Dialog og digitalisering

511 views
434 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ronnestam.comInnovative Communication from Sweden with Love
 • ronnestam.comInnovative Communication from Sweden with Love
 • Altså ikke i servicestyrelsens forståelse af det
 • Dialog og digitalisering

  1. 1. Niels HenrikHelms<br />Knowledge Lab<br />SDU<br />?<br />
  2. 2. Vælg en kanalstrategi!<br />Den almindelige tilgang til kommunikation i dag!<br />Vi prøver<br />Vi vælger et medie<br />
  3. 3. Dagsordnen<br />
  4. 4. http://e.gov.dk/nyheder/tema/fokus_paa_digital_forvaltning_i_globaliseringsstrategien/goer_borgerne_til_innovative_brugere_af_digital_forvaltning/<br />Udfordringen!<br />
  5. 5. Svaret?!<br />
  6. 6. Udfordringer<br />Borgerdreven – medarbejderdreven innovation<br />Fleksibilitet<br />Empowerment<br />Et ”bedre tilbud”<br />Merværdi for medarbejder og borger<br />
  7. 7. Kommunikationens umulighed<br />Budskabet ”høres” ikke<br />Budskabet forstås ikke<br />Budskabet fører ikke til den ønskede reaktion…<br />
  8. 8. Altså!!<br />
  9. 9.
  10. 10. Svaret?!<br />
  11. 11. Sandsynligheden øges vha medier<br />Men medier må forstås i forhold til den ønskede hensigt<br />Altså vi må vælge<br />For at vælge må vi vide hvem de <br />For at vide hvem de er<br />Må vi vide, hvem vi er????<br />
  12. 12. Hvem er vi??<br />Hamlet<br />Kronborg<br />George Poulsen<br />Sverige<br />ØL<br />Romaer<br />??<br />
  13. 13. Hvem er vi?: Borgeren har svaret<br />Den høflige dialog<br />Den kritiske dialog<br />Den selv refleksive dialog<br />Den generative dialog<br />Eller måske snarere de generative dialoger..<br />
  14. 14. Sådan gør vi almindeligvis..<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
  15. 15. Nogen gange..<br />
  16. 16. Til ”stærke” strategier<br />Fortsætte<br />Source: ronnestam.com<br />Innovative Communication from Sweden with Love<br />
  17. 17. Vi bliver altså – nødt til at konstruere en målgruppe<br />
  18. 18. ”Brugeren”<br />Hr Hansen<br />Klient (mærkeligt udtryk)<br />Borger eller bruger??<br />Borger (Lad den stå et øjeblik)<br />
  19. 19. Hvorfor snakker vi om borgere<br />Byboer (Bürger)<br />Fra den borgerlige revolution<br />Borgeren med rettigheder<br />Det moderne samfunds borger<br />En generalisering med differentierede behov ift en offentlig sektor med et ligheds rationale<br />Borgeren er – historisk - en politisk kategori<br />
  20. 20. Eller brugeren<br />Måske forbrugeren —<br />Fra statsteori og teori om bureaukrati..<br />Låneord fra hhv it<br />Og markedsføring<br />Fokus på usability<br />Og efterspørgselsmønstre<br />Eller fra den retfærdige myndighed, den oplysende myndighed til den understøttende myndighed (– og den kontrollerende myndighed)<br />
  21. 21. Altså, hvad sker der når borgeren bliver bruger<br />Brugeren er en økonomisk kategori<br />Brugerenerudtryk for en individualiseretvalgsituationog et sætpræferencer, derkonfronteret med et givetservicetilbududmønter sig i en tilfredshedsgrad.<br />Brugerenbestemmesikkeudfra et ansvar for politikdannelseneller dens konsekvenser. Detbemærkesogså, at brugerensamtidig med sin tilsyneladendesocialestatusfremhævelseergenstandfor en langrækkekontrol-, socialiserings- ognormaliseringsmekanismer. Brugerener en kategori – ikke en person, et individ. (Dahler Larsen 2008)<br />
  22. 22. En model (til)<br />
  23. 23. Information<br />Kommunikation på tværs<br />Forståelighed<br />Redelighed<br />Adgang<br />Differentiering<br />
  24. 24. Kommunikation<br />Dialog<br />Udvikle fælles sprog<br />Gensidigt udbytte<br />
  25. 25. Udviklingsfælleskaber<br />Gensidig anerkendelse<br />Forskellige rationaler<br />Forskellige succesrum<br />Gensidigt udbytte<br />
  26. 26. Outsourcing<br />Klædes på til<br />SKI<br />” It-leverandørskriverkommunesmødereferater<br />En jyskkommuneerikkeibesiddelseaffleremødereferateromdetsjobcenter-it, fordi de erskrevetaf it-leverandøren. ”<br />Computerworld 27/9 2010<br />
  27. 27. Tilfredshed:<br />Forventet/modtaget<br />Tilfredshed?<br />Læring?<br />Adfærdsændringer?<br />Et bedre liv?<br />ROI?<br />
  28. 28. Offentlige rationale<br />Styret af ethos eller?<br />Værdier<br />Effektivitet<br />
  29. 29. Ex.:<br />En analyseaf ”FællesSprog” (et monitoreringssystempåældreområdet)viser, at systemetgennem sin funktionflyttertyngdeniomsorgenfra den indholdsmæssigeog den sociale dimension til den tidslige. FællesSprogerstruktureretitidsenhederafsattilvaretagelsenafbestemtepåforhåndkodedeomsorgsproblemer. Tilgengældvirker den strammetidsstyringnaturligvistilbagepå den leveredeomsorgsfaktiskeindhold (de konkreteydelsersomvariererfra gang til gang trues) ogpårelationenmellem de ældreoghjemmehjælperne – det man kunnekalde en dobbeltumyndiggørelse. (Højlund, Holger & Anders la Cour (2001): ”Standardiseretomsorgoglovbestemtfleksibilitet”, Nordiskeorganisationsstudier”, nr. 2(3): 91-117).<br />
  30. 30. Den nyttige kommunikation<br />Nytten=f(kommunikerer vi det rigtige* på den rigtige måde * Opstår der ejerskab til kommunikationen hos borgeren*Er det rentabelt*lærer vi af det)<br />Eller: U=f(r*m*e*r*l)<br />
  31. 31. Så derfor:<br />Tænk i målgruppen<br />Tænk i den gensidige forventningshorisont<br />
  32. 32. Tilstedevær<br />Interactivity: gensidigpåvirkning<br />Facework: forhandlingenafindividets face<br />Social Presence: gensidigttilstedevær<br />Kan vi adskilleprocessen med at etableremellemmenneskeligtnærværfrakompensationen for fysisktilstedeværelseoginteraktion?<br />
  33. 33.
  34. 34. Niels Henrik Helms<br />Nhh@knowledgelab.sdu.dkwww.knowledgelab.dk<br />

  ×