></ul>
  6. 6. Visjon <ul><li>Helsebiblioteket skal: </li></ul><ul><li>Heve kvaliteten på helsetjenestene </li></ul><ul><li>ved å tilby helsepersonell fri tilgang </li></ul><ul><li>til nyttig og pålitelig kunnskap </li></ul>
  7. 7. Tre grunner for Helsebibliotekets eksistens <ul><li>Likhet: Lik tilgang til gode helsetjenester forutsetter lik tilgang til god kunnskap for helsepersonell </li></ul><ul><li>Kvalitet: Kvalitetssikring av kunnskap er kvalitetssikring av helsetjenester </li></ul><ul><li>Økonomi: Nasjonale abonnements- og lisensavtaler sparer både tid og penger </li></ul>
  8. 8. Hvem har tilgang? <ul><li>Norsk helsepersonell (med HPR-nummer) </li></ul><ul><li>Studenter og ansatte ved helsefaglige utdanninger </li></ul><ul><li>Ansatte i helsetjenesten og offentlig helseforvaltning </li></ul><ul><li>Hovedsakelig direktetilgang (IP-tilgang) på jobb, personlig innlogging hjemme </li></ul>
  9. 9. Mye er likevel fritt tilgjengelig for alle i Norge <ul><li>Ressurser innkjøpt med nasjonal tilgang – som Clinical Evidence , Cochrane Library og de fem store medisinske tidsskriftene. </li></ul><ul><li>Synliggjør viktige open access ressurser – som referansedatabaser, tidsskrifter, retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer, retningslinjer - og </li></ul><ul><li>HeRA </li></ul>
  10. 10. Hvor finner jeg HeRA?
  11. 11. HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive
  12. 12. Om HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive http://hera.helsebiblioteket.no 27.03.2008 <ul><li>Hovedoppgaver: </li></ul><ul><li>Være institusjonelt arkiv for helseinstitusjoner i Norge. </li></ul><ul><li>Gjøre norsk medisinsk og helsefaglig forskning i størst mulig grad fritt tilgjengelig for alle i fulltekst via internett. Kvalitetskrav til innholdet. </li></ul><ul><li>Sørge for trygg langtids-arkivering av publikasjoner. </li></ul><ul><li>Driftes av Open Repository fra BioMed Central </li></ul>6 September 2008
  13. 13. <ul><li>DSpace </li></ul><ul><li>BioMed Central, London </li></ul><ul><li>Betale for etablering. Drift på årsbasis </li></ul><ul><li>Funksjonalitet – import via PMid, ref.verktøy </li></ul><ul><li>Språk engelsk – norsk mulig </li></ul><ul><li>Researcher’s page – mulig satsing </li></ul><ul><li>Embargo – artikkelen låses for en periode </li></ul><ul><li>God brukerstøtte! </li></ul><ul><li>Innkjøp 10.12.2007. Arkivet etablert 27.03.2008. </li></ul>Hvorfor ble valget Open Repository?
  14. 14. HeRA – utfordringer med layout, søk, språk… og
  15. 15. ….antall institusjoner og navnform 6 September 2008
  16. 16. Browse by institution … lang, uoversiktlig liste 6 September 2008
  17. 17. Forfattere fra Ullevål, Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret har skrevet en artikkel.
  18. 18. Bruk funksjonaliteten ’Item mapper’- og alle institusjonene speiler den ene artikkelen
  19. 19. Brukerstøtte og nye ’forbedringer’..digg it? 6 September 2008
  20. 20. Alltid noen nye overraskelser!
  21. 21. Presentasjon av egen institusjon 6 September 2008
  22. 22. Registrer en artikkel – angi hvor! 6 September 2008
  23. 23. Registrer en artikkel – trinn 2 6 September 2008
  24. 24. Registrer en artikkel – trinn 2, PubMed ID 6 September 2008 1. Kopier artikkelens PubMed ID
  25. 25. Registre en artikkel – trinn 2 6 September 2008
  26. 26. Registre en artikkel – trinn 3 6 September 2008 Feltene importerer metadata fra PubMed
  27. 27. Registrer en artikkel – trinn 4 6 September 2008 Vitenskapsdisiplinene må legges inn
  28. 28. Registrer en artikkel – trinn 5 6 September 2008
  29. 29. Endre worddokument til pdf, evt andre format 6 September 2008
  30. 30. Sjekk at all informasjon er korrekt. 6 September 2008
  31. 31. Godkjenning av rettigheter ved arkivering 6 September 2008
  32. 32. Dokumentet er lagret
  33. 33. Artikkelen er registrert. 27. november 2008
  34. 34. Finne forskning i HeRA – søk
  35. 35. Finne forskning i HeRA – MeSH Medical Subject Headings
  36. 36. Finne forskning i HeRA – vitenskapsdisipliner
  37. 37. Finne forskning i HeRA – tidsskrifter
  38. 38. 6 September 2008 Frida (USIT) bibliografiske data De store Universitetene Høgskolen i Oslo Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret Brage – (BIBSYS) 30 – 40 høgskoler Arkivene driftes av BIBSYS ForskDok (BIBSYS) Kun bibliografiske data/metadata Få universiteter Høgskolene Forskningsinstitusjoner Forskningsinstitusjoner? Helseforetak, sykehus? DUO - UiO BORA – UiB, HiB, NHH DIVA - NTNU MUNIN - UiTromsø HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive TeORA Uhøgskolen i Telemark NORA Norwegian Open Research Archive – høster arkivene og åpner for fellessøk i disse. Forskningsdokumentasjonssystemer i Norge OAIster, Google, Google Scholar? PMC ?
  39. 39. Indexing in Frida – export metadata and fulltext to HeRA 6 September 2008 Lever fulltekstdokument
  40. 40. 6 September 2008
  41. 41. Hent opp artikkelen fra dine filer og last opp 6 September 2008
  42. 42. Forskerens side i HeRA 6 September 2008
  43. 43. Forskerens side i Frida
  44. 44. Deltakelse i HeRA og forpliktelser <ul><li>Deltakelse i HeRA er gratis. </li></ul><ul><li>Institusjonens ledelse må undertegne et skjema som forplikter: </li></ul><ul><li>De godkjenner HeRAs retningslinjer. </li></ul><ul><li>De oppnevner 2 superbrukere, tidsressurs. </li></ul><ul><li>De oppfordres til å ha en open access policy </li></ul>
  45. 45. Superbrukerne <ul><li>Helsebiblioteket – brukerstøtte, kurs og opplæring </li></ul><ul><li>Superbrukerne - får full admin. tilgang til arkivet </li></ul><ul><li>Superbrukerne - ansvar for opplegg i egen institusjon </li></ul><ul><li>Brukermøter – deltar i utviklingen av arkivet </li></ul><ul><li>Være oppdatert om ulike tidsskrifters policy </li></ul><ul><li>Kjenne arkiveringsprosedyrene </li></ul><ul><li>Ha nært samarbeid/god dialog med forskerne ved egen institusjon </li></ul>
  46. 46. About HeRA, her retningslinjer, veiledninger og deltakere
  47. 47. Medlemmer i HeRA per 15. november 2008 <ul><li>Akershus universitetssykehus, Lørenskog </li></ul><ul><li>Nasjonalt folkehelseinstiutt, Oslo </li></ul><ul><li>Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo </li></ul><ul><li>Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Helseregion Øst og Sør, Oslo </li></ul><ul><li>Rikshospitalet HF ( omfatter sykehusene Rikshospitalet, Radiumshospitalet, Spesialsykehuset for rehabilitering, samt det tidligere Spesialsykehuset for epilepsi ). Oslo </li></ul><ul><li>Statens helsetilsyn, Oslo </li></ul><ul><li>Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo </li></ul><ul><li>Statens strålevern, Bærum </li></ul><ul><li>Stavanger universitetssjukehus, Stavanger </li></ul><ul><li>Ullevål universitetssykehus, Oslo </li></ul><ul><li>Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Tromsø </li></ul>
  48. 48. Dialog med forskerne <ul><li>Snakk med forskere som er interessert i OA </li></ul><ul><li>Gjør det enkelt for dem. Be om deres siste fagfellevurderte manuskript før publisering. </li></ul><ul><li>Sjekk SHERPA/RoMEO om tidsskriftets copyright. </li></ul><ul><li>Hvis uklart med policy eller andre problemer, finn ut </li></ul><ul><li>Samarbeid med kollegaer og superbrukere. </li></ul><ul><li>Vis synlighet av publikasjonene i NORA, OAIster and Google. </li></ul>
  49. 49. PubMed søk på forskerne, bruker My NCBI
  50. 50. Superbruker / forfatter kontakt – først e-post.
  51. 51. Artikkel publisert med endret tittel.
  52. 52. Finn tidsskriftenes policy for egenarkivering 6 September 2008
  53. 53. Journal of Clinical Epidemiology Green publisher 
  54. 54. Openaccess.no har norske oversikt
  55. 55. Siste utkast før publisering – slett ikke alltid lett for forskerne. Forlagene opererer ulikt. 6 September 2008
  56. 56. Open access tidsskrifter – arkivering av pdf 6 September 2008
  57. 57. Arkiveres med lenke til tidsskriftets hjemmeside
  58. 58. Fagfellevurderingen er åpen.
  59. 59. Institusjonen bør ha en klar open access profil
  60. 60. Statistikk i HeRA
  61. 61. Google – 4,7,8 of 10.900 items 
  62. 62. Finne en ikke-OA-artikkel i PubMed
  63. 63. Søk etter artikkelen i Google
  64. 64. Søk etter artikkelen i OAIster
  65. 65. Søk etter artikkelen i NORA
  66. 66. Fulltekstartikkelen er tilgjengelig i et åpent arkiv !
  67. 67. Lyst til å bli med i HeRA eller vite mer? Ta kontakt! <ul><li>Sigrun Espelien Aasen </li></ul><ul><li>Forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Presentasjonen blir tilgjengelig på SlideShare: </li></ul><ul><li>www.slideshare.net/helsebiblioteket </li></ul>

  ×